DEPARTAMENT PSICOPEDAGÒGIC
Va dirigit : <ul><li>A tot l’ ALUMNAT de l’escola </li></ul><ul><li>FAMÍLIES </li></ul><ul><li>Als PROFESSORS de l’esco...
ALUMNAT <ul><li>Presenten problemes de personalitat i conducta. </li></ul><ul><li>Tenen dificultat en els aprenentatges es...
ALUMNAT PRESENTEN PROBLEMES DE PERSONALITAT I CONDUCTA <ul><ul><li>Es fa un treball conjunt família escola (professors i D...
ALUMNAT TENEN DIFICULTAT EN ELS APRENENTATGES ESCOLARS <ul><ul><li>AULA ACOLLIDA </li></ul></ul><ul><ul><li>Va destinada a...
ALUMNAT PRESENTEN ALTES CAPACITATS <ul><ul><li>TALLERS ATAC </li></ul></ul><ul><ul><li>Es fixen objectius proposats per la...
ALUMNAT MOSTREN DESESTRUCTURACIÓ FAMILIAR <ul><li>Control Absentisme (Tutor-Departament-Direcció- Asst. Social-Infància) ...
ALUMNAT  APLICACIÓ  DE PROVES DIAGNÒSTIQUES <ul><li>PRIMÀRIA </li></ul><ul><li>PROVES INTERNES CENTRE: </li></ul><ul><ul...
ALUMNAT  APLICACIÓ  DE PROVES DIAGNÒSTIQUES <ul><li>ESO </li></ul><ul><li>PROVES INTERNES CENTRE: </li></ul><ul><ul><ul>...
ALUMNAT  APLICACIÓ  DE PROVES DIAGNÒSTIQUES <ul><li>DPT. PSICOPEDAGÒGIC/EAP </li></ul><ul><li>Detecció possible TDAH </l...
FAMÍLIES <ul><li>Assessorament i orientació a les famílies que ho demanen i ho necessiten. </li></ul><ul><li>Vetllar pel t...
PROFESSORAT <ul><li>Orientació en l’elaboració de les programacions d’aula per tal que s’atengui a la diversitat d’alumnat...
Cristina Figueras
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Presentació departament Psicopedagògic

1.178 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Presentació departament Psicopedagògic

