Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Projecte el món 2n A Escola Nova

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Projecte Terra i Univers
Projecte Terra i Univers
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 51 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Más de escolanovacervello (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Projecte el món 2n A Escola Nova

 1. 1. EL MÓN PROJECTE DEL NOM DE LA CLASSE CURS 2014-2015
 2. 2. Ja estem a 2n i els nostres interessos van canviant. Tenim una visió més amplia de tot el que ens envolta i les nostres propostes per fer projectes són diferents. Però com sempre hem de triar un nom per la nostra classe, i tots tenim dret a donar les nostres idees. Com hem fet al llarg dels diferents projectes, a un paper hem dibuixat i explicat la nostra proposta. LA TRIA Un cop fet això hem observat a la pissarra els diferents noms que pot tenir la nostra classe i ja hem pogut veure que hi ha una idea que surt en moltes ocasions: El Món
 3. 3. VOTACIÓ Com vam fer l’any passat, hem fet servir la nostra bústia dels missatges per fer una votació en secret. I desprès ens toca fer el recompte. Com era previsible a guanyat el Món.
 4. 4. QUÈ SABEM DEL MÒN •La Terra té una bola escalfada de foc perquè hi ha lava. •Girà al voltant del Sol, i ho fa a poc a poc per la gravetat. •La Terra és plana per la gravetat. •Si hagués poca gravetat no podríem saltar però si hagués molta saltaríem molt i podríem volar. •Sí algú arribes al nucli explotaria ja que és un bola que es troba al centre de la Terra i tens que fer un forat per tocar-ho •La volta que dona la Terra dura 1 dia. . Per poder començar a treballar necessitem saber quins són els nostres coneixements sobre aquest tema. Hem fet una conversa en petit grup i un dibuix inicial; i de moment tot això és el que sabem:
 5. 5. •La Terra té atmosfera i no li poden caure meteorits, i la Lluna no en té i per això té forats •La Terra té dos pols magnètics: el Polo Nord i el Sud, i això fa que la Terra s’aguanti •Hi ha molts oceans però hi ha un que està junt •Tots els oceans estant junts, el mar no s’acaba mai, tot és aigua.
 6. 6. QUÈ VOLEM SABER DEL MÒN Tenim moltes curiositats sobre el Món ja que som moltes les coses que podem treballar al llarg d’aquest projecte. Al igual que en el que sabem del Món, en petit grup hem fet una conversa per tal que tots i totes podem dir els nostres dubtes: •Vull saber si la Terra és rodona o plana, i què hi ha dintre de la Terra (Jana) •Com es va fer el Món? (Àlex N i Erin) •Quan pesa el Món? Dani M •M’agradaria conèixer paraules en francès i xinès (Erin) •Volem saber els països més importants del món. ( Jordi D i Dani V) •Què fan als altres països, com solucionen els problemes, que mengen? (Jànik) •Vull saber els esports que fan als altres països. (Àlex R) •Vull saber quants rius hi ha en tot el Món (Lucia A) i el nom dels més importants (Àlex R)
 7. 7. •Quin és el continent més important? (Adriel) I els noms dels 5 continents. (Lucia A) •Fins on arriben les platges de tot el Món perquè són molt grans i com es diuen les més importants? (Eric) •M’agradaria saber perquè a l’Àfrica mengen cucs. (Laia A) * Quins animals hi ha al Món? (Daniela)
 8. 8. COM HO PODEM SABER Tots i totes tenim molt clar d’on poder extreure la informació, però el que ens resulta difícil és un cop tenim la informació, com podem extreure allò més important i que és el que realment ens interessa per poder resoldre els nostres dubtes. El primer que hem fet a estat mirar en petits grups tot el que hem portat (llibres, informació extreta d’internet, boles del Món…). I el que farem al llarg del projecte serà intentar extreure nosaltres la informació cada vegada que comencem amb un bloc nou sobre el Món; farem petits esquemes, mapes conceptuals, marcar en un text la informació que ens demanen, buscar en els llibres el tema que estem tractant, anotar les idees més importants d’un vídeo…
