Ficha de inscripcion inskripzioaren fitxa

Ficha de inscripcion inskripzioaren fitxa Think Big 2015

Aurkeztu den proiektuaren izenburua/Título del proyecto presentado
Eskatzailea/Solicitante
Izena/Nombre: Abizenak/Apellidos: NAN/DNI
Tel./Tfno: Helbide eletronikoa/E-mail:
UPV/EHU zein Fakultatea/Unibertsitate
Eskola den/Facultad/Escuela Universitaria de
la UPV/EHU a la que pertenece:
Kontaktuan jartzeko helbidea/Dirección de contacto
Kalea/Calle-Zb./Nº: PK eta Herria/CP y Población:
Parte-hartzaile guztien datuak (horrela bada)/Datos de resto de participantes (si corresponde)
Izena/Nombre: Abizenak/Apellidos: NAN/DNI
Tel./Tfno: Helbide eletronikoa/E-mail:
UPV/EHU zein Fakultatea/Unibertsitate
Eskola den/Facultad/Escuela Universitaria de
la UPV/EHU a la que pertenece:
Izena/Nombre: Abizenak/Apellidos: NAN/DNI
Tel./Tfno: Helbide eletronikoa/E-mail:
UPV/EHU zein Fakultatea/Unibertsitate
Eskola den/Facultad/Escuela Universitaria de
la UPV/EHU a la que pertenece:
Izena/Nombre: Abizenak/Apellidos: NAN/DNI
Tel./Tfno: Helbide eletronikoa/E-mail:
UPV/EHU zein Fakultatea/Unibertsitate
Eskola den/Facultad/Escuela Universitaria de
la UPV/EHU a la que pertenece:
Izena/Nombre: Abizenak/Apellidos: NAN/DNI
Tel./Tfno: Helbide eletronikoa/E-mail:
UPV/EHU zein Fakultatea/Unibertsitate
Eskola den/Facultad/Escuela Universitaria de
la UPV/EHU a la que pertenece:
Izena/Nombre: Abizenak/Apellidos: NAN/DNI
Tel./Tfno: Helbide eletronikoa/E-mail:
UPV/EHU zein Fakultatea/Unibertsitate
Eskola den/Facultad/Escuela Universitaria de
la UPV/EHU a la que pertenece:
Izena/Nombre: Abizenak/Apellidos: NAN/DNI
Tel./Tfno: Helbide eletronikoa/E-mail:
UPV/EHU zein Fakultatea/Unibertsitate
Eskola den/Facultad/Escuela Universitaria de
la UPV/EHU a la que pertenece:
Eskaerari lotu zaizkion agiriak/Documentación que se adjunta a la solicitud
Eskaera beteta/Solicitud cumplimentada
Proiektuaren Justifikazio Txostena/Memoria Justificativa del Proyecto
Proiektuaren balio nagusiak laburtuta/Resumen ejecutivo del Proyecto
Beste batzuk(zehaztu)/Otros(especificar)
HAU ESKATZEN DUT: SOLICITO:
Bizkaiko Campuseko Think Big sarirako edizioaren Se admita la participación del proyecto
deialdian aurkeztu dudan proiektuarekin parte har presentado en la convocatoria del Premio
dezadan onartzea. Think del Campus de Bizkaia.
Halaber, proiektu hau aurkeztearekin batera, Asimismo, con la presentación de este
UPV/EHU ri BAIMENA EMATEN DIOT, behar izanez proyecto AUTORIZO a la UPV/EHU, para que
gero, eta betiere priektuaren edukiaren izenbuaren en su caso, y manteniendo confidencialidad
bermatuz, proektuaren izenburuaren eta gaiaren del contenido del proyecto, difunda el título
berri eta eginle(ar)en berri emateko. y materia sobre el que versa, así como la
Eta ADIERAZTEN DUT eskaera honetan adierazitako identidad del/los autor/es/as.
datu guztu-guztiak egiazkoak direla. Y DECLARO, que todos y cada uno de los datos
aportados en esta solicitud son ciertos.
Leioan, 2015eko……………….aren..... (e)(a)n . En Leioa a…..de…………….………de 2015.
DATUEN BABES KLAUSULA
Indarreko legerian datu pertsonalen babesari dagokionean ezarritakoa bete, jakin
ezazu eskatu diren datu pertsonalak informatikoki tratatuko direla, lehiaketa gestionatzeko.
Halaber, jakinarazten dizugu datuok erabili, aldatu, ezabatu eta aurka jotzeko eskubidea duzula
fitxategiaren arduradunaren aurrea zitek@ehu.es helbide elektronikoaren edo ohiko postaren
bidez, helbide honetara igorriz: Kanpo Harremanen Zuzendaria, Zitek, Errektoregoa, Sarriena
auzoa z/g, 48940 Leioa, Bizkaia.
CLAUSULA PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de la legislación vigente de protección de datos personales, le
informamos que los datos personales recabados serán objeto de tratamiento informatizado
con la finalidad de gestionar el acceso y control del concurso. Igualmente, le informamos que
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el
responsable del fichero por correo electrónico: zitek@ehu.es, o por correo convencional en la
dirección siguiente: Director/a de Relaciones Externas del Campus de Bizkaia, Zitek, Edificio
Rectorado, B/Sarriena s/n, 48940 Leioa, Bizkaia.

