Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Digitalització a l´aula

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Pissarra
Pissarra
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 18 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (19)

A los espectadores también les gustó (19)

Anuncio

Similares a Digitalització a l´aula (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Digitalització a l´aula

 1. 1. DIGITALITZACIÓ A L´AULA<br />CURS 2009/2010<br />COL·LEGI SINGUERLÍN<br />
 2. 2. Introducció<br />Col·legi situat en el barri de Singuerlín de Santa Coloma de Gramanet.<br />Comprèn les etapes educatives de:<br />-Educació Infantil (0-6 anys)<br />-Educació Primària (6-12 anys)<br />-Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys). <br />
 3. 3. Introducció (2)<br />Originalment, per tal de treballar la competència <br />digital, disposàvem de:<br /> - Canó projector<br /> - Ordinadors portàtils<br /> - Vídeo<br /> - DVD<br /> - Aules d'informàtica <br />
 4. 4. Introducció (3)<br />El Col·legi Singuerlín, davant dels nous reptes en l'ensenyament actual, decideix participar en la implantació de les noves tecnologies a l’aula per esdevenir una escola pionera en l’ús de l’ordinador a l’aula i l’aplicació dels recursos digitals emergents.<br />
 5. 5. Comhohemfet?<br />1. La Direcció del centre fa una inversió important per implantar les TAC.<br />2. Es contracta una empresa especialitzada per adequarl´aula a les exigències d’una aula digital (connexions a la xarxa elèctrica, connexions Ethernet, muntatge pissarra PDI).<br />3. Hardware (portàtils dels alumnes, portàtils a professors, Projector, equip de so, PDI): l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet fa una aportació econòmica important per a sufragar la diferència del cost de l’ordinador personal de l’alumnat.<br />
 6. 6. Passescap a l’aula digital<br />Modificacions a l’aula: fou necessària l’adequació física de l’aula, inclosa la distribució de les taules. Es va instal·lar:<br />Una pissarra digital interactiva amb projector i sistema d’altaveus.<br />Un sistema perimètric amb connexió elèctrica (per a proveir les bateries dels ordinadors) i bases Ethernet per a un més ràpid accés a la xarxa.<br />Instal·lació d’un switch que connecta totes les unitats a la xarxa.<br />
 7. 7. Detall de distribució de l’aula<br />
 8. 8. Detall de distribucióperimètrica<br />
 9. 9. Software o recursos digitals<br /><ul><li>Digital Text( exemple 1, exemple 2)
 10. 10. Santillana (exemple 1, exemple 2)
 11. 11. alexandria.xtec.cat
 12. 12. Blog de Josep Maria Silva (fotos linksilva1.bmp , recursos PDI)
 13. 13. Recursos de l’àrea de matemàtiques
 14. 14. Ús de parèntesis
 15. 15. Altreseditorialsambpdfenriquits</li></li></ul><li>Formació i assessoramentdidàctic<br /><ul><li>Cursimpartit per Digital-Text
 16. 16. ClassesTeòriques i pràctiques a càrrec de J.M. Silva.
 17. 17. Classesd´utilització de la pissarra digital per professor del centre
 18. 18. Cursos impartits per SMARTBOARD (pissarresdigitalsinteractives)
 19. 19. Formació per partdelstècnics del Projecte 1x1
 20. 20. Visites a centres educatius que havientingutexperiènciesambl’ús de l’ordinador a l’aula.</li></li></ul><li>Implantació<br />a. Alumnes: provinents de 6è de Primària, amb un bon nivell de competències digitals, adaptable i flexible als canvis.<br /> b. Establir una normativa<br />c. Coexistència amb el llibre de text<br /> - aprofundir en continguts<br /> - com a font d'informació per l'elaboració d'esquemes i resums<br /> - material de consulta quan els alumnes realitzen un treball<br />d. Organització del professorat i de les àrees<br /> - Inicialment s'aplica al 60% de les àrees, però actualment està aplicat a totes les àrees<br /> - Distribució en el tipus de format que utilitzaré varia segons l'àrea.<br />
 21. 21. Implantació (2)<br />Canvi en la metodologia:<br />a. Organització de l´aula: <br /> Treballar individualment o a nivell col·lectiu projectant en la pissarra <br />b. Resolució d´activitatscol.lectives<br />c. Es potencia el treball en grup<br />- Elaboració i exposició de powerpoints<br />- Webquest<br /> -Context significatiu i proper a l´alumne<br /> -Possibilitat de disposar de dades<br /> -Accés i tractament de la informació<br /> -Treballar la comprensió lectora a través de l´enunciat<br /> -La iniciativa i autonomia personal a l´hora de prendre decisions<br /> -Competència social i ciutadana en l´intercanvi d'estratègies entre els alumnes <br />
 22. 22. Implantació (3)<br />d. Participació a blogs i fòrums<br /><ul><li>Blogspot dels cursos de l’ESO
 23. 23. Flogup dels alumnes dels cursos de l’ESO</li></ul> Objectiu: <br /> -Integrar al barri Singuerlín els nouvinguts de <br /> 1ª i 2ª generació a través d'històries recollides<br /> - Que els alumnes s'expressin per escrit i en català<br />e. Avaluació: s’afegeix la informació de les activitats virtuals, les participacions als fòrums i debats, seguiment dels blogs de l’alumnat etc. <br />
 24. 24. 3. Valoració<br />a. Recursos<br />Aspectes positius:<br />La introducció d’un recurs molt vistós i engrescador<br />Proporciona major dinamisme en alguns continguts<br />Potència les competències digitals així com la resta de competències bàsiques<br />Permet l’accés a una quantitat d’informació enorme a la qual abans no s’hi accedia amb tanta facilitat<br />Alta implicació per part del professorat<br />
 25. 25. 3. Valoració(2)<br />Aspectes de millora:<br />Manca d’aprofundiment en els continguts<br />Material encara escàs per part de les editorials <br />Gestió de continguts encara complexa per a l’ intercanvi d’informació<br />Sensació de recursos amb poca tendència a l'excel·lència, amb una escassa atenció a la diversitat de les aules.<br />
 26. 26. Valoració (3)<br />b. Metodologia:<br />a. Es fa necessària una major formació del professorat en el domini de les competències digitals.<br /> b. La interactivitat digital suposa un canvi metodològic en varis aspectes:<br /> 1. El rol del professor: passa de ser un transmissor de coneixements a un mediador/orientador entre la informació i l’alumne.<br /> 2. Requereix un control sobre quina informació accedeixen els alumnes (fins i tot situant el professor darrera de l’aula enlloc de davant)<br /> 3. Metodològicament suposa un major grau d’individualització de les tasques educatives, malgrat l’ordinador els ofereix un ventall molt ample de possibilitats de treball.<br /> 4. Exigeix un canvi de pensament per part del professorat en aspectes com la programació de la matèria, el disseny de les activitats i l’avaluació de les mateixes.<br />
 27. 27. Proposta per al curs 2010/2011<br />Digitalització de totes les àrees de l’ESO<br />Digitalització de les àrees del Cicle Superior<br />Instal·lació de PDI amb sistema d’altaveus a les aules que passen pel procés de digitalització<br />Mantenir una formació continuada en les noves tecnologies a l’aula<br />Participació a les iniciatives incentivades des del Projecte 1x1<br />
 28. 28. Moltesgràcies per la vostraatenció<br />Col·legisinguerlín<br />

×