 9. 9. ÍNDEX DEL PROJECTE Com ja heu vist són moltes les coses que volem saber, i tenint en compte que és un tema molt ampli vam decidir fer un mapa conceptual a la classe per poder estructurar el tema, així com per tenir clar quins són els punts que treballarem durant el projecte. Aquest mapa conceptual l’anirem omplint a mida que anem aprenent coses, i és una feina que hem de fer nosaltres. Ens quedarà maquíssim !!! •LA TERRA: - Formació de la Terra - Capes de la Terra - Moviments de la Terra. - La Gravetat - Mesures de la Terra: pes i forma •CONTINENTS I OCEANS: - Nom, ubicació i nombre dels continents - Rius més importants de cada continent - Nom dels oceans i dels mars més importants. - Països dels diferents continents - Clima
 10. 10. •VEGETACIÓ I FAUNA: - Característiques més importants •CULTURA: - Aliments típics - Jocs del Món - Idioma - …
 11. 11. LA CREACIÓ DEL MÓN Per començar a treballar el projecte de la Terra ens calia saber l’origen del nostre planeta i de la nostra espècie, i per això vam veure el vídeo de “Erase una vez el hombre: Nace la tierra” i vam anotar per parelles les dades més importants que anaven apareixent. - Amb una gran explosió que es diu BIG-BANG es va crear l'Univers, i per tant els diferents planetes que formen la via làctea, entre aquests els nostre; la Terra. En un principi la Terra era una gran massa de terra que es va anar separant fins que es van formar els continents. - Els primers éssers vius van ser les plantes i els animals aquàtics, els primers amfibis van evolucionar i va ser quan van aparèixer els dinosauris; quan aquests es van extingir van aparèixer els primers mamífers, fins arribar a l'evolució de la humanitat. A més de veure aquest vídeo també vam fer una lectura d'un conte en castellà “LA CREACIÓN DEL MUNDO” en el que s'explicava de manera més senzilla aquest fenómen que va passar fa 15 milions d'anys.
 12. 12. LA TERRA PER DINS Per tal de conèixer la Terra per dins vam veure diferents vídeos i llibres que ens van explicat de manera molt visual quines són les diferents capes que té el nostre planeta. Així com també vam fer una lectura en castellà en la que havíem de contestar diferents preguntes relacionades amb el tema que estavem treballant. - http://laeduteca.blogspot.com.es/2013/09/mira-y-aprende-las-capas-de-la-tierra.html - http://femprojectes.blogspot.com.es/2011/03/definicio-del-planeta-terra.html
 13. 13. Un cop fet això vam construir un planeta terra des del nucli fins l’escorça amb capes de plastilina de diferents colors. I també van venir els nens i nenes de quart a explicar-nos tot el que ells havien après quan van fer el projecte de la Terra.
 14. 14. MOVIMENTS DE LA TERRA Per tal d'entendre els diferents moviments que fa la Terra els vam representar nosaltres mateixos. També vam veure diferents vídeos sobre el tema: https://www.youtube.com/watch?v=7vM_1N_BjK8, https://www.youtube.com/watch ?v=gHhyW9HRBvo http://blocs.xtec.cat/medicanserra3i4/la-terra-i-el-sol/ I vam fer una manualitat on es representava el moviment de translació de la Terra.
 15. 15. LA GRAVETAT, LA FORMA I EL PES DE LA TERRA Per veure els coneixements que teníem sobre aquest tema vam iniciar una conversa i seguidament vam veure els següents vídeos: https://www.youtube.com/watch?v=RbLVKuexyYg#t=21 https://www.youtube.com/watch?v=rQUW781sLqM Les idees que vam extreure són : - La gravetat és la força que té cada planeta i que atrau als objectes que estan a prop d'ell, per això a la Terra les persones no cauen. - Quan més gran és un planeta més gravetat té, Júpiter és el planeta del sistema solar amb més gravetat. Pel que fa al pes i forma de la Terra, el que vam aprendre és que la Terra pesa com 6 llunes, tal i com ens va explicar la Mariona. I que la seva forma no és totalment rodona sinó que està una miqueta aixafada pels pols.
