Ert bab 6 (2)

E
EKONOMI RUMAH TANGGA
      TINGKATAN 4

   BAB 6 : SANITASI MAKANAN

  PRINSIP KEBERSIHAN MAKANAN


PENGENALAN

KEBERSIHAN
  DIRI
MENYEDIAKAN
 MAKANAN
 MEMASAK
 MAKANAN
 MENYAJI
 MAKANAN
MENYIMPAN
MAKANAN

KESIMPULAN
EKONOMI RUMAH TANGGA
            TINGKATAN 4

          BAB 6 : SANITASI MAKANAN

         PRINSIP KEBERSIHAN MAKANAN


PENGENALAN
        Definisi Sanitasi Makanan
KEBERSIHAN
  DIRI      Pengawalan kebersihan dan keselamatan
MENYEDIAKAN
 MAKANAN     dalam penyediaan dan penyimpanan
 MEMASAK
 MAKANAN
         makanan supaya makanan tidak tercemar.
 MENYAJI
 MAKANAN
MENYIMPAN    Aplikasi prinsip kebersihan perlu diamalkan
MAKANAN
        semasa mengendalikan makanan
KESIMPULAN
EKONOMI RUMAH TANGGA
            TINGKATAN 4

          BAB 6 : SANITASI MAKANAN

         PRINSIP KEBERSIHAN MAKANAN


PENGENALAN
        Definisi Sanitasi Makanan
KEBERSIHAN
  DIRI      PENYAKIT
          Pengawalan kebersihan dan keselamatan
MENYEDIAKAN    RAMBUT
 MAKANAN      dalam penyediaan dan penyimpanan
         TANGAN
 MEMASAK
 MAKANAN
          makanan supaya makanan tidak tercemar.
         PAKAIAN
 MENYAJI
 MAKANAN     TABIAT
MENYIMPAN    Aplikasi prinsip kebersihan perlu diamalkan
MAKANAN
        semasa mengendalikan makanan
KESIMPULAN
EKONOMI RUMAH TANGGA
             TINGKATAN 4

          BAB 6 : SANITASI MAKANAN

         PRINSIP KEBERSIHAN MAKANAN


PENGENALAN
        Definisi Sanitasi Makanan
KEBERSIHAN
  DIRI      Pengawalan kebersihan dan keselamatan
MENYEDIAKAN
 MAKANAN      dalam penyediaan dan penyimpanan
        ALATAN BERSIH
 MEMASAK    TUTUP MAKANAN supaya makanan tidak tercemar.
          makanan
 MAKANAN
 MENYAJI   MAKANAN SEJUK BEKU
 MAKANAN
MENYIMPAN    Aplikasi SILANG kebersihan perlu diamalkan
       PENCEMARAN prinsip
MAKANAN     SISA MAKANAN
         semasa mengendalikan makanan
KESIMPULAN
EKONOMI RUMAH TANGGA
            TINGKATAN 4

          BAB 6 : SANITASI MAKANAN

         PRINSIP KEBERSIHAN MAKANAN


PENGENALAN
        Definisi Sanitasi Makanan
KEBERSIHAN
  DIRI      Pengawalan kebersihan dan keselamatan
MENYEDIAKAN
 MAKANAN      dalam penyediaan dan penyimpanan
 MEMASAK
 MAKANAN
        ALATAN SELAMAT supaya makanan tidak tercemar.
          makanan
 MENYAJI   MERASA MAKANAN
 MAKANAN
MENYIMPAN    Aplikasi prinsip kebersihan perlu diamalkan
         MEJA KERJA
MAKANAN
        semasa mengendalikan makanan
         MENCUCI
KESIMPULAN
          TUALA
EKONOMI RUMAH TANGGA
            TINGKATAN 4

          BAB 6 : SANITASI MAKANAN

         PRINSIP KEBERSIHAN MAKANAN


PENGENALAN
        Definisi Sanitasi Makanan
KEBERSIHAN
  DIRI      Pengawalan kebersihan dan keselamatan
MENYEDIAKAN
 MAKANAN     dalam penyediaan dan penyimpanan
 MEMASAK
 MAKANAN
         makanan supaya makanan tidak tercemar.
 MENYAJI   ALATAN MENGHIDANG
 MAKANAN
MENYIMPAN    Aplikasi prinsip kebersihan perlu diamalkan
       MENUTUP MAKANAN
MAKANAN
        semasa mengendalikan makanan
         PERKAKAS
KESIMPULAN
          KUTLERI
EKONOMI RUMAH TANGGA
            TINGKATAN 4

          BAB 6 : SANITASI MAKANAN

         PRINSIP KEBERSIHAN MAKANAN


PENGENALAN
        Definisi Sanitasi Makanan
KEBERSIHAN
  DIRI      Pengawalan kebersihan dan keselamatan
MENYEDIAKAN
 MAKANAN     dalam penyediaan dan penyimpanan
 MEMASAK
 MAKANAN
         makanan supaya makanan tidak tercemar.
 MENYAJI
 MAKANAN
MENYIMPAN   MAKANAN SEGAR
        Aplikasi prinsip kebersihan perlu diamalkan
MAKANAN
        semasa mengendalikan makanan
       MAKANAN DIMASAK
KESIMPULAN
VIDEO SANITASI MAKANAN
PENGENALAN

KEBERSIHAN
  DIRI
MENYEDIAKAN
 MAKANAN
 MEMASAK
 MAKANAN
 MENYAJI
 MAKANAN
MENYIMPAN
MAKANAN         KAKU/
        MAIN       HENTI
            MAIN
KESIMPULAN
PENYAKIT

        Elakkan daripada menyediakan makanan jika
        menghidap penyakit berjangkit seperti
        selesema atau cirit-birit.

PENGENALAN

KEBERSIHAN
  DIRI
MENYEDIAKAN
 MAKANAN
 MEMASAK
 MAKANAN
 MENYAJI
 MAKANAN
MENYIMPAN
MAKANAN

KESIMPULAN
KEBERSIHAN RAMBUT


        Rambut yang panjang perlulah diikat dengan
        kemas.
        Rambut mesti ditutup dengan menggunakan
PENGENALAN   skarf atau kep.
KEBERSIHAN
  DIRI
        Elakkan daripada menjuntaikan rambut dan
MENYEDIAKAN
 MAKANAN
        gunakan penyepit rambut jika perlu.
 MEMASAK
 MAKANAN
 MENYAJI
 MAKANAN
MENYIMPAN
MAKANAN

KESIMPULAN
             SILA KLIK UNTUK PENERANGAN
KEBERSIHAN TANGAN

        Tangan hendaklah dibersihkan sebelum
        menyentuh makanan.
        Basuh tangan dengan cara yang betul.
        Gunakan sabun/pencuci tangan berubat.
PENGENALAN   Basuh tangan selepas menggunakan tandas.
KEBERSIHAN
  DIRI
MENYEDIAKAN
 MAKANAN
 MEMASAK
 MAKANAN
 MENYAJI
 MAKANAN
MENYIMPAN
MAKANAN

KESIMPULAN
KEBERSIHAN PAKAIAN

        Pakaian bersih.
        Memakai apron.
        Pakaian lengkap yang
        sesuai.
PENGENALAN
        Memakai kasut yang
KEBERSIHAN   sesuai dipakai semasa di
  DIRI
MENYEDIAKAN   dapur.
 MAKANAN
 MEMASAK
 MAKANAN
 MENYAJI
 MAKANAN      RUJUK GAMBAR
MENYIMPAN
MAKANAN

KESIMPULAN
TABIAT

        Amalkan tabiat yang bersih.
        Elakkan daripada bersin batuk, merokok atau
        meludah di hadapan makanan.

