R esolucion onu_dereito_ao_auga_gal

Enxeñería Sen Fronteiras Galicia
Enxeñería Sen Fronteiras GaliciaEnxeñería Sen Fronteiras Galicia

Resolución da ONU sobre o Dereito Humano ao Auga e o Saneamento 2010 en galego

ONU. Resolución sobre dereito humano ao auga e o
saneamento. A/64/L.63/Rev.1

A/64/L.63/Rev.1
Sesaxésimo cuarto período de sesións
Tema 48 do programa
Aplicación e seguimento integrados e coordinados dos resultados das grandes conferencias e
cumes das Nacións Unidas nas esferas económica e social e esferas conexas

                       O dereito humano ao auga e o saneamento
A Asemblea Xeral,
Recordando as súas resolucións 54/175, de 17 de decembro de 1999, sobre o dereito ao
desenvolvemento, 55/196, de 20 de decembro de 2000, pola que proclamou 2003 Ano Internacional
do Auga Doce, 58/217, de 23 de decembro de 2003, pola que proclamou o Decenio Internacional
para a Acción, “A auga, Fonte de Vida” (2005-2015), 59/228, de 22 de decembro de 2004, 61/192,
de 20 de decembro de 2006, pola que proclamou 2008 Ano Internacional do Saneamento, e 64/198,
de 21 de decembro de 2009, sobre o exame amplo de metade de período das actividades do Decenio
Internacional para a Acción, “A auga Fonte de Vida”, o Programa 21 de xuño de 1992 (1), o
Programa de Hábitat de 1996 (2), o Plan de Acción de Mar do Prata de 1977 (3), aprobado pola
Conferencia das Nacións Unidas sobre a auga, e a Declaración de Río sobre o Medio Ambiente e o
Desenvolvemento de xuño de 1992 (4),

Recordando tamén a Declaración Universal de Dereitos Humanos (5), o Pacto Internacional de
Dereitos Económicos, Sociais e Culturais (6), o Pacto Internacional de Dereitos Civís e Políticos
(6), a Convención sobre a Eliminación de todas as Formas de Discriminación Racial (7), a
Convención sobre a eliminación de todas as formas de discriminación contra a muller (8), a
Convención sobre os Dereitos do Neno (9), a Convención sobre os dereitos das persoas con
discapacidade (10) e o Convenio de Xenebra relativo á protección debida ás persoas civís en
tempo de guerra, de 12 de agosto de 1949 (11),

Recordando ademais todas as resolucións anteriores do Consello de Dereitos Humanos sobre “os
dereitos humanos e o acceso ao auga potable e o saneamento”, inclusive as resolucións do
Consello 7/22, de 28 de marzo de 2008, e 12/8, de 1 de outubro de 2009, relativas ao dereito
humano ao auga potable e o saneamento, o Comentario Xeral núm. 15 (2002) do Comité de
Dereitos Económicos, Sociais e Culturais sobre o dereito ao auga (artigos 11 e 12 do Pacto
Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais) (12) e o informe
do Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Dereitos Humanos sobre o alcance e o contido
das obrigacións pertinentes en materia de dereitos humanos relacionadas co acceso equitativo ao
auga potable e o saneamento que impoñen os instrumentos internacionais de dereitos humanos
(13), así como o informe da experta independente sobre a cuestión das obrigacións de dereitos
humanos relacionadas co acceso ao auga potable e o saneamento (14),
Profundamente preocupada porque aproximadamente 884 millóns de persoas carecen de acceso ao
auga potable e máis de 2.600 millóns de persoas non teñen acceso ao saneamento básico, e
alarmada porque cada ano falecen aproximadamente 1,5 millóns de nenos menores de 5 anos e
pérdense 443 millóns de días lectivos a consecuencia de enfermidades relacionadas co auga e o
saneamento,
Recoñecendo a importancia de dispoñer de auga potable e saneamento en condicións equitativas
como compoñente integral da realización de todos os dereitos humanos,

Reafirmando a responsabilidade dos Estados de promover e protexer todos os dereitos humanos,
que son universais, indivisibles, interdependentes e están relacionados entre si, e que deben tratarse
de forma global e de xeito xusto e equitativa e en pé de igualdade e recibir a mesma atención,

Tendo presente o compromiso contraido pola comunidade internacional de cumprir plenamente os
Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio, e destacando a ese respecto a determinación dos
Xefes de Estado e de Goberno, expresada na Declaración do Milenio15, de reducir á metade para
2015 a proporción da poboación que careza de acceso ao auga potable ou non poida costealo e que
non teña acceso aos servizos básicos de saneamento, segundo o convindo/convido no Plan de
Aplicación das Decisións do Cume Mundial sobre o Desenvolvemento Social (“Plan de Aplicación
das Decisións de Johannesburgo”) (16),

