Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
YÖNETİM VE ORGANİZASYON ??.10.2012Yönetim uygulamalarıyla ilgili çeşitli yaklaşımlar;-Stratejik Yönetim-Toplam Kalite Yöne...
YÖNETİMİN TANIMIGENEL ANLAMDA:basta ınsan olmak uzere,tum orgutsel kaynakların,örgutsel amaçlardogrultusunda iş birliği ve...
B.Yönetim süreci yaklaşımı Klasik yönetim teorisinin 2.yaklaşımı öncülüğünü Fayolun yaptığı yönetsel teoridir.Fayolyöneti...
İnsan,doğa,kainat nasıl sistemle çalışıyorsa şirketlerde böyledir.Çark gibi. İşletmeninkapıcısından en başına kadar herkes...
belirsiz olduğu ve girdilerin standart olmadığı durumları ifade eder.4-ThampsonThampsonun temel teknolojileri sınflandırma...
-üstün zeka-analiz ve sentez yapabilme yeteneği-düşüşncelerini iyi bir şekilde aktarabilme yeteneği-amaçlara karşı sabırlı...
iş dışındada ortak yaşam için gayret gösterir.4)Ortayolcu lider Hem üretime hemde aslarına eşit düzeyde ağırlık veren lid...
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVİZEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYÖNETİM VE ORGANİZASYON 05.12.2012Örgütlerde güdüleme(motivasyon) Teme...
Örgütsel iletişim En genel anlamıyla iletişim;Bir yerden,bir kişiden,bir makineden bir başkasına herhangibir ortamdan yar...
YÖNETİM VE ORGANİZASYON 12.12.2012Stratejik yönetimin özellikleri;1-Stratejik yönetim, tepe yönetimin bir iskelesidir.Tepe...
3-Ürün yönetimi ve öperasyon yönetimi Burada dikkat edilecek unsurlar; toplam üretim maliyetinin,üretimin piyasanın taleb...
5-Yeniden tasarlama Burada önemli olan politikalar işlerin nasıl yapılacağına dair yürütme ve davranışkurallarının yönetm...
7-Yeniden yapılanmanın uygulanması ve sürekli gelişimin sağlanması Yeniden yapılanmanın başından sonuna kadar sürdürülmes...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Yönetim final çalışması

6.534 visualizaciones

Publicado el

 • Have you ever used the help of ⇒ www.HelpWriting.net ⇐? They can help you with any type of writing - from personal statement to research paper. Due to this service you'll save your time and get an essay without plagiarism.
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Loving the plans. Got lots of different ideas and inspiration. I'm sending you a photo of a bed frame I did for my daughter! ➢➢➢ https://t.cn/A62YeZUX
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Yönetim final çalışması

 1. 1. YÖNETİM VE ORGANİZASYON ??.10.2012Yönetim uygulamalarıyla ilgili çeşitli yaklaşımlar;-Stratejik Yönetim-Toplam Kalite Yönetimi-Stres Yönetimi-Kriz Yönetimi-Çatışma YönetimiSTRATEJİK YÖNETİM:Şirketin geleceği ile alakalı yönetim şekli.Nasıl yatırımyapılacak,kurumsallaşacak mı?nasıl vizyon izleyecek….Vizyon:gidilecek yer(örn:dunyada en basarılı şirket) Misyon:taşıdıgımız ana değerTOPLAM KALİTE YÖNETİMİ:kalite bir malın veya hizmetin en üst düzeyidir.kalitenintemel amacı müşteri memnuniyetidir.Üretim hattımızın,hizmet hatımızın tüm birimlerinmükemmel şekilde çalışması amaçtır.(kısaca üretmek gerekli.japonya bombalardan sonra sürekli üreterek krızden cıkmayıbasardı.)Üretim:insan ihtiyaçlarının doğal olarak karsılayamaması sonucu oluşan beşeri bir faaliyetve surectir.insan kendı ihtyaçlrını karşılayablseydı uretım dıye bırsey olmazdı.Üretimim olmazsa olmazları(temel unsurları)-insan kaynakları-sermaye-dogal kaynaklar-müteşebbs(girişimci)Yan unsurları:-bilgi –teknoloji –yonetım –zamanUretım teknık bır konudur ancak neyı nezaman kım ıcın nerede nasıl uretilecegi gibisorunlar uretımın orgutsel ve yonetsel yonunu ortaya cıkarır.Amaclar araclar yontemler ımmkanlar ve durumlar farklılık gösterdıgınden uretım rastgeleolmaması ıcın bunların arasından rasyonellık ılkesıne göre secmler yapmak gerekır.Rasyonel: akla uyguhn,hesaplı,ölücülü,biçiliHer örgütün nıtelıgıne göre gerçekleştirmek istediği çeşitli amaçları vardır.amaçlaraulaşmak,çeşitli toplumsal kaynakların kullanılmasını gerektirir.Bu kaynakların en uygunşekilde(optimum) kullanılabilmesi örgütlerde “yönetimi” gerekli kılar.
