Publicidad
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Publicidad
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Publicidad
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Publicidad
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Publicidad
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Publicidad
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Publicidad
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Rigupdate Trykk Mai Small 1
Próximo SlideShare
asdffdsa1asdffdsa1
Cargando en ... 3
1 de 33
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Rigupdate Trykk Mai Small 1

 1. Rigupdate Nr. 2 – April/Mai 2010 Magasinet for riggpersonell på norsk kontinetalsokkel TTS Sense - det tredje boreteknologimiljøet i Kristiansand
 2. Innholdsoversikt TTS Sense - det tredje boreteknologimiljøet i Kristiansand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Hva er yrkesskadeforsikring? . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Prosedyre for kontroll og justering av top- plager på DDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Riggbesøk på boreskipet West Navigator . . . . 16 Hva er NOx og hvilke tekniske løsninger finnes for å redusere NOx utslipp . . . . . . . . . . . . 18 Slik fungere kjøleprosessen i et kjøleanlegg . 24 Hva bør du vite om fallsikringsutstyr . . . . . . . . 27 COMPLETE SOLUTIONS Intervju med Senior Subsea Ingeniør Arnfinn OFFSHORE AND ONSHORE Grønstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 TTS Sense is a supplier of high performance automated drilling and handling solutions to the Odfjell satser dypt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 international energy industry offshore and onshore. Competence, drive and experience make us a strong partner, providing unique solutions and dvanced technologies. 2 www.ttsgroup.com
 3. Hvorfor Rigupdate? Rigupdate er et nytt magasin, som henvender seg til de ulike stillingene som jobber på de flyttbare offshorein- nretninger på norsk kontinetalsokkel. I Norge er tusenvis av arbeidsplasser på en eller annen måte knyttet til rigg industrien, enten som operatør- selskap, entreprenørselskap, serviceselskap eller som leverandør. Det invisteres milliarder av kroner på norsk sektor på jakt etter nye forekomster av olje og gass. Vi ønsker med vårt nye magasin å fokusere på hvilket utstyr som benyttes på de mange boreriggene for å lete Utgiver: Rigupdate.org etter de oljerikdommene som finnes tilgjengelig på de ulike feltene i Nordsjøen. Videre ønsker vi å være en informasjonskanal for riggan- Redaktør: Egil Rogne satte, som jobber innenfor vår industri. egil.rogne@dso-akerdrilling.com Magasinet skal være reklamefinansiert og skal deles ut gratis til de mange flytende Grafisk formgivning: innretninger i havet, til riggselskapene og til serviceselskaper, som opererer på Karmøy Trykkeri og Egil Rogne norsk sokkel. Trykk: Karmøy Trykkeri Bladet kommer ut kvartalvis Jeg tror dette kan bli et populært blad, og at det burde være mange i vår bransje som skulle ønske å kjøpe reklameplass i et slikt magasin. I dag finnes det ikke Distribusjon: Trykt utgave de- mange magasiner på norsk som henvender seg direkte til riggansatte og som om- les ut gratis ombord på flytende handler stoff om det utstyret som brukes ombord på de flytende innretninger, ja innretninger, riggkontor og etter å ha vært snart 15 år i bransjen har jeg aldri opplevd å finne et slik magasin leverandører. Elektronisk utgave ombord. Tilbakemeldingen på prøvetrykket vi distribuerte ut viser at det er behov distribueres via e-post abonne- for et slik magasin i vår industri. Vi håper på denne bakgrunn at Rigupdate kan ment og på vår internettside. bidra til å utvikle interessen og forståelsen for vår virksomhet. www.rigupdate.org Egil Rogne Epost: egil.rogne@dso-akerdrilling.com Redaktør Rigupdate Internett: www.rigupdate.org 3
 4. 09:53 Side 1 09:53 Side 1   COMPLETE THREE MODULE Møt oss på stand nr. B 289 ONS 2010 og du vil få se våre For Pumps Originally Equipped With One-Peice Valve- Over-Valve Design GO YELLOW WITH JET-LUBE m IMPROVED Valve Cover Design “KWIK CARTRIDGE” 09:53 Side 1 produktnyheter. Velkommen. For Existing OEM Modules WASHPIPE SYSTEM • Butterfly Valves: • Ball Valves: • Gate, Globe & Check Valves: • Choke & Control Valves: • Actuators & Controls: NEWSS • API Valves & Plug Valves: • Pump Protection Valves: • Pressure Safety Valves: • Instrumentation Valves: Anson Gate Valve Side 1 Choke and Kill hose assembled Anson DB series Plug Valve with lifting collar, safety clamp Max wt. only 23 kg/50 lbs and safety chain Floating Supply Hoses Automatic Filter STAVANGER KRISTIANSUND Original filter elements from stock Phone +47 51 64 86 00 Phone +47 71 58 07 00 Fuel Filter Oil Cleaning unit Fax +47 51 64 86 01 Fax +47 71 58 28 90 24h +47 90 19 51 55 24h +47 99 45 40 41 E-mail: post@mento.no Duplex Filter E-mail: post@mento.no BERGEN HAMMERFEST Phone +47 56 31 54 00 Fax +47 56 31 54 01 Phone +47 78 41 31 40 24h +47 48 17 05 45 Fax +47 78 41 31 41 E-mail: post@mento.no E-mail: post@mento.no Process Filter HVAC & Turbin Air filter www.mento.no K
 5. FLUID SCANDINAVIA TTS-Sense – det tredje boreteknologimiljøet i Kristiansand I 2000 valgte Erik Zachariassen og Tom Fedog å vinke Aker Maritime MH farvel for å utvikle og realisere egne boreteknologi løsninger. Ambisjonen ved opp- start var krystallklar: Å bli det tredje, boreteknologi- miljøet i Kristiansand, ved siden av Aker Maritime MH og National Oilwell Varco. Gjennom ulike fusjoner mellom Sense Technology i Kristiansand og EDM Engineering & Drilling Machinery AS i Stavanger og senere TTS, samt oppkjøp av Wellquip har TTS Sense utviklet seg til å bli en sterk utfordrer til det etablerte boreteknologimiljøet i Kristian- sand. I et marked som tidligere var dominert av to store aktører har nå TTS Sense inngått sine to første kontrakter på leveranse av kom- plett borepakke til jackup-riggene som nå bygges ved Jurong Ship- yard og ved Keppel Fels i Singapore. Kontrakten med Keppel FELS gjelder leveranse av en boreutstyrspakke og personell for veiledning under installasjon og oppstart i Singapore. Borepakken inngår i SKDP 1 Jack-Up bygges ved KFELS skipsverft i Singapore. 6Bård H. Kåsin ved TTS Sense DrillFab AS ved Nodeland Industripark. TTS Sense DrillFab har en av verdens mest avanserte anlegg for montering og testing av offshore-utstyr. Hallen er 55m lang, 24m bred og 14m høy, og utstyrt med to 32 tonns kraner. Fra hallen kan vi flytte offshore systemer direkte inn i en state-of-the-art 40m høy test tårn. 30 Forts. på sid 32
