Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Presentació Jornada Connecteu

1.543 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Noticias y política
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Presentació Jornada Connecteu

 1. 1. La recerca catalana a EuropaActius, resultats, posicionament i full de ruta20/09/2012Josep M. Martorell i RodonDirector general de RecercaGeneralitat de Catalunya
 2. 2. INDEX1. PARTICIPACIÓ CATALANA AL 7è PROGRAMA MARC2. ELS ACTORS DE L’ÈXIT3. LES CLAUS DE L’ÈXIT4. ELS REPTES FUTURS5. L’ENCAIX A EUROPA
 3. 3. PARTICIPACIÓ CATALANA AL 7è PROGRAMA MARC (2007-2011)
 4. 4. Evolució històrica de laparticipació catalana 2,1% 574,4 600 500 400 1,2% 0,9% 221,5 300 0,6% 131,8 200 0,5% 78,6 34,4 100 En milions d’euros 0 3PM 4PM 5PM 6PM 7PM Font: CDTI setembre 2012
 5. 5. Participació respecte al’Estat espanyol 29,2 30 24,4 25 21 18,4 20 14,7 15 10 Percentatge 5 0 3PM 4PM 5PM 6PM 7PM Font: CDTI setembre 2012
 6. 6. Subvenció rebuda del 7PMa Catalunya 162.4 126.2 102.5 96.1 59.9 2007 2008 2009 2010 2011 Font: CDTI setembre 2012
 7. 7. Lideratge de projectesfinançats a Catalunya 17,93% 12,63% 6PM 7PM Percentatge de projectes de col·laboració i xarxes dexcel·lència liderats Font: CDTI setembre 2012
 8. 8. Participació catalana en elsdiferents programes específics 8.8% 12.0% COOPERACIÓ 17.6% IDEES 61.6% PERSONES CAPACITATS % subvenció rebuda Font: CDTI setembre 2012
 9. 9. Participació en el programaCooperació 2% 2% 2% 2% 2% 2% 4% 31% 5% 6% 8% 12% 24% % subvenció rebuda Font: CDTI setembre 2012 TIC SALUT NANOCIÈNCIES, NANOTECNOLOGIES, MATERIALS I TEC. PRODUCCIÓ MEDI AMBIENT (INCLOU CANVI CLIMÀTIC) ALIMENTACIÓ, AGRICULTURA, PESCA I BIOTEC ENERGIA TRANSPORT SEGURETAT CIÈNCIES SOCIOECONÒMIQUES I HUMANITATS JTI INICIATIVA MEDICAMENTS INNOVADORS ESPAI PPP - COTXE VERD ALTRES
 10. 10. Ajuts del programa Ideas del’European Research Council (ERC) 3 8 1 7 94 4 StG+AdG PoC 1 Altres Altres CAT CAT CCAA CCAA 42 LS 33 35 1 0 10 PSE 33 40 2 0 SSH 23 10 0 0 INT 2 0 0 0 91 85 3 0 8 1 Catalunya representa el 55% de l’Estat Espanyol i Nombre d’ajuts actuals 3,1% de la UE 27 Font: CERCA i AGAUR a partir de dades ERC, setembre 2012
 11. 11. Accions Marie Curieliderades per Catalunya 180 160 140 94 120 100 Resta de CCAA 80 61 27 CAT 60 40 80 20 52 15 22 20 36 24 10 Catalunya representa el 13 20 11 0 50% de l’Estat Espanyol i 5% de la UE 27 PP IIF ND F N G F IO IE IT CI IA FU CO Nombre de projectes Espanya 1ª posició a EU en accions COFUND i CIG coordinats i individuals Font: MINECO setembre 2012
 12. 12. ELS ACTORS DE L’ÈXIT
 13. 13. Universitats Parcs científics i Centres 12 tecnològics tecnològics 22 22 Institucions hospitalàries Grans instal·lacions 15 3 Empreses innovadores 8.600 Centres de spin-offs recerca Infraestructures de suport a la recerca 200 CERCA 47 CSIC 21 8 1.297 grups de recerca reconeguts Uns 23.500 investigadors: 12.700 d’ells a les universitats, uns 4.500 als centres CERCA, uns 1.300 als centres del CSIC i uns 5.000 en institucions hospitalàriesUnes 42.500 persones treballen a Catalunya en activitats de recerca i desenvolupament, Aproximadament l’1,5 % de la població ocupada Font: SUR 2012.
 14. 14. Participació de les entitatscatalanes CENTRES CERCA UNIVERSITATS 2% 5% 3% 2% 2% EMPRESES 4% 31% 5% CSIC A CATALUNYA CENTRES TECNOLÒGICS GRANS INFRAESTRUCTURES ADCIÓ PÚBLICA 18% CENTRES DE SALUT PARCS CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS 27% ALTRES % subvenció rebuda Font: CDTI setembre 2012
 15. 15. Organismes R+D+I mésdestacats de Catalunya UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF) UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC) UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB) CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG) BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN (MARENOSTRUM) (BSC-CNS) INSTITUT DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES (ICFO) INSTITUT CATALÀ DINVESTIGACIÓ QUÍMICA (ICIQ) INSTITUT DINVESTIGACIONS BIOMÈDIQUES AUGUST PI I SUNYER (IDIBAPS) INSTITUT DINVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE BELLVITGE (IDIBELL) CENTRE INTERNACIONAL DE MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA (CIMNE) UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (URV) INSTITUT CATALÀ DE NANOTECNOLOGIA (ICN) PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA (PCB) HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA CENTRE DE RECERCA EN EPIDEMIOLOGIA AMBIENTAL (CREAL) INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA (IRB BARCELONA) UNIVERSITAT DE GIRONA (UDG) INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Millones Subvenció rebuda Font: CDTI setembre 2012
