Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Kaukolampo 2020 graafeina(20)

Publicidad

Más de Energiateollisuus ry - Finnish Energy Industries(19)

Publicidad

Kaukolampo 2020 graafeina

 1. Kaukolämpö 2020
 2. Tilastotietoja 2020 • Kaukolämmön myynti (sis. verot) 2 470 milj. € • Kaukolämpöenergian myynti 30,1 TWh • Kaukolämmön keskihinta (sis. verot) 8,22 snt/kWh • Kaukolämpötalojen asukkaat 2,98 miljoonaa • Kaukolämmön markkinaosuus 46 % • Kaukolämpöverkon pituus 15 570 km 3.12.2021 2
 3. Lämmityksen markkinaosuudet 2019 Asuin- ja palvelurakennukset 3 3.12.2021 Lämpöpumppu: sisältää myös lämpöpumppujen käyttämän sähkön. Sähkö: sisältää myös lämmönjakolaitteiden käyttämän sähkön sekä kiukaiden sähkön. Puu: sisältää myös kiukaiden käyttämän puun. Lähde: Tilastokeskus, Energia 2019 –taulukkopalvelu, Taulukko 7.2
 4. Kaukolämmön käyttö ja asiakkaiden sopimusteho 4 3.12.2021
 5. Kaukolämmön mitattu ja lämpötilakorjattu käyttö 5 3.12.2021 • Kaukolämmön käyttö 30,1 TWh (v. 2020) • lämpötilakorjattuna 36,1 TWh • Lämpötilakorjattu lämmön käyttö kasvoi 0,4 %
 6. Asiakkaiden lukumäärä ja johtopituus 6 3.12.2021
 7. Lämpöindeksin kehitys kaukolämmitetyissä rakennuksissa 7 • Sisältää lämpimän käyttöveden lämmityksen 3.12.2021
 8. Kaukolämmön hankinta 2020 Yhteensä 33,6 TWh 8 3.12.2021
 9. Kaukolämmön hankinta ja yhteistuotannon osuus 9 3.12.2021
 10. Kaukolämmön hankinta sekä kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon käytetyt polttoaineet 10 Kaukolämmön hankinta yhteensä 33,6 TWh Kaukolämmön tuotanto polttoaineilla 29,1 TWh Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähkön tuotanto 8,7 TWh Edellisiin käytetyt polttoaineet 45,0 TWh Lämmön talteenotto ja lämpöpumpun tuotanto 4,5 TWh 3.12.2021
 11. Kaukolämmön hankinnan energialähteet 2020 11 • Hiilidioksidineutraalit 56 prosenttia o Uusiutuvat + hukkalämmöt • Kotimaiset* 75 prosenttia o Hiilidioksidineutraalit + turve + osa luokasta ”Muut” • Fossiiliset tuontipolttoaineet 25 prosenttia • Hukkalämmöt: muuten hyödyntämättä jäävä lämpöenergia, esim. lämmön talteenotto jätevedestä, savukaasuista tai kaukojäähdytyksen paluuvedestä • Muu biomassa: Yhdyskuntien ja teollisuuden jätteen bio-osuus • Muut: Yhdyskuntien ja teollisuuden jätteen ei-bio-osuus, muovi- ja ongelmajätteet, sähkö, höyry, vety * Biomassan on laskennassa oletettu olevan kokonaan kotimaista. Luokasta ”muut” kotimaiseksi lasketaan kaikki jätteet, höyry, vety sekä 77 % sähköstä 3.12.2021
 12. Kaukolämmön erillistuotannon energianlähteet 2020 12 • Hiilidioksidineutraalit 77 prosenttia o Uusiutuvat + hukkalämmöt • Kotimaiset* 89 prosenttia o Hiilidioksidineutraalit + turve + osa luokasta ”Muut” • Fossiiliset tuontipolttoaineet kaukolämmön erillistuotannossa 10 prosenttia • Hukkalämmöt: muuten hyödyntämättä jäävä lämpöenergia, esim. lämmön talteenotto jätevedestä, savukaasuista tai kaukojäähdytyksen paluuvedestä • Muu biomassa: Yhdyskuntien ja teollisuuden jätteen bio-osuus • Muut: Yhdyskuntien ja teollisuuden jätteen ei-bio-osuus, muovi- ja ongelmajätteet, sähkö, höyry, vety * Biomassan on laskennassa oletettu olevan kokonaan kotimaista. Luokasta ”muut” kotimaiseksi lasketaan kaikki jätteet, höyry, vety sekä 77 % sähköstä 3.12.2021