 6. FLUID SCANDINAVIA Forts. från sid 30 KFELS N-Class Jack-Up rigg som bygges for å operere i den norske sektoren av Nordsjøen. Fluid Scandinavian fikk anledning til å møte Bård H. Kåsin, Vice President for Drillfloor Tools hos TTS-Sense i Kristiansand. – De komplette borepakkene vi leverer til de nye riggene består i hovedsak av egen utviklede produkter innen rørhåndtering, hei- sespill, boremaskiner, kontrollsystemer samt alle de øvrige kom- ponenter som inngår i en total pakke. I tillegg til dette leverer vi også enkelt komponenter, som drilling kabiner til mobile og faste rigger, mud håndterings utstyr og vår avanserte multi Roughneck JiM 20 til kunder innen olje og gassbransjen over hele verden. For eksempel har vi levert vår JIM20, til å bli intrigert med utstyr fra National Oilwell til Jack-Upene SKDP 1 og 2, som Skeie Drilling & Production har under bygging, forteller Kåsin. – Jeg er spesielt stolt over JiM 20 (Joint integrated Machine) som kan håndtere alt fra 2 7/8¨ borestreng helt opp til 20¨ foringsrør, kun ved å skifte innsatser i maskinen. Dette er en maskin fullspek- ket av avansert hydraulikk og elektronikk. Vi har brukt mye tid på å tenke nytt for å finne løsninger som gjør at vi kan håndtere et slikt vidt spekter av rørdimensjoner. Maskinen ligner mye mer på en foringsrørs tang enn en ordinær Iron Roughneck som våre JiM 20 dresset for å håndtere 5¨ borestreng! konkurrenter leverer. JiM 20 er en mulitmaskin som erstatter flere maskiner på boredekket, og gjør at overgangen fra boring til fo- ringsrørs håndtering blir smidigere og enklere. Designeren av JiM Teknisk beskrivelse av JiM20 20 er Per Vatne, som også etablerte selskapet Wellquip. Da Well- Selve hovedkomponentene på JiM 20 Roughnecken som brukes quip ble kjøpt av TTS Sense ble utviklingen av JiM 20 ferdigstilt av for å skru sammen de ulike rørdimensjonene er gripepunktene. I et multi-disiplint utviklingsteam hvor representert fra alle disipliner motsetning til andre automatiserte roughnecker så griper denne ma- var med, mekanisk, hydraulisk og el software. skinen rundt hele borestrengen med bruk av to uavhengige gripe- punkter, et som holder fast og et som dreies rundt. Selve innsatsene i gripepunktene kan byttes ut avhengig av størrelse på borestrengen eller foringsrøret. Og dette gjøres iløpet av 20 minutter. – Vi har en meget god regulering av funksjonene på JiM 20. Ma- skinen som opererer hydraulisk, kan dreie rundt fra nærmest null i dreiemoment til 25 000 Nm. Og ved hjelp av 2 Hägglunds motorer overføres dreiemomentet, slik at vi oppnår rotasjon på vår spesial designede drivring, forteller Kasin. Den unike og patenterte splitt-og låsbart drivring konseptet med et internt hydrauliske klemme system er selve hjertet i tang konseptet. Systemet styres helt automatisk og innehar et sikkerhets- system, som forårsaker at drivringen ikke kan JiM 20 dresset for å håndtere 20” Casing! rotere med mindre den er låst, og tangen kan ikke åpne med mindre drivringen er i riktig po- sisjon og ulåst. Drivringen hviler og roterer på fire aksial rullelager i huset. Disse lagrene bære vekten av drivringen når man klemmer 1250T Topdrive fra TTS-Sense 32 JiM 20 i åpen posisjon, men lukkesylinder i bakkant 7
 7. FLUID SCANDINAVIA Klemme-elementet med 3 stk deiser i hver halvdel. rundt røret. De åtte radial lager holder drivringen sentrisk i tanghu- består av 2 halvdeler som er leddet ved hjelp av bolter med foringer set mens den roterer. De seks hydraulisk aktiviserte klemmen med i bakkant. Lukke og låsemekanismen består av en sylinderen som deiser blir aktivisert av et eget innvendig hydraulisk kretsløp, som sitter i tanghuset samt en låsesylinder i forkant som mekanisk blir trykksatt når tangen er i åpen posisjon. Denne energien blir lag- ret i små akumulatorflasker som er montert i drivringen. Tanghuset Vi søker kursinstruktører i hydraulikk Vi søker kontakt med gode instruktører for engasjement til vårt omfattende kursprogram innen hydraulikk. Ventiler for trykk boosting og hydraulisk drevet vaskepumpe - Gode kunnskaper og bred erfaring Forts. på nästa sida innen hydraulikk. - Gjerne tilleggsutdannelse innen pedagogikk eller elektro - Gode formidlingsevner, også på engelsk Synes du kunnskapsformidling er interessant og du liker å arbeide med 8 folk, send din CV og noen linjer på en e-post til erling@fluitec.no www.KRM.no FLUITEC as Telefon: Dagali +47 32 09 37 09 N-3580 GEILO Telefaks: +47 32 09 38 30 33
 8. FLUID SCANDINAVIA Forts. från föregående sida låser tangen i stengt posisjon når den roterer. Dette forårsaker at drivringen alltid har kontakt med alle rullelagerne i tanghuset. Når drivringen er låst i tanghuset beholder den klemmekraften i tanghu- set og klemmekraften blir overført mot røret. Ved kjøring av foringsrør benyttes en egen hydraulikk motor, som vi har plassert på toppen av den ene Hägglunds motoren, og ved å frigjøre de øvrige motorene oppnår vi et mindre dreiemoment på drivringen. For å kunne benytte oss av systemtrykket som normalt ligger på 207 bar, har vi lagt inn en egen hydraulisk krets som «booster» opp trykket til 330 bar lokalt på maskinen. En hel-automatisk maskin JiM 20 er utstyrt med en rekke sensorer for tilbakemelinger for posisjonering ved hjelp av profibus og tachometer som er plassert på de ulike funksjonen ute på maskinen. Disse blir styrt via en Tanghuset med pinjoner og rullelager for drivringen Siemens S7 PLS, som er programmert til å kunne kjøre alle indivi- duelle hydrauliske funksjoner hel-automatisk ved velge ulike para- motorer på vår maskin. Fordelen med kontrollskap er at vi unngår metere i PLC programmet. å plassere komponentene på maskinen og oppnår derved lettere fe- Man kan også overstyre denne funksjonen ved å kjøre maskinen ilsøkning og vedlikehold av hydraulikk komponentene. Da vi bygde manuelt. I det hydrauliske kontrollskapet kan man overstyre funks- denne JiM 20 var det viktig for oss å tenke på vedlikehold og enkel jonene manuelt og kjøre maskinen lokalt på ventilene. tilkomst for utbytting av de ulike hydrauliske komponentene, der- Alle hydrauliske kom- for bestemte vi oss tidlig for å nytte oss av anerkjente og stabile av ponenter er samlet i et hydrauliske komponenter fra leverandører som HAWE Hydraulics kontrollskap med tanke på og SUN Hydraulics. vedlikehold og feilsøking. Itillegg til gripefunksjonen på JiM 20 er maskinen utstyrt med Vi har samarbeidet nært mange ulike hydrauliske funksjoner, som heisesylindre, motor for med PMC Servi i Ski, og framdrift, hydraulisk smøreapparat, hydraulisk varmeelement til fant at HAWE sleideven- oppvarming av dop og mudbucket. Alle disse funksjonene gjør at tiler var beste løsning til JiM 20 nå er et alternativ til den ordinære Iron Rougnecken og fo- styring av oljestrømmer ringsrørtangen som brukes på offshoreinstallasjoner. og derved også bevegelses- JiM 20 sett fra siden. retningen på sylindre og Tekst og bilde: Egil Rogne Industriell automation. På riktigt. Se hela automationslösningar i faktisk produktion. Mycket snack och mycket verkstad på Elmia Motek, 18–20 maj 2010. Mer information hittar du på: www.elmia.se/motek Inget lull-lull. Bara effektivitet. 9 SPECIALISTMÄSSAN INOM AUTOMATION 18–20 MAJ 2010, JÖNKÖPING Arrangeras i samarbete med P.E. Schall GmbH Medarrangörer: 34