PENGENALAN

KEBERSIHAN
  DIRI
MENYEDIAKAN
 MAKANAN
 MEMASAK
 MAKANAN
 MENYAJI
 MAKANAN
MENYIMPAN
MAKANAN

KESIMPULAN
ALATAN BERSIH


        Alatan dapur perlu bersih sebelum
        digunakan.

PENGENALAN

KEBERSIHAN
  DIRI
MENYEDIAKAN
 MAKANAN
 MEMASAK
 MAKANAN
 MENYAJI
 MAKANAN
MENYIMPAN
MAKANAN

KESIMPULAN
TUTUP MAKANAN

        Tutup semua makanan supaya tidak
        dihinggapi lalat.
        Simpan makanan dengan betul untuk
        mengelakkan pencemaran.
PENGENALAN

KEBERSIHAN
  DIRI
MENYEDIAKAN
 MAKANAN
 MEMASAK
 MAKANAN
 MENYAJI
 MAKANAN
MENYIMPAN
MAKANAN
          SIMPAN MAKANAN DENGAN CARA YANG BETUL
KESIMPULAN
MAKANAN SEJUK BEKU

        Makanan sejuk beku perlu dinyahfroskan
        dengan sempurna di dalam peti sejuk
        sebelum digunakan.
        Gunakan keseluruhan porsi yang telah
PENGENALAN   dinyahfroskan dan jangan menyimpan
KEBERSIHAN
  DIRI
        bakinya untuk disejukbekukan semula.
MENYEDIAKAN
 MAKANAN
 MEMASAK
 MAKANAN
 MENYAJI
 MAKANAN
MENYIMPAN
MAKANAN

KESIMPULAN
PENCEMARAN SILANG

        Elakkan pencemaran silang
         Elakkan memegang daging atau ikan mentah dan
         seterusnya menyentuh makanan.
         Jangan gunakan pisau dan papan cincang yang
         sama untuk memotong makanan mentah dan
PENGENALAN    makanan yang telah dimasak.
KEBERSIHAN
  DIRI
MENYEDIAKAN
 MAKANAN
 MEMASAK
 MAKANAN
 MENYAJI
 MAKANAN
MENYIMPAN
MAKANAN
         GUNAKAN PAPAN PEMOTONG DAN PISAU BERLAINAN
KESIMPULAN
SISA MAKANAN

        Sisa makanan perlulah dibungkus sebelum
        dibuang.
        Tong sampah perlu mempunyai penutup dan
        dibersihkan setiap hari.
PENGENALAN

KEBERSIHAN
  DIRI
MENYEDIAKAN
 MAKANAN
 MEMASAK
 MAKANAN
 MENYAJI
 MAKANAN
MENYIMPAN
MAKANAN

KESIMPULAN
ALATAN SELAMAT

        Alatan selamat untuk digunakan.
        Pastikan alatan tidak retak atau sumbing dan
        dicuci dengan bersih.

PENGENALAN

KEBERSIHAN
  DIRI
MENYEDIAKAN
 MAKANAN
 MEMASAK
 MAKANAN
 MENYAJI
 MAKANAN
MENYIMPAN
MAKANAN

KESIMPULAN
MERASA MAKANAN

        Pastikan camca yang telah digunakan untuk
        merasa makanan dibersihkan sebelum
        digunakan.

PENGENALAN

KEBERSIHAN
  DIRI
MENYEDIAKAN
 MAKANAN
 MEMASAK
 MAKANAN
 MENYAJI
 MAKANAN
MENYIMPAN
MAKANAN

KESIMPULAN
MEJA KERJA

        Permukaan kerja di mana makanan
        disediakan perlu dijaga kebersihan dan
        menjadikan amalan membersih sambil
        bekerja dijadikan rutin dalam proses
PENGENALAN   penyediaan dan penyajian makanan bagi
KEBERSIHAN
  DIRI
        mengelakkan pembiakan bakteria di
MENYEDIAKAN
 MAKANAN
        kawasan kerja.
 MEMASAK
 MAKANAN
 MENYAJI
 MAKANAN
MENYIMPAN
MAKANAN

KESIMPULAN
MENCUCI

        Semua alat yang kotor mestilah dicuci
        dengan segera.
        Jangan biarkan perkakas dan alatan yang
        telah digunakan di dalam sinki atau di atas
PENGENALAN   meja.
KEBERSIHAN
  DIRI
MENYEDIAKAN
 MAKANAN
 MEMASAK
 MAKANAN
 MENYAJI
 MAKANAN
MENYIMPAN
MAKANAN

KESIMPULAN
TUALA

        Gunakan tuala yang khusus bagi mengelap
        tangan, pinggan mangkuk dan meja.
        Jangan menggunakan tuala secara
        bercampur-campur bagi kerja yang
PENGENALAN   berlainan.
KEBERSIHAN
  DIRI
MENYEDIAKAN
 MAKANAN
 MEMASAK
 MAKANAN
 MENYAJI
 MAKANAN
MENYIMPAN
MAKANAN
         GUNAKAN TUALA BERBEZA UNTUK TUJUAN BERBEZA
KESIMPULAN
ALATAN MENGHIDANG

        Gunakan alatan menghidang yang bersih dan
        tidak retak atau sumbing untuk menghidang.


PENGENALAN

KEBERSIHAN
  DIRI
MENYEDIAKAN
 MAKANAN
 MEMASAK
 MAKANAN
 MENYAJI
 MAKANAN
MENYIMPAN
MAKANAN
         GUNAKAN ALATAN YANG SELAMAT, BERSIH DAN SESUAI
KESIMPULAN
MENUTUP MAKANAN

        Tutup semua makanan supaya tidak
        dihinggapi lalat atau serangga lain.


PENGENALAN

KEBERSIHAN
  DIRI
MENYEDIAKAN
 MAKANAN
 MEMASAK
 MAKANAN
 MENYAJI
 MAKANAN
MENYIMPAN
MAKANAN
           MAKANAN TERDEDAH MUDAH DICEMARI
KESIMPULAN
PERKAKAS

        Gunakan perkakas yang sesuai dan bersih
        untuk menghidang makanan yang telah
        dimasak.

PENGENALAN

KEBERSIHAN
  DIRI
MENYEDIAKAN
 MAKANAN
 MEMASAK
 MAKANAN
 MENYAJI
 MAKANAN
MENYIMPAN
MAKANAN

KESIMPULAN
KUTLERI

        Gunakan penyepit, camca dan garpu yang
        bersih untuk mengambil makanan.


PENGENALAN

KEBERSIHAN
  DIRI
MENYEDIAKAN
 MAKANAN
 MEMASAK
 MAKANAN
 MENYAJI
 MAKANAN
MENYIMPAN
MAKANAN
             GUNAKAN KUTLERI YANG SESUAI
KESIMPULAN
MENYIMPAN BAHAN MAKANAN SEGAR

            Makanan segar yang mudah rosak mestilah di simpan di
            dalam peti sejuk pada tempat yang bersesuaian dengan
            segera.
            Contoh : Ikan, daging, telur, sayur-sayuran, susu


            Makanan segar harus dibersihkan sebelum disimpan.