1. Declara o dereito ao auga potable e o saneamento como un dereito humano esencial para o
pleno goce da vida e de todos os dereitos humanos;

2. Exhorta aos Estados e as organizacións internacionais a que proporcionen recursos financeiros e
propicien o aumento da capacidade e a transferencia de tecnoloxía por medio da asistencia e a
cooperación internacionais, en particular aos países en desenvolvemento, a fin de intensificar os
esforzos por proporcionar a toda a poboación un acceso económico ao auga potable e o saneamento;

3. Acolle con beneplácito a decisión do Consello de Dereitos Humanos de pedir á Experta
Independente Sobre a Cuestión das Obrigacións de Dereitos Humanos Relacionadas co Acceso ao
Auga Potable e o Saneamento que presente un informe anual á Asemblea Xeral (17), e alenta á
experta independente a que siga traballando en todos os aspectos do seu mandato e, en consulta con
todos os organismos, fondos e programas pertinentes das Nacións Unidas, inclúa no informe que
presente á Asemblea no seu sesaxésimo sexto período de sesións as principais dificultades
relacionadas coa realización do dereito humano ao auga salubre e potable e o saneamento, e o
efecto destas na consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio.

NOTAS

(1) Informe da Conferencia das Nacións Unidas sobre o Medio Ambiente e o Desenvolvemento, Río de Janeiro, 3 a 14 de xuño de 1992, vol. I, Resolucións aprobadas pola
Conferencia (publicación das Nacións Unidas, número de venda: S.93.I.8 e corrección), resolución 1,
anexo II.
(2) Informe da Conferencia das Nacións Unidas sobre os Asentamentos Humanos (Hábitat II), Istambul, 3 a 14 de xuño de 1996 (publicación das Nacións Unidas, número de
venda: S.97.IV.6), cap. I, resolución 1, anexo II.(3) Informe da Conferencia das Nacións Unidas sobre a auga, Mar do Prata, 14 a 25 de marzo de 1977 (publicación das Nacións
Unidas, número de venda: S.77.II.A.12), cap. I.
(4) Informe da Conferencia das Nacións Unidas sobre o Medio Ambiente e o Desenvolvemento, Río de Janeiro, 3 a 14 de xuño de 1992, vol. I, Resolucións aprobadas pola
Conferencia (publicación das Nacións Unidas, número de venda: S.93.I.8 e corrección), resolución 1,
anexo I.
(5) Resolución 217 A (III).
(6) Véxase a resolución 2200 A (XXI), anexo.
(7) Nacións Unidas, Treaty Series, vol. 660, núm. 9464.
(8) Ibíd., vol. 1249, núm. 20378.
(9) Ibíd., vol. 1577, núm. 27531.
(10) Resolución 61/106, anexo I.
(11) Nacións Unidas, Treaty Series, vol. 75, núm. 973.
(12) Véxase Documentos Oficiais do Consello Económico e Social, 2003, Suplemento núm. 2 (E/2003/22), anexo IV.
(13) A/HRC/6/3.
(14) A/HRC/12/24 e Corr.1.
(15) Véxase a resolución 55/2.
(16) Informe do Cume Mundial sobre o Desenvolvemento Sostible, Johannesburgo (Sudáfrica) 26 de agosto a 4 de setembro de 2002, (publicación das Nacións Unidas, número
de venda: S.03.II.A.1 e corrección), cap. 1, resolución 2, anexo.

Recomendados

Copia de presentación1 por
Copia de presentación1Copia de presentación1
Copia de presentación1Isabel R
519 vistas16 diapositivas
Salud Laboral: Señalizacion por
Salud Laboral: SeñalizacionSalud Laboral: Señalizacion
Salud Laboral: SeñalizacionEnrique Borrell
3.1K vistas18 diapositivas
Slides saneamento por
Slides saneamentoSlides saneamento
Slides saneamentoFernando Bezerra
1.2K vistas12 diapositivas
Plan de inspeccion cap. iii listo. por
Plan de inspeccion cap. iii listo.Plan de inspeccion cap. iii listo.
Plan de inspeccion cap. iii listo.Hendrick Salguero
57.8K vistas45 diapositivas
LISTA DE CHEQUEO por
LISTA DE CHEQUEOLISTA DE CHEQUEO
LISTA DE CHEQUEOguest6c7fc
125.4K vistas14 diapositivas
3.clasificacion y subclasificacion de factores de riesgo por
3.clasificacion y subclasificacion de factores de riesgo3.clasificacion y subclasificacion de factores de riesgo
3.clasificacion y subclasificacion de factores de riesgoDiana Janeth Giraldo Echavarría
402.4K vistas8 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de Enxeñería Sen Fronteiras Galicia