 9. Hva er yrkesskadefo Yrkesskadeforsikring er en forsikring som skal dekke arbeidsgiver ansvarlig. tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade, påført i arbeidssammenheng. Foreldelsesfristen mot forsikringsgiveren er 3 år. Fris- ten begynner å løpe ved utløpet av det kalenderåret Forsikringen gjelder for eksempel skade eller sykdom da arbeidstakeren fikk - eller burde skaffet seg - nød- som er: vendig kunnskap om forholdet som begrunner kravet. - forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade) Dersom ansvarlig arbeidsgiver ikke har tegnet yrkes- - likestilt med yrkesskade etter folketrygdloven skadeforsikring, vil arbeidstaker likevel ha de samme - forårsaket av skadelige stoffer eller arbeidsprosesser kravene på forsikringsdekning. Det er etablert en ordning hvor forsikringsselskapene da er ansvarlige i fellesskap. I slike tilfelle må man henvende seg til Yr- Belastningsskader regnes ikke kesskadeforsikringsforeningen. Dette er kontoret som som en yrkesskade. forvalter ordningen for forsikringsselskapene. Hvis det er tvil om skaden er påført i en arbeids- situasjon sett i forhold til ulykkessted, tidspunkt for Hvilke tap dekkes? ulykken eller hvilke gjøremål man utførte da ulykken Yrkesskadeforsikringen kan gi krav på betydelige ut- skjedde, er det uansett viktig å melde kravet for å få betalinger i tillegg til det arbeidstakeren har krav på vurdert om forsikringen gjelder. etter folketrygdloven. Aktuelle krav er: Ved vurdering om rett til forsikringsdekning, skal det - påførte og fremtidige utgifter, for eksempel til ses bort fra om arbeidstaker er særlig mottakelig for medisinsk behandling og hjelp i hjemmet. skade eller sykdom, hvis ikke dette kan sies å være - inntekt som allerede er tapt og tap i fremtidige den overveiende årsak. inntekter på grunn av skaden/sykdommen. Inntekt som allerede ville vært inntjent uten skaden beregnes Hvem er ansvarlig? konkret, mens tap i forhold til fremtidig inntekter be- regnes etter standardregler. - erstatning for varige mèn. Arbeidsgiver plikter å tegne yrkesskadeforsikring for - erstatning til visse etterlatte ved dødsfall der det er alle sine ansatte. Dette er bestemt i lov om yrkesska- ektefelle eller samboer (2 år eller felles barn og bolig) deforsikring (staten har egen ordning). eventuell partner. Dette gjelder også når man har barn under 20 år og eventuelt andre som ble forsør- På konstateringstidspunktet er forsikringsselskapet get. ansvarlig for skadeomkostninger/erstatning. Med konstateringstidspunkt menes det tidspunktet da Loven gjelder ikke oppreisning for skade av ikke- vedkommende første gang oppsøkte medisinsk hjelp økonomisk art. Ved grov uaktsom opptreden fra for sykdommen eller skaden, eller første gang meldte 10 arbeidstakerens side kan erstatningen settes ned eller krav til forsikringsgiveren. Hvis den skadede/syke falle helt bort. Dette skal likevel ikke innskrenke et- ikke lenger er i arbeid, er forsikringsselskapet til siste terlattes rett til erstatning.
 10. TRANSOCEAN er verdens største boreselskap med mer enn 50 års erfaring i det internasjonale riggmarkedet. Virksomheten omfatter 136 mobile enheter. På verdensbasis har vi for øyeblikket ti nye rigger under bygging. Vi er også verdens største operatør av rigger for boring på store vanndyp med til sammen 39 rigger som kan operere på dyp fra 1400 meter og mer. Selskapet har vel 21 100 ansatte i nærmere 30 land verden over. PEOPLE MAKE IT HAPPEN orsikring? Landingsfeltet en kort kjøretur fra Bergen sentrum: Marianne Sundgot (24) har nettopp satt paraglideren trygt på bakken etter en flytur i 600 meters høyde. Når hun ikke flyr, er Marianne dekksarbeider om bord på Transocean Leader. Hvordan melde fra? Arbeidsgiver skal: - melde til trygdekontoret (blankett IA 13.07.05) ved yrkesskade eller yrkessykdom som fører til medisinsk behandling, sykemelding i mer enn tre dager og/eller kan gi rett til ytelser etter folketrygdloven. - sende skademelding i alle tilfeller hvor NAV ber om det eller arbeidstaker ønsker det. - straks varsle Arbeidstilsynet og politiet ved alvorlig skade eller død. Arbeidstaker skal: - melde fra til NAV om yrkesskade eller yrkessykdom, dersom arbeidsgiver unnlater å gjøre det. - sende skademelding til arbeidsgivers forsikringssel- skap så snart som mulig. Lege skal: I nærmere 40 år har Transocean hatten sentral rolle i norsk offshorevirksomhet. Vår kompetanse og teknologi har bidratt til verdiskaping og den rolle Norge har - sende skriftlig melding til Arbeidstilsynet dersom det som en internasjonalt ledende nasjon innen olje og gass. er mistanke om at en pasients plager har sammenheng Også i dag, nær fire tiår etter at vi satte den første borekronen med arbeidssituasjonen i havbunnen utenfor kysten, viser våre kunder oss tillit. Våre rigger står sentralt i noen av de mest krevende lete- og produksjons- brønnene på norsk sokkel. Vi er bransjens største aktør her Nærmere opplysninger til lands. I ryggen har vi hele Transoceans organisasjon. Livsforsikringsselskapene eller Justisdepartementets Å være verdens største selskap innen vår bransje, forplikter. lovavdeling gir nærmere informasjon om yrkesskade- Som markedsleder har vi bidratt til standarden for boring på alle hav. Målet er å gjøre jobben i henhold til våre kunders krav, forsikringsloven. hele tiden med fokus på helse, miljø og sikkerhet. Ikke noe av dette hadde vært mulig uten den dyktige staben som arbeider til havs eller på land i Transocean i Norge. Vi er stolte over å ha sokkelens mest erfarne medarbeidere, nær 900 personer her i landet. Vår organisasjon består av mennesker som hele tiden er underveis mot nye faglige mål. Vil du bli en av oss? Vi er alltid på jakt etter dyktige medarbeidere. Tast deg inn på www.transocean.no så får du vite mer. Transocean Offshore (North Sea) Ltd NUF Bjergstedveien 1, P.O. Box 8200, 4069 Stavanger Telephone +47 51 50 43 00
 11. 12 12 Aux. Rig - Aker Spitsbergen