            Suhu di dalam peti sejuk hendaklah sesuai.
PENGENALAN       Contoh : Telur sesuai disimpan di ruang peti sejuk yang
KEBERSIHAN       bersuhu 4ᵒc selama 3 minggu.
  DIRI
MENYEDIAKAN
 MAKANAN        Makanan kering dan spageti hendaklah disimpan dalam
 MEMASAK        keadaan kering.
 MAKANAN
            Contoh : Beras, tepung, pasta, mihun
 MENYAJI
 MAKANAN
MENYIMPAN
MAKANAN         Buat semakan berjadual untuk bahan makanan kering
KESIMPULAN
            supaya tidak melepasi tarikh luputnya.
MENYIMPAN MAKANAN YANG TELAH DIMASAK


         Gunakan bekas makanan yang bersih untuk menyimpan
         makanan yang telah dimasak.
         Makanan yang telah dimasak hendaklah disejukkan
         sebelum disimpan di dalam peti sejuk.

PENGENALAN

KEBERSIHAN
  DIRI     Simpan makanan yang telah dimasak secara berasingan
MENYEDIAKAN   daripada makanan mentah untuk mengelakkan
 MAKANAN
 MEMASAK
         pencemaran silang.
 MAKANAN
 MENYAJI
 MAKANAN
MENYIMPAN
         Elakkan daripada menyimpan makanan di dalam bekas
MAKANAN     logam untuk tempoh yang lama kerana boleh
KESIMPULAN    menyebabkan keracunan.
LATIHAN PENGUKUHAN

   1. Berikut adalah faktor yang perlu diambil kira
    semasa memasak makanan, kecuali…


       A
         • PERALATAN BERSIH
PENGENALAN

KEBERSIHAN
  DIRI    B
         • TUALA KHAS UNTUK SETIAP TUJUAN
MENYEDIAKAN
 MAKANAN
 MEMASAK
 MAKANAN   C
         • TONG SAMPAH BERASINGAN
 MENYAJI
 MAKANAN
MENYIMPAN
MAKANAN
       D
         • MEJA KERJA BERSIH
KESIMPULAN
LATIHAN PENGUKUHAN

   2. Mengapakah semakan berjadual tarikh luput untuk
    bahan makanan kering perlu dilakukan?

         • MEMASTIKAN BAHAN TIDAK LEPAS TARIKH LUPUT
       A
PENGENALAN

KEBERSIHAN    • MEMASTIKAN BAHAN MASIH KERING
  DIRI    B
MENYEDIAKAN
 MAKANAN
 MEMASAK     • MEMASTIKAN TEMPAT SIMPANAN CUKUP
 MAKANAN   C
 MENYAJI
 MAKANAN
MENYIMPAN
MAKANAN      • MEMASTIKAN BAHAN MAKANAN MENCUKUPI
       D
KESIMPULAN
LATIHAN PENGUKUHAN

   3. Manakah antara berikut makanan yang boleh
    disejukbekukan?


       A  •SUSU
PENGENALAN

KEBERSIHAN
  DIRI    B  •TELUR
MENYEDIAKAN
 MAKANAN
 MEMASAK
 MAKANAN   C  •IKAN
 MENYAJI
 MAKANAN
MENYIMPAN
MAKANAN
       D  •SAYUR
KESIMPULAN
LATIHAN PENGUKUHAN

   4. Berikut adalah aspek utama prinsip kebersihan
    makanan, kecuali…


       A  •MEMASAK MAKANAN
PENGENALAN

KEBERSIHAN
  DIRI    B  •MENYIMPAN MAKANAN
MENYEDIAKAN
 MAKANAN
 MEMASAK
 MAKANAN   C  •MENYAJI MAKANAN
 MENYAJI
 MAKANAN
MENYIMPAN
MAKANAN
       D  •MEMBELI MAKANAN
KESIMPULAN
KESIMPULAN


              Kebersihan
                Diri
                     Menyimpan
       Menyediakan        Makanan Yang
        Makanan          Telah Dimasak

               Prinsip
PENGENALAN
              Kebersihan
               Makanan
KEBERSIHAN
  DIRI
        Memasak           Menyimpan
MENYEDIAKAN
        Makanan          Bahan Makanan
 MAKANAN
                       Segar
 MEMASAK
 MAKANAN
              Menyaji
 MENYAJI
 MAKANAN          Makanan
MENYIMPAN
MAKANAN

KESIMPULAN
1 de 34

Recomendados

Ste3204 topik 2 sanitasi & keselamatan por
Ste3204 topik 2 sanitasi & keselamatanSte3204 topik 2 sanitasi & keselamatan
Ste3204 topik 2 sanitasi & keselamatanSMT (ERT) DATO' UNDANG HAJI MOHAMAD SHARIP, REMBAU
7.9K vistas91 diapositivas
Perkakas Penyediaan Makanan por
Perkakas Penyediaan MakananPerkakas Penyediaan Makanan
Perkakas Penyediaan MakananCikgu Viknesvari Letchumanan
1.7K vistas39 diapositivas
TOPIK:SANITASI MAKANAN por
TOPIK:SANITASI MAKANANTOPIK:SANITASI MAKANAN
TOPIK:SANITASI MAKANANnorlelarazali
8.3K vistas23 diapositivas
Kp pastri rapuh komp 4 por
Kp pastri rapuh komp 4Kp pastri rapuh komp 4
Kp pastri rapuh komp 4Faradila Mansor
21.4K vistas12 diapositivas
SRT T5 BAB 4 (4.7) HIDANGAN DESERT BAGI SAJIAN TIMUR DAN BARAT por
SRT T5 BAB 4 (4.7) HIDANGAN DESERT BAGI SAJIAN TIMUR DAN BARATSRT T5 BAB 4 (4.7) HIDANGAN DESERT BAGI SAJIAN TIMUR DAN BARAT
SRT T5 BAB 4 (4.7) HIDANGAN DESERT BAGI SAJIAN TIMUR DAN BARATMyu 21
2.3K vistas22 diapositivas
BBK47103 Bab 2 food garnishing por
BBK47103 Bab 2 food garnishingBBK47103 Bab 2 food garnishing
BBK47103 Bab 2 food garnishingMarzyah Omar
1.9K vistas7 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

SRT T5 BAB 4 (4.1) PRINSIP DAN KAEDAH MEMASAK por
SRT T5 BAB 4 (4.1) PRINSIP DAN KAEDAH MEMASAKSRT T5 BAB 4 (4.1) PRINSIP DAN KAEDAH MEMASAK
SRT T5 BAB 4 (4.1) PRINSIP DAN KAEDAH MEMASAKMyu 21
2.5K vistas13 diapositivas
Pemilihan dan Penyimpanan Makanan Kering por
Pemilihan dan Penyimpanan Makanan KeringPemilihan dan Penyimpanan Makanan Kering
Pemilihan dan Penyimpanan Makanan KeringZuzan Michael Japang
18K vistas59 diapositivas
Basic principle of baking por
Basic principle of bakingBasic principle of baking
Basic principle of bakingZila Saidin
4.7K vistas27 diapositivas
Penyediaan dan penyajian makanan tingkatan 1 por
Penyediaan dan penyajian makanan tingkatan 1Penyediaan dan penyajian makanan tingkatan 1
Penyediaan dan penyajian makanan tingkatan 1Ziana J
14.5K vistas75 diapositivas
SRT T5 BAB 4 (4.9) HIDANGAN PASTRI por
SRT T5 BAB 4 (4.9) HIDANGAN PASTRISRT T5 BAB 4 (4.9) HIDANGAN PASTRI
SRT T5 BAB 4 (4.9) HIDANGAN PASTRIMyu 21
3.6K vistas20 diapositivas
Rancangan Pengajaran Harian ERT Amali por
Rancangan Pengajaran Harian ERT AmaliRancangan Pengajaran Harian ERT Amali
Rancangan Pengajaran Harian ERT AmaliZuzan Michael Japang
4.9K vistas4 diapositivas

La actualidad más candente(20)

