HiT ThE RoAd!Learning Social Studies in English inContent-Rich ClassroomsDescobrim l’art gòtic!Una webquest dins una wiki ...
L’experiència educativa presentada s’emmarca dinsl’assignatura de Ciències Socials de Segon d’ESO impartida al’escola Mare...
Mare de Déu del Roser – AmílcarBarcelona
Dotar els alumnes de l’oportunitat de treballar deforma cooperativa en petits equips en línia (wiki).Prioritzar la constru...
Aquesta experiència didàctica s’ha desenvolupat alllarg de 9 sessions de 55 minuts.Cada sessió segueix una metodologia i u...
HiT ThE RoAd!Learning Social Studies in English inContent-Rich Classroomshttp://vimeo.com/63895740
La wikiEl seu ús fomenta l’escriptura pública, el treballcooperatiu i la publicació immediata de textos, fetpel qual obté ...
La valoració d’aquesta experiència per part del’alumnat és molt positiva, tenint en compte:el grau de motivació dels alumn...
Malgrat això, l’ús de les TIC també ha plantejatdificultats que han fet perdre temps i han desanimatalguns alumnes al llar...
HiT ThE RoAd!Learning Social Studies in English inContent-Rich ClassroomsReflexions finals
HiT ThE RoAd!Learning Social Studies in English inContent-Rich ClassroomsGràcies per la vostra atenció.Ernest Parellada To...
Descobrim l'art gòtic!
Descobrim l'art gòtic!
Descobrim l'art gòtic!
Descobrim l'art gòtic!
Descobrim l'art gòtic!
Descobrim l'art gòtic!
Descobrim l'art gòtic!
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Descobrim l'art gòtic!

249 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Tecnología, Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
249
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
5
Acciones
Compartido
0
Descargas
0
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.
 • Bon dia, Em dic Ernest Parellada Torres i sóc aquí per a presentar els resultats de la meva experiència educativa titulada Descobrim l’art gòtic: una webquest dins una wiki per a la millora de l’aprenentatge de les ciències socials. Es tracta d’una unitat didàctica dedicada a l’art gòtic, concretament a l’església de Santa Maria del Mar, que s’ha implementat amb èxit a l’escola Mare de Déu del Roser (FEDAC Amílcar), al llarg del curs 2012-2013.
 • En primer lloc, cal assenyalar que l’experiència educativa presentada s’emmarca dins l’assignatura de Ciències Socials de Segon d’ESO impartida a l’escola Mare de Déu del Roser (FEDAC Amílcar) i sorgeix de la voluntat del seu autor d’ensenyar ciències socials per mitjà d’una recerca guiada utilitzant recursos d’Internet. Així, s’ha dissenyat una wiki que, al seu torn, conté una webquest dedicada a l’època del gòtic, titulada Descobrim l’art gòtic , Dit això, també cal dir que aquesta unitat didàctica ha estat elaborada per Ernest Parellada Torres, amb la col·laboració de diversos membres de l’Equip Docent de l’escola Mare de Déu del Roser (FEDAC Amílcar) i amb el suport i l’encoratjament de l’Equip Directiu del mateix centre.
 • Aquesta experiència educativa s’ha dut a terme l’escola Mare de Déu del Roser (FEDAC Amílcar), un centre d’ensenyament situat a Nou Barris, a Barcelona. L’Equip Directiu del centre aposta des de fa anys per l’ús de les TIC a l’aula. En aquest sentit, el centre forma part del programa Educat 1x1 des del curs 2010-2011 i disposa d’un claustre receptiu a la millora i a la formació permanent en l’àmbit de les TIC. Pel que fa als grups-classe objectes d’aquesta experiència didàctica, es tracta de dos grups de Segon d’ESO formats cadascun d’ells per 30 estudiants d’entre 13 i 14 anys, amb un grau d’alfabetització digital mig en relació amb el nivell general del centre.
 • Pel que fa als objectius perseguits per aquesta unitat didàctica, poden ser agrupats en aquests cinc punts: En primer lloc, vaig entendre aquesta unitat didàctica com una oportunitat pels meus alumnes de treballar de forma cooperativa en petits equips en línia. És per això que vaig triar fer una wiki. En segon lloc, vaig prioritzar la construcció del coneixement dels meus alumnes per la via de la transformació de la informació en la creació d’un producte final. I per aquest motiu vaig utilitzar el mètode de la webquest o recerca guiada a Internet. En tercer lloc, la unitat havia de potenciar l’ús de les TIC a l’aula per a millorar la competència digital dels alumnes. En quart lloc, havia de millorar també la capacitat de cerca, obtenció, selecció, organització i interpretació de la informació trobada a Internet. Finalment, em vaig proposar desenvolupar la competència artística i cultural dels alumnes, fent-los descobrir la riquesa cultural i el patrimoni artístic de la Barcelona medieval.