Recomendados

Modelo de memoria think big por
Modelo de memoria think bigModelo de memoria think big
Modelo de memoria think bigemprendedoreszitek
895 vistas2 diapositivas
Bases Think big 2017 cast por
Bases Think big 2017 castBases Think big 2017 cast
Bases Think big 2017 castemprendedoreszitek
776 vistas12 diapositivas
Bases think big 2015 por
Bases think big 2015Bases think big 2015
Bases think big 2015emprendedoreszitek
1.2K vistas8 diapositivas
Think big txosten eredua por
Think big txosten ereduaThink big txosten eredua
Think big txosten ereduaemprendedoreszitek
344 vistas2 diapositivas
Think Big 2017 txosten eredua por
Think Big 2017 txosten ereduaThink Big 2017 txosten eredua
Think Big 2017 txosten ereduaemprendedoreszitek
198 vistas4 diapositivas
Bases Think Big 2017 eus por
Bases Think Big 2017 eusBases Think Big 2017 eus
Bases Think Big 2017 eusemprendedoreszitek
224 vistas12 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de emprendedoreszitek

Bases think-big-2018-web por
Bases think-big-2018-webBases think-big-2018-web
Bases think-big-2018-webemprendedoreszitek
582 vistas7 diapositivas
Ekinduz bigarren saioa puntuazio zerrenda por
Ekinduz bigarren saioa puntuazio zerrendaEkinduz bigarren saioa puntuazio zerrenda
Ekinduz bigarren saioa puntuazio zerrendaemprendedoreszitek
114 vistas5 diapositivas
Listado personas que han finalizado 2ª fase de EKINDUZ con puntuaciones por
Listado personas que han finalizado 2ª fase de EKINDUZ con puntuacionesListado personas que han finalizado 2ª fase de EKINDUZ con puntuaciones
Listado personas que han finalizado 2ª fase de EKINDUZ con puntuacionesemprendedoreszitek
466 vistas5 diapositivas
Bases ekinduz 2018 por
Bases  ekinduz 2018Bases  ekinduz 2018
Bases ekinduz 2018emprendedoreszitek
244 vistas12 diapositivas
Actividades de cultura emprendedora del programa zitek 2016 2017 cast por
Actividades de cultura emprendedora del programa zitek 2016 2017 cast Actividades de cultura emprendedora del programa zitek 2016 2017 cast
Actividades de cultura emprendedora del programa zitek 2016 2017 cast emprendedoreszitek
306 vistas17 diapositivas
Modelo de Memoria Think Big 2017 por
Modelo de Memoria Think Big 2017Modelo de Memoria Think Big 2017
Modelo de Memoria Think Big 2017emprendedoreszitek
206 vistas4 diapositivas