 12. Hvordan justere topplager på DDM Prosedyre for kontroll og justering av topp- lager på DDM FORBEREDELSER: Ved kontroll av topplager på DDM er Land DDM i slipset og sett av lasten. shims som må fjernes. Skrap vel- det viktig at man først gjør følgende Les av utslaget på klokka. dig forsiktig på toppen av denne forberedelser for å oppnå riktig måle- Gjenta denne prosessen en til to gang- shimspakken og vær hundre prosent resultat. er, slik at en er helt sikker på målere- sikker på at en bare har tak i et shims Før start monteres inn en Sub i DDM, sultatet. av gangen. samt at Washpipe må demonteres. I noen tilfeller kan det være en fordel og Resultatet av denne målingen vil for- Dra dette av, det blir ikke noe greie også demontere Torque Wrench. telle oss om og eventuelt hvor mange på å prøve å legge på plass et en har shims som må fjernes. revet av, vi ligger aldri med en slik Topplageret sitter på toppen av DDM, shimspakke på lageret. Klaringen skal og vi anbefaler at den som skal utføre Når en skal ta av shims så må følgende ikke ligge under minimumsklaringen, kontroll av lageret bruker relevant fall- gjøres: men så nærme minimumsklaringen sikringsutstyr og verneutstyr som er Løft DDM slik at akselen er helt uten som mulig, se instruksjonsbok for mi- gjeldene ombord. belastning oppover. nimumsklaring. KONTROLL Sørg for å gjøre grundig rent i områ- Når en har tatt av nødvendige antall det rundt toppen. shims, så monteres shimspakken til- For å kontrollere og justere toppla- Løsne så boltene på lagerlokket, og bake på plass sammen med lagerlok- ger trenger man et måleur med mag- løft dette av, vær ytterst forsiktig med ket. Når lokket er skikkelig dratt til, netfot, som man monterer på f.eks å få urenheter ned i lageret. så gjentar en måleprosessen igjen for å gosneck mens DDM henger fritt ut. Under dette lokket så ligger det verifisere at vi er på mål. Magnetfot må settes på et fast punkt shimspakker, disse ser ut som hele 13 på DDM, nålen på klokken må set- flensringer, men består av mange OBS en må aldri sette av vekta på tes ned mot toppen av akselen/driv- shims på en tiendedels millimeter. DDM mens en har toplagerlokket røret, slik at klokken gir et lite utslag løst/åpent, da vil nemlig toplageret og nullstill klokken etter dette. Måleresultatet forteller hvor mange akselen bli presset opp og ut.
 13. Oil & Gas Coatings From production to distribution, from the Tropics to the Arctic only ONE company can deliver the TOTAL range of corrosion and fire protection solutions required to protect oil and gas assets. Why look any further? Get in touch. protectivecoatings@akzonobel.com www.international-pc.com
 14. Riggbesøk på boreskipet West Navigator D a West Navigator lå inne på 10 års klassejobb på Vestba- sen i Kr.sund, fikk representanter ste gassbrønner. Brønnene bores på 850 meters dyp, vest for Kristian- sund. Strømmen av gass, konden- dobbel Ramrig levert av Maritime Hydraulic, som gjør at man ved planlegging kan effektivisere bore- fra Det norske maskinistforbund sat og vann fra Ormen Lange-re- programmet ved hjelp av parallelle og Norsk sjøoffiserforbund mu- servoaret transporteres ubehandlet operasjoner, slik at operatøren kan ligheten til å komme ombord på gjennom de vel 120 kilometerne få fullt utbytte av boreskipets kapa- skipsbesøk på det avanserte bore- til land. Når Ormen Lange pro- sitet og muligheter. skipet. Det var i forbindelse med duserer på topp vil den svare til ca. West Navigator landligge at Hå- 20 prosent av Storbritannias gass- West Navigator ble i april 2007 det kon Eidset og Trond A. Dyb hadde behov, og etablere Norge som ver- første fartøyet som ble koblet opp tatt en 3 dagers tur opp til Kr.sund dens andre største gasseksportør. mot Wärtsiläs 24 / 7 CBM (Con- for å besøke medlemmer på skip Brønnhoder på sjøbunnen blir ved dition Based Maintenance) online og rigger som var innom den travle hjelp av rørledninger knyttet di- tjeneste levert fra Wärtsilä i Vasa, offshorebasen i Kr.sund. rekte til prosesseringsanleggene på Finland. Til daglig er West Navigator inn- Nyhamna i Møre og Romsdal. Fra Ettersom boreskipet er et dynamisk leid til Norske Shell for å bore Nyhamna eksporteres gassen til posisjonert skip som skal kunne på Ormen Lange feltet, hvor 30 Easington i England via en 1 300 bore ned til 9000 meter på 2500 Shell-ansatte og 300 Seadrill an- kilometer lang rørledning. Røret meters dypt vann, er det drevet av satte er sysselsatt med å ferdigsstille har en innvendig diameter på 1,06 7 Wärtsilä dieseler, hvor man har Ormen Lange prosjektet for full meter. 4 stk 6-sylindrede Wärtsilä 46-mo- gassproduksjon. Boreoperasjonen torer, 2 stk 16-sylindrede Wärtsilä på Ormen Lange feltet startet 31. Besøk på brua 32 V-motorer og 1 stk 9-sylindret oktober 2004 og vil fortsette helt For å kunne holde dette 253 me- Wärtsilä 20 motor, med en samlet fram til 2013. Boreskipet West Na- ter lange boreskipet i rett posisjon, kapasitet på hele 37,53 MWe. vigator opereres av den internasjo- kreves det høye krav til posisjone- nale boreentreprenøren Seadrill ringen av boreskipet da de natur- Under riggbesøket på West Navi- Offshore AS, som tilbyr tjenester gitte forhold på Ormen Lange er gator fikk representanter fra fagfor- innen bore-og brønntjenester. Se- ekstreme med mye vind, bølger og bundene snakket og intervjuet både adrill i Norge omfatter halvt ned- havstrømmer. Det er også kraftige nye og gamle medlemmer som var senkbare, jack-ups, og dypvanns undervannsstrømmer, og det er tilsluttet DSO samarbeidet, hvor boreskip, med en flåte på 5 fartøy- minusgrader (Celsius) i vannet ved de fleste var meget godt fornøyd er, sysselsetter de flere tusen ansatte sjøbunnen. Boreskipet er derfor med den lokale DSO klubbens ar- i Norge. I tillegg gir Seadrill platt- utstyrt med avansert DP system, beid i Seadrill og sentralt. Mange formboring, brønnintervensjon og som styrer skipets thrustere for å ansatte på West Navigator opplev- ingeniørtjenester. opprettholde posisjonen på feltet. de besøket fra de sentrale represen- tantene som positivt og fikk se at 16 Fakta om Ormen Lange feltet West Navigator ble bygget ved DSO er et synlig fagforbund som Ormen Lange er Europas tredje Samsung Verft i Korea i 2000, tar sine medlemmer på alvor. største gassfelt, og har verdens stør- og er utstyr med høyteknologisk
 15. magasinet for riggpersonell på norsk kontinetalsokkel 11
