Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Último(20)

Publicidad

Presentació Collserola

 1. TALLER D’ESCRIPTURA Proposta de treball: La biografía SEMINARI: MILLORA DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA Dolors Quinquer Vilamitjana Sant Cugat del Vallès Curs 2014-2015 Alumnes de cinquè de primària Escola Collserola
 2. Preparació i visita al museu “Manolo Hugué”
 3. Visita al museu “Manolo Hugué” Quadern de treball: dades biogràfiques de l’artista, context històric i context artístic.
 4. Gènere biogràfic
 5. Treball a l’aula. Escriure un text biogràfic Fase 1. Familiaritzar als alumnes amb les estructures i eines lingüístiques necessàries per poder realitzar un text biogràfic.  Definir els objectius.  Organització de la informació recollida.  Criteris que s’han de tenir en compte per redactar un text biogràfic: 1. El temps passat (en el nostre cas), com a eix discursiu. 2. Lèxic bàsic. 3. Connectors o organitzadors textuals.
 6. Treball a l’aula: escriure un text biogràfic Fase 2. Activitats: organització de la informació recollida  Què sabíem? recollim les informacions prèvies a la visita
 7. Treball a l’aula: escriure un text biogràfic Fase 2. Activitats: organització de la informació recollida  Què sabem ara? Ordenem cronològicament les dades que hem obtingut.
 8. Treball a l’aula: escriure un text biogràfic Fase 3. Criteris a tenir en compte quan redactem el nostre text biogràfic  Verbs en passat  Lèxic: adjectius que podem utilitzar  Connectors
 9. Treball a l’aula. Escriure un text biogràfic Habitualment, cada alumne té a la seva carpeta un full amb paraules d’ajuda
 10. Treball a l’aula. Escriure un text biogràfic Paraules que vam triar específicament per a escriure la biografia del nostre personatge
 11. Treball a l’aula: escriure un text biogràfic Fase 4. Avaluació del primer text (esborrany)  Contextualització: 1.Se cenyeix al tema que se li proposa? 2.El text es prou informatiu? 3.Ha treballat el tema amb objectivitat?  Organització: 1.Ha planificat el text seguint una seqüència temporal? 2.Segueix una evolució lògica i coherent? 3.El tema ha quedat definit i explicat al llarg del text?  Textualització: 1.Ha utilitzat els verbs en passat? 2.Com ha enllaçat les idees: connectors i signes de puntuació? 3.Ha utilitzat el lèxic específic preparat pel tema?
 12. Treball a l’aula. Escriure un text biogràfic Fase 5. Correcció de l’esborrany Reescriure el text definitiu Fase 6. Conclusions a)En general els alumnes s’han ajustat molt al tema proposat i exposen informació pertinent en relació a la consigna. b)Els textos han estat molt objectius, la qual cosa demostra la bona recerca d’informació prèvia i l’assoliment dels continguts treballats. c)Els treballs s’han ordenat de manera cronològica de tal manera que s’adapten millor al gènere de la biografia. d)Millora en l’enllaç de les idees i en la utilització dels signes de puntuació. e)Hem trobat menys oracions llargues amb incoherència de significat. f)Disminució del connector “ i “.
 13. Treball a l’aula. Escriure un text biogràfic Exemple 1
 14. Treball a l’aula. Escriure un text biogràfic Exemple 1. Continuació
 15. Treball a l’aula. Escriure un text biogràfic Exemple 2
 16. Exemple 3 Treball a l’aula. Escriure un text biogràfic
 17. TALLER D’ESCRIPTURA Proposta de treball: La biografía SEMINARI: MILLORA DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA Dolors Quinquer Vilamitjana Sant Cugat del Vallès Curs 2014-2015 Alumnes de cinquè de primària Escola Collserola
Publicidad