 16. 16. Empreses catalanesmés destacades ALSTOM WIND, SL. STARLAB BARCELONA, S.L. IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A. INTELLIGENT SOFTWARE COMPONENTS SA GTD SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A. CENTRE DE RECERCA I INNOVACIÓ DE CATALUNYA, S.A. (CRIC) TERMISA ENERGÍA, S.A. APLICACIONES EN INFORMÁTICA AVANZADA, S.A. ANAXOMICS BIOTECH, S.L. PILDO CONSULTING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MEDIAPRODUCCIÓN, S.L. ENDESA NETWORK FACTORY SL INNOVACIÓ I RECERCA INDUSTRIAL I SOSTENIBLE, S.L. SYSTELAB TECHNOLOGIES SA SENSING & CONTROL SYSTEMS, S.L. AB BIOTICS SA ALMA IT SYSTEMS, S.L. ADVANCELL ADVANCED IN VITRO CELL TECHNOLOGIES SA SAGETIS BIOTECH SL AMPHOS 21 CONSULTING SL Font: CDTI setembre 2012
 17. 17. Distribució dels ERC 2007 – 2011 per tipus d’entitats StG concedits per convocatòries 2007 2009 2010 2011 2012 Total Universitats 5 4 5 2 5 21 Centres CERCA 10 5 7 6 6 34 CSIC Catalunya 1 1 - - 2 4 Grans infraestructures - - - - - - Parcs científics i tecnològics - - - - 1 1 Total 16 10 12 8 14 60 AdvG concedits per convocatòries 2008 2009 2010 2011 Total Universitats 5 - 3 2 10 Centres CERCA 4 6 4 5 19 CSIC Catalunya - - - - - Grans infraestructures - 1 - - 1 Total 9 7 7 7 30 Proof of Concept concedits per convocatòries 2011 2012 Font: CERCA i AGAUR Centres CERCA 2 1 2012.
 18. 18. LES CLAUS DE L’ÈXIT
 19. 19. «People not projects» Impacte, PROJECTES DE publicacions, RECERCA transferència de coneixement Captació de finançament COMPETITIVITAT extern Estat i UE SGR Postdoctorals UNIVERSITATS Grup de Incorporen Predoctorals Pertanyen aCENTRES RECERCA recerca talent ICREA HOSPITALS Participen i realitzen Finançament Finançament RH institucions Congressos, s Preparació Estudis de Divulgació eminaris, jorn de projectes ades prospectiva científica europeus Ajuts a la consecució de projectes Font: AGAUR.
 20. 20. Les claus de l’èxit:Vocació d’excel·lència i internacionalització Prioritats: 1. Model propi de centres de recerca 2. Política d’atracció de talent 3. Grans infraestructures 4. Compromís econòmic 5. Continuïtat de la política
 21. 21. ELS REPTES FUTURS
 22. 22. Compromís amb la inversió 2010 2011 2012 % var % var PRESSUPOST [M€] [M€] [M€] 2012/2011 2012/2010 Pressupost Direcció General de Recerca 191,3 171,7 168,7 -1,8 -11,8 Eixos prioritaris de la política de recerca: Mitjana d’augment del 7,8% en talent, centres i infraestructures, als pressupostos DGR de 2010 a 2012 2010 2011 2012 % var % var EIXOS [M€] [M€] [M€] 2012/2011 2012/2010 Personal de recerca, mobilitat i captació de 48,3 51,0 52,6 3,1 8,9 talent Grans instal·lacions i infraestructures 20,0 21,2 21,6 2,0 8,0 Centres de recerca 69,4 72,9 73,9 1,4 6,5
 23. 23. Nou impuls al sistema Català d’R+D: PrimeraLlei de la Ciència de Catalunya 1. Desplegar les competències estatutàries en recerca 2. Garantir la continuïtat de la política científica que ha propiciat aquest sistema dexcel·lència 3. Definir i reforçar el règim d’autonomia de les entitats de recerca catalanes 24
 24. 24. La Generalitat posa en marxa unconjunt dactuacions estratègiques Imatge: Facultat de Química, UB1. Reestructuració de l’oferta universitària.2. Model català de personal acadèmic.3. Impuls de serveis comuns (consorciats).4. Nova política de preus i ajuts.5. Les universitats, motors deldesenvolupament del país.6. Governança, gestió i finançament. 25
 25. 25. L’ENCAIX A EUROPA
 26. 26. H2020 i Cat2020: els fulls de ruta a Catalunyai Europa per al futur Consolidació del sistema i creació de noves oportunitatsEN GENERAL: •Resposta a la crisi invertint en creixement i en futurs llocs de treball •Cercant solucions a les preocupacions de la societat en seguretat, salut i entorn •Potenciant la posició d’Europa en recerca, innovació i tecnologiaEN CONCRET – ESTRATÈGIA: •Noves tecnologies •Atracció i retenció de talent •Accés a les millors infraestructuresEN CONCRET - GESTIÓ: •Major col·laboració públic-privada •Simplificació dels instruments d’auditoria i avaluació: nou equilibri entre control i confiança •Revisió dels criteris d’avaluació: excel·lència i impacte
 27. 27. Especialització intel·ligent RIS3Nou escenari i noves oportunitats per a lesregions europees 1. L’estratègia Smart Specialization en consonància H2020 i per millorar la competitivitat 2. Encaix amb Estratègia Catalunya2020 3. Full de ruta per al PRI 2014-2020

×