SRT T5 BAB 4 (4.1) PRINSIP DAN KAEDAH MEMASAK por Myu 21
SRT T5 BAB 4 (4.1) PRINSIP DAN KAEDAH MEMASAKSRT T5 BAB 4 (4.1) PRINSIP DAN KAEDAH MEMASAK
SRT T5 BAB 4 (4.1) PRINSIP DAN KAEDAH MEMASAK
Myu 212.5K vistas
Basic principle of baking por Zila Saidin
Basic principle of bakingBasic principle of baking
Basic principle of baking
Zila Saidin4.7K vistas
Penyediaan dan penyajian makanan tingkatan 1 por Ziana J
Penyediaan dan penyajian makanan tingkatan 1Penyediaan dan penyajian makanan tingkatan 1
Penyediaan dan penyajian makanan tingkatan 1
Ziana J14.5K vistas
SRT T5 BAB 4 (4.9) HIDANGAN PASTRI por Myu 21
SRT T5 BAB 4 (4.9) HIDANGAN PASTRISRT T5 BAB 4 (4.9) HIDANGAN PASTRI
SRT T5 BAB 4 (4.9) HIDANGAN PASTRI
Myu 213.6K vistas
SRT T5 BAB 4 (4.6) HIDANGAN BERASASKAN BIJIRIN DAN HASIL BIJIRIN BAGI SAJIAN ... por Myu 21
SRT T5 BAB 4 (4.6) HIDANGAN BERASASKAN BIJIRIN DAN HASIL BIJIRIN BAGI SAJIAN ...SRT T5 BAB 4 (4.6) HIDANGAN BERASASKAN BIJIRIN DAN HASIL BIJIRIN BAGI SAJIAN ...
SRT T5 BAB 4 (4.6) HIDANGAN BERASASKAN BIJIRIN DAN HASIL BIJIRIN BAGI SAJIAN ...
Myu 211.4K vistas
Kaedah kaedah memasak cyda por norsyeda92
Kaedah kaedah memasak cydaKaedah kaedah memasak cyda
Kaedah kaedah memasak cyda
norsyeda9219.2K vistas
Bab 1 reka bentuk dan teknologi por Ly Jonathan
Bab 1 reka bentuk dan teknologiBab 1 reka bentuk dan teknologi
Bab 1 reka bentuk dan teknologi
Ly Jonathan38K vistas
Prinsip memasak por eda_best85
Prinsip memasakPrinsip memasak
Prinsip memasak
eda_best8518.7K vistas
Slide show (appetizer) (1) epy por farah_syazwani
Slide show (appetizer) (1)  epySlide show (appetizer) (1)  epy
Slide show (appetizer) (1) epy
farah_syazwani15.9K vistas
Prinsip prinsip memasak por jauhariah
Prinsip prinsip memasakPrinsip prinsip memasak
Prinsip prinsip memasak
jauhariah24.4K vistas
BBK47103 Bab 1 Pengenalan Gastronomi Seni Persembahan Makanan por Marzyah Omar
BBK47103 Bab 1 Pengenalan Gastronomi Seni Persembahan MakananBBK47103 Bab 1 Pengenalan Gastronomi Seni Persembahan Makanan
BBK47103 Bab 1 Pengenalan Gastronomi Seni Persembahan Makanan
Marzyah Omar5.7K vistas
Prinsip memasak por Siti Rahayu
Prinsip memasakPrinsip memasak
Prinsip memasak
Siti Rahayu3.5K vistas

Destacado

Bab 6 sanitasi makanan 2 por
Bab 6 sanitasi makanan 2Bab 6 sanitasi makanan 2
Bab 6 sanitasi makanan 2nuruljannah13
6.1K vistas18 diapositivas
Aktiviti pengurusan sajian por
Aktiviti pengurusan sajianAktiviti pengurusan sajian
Aktiviti pengurusan sajianert2uthm
2.9K vistas31 diapositivas
Pengurusan sajian tingkatan 5 (1) por
Pengurusan sajian tingkatan 5 (1)Pengurusan sajian tingkatan 5 (1)
Pengurusan sajian tingkatan 5 (1)ert2uthm
4.5K vistas40 diapositivas
Ert bab 5 (2) por
Ert bab 5 (2)Ert bab 5 (2)
Ert bab 5 (2)ert2uthm
5.5K vistas39 diapositivas
Prinsip memasak por
Prinsip memasakPrinsip memasak
Prinsip memasakert2uthm
4.9K vistas30 diapositivas
Basic wastern cookery por
Basic wastern cookeryBasic wastern cookery
Basic wastern cookerydewinooraini
3.4K vistas42 diapositivas

Destacado(20)

Bab 6 sanitasi makanan 2 por nuruljannah13
Bab 6 sanitasi makanan 2Bab 6 sanitasi makanan 2
Bab 6 sanitasi makanan 2
nuruljannah136.1K vistas
Aktiviti pengurusan sajian por ert2uthm
Aktiviti pengurusan sajianAktiviti pengurusan sajian
Aktiviti pengurusan sajian
ert2uthm2.9K vistas
Pengurusan sajian tingkatan 5 (1) por ert2uthm
Pengurusan sajian tingkatan 5 (1)Pengurusan sajian tingkatan 5 (1)
Pengurusan sajian tingkatan 5 (1)
ert2uthm4.5K vistas
Ert bab 5 (2) por ert2uthm
Ert bab 5 (2)Ert bab 5 (2)
Ert bab 5 (2)
ert2uthm5.5K vistas
Prinsip memasak por ert2uthm
Prinsip memasakPrinsip memasak
Prinsip memasak
ert2uthm4.9K vistas
Basic wastern cookery por dewinooraini
Basic wastern cookeryBasic wastern cookery
Basic wastern cookery
dewinooraini3.4K vistas
Pengurusan sajian por ert2uthm
Pengurusan sajianPengurusan sajian
Pengurusan sajian
ert2uthm2.6K vistas
Pembuatan Modul Sanitasi Hygiene dan Keselamatan por Asti Wulandari
Pembuatan Modul Sanitasi Hygiene dan KeselamatanPembuatan Modul Sanitasi Hygiene dan Keselamatan
Pembuatan Modul Sanitasi Hygiene dan Keselamatan
Asti Wulandari7.3K vistas
Latihan Pengendali Makanan por Kamarudin Hasim
Latihan Pengendali MakananLatihan Pengendali Makanan
Latihan Pengendali Makanan
Kamarudin Hasim54.5K vistas
Peraturan menkes tentang gizi rumah sakit por Neneng Rukmawati
Peraturan menkes tentang gizi rumah sakitPeraturan menkes tentang gizi rumah sakit
Peraturan menkes tentang gizi rumah sakit
Neneng Rukmawati9K vistas
Masakan por Khb Ert
MasakanMasakan
Masakan
Khb Ert3.3K vistas
Keselamatan di dapur por hazarith
Keselamatan di dapurKeselamatan di dapur
Keselamatan di dapur
hazarith5.7K vistas
Ert tingkatan 5(siti fatimah) por shamimishafee
Ert tingkatan 5(siti fatimah)Ert tingkatan 5(siti fatimah)
Ert tingkatan 5(siti fatimah)
shamimishafee1.1K vistas
Kalibrasi dan persediaan mesin racun por Normas Yakin
Kalibrasi dan persediaan mesin racunKalibrasi dan persediaan mesin racun
Kalibrasi dan persediaan mesin racun
Normas Yakin10.4K vistas
Pwr pt 7 langkah mencuci tangan por shafieqah
Pwr pt 7 langkah mencuci tanganPwr pt 7 langkah mencuci tangan
Pwr pt 7 langkah mencuci tangan
shafieqah3.2K vistas
Sejarah Tingkatan Tingkatan 5: Bab 6 por hamdan che hassan
Sejarah Tingkatan Tingkatan 5: Bab 6Sejarah Tingkatan Tingkatan 5: Bab 6
Sejarah Tingkatan Tingkatan 5: Bab 6
hamdan che hassan49.8K vistas