 16. Hva er NOx og hvilke tekniske løsninger finnes for å redusere NOx utslipp N orge har forpliktet seg i løpet av 2010 og norsk sektor, 69.500 tonn fra skip og båter, 34.400 redusere utslippet av de miljøskadelige tonn veitrafikken og 36.100 tonn fra annen tung nitrogenoksid-gassene, som fører til sur nedbør, industri og privat sektoren. Ut fra tallene ser vi at økt konsentrasjon av bakkenært ozon, og har påvist de tre største bransjen som bidrag mest til utslipp av skadelige effekter på vårt økosystem og vegetasjon. nitrogenoksidier i Norge er skipsfarten, olje og gass utvinning og fastlands industrien. De norske utslippene Hvordan dannes NOX av NOx (nitrogenoksider) lå i 2008 på 179 000 tonn. NOX er en fellesbetegnelse på nitrogenoksider. Hvor Det er omtrent 15 000 tonn, eller 8 prosent mindre X angir forholdet mellom oksygenmengden og enn 2007. For at Norge skal kunne oppfylle Gøteborg- nitrogenmengden i molekylet. NOX dannes av oksygen protokollens utslipps-forpliktelse for 2010, som er satt og nitrogen i luften ved høye temperaturer. Nitrogenoksid til 156 000 tonn NOx, må Norge redusere utslippene (NO) er en fargeløs gass, som er lite løselig i vann. med ytterligere 22 600 tonn. Det er altså nødvendig Kjemisk sett er gassen meget umettet og reagerer derfor med en årlig reduksjon i 2009 og 2010 som er nesten ved avkjøling hurtig med oksygen og danner nitrogen- like stor som nedgangen fra 2007 til 2008. Nedgangen di-oksid, NO2. 2NO + O2 gir NO2 . NO2 derimot kan av NOx fra 2007 skyldes spesielt redusert forbruk av forbinde seg med vann. Det er derfor enkelt å overføre drivstoff som diesel og marin gassolje. I tillegg har nitrogenoksid NO til fortynnet salpetersyre. Lufta vi fornyelsen av bilparken og skjerpede avgasskrav redusert omgir oss med består i hovedsak av 78% nitrogen og utslippene. Redusert fakling bidro også til sterk reduksjon 21% oksygen og det er denne luften som blir tilført i utslippene av NOX. Halvparten av redukjonen (ca 7500 forbrenningsmotorer sammen med drivstoff og danner tonn) fra 2007 til 2008 fant sted innenfor innenriks utslipp av NOX. Dette betyr at i alle forbrenninger hvor sjøfart og fiske. Mye av denne reduksjonen kommer fra luft og nitrogen er tilstedet vil det i større eller mindre miljøbeviste byggeprosjekter hvor man har valgt å satse på grad få utslipp av nitrogenoksider til luft. gassfremdrift istedetfor diesel og lav NOx ombyggninger av hovedmotorer, og Statens innførelse av NOx avgiften Utslipp av NOx i Norge 18 i 2007 hadde prevantiv påvirkning på nedgangen i NOx I følge Statistisk sentralbyrå ble utslippene av NOX i utslipp. Etter at NOx avgiften ble innført 1.januar 2007 2006 beregnet til 191.000 tonn. Av disse var 51.000 har flere norske og internasjonale firmaer satset sterkt tonn utslipp knyttet til utvinning av olje og gass på på utvikling av tekniske løsninger for NOx-reduksjon
 17. på skip, hvor noen har satset på nyutvikling, har andre over 500 virksomhetene til Nox-fondet er 658 millioner videreutviklet sin eksisterende teknologi for å blant annet kroner, noe som indikerer at NOx-fondet frem til 2011 imøtekomme de miljømessige kravene nedfelt i IMO vil disponere ca. 1,8 millarder kr til gjennomføring TierIII som har virkning fra 2016. av NOx reduserende tiltak på den norske skipsflåten. Næringslivets NOx-fond har til nå behandlet over 340 Hva er Næringslivets NOx-fond? søknader om støtte til NOx-reduserende tiltak. Samlet Den 14 mai 2008 undertegnet 14 næringsorganisasjoner støtte som er innvilget er 1,5 mrd. kroner. Støtten til og Miljøverndepartementet en miljøavtale, som la NOx reduksjon i 2008 fra NOx fondet var på 368 rammen for Næringslivets NOx-fond. Gjennom millioner, hvor man anslår en NOx reduksjon på 4.665 avtalen skal næringsorganisasjonene sørge for konkrete tonn. De mest vanlige NOx-reduserende tiltakene reduksjoner av de miljøskadelige nitrogenoksid- som har oppnådd støtte fra NOx-fondet er katalytisk gassene. Virksomheter som slutter seg til avtalen får fritak rensing av utslipp ved hjelp av urea, lav-NOx løsninger for NOx-avgift mot at de påtar seg forpliktelser overfor ved ombygging av skipsmotorer, delfinansiering av ny Næringslivets NOx-fond. Fondets hovedoppgave er å motor, overgang til gass og gjenvinning av varme fra finansiere konkrete NOx-reduserende tiltak, som først eksosgasser. Iløpet av 2009 og 2010 skal ytterligere og fremst gjelder for skipstrafikken og fiskeflåten, men 22.600 tonn NOx reduseres for å nå forpliktelsene satt i også for fastlandsindustrien og petroleumsvirksomheten Gøteborg protokollen på 156.000 tonn NOx årlig, noe offshore. Eiere av skip kan redusere utslipp ved å montere som ytterligere vil oppgradere skipsflåten i forhold til renseutstyr, oppgradere motoren eller gå over fra diesel utslipp av de miljøskadelige nitrogenoksid-gassene. til gass som drivstoff. Årlig samlet innbetaling fra de Tekniske løsninger som finnes for å redusere Nitrogenoksider... D e tekniske løsningene som finnes for å redusere ombygningspakker til sin eldre maskinpark som reduserer Nitrogenoksider på markedet baserer seg på NOx utslippene med 20-35%. En meget vanlig måte å 2 forskjellige tekniker, hvor man enten retter gjøre dette på er å få økt kompresjonsforholdet og trykket fokuset på å redusere den kjemiske reaksjonen mellom på inntaksluften til motoren. En slik metode vil dessverre oksygen og nitrogen i forbrenningskammeret, eller man i noen tilfeller føre til økt drivstoff-forbruk på enkelte fokuserer på å rense utslippene etter at de miljøskadelige motorer på opptil 2%. gassene er dannet. En annen metode er å endre motorens tenningstidspunkt 1. Motor teknisk ombygning (MTO) med 5 grader, slik at man oppnår en senere tenning. Den I dag tilbyr flere og flere motor leverandører sistnevnte metoden kan redusere NOx utslippene med 19
 18. 25%, men på visse motorer kan kun en slik forandring innebære høye eksostemperaturer og øker utslippet av sot. Motorleverandøren Wärtsilä reklamerer med at deres Lav NOx ombygning har vist seg å redusere drivstoff-forbruket uten at motorens termiske virkningsgrad har blitt redusert. Deres NOx oppgradering gjøres i forbindelse med en større motoroverhaling. MAN Diesel tilbyr Lav NOx brennstoffdyser og en utskifting av sine konvensjonelle brennstoffventiler til en ny type brennstoffventiler «Slide Fuel Valve» til eldre maskiner, som skal gi en NOx reduksjon opp til 20%. 2. Eksosgass resirkulering (EGR) Metoden bygger på å resirkulere eksosgass tilbake til forbrennings kammeret etter at den har blitt avkjølt. Denne prosessen skal forhindre at nitrogen og oksygen blandes under forbrenningsprosessen og danner nitrogenoksid, og redusere NOx utslippene med 25-30%, uten at dette i større grad skal påvirke motorens drivstoff- forbruk. Dessverre kan denne metoden føre til økt sot dannelse i eksosen. 3. Selektiv Katalytisk Reduksjon (SCR) Ved å kjemisk omdanne de miljøskadelige nitrogenoksider til Nitrogengass etter forbrenningsprosessen kan et SCR anlegg redusere NOx-utslippene helt opp til 70- 90%. Prosessen utføres ved å tilføre ammoniakk eller avgassen på i forhold til den prosentmessig reduksjon man urea og oksygen til en SCR-katalysator som omdanner oppnår på nitrogenoksid utslippet. Selve prinsippet har Nitrogenoksider i eksosen til Nitrogengass og vanndamp. vært på markedet i mange år og flere leverandører tilbyr i Dette er kanskje den mest kostnadseffektive måten å renset dag ulike motortilpassende løsninger. Et SCR anlegg kan i visse tilfeller øke driftstoff-forbruket med 1-2%. 20