 1. 1. DEPARTAMENT PSICOPEDAGÒGIC
 2. 2. Va dirigit : <ul><li>A tot l’ ALUMNAT de l’escola </li></ul><ul><li>FAMÍLIES </li></ul><ul><li>Als PROFESSORS de l’escola </li></ul>
 3. 3. ALUMNAT <ul><li>Presenten problemes de personalitat i conducta. </li></ul><ul><li>Tenen dificultat en els aprenentatges escolars </li></ul><ul><li>Presenten Altes Capacitats </li></ul><ul><li>Mostren desestructuració familiar </li></ul><ul><li>Aplicació de proves diagnòstiques </li></ul>
 4. 4. ALUMNAT PRESENTEN PROBLEMES DE PERSONALITAT I CONDUCTA <ul><ul><li>Es fa un treball conjunt família escola (professors i Departament Psicopedagògic). Donant pautes de treball. </li></ul></ul><ul><ul><li>Intervenció del psicopedagog de l’EAP </li></ul></ul><ul><ul><li>En cas necessari el psicopedagog de l’EAP fa la derivació al CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Jovenil), per tal de fer un treball terapèutic focalitzat de manera més individual. </li></ul></ul><ul><ul><li>En cas necessari es tramita l’escolarització compartida amb UEC. (ESO) </li></ul></ul>
 5. 5. ALUMNAT TENEN DIFICULTAT EN ELS APRENENTATGES ESCOLARS <ul><ul><li>AULA ACOLLIDA </li></ul></ul><ul><ul><li>Va destinada a tots aquells alumnes que porten menys de 24 mesos a Catalunya. L'objectiu principal és que aprenguin la Llengua Catalana . </li></ul></ul><ul><ul><li>AULA EDUCACIÓ ESPECIAL </li></ul></ul><ul><ul><li>Va destinada als alumnes que presenten dificultats en els aprenentatges bàsics per assolir els objectius del curs. És fa un treball conjunt i coordinat amb l’aula ordinària </li></ul></ul><ul><ul><li>ALTRES: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desdoblament de les assignatures d’Anglès, TAC i Matemàtiques per tal de poder fer un treball més individual adaptat a les necessitats de cada alumne. (Primària) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reforç de lectura en el Taller de lesctoescriptura (Primària) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Observació i seguiment trimestral dels alumnes d’Educació Infantil </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elaboració de PI (Pla Individual), en cas necessari </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En cas necessari suport d’unes hores setmanals del Logopeda del CREDA. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per alumnes de menys de 5’5 anys es fa la derivació al CDIAP (Centre d’Estimulació i Atenció Primerenca) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Orientació Acadèmica i professional (Especialment a ESO) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Control d’absentisme </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En cas necessari, es sol·licita escolaritat compartida amb escola d’Educació Especial </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Detecció i prevenció de casos com Dislèxia, TDA/H, Retards en la parla,.. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reforços a ESO: Anglès, Matemàtiques i Llengua Catalana </li></ul></ul></ul>
 6. 6. ALUMNAT PRESENTEN ALTES CAPACITATS <ul><ul><li>TALLERS ATAC </li></ul></ul><ul><ul><li>Es fixen objectius proposats per la LOE referents a l’escola inclusiva </li></ul></ul><ul><ul><li>Cerca la projecció de les potencialitats individuals de cada alumne treballant en grups heterogenis de caràcter cooperatiu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es treballen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Aspectes de raonament lògic i atenció </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Recursos informàtics com presentacions, editors, retocs fotogràfics,... </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Projectes desenvolupats mitjançant propostes de treball cooperatiu. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>ALTRES: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Matèries d’ampliació curricular a ESO </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elaboració, en cas necessari, de PI (Pla Individualitzat) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Enriquiment curricular de les diferents matèries, en cas necessari, dins de l’aula. </li></ul></ul></ul>
 7. 7. ALUMNAT MOSTREN DESESTRUCTURACIÓ FAMILIAR <ul><li>Control Absentisme (Tutor-Departament-Direcció- Asst. Social-Infància) </li></ul><ul><li>Recollida i subministració de llibres de 2a mà. </li></ul><ul><li>Detecció d’alumnes amb NEESCD </li></ul><ul><li>Pla d’entorn </li></ul><ul><li>Treball conjunt amb Càritas Parroquial </li></ul>
 8. 8. ALUMNAT APLICACIÓ DE PROVES DIAGNÒSTIQUES <ul><li>PRIMÀRIA </li></ul><ul><li>PROVES INTERNES CENTRE: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Comprensió lectora. (Tutors) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Avaluació Intel.ligència general. (Dpt. Psicopedagògic) </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>PROVES EXTERNES CENTRE: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Avaluació diagnòstica de la competència comunicativa de la llengua catalana i castellana (5è de Primària) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Competències Bàsiques (6è de Primària) </li></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. ALUMNAT APLICACIÓ DE PROVES DIAGNÒSTIQUES <ul><li>ESO </li></ul><ul><li>PROVES INTERNES CENTRE: </li></ul><ul><ul><ul><li>Orientació Acadèmica i Professional (Tutors- (Dpt. Psicopedagògic) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Avaluació Intel.ligència general. (Dpt. Psicopedagògic) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Avaluació hàbits i tècniques estudi (Dpt. Psicopedagògic) </li></ul></ul></ul><ul><li>PROVES EXTERNES CENTRE: </li></ul><ul><ul><ul><li>Avaluació diagnòstica de la competència comunicativa de la llengua catalana i castellana (3r ESO) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Competències Bàsiques (4t ESO) </li></ul></ul></ul>
 10. 10. ALUMNAT APLICACIÓ DE PROVES DIAGNÒSTIQUES <ul><li>DPT. PSICOPEDAGÒGIC/EAP </li></ul><ul><li>Detecció possible TDAH </li></ul><ul><li>Proves de personalitat </li></ul><ul><li>Detecció possible trastorn en la lecto escriptura </li></ul><ul><li>Aptituds i habilitats </li></ul><ul><li>Avaluació intel.ligència general </li></ul>
 11. 11. FAMÍLIES <ul><li>Assessorament i orientació a les famílies que ho demanen i ho necessiten. </li></ul><ul><li>Vetllar pel treball conjunt família-escola. </li></ul><ul><li>Donar ajuda i suport a les famílies amb una situació sociocultural desafavorides. </li></ul>
 12. 12. PROFESSORAT <ul><li>Orientació en l’elaboració de les programacions d’aula per tal que s’atengui a la diversitat d’alumnat </li></ul><ul><li>Proporcionar pautes de treball pels alumnes amb algun tipus de NEE </li></ul><ul><li>Proporcionar els mitjans i les ajudes necessàries per tal de donar resposta a les necessitats de l’alumnat i de les seves famílies. </li></ul><ul><li>Vetllar pel traspàs d’informació entre els diferents cursos, cicles i etapes. </li></ul>
 13. 13. Cristina Figueras

×