Similar a Ert bab 6 (2)

PPT-PENYULUHAN-KANTIN SEHAT.pptx por
PPT-PENYULUHAN-KANTIN SEHAT.pptxPPT-PENYULUHAN-KANTIN SEHAT.pptx
PPT-PENYULUHAN-KANTIN SEHAT.pptxTatanTardiyana1
100 vistas11 diapositivas
PPT DIKLAT (1).pptx por
PPT DIKLAT (1).pptxPPT DIKLAT (1).pptx
PPT DIKLAT (1).pptxAriePhany1
30 vistas20 diapositivas
100 Tips Memilih Makanan Sehat por
100 Tips Memilih Makanan Sehat 100 Tips Memilih Makanan Sehat
100 Tips Memilih Makanan Sehat Gerard Prastudya
870 vistas60 diapositivas
Nota Pengawetan Makanan por
Nota Pengawetan MakananNota Pengawetan Makanan
Nota Pengawetan Makananainnazurah5
22.2K vistas27 diapositivas
Sanitasi makanan por
Sanitasi makananSanitasi makanan
Sanitasi makananTharani Kanappan
1.9K vistas15 diapositivas
Bagi PHBS RT.pptx por
Bagi PHBS RT.pptxBagi PHBS RT.pptx
Bagi PHBS RT.pptxHelenNisa1
1 vista13 diapositivas

Similar a Ert bab 6 (2)(20)

PPT-PENYULUHAN-KANTIN SEHAT.pptx por TatanTardiyana1
PPT-PENYULUHAN-KANTIN SEHAT.pptxPPT-PENYULUHAN-KANTIN SEHAT.pptx
PPT-PENYULUHAN-KANTIN SEHAT.pptx
TatanTardiyana1100 vistas
PPT DIKLAT (1).pptx por AriePhany1
PPT DIKLAT (1).pptxPPT DIKLAT (1).pptx
PPT DIKLAT (1).pptx
AriePhany130 vistas
Nota Pengawetan Makanan por ainnazurah5
Nota Pengawetan MakananNota Pengawetan Makanan
Nota Pengawetan Makanan
ainnazurah522.2K vistas
TMK_Dyan por firo HAR
TMK_Dyan TMK_Dyan
TMK_Dyan
firo HAR901 vistas
Hadiri Kursus Pengendalian Makanan Di Kawasan Anda por Rex Fahri
Hadiri Kursus Pengendalian Makanan Di Kawasan AndaHadiri Kursus Pengendalian Makanan Di Kawasan Anda
Hadiri Kursus Pengendalian Makanan Di Kawasan Anda
Rex Fahri1.9K vistas
TRAINING FOOD HANDLING 2023.pptx por Indahawles
TRAINING FOOD HANDLING 2023.pptxTRAINING FOOD HANDLING 2023.pptx
TRAINING FOOD HANDLING 2023.pptx
Indahawles66 vistas
Prinsip Higiene Sanitasi Makanan.pptx por WinduPratama4
Prinsip Higiene Sanitasi Makanan.pptxPrinsip Higiene Sanitasi Makanan.pptx
Prinsip Higiene Sanitasi Makanan.pptx
WinduPratama4107 vistas
Hiygiene Sanitasi Kantin sekolah por Gilang Rosul
Hiygiene Sanitasi Kantin sekolahHiygiene Sanitasi Kantin sekolah
Hiygiene Sanitasi Kantin sekolah
Gilang Rosul9.7K vistas
Leaflet diare akper muna raha por Warnet Raha
Leaflet diare akper muna rahaLeaflet diare akper muna raha
Leaflet diare akper muna raha
Warnet Raha577 vistas
GIZI-PADA-IBU-NIFAS_new_compressed.pdf por PuspitaPalupi2
GIZI-PADA-IBU-NIFAS_new_compressed.pdfGIZI-PADA-IBU-NIFAS_new_compressed.pdf
GIZI-PADA-IBU-NIFAS_new_compressed.pdf
PuspitaPalupi24 vistas
Personanal Hygiene.ppt por ZulfaYandra
Personanal Hygiene.pptPersonanal Hygiene.ppt
Personanal Hygiene.ppt
ZulfaYandra181 vistas
Adab mengurus diri (AKHLAK TAHUN 5) por Puteri Jelita
Adab mengurus diri (AKHLAK TAHUN 5)Adab mengurus diri (AKHLAK TAHUN 5)
Adab mengurus diri (AKHLAK TAHUN 5)
Puteri Jelita3.2K vistas

Más de ert2uthm

Soalan pengurusan sajian por
Soalan pengurusan sajianSoalan pengurusan sajian
Soalan pengurusan sajianert2uthm
1.5K vistas14 diapositivas
Koleksi soalanlatihtubimodulpakaian por
Koleksi soalanlatihtubimodulpakaianKoleksi soalanlatihtubimodulpakaian
Koleksi soalanlatihtubimodulpakaianert2uthm
4.8K vistas41 diapositivas
Peperiksaan percubaan tahun 2008 (kertas 1 ) pahang por
Peperiksaan percubaan tahun 2008 (kertas 1 ) pahangPeperiksaan percubaan tahun 2008 (kertas 1 ) pahang
Peperiksaan percubaan tahun 2008 (kertas 1 ) pahangert2uthm
1K vistas24 diapositivas
Peperiksaan percubaan spm tahun 2008 (kertas 2) por
Peperiksaan percubaan spm tahun 2008 (kertas 2)Peperiksaan percubaan spm tahun 2008 (kertas 2)
Peperiksaan percubaan spm tahun 2008 (kertas 2)ert2uthm
1.7K vistas13 diapositivas
Kertas model 1 spm por
Kertas model 1 spmKertas model 1 spm
Kertas model 1 spmert2uthm
1.2K vistas11 diapositivas
Kertas 1 percubaan spm 2009 pahang por
Kertas 1 percubaan spm 2009 pahangKertas 1 percubaan spm 2009 pahang
Kertas 1 percubaan spm 2009 pahangert2uthm
833 vistas17 diapositivas

Más de ert2uthm(17)

