Publicidad

Kaukolämpö 2019

Energiateollisuus ry - Finnish Energy Industries
5 de Nov de 2020
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Kaukolämpö 2019(20)

Publicidad

Más de Energiateollisuus ry - Finnish Energy Industries(18)

Publicidad

Kaukolämpö 2019

 1. Kaukolämpö 2019
 2. Tilastotietoja 2019 • Kaukolämmön myynti (sis. verot) 2 680 milj. € • Kaukolämpöenergian myynti 33,2 TWh • Kaukolämmön keskihinta (sis. verot) 8,09 snt/kWh • Kaukolämpötalojen asukkaat 2,94 miljoonaa • Kaukolämmön markkinaosuus 46 % • Kaukolämpöverkon pituus 15 430 km 5.11.20202
 3. Lämmityksen markkinaosuudet 2018 Asuin- ja palvelurakennukset 3 5.11.2020 Lämpöpumppu: sisältää myös lämpöpumppujen käyttämän sähkön. Sähkö: sisältää myös lämmönjakolaitteiden käyttämän sähkön sekä kiukaiden sähkön. Puu: sisältää myös kiukaiden käyttämän puun. Lähde: Tilastokeskus, Energia 2018 –taulukkopalvelu, Taulukko 7.2
 4. Kaukolämmön käyttö ja asiakkaiden sopimusteho 4 5.11.2020
 5. Kaukolämmön mitattu ja lämpötilakorjattu käyttö 5 5.11.2020 • Kaukolämmön käyttö 33,2 TWh (v. 2019) • lämpötilakorjattuna 35,9 TWh • Lämpötilakorjattu lämmön käyttö kasvoi 0,9 %
 6. Asiakkaiden lukumäärä ja johtopituus 6 5.11.2020
 7. Lämpöindeksin kehitys kaukolämmitetyissä rakennuksissa 7 • Sisältää lämpimän käyttöveden lämmityksen 5.11.2020
 8. Kaukolämmön hankinta 2019 Yhteensä 36,6 TWh 8 5.11.2020
 9. Kaukolämmön hankinta ja yhteistuotannon osuus 9 5.11.2020
 10. Kaukolämmön hankinta sekä kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon käytetyt polttoaineet 10 Kaukolämmön hankinta yhteensä 36,6 TWh Kaukolämmön tuotanto polttoaineilla 32,7 TWh Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähkön tuotanto 11,0 TWh Edellisiin käytetyt polttoaineet 51,9 TWh Lämmön talteenotto ja lämpöpumpun tuotanto 3,8 TWh 5.11.2020
 11. Kaukolämmön hankinnan energialähteet 2019 11 • Hiilidioksidineutraalit 49 prosenttia o Uusiutuvat + hukkalämmöt • Kotimaiset* 70 prosenttia o Hiilidioksidineutraalit + turve + osa luokasta ”Muut” • Fossiiliset tuontipolttoaineet 30 prosenttia • Hukkalämmöt: muuten hyödyntämättä jäävä lämpöenergia, esim. lämmön talteenotto jätevedestä, savukaasuista tai kaukojäähdytyksen paluuvedestä • Muu biomassa: Yhdyskuntien ja teollisuuden jätteen bio-osuus • Muut: Yhdyskuntien ja teollisuuden jätteen ei-bio-osuus, muovi- ja ongelmajätteet, sähkö, höyry, vety * Biomassan on laskennassa oletettu olevan kokonaan kotimaista. Luokasta ”muut” kotimaiseksi lasketaan kaikki jätteet, höyry, vety sekä 77 % sähköstä 5.11.2020
