Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 153 Anuncio
Anuncio

PresentationDesign

 1. 1. Дизайн на презентации за неДизайнери - Емил Минев
 2. 2. Преди да започнем...
 3. 3. Защо правим PowerPoint презентации?
 4. 4. За да си подсказваме, какво следва За раздавателни материали за участниците Защото другите го правят За да ВЪЗДЕЙСТВАМЕ
 5. 5. Ето eдна въздействаща презентация...
 6. 6. … по този начин
 7. 7. PowerPoint може да ви помогне да постигнете ТОВА
 8. 8. или да ви доведе до ТОВА
 9. 9. Отнасяйте се ВНИМАТЕЛНО с него
 10. 10. Но аз не съм дизайнер?!
 11. 11. Design is all-around *Дизайнът е на всякъде около нас
 12. 12. Гледайте и се учете...
 13. 13. Това може да бъде слайд
 14. 14. Това може да бъде слайд
 15. 15. Това може да бъде слайд
 16. 16. Какво ви въздейства?
 17. 17. И какво НЕ?
 18. 18. Още ресурси в края на презентацията
 19. 19. РАЗКАЖЕТЕ ГО. Нали за това сте там!
 20. 20. ВИЗУАЛИЗИРАЙТЕ идеите си
 21. 21. Eдно изображение говори повече от 1000 думи
 22. 22. А текста?
 23. 23. Направете отделен документ , който да раздадете.
 24. 24. слайдове бележки материали за всички за вас за участниците
 25. 25. Но това изисква страшно много време!?
 26. 26. Но това изисква страшно много време!? Така е!
 27. 27. Но Доналд ТРЪМП също разполага с 24:00 часа
 28. 28. Но аз не мога да работя с PowerPoint!?
 29. 29. Но аз не мога да работя с PowerPoint!?
 30. 30. Лоша презентация По-малко Лоша обучения комуникация По-малко Лоши пари взаимоотношения По-малко продажби
 31. 31. Колкото повече
 32. 32. Колкото повече се постараете
 33. 33. Колкото повечесе постараете за вашето представяне,
 34. 34. толкова повече
 35. 35. толкова повече ще въздействате
 36. 36. толкова повече ще въздействате върху аудиторията си,
 37. 37. толкова повече
 38. 38. толкова повече се приближавате
 39. 39. до
 40. 40. ЦЕЛТА
 41. 41. на
 42. 42. вашата
 43. 43. презентация.
 44. 44. До тук ясно ли е всичко?
 45. 45. на презентацията си.
 46. 46. СТИГА сме въртяли тази стара плоча с ОПРАВДАНИЯ
 47. 47. ГОТОВИ ли сте за СЪЩИНСКАТА ЧАСТ ?
 48. 48. Ако не си подготвен да сгрешиш, едва ли ще измислиш нещо оригинално - Сър Кен Робинсън
 49. 49. И си я припомняйте ВСЕКИ творчески процес
 50. 50. И така...
 51. 51. Какво означава DESIGN?
 52. 52. DESIGN e изкуство с цел изразена
 53. 53. DESIGN e представяне на идеи и послания
 54. 54. DESIGN e комбинация от Текст
 55. 55. Целта ни е да създадем нещо,
 56. 56. което е приятно за окото
 57. 57. и привлича вниманието.
 58. 58. Но нещата не може просто да изглеждат
 59. 59. ... трябва и да работят.
 60. 60. Добрия дизайн не е нещо много сложно...
 61. 61. Задача 1. Намерете x x 3 cm 5 cm
 62. 62. Просто трябва да...
 63. 63. Научете принципите П о - прости са о т кол ко т о с и м и с л и т е .
 64. 64. Научете принципите П о - прости са о т кол ко т о с и м и с л и т е . Забелязвайте принципите Ко гато н е г и и з п ол звате . Ко гато други т е ги и зп ол зват .
 65. 65. Научете принципите П о - прости са о т кол ко т о с и м и с л и т е . Забелязвайте принципите Ко гато н е г и и з п ол звате . Ко гато други т е ги и зп ол зват . Прилагайте принципите И м оже да о с т а н ет е и з н е надани.
 66. 66. И така... Основните принципи са . . .
 67. 67. контраст подреденост баланс ритъм
 68. 68. Снимка: http://www.flickr.com/photos/dpater/
 69. 69. Снимка: http://www.sxc.hu/profile/thanx
 70. 70. Снимка: http://www.flickr.com/photos/elwanderer/
 71. 71. Снимка http://www.flickr.com/photos/deralex/
 72. 72. Контраст Целта му е да фокусира вниманието ни към нещо
 73. 73. Контраст Постига се като направим обекта на внимание различен от останалите
 74. 74. Контраст много
 75. 75. Контраст Може да използваме различен размер
 76. 76. Контраст Да акцентираме с различен шрифт
 77. 77. Контраст Или пък да привлечем вниманието с
 78. 78. Контраст Бъдете сигурни, че сте подчертали правилното нещо!
 79. 79. Контраст Внимавайте текста да не се слива с фона и да бъде четим Снимка: http://www.flickr.com/photos/shrapnel1/
 80. 80. Контраст Използвайте го смело и решително Снимка: http://www.flickr.com/photos/chun/
 81. 81. Снимка: http://www.sxc.hu/profile/sundstrom /
 82. 82. Снимка: http://www.flickr.com/photos/specialagent/
 83. 83. Снимка: http://www.flickr.com/photos/danielcheong/
 84. 84. Снимка: http://www.flickr.com/photos/cesarcabrera/
 85. 85. Подреденост Създава 1. 2. 3. ред и визуална връзка между елементите на слайда
 86. 86. Подреденост Всеки елемент трябва да има визуална връзка с нещо друго на слайда
 87. 87. Подреденост Ако имате повече елементи уверете се, че са добре подравнени
 88. 88. Подреденост Намерете силна права линия и я използвайте
 89. 89. Подреденост
 90. 90. Подреденост
 91. 91. Подреденост Използвайте тези функции!
 92. 92. Подреденост Избягвайте да използвате текст с повече от едно подравняване на един и същи слайд
 93. 93. Подреденост Бъдете последователни и използвай те един стил на подравняване в цялата презентация
 94. 94. Снимка: http://www.flickr.com/photos/hammondsbabies/
 95. 95. Снимка: http://www.flickr.com/photos/jup3nep/
 96. 96. Снимка: http://www.flickr.com/photos/jup3nep/
 97. 97. Снимка: http://www.flickr.com/photos/beija-flor/
 98. 98. Баланс Визуален баланс се създава, когато елементите се подредят по такъв начин, че слайда да изглежда уравновесен
 99. 99. Баланс Може и да нарушите баланса умишлено с цел да внесете напрежение или друго настроение
 100. 100. Баланс симетричен асиметричен
 101. 101. Баланс Правило на третите
 102. 102. Разполагайте обектите си спрямо тези хоризонтални и вертикални въображаеми линии
 103. 103. Поставяйте елементите, на които искате да акцентирате в пресечните точки на линиите
 104. 104. Баланс Правило на третите
 105. 105. Снимка: http://www.sxc.hu/profile/Marinela /
 106. 106. Снимка: http://www.flickr.com/photos/ritavitafinzi/
 107. 107. Снимка: http://www.flickr.com/photos/25091274@N08/
 108. 108. Снимка: http://www.flickr.com/photos/_boris/
 109. 109. Ритъм Повторение, РИТЪМ...
 110. 110. Ритъм Повторение, РИТЪМ...
 111. 111. Ритъм Повторение, РИТЪМ...
 112. 112. Ритъм Повторение, РИТЪМ... Туп
 113. 113. Ритъм Ритъм се създава чрез повторение на някои аспект от дизайна през цялата презентация
 114. 114. Ритъм Повтарящите се елементи единност и създават последователност на презентацията
 115. 115. Ритъм Тази унифицираност създава усещането, че презентатора знае какво говори
 116. 116. Ритъм Помага на аудиторията по-лесно да следи мисълта, структурата и логиката на презентацията
 117. 117. Ритъм Примерът е изработен от: http://www.duarte.com/
 118. 118. Ритъм Използвайте го внимателно! НЕ ПРЕКАЛЯВАЙТЕ с него! Снимка: http://www.flickr.com/photos/23733128@N00/
 119. 119. Следвай следните правила...
 120. 120. простота
 121. 121. Всичко трябва да се прави колкото се може по-просто, но не повече - Албърт Айнщайн
 122. 122. Простотата означава да постигнеш максимум ефект с минимални средства - др. Коичи Кавана
 123. 123. Използвайте до 2-3 шрифта през цялата презентация Снимка: http://www.sxc.hu/profile/JR3
 124. 124. Изберете цветова гама и се придържайте към нея
 125. 125. Подбирай простички изображения, които да говорят повече Снимка: http://www.sxc.hu/profile/theakp
 126. 126. Изхвърли всичко излишно Снимка: http://www.sxc.hu/profile/GlennPeb
 127. 127. единство
 128. 128. Като краен резултат презентацията ви трябва да изглежда единна и цялостна Снимка: http://www.sxc.hu/profile/styf22
 129. 129. И помни...
 130. 130. Рим не е построен за един ден Снимка: http://www.sxc.hu/profile/fgflores2
 131. 131. Какво научихме до тук:
 132. 132. принципа
 133. 133. контраст подреденост баланс ритъм
 134. 134. стъпки
 135. 135. Научете принципите Забелязвайте принципите Прилагайте принципите
 136. 136. правила
 137. 137. ПРОСТОТА и ЕДИНСТВО
 138. 138. Допълнителни ресурси Полезни сайтове http://www.inspirelearning.net Блог за обучения и презентационни умения http://www.bgtrainers.com Форум на българските обучители http://www.slideshare.net The best way to share and find presentations. http://www.presentationzen.com Garr Reynold’s Blog on presentation design. http://www.ethos3.com Presentation Design http://www.slideology.com Nancy Duarte’s blog Сайтове за изображения http://www.sxc.hu http://www.flickr.com http://www.stockxpert.com http://www.istockphoto.com Книги Nancy Duarte: Garr Reynolds: slide:ology: Robin Williams: Presentation Zen The Art and Science of The Non-Designer’s (Voices That Matter) Creating Great Presentations Design Book
 139. 139. Автор: Емил Минев Повече информация и полезни съвети за дизайн на презентации и emil.minev@inspirelearning.net презентационни умения може да откриете на www.inspirelearning.net

×