 16. 16. Abans de començar a parlar dels continents i oceans necessitavem saber de quines formes es podia representar la Terra. Vam fer la següent lectura en castellà i van veure a la pissarra digital diferents mapes del nostre planeta. • E l g l o b o t e r r á q u e o E s l a fo r m a m á s p r e c i sa d e r e p r e se n t a r l a T i e r r a , y a q u e se p u e d e n v e r l a s d i st a n c i a s, l a s fo r m a s, l a d i st r i b u c i ó n y e l t a m a ñ o d e l o s o c é a n o s y d e l o s c o n t i n e n t e s. • E l p l a n i s fe r i o o m a p a m u n d i s E s u n a r e p r e s e n t a c i ó n p l a n a d e t o d a l a s u p e r fi c i e d e l a T i e r r a , p e r o n o r e p r e s e n t a c o n e x a c t i t u d l a s fo r m a s , l a s d i s t a n c i a s o l o s t a m a ñ o s .
 17. 17. ELS CONTINENTS I ELS OCEANS Molts de nosaltres ja sabiem els noms dels continents, però no passava el mateix amb els oceans. Per tal de conèixer els seus noms i la seva situació vam fer diferents jocs a la pissarra digital així com activitats en paper per practicar l'escriptura dels seus noms -http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mmundi2e.html -http://www.dibujosparapintar.com/juegos_ed_geografia_mapamundi.html
 18. 18. Un cop fet això vam fer una activitat amb el google maps per tal d'estudiar del global a l’analític, es a dir, primer hem situat el planeta Terra, desprès Europa, Espanya, Catalunya, Barcelona, el Baix Llobregat i per últim el nostre poble, Cervelló.
 19. 19. Per tal de conèixer millor cada continent vam decidir fer un mapa gegant que aniríem completant amb tot allò que anéssim aprenent. Mentre uns dibuixàvem el mapa els altres anàvem fem rètols dels noms dels continents i els oceans que de moment és el que havíem treballat.
 20. 20. ELS CONTINENTS: RIUS, MARS I PAÏSOS Ja havia arribat el moment d'endinsar-nos en els diferents continents del món per tal de conèixer alguns dels seus països, així com els rius i mars més importants dels mateixos . Per tal de portar a terme aquest aprenentatge vam fer diferents activitats en paper, i un cop fet això vam començar de nou amb el nostre treball en equip per situar tot el que havíem après al nostre mapa mundi.
 21. 21. ELS CLIMES DEL MÓN Com que el nostre mapa mundi se'ns va quedar petit quan vam col·locar tot el que havíem après, vam decidir fer un altre mapa en el que poder col·locar tots els aspectes relacionats amb els climes del món. Primer de tot vam fer una conversa per tal de concretar que era per nosaltres el clima, i vam arribar a la conclusió de que factors com les precipitacions, les temperatures i la situació dels continents són els que en part determinen el clima que fa a cada part del món. D'altra banda també vam veure que en funció del clima hi ha un tipus determinat de fauna i de vegetació, aspecte que es va treballar a l'àrea d'anglès. Al igual que vam fer amb els continents i oceans vam realitzar diferents activitats en paper així com petites exposicions on cada nen i nena havia d'explicar les característiques dels animals que els hi havia tocat segons el tipus d'alimentació, de la seva reproducció. Un cop fet aixó vam col·locar al nostre mapa els animals en funció del seu hàbitat.
 22. 22. We made models of different landscapes and worked the weather, animals and vegetation. Vam fer maquetes de diferents paisatges del món i vam treballar la meteorologia, els animals i la vegetació. LANDSCAPES AROUND THE WORLD
 23. 23. QUÈ ES LA CULTURA El primer que vam fer per treballar aquesta part del projecte va ser fer petits grups de treball per tal de posar en comú quins coneixements previs teníem sobre la cultura. Les idees que van sortir van estar força encertades: costums, tradicions, alimentació, contes, roba, balls… Va ser a partir d’aquest moment quan vam començar a treballar tots aquests aspectes amb els treballs cooperatius, a l’àrea d’educació física i a l’àrea de música.
 24. 24. ÀSIA
 25. 25. ÀFRICA
 26. 26. Ens visita la mare de la Yasmina i ens explica moltes coses sobre el Marroc.
 27. 27. OCEANIA
 28. 28. EUROPA
 29. 29. AMÈRICA
 30. 30. Ens visita el pare de la Lucia Chiesa i ens explica moltes coses sobre Argentina
 31. 31. Un món ple d’amics. música Aquest projecte fa un passeig pel món a partir d’audicions i dóna a conèixer als infants cultures i estils musicals dels cinc continents: Europa, Àfrica, Amèrica, Àsia i Oceania. La cançó Un món ple d’amics inicia el treball de cada continent.