 19. 4. HAM/Wetpac store mengder på grunn av den høye temperaturen i den Denne teknologien baserer seg på å injisere vann ved komprimerte luften, og videre inn i sylindrene som damp turboladerens kompressordel. Vannet vil her fordampe i og dermed senke forbrennings temperaturen og dannelsen av NOx. NOx reduksjonen kan komme opptil 50% og vannforbruket er omtrent 2 ganger drivstoff-forbruket. i NOx utslippene med emulsjondrift er 20-30%. 5. Emulsjonsdrift 6. Compact Membrane Systems (CMS) Emulsjondrift består i å blande vann inn i drivstoffet En ny metode patentert av det amerikansk selskapet sammen med en emulator for å fremskaffe en homogen og Compact Membrane Systems Inc., er å bruke en hul stabil blanding. Vannets varmekapasitet brukes deretter for fiber gass skille membran for å redusere oksygeninnhold å redusere eksostemperaturen. Forholdet mellom vann og i forbrenningsluften. Ideen bak CMS teknologien er drivstoff vil være bestemmende hvor mye nitrogenoksider å redusere innholdet av oksygen i forbrenningsluften, som fjernes. I henhold til firmaet Motorconsult i som igjen vil redusere mengden av NOx som dannes Trondheim kan man tilføre en vannmengde på 20-25% av i motoren. Membranen ligger mellom lade luft kjøler drivstoff mengden uten at motorens innsprøyningsutstyr og inntaks-manifolden på motoren. NOx utslippet fra behøver endres. Emulsjondrift gir ihenhold til dieselmotorer kan reduseres så mye som 50% ved bruk av Motorconsult en renere eksos og renere motor. Reduksjon gass skille membraner. Fortsettelse s.18 21
 20. Clemco Norge AS spesialist på overflatebehandlings- overflatebehandlings- og verneutstyr verneutstyr www.clemco.no Clemco Norge AS Tvetenveien 156 - Postboks 104 Tveita, 0617 Oslo Tel.: 23 12 51 20 - Faks: 23 12 51 40 - E-post: clemco@clemco.no
 21. Slik fungerer kjøleprosessen i et kjøleanlegg Når kompressoren på et kjøleanlegg væske i kondenseren suger inn vil den gå videre til væskebeholderen. damp fra en fordamper, Væskebeholderen plasseres i kjølemediumkretsen vil den opprettholde et så lavt etter kondensatorene. Væskefyllingen i fordamperen og anlegget trykk at væsken fortsetter å fordampe. for øvrig varierer mye med belastningen og temperaturen. Dampen som kommer inn på sugesiden av Væskebeholderen tjener som utjevningsmagasin for væsken fra kompressoren, strømmer gjennom sugeventilen kondenseren. inn på toppen av stempelet og blir komprimert. Gassen får da en større massetetthet og høyere trykk. Før kuldemediet når den termiske strupeventilen går den via tørrefilteret. Tørrefilter monteres vanligvis i Høytrykkgass fra kjølekompressoren blir ledet inn i hovedvæskeledningen fra væskebeholderen til fordamperen. kondensatoren. Her blir gassen kjølt ned til kondenserings- Filteret utstyres med omløp slik at væsken også kan kjøres temperatur. Etter en ytterligere varmeavgivelse vil dampen utenom. Filtret har en fylling av et stoff som tar opp vann. De etterhvert forandre tilstand og gå over til væske. Et kuldeanlegg fleste tørrefiltre har også innebygd en filtduk som væsken må kan bare virke når det er tilstrekkelig med vann eller luft til passere, slik at de også tjener som rensefiltre. Foran termiske stede for å fjerne varmen fra kondensatoren. Kondensatoren må ventiler og andre ømfintelige apperater plasseres rensefiltre. regelmessig gjøres ren, ellers vil kompressoraggregatet arbeide med en høyere kondenserings tempratur enn nødvendig. Den termiske strupeventilen har til oppgave å både å slippe 24 Kuldeanlegget får dermed en redusert kuldeytelse, med et større tilstrekkelig kuldemedium inn i fordamperen og sikre et skille kompresjonsarbeid enn nødvendig for en mellom høytrykks og lavtrykkssiden. normal drift av anlegget. Når væsken fra kondensatoren passerer den termiske Etter at gassen har forandret tilstand til strupeventilen, kommer det inn på anleggets lavtrykkside. På
 22. grunn av trykkfall begynner Dersom det ikke alltid er væske i væskebeholderen, vil væsken straks å fordampe. reguleringsventilen og fordamperne få tilført en blanding av Varmeenergien i den første væske og gass. En del av kjølemediet er også fordampet idet delen av fordamperen blir det kommer inn i fordamperen, utfører ingen kuldeytelse og tatt fra selve væsken, slik at nedsetter kapasiteten på anlegget. kuldemediets temperatur synker ned tilfordampningstemperaturen. Hvis reguleringsventilen gir for mye væske, greier ikke Først da blir det tatt opp fordamperen å fordampe alt sammen. Følgen av dette er at varmeenergi fra omgivelsene. det følger mer eller mindre væske med innsugningsgassen Trykket i kondensatoren må inn i kompressoren. Innsuging av væskedråper i sylinderne er opprettholdes for å kondensere meget uheldig, idet væsken fordamper i sylinderne og nedsetter kuldemediet til væske, samtidig som kompressorens ytelse meget sterkt. En sier at kompressoren går trykket i fordamperen er lavt nok til for ”våt”. å få ønsket temperatur. Når væsken passerer strupeventilen Dersom væsketilførelsen blir alt for stor, begynner senkes trykket. Væsketilførselen skal være kompressoren å banke; den får væskeslag. Dersom så stor at fordamperen blir effektivt utnyttet, regulerventilene gir for lite væske, vil all væsken være fordampet men på den annen side ikke så stor at det følger for mye væske før kjølemediet har passert gjennom hele fordamperen. For tilbake til kompressoren. Det er meget viktig at en har en full liten væsketilførsel fører til unormalt sterk tilriming på enkelte forståelse av termoventilens virkemåte. Vanlige misforståelser partier av fordamperen, mens andre partier står tørre eller er at ventilene er innstilt på å holde en fast romtemperatur eller rimer dårlig. Dette nedsetter hurtig kjøleeffekten. Ved f.eks. en fast sugerørstemperatur. Ventilenes oppgave er utelukkende nedkjøling og transport av kjølelast får en ved riktig kjøring å holde passende overheting i sugerøret, dvs. en forhånd innstilt nokså sterk kondensasjon eller svak avriming på kompressorens forskjell mellom sugerørtemperatur og fordampningstemperatur. sugestoppventil. Romtemperaturene reguleres med kompressor-kapasiteten, ikke med ventilene. Er sugeventil helt tørr eller varm, er oftes væsketilførelsen for liten; dersom det rimer svært meget eller det rimer inn på selve Etter at væsken har passert den termiske strupeventilen kompressorhuset, er væsketilførelsen for stor. Trykkrøret skal strømmer væsken inn i fordamperen. Det er den delen av et vanligvis være så varmt at en knapt kan holde hånden på det. kuldeanlegg som opptar varmeenergi og blir derfor plassert der Når trykkrøret er lunket, er væsketilførelsen til fordamper for hvor vi ønsker