Soalan pengurusan sajian por ert2uthm
Soalan pengurusan sajianSoalan pengurusan sajian
Soalan pengurusan sajian
ert2uthm1.5K vistas
Koleksi soalanlatihtubimodulpakaian por ert2uthm
Koleksi soalanlatihtubimodulpakaianKoleksi soalanlatihtubimodulpakaian
Koleksi soalanlatihtubimodulpakaian
ert2uthm4.8K vistas
Peperiksaan percubaan tahun 2008 (kertas 1 ) pahang por ert2uthm
Peperiksaan percubaan tahun 2008 (kertas 1 ) pahangPeperiksaan percubaan tahun 2008 (kertas 1 ) pahang
Peperiksaan percubaan tahun 2008 (kertas 1 ) pahang
ert2uthm1K vistas
Peperiksaan percubaan spm tahun 2008 (kertas 2) por ert2uthm
Peperiksaan percubaan spm tahun 2008 (kertas 2)Peperiksaan percubaan spm tahun 2008 (kertas 2)
Peperiksaan percubaan spm tahun 2008 (kertas 2)
ert2uthm1.7K vistas
Kertas model 1 spm por ert2uthm
Kertas model 1 spmKertas model 1 spm
Kertas model 1 spm
ert2uthm1.2K vistas
Kertas 1 percubaan spm 2009 pahang por ert2uthm
Kertas 1 percubaan spm 2009 pahangKertas 1 percubaan spm 2009 pahang
Kertas 1 percubaan spm 2009 pahang
ert2uthm833 vistas
Skema ea phg_k1 por ert2uthm
Skema ea phg_k1Skema ea phg_k1
Skema ea phg_k1
ert2uthm290 vistas
Modul pengurusan sajian tingkatan 4 por ert2uthm
Modul pengurusan sajian tingkatan 4Modul pengurusan sajian tingkatan 4
Modul pengurusan sajian tingkatan 4
ert2uthm13K vistas
Modul pengurusan sajian tingkatan 5 por ert2uthm
Modul pengurusan sajian tingkatan 5Modul pengurusan sajian tingkatan 5
Modul pengurusan sajian tingkatan 5
ert2uthm4.8K vistas
Pengurusan sajian tingkatan 4 por ert2uthm
Pengurusan sajian tingkatan 4Pengurusan sajian tingkatan 4
Pengurusan sajian tingkatan 4
ert2uthm3.8K vistas
Pemilihan &penyimpanan power point por ert2uthm
Pemilihan &penyimpanan power pointPemilihan &penyimpanan power point
Pemilihan &penyimpanan power point
ert2uthm5.5K vistas
Power point pnp seminar por ert2uthm
Power point pnp  seminarPower point pnp  seminar
Power point pnp seminar
ert2uthm2.5K vistas
Project a por ert2uthm
Project aProject a
Project a
ert2uthm1.3K vistas
Diet por ert2uthm
DietDiet
Diet
ert2uthm10.4K vistas
Pemilihan dan penyimpanan makanan (group tanjung) por ert2uthm
Pemilihan dan penyimpanan makanan (group tanjung)Pemilihan dan penyimpanan makanan (group tanjung)
Pemilihan dan penyimpanan makanan (group tanjung)
ert2uthm19.7K vistas
Prinsip memasak por ert2uthm
Prinsip memasakPrinsip memasak
Prinsip memasak
ert2uthm8.5K vistas
Makanan & pemakanan por ert2uthm
Makanan & pemakananMakanan & pemakanan
Makanan & pemakanan
ert2uthm14.5K vistas

Último

RPL Penyesuaian Diri Remaja di Sekolah Baru.docx por
RPL Penyesuaian Diri Remaja di Sekolah Baru.docxRPL Penyesuaian Diri Remaja di Sekolah Baru.docx
RPL Penyesuaian Diri Remaja di Sekolah Baru.docxRahimaSyahnePutri1
8 vistas17 diapositivas
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx por
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptxPengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptxKhoirul Ngibad
12 vistas23 diapositivas
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx por
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptxMateri Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptxahmadmistari
78 vistas12 diapositivas
Motivasi Meningkatkan Diri por
Motivasi Meningkatkan DiriMotivasi Meningkatkan Diri
Motivasi Meningkatkan DiriKemindoGroup
13 vistas8 diapositivas
Bahasa Visual & Storytelling; Bahasa Masa Depan, Dalam Era Transisi Energi Da... por
Bahasa Visual & Storytelling; Bahasa Masa Depan, Dalam Era Transisi Energi Da...Bahasa Visual & Storytelling; Bahasa Masa Depan, Dalam Era Transisi Energi Da...
Bahasa Visual & Storytelling; Bahasa Masa Depan, Dalam Era Transisi Energi Da...Yulianus Firmansyah Ladung
43 vistas50 diapositivas
FLOWCHART.pdf por
FLOWCHART.pdfFLOWCHART.pdf
FLOWCHART.pdfJUMADAPUTRA
11 vistas1 diapositiva

Último(20)

Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx por Khoirul Ngibad
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptxPengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Khoirul Ngibad12 vistas
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx por ahmadmistari
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptxMateri Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx
ahmadmistari78 vistas
Motivasi Meningkatkan Diri por KemindoGroup
Motivasi Meningkatkan DiriMotivasi Meningkatkan Diri
Motivasi Meningkatkan Diri
KemindoGroup13 vistas
Bahasa Visual & Storytelling; Bahasa Masa Depan, Dalam Era Transisi Energi Da... por Yulianus Firmansyah Ladung
Bahasa Visual & Storytelling; Bahasa Masa Depan, Dalam Era Transisi Energi Da...Bahasa Visual & Storytelling; Bahasa Masa Depan, Dalam Era Transisi Energi Da...
Bahasa Visual & Storytelling; Bahasa Masa Depan, Dalam Era Transisi Energi Da...
Laporan Hasil Pemantauan di Jabodebek 2021-2022.pdf por ECPAT Indonesia
Laporan Hasil Pemantauan di Jabodebek 2021-2022.pdfLaporan Hasil Pemantauan di Jabodebek 2021-2022.pdf
Laporan Hasil Pemantauan di Jabodebek 2021-2022.pdf
ECPAT Indonesia9 vistas
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx por schulzt1
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx
schulzt115 vistas
RAGAM BAHASA INDONESIA por AzmiMustafa4
RAGAM BAHASA INDONESIARAGAM BAHASA INDONESIA
RAGAM BAHASA INDONESIA
AzmiMustafa412 vistas
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf por AdeSuryadi21
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdfLAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
AdeSuryadi218 vistas
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". por Kanaidi ken
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Kanaidi ken16 vistas
LKPD kls 5.pdf por Dessyyani1
LKPD kls 5.pdfLKPD kls 5.pdf
LKPD kls 5.pdf
Dessyyani116 vistas
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka por ahmadmistari
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka
ahmadmistari40 vistas
Analisis Puisi Bunga dan Tembok Karya Wiji Thukul.pdf por Alya Dwi Arianty
Analisis Puisi Bunga dan Tembok Karya Wiji Thukul.pdfAnalisis Puisi Bunga dan Tembok Karya Wiji Thukul.pdf
Analisis Puisi Bunga dan Tembok Karya Wiji Thukul.pdf
Alya Dwi Arianty10 vistas

Ert bab 6 (2)