Más de emprendedoreszitek(20)

Listado personas que han finalizado 2ª fase de EKINDUZ con puntuaciones por emprendedoreszitek
Listado personas que han finalizado 2ª fase de EKINDUZ con puntuacionesListado personas que han finalizado 2ª fase de EKINDUZ con puntuaciones
Listado personas que han finalizado 2ª fase de EKINDUZ con puntuaciones
emprendedoreszitek466 vistas
Actividades de cultura emprendedora del programa zitek 2016 2017 cast por emprendedoreszitek
Actividades de cultura emprendedora del programa zitek 2016 2017 cast Actividades de cultura emprendedora del programa zitek 2016 2017 cast
Actividades de cultura emprendedora del programa zitek 2016 2017 cast
emprendedoreszitek306 vistas
Kultura ekintzailea garatzeko jarduerak zitek programa 2015 2016 por emprendedoreszitek
Kultura ekintzailea garatzeko jarduerak zitek programa 2015 2016Kultura ekintzailea garatzeko jarduerak zitek programa 2015 2016
Kultura ekintzailea garatzeko jarduerak zitek programa 2015 2016
emprendedoreszitek187 vistas
Kultura ekintzailea garatzeko jarduerak zitek programa 2014 2015 por emprendedoreszitek
Kultura ekintzailea garatzeko jarduerak zitek programa 2014 2015Kultura ekintzailea garatzeko jarduerak zitek programa 2014 2015
Kultura ekintzailea garatzeko jarduerak zitek programa 2014 2015
emprendedoreszitek185 vistas
Actividades de Cultura Emprendedora del Programa Zitek 2015 2016 por emprendedoreszitek
Actividades de Cultura Emprendedora del Programa Zitek 2015 2016Actividades de Cultura Emprendedora del Programa Zitek 2015 2016
Actividades de Cultura Emprendedora del Programa Zitek 2015 2016
emprendedoreszitek249 vistas
Actividades de cultura emprendedora del programa zitek 2014 2015 por emprendedoreszitek
Actividades de cultura emprendedora del programa zitek 2014 2015Actividades de cultura emprendedora del programa zitek 2014 2015
Actividades de cultura emprendedora del programa zitek 2014 2015
emprendedoreszitek599 vistas
Actividades de Cultura Emprendedora del Programa Zitek 2013 2014 por emprendedoreszitek
Actividades de Cultura Emprendedora del Programa Zitek 2013 2014Actividades de Cultura Emprendedora del Programa Zitek 2013 2014
Actividades de Cultura Emprendedora del Programa Zitek 2013 2014
emprendedoreszitek679 vistas

Último

textos y visiones 07 dgo por
textos y visiones 07 dgotextos y visiones 07 dgo
textos y visiones 07 dgoExamenes Preparatoria Abierta
106 vistas3 diapositivas
ASCENSO AIP DICIEMBRE 2023 por
ASCENSO AIP DICIEMBRE 2023ASCENSO AIP DICIEMBRE 2023
ASCENSO AIP DICIEMBRE 2023Sandra Mariela Ballón Aguedo
24 vistas31 diapositivas
Caso clìnico VIH.pptx por
Caso clìnico VIH.pptxCaso clìnico VIH.pptx
Caso clìnico VIH.pptxAGUSTIN VEGA VERA
37 vistas6 diapositivas
Fase 4- Estudio de la geometría analítica.pptx por
Fase 4- Estudio de la geometría analítica.pptxFase 4- Estudio de la geometría analítica.pptx
Fase 4- Estudio de la geometría analítica.pptxblogdealgebraunad
39 vistas15 diapositivas
PLANO CARTESIANOPARA NIÑOS.pptx por
PLANO CARTESIANOPARA NIÑOS.pptxPLANO CARTESIANOPARA NIÑOS.pptx
PLANO CARTESIANOPARA NIÑOS.pptxCarlos Campaña Montenegro
150 vistas28 diapositivas
Discurso argumentativo por
Discurso argumentativoDiscurso argumentativo
Discurso argumentativoAnthonyAguilera11
46 vistas67 diapositivas