 12. Kaukolämmön erillistuotannon energianlähteet 2019 12 • Hiilidioksidineutraalit 71 prosenttia o Uusiutuvat + hukkalämmöt • Kotimaiset* 85 prosenttia o Hiilidioksidineutraalit + turve + osa luokasta ”Muut” • Fossiiliset tuontipolttoaineet kaukolämmön erillistuotannossa 13 prosenttia • Hukkalämmöt: muuten hyödyntämättä jäävä lämpöenergia, esim. lämmön talteenotto jätevedestä, savukaasuista tai kaukojäähdytyksen paluuvedestä • Muu biomassa: Yhdyskuntien ja teollisuuden jätteen bio-osuus • Muut: Yhdyskuntien ja teollisuuden jätteen ei-bio-osuus, muovi- ja ongelmajätteet, sähkö, höyry, vety * Biomassan on laskennassa oletettu olevan kokonaan kotimaista. Luokasta ”muut” kotimaiseksi lasketaan kaikki jätteet, höyry, vety sekä 77 % sähköstä 5.11.2020
 13. Kaukolämmön hankinnan energialähteet 5.11.202013
 14. Kaukolämmön ja siihen liittyvän yhteistuotantosähkön polttoaineet 2019 alueittain 5.11.202014
 15. Kaukolämmön ja siihen liittyvän yhteistuotantosähkön tuotannon polttoaineet vuosina 2005 ja 2019 5.11.202015 Vuosi 2005 Vuosi 2019
 16. 16 Uusiutuvien polttoaineiden käyttö kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon 5.11.2020
 17. Hukkalämpöjen hyödyntäminen 17 5.11.2020 Hukkalämpöjen talteenotolla tuotettiin 3840 GWh kaukolämpöä • Siirtimillä talteen otettua lämpöä 2 650 GWh • Merkittävimmät lämmönlähteet: savukaasut, teollisuusprosessit sekä geoterminen energia • Lämpöpumpuilla tuotettua lämpöä 1 190 GWh • Merkittävimmät lämmönlähteet: jätevesi, kaukojäähdytyksen paluuvesi ja datakeskukset
 18. Kaukolämmön hankinnan hiilidioksidipäästöt 18 • Vuonna 2019 kaukolämmön tuotannon ominaispäästöt olivat 136,6 gCO2/kWh • Laskua edellisvuoteen: 9,1 % • Kuluvalla vuosikymmenellä päästöt laskeneet 34 % • Yhteistuotantolaitosten polttoaineet on jyvitetty hyödynjakomenetelmällä 5.11.2020 Lähteet: Tilastokeskus (2000…2018) Energiateollisuus ry (1976…1999, 2019)
 19. Kaukolämmön keskihinta sekä minimi- ja maksimiarvot (sis. alv) 19 5.11.2020 • Hinta sisältää kaikki verot, teho- ja energiamaksut ja mahdolliset muut vuotuiset kaukolämpömaksut. Ei sisällä liittymismaksuja.
 20. Kaukolämpöyritysten lukumäärän jakautuma lämmön keskihinnan mukaan vuonna 2019 (sis. alv) 20 • Hinta sisältää kaikki verot, teho- ja energiamaksut ja mahdolliset muut vuotuiset kaukolämpömaksut. Ei sisällä liittymismaksuja. • Lämmön myynnillä painotettu keskihinta: 80,85 €/MWh • Aritmeettinen keskihinta: 82,30 €/MWh 5.11.2020
 21. Kaukolämmön hinta uudisrakennuksissa (€/MWh) Teho- ja energiamaksu, sis. verot • Hinta sisältää kaikki verot, teho- ja energiamaksut ja mahdolliset muut vuotuiset kaukolämpömaksut. Ei sisällä liittymismaksuja. 5.11.202021
 22. Kaukolämmön reaalihinnan kehitys Elinkustannusindeksillä korjattuna, verollinen ja veroton keskihinta 5.11.2020 • Polttoaineiden valmisteveron ja arvonlisäveron osuus keskimäärin 26,8 % kaukolämmön keskihinnasta 1.7.2020 22
 23. Kaukolämmön käytön jakaantuminen 2019 23 5.11.2020
 24. Asiakkaiden osuudet sopimusteholuokittain 5.11.202024 • Kaukolämpöasiakkaita: 155 500 • Noin 116 100 asuintaloasiakasta • 1,49 miljoonaa asuntoa • 2,94 miljoonaa asukasta
 25. Kaukolämmön tuotantokapasiteetti ja asiakkaiden sopimusteho 25 5.11.2020
Publicidad