 • 1. EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 BAB 6 : SANITASI MAKANAN PRINSIP KEBERSIHAN MAKANAN PENGENALAN KEBERSIHAN DIRI MENYEDIAKAN MAKANAN MEMASAK MAKANAN MENYAJI MAKANAN MENYIMPAN MAKANAN KESIMPULAN
 • 2. EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 BAB 6 : SANITASI MAKANAN PRINSIP KEBERSIHAN MAKANAN PENGENALAN  Definisi Sanitasi Makanan KEBERSIHAN DIRI  Pengawalan kebersihan dan keselamatan MENYEDIAKAN MAKANAN dalam penyediaan dan penyimpanan MEMASAK MAKANAN makanan supaya makanan tidak tercemar. MENYAJI MAKANAN MENYIMPAN  Aplikasi prinsip kebersihan perlu diamalkan MAKANAN semasa mengendalikan makanan KESIMPULAN
 • 3. EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 BAB 6 : SANITASI MAKANAN PRINSIP KEBERSIHAN MAKANAN PENGENALAN  Definisi Sanitasi Makanan KEBERSIHAN DIRI  PENYAKIT Pengawalan kebersihan dan keselamatan MENYEDIAKAN RAMBUT MAKANAN dalam penyediaan dan penyimpanan TANGAN MEMASAK MAKANAN makanan supaya makanan tidak tercemar. PAKAIAN MENYAJI MAKANAN TABIAT MENYIMPAN  Aplikasi prinsip kebersihan perlu diamalkan MAKANAN semasa mengendalikan makanan KESIMPULAN
 • 4. EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 BAB 6 : SANITASI MAKANAN PRINSIP KEBERSIHAN MAKANAN PENGENALAN  Definisi Sanitasi Makanan KEBERSIHAN DIRI  Pengawalan kebersihan dan keselamatan MENYEDIAKAN MAKANAN dalam penyediaan dan penyimpanan ALATAN BERSIH MEMASAK TUTUP MAKANAN supaya makanan tidak tercemar. makanan MAKANAN MENYAJI MAKANAN SEJUK BEKU MAKANAN MENYIMPAN  Aplikasi SILANG kebersihan perlu diamalkan PENCEMARAN prinsip MAKANAN SISA MAKANAN semasa mengendalikan makanan KESIMPULAN
 • 5. EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 BAB 6 : SANITASI MAKANAN PRINSIP KEBERSIHAN MAKANAN PENGENALAN  Definisi Sanitasi Makanan KEBERSIHAN DIRI  Pengawalan kebersihan dan keselamatan MENYEDIAKAN MAKANAN dalam penyediaan dan penyimpanan MEMASAK MAKANAN ALATAN SELAMAT supaya makanan tidak tercemar. makanan MENYAJI MERASA MAKANAN MAKANAN MENYIMPAN  Aplikasi prinsip kebersihan perlu diamalkan MEJA KERJA MAKANAN semasa mengendalikan makanan MENCUCI KESIMPULAN TUALA
 • 6. EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 BAB 6 : SANITASI MAKANAN PRINSIP KEBERSIHAN MAKANAN PENGENALAN  Definisi Sanitasi Makanan KEBERSIHAN DIRI  Pengawalan kebersihan dan keselamatan MENYEDIAKAN MAKANAN dalam penyediaan dan penyimpanan MEMASAK MAKANAN makanan supaya makanan tidak tercemar. MENYAJI ALATAN MENGHIDANG MAKANAN MENYIMPAN  Aplikasi prinsip kebersihan perlu diamalkan MENUTUP MAKANAN MAKANAN semasa mengendalikan makanan PERKAKAS KESIMPULAN KUTLERI
 • 7. EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 4 BAB 6 : SANITASI MAKANAN PRINSIP KEBERSIHAN MAKANAN PENGENALAN  Definisi Sanitasi Makanan KEBERSIHAN DIRI  Pengawalan kebersihan dan keselamatan MENYEDIAKAN MAKANAN dalam penyediaan dan penyimpanan MEMASAK MAKANAN makanan supaya makanan tidak tercemar. MENYAJI MAKANAN MENYIMPAN MAKANAN SEGAR Aplikasi prinsip kebersihan perlu diamalkan MAKANAN semasa mengendalikan makanan MAKANAN DIMASAK KESIMPULAN
 • 8. VIDEO SANITASI MAKANAN PENGENALAN KEBERSIHAN DIRI MENYEDIAKAN MAKANAN MEMASAK MAKANAN MENYAJI MAKANAN MENYIMPAN MAKANAN KAKU/ MAIN HENTI MAIN KESIMPULAN
 • 9. PENYAKIT  Elakkan daripada menyediakan makanan jika menghidap penyakit berjangkit seperti selesema atau cirit-birit. PENGENALAN KEBERSIHAN DIRI MENYEDIAKAN MAKANAN MEMASAK MAKANAN MENYAJI MAKANAN MENYIMPAN MAKANAN KESIMPULAN
 • 10. KEBERSIHAN RAMBUT  Rambut yang panjang perlulah diikat dengan kemas.  Rambut mesti ditutup dengan menggunakan PENGENALAN skarf atau kep. KEBERSIHAN DIRI  Elakkan daripada menjuntaikan rambut dan MENYEDIAKAN MAKANAN gunakan penyepit rambut jika perlu. MEMASAK MAKANAN MENYAJI MAKANAN MENYIMPAN MAKANAN KESIMPULAN SILA KLIK UNTUK PENERANGAN
 • 11. KEBERSIHAN TANGAN  Tangan hendaklah dibersihkan sebelum menyentuh makanan.  Basuh tangan dengan cara yang betul.  Gunakan sabun/pencuci tangan berubat. PENGENALAN  Basuh tangan selepas menggunakan tandas. KEBERSIHAN DIRI MENYEDIAKAN MAKANAN MEMASAK MAKANAN MENYAJI MAKANAN MENYIMPAN MAKANAN KESIMPULAN
 • 12. KEBERSIHAN PAKAIAN  Pakaian bersih.  Memakai apron.  Pakaian lengkap yang sesuai. PENGENALAN  Memakai kasut yang KEBERSIHAN sesuai dipakai semasa di DIRI MENYEDIAKAN dapur. MAKANAN MEMASAK MAKANAN MENYAJI MAKANAN RUJUK GAMBAR MENYIMPAN MAKANAN KESIMPULAN
 • 13. TABIAT  Amalkan tabiat yang bersih.  Elakkan daripada bersin batuk, merokok atau meludah di hadapan makanan. PENGENALAN KEBERSIHAN DIRI MENYEDIAKAN MAKANAN MEMASAK MAKANAN MENYAJI MAKANAN MENYIMPAN MAKANAN KESIMPULAN
 • 14. ALATAN BERSIH  Alatan dapur perlu bersih sebelum digunakan. PENGENALAN KEBERSIHAN DIRI MENYEDIAKAN MAKANAN MEMASAK MAKANAN MENYAJI MAKANAN MENYIMPAN MAKANAN KESIMPULAN
 • 15. TUTUP MAKANAN  Tutup semua makanan supaya tidak dihinggapi lalat.  Simpan makanan dengan betul untuk mengelakkan pencemaran. PENGENALAN KEBERSIHAN DIRI MENYEDIAKAN MAKANAN MEMASAK MAKANAN MENYAJI MAKANAN MENYIMPAN MAKANAN SIMPAN MAKANAN DENGAN CARA YANG BETUL KESIMPULAN
 • 16. MAKANAN SEJUK BEKU  Makanan sejuk beku perlu dinyahfroskan dengan sempurna di dalam peti sejuk sebelum digunakan.  Gunakan keseluruhan porsi yang telah PENGENALAN dinyahfroskan dan jangan menyimpan KEBERSIHAN DIRI bakinya untuk disejukbekukan semula. MENYEDIAKAN MAKANAN MEMASAK MAKANAN MENYAJI MAKANAN MENYIMPAN MAKANAN KESIMPULAN