Informe sobre análisis comparado de sistemas constructivos en el Sur de Honduras por
Informe sobre análisis comparado de sistemas constructivos en el Sur de HondurasInforme sobre análisis comparado de sistemas constructivos en el Sur de Honduras
Informe sobre análisis comparado de sistemas constructivos en el Sur de HondurasEnxeñería Sen Fronteiras Galicia
793 vistas23 diapositivas
Informe sobre viviendas tradicionales del sur de Honduras por
Informe sobre viviendas tradicionales del sur de HondurasInforme sobre viviendas tradicionales del sur de Honduras
Informe sobre viviendas tradicionales del sur de HondurasEnxeñería Sen Fronteiras Galicia
1.2K vistas10 diapositivas
Convocatoria Programa Coñecemento da Realidade 2017 por
Convocatoria Programa Coñecemento da Realidade 2017Convocatoria Programa Coñecemento da Realidade 2017
Convocatoria Programa Coñecemento da Realidade 2017Enxeñería Sen Fronteiras Galicia
1.7K vistas21 diapositivas
Proposta proxecto fin de master enxeñería informática. Tetris de Dereitos Hum... por
Proposta proxecto fin de master enxeñería informática. Tetris de Dereitos Hum...Proposta proxecto fin de master enxeñería informática. Tetris de Dereitos Hum...
Proposta proxecto fin de master enxeñería informática. Tetris de Dereitos Hum...Enxeñería Sen Fronteiras Galicia
350 vistas4 diapositivas
150409 sistematizacion pgirh por
150409 sistematizacion pgirh150409 sistematizacion pgirh
150409 sistematizacion pgirhEnxeñería Sen Fronteiras Galicia
812 vistas58 diapositivas
Plaza expatriado centroamerica_esf_galicia_2016 por
Plaza expatriado centroamerica_esf_galicia_2016Plaza expatriado centroamerica_esf_galicia_2016
Plaza expatriado centroamerica_esf_galicia_2016Enxeñería Sen Fronteiras Galicia
1.7K vistas3 diapositivas

Más de Enxeñería Sen Fronteiras Galicia(20)

