Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Energiavuosi 2020 - Sähkö(20)

Publicidad

Más de Energiateollisuus ry - Finnish Energy Industries(18)

Publicidad

Energiavuosi 2020 - Sähkö

 1. Energiavuosi 2020 Sähkö Energiateollisuus ry 4.2.2021
 2. Suomen energiantuotannon hiilidioksidipäästöt laskivat 20 prosenttia edellisvuodesta • Sähkön ja kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt olivat yhteensä 9,4 Mt vuonna 2020 • Päästöt laskeneet 72 % 2000- luvun suurimpaan päästövuoteen (2003) verrattuna 4.2.2021 2
 3. Puhdas sähkö on ratkaisu Hiilidioksidivapaan sähkön osuus jo 85 prosenttia
 4. Sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt laskivat 24 prosenttia Sähkön hiilidioksidipäästöt: • 4,1 Mt vuonna 2020 • 5,5 Mt vuonna 2019 • 6,9 Mt vuonna 2015 • 19 Mt vuonna 2010 → Laskua edellisvuoteen 24 % → Päästöt laskeneet viimeisen 5 vuoden aikana 40 % → Päästöt laskeneet viimeisen 10 vuoden aikana 78 % 4.2.2021 4 EU-27, v. 2019: 275 g CO2 / kWh Lähde: EEA
 5. Hiilidioksidineutraali sähköntuotanto ennätystasolla 4.2.2021 5 2020 2019 ✓ Uusiutuvat: 51 % (47 % vuonna 2019) ✓ Hiilidioksidineutraalit: 85 % (81 % vuonna 2019) ✓ Kotimaiset: 55 % (51 % vuonna 2019)
 6. Sähkön tuotanto Suomessa ja nettotuonti 2020: Ydinvoima ja vesivoima kattavat puolet käytöstä 4.2.2021 6
 7. Sähkön tuotanto energialähteittäin ja nettotuonti 2020 4.2.2021 7
 8. Sähkön tuotannon ja tuonnin aikavaihtelu 2020 viikkokeskiteho 4.2.2021 8
 9. Tuulivoima uuteen ennätykseen: Kapasiteetti kasvoi 13 prosenttia ja tuotanto 29 prosenttia 4.2.2021 9
 10. Vesivoiman tuotanto 4.2.2021 10 Normaali vesivuosi = vesivoiman tuotanto laskennallisesti, kun rakennettujen jokien virtaamat ovat keskimääräisellä tasolla
 11. Lauhdetuotanto ja kapasiteetti 4.2.2021 11 *Tehoreservi ei sisälly kapasiteettiin vuodesta 2017 lähtien *Lähde: Tilastokeskus, Energia 2019 –taulukkopalvelu, Taul. 3.5
 12. Yhteistuotantosähkön tuotanto ja kapasiteetti kaukolämmityksessä 4.2.2021 12 *Tehoreservi ei sisälly kapasiteettiin vuodesta 2017 lähtien *Lähde: Tilastokeskus, Energia 2019 –taulukkopalvelu, Taul. 3.5
 13. Yhteistuotantosähkön tuotanto ja kapasiteetti teollisuudessa 4.2.2021 13 *Lähde: Tilastokeskus, Energia 2019 –taulukkopalvelu, Taul. 3.5
 14. Sähkön tuotanto kivihiilellä liukuva 12 kk summa 4.2.2021 14
 15. Teollisuuden sähkönkulutus laski
 16. Sähkön kokonaiskäyttö väheni 6 prosenttia 4.2.2021 16 • Sähkönkäyttö vuonna 2020 81 TWh
 17. Sähkönkäyttö väheni edellisvuodesta muutos -5,2 terawattituntia 4.2.2021 17
 18. Sähkön käyttöhuiput suurin sähköteho megawattia (MW) 4.2.2021 18
 19. 4.2.2021 19 Sähkön hankinta tunneittain vuoden 2020 kysyntähuipun päivänä 28.2.
 20. Sähkön kokonaiskäyttö 2020 4.2.2021 20
 21. Teollisuuden sähkönkäyttö laski 8,2 prosenttia Käyttö yhteensä 37 terawattituntia 4.2.2021 21
 22. Teollisuuden sähkönkäyttö 2019-2020: metsäteollisuudessa eniten laskua 4.2.2021 22
 23. Teollisuuden sähkönkäytön muutos 2019-2020 4.2.2021 23
 24. Pohjoismaista energiayhteistyötä on kehitettävä
 25. Sähkön nettotuonti laski 25 prosenttia (-5,1 TWh) • Tuonti Venäjältä väheni 63 % (-4,8 TWh) • Tuonti Pohjoismaista kasvoi 17 % (+2,7 TWh) • Vienti Viroon kasvoi 74 % (+2,8 TWh) 4.2.2021 25
 26. Sähkön nettotuonti 15 TWh vuonna 2020 (-25 %) 4.2.2021 26
 27. Sähkön tukkuhinta Suomessa laski 36 prosenttia Sääolosuhteet sekä markkinatilanne vaikuttivat 4.2.2021 27 Lähde: Nord Pool • Sähkön keskihinta Suomessa 28,02 €/MWh vuonna 2020
 28. Tukkusähkön hintaero Suomen ja Ruotsin välillä kasvanut 2020 Suomen hinta 32 prosenttia Ruotsin SE3-aluehintaa korkeampi 4.2.2021 28 Lähde: Nord Pool Sähkön keskihinta vuonna 2020: • Suomessa 28,02 €/MWh • Ruotsissa (SE3) 21,19 €/MWh
 29. Suomen sähköntuotannon arvo 4.2.2021 29 • Sähköntuotannon arvo on laskettu Suomessa tuotetun sähkön määrällä ja keskimääräisellä Suomen aluehinnalla (NordPool Spot)
 30. Sähkön asiakashinnat ovat Suomessa eurooppalaisittain edulliset
 31. Ostovoimaan suhteutettu kotitaloussähkön verollinen kokonaishinta (kulutus 2500-5000 kWh vuodessa) 1. puolivuotiskausi 2020 4.2.2021 31
 32. Kotitaloussähkön verollinen kokonaishinta (kulutus 2500-5000 kWh vuodessa) 1. puolivuotiskausi 2020 4.2.2021 32
 33. 4.2.2021 33 Energia, siirto ja verot kuluttajan sähkön hinnasta Tilanne 1.1.2021 – Kotitalouskäyttäjä 5 000 kWh/vuosi Lähde: Energiavirasto
Publicidad