Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Diapositives Lestat V1

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 8 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Diapositives Lestat V1 (20)

Anuncio

Diapositives Lestat V1

  1. 1. Les polítiques de l'Administració general de l'Estat Els canvis que s'estan produint en les nostres vides, les tecnologies de la informació i comunicació, i la necessitat d’adaptació de les nostres societats a la nova era digital, han provocat que les diferents administracions de govern hagin impulsat tot un seguit de polítiques públiques per al desenvolupament de la Societat de la Informació. En aquest apartat, repassarem les principals de la Unió Europea i l'Estat Espanyol
  2. 2. Unió Europa <ul><li>El setembre de 1999 la Comissió Europa presenta </li></ul><ul><li>e-Europa: Una Societat de la informació per a tothom. </li></ul><ul><li>En el Consell Europeu de Lisboa de març de 2000, els Caps d'Estat o de Govern europeus van reconèixer que Europa ha de convertir-se abans de 2010 en una economia molt més informatitzada: </li></ul><ul><li>les empreses i els ciutadans han de tenir accés a una infraestructura de comunicacions de baix cost i abast mundial i a una àmplia gamma de serveis </li></ul><ul><li>tot ciutadà ha de posseir les aptituds necessàries per a viure i treballar en la nova societat de la informació </li></ul><ul><li>haurà de donar-se prioritat a la formació contínua com element bàsic del model social europeu. </li></ul>
  3. 3. Unió Europa - 2 <ul><li>Pla I2010. </li></ul><ul><li>Cal destacar que i2010 és el nou marc estratègic de la Comissió Europea pel qual es determinen les orientacions polítiques generals de la societat de la informació i els mitjans de comunicació. </li></ul><