Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Nho reiseliv presentasjon_arena nord_endelig_versjon

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Et kunnskapsbasert reiseliv
Et kunnskapsbasert reiseliv
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 18 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (15)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Nho reiseliv presentasjon_arena nord_endelig_versjon (20)

Más de Arena Nord / Cruise Northern Norway & Svalbard (13)

Anuncio

Nho reiseliv presentasjon_arena nord_endelig_versjon

 1. 1. Muligheter for reiselivet i nord<br />Kristin Gyldenskog, kommunikasjonssjef NHO Reiseliv<br />
 2. 2. Hvem er NHO Reiseliv?<br />NHO Reiseliv er den største interesseorganisasjonen for reiselivet i Norge. Organisasjonens 2.400 medlemsbedrifter omsetter for rundt 30 milliarder kroner årlig og har 55.000 ansatte. <br />NHO Reiseliv er den eneste landsdekkende interesseorganisasjonen for norske reiselivsbedrifter. <br />I Nord-Norge utgjør våre medlemsbedrifter 70 % av overnattings- og serveringsomsetningen. <br />20.09.2011<br />2<br />
 3. 3. NHO Reiselivs hovedmål<br />Ved å sette våre medlemmer i sentrum, skal NHO Reiseliv være reiselivets talerør og toneangivende nærings- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge.<br />Gjennom en slagkraftig medlemsservice, nærings- og arbeidslivspolitikk, skal vi bidra til at bransjen og våre medlemmer oppnår forutsigbare rammevilkår, et godt omdømme og økt lønnsomhet.<br />Konklusjon:Fremme reiselivsnæringen som satsingsområde i Norge<br />20.09.2011<br />3<br />
 4. 4. Hvem er NHO Reiseliv?<br />NHO Reiseliv er den nest største landsforeningen i NHO målt i antall medlemsbedrifter.<br />20.09.2011<br />4<br />
 5. 5. Nord-Norge: Et unikt potensial<br />5<br /> © Simen G. Fangel<br />
 6. 6. 20.09.2011<br />[Presentasjonsheading]<br />6<br />
 7. 7. 20.09.2011<br />7<br />Foto: Statsministerens kontor<br />
 8. 8. Regjeringen satser på reiseliv<br /> Reiseliv er en av regjeringens fem viktigste satsingsområder<br />20.09.2011<br />8<br />
 9. 9. Regjeringens satsing på Nordområdene<br /> - Regjeringen satser på å utvikle reiselivsnæringen i nord og legge til rette for et næringsmessig innovasjonsløft i nord.<br />Utenriksminister Jonas Gahr Støre<br />20.09.2011<br />9<br />
 10. 10. Olje og gassvirksomhet i nord<br />Reiseliv og olje- og gassvirksomhet langs kysten i Nordområdene har stor gjensidig nytte av hverandre, forutsatt at utvinningen skjer på en måte som ivaretar reiselivets interesser. <br />Olje- og gassnæringen representerer en viktig kunde for reiselivsnæringen gjennom året, og kan bidra til å sikre flere helårs arbeidsplasser. <br />Den er også en stor bruker av flytjenester, noe som er med å opprettholde og forsterke flytilbudet til og i Nord-Norge. Dette vil komme innbyggere så vel som reiselivet til gode. <br />20.09.2011<br />10<br />
 11. 11. Regionale muligheter<br />Økt nasjonal og internasjonal markedsføring<br />Sterke destinasjonsselskaper med langsiktig finansiering, økonomisk ryggrad og god faglig kompetanse<br />Utvikle markedsorienterte produkter og destinasjoner<br />Sterkere klynger<br />Styrking av reiselivsmessig infrastruktur<br />Hurtigruten<br />Utvikle snuhavner for cruiseskip<br />Direkte flyruter/charter<br />
 12. 12. Vinterturisme i Nord-Norge<br />Kilde: SSB og www.statistikknett.com/nord-norge<br />
 13. 13. Kilde: SSB og www.statistikknett.com/nord-norge<br />
 14. 14.
 15. 15. 20.09.2011<br />15<br />Hvordan står det til med reiselivsnæringen?<br />
 16. 16. Reiselivet – en viktig næring i nord<br />20.09.2011<br />16<br />Omsetning 2010 Sysselsatte 2009<br />Nord-Norge 17,5 milliard NOK 17.821 sysselsatte<br />Finnmark2,8 milliard NOK 2.934 sysselsatte<br />Troms 5,6 milliard NOK 6.063 sysselsatte<br />Nordland 9,1 milliard NOK 8.824 sysselsatte<br />Overnatting/servering utgjør: 4,9 milliard NOK 7.191 sysselsatte<br />Sysselsettingsandel i Nord-Norge i 2009<br /> - Reiselivsnæringene 7,2%<br /> - Primærnæringene inkl. fiskeforedeling 7,0 %<br /> - Industrien ekskl. fiskeforedling 6,0 %<br />Kilde: Norut<br />
 17. 17. Negativ turistbalanse <br />Trend: Nordmenn bruker stadig mer penger på utenlandsferier, mens utlendinger ikke øker sitt ferieforbruk i Norge tilsvarende. Resultat: Turistbalansen har blitt mer negativ.<br />2009: - 54 mrd. NOK<br />2010: - 58 mrd. NOK<br />2011, 1. kvartal: Utlendingers turisttrafikk i Norge var i første kvartal i år én prosent lavere enn i første kvartal i fjor. Nordmenns turisttrafikk i utlandet derimot fortsatte å øke sterkt, med over seks prosent i samme periode.<br />Kilde: SSB<br />20.09.2011<br />17<br />
 18. 18. Takk for oppmerksomheten<br />20.09.2011<br />18<br />

×