at varmen blir opptatt eller ha en lav temperatur. stor. Trykksenkningen får væsken til å fordampe (koke) og trekke varmeenergi fra metallveggene i fordamperen. Siden metall er Dersom en termoventilstyrt fordamper får for mye væske, en god varmeleder, vil varmen fortsette å strømme gjennom strammes justerspindelen på termoventilen litt, får den for lite, veggene og trekke varme fra omgivelsene. Så lenge kompressoren slakkes den litt. En bør ikke dreie mer en ca. 1 omdreining om går, vil kuldemediet fordampe. Kuldemediet må fordampe ved gangen på justerspindelen; for hver gang må en vente til anlegget en temperatur som er lavere enn mediet som skal kjøles ned, slik innstiller seg i ny likevekt, dette tar ganske lang tid. at varmetransporten inn i kuldemediet kan komme igang. Når en har funnet den riktige innstillingen på termoventilene, skal anlegget kunne kjøres under alle forhold uten at ventilene Ytelsen på et kjøleanlegg er avhengig av den mengde omstilles. Utilfredsstillende mengde av kjølemedium vil kuldemedium som strømmer gjennom fordamperen. En forårsake at kjøleeffekten forminsker og en større risk for luft termisk strupeventil må være dimensjonert i forhold til ytelsen og fuktighet. Et utilfredsstillende mengde av kjølemedium vil på fordamperen, med en korrekt overheting for å kunne utnytte forårsake følgende symtomer: Unormale varme væskeledninger, hele fordamperflaten. Det første signal om at en fordamper gir For lavt sugetrykk (LP), For lavt leveringstrykk (HP), for liten ytelse er at fordampningstemperaturen (sugetrykket) er Forminsket kjøleeffekt på anlegget. Når kjølemedium er tilstede for lavt i forhold til beregnet verdi. i sugeledningen i væskeform vil følgende symptomer inntreffe. Lav temperatur på leveringsledningen, kaldt veivhus, oljen Siden det er forholdet mellom kompressoren og fordamperen skummer i veivhus, mulige variasjoner i oljetrykket og væskeslag som gir fordampnings-temperaturen, kan en kompressor 25 i kompressoren. med for stor kapasitet også være årsaken til en for lav Dersom væskeslag inntreffer må kompressorkapasiteten bli fordampningstemperatur. redusert. Ved større væskeslag må Reguleringen av væsketilførselen er et meget viktig punkt når kompressoren straks stoppes. det gjelder kjøring av kjøleanlegg.
 23. 7. Gassfremdrift større grad. Bruken av gass istedetfor diesel vil gi en varig Ved overgang fra diesel til gass får man en reduksjon på reduksjon av NOx utslippet, og kommer kanskje til å bli hele 90% reduksjon av nitrogenoksidene. Ombyggingen mer aktuell ettersom de nye kravene fra IMO berører både er meget kostbar og derfor ikke vært gjennomført i svoveldioksid (SO2) og nitrogenoksider (NOx). Strengere krav til NOx og SO2 utslipp de kommende år... V i vil nok iløpet av de kommende år oppleve en teknisk mulig på en sikker måte å bruke brennolje med økt fokus på miljøvennlige forbrenningsmotorer, maksimum 0.10 vektprosent mens skipet ligger ved kai. drivstoffer og tilleggsløsninger for nå de krav som Planen og den tilhørende modifiseringen skal godkjennes er nedsatt av Marpol, med hensyn til NOx og SO2 utslipp. av skipets klasseselskap. I følge Marpol skal skip som bygges etter 2011 ha 15-20 prosent lavere NOx-utslipp. Skip som bygges etter 2016 Det skal klart fremgå av planen når modifiseringen og skal redusere utslippene med 80 prosent i spesielt sårbare den tilhørende godkjenningen skal være gjennomført. områder. (Forskrift 16. juni 1983 nr. 1122 om hindring av forurensning fra skip (MARPOL-forskriften) § 7-10a.) Svovelinnholdet i drivstoff som brukes av fartøy når det ligger ved kai, skal fra 1. januar 2010 ikke overstige 0,10 Global reduksjon av svovelinnholdet til 0,5% i 2020 vektprosent. IMO kravene fra den 4 april 2008 var at svovelutslippene Forskriftskravet betyr at skip som anløper EØS-havner, skal reduseres gjennom at svovelinnholdet i bunkersolje uansett flagg, skal dokumenter at de bruker brennolje med som blir brukt i Nordsjøen og Østersjøen reduseres et svovelinnhold begrenset oppad til 0.10 vektprosent. fra 1,5 prosent til 0,1 prosent i 2015. Globalt skal Skipet må kunne fremlegge en kontrakt med en leverandør svovelinnholdet ned fra 4,5 prosent til 0,5 prosent i 2020. samt en modifiseringsplan som gjør det operativt og 26
 24. 27
 25. Nyheter fra DSO Med fokus på teknisk og maritimt personell Intervju med Senior Subsea Intervju med Senior Subsea November 2009 ingeniør Arnfinn Grønstad ingeniør Senior Subsea Ingeniør Arnfinn Grønstad Intervju med Arnfinn Grønstad Arnfinn gikk med i Det norske maskinistforbund i 1970 årene, da han begynte å seile til sjøs. I 1975 mønstret han ombord på M/S Lancelot i Melsom Melsom som 2 maskinist. Frem til 1985 seilte han bl.a i Odfjell, som 1.maskinist og løste maskinsjef sertifikatet før han i 1985 gikk inn i stillingen som Subsea Ingeniør i Ross Drilling. På denne tiden i Ross Drilling var kravet for å bli Subsea Ingeniør at du minimum hadde seilt som 1.maskinist eller maskinsjef på skip, noe som er forandret siden den tiden. Har du noen gang mottatt hjelp og støtte fra Det norske maskinistforbud? Ja, mange ganger! Spesielt den gangen da det var konflikt i forbindelse med permittering i Ross Drilling. DSO var da det eneste forbundet som hadde en klausul i overensenskomsten at ved permitteringer og plassoppsigelse skulle vi ha minimum 14 dagers varsel. På grunn av denne klausulen fikk jeg etterbetalt full lønn enda jeg var hjemme, mens de andre ble permittert på dagen. Her hjalp DSO meg å få tilbakebetalt hver krone. Jeg har fått mye juridisk hjelp fra DNMF opp gjennom tidene og jeg har virkelig fått valuta for mitt medlemsskap og min kontigent i DNMF. Hva mener du er viktig å se på når man velger fagforbund? Det viktigste er at man er organisert i et eller annet fagforbund. Mange ser dessverre kun på fagforbundet, som en mulighet til å få økt sin inntekt i gode tider, og ser ikke på hvilke rettigheter man har i overenskomsten i sin helhet. Jeg har alltid hatt den forståelsen at man skal se på alle forhold under ett, som for eksempel rettigheter ved oppsigelse, støtte ved streik, arbeid under konflikt, forhandlingsrett etc. Det er alt dette samlet som man bør ta i betrakning når man melder seg inn i et fagforbund, ikke bare lønnskrav må være hovedargumentet, selv om dette også er viktig. Vi som har vært med på noen oppturer og nedturer i bransjen ser viktigheten av å være tilsluttet et fagforbund som innehar alle rettigheter. Gjennom DSO har jeg som seilende et fagforbund som har forhandlet seg frem til disse avtalene med min arbeidsgiver via Norges Rederiforbund. Det var de som bl.a 28 fikk igjennom ventetid for individuelt avlønnende på rigg, noe man dessverre ikke har fått markedsført ut 20 til folket.