 • Un cop contextualitzada aquesta experiència i definits els seus objectius, cal veure com s’ha dut a terme, quin ha estat el seu desenvolupament. En aquest sentit, l’experiència didàctica s’ha desenvolupat al llarg de 9 sessions de 55 minuts, unes sessions que segueixen una metodologia i una estructura pròpia d’una webquest. Com ja sabeu, una webquest és una proposta didàctica de recerca guiada, que utilitza principalment recursos d’Internet. L’estructura de la webquest va ser ideada per Bernie Dodge, professor de la Universitat de San Diego, l’any 1995, i consta dels sis apartats següents: Introducció, Tasca, Procés, Recursos, Avaluació i Conclusions. Passem a veure i explicar ara cadascun d’aquests apartats aplicats a la wiki amb més deteniment.
 • Pel que fa a la Introducció , presenta l'objectiu a assolir al final de la webquest, que és l'elaboració d'una guia digital per a la pàgina web de l'església de Santa Maria del Mar: “ Santa Maria del Mar és una església gòtica de Barcelona, situada al barri de la Ribera. L'església necessita renovar la seva guia turística i ha decidit elaborar una guia digital que inclogui aquells aspectes més importants del temple de manera visual i creativa. L'Arquebisbat de Barcelona ha pensat en vosaltres després d'haver vist els vostres magnífics Prezis sobre l'art romànic. Per tant, sou els responsables de l'elaboració de la nova guia turística digital de l'església de Santa Maria del Mar!” L'objectiu que persegueix el professor és el de captar l'interès dels alumnes, situant-los en una situació motivadora que presenti el tema sobre el que s’ha de treballar .
 • El segon apartat, titulat Tasca , pretén dotar els alumnes d'una descripció acurada d'allò que han de fer al llarg de la recerca guiada. En aquest cas, els alumnes han de dur a terme cinc tasques ordinàries i una tasca final que les engloba totes i que suposa la creació d’un producte final, un llibre digital.
 • L'apartat següent, Procés , repassa les estratègies que els alumnes han d'utilitzar per a dur a terme la tasca pas a pas.
 • El quart apartat de la webquest, titulat Recursos , recull els llocs d'Internet que els alumnes han d'utilitzar per a dur a terme la tasca. És important assenyalar que els alumnes NOMÉS poden utilitzar aquests llocs web.
 • Finalment, la webquest es tanca amb els apartats Avaluació i Conclusions . Pel que fa al primer, el que faig és indicar als alumnes com avaluaré el treball realitzat.
 • Pel que fa al segon, l’apartat titulat Conclusions , vaig confeccionar una enquesta en línia per tal que els alumnes la responguin de forma anònima i reflexionin lliurement sobre el seu procés d'aprenentatge .
 • Un cop vista l’estructura d’aquesta webquest dins una wiki, voldria aturar-me un moment per tal d’explicar perquè he triat una wiki i no un altre recurs digital. He optat per l’ús d’aquesta eina perquè ofereix diversos avantatges, entre d’altres, el foment de l’escriptura pública i el treball cooperatiu i la publicació immediata dels textos, fet pel qual obté audiències reals. Aquestes paraules no són meves, òbviament, sinó del professor Daniel Cassany i del seu magnífic llibre “En línia”. La wiki presentada ha esdevingut l’escenari de la realització col·laborativa de la feina demanada a la webquest i un espai públic on tots els alumnes han pogut veure publicades les seves aportacions, així com han pogut valorar les aportacions dels seus companys.
 • La valoració d’aquesta experiència per part de l’alumnat és molt positiva tenint en compte, d’una banda, el grau de motivació dels alumnes al llarg de la seva implementació i, de l’altra, els resultats obtinguts tant en les tasques 1-5 com en els productes finals realitzats per l’alumnat. Així, els resultats de l’enquesta en línia feta als alumnes un cop finalitzada l’experiència, mostren que a un 94% dels alumnes els ha agradat utilitzar la wiki com a eina d’aprenentatge. A això cal sumar el fet que només un 2% dels alumnes trobi l’ús de la wiki molt difícil. A més, el component públic de tota wiki sumat al plantejament inicial de la webquest (l'elaboració d'una guia digital per a la pàgina web de l'església de Santa Maria del Mar) justifica el fet que un 82% dels alumnes admeti que es sent motivat pel fet que la seva feina sigui visible a Internet.
 • Malgrat això, l’ús de les TIC i, en concret, l’ús de la wiki també ha plantejat dificultats que, per bé que no han estat greus, han fet perdre temps i han desanimat alguns alumnes al llarg del procés d’elaboració de les tasques demanades. En aquest sentit, un nombre important d’alumnes ha mostrat el seu descontentament davant certes limitacions d’usabilitat tant de la wiki com de l’eina proposada per a la realització del llibre digital (Simplebooklet). Aquestes són algunes de les queixes extretes de l’enquesta online als alumnes més representatives. Correspon al professor analitzar aquests elements i procurar trobar nous recursos digitals que permetin als alumnes una gestió encara més efectiva del seu temps a l’aula.
 • Però, com ja he dit, la valoració d’aquesta experiència per part de l’alumnat és molt bona i m’ha permès recollir algunes perles com aquestes.