Último(20)

Fase 4- Estudio de la geometría analítica.pptx por blogdealgebraunad
Fase 4- Estudio de la geometría analítica.pptxFase 4- Estudio de la geometría analítica.pptx
Fase 4- Estudio de la geometría analítica.pptx
blogdealgebraunad39 vistas
HISTORIA del café que se estableció .pdf por carmenhuallpa45
HISTORIA del café que se estableció .pdfHISTORIA del café que se estableció .pdf
HISTORIA del café que se estableció .pdf
carmenhuallpa45110 vistas
RES 2796-023 A 33(2).pdf por gabitachica
RES 2796-023 A 33(2).pdfRES 2796-023 A 33(2).pdf
RES 2796-023 A 33(2).pdf
gabitachica39 vistas
VOCABULARIO NAVIDAD.pdf por Gema Rua
VOCABULARIO NAVIDAD.pdfVOCABULARIO NAVIDAD.pdf
VOCABULARIO NAVIDAD.pdf
Gema Rua32 vistas
DEBER DE RESOLUCION DE PROBLEMAS DE FUERZA (3°).pdf por Victor Hugo Caiza
DEBER DE RESOLUCION DE PROBLEMAS DE FUERZA (3°).pdfDEBER DE RESOLUCION DE PROBLEMAS DE FUERZA (3°).pdf
DEBER DE RESOLUCION DE PROBLEMAS DE FUERZA (3°).pdf
Victor Hugo Caiza79 vistas
Tecnologías para la enseñanza virtual.pptx por Tania Lanzellote
Tecnologías para la enseñanza virtual.pptx Tecnologías para la enseñanza virtual.pptx
Tecnologías para la enseñanza virtual.pptx
Tania Lanzellote22 vistas
Meta 1.1 Identificar el contenido històrico de la Lengua de Señas. por IvanLechuga
Meta 1.1 Identificar el contenido històrico de la Lengua de Señas.Meta 1.1 Identificar el contenido històrico de la Lengua de Señas.
Meta 1.1 Identificar el contenido històrico de la Lengua de Señas.
IvanLechuga76 vistas