 26. Synes du DSO er synlig nok som fagforbund? Nei, dessverre har vi vært lite synlige på riggsiden ovenfor andre tekniske stillinger enn de sertifikat- pliktige, derfor har mange nye Subsea Ingeniører valgt Lederne som fagforbund istedetfor DSO, noe jeg forøvrig finner forunderlig. DSO er jo det eneste tekniske forbundet på riggsiden og det burde være mest naturlige at Subsea Ingeniør var organisert under dem, da det er denne organisasjonen som jobber for de tekniske stillingen ombord på en borerigg. Hva kan vi gjøre for å bli mer synlig? Fokuser mer på teknisk og maritimt personell på riggsiden, og glem den gamle lønnsmatrisen som kommer fra skipssiden. Denne lønnsmatrisen er gammeldags og tilpasset skip og må virkelig revideres Transocean Arctic bygget 1985. (Fotoarkiv: Transocean) for oss på riggsiden. Subsea Ingeniør ombord på en borerigg innehar i dag en kompetanse og et ansvarsområde som gjør at lønn må fastsettes i henhold til ansvar og ikke i henhold til hvilken bakgrunn og utdannelse man sitter med. DSO må fokusere mer på tekniske stillinger for her har DSO et fortrinn fremfor de øvrige fagforbundene, med tanke på den erfaring som finnes i organisasjonen og hvem de generelt jobber for på skipssiden. På skip er f.eks. de fleste elektrikere tilhørende Det norske maskinistforbund, men så snart de kommer over på riggsiden snur de ryggen til og går over til SAFE eller IE. Dette er noe jeg ikke kan fatte da majoriteten av de seilende elektrikere er tilsluttet DNMF, og det er gjennom maskinistforbundet at de kan få gjennomslag for sine saker. Se på kampsakene til IE og SAFE, hvor finner du teknisk og maritimt personell hos dem? Hva har de gjort opp gjennom tidene? Sannheten er den at de ikke prioriterer eller har prioritert teknisk og maritimt personell opp gjennom tidene, dette har jeg av erfaring sett og opplevd i mine 25 år på rigg. Hva anbefaler du DSO å gjøre fremover? Ettersom de tekniske stillingene i dag er tilsluttet forskjellige fagforbund har vi dessverre ingen gjennomslags kraft og får ingen oppmerksomhet hos arbeidsgiveren. Subsea Ingeniør stillingen har alltid vært en særstilling pga ansvarsområde og kompentanse innenfor drilling, men i dag ser jeg at kompetansenivået hos de øvrige tekniske stillingene har blitt vesentlig mer krevende og utforderene, som gjør det tekniske personellet mer attraktiv og konkurransedyktigere enn de noengang har vært før. Mitt enkle råd er: Få samlet alt teknisk og maritimt personell inn i det fagforbund som gjennom alle tider har fokusert på disse stillingene. Til slutt må jeg få si at i mine 25 år på rigg har jeg alltid vært med i DSO. De har vært et stabilt fagforbund, og jeg har i mine 25 år sett dem forhandle frem alle de godene vi i dag har fått. Her kan jeg nevne ventetid og individuell lønn, noe de nye fagforbundene ikke har vært med å gjort. De har kun skummet fløten og fokusert på lønn og visse stillingsgrupper! 29 Arnfinn Grønstad er ansatt i riggselselskapet Transocean, og er fortiden Senior Subsea Ingeniør på Transocean Arctic, hvor han har vært siden 1985. 1 Tekst og foto: Egil Rogne 2
 27. Odfjell satser dypt Deepsea Atlantic er den første av riggselskapets dekksområder utendørs. to nye dypvannsrigger av GVA7500 design, som riggselskapet har bygget i Korea. Byggekostnaden Det er blant annet under bygging blitt lagt vekt til denne nye dypvannsriggen er på hele 675 på at riggen skal kunne operere i arktiske forhold millioner dollar, (4 milliarder NOK), hvor 20 og under harde værforhold ved hjelp av dynamisk prosent av utstyret om bord kommer fra norske posisjoneringssystem og oppankring, og er designet til underleverandører. å operere på vanndyp til 3.000 meter. Boreutstyret er levert av National Varco Oilwell, mens maskinparken Deepsea Atlantic blir i dag regnet som verdens er fra Wärtsilä. største rigg i dekksareal, med ett total dekksareal på hele 7.250 m2, høyden på riggen er 133,5 meter fra Deepsea Atlantic er ustyrt med det siste innen underkant av thrusterne til toppen av boretårnet. høyteknologisk utstyr, med dobbelt boretårn, som gjør at riggen kan oprerer mer optimalt og effektivt. Riggen er 118 meter høy og 96,7 meter bred, og er designet for sårbare miljøer, med null-utslipp til sjø, Det betyr at når en brønn bores kan boringen lave utslipp til luft og elektriske løsninger i fokus for klargjøres for neste boreøkt. Dermed blir arbeidet mer effektivt og man unngår nedetid for klargjøring 31 å redusere oljevolumene om bord og dermed risikoen for forurensing. Separate avløpssystemer er installert av boreutstyr. Riggen har en borekapasitet på 12.000 for maskinområder, boreområder og alle rene meter.
 28. gjensidige.no SKAL DU HINDRE VANNET I � G�, m� du ta i bruk preventive midler. Vannstoppventil. Gjør boligen tryggere og forsikringen billigere. Vi har utviklet en unik tr�dløs vannstoppventil. Den er lett � montere og oppdager lekkasjer p� skjulte og �pne rør og p� øvrig vanntilknyttet utstyr. Innstallerer du denne, gir vi deg rabatt p� forsikringen – i tillegg til at du f�r et tryggere hjem. Vil du bestille eller ha mer informasjon, ta kontakt med Sikkerhetsbutikken eller ditt nærmeste A20023 T4M 12.05 Gjensidige forsikringskontor.
Publicidad