 2. 2. YÖNETİMİN TANIMIGENEL ANLAMDA:basta ınsan olmak uzere,tum orgutsel kaynakların,örgutsel amaçlardogrultusunda iş birliği ve uyum içeriside çalıştırılmasıdır.Örgütsel kaynakların,örgutsel amaclar ıcın sistematik örgütlenmesidr.İNSANCIL ANLAMDA:insanın,insan tarafından,insanlar için,insanca yönlendirilmesidr.STRATEJİK YÖNETİM:geleceği beklemek yerıne,geleceği şekillendirmek,geleceğiyönetmektir.Kısaca:= FÜTZ+Rakipler+refikler(yandaşlar)F:fırsatlar Ü:üstünlükler T:tehtidler Z:zayıflıklarYÖNETİM VE ORGANİZASYON ??.1?.20121.Yönetim düşüncesinin ortaya çıkışı Yönetim düşüncesinin başlangıcı tarih öncesi devirlere kadar uzamaktadır.İnsanilişkilerinin olduğu her yerde ve zamanda yönetim olgusu varolmuştur.Yönetimdüşüncesinin M.Ö 5000 li yıllarda sümerliler ile başladığı öne sürülmektedir.2.Klasik yönetim teorisi Geleneksel veya klasik yönetim teorisi 1880li yıllarda başlayıp 1920li yılların sonunakadar geçen dönemde ortaya atılan yönetsel yaklaşımları kapsamaktadır.Klasik yönetimteorisinin içinde,öncülüğünü Taylorun yaptığı Bilimsel yönetim teorisi Fayolun yaptığı yönetim süreci teorisi Weberin yaptığı bürokratik yönetim teorisi yeralmaktadır.Teorilerin temeli verimlilik üzerine kurulmuştur.Bu yüzden klasik teori ile ilgiliyaklaşımlar,ilkeler yaklaşımı olarakta adlandırılmaktadır.A.Bilimsel yönetim yaklaşımı Yönetim konusunu ilk kez bilimsel bir araştırma alanı olarak inceleyen Taylor dur.Taylor eserinde;-Örneklerde verimsiz çalışmanın neden olduğu büyük zararları göstermeyi-Bu verimsizliği önlemenin tek yolunun sistemli bir yönetim uygulaması olduğunukanıtlamayı-Yönetimini,belirli,kanun,kural ve ilkelere dayanan bir bilim olduğunu ortaya koymayıamaçlamıştır.Taylor, bir bilinç devrimi olarak tasarladığı bilimsel yönetim yaklaşımının temel esaslarınıdört genel ilkede toplamış ve bu ilkeleri yöneticilerin yeni görevleri olarak nitelemiştir.1.Her işin her aşaması için tercrübeye dayanan geleneksel iş görme yöntemleri yerine,bilimsel yaklaşıma dayanan iş görme yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi2.Çalışanların bilimsel yöntemlerle seçilmesi,eğitilmesi ve geliştirilmesi.3.Rasyonel ve bilimsel yöntemlerle geliştirilen iş görme davranışlarının işçiler tarafındanbenimsenip uygulanabilmsei için işçilerle içtenlikli bir işbirliği sağlanmalı.4.Yönetimle ilgili iş ve sorumluluğun rasyonel bir şekilde dağıtılması.Taylora göre;Bu yaklaşımın gerçekleşebilmsei parmak hesabı yerine bilimsellik,düzensizlikyerine uyum,bireycilik yerine birlikte çalışma,kısıtlanmış üretim yerine en fazla üretim veher işçinin en yüksek verimliliğe ulaşması kavramlarının gerçekleştirilmesidir.(Bazı yazarlarTayloru çalışanları bir Makine gibi gören yönetim mühendisi olmakla suçlamıştır.)
 3. 3. B.Yönetim süreci yaklaşımı Klasik yönetim teorisinin 2.yaklaşımı öncülüğünü Fayolun yaptığı yönetsel teoridir.Fayolyönetime Taylorun bakış açısı ile bakmamış,üst yönetim bilimini geliştirmeyeçalışmıştır.Fayol örgütün tamamını ele almış ve örgüt tasarımı ve yönetim ilkelerigeliştirmeye çalışmıştır.Yönetsel teori bilimsel yönetim yaklaşımının devamı vetanımlayıcısı niteliğindedir.C.Bürokrasi yaklaşımı Klasik teorinin 3.yaklaşımı 1900lerin başında alman sosyolog Weber tarafındangeliştirilen Bürokrasi yaklaşımıdır. Bu yaklaşım işlevsel uzmanlaşmaya dayanan iş bölümü,yetki hiyerarşisi, mevki Ya dapozisyonların haklarını ve görevlerini saptayan kurallar sistemi,bireyler arası ilişkilerdekişisellikten uzaklaşma,mevkilere uzman kişilerin atanması gibi özellikleri taşımaktadır.Webere göre;-Örgütte her çalışanın yetki ve sorumluluklarının belirli bir hiyerarşiye göre tanımlanmasıgerekir.-Çalışanlara yetki ve sorumluluklarını kapsayan bir kurallar zinciri oluşturmak.-Belirli bir göreve gelecek kişi staj,eğitim görmüş olmalı.-En üst düzeyde yönetici dışında yetki sahibi kılınacak kişiler seçimle değil atamaylagelmelidir.-Yöneticiler sabit aylık ücretle çalıştırılmalıdır.Neoklasik yönetim teorisi Klasik yönetim teorisinin zamanla eksik ve yetersiz olması sonucu ortaya çıkmıştır.Buyaklaşım temel grup davranışları,informel organizasyon,algılama ve tutumlar,özendirmeliderlik,örgütlerde değişme ve gelişme konuları üzerinde durmuştur.Neo klasik yönetimdüşüncesi,esas itibariyle klasik yönetim düşüncesinin kavram ve ilkelerinedayanmaktadır.Ancak neoklasik düşüncede bu kavram ilkeler insan ilişkileri yaklaşımın daetkisiyle yumuşatılmış ve geliştirilmiştir.Neo-Klasik düşüncenin yönetim düşüncesine katkısı;-Bireysel ihtiyaçlar hiyerarşik bir sıra takip eder,bireyin ihtiyaçları zamanla değişir.-İnsan davranışları bir amaca yöneliktir,güdülenmiştir ve bir nedene dayalıdır.-Bireyler arasındaki ilişkiler önem taşır,düzenlidir.-Bireyler arası ilişkilerin örgütün etkin olması üzerinde etkisi vardır.-Bireyler arası ilişkiler görmemezlikten gelinemez ve bir kenara itilemez.-Gruplar kurallar geliştirir ve bu kurallara uyumu için bireyler zorlar.-Moral bir çok ilişkinin etkisi alrındadır.Verimlilik moral arasında kesin bir ilişki yoktur.-Bireylerin karara katılımı verimliliklerini etkiler.-Yönetimin temel görevlerinden biri grup içi ve grup dışı haberleşmeyi sağlamak.-Örgüt sosyal bir sistemdir.-Birlikte çalışan bireyler arasında çıkarları korumak ve desteklemek amacı ile gruplaroluşturulur.-Gruplar örgütün amaçlarını tamamıyla benimsemeyebilir.Dolayısıyla grup liderleriyleyönetici ilişkilerini yakın tutmalıdır.YÖNETİM VE ORGANİZASYON ??.11.2012Modern yönetim Neo klasiği reddetmiyor.Motivide önemli motive olunmalı,iş ortamındada mutluolunabilmeli.Temel 2 yaklaşım; 1)sistem ve 2)durumsallık.1)Sistem yaklaşımı
 4. 4. İnsan,doğa,kainat nasıl sistemle çalışıyorsa şirketlerde böyledir.Çark gibi. İşletmeninkapıcısından en başına kadar herkes verimli çalışmalıki işletme başarıya ulaşsın.Sistemin özellikleri1-Bir sistem açık veya kapalı sistem halinde bulunailir.2-Her sistem bir çevrede faaliyet gösterir, yani sistemin bir sınırı vardır.Bir sistem heryerehükmedemez.3-sistemin kesin olan sınırları vardır.Sistemin fizyolojik ve biyolojik sınırlarını çizmekkolay ama sosyal sistemlerin sınırları çizilemeyebilir.ÖR/İnternette başlatılan yardımkampanyası.4-Sistemlerde olumlu ve olumsuz entrapi görülür.5-Sistemin alt sistemleri vardır.D6-Sistemde sürekli hareketlilik dinamik ve dengeyi koruma hali vardır.7-Açık sistemlerde girdi-süreç-çıktı mekanizması vardır.Sistem yaklaşımının yönetim düşüncesine katkısı;-Örgütleri çevreleri ile ilişkili birer açık sistem olarak ele almasıdır.-Sistem parçaları arasındaki karşılıklı ilişkileri vurgulamış olmasıdır.-Sistem yaklaşımının örgütü etkileyen bütün değişiklikleri ve parametreleri bir aradagörmeyi sağlamış olmalı.-Sistem yaklaşımı ile klasik ve neoklasik yaklaşımların güçlü ve zayıf yönlerini dolayısıyladaha iyi kullanma olanağı doğmuştur.2)Durumsallık yaklaşımı Klasik ve neoklasik yaklaşımlarda ağırlık insan ve iş üzerine yoğunlaşırken durumsallıkyaklaşımında teknoloji,sosyal davranış ve çevre şartları üzerinde yoğunlaşır.Bu yaklaşımagöre dünyanın heryerinde geçerli olabilecek tek bir örgüt yapısı ve yönetim felsefesioluşturmak mümkün değildir.Durumsallık araştırmalaını inceleyen bilim adamları;1-Woodwark araştırmaları İngilterenin 100 farklı bölgesinde araştırma yapıyor, Burada üretim teknolojisi birim,kitleve süreç olmak üzere 3 farklı teknolojide üretim yapıldığı tespit ediliyor.Birim:ÖR/terzide kişiye özel elbise yapılması.Kitle:Organik üretim başarısız,mekanik üretim başarılı.Süreç:Organik üretim uzun sürede başarılı.ÖR/inşaat işi.2-Aston grubu araştırmaları İngilterede aston soyadlı bir vatandaş woodwarkın yapmış olduğu üzere üretim yapanişletmelerde araştırma yapıyor. Temel araştırmalarda 3 temel unsur;-Temel faaliyetlerin yapılandırılması İş görenlerin yapacağı işlerin önceden belirlenmesi.Her kişinin işletmede neleryapacağının önceden belirtilmesi.-Otoritenin yoğunlaşması Burada önemli olan şey karar verme yetkisinin hangi kademelerde dağıtıldığı.Herkeskendi işiyle ilgili kararları verebilmeli.-İş akışının kontrolü Her sürecin kontrol edilmesi,makina tesisat bakımı,iş giriş-çıkış saatleri..vb.3-Perrov Perrova göre örgütte amaçları gerçekleştirmek için yapılması gereken işler 2 gruptatoplanır;-rutin işler ve -rutin olmayan işler.Rutin işler:Metod ve teknikler konusunda belirsizliğin az olduğu işlerdir.Rutin olmayan işler:Mevcut tekniklerin ve yöntemlerin başarılı olup olmayacağının
 5. 5. belirsiz olduğu ve girdilerin standart olmadığı durumları ifade eder.4-ThampsonThampsonun temel teknolojileri sınflandırması;Thampsona göre kullanılan teknolojiörgüt yapısını belirleyen önemli bir unsurdur. Ve ona göre 3 temel teknoloji vardır.1)Bağlı teknoloji Kitle yönetimlerinde zincir üretimini ifade eden teknolojilerdir.ÖR/kutu çikolata üretimi.2)Çözümleyici teknolojiler Birbirinden çok farklı işletmelerin çalışmak için birbirine bağlı olması burada önemliunsurdur.ÖR/müşteri-banka.3)Yoğun teknolojiler Bu teknolojide yapılan işlemler,kullanılarn teknikler karşılıklı olarak birbirinebağlıdır.ÖR/Hastahanede doktor hastayı röntgene,tahlile gönderir.Ordakilerde doktorugöndermiş olduğu için bu işlemleri gerçekleştirir.5-Tawistok enstitüsü araştırmaları Bu çalışmanın en önemli yanı bağımsız ve çevresel değişken olan teknoloji ile bağımlı bir yönetimsel değişken örgüt yapısının belirlenmesi arasındaki ilişkileri göstermesidir.yani teknoloji ile örgüt yapısı arasındaki ilişkileri temel alarak incelemiş.Burada teknolojik değişikliklerin işgörenlerin sosyal ilişkilerinde önemli değişikliklere yol açtığı görülmüştür. LiderlikLiderlerin özellikleri;-Belirlenmiş hedeflere ulaşmak için grup üyelerini isteyeterek gayret göstermelerikonusunda ikna edebilmeli.-Liderlik bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplamaya ve bu amaçları gerçekleştirmekiçin onları harekete geçirmeye yönelik bilgi ve yeteneklerin toplamıdır.-Şiddet kullanımı Ya da tehtid olmaksızın bir bireyin diğerlerinin davranışlarını etkilediğisosyal bir işlemdir.-İnsanları belirlenmiş hedefler doğrultusunda çaba göstermeye ikna etme yeteneğidir.-Aslara ilham verme,grup hedeflerini oluşturma,bunlara ulaşma ve grubun bağlılığınıkoruma gibi çok sayıda farklı işlevin bir araya gelmesidir.Liderlerin kullanabilcekleri güç kaynakları;Yasal güçÖdüllendirme gücüZorlayıcı güçUzmanlık gücüKarizmatik güçYÖNETİM VE ORGANİZASYON ??.11.2012Liderlik kuramları3 grupta incelenir;1)Özellikler kuramı 2)Davranışsal liderlik kuramı 3)Durumsal liderlik kuramıÖzellikler kuramı En eski liderlik kuramıdır.1900lü yıllarda ortaya çıkmıştır.Bu kuramda çeşitli gruplariçindeki üyeler arasında liderlik konusunda diğer grup üyelerine göre daha başarılı olankişilerin belirgin özelliklerini ortaya koymaktır.Bu kurama göre 1 liderde şu özelliklerbulunur;
 6. 6. -üstün zeka-analiz ve sentez yapabilme yeteneği-düşüşncelerini iyi bir şekilde aktarabilme yeteneği-amaçlara karşı sabırlı olmak.Davranışsal liderlik kuramı Bu kuramda araştırmacılar gerçekte liderlerin ne yaptıklarını belirlemeye yönelikçalışmalara yoğunlaşarak liderlerin davranışlarını inceleme altına almışlardır.Kurt levin ve arkadaşlarının liderlik araştırmaları;10-15 yaşları arasındaki çocuklaramaske yapma görevlerinde beraber çalışmaları istenmiştir. Ve 3 ayrı grupoluşturulmuştur.1.grupta içlerinden çıkan lider baskıcı ve otoriter bir tavırla çocuklaraistediğini yaptırmış.sonuçta bu gruptaki verimliliğin diğer 2 gruptan daha yüksek olduğuancak yapılan maskenin kalitesinin arzu edilen düzeyde olmadığı görülmüştür.Bu gruptalider gruptan ayrıldığında çalışma tümüyle durmuş ve ayrıca grup üyeleri arasındatatminsizliğin,geçimsizliğin ve saldırganlığın yaygın olduğu saptanmıştır. 2.grupta ise lideraslara tam bir serbestlik tanımış ve herkesin diledği maskeyi dilediği şekilde yapabileceğinisöylemiştir.Bu grupta teknik bilgi alışverişi yapılmadığı için hem yapılan işin verimliliğihemde kalitesi çok kötü olmuştur.3.grupta ise demokratik ve katılımcı bir yönetim biçimiuygulanmış.Grupta fikir tartışmaları yapılmış ve herkesin en iyi fikirleri bir arayagetirilmiştir.Bu grupta verimlilik baskın liderlikten biraz daha az gerçekleşmiştir ancakmaskelerin kalitesi çok daha üstün olmuştur.Bu grupta lider olmadığında bile çalışmalarsürmüş tartışma yaşanmamıştır.Ohaio state ünv. Araştırmaları;Bu araştırmada 2 tip konu temel alınmış.1.İnsan ilişkilerine yönelik2.Yapıyı harekete geçirmeye yönelik 1.araştırmanın sonucunda lder ile izleyiciler arasında saygı,karşılıklı güven,dostluk vesıcak bir havanın yaratılması gönüldeki davranışları içermiştir.Kişiyi dikkate alan liderizleyicilerinin ihtiyaç,istek ve beklentilerini dikkate alır.Yapıyı harekete geçirmek isteyenlider gerçekleştirmek istenen amaçla ilgili işin zamanında tamamlanması için amaçbelirleme,grup üyelerini örgütleme,iletişim sistemini belirleme ve bu doğrultuda talimatlarverme gibi davranışları sergiler.(özetliyecek olursak biri insan ilişkilerine diğeri yapıyayöneliktir.Birinde amaç dostluk kazanmak yani benim yanımda olsunlar diğerindeki tekamaç ise görevi zamanında bitirmek.)Robet blackin yönetim tarzı ölçeği Ohaio ünv. Olan bu arkadaş burada yapılan araştırmaları sonucuna göre liderlik çeşitlerişu şekilde oluşmuştur.1)Cılız liderlik Burada liderin sorumluluğunu başarmak ve grubun isteklerini karşılamak konusundayetersiz olduğu tespit edişlmiştir.2)Görev liderliği Burada lider örgütsel hedeflere ulaşmak için işyeri koşullarını max. verimlilik sağlayacakşekilde düzenler.3)Şehir kulubü liderliği Burada lider insanlar arası ilişkilere çok önem verir.Çalışanların isteklerini karşılamak ve
 7. 7. iş dışındada ortak yaşam için gayret gösterir.4)Ortayolcu lider Hem üretime hemde aslarına eşit düzeyde ağırlık veren liderliktir.Çalışanların moralinidüşürmeden üretimi en iyi şekilde yaptırmaya çalışır.5)Ekip liderliği Burada lider kendini işe vererek başarıya ulaşmak isteyen bireyleri işe alarak örgütselamaçlar etrafında toplar ve işgörenlerin arzu ve hırsları sayesinde etkin,verimli bir başarıelde eder.Mc.Grogerin x ve y tipi yaklaşımlarıX tipi insan özellikleri;1-Ortalama insan işi sevmez ve elinden geldiği ölçüde işten kaçma yolları arar.2-İnsan yönetilmeyi tercih eder.Sorumluluktan kaçar,hırslı değildir.3-Ortalama insan bencildir.Kendi arzu ve amaçlarını örgütün amaçlarına tercih eder.4-İnsan yaradılışı gereği yenilik ve değişiklikten hoşlanmaz.direnir,isyan eder.5-Ortalam insan örgütsel sorunların çözümünde yaratıcı değildir.6-İnsanlar parlak zekalı değildir, ve kolayca kandırılabilir.Harekete geçmesi için maddiolarak ödüllendirilmelidir.Y tipi insan özellikleri;1-İş yerinde işgörenin fiziksel ve düşünsel çaba harcaması,oyun Ya da dinlenmek kadardoğaldır.Ortalama insan işten nefret etmez.2-Sıkı denetim ve ceza kişiyi örgütsel amaçlara yöneltmez. Kişi örgütü ve çalışanlarıseverse daha başarılı olur.3-Amaçlara ulaşabilmek için hizmet eder. Ve başarıya ulaşan insanlar ödüllendirilmelidr.Endeğerli ödüller takdir edilme ve iş tatminidir.4-Normal insan sorumluluğu kabul etmekle kalmaz onu aramayıda öğrenir.5-Örgütsel sorunların çözümünde gerekli olan ustalık ve yaratıcılık bir çok insanda vardır.6-Çağdaş sanayi yaşantısının koşulları,insani belirli bir konuda çalışma ve uzmanlaşmayazorladığından yetenek ve becerilerin sadece bir kısmından yararlanabilmeyi sağlamaktadır.Durumsal liderlik kuramı Bu yaklaşımda çevresel koşulların,işin kendisinin ve izleyicilerin özelliklerinin liderliğietkilediği görülmüştür.Bu yaklaşımın araştırmacıları;a)Fred edwarkın etkin liderlik yaklaşımı; bu yaklaşıma göre 3 temel ilişki vardır.1-Lider üye ilişkisi Burada grup üyelerinin lidere karşı duydukları güven ve bağlılık derecesi kast edilir.2-Liderin pozisyonundan doğan gücü Burada önemli olan,liderin konumuna göre ödüllendirme,cezalandırma,işten a tma ve terfigibi güçleridir.3-Yapılacak görevin niteliği Burada yapılacak görevin ne derecede yapılmış olduğu ve görevi yapma güçlüğü,göreviniçeriği önemlidir.Liderin görevi başarma derecesine göre başarısı ölçülür.
 8. 8. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVİZEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYÖNETİM VE ORGANİZASYON 05.12.2012Örgütlerde güdüleme(motivasyon) Temeli insanın içindeki güdüler oluşturmaktadır.Güdülerin harekete geçirici, hareketedevam ettirici ve olumlu yönde olmak üzere 3 temel özelliği vardır.Güdülerin özellikleri;1-İnsanların davranışlarının ardındaki güdülerin tam anlamıyla ortaya çıkarılması güçtür.Terfi etmek için çabalayan bir kişiyi başarılı olma güdüsü mü,güç kazanma güdüsü müyoksa saygı görme güdüsünün mü harekete geçirdiğini saptamak zordur.2-Bazı güdüler birbirlerinin etkilerini azaltabilir. Başarma ve güç elde etme güdüleribirbirlerini tamamlarken,sosyalleşme ve güç elde etme güdüsü birbirlerinin etkileriniazaltır.3-Güdüler farklı şiddet derecelerinde ortaya çıktıkları gibi tatmin edildiklerinde Ya daedilmediklerinde artar veya azalır.İnsanın yeme içmesi ihtiyaçtır.Bu tür güdüler yedikçeiçtikçe azalır, ama insan para kazandıkça daha fazla ister, bunların şiddeti artar.4-Bazı durumlarda güdülerin sırası değişebilir.Bekar kişinin başarma güdüsü yüksekiken,evli birinin güvenlik ve para güdüsünün yüksek olması gibi.5-Güdülerin tatmini bazı ihtiyaçların giderilmesini sağlarken, bazı yöndende tatminsizlikoluşturabilir. Terfi eden bir kişi maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılarken,sosyalleşme veeski arkadaşlarını kaybedebilir.6-Tatmin edilen bir ihtiyaç bu tatmin etkisi geçinceye kadar davranışlar üzerinde etkidebulunmayacaktır.Acıkan bir kişinin yemek yedikten sonra tekrar acıkıncaya kadar yemekgörmek istememesi gibi.Güdümlere kuramları1-Bilimsel yönetim boyutunda güdümleme Bu kuramda taylor ve arkadaşları işe göre ücret sistemiyle kişiyi sadece maddi ödüllerinmotive edeceği düşüncesiyle ne kadar çok üretim o kadar çok para mantığında birmotivasyon anlayışı izlemişlerdir.2-Neo klasik yönetim yaklaşımında güdümleme Bu yaklaşımda kişilerin örgüt kararlarına katılmasının onları motive edeceği düşünülmüş,çalışanların yönetim toplantılarına katılması ve onlara kararlarda danışılması çalışanlarıgüdümlemek için önemli bir faktör olarak düşünülmüştür.3-Maslowun ihtiyaçlar hiyerarşisi5 basamaklıdır;5.fizyolojik ihtiyaçlar;Yeme,içme,uyku,ücret insanlar için temel fizyolojik ihtiyaçlardır.4.Güvenlik igtiyaçları;Tüm canlılar için temel ihtiyaçlar giderildikten sonra barınma,sağlıkve yaşam güvenliği 2.öncelikli ihtiyaçları oluşturmuştur.3.Sevgi ihtiyaçları;Bu düzey ihtiyaçta ait olma ya da sosyalleşme kavramları sporfaaliyetleri,piknikler,akşam yemekleri, partiler,sinema ve tiyatro faaliyetleri bu ihtiyaçlardoğrultusunda.2.Kendini gösterme ve saygınlık ihtiyacı;Bireyler kendilerine ve başkalarına kendisiniispatlamak ister.1.Kendini gerçekleştirme ihtiyacı;Bu son basamağa kadar gelen,gerçek kişiliğini ve yapıcıgücünü ortaya çıkarmıştır.
 9. 9. Örgütsel iletişim En genel anlamıyla iletişim;Bir yerden,bir kişiden,bir makineden bir başkasına herhangibir ortamdan yararlanılarak bilgi gönderilmesidir. Bir başka tanıma göre iletişim;İnsanların duygu,düşünce,inanç ve davranışlarınısözlü,yazılı ve sözsüz olarak iletmesidir. Örgütsel iletişim bilgi sağlama,ikna etme,etkileme,EMREdici ve öğretici ilişki kurma vebirleştirici olmak üzere toplam 4 grupta toplanabilir.Örgütsel iletişim sürecinin unsurları;1-Gönderdici ve kaynak2-İleti3-İletişim kanalı4-Alıcı-hedef Örgütsel iletişim araçları1-Yazılı iletişim araçlarıa)Rapolar(alt,üst kademelerle olan yazışmalar.)b)Örgüt içi süreli yayınlar(şirket içi dergi,magazin haberleri.)c)Bültenler(örgüte ilişkin haberlerin bir bülten kitap halinde çalışanlara duyurulması)d)Broşürlere)El kitapları(şirketin avantajları,anlaşmalı oldugu yerler,indiimler,yönetici isimleri...)f)Mektuplar(çalışanlara gönderileceği gibi iş dışındada olabilir.Tebrik doğum günümektupları..)g)Arşivler(Kısa ve özlü ifadeler ile personele amacımızı,hedefimizi hatırlatmak.)h)Yıllıklar(Kuruluşun 1 yıl içinde gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri anlatan kitapçıktır.)2-Sözlü iletişim araçlarıa)Genel kurullar(Şirketlerin yasal olarak belirli aralıklarla düzenledikleri toplantılardır.Üyeolan herkes katılabilir.Bütün üyeler burada konuşma yapabilir.)b)Konferanslar(Konusunda uzman bir kişinin dinleyici kitleye bilgilerini aktarması vesonundada soru-cevap etkinliğinin olduğu..)c)görsel ve işitsel iletişim araçları(İnt,cep telefonu,şirket içerisinde iletişim kurulabilengörsel herşey.) Postmodern yönetim yaklaşımları-Stratejik yönetim:Strateji kelime olarak sevketme,yöneltme ve gönderme anlamınagelmektedir.Uzun yıllar askeri anlamda strateji bir savaşta orduların yapacakları hareketlerinve operasyonların tasarlanması ve yönetilmesi sanatı olarak tanımlanmaktadır.-Yönetimde strateji kavramı:Strateji bir örgütün belirli politika ve amaçlarının bütünüveya belirli hareketler dizisidir.Strateji ileride meydana gelebilecek bütün durumlarınönceden tahmin edilemediği kısmi belirsizlik koşullarında alınan ve örgütün bütününüilgilendiren karar türüdür.Stratejik planlama Bir örgütün değişen çevre koşulları içinde örgüt kaynaklarının genişletilmesi ve ortayaçıkan fırsatlar ile;örgütün kaynakları arasında maximum bir uyumunsağlanması,sürdürülmesi ve geliştirilmesi ile ilgili bir yönetim ve karar sürecidir.Stratejik planlama 3 temel soruya cevap arar;1-Şimdi neredeyiz?2-Gelecek 5 yıl içinde nerede olmak istiyoruz?3-Oraya nasıl gideriz?
 10. 10. YÖNETİM VE ORGANİZASYON 12.12.2012Stratejik yönetimin özellikleri;1-Stratejik yönetim, tepe yönetimin bir iskelesidir.Tepe yönetim örgütün geleceğininbelirlenmesi ve amaç kaynak uyumunun sağlanmasında stratejik yönetimi kullanır.2-Stratejik yönetim örgütün geleceğine yönelik olup uzun vadedeki amaç ve hedeflerleilgilidir.3-Stratejik yönetim örgütün çevresinden bilgi,enerji ve malzeme alıp daha sonra bunlarıçevreye ürün olarak veren açık bir sistem olarak görülür.4-Stratejik yönetim bir bütün olarak örgüt ile ilgilenmesinin yanında onu meydana getirenparçalarlada ilgilenir.5-Stratejik yönetim örgütün bütün kademelerinin birlikte hareket etmesine olanak sağlar.6-Stratejik yönetim örgütün sahip olduğu kaynakların en etkili biçimde dağılımını vekullanılmasını sağlar.Stratejik yönetimin yararları;1-Örgütün güçlü ve zayıf yönlerini ve gelecekteki fırsat ve tehtidleri görebilmesine olanaksağlar.2-Örgütün gelecekteki ulaşmak istediği amaç ve hedefleri hangi stratejilerlegerçekleştirebileceğimiz ortaya çıkarır.3-Amaç ve hedeflere ulaşma yolunda bütün örgütü harekete geçirir.4-Örgüt kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılmasına olanak sağlar.5-Stratejik yönetim analiz ve problem çözmede farklı yaklaşımlar öngörür,yöneticilereanalitik düşünme olanağı sağlar. Örgütlerde stratejik yönetim süreci1-Çevre analizia)Dış çevre analizi:Dış çevre incelenirken; ekonomik çevre,teknolojik çevre,politik çevre vesosyokültürel çevre incelenir.Ekonomik çevre:Ekonomik çevrede gayri safi milli hasıla,faiz oranları,para arzı,enflasyonoranları,işsizlik seviyeleri,ücret ve fiyat politikaları,kişi başına harcanılabilir gelir düzeyiincelenmelidir.Teknolojik çevre:Teknolojik çevre araştırılırken, devletin yaptığı arge çalışmaları,değişiksektörlerin arge çalışmaları,yeni çıkan ürünler,teknoloji transferindeki son gelişmelerincelenmelidir.Politik ve yasal çevre:Politik ve yasal çevre incelenirken çevre koruma yasaları,özelteşvikler,dış ticaret yasaları,yabancı sermaye yasaları,iş kanunundaki düzenlemeler veülkenin siyasi istikrarı incelenir.Sosyokültürel çevre:Sosyo kültürel çevre incelenirken; yaşam tarzlarındakideğişiklikler,tüketici haklarındaki değişiklikler,nüfusun yaşa göre dağılımı,nüfusunbölgelere göre hareketliliği,ortalama ömür ve doğum oranları incelenmelidir.b)örgürün iç çevresine ilişkin bilgi sağlama unsurları;1-pazarlama ve dağıtım unsurlarının incelenmesi Burada örgürün üretim kararı vermesinden başlayarak bu ürünlerin tüketicilereulaştırılmasını ve satış sonrası hizmetleri kapsar.Analiz edilmesi gereken unsurlar; örgütünrekabet gücü,pazar payı,fiyatlama stratejisi,satış gücü,reklamlar,satış tutundurma çabaları vesatış sonrası hizmetlerdir.2-Arge ve mühendislik unsurları Burada dikkat edilecek temel unsurlar; ürün tasarımı,süreç tasarımı,arge konusundauzman personel,örgütün yaratıcılık ve yenilik yapma düzeyidir.
 11. 11. 3-Ürün yönetimi ve öperasyon yönetimi Burada dikkat edilecek unsurlar; toplam üretim maliyetinin,üretimin piyasanın talebinikarşılama kapasitesi,ekipman ve makine durumu,stok kontrol sistemleri ve opersyonelesneklik.4-Örgütün yapısı ve insan kaynakları unsuru Burada önemli olan kurumsal imaj,kurumsal prestij,örgütsel iklim,örgütsel kültür,örgütselbüyüklük,işgörenlerin nitelikleri,insan kaynakları politikaları ve işgücü maliyetleridir.5-Finansman ve muhasebe unsurları Burada önemli olan örgütün sahip olduğu finansal kaynaklar; karlılık,nakit akışı,sermayeyapısı,örgütün paydaşları ile ilişkili,maliyetler,bütçe ve kar planlamasına yönelik muhasebesistemleri.YÖNETİM VE ORGANİZASYON 19.12.2012Re-engineering(Değişim mühendisliği,yeniden yapılandırma) Süreç yenileme,süreçleri yeniden yapılandırma,baştan tasarlama,iş transformasyonuolarak türkçede adlandırılmaktadır.İnglizcede ise re-engineering veya business process re-enginering olarak adlandırılmaktadır.Yeniden yapılanma bir örgütte stratejik önemi olan vekatma değer yaratan tüm süreçlerin ve bunların dayandığı tüm sistemlerin politikaların veörgütsel yapıların verimliliğini arttıracak ve iş akışını en iyi şekilde düzenleyecek niteliktekökten ve hızlı bir biçimde yeniden tasarlanmasıdır.Yeniden yapılandırmayı oluşturan temel kavramlar;1-Temelden yeniden düşünme Şirkette yöneticiler yaptığımız işleri neden yapıyoruz ve neden bu şekilde yapıyoruzsorularını sorduklarında yöneticileri işlerini yürütme tarzlarının altında yatan sözedökülmemiş kural ve varsayımları gözden geçirmeye zorlar.Yeniden yapılanan örgütlerdesabit değer yoktur,çalışanlar ve yöneticiler herzaman yapılan bir işi daha iyi nasıl yapabilirizdiye düşünerek en iyi yolu yeni teknoloji akımlarıda kullanarak bulmaya çalışır.2-Köklü değişiklikler Örgütte mevcut olan tüm yapılar,sistemler iş ve iş yapma usulleri göz ardı edilerek bunlarıyeni baştan düşünmek ve tasarlamak gerekir.Yeniden yapılanma işlerin geliştirilmesi veiyileştirilmesi değil,yeniden keşfedilmesidir,3-Stratejik önem taşıyan ve katma değer yaratan süreçler Yeniden yapılanmanın ana konusu süreçlerdir.Süreç bir veya birkaç girdininalınıp,müşteriler için belirli bir dizi faydalı çıktıya dönüştürüldüğütanımlanabilen,yenilenebilen ve ölçülebilen birbirine bağlı değer yaratan faaliyetlerdizisidir.4-Çarpıcı performans sonuçları Bir örgüt olması gereken yerden %10 geride ise maliyet %10 yüksekse kalitede %10oranında bir gerileme varsa ve müşterilere sunulan hizmet konusunda %10 iyileştirilmeyegerek duyuluyorsa bu örgütün yeniden yapılandırılması gerekmez. İnsan kaynakları güdüleme ve daha başarılı olmaya özendirici önlemler almak ya daaşamalı kalite programları uygulamak gibi yöntemler bu örgütü %10 oranındakigerilemeden kurtarabilir.Yöneticiler şu temel soruya cevap aramak zorundadır.”Elimdekibilgi ve teknoloji ile bu örgütü yeniden yaratıyor olsaydım nasıl bir şey yapardım?”.
 12. 12. 5-Yeniden tasarlama Burada önemli olan politikalar işlerin nasıl yapılacağına dair yürütme ve davranışkurallarının yönetmelikleri belirleyen kurallardır, ve süreçlerle yönetim söz konusuolduğunda bunların tekrar ele alınması kaçınılmazdır. Örgütleri yeniden yapılandırmaya götüren nedenler; 2000li yıllarda müşteriler daha fazla seçeneğe sahip olduklarından artık kendigereksinimlerine göre tasarlanmış ürünleri tahmin ederler.Bugün tüm müşteri kavramıortadan kalkmış ve değişik müşteri pazarı kavramı ortaya çıkmıştır. Rekabetin artması ve baskıcı karakteri diğer önemli bir etken olarak karşımızaçıkmaktadır.Aynı işi yapan rakip örgütlerin tüm pazarın yapısını değiştirerek benzer ürünleriayrı pazarlarda tamamen farklı rekabet boyutlarında sunulmasına neden olmaktadır.Yeniürün geliştirme süresi kısalmıştır, dolayısıyla günümüzde örgütler çok hızlı hareket etmekve yeniliğin ardında değil önünde olmak zorundadır.Süreçlerin yeniden yapılanması için yapılması gerekenler;1-Yeniden tasarıma konu olacak süreçlerin belirlenmesi Bu aşamanın ilk adımı kritik önem taşıyan süreçlerin belirlenmesidir.Burada süreç ekibimüşterilerin gereksinimlerini ve beklentilerini düzenli olarak karşılayan Birkaç önemlisüreci saptar. Bu süreçler hem iç hemde dış müşterilerin gereksinimlerine yanıt veren zamaniçinde büyük değişiklikler göstermeyen ve doğrudan doğruya örgütün temel işlevlerine bağlısüreçler olmalıdır.2-Yeniden tasarıma konu olacak süreçlerin analizi Bu aşamada ilk adım süreç sorumluluklarının ve süreç ekiplerinin kesin olaraksaptanmasıdır. 2.adımda süreç ekibinin üzerinde çalışacağı süreci yeniden tasarlamayabaşlamadan önce bazı sorulara yanıt bulabilmesi gereklidir.Süreç ekibinin bir sürecianlamaya başlıyacağı en iyi nokta sürecin iç veya dış müşteri ucudur.YÖNETİM VE ORGANİZASYON 26.12.20123-Süreç Akış diagramlarının çizilmesi Bu diagramlar 3 aşamada olur. Alt süreçler, faliyetler ve görevler. Faliyetler grubu olaraknitelendirilen alt süreçler siparişlerin girişi pazarlama süreci gibi alt başlıklardan oluşur.Birfaturanın yazılması ve onaylanması faliyetleri oluşturur.Hesaplama işinin yapılması vebilgisayarda evrak hazırlanması görevler grubunu olışturur.4-Süreçlerin yeniden tasarımının tamamlanması Bu aşamada ilgili sürecin maliyet,zaman ve değer yaratma analizinin tekrar yapılması,örnek alınan süreçlerin yeniden tasarlanan süreçlerle karşılaştırılması yapılmalıdır.5-Yeniden yapılanmaya ilişkin teknik ve sosyal tasarımın gerçekleşmesi Teknik tasarım yeniden yapılanan tüm teknik donanımın yönetim,bilgi sistemleri ve diğeriletişim araçları ile bu konudaki bilgi,beceri ve uzmanlık desteğini tasarlar. Sosyal tasarım ise örgütün yapısını,hiyerarşik düzenini,kariyer yapma olanaklarının veteşvik sistemlerinin tasarlanmasını kapsar.6-Pilot uygulamanın gerçekleştirilmesi Bu aşamada yeni süreçlerin kademelei olarak devreye sokulması,kademeli bir geçişsistemi,sonuçların izlenmesi ve değerlendirilmesi ve düzeltici faliyetlerin yürütülmesindenoluşur.
 13. 13. 7-Yeniden yapılanmanın uygulanması ve sürekli gelişimin sağlanması Yeniden yapılanmanın başından sonuna kadar sürdürülmesi ve bu konudaki kararlılığındevamı önemlidir.Önemli olan tüm örgütün yeniden yapılanmayı en doğru ve tek çözümolarak görmesi. Personel Güçlendirme Personel,psikolojik,örgütsel güçlendirme olarakta adlandırılır.Personel güçlendirmeyi 2boyutta ele almak gerekir.1.Davranışsal boyut Davranışsal boyutta personeli güçlendirmek için yapılması gerekenler şu şekildedir.-Yetki devri:Personeli güçlendirmek için iş görenlerin yetkilendirilmesi Ya da onlaragörevlerini yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları özelliklerin tanınması gerekir.-Kaynaklar:İş görenlerin görevlerini yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duyduklarıkaynaklara ulaşmaları sağlanır.Araç,gereç,donanım ve mali imkanlar gibi.-Bilgi aktarımı ve eğitim:İş görenlerin örgütün vizyonu ve misyonunu izlenen stratejileriörgüt kültürünün aktarılması gerekir.Personeli güçlendirmek için üst yönetimin yapması gerekenler;1)Vizyon oluşturma2)Örgütsel kültür oluşturma3)Örgüt içinde bilgi paylaşımını sağlamak4)Örgüt içinde güven bağlılık oluşturmak5)Örgüt içinde katılımcılığı ve yetki devrini arttırmak6)İşleri planlama,karar verme ve denetim boyutunda özellikler dikey yönde zenginleştirme7)iş görenlerin verdikleri kararlar ve işlerini yaparken izledikleri yollar konusundacesaretlendirmek8)İş görenleri sürekli eğitmek ve geliştirmek9)Örgütün amaç ve hedeflerini açıkça tanımlamak ve işgörenlere iletmek10)Etkili bir ödüllendirme sistemi kurmak ve işgören tatmini sağlamak11)Koçluk,mentorluk ve danışmanlığı geliştirmek12)Örgüt içinde sınırları belirleyerek bu sınırlar içerisinde bağımsız hareket etmeyigeliştirmek.2.Bilinçsel boyut-Anlam:İş görenin kişisel değerleri ve standartları ile işe ilişkin amaç ve hedeflerininkarşılaştırılarak bir sonuç çıkartılmasıdır.-Kişisel yetkinlik:Bir bireyin sahip olduğu bilgi,beceri ve deneyime ilişkin değer alarakyaptığı değerlendirmelere Ya da yargılamalardır.-Hür irade:Bağımsız bir şekilde karar vermektir.İş görenin işleri ile ilgili faliyetleri başlatmaya da düzenleme konusunda bağımsız olarak karar verebilme gücüne sahip olması anlamınagelir.-Etki:Bireyin iş ile ilgili yönetsel ve işlevsel çıktıları etkileyebilme derecesine yönelikalgılamasıdır.Başka bir ifadeyle iş ile ilgili çıktıların,denetimin,kimde olduğuna ilişkinolarak bireyin yaptığı değerlendirmedir.Güçlenmenin örgütsel açıdan sağladığı yaralar Burada işveren çalışandan,işin sahibi olana dönülmesi beklenir.Personel güçlenirkenişletmedeki başarısı,işi sahiplenme,kariye planlaması ve örgütsel performansında önemlideğişiklikler olacaktır.

×