 32. 32. eUROpa A Europa la Lena ens explica que viu a Salzburg, Àustria, a la mateixa ciutat on hi va viure Mozart. La Lena estudia música i està aprenent a tocar el piano. Hem escoltat la cançó popular francesa “Ah! Vous dirai-je maman” en diferents variacions que Mozart, va versionar al piano.
 33. 33. La Lena parla alemany, la llengua del seu país, però a l’escola també estudia anglès. Per aprendre a pronunciar bé les lletres de l’alfabet, els nombres i els colors escolta la cançó “All toghether now” dels Beatles.
 34. 34. amÈRica A Amèrica el Gilberto és un nen que viu a Salvador del Bahia. El que més li agrada és jugar a futbol i pel carnaval tocar la batucada, conjunt de ballarins i músics que desfilen pels carrers tocant ritmes molt repetitius. Aquests són alguns dels instruments que es fan servir per a la batucada. També hem escoltat la cançó Maria Caipirinha de Carlinhos Brown.
 35. 35. A en Gilberto també li agrada molt escoltar i cantar la cançó Na bahia tem
 36. 36. Àsia L’Aiko és una nena japonesa que viu a Yokohama. Toca un instrument tradicional del Japó que es diu shamisen. És un instrument de tres cordes que es toquen pinçant la corda.
 37. 37. Hem escoltat la cançó “Sakura Sakura”, que s’interpreta a la primavera durant la celebració del Hanami, quan ella i els seus amics van a contemplar els cireres florits.
 38. 38. Àfrica El Youssou és un nen que viu al Senegal, a l’Àfrica, li agrada molt cantar i ballar i tocar instruments de percussió del seu país: El sehekere i el djembe.
 39. 39. Hem escoltat i après a cantar la cançó “Fatu you”, amb llengua mandiga
 40. 40. oceania La Helen és una nena que viu a Sydney, Austràlia. A la Helen li agrada molt escoltar el Didjeridú, un dels instruments de vent més antics que es coneixen. Li agrada escoltar-lo perquè produeix sons que imiten el cant dels ocells, le lladruc del gos, el buf del vent…
 41. 41. Una de les cançons més conegudes a Austràlia parla del cucaburra, un ocell que viu a les branques més altes.
 42. 42. JOCS TRADICIONALS ÀFRICA La classe del món va gaudir moltíssim amb els jocs d’aquest continent. Van jugar al “Mbube Mbube” de Zimbabwe, al “Cheia” de Moçambic i al Mamba del Congo.
 43. 43. JOCS TRADICIONALS OCEANIA Els jocs tradicionals d’aquest continent destacaven per ser molt entretinguts, sobretot el “Ver ver alas lama” de Papua Nova Guinea ( foto). També el “wok tali wok” i “segueix a la mare” de Nova Zelanda.
 44. 44. JOCS TRADICIONALS ÀSIA Àsia va ser el primer continent que vam treballar els seus jocs tradicionals, amb la qual cosa els alumnes estaven molt motivats. Els jocs que vam realitzar van ser “Tangut” i “Tu mung Pai” de la Índia, “Hong-Lui-Ten” de Xina i “futbol cranc” de Tailandia.
 45. 45. JOCS TRADICIONALS D’AMÈRICA Els alumnes s’ho van passar d’allò més bé amb els jocs d’aquest continent. Els jocs que vam seleccionar eren “Pisa el taco” de Paraguay, “Earthball” de California i “Joc de les banderes” de Guatemala.
 46. 46. A MÉS A MÉS…. Vam visitar casa Àsia per tal d’aprendre més coses sobre aquest continent
 47. 47. Els nostres companys i companyes de la classe de les meravelles del món ens van preparar molts jocs per explicar-nos les meravelles del món.
 48. 48. GRÀCIES A TOTS VOSALTRES PERGRÀCIES A TOTS VOSALTRES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ.LA VOSTRA COL·LABORACIÓ. SENSE AQUESTA NO HAURIASENSE AQUESTA NO HAURIA ESTAT POSIBLE PORTAR A TERMEESTAT POSIBLE PORTAR A TERME AQUEST PROJECTE.AQUEST PROJECTE.

×