 • 17. PENCEMARAN SILANG  Elakkan pencemaran silang  Elakkan memegang daging atau ikan mentah dan seterusnya menyentuh makanan.  Jangan gunakan pisau dan papan cincang yang sama untuk memotong makanan mentah dan PENGENALAN makanan yang telah dimasak. KEBERSIHAN DIRI MENYEDIAKAN MAKANAN MEMASAK MAKANAN MENYAJI MAKANAN MENYIMPAN MAKANAN GUNAKAN PAPAN PEMOTONG DAN PISAU BERLAINAN KESIMPULAN
 • 18. SISA MAKANAN  Sisa makanan perlulah dibungkus sebelum dibuang.  Tong sampah perlu mempunyai penutup dan dibersihkan setiap hari. PENGENALAN KEBERSIHAN DIRI MENYEDIAKAN MAKANAN MEMASAK MAKANAN MENYAJI MAKANAN MENYIMPAN MAKANAN KESIMPULAN
 • 19. ALATAN SELAMAT  Alatan selamat untuk digunakan.  Pastikan alatan tidak retak atau sumbing dan dicuci dengan bersih. PENGENALAN KEBERSIHAN DIRI MENYEDIAKAN MAKANAN MEMASAK MAKANAN MENYAJI MAKANAN MENYIMPAN MAKANAN KESIMPULAN
 • 20. MERASA MAKANAN  Pastikan camca yang telah digunakan untuk merasa makanan dibersihkan sebelum digunakan. PENGENALAN KEBERSIHAN DIRI MENYEDIAKAN MAKANAN MEMASAK MAKANAN MENYAJI MAKANAN MENYIMPAN MAKANAN KESIMPULAN
 • 21. MEJA KERJA  Permukaan kerja di mana makanan disediakan perlu dijaga kebersihan dan menjadikan amalan membersih sambil bekerja dijadikan rutin dalam proses PENGENALAN penyediaan dan penyajian makanan bagi KEBERSIHAN DIRI mengelakkan pembiakan bakteria di MENYEDIAKAN MAKANAN kawasan kerja. MEMASAK MAKANAN MENYAJI MAKANAN MENYIMPAN MAKANAN KESIMPULAN
 • 22. MENCUCI  Semua alat yang kotor mestilah dicuci dengan segera.  Jangan biarkan perkakas dan alatan yang telah digunakan di dalam sinki atau di atas PENGENALAN meja. KEBERSIHAN DIRI MENYEDIAKAN MAKANAN MEMASAK MAKANAN MENYAJI MAKANAN MENYIMPAN MAKANAN KESIMPULAN
 • 23. TUALA  Gunakan tuala yang khusus bagi mengelap tangan, pinggan mangkuk dan meja.  Jangan menggunakan tuala secara bercampur-campur bagi kerja yang PENGENALAN berlainan. KEBERSIHAN DIRI MENYEDIAKAN MAKANAN MEMASAK MAKANAN MENYAJI MAKANAN MENYIMPAN MAKANAN GUNAKAN TUALA BERBEZA UNTUK TUJUAN BERBEZA KESIMPULAN
 • 24. ALATAN MENGHIDANG  Gunakan alatan menghidang yang bersih dan tidak retak atau sumbing untuk menghidang. PENGENALAN KEBERSIHAN DIRI MENYEDIAKAN MAKANAN MEMASAK MAKANAN MENYAJI MAKANAN MENYIMPAN MAKANAN GUNAKAN ALATAN YANG SELAMAT, BERSIH DAN SESUAI KESIMPULAN
 • 25. MENUTUP MAKANAN  Tutup semua makanan supaya tidak dihinggapi lalat atau serangga lain. PENGENALAN KEBERSIHAN DIRI MENYEDIAKAN MAKANAN MEMASAK MAKANAN MENYAJI MAKANAN MENYIMPAN MAKANAN MAKANAN TERDEDAH MUDAH DICEMARI KESIMPULAN
 • 26. PERKAKAS  Gunakan perkakas yang sesuai dan bersih untuk menghidang makanan yang telah dimasak. PENGENALAN KEBERSIHAN DIRI MENYEDIAKAN MAKANAN MEMASAK MAKANAN MENYAJI MAKANAN MENYIMPAN MAKANAN KESIMPULAN
 • 27. KUTLERI  Gunakan penyepit, camca dan garpu yang bersih untuk mengambil makanan. PENGENALAN KEBERSIHAN DIRI MENYEDIAKAN MAKANAN MEMASAK MAKANAN MENYAJI MAKANAN MENYIMPAN MAKANAN GUNAKAN KUTLERI YANG SESUAI KESIMPULAN
 • 28. MENYIMPAN BAHAN MAKANAN SEGAR  Makanan segar yang mudah rosak mestilah di simpan di dalam peti sejuk pada tempat yang bersesuaian dengan segera. Contoh : Ikan, daging, telur, sayur-sayuran, susu  Makanan segar harus dibersihkan sebelum disimpan.  Suhu di dalam peti sejuk hendaklah sesuai. PENGENALAN Contoh : Telur sesuai disimpan di ruang peti sejuk yang KEBERSIHAN bersuhu 4ᵒc selama 3 minggu. DIRI MENYEDIAKAN MAKANAN  Makanan kering dan spageti hendaklah disimpan dalam MEMASAK keadaan kering. MAKANAN Contoh : Beras, tepung, pasta, mihun MENYAJI MAKANAN MENYIMPAN MAKANAN  Buat semakan berjadual untuk bahan makanan kering KESIMPULAN supaya tidak melepasi tarikh luputnya.
 • 29. MENYIMPAN MAKANAN YANG TELAH DIMASAK  Gunakan bekas makanan yang bersih untuk menyimpan makanan yang telah dimasak.  Makanan yang telah dimasak hendaklah disejukkan sebelum disimpan di dalam peti sejuk. PENGENALAN KEBERSIHAN DIRI  Simpan makanan yang telah dimasak secara berasingan MENYEDIAKAN daripada makanan mentah untuk mengelakkan MAKANAN MEMASAK pencemaran silang. MAKANAN MENYAJI MAKANAN MENYIMPAN  Elakkan daripada menyimpan makanan di dalam bekas MAKANAN logam untuk tempoh yang lama kerana boleh KESIMPULAN menyebabkan keracunan.
 • 30. LATIHAN PENGUKUHAN 1. Berikut adalah faktor yang perlu diambil kira semasa memasak makanan, kecuali… A • PERALATAN BERSIH PENGENALAN KEBERSIHAN DIRI B • TUALA KHAS UNTUK SETIAP TUJUAN MENYEDIAKAN MAKANAN MEMASAK MAKANAN C • TONG SAMPAH BERASINGAN MENYAJI MAKANAN MENYIMPAN MAKANAN D • MEJA KERJA BERSIH KESIMPULAN
 • 31. LATIHAN PENGUKUHAN 2. Mengapakah semakan berjadual tarikh luput untuk bahan makanan kering perlu dilakukan? • MEMASTIKAN BAHAN TIDAK LEPAS TARIKH LUPUT A PENGENALAN KEBERSIHAN • MEMASTIKAN BAHAN MASIH KERING DIRI B MENYEDIAKAN MAKANAN MEMASAK • MEMASTIKAN TEMPAT SIMPANAN CUKUP MAKANAN C MENYAJI MAKANAN MENYIMPAN MAKANAN • MEMASTIKAN BAHAN MAKANAN MENCUKUPI D KESIMPULAN
 • 32. LATIHAN PENGUKUHAN 3. Manakah antara berikut makanan yang boleh disejukbekukan? A •SUSU PENGENALAN KEBERSIHAN DIRI B •TELUR MENYEDIAKAN MAKANAN MEMASAK MAKANAN C •IKAN MENYAJI MAKANAN MENYIMPAN MAKANAN D •SAYUR KESIMPULAN
 • 33. LATIHAN PENGUKUHAN 4. Berikut adalah aspek utama prinsip kebersihan makanan, kecuali… A •MEMASAK MAKANAN PENGENALAN KEBERSIHAN DIRI B •MENYIMPAN MAKANAN MENYEDIAKAN MAKANAN MEMASAK MAKANAN C •MENYAJI MAKANAN MENYAJI MAKANAN MENYIMPAN MAKANAN D •MEMBELI MAKANAN KESIMPULAN
 • 34. KESIMPULAN Kebersihan Diri Menyimpan Menyediakan Makanan Yang Makanan Telah Dimasak Prinsip PENGENALAN Kebersihan Makanan KEBERSIHAN DIRI Memasak Menyimpan MENYEDIAKAN Makanan Bahan Makanan MAKANAN Segar MEMASAK MAKANAN Menyaji MENYAJI MAKANAN Makanan MENYIMPAN MAKANAN KESIMPULAN