R esolucion onu_dereito_ao_auga_gal

 • 1. ONU. Resolución sobre dereito humano ao auga e o saneamento. A/64/L.63/Rev.1 A/64/L.63/Rev.1 Sesaxésimo cuarto período de sesións Tema 48 do programa Aplicación e seguimento integrados e coordinados dos resultados das grandes conferencias e cumes das Nacións Unidas nas esferas económica e social e esferas conexas O dereito humano ao auga e o saneamento A Asemblea Xeral, Recordando as súas resolucións 54/175, de 17 de decembro de 1999, sobre o dereito ao desenvolvemento, 55/196, de 20 de decembro de 2000, pola que proclamou 2003 Ano Internacional do Auga Doce, 58/217, de 23 de decembro de 2003, pola que proclamou o Decenio Internacional para a Acción, “A auga, Fonte de Vida” (2005-2015), 59/228, de 22 de decembro de 2004, 61/192, de 20 de decembro de 2006, pola que proclamou 2008 Ano Internacional do Saneamento, e 64/198, de 21 de decembro de 2009, sobre o exame amplo de metade de período das actividades do Decenio Internacional para a Acción, “A auga Fonte de Vida”, o Programa 21 de xuño de 1992 (1), o Programa de Hábitat de 1996 (2), o Plan de Acción de Mar do Prata de 1977 (3), aprobado pola Conferencia das Nacións Unidas sobre a auga, e a Declaración de Río sobre o Medio Ambiente e o Desenvolvemento de xuño de 1992 (4), Recordando tamén a Declaración Universal de Dereitos Humanos (5), o Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais (6), o Pacto Internacional de Dereitos Civís e Políticos (6), a Convención sobre a Eliminación de todas as Formas de Discriminación Racial (7), a Convención sobre a eliminación de todas as formas de discriminación contra a muller (8), a Convención sobre os Dereitos do Neno (9), a Convención sobre os dereitos das persoas con discapacidade (10) e o Convenio de Xenebra relativo á protección debida ás persoas civís en tempo de guerra, de 12 de agosto de 1949 (11), Recordando ademais todas as resolucións anteriores do Consello de Dereitos Humanos sobre “os dereitos humanos e o acceso ao auga potable e o saneamento”, inclusive as resolucións do Consello 7/22, de 28 de marzo de 2008, e 12/8, de 1 de outubro de 2009, relativas ao dereito humano ao auga potable e o saneamento, o Comentario Xeral núm. 15 (2002) do Comité de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais sobre o dereito ao auga (artigos 11 e 12 do Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais) (12) e o informe do Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Dereitos Humanos sobre o alcance e o contido das obrigacións pertinentes en materia de dereitos humanos relacionadas co acceso equitativo ao auga potable e o saneamento que impoñen os instrumentos internacionais de dereitos humanos (13), así como o informe da experta independente sobre a cuestión das obrigacións de dereitos humanos relacionadas co acceso ao auga potable e o saneamento (14), Profundamente preocupada porque aproximadamente 884 millóns de persoas carecen de acceso ao auga potable e máis de 2.600 millóns de persoas non teñen acceso ao saneamento básico, e alarmada porque cada ano falecen aproximadamente 1,5 millóns de nenos menores de 5 anos e pérdense 443 millóns de días lectivos a consecuencia de enfermidades relacionadas co auga e o saneamento, Recoñecendo a importancia de dispoñer de auga potable e saneamento en condicións equitativas como compoñente integral da realización de todos os dereitos humanos, Reafirmando a responsabilidade dos Estados de promover e protexer todos os dereitos humanos,
 • 2. que son universais, indivisibles, interdependentes e están relacionados entre si, e que deben tratarse de forma global e de xeito xusto e equitativa e en pé de igualdade e recibir a mesma atención, Tendo presente o compromiso contraido pola comunidade internacional de cumprir plenamente os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio, e destacando a ese respecto a determinación dos Xefes de Estado e de Goberno, expresada na Declaración do Milenio15, de reducir á metade para 2015 a proporción da poboación que careza de acceso ao auga potable ou non poida costealo e que non teña acceso aos servizos básicos de saneamento, segundo o convindo/convido no Plan de Aplicación das Decisións do Cume Mundial sobre o Desenvolvemento Social (“Plan de Aplicación das Decisións de Johannesburgo”) (16), 1. Declara o dereito ao auga potable e o saneamento como un dereito humano esencial para o pleno goce da vida e de todos os dereitos humanos; 2. Exhorta aos Estados e as organizacións internacionais a que proporcionen recursos financeiros e propicien o aumento da capacidade e a transferencia de tecnoloxía por medio da asistencia e a cooperación internacionais, en particular aos países en desenvolvemento, a fin de intensificar os esforzos por proporcionar a toda a poboación un acceso económico ao auga potable e o saneamento; 3. Acolle con beneplácito a decisión do Consello de Dereitos Humanos de pedir á Experta Independente Sobre a Cuestión das Obrigacións de Dereitos Humanos Relacionadas co Acceso ao Auga Potable e o Saneamento que presente un informe anual á Asemblea Xeral (17), e alenta á experta independente a que siga traballando en todos os aspectos do seu mandato e, en consulta con todos os organismos, fondos e programas pertinentes das Nacións Unidas, inclúa no informe que presente á Asemblea no seu sesaxésimo sexto período de sesións as principais dificultades relacionadas coa realización do dereito humano ao auga salubre e potable e o saneamento, e o efecto destas na consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio. NOTAS (1) Informe da Conferencia das Nacións Unidas sobre o Medio Ambiente e o Desenvolvemento, Río de Janeiro, 3 a 14 de xuño de 1992, vol. I, Resolucións aprobadas pola Conferencia (publicación das Nacións Unidas, número de venda: S.93.I.8 e corrección), resolución 1, anexo II. (2) Informe da Conferencia das Nacións Unidas sobre os Asentamentos Humanos (Hábitat II), Istambul, 3 a 14 de xuño de 1996 (publicación das Nacións Unidas, número de venda: S.97.IV.6), cap. I, resolución 1, anexo II.(3) Informe da Conferencia das Nacións Unidas sobre a auga, Mar do Prata, 14 a 25 de marzo de 1977 (publicación das Nacións Unidas, número de venda: S.77.II.A.12), cap. I. (4) Informe da Conferencia das Nacións Unidas sobre o Medio Ambiente e o Desenvolvemento, Río de Janeiro, 3 a 14 de xuño de 1992, vol. I, Resolucións aprobadas pola Conferencia (publicación das Nacións Unidas, número de venda: S.93.I.8 e corrección), resolución 1, anexo I. (5) Resolución 217 A (III). (6) Véxase a resolución 2200 A (XXI), anexo. (7) Nacións Unidas, Treaty Series, vol. 660, núm. 9464. (8) Ibíd., vol. 1249, núm. 20378. (9) Ibíd., vol. 1577, núm. 27531. (10) Resolución 61/106, anexo I. (11) Nacións Unidas, Treaty Series, vol. 75, núm. 973. (12) Véxase Documentos Oficiais do Consello Económico e Social, 2003, Suplemento núm. 2 (E/2003/22), anexo IV. (13) A/HRC/6/3. (14) A/HRC/12/24 e Corr.1. (15) Véxase a resolución 55/2. (16) Informe do Cume Mundial sobre o Desenvolvemento Sostible, Johannesburgo (Sudáfrica) 26 de agosto a 4 de setembro de 2002, (publicación das Nacións Unidas, número de venda: S.03.II.A.1 e corrección), cap. 1, resolución 2, anexo.