 • Finalment, els meus alumnes van tenir l’oportunitat d’aplicar els coneixements adquirits al llarg d’aquesta unitat didàctica quan vam visitar el Born, i més concretament Santa Maria del Mar. Va ser allà on millor vaig poder avaluar el grau d’assoliment dels objectius que m’havia proposat perquè va ser allà on vaig poder comprovar que els meus alumnes havien après i ho havien fet de forma significativa i no de forma mecànica: Distingien les parts de l’església, n’identificaven els elements més importants i s’explicaven els uns als altres la història de la seva construcció, tot això sota l’atenta mirada del guia de l’excursió, que s’ho mirava entre encuriosit i temerós de les preguntes que aquella banda de saberuts li podien fer.
 • Descobrim l'art gòtic!

  1. 1. HiT ThE RoAd!Learning Social Studies in English inContent-Rich ClassroomsDescobrim l’art gòtic!Una webquest dins una wiki per ala millora de l’aprenentatge deles Ciències SocialsErnest Parellada Torres (eparellada@fedac.cat)MARE DE DÉU DEL ROSER (FEDAC AMÍLCAR)abril de 2013
  2. 2. L’experiència educativa presentada s’emmarca dinsl’assignatura de Ciències Socials de Segon d’ESO impartida al’escola Mare de Déu del Roser (FEDAC Amílcar) i sorgeix de lavoluntat del seu autor d’ensenyar Ciències Socials per mitjàd’una recerca guiada utilitzant recursos d’Internet.Aquesta unitat didàctica ha estat elaborada per ErnestParellada Torres, amb la col·laboració de diversos membres del’Equip Docent de l’escola Mare de Déu del Roser (FEDACAmílcar) i amb el suport i l’encoratjament de l’Equip Directiudel mateix centre.
  3. 3. Mare de Déu del Roser – AmílcarBarcelona
  4. 4. Dotar els alumnes de l’oportunitat de treballar deforma cooperativa en petits equips en línia (wiki).Prioritzar la construcció del coneixement per la viade la transformació de la informació (webquest).Potenciar l’ús de les TIC a l’aula per a millorar lacompetència digital dels alumnes.Millorar la capacitat de gestió de la informaciótrobada a Internet.Desenvolupar la competència artística i cultural delsalumnes.Objectius
  5. 5. Aquesta experiència didàctica s’ha desenvolupat alllarg de 9 sessions de 55 minuts.Cada sessió segueix una metodologia i una estructurapròpia d’una webquest.L’estructura que s’ha seguit consta dels sis apartatssegüents: Introducció, Tasca, Procés, Recursos,Avaluació i Conclusions (Dodge, 1995).To achieve that efficiency and clarity of purpose,WebQuests should contain at least the following parts:Introduction, Task, Information sources, Process, Guidanceand Conclusions.Dodge, 1995Desenvolupament
  6. 6. HiT ThE RoAd!Learning Social Studies in English inContent-Rich Classroomshttp://vimeo.com/63895740
  7. 7. La wikiEl seu ús fomenta l’escriptura pública, el treballcooperatiu i la publicació immediata de textos, fetpel qual obté audiències reals (Cassany, 2011).Wiki com a escenari de la realització col·laborativade la feina demanada a la webquest.Espai públic on tots els alumnes poden veurepublicades les seves aportacions, així com valorar lesaportacions dels seus companys.descobrimlartgotic.wikispaces.com
  8. 8. La valoració d’aquesta experiència per part del’alumnat és molt positiva, tenint en compte:el grau de motivació dels alumnes al llarg de la sevaimplementació.els resultats obtinguts tant en les tasques 1-5 com enels productes finals realitzats per l’alumnat.Un 94% dels alumnes valora positivament l’ús de la wiki com aeina d’aprenentatge.Només un 2% dels alumnes troba l’ús de la wiki molt difícil.Un 82% dels alumnes admet sentir-se motivat per ser visible aInternet.Valoració
  9. 9. Malgrat això, l’ús de les TIC també ha plantejatdificultats que han fet perdre temps i han desanimatalguns alumnes al llarg del procés d’aprenentatge.Un nombre important d’alumnes ha mostrat el seudescontentament davant certes limitacions d’usabilitattant de la wiki com de l’eina proposada per a larealització del llibre digital (Simplebooklet).“Editar cada vegada que volíem fer una cosa i que es movienmolt els continguts quan tu no volies”.“Sincerament, que les fotografies es quedin quietes en un lloc”.“Al primer dia dutilitzar Wikispaces, vaig estar bastant enfadatperquè no sabia fer res, però més tard no ha sigut gens difícil”.
  10. 10. HiT ThE RoAd!Learning Social Studies in English inContent-Rich ClassroomsReflexions finals
  11. 11. HiT ThE RoAd!Learning Social Studies in English inContent-Rich ClassroomsGràcies per la vostra atenció.Ernest Parellada Torres (eparellada@fedac.cat)MARE DE DÉU DEL ROSER (FEDAC AMÍLCAR)abril de 2013

  ×