Ficha de inscripcion inskripzioaren fitxa

  • 1. Aurkeztu den proiektuaren izenburua/Título del proyecto presentado Eskatzailea/Solicitante Izena/Nombre: Abizenak/Apellidos: NAN/DNI Tel./Tfno: Helbide eletronikoa/E-mail: UPV/EHU zein Fakultatea/Unibertsitate Eskola den/Facultad/Escuela Universitaria de la UPV/EHU a la que pertenece: Kontaktuan jartzeko helbidea/Dirección de contacto Kalea/Calle-Zb./Nº: PK eta Herria/CP y Población: Parte-hartzaile guztien datuak (horrela bada)/Datos de resto de participantes (si corresponde) Izena/Nombre: Abizenak/Apellidos: NAN/DNI Tel./Tfno: Helbide eletronikoa/E-mail: UPV/EHU zein Fakultatea/Unibertsitate Eskola den/Facultad/Escuela Universitaria de la UPV/EHU a la que pertenece: Izena/Nombre: Abizenak/Apellidos: NAN/DNI Tel./Tfno: Helbide eletronikoa/E-mail:
  • 2. UPV/EHU zein Fakultatea/Unibertsitate Eskola den/Facultad/Escuela Universitaria de la UPV/EHU a la que pertenece: Izena/Nombre: Abizenak/Apellidos: NAN/DNI Tel./Tfno: Helbide eletronikoa/E-mail: UPV/EHU zein Fakultatea/Unibertsitate Eskola den/Facultad/Escuela Universitaria de la UPV/EHU a la que pertenece: Izena/Nombre: Abizenak/Apellidos: NAN/DNI Tel./Tfno: Helbide eletronikoa/E-mail: UPV/EHU zein Fakultatea/Unibertsitate Eskola den/Facultad/Escuela Universitaria de la UPV/EHU a la que pertenece: Izena/Nombre: Abizenak/Apellidos: NAN/DNI Tel./Tfno: Helbide eletronikoa/E-mail: UPV/EHU zein Fakultatea/Unibertsitate Eskola den/Facultad/Escuela Universitaria de la UPV/EHU a la que pertenece: Izena/Nombre: Abizenak/Apellidos: NAN/DNI Tel./Tfno: Helbide eletronikoa/E-mail: UPV/EHU zein Fakultatea/Unibertsitate Eskola den/Facultad/Escuela Universitaria de la UPV/EHU a la que pertenece:
  • 3. Eskaerari lotu zaizkion agiriak/Documentación que se adjunta a la solicitud Eskaera beteta/Solicitud cumplimentada Proiektuaren Justifikazio Txostena/Memoria Justificativa del Proyecto Proiektuaren balio nagusiak laburtuta/Resumen ejecutivo del Proyecto Beste batzuk(zehaztu)/Otros(especificar) HAU ESKATZEN DUT: SOLICITO: Bizkaiko Campuseko Think Big sarirako edizioaren Se admita la participación del proyecto deialdian aurkeztu dudan proiektuarekin parte har presentado en la convocatoria del Premio dezadan onartzea. Think del Campus de Bizkaia. Halaber, proiektu hau aurkeztearekin batera, Asimismo, con la presentación de este UPV/EHU ri BAIMENA EMATEN DIOT, behar izanez proyecto AUTORIZO a la UPV/EHU, para que gero, eta betiere priektuaren edukiaren izenbuaren en su caso, y manteniendo confidencialidad bermatuz, proektuaren izenburuaren eta gaiaren del contenido del proyecto, difunda el título berri eta eginle(ar)en berri emateko. y materia sobre el que versa, así como la Eta ADIERAZTEN DUT eskaera honetan adierazitako identidad del/los autor/es/as. datu guztu-guztiak egiazkoak direla. Y DECLARO, que todos y cada uno de los datos aportados en esta solicitud son ciertos. Leioan, 2015eko……………….aren..... (e)(a)n . En Leioa a…..de…………….………de 2015.
  • 4. DATUEN BABES KLAUSULA Indarreko legerian datu pertsonalen babesari dagokionean ezarritakoa bete, jakin ezazu eskatu diren datu pertsonalak informatikoki tratatuko direla, lehiaketa gestionatzeko. Halaber, jakinarazten dizugu datuok erabili, aldatu, ezabatu eta aurka jotzeko eskubidea duzula fitxategiaren arduradunaren aurrea zitek@ehu.es helbide elektronikoaren edo ohiko postaren bidez, helbide honetara igorriz: Kanpo Harremanen Zuzendaria, Zitek, Errektoregoa, Sarriena auzoa z/g, 48940 Leioa, Bizkaia. CLAUSULA PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de la legislación vigente de protección de datos personales, le informamos que los datos personales recabados serán objeto de tratamiento informatizado con la finalidad de gestionar el acceso y control del concurso. Igualmente, le informamos que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero por correo electrónico: zitek@ehu.es, o por correo convencional en la dirección siguiente: Director/a de Relaciones Externas del Campus de Bizkaia, Zitek, Edificio Rectorado, B/Sarriena s/n, 48940 Leioa, Bizkaia.