 13. Kaukolämmön hankinnan energialähteet 3.12.2021 13 • Biomassa ja hukkalämmöt ovat korvanneet fossiilisia polttoaineita kaukolämmön tuotannossa. • Biomassan käyttö on kaksinkertaistunut 2010- luvulla. • Hukkalämpöjen määrä on yli kolminkertaistunut 2010- luvulla. Hukkalämpöjä hyödyntämällä vältetään polttoaineiden käyttöä. • Öljyn osuus kaukolämmön energialähteenä on pienentynyt noin yhteen prosenttiin.
 14. Kaukolämmön ja siihen liittyvän yhteistuotantosähkön energialähteet 2020 alueittain 3.12.2021 14
 15. Kaukolämmön ja siihen liittyvän yhteistuotantosähkön tuotannon energialähteet vuosina 2005 ja 2020 3.12.2021 15 Vuosi 2005 Vuosi 2020
 16. 16 Uusiutuvien polttoaineiden käyttö kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon 3.12.2021
 17. Hukkalämpöjen hyödyntäminen 17 3.12.2021 Hukkalämpöjen talteenotolla tuotettiin 4 530 GWh kaukolämpöä • Siirtimillä talteen otettua lämpöä 3 310 GWh • Merkittävimmät lämmönlähteet: savukaasut, teollisuusprosessit sekä geoterminen energia • Lämpöpumpuilla tuotettua lämpöä 1 220 GWh • Merkittävimmät lämmönlähteet: jätevesi, kaukojäähdytyksen paluuvesi ja datakeskukset
 18. Kaukolämmön hankinnan hiilidioksidipäästöt 18 • Vuonna 2020 kaukolämmön tuotannon ominaispäästöt olivat 110,0 gCO2/kWh • Laskua edellisvuoteen: 20,7 % • Kuluvalla vuosikymmenellä päästöt laskeneet 45 % • Yhteistuotantolaitosten polttoaineet on jyvitetty hyödynjakomenetelmällä 3.12.2021 Lähteet: Tilastokeskus (2000…2019) Energiateollisuus ry (1976…1999, 2020)
 19. Kaukolämmön keskihinta sekä minimi- ja maksimiarvot (sis. alv) 19 3.12.2021 • Hinta sisältää kaikki verot, teho- ja energiamaksut ja mahdolliset muut vuotuiset kaukolämpömaksut. Ei sisällä liittymismaksuja.
 20. Kaukolämpöyritysten lukumäärän jakautuma lämmön keskihinnan mukaan vuonna 2020 (sis. alv) 20 • Hinta sisältää kaikki verot, teho- ja energiamaksut ja mahdolliset muut vuotuiset kaukolämpömaksut. Ei sisällä liittymismaksuja. • Lämmön myynnillä painotettu keskihinta: 82,23 €/MWh • Aritmeettinen keskihinta: 83,91 €/MWh 3.12.2021
 21. Kaukolämmön hinta uudisrakennuksissa (€/MWh) Teho- ja energiamaksu, sis. verot • Hinta sisältää kaikki verot, teho- ja energiamaksut ja mahdolliset muut vuotuiset kaukolämpömaksut. Ei sisällä liittymismaksuja. 3.12.2021 21
 22. Kaukolämmön reaalihinnan kehitys Elinkustannusindeksillä korjattuna, verollinen ja veroton keskihinta 3.12.2021 22
 23. Kaukolämmön käytön jakaantuminen 2020 23 3.12.2021
 24. Asiakkaiden osuudet sopimusteholuokittain 3.12.2021 24 • Kaukolämpöasiakkaita: 157 300 • Noin 117 300 asuintaloasiakasta • 1,52 miljoonaa asuntoa • 2,98 miljoonaa asukasta
 25. Kaukolämmön tuotantokapasiteetti ja asiakkaiden sopimusteho 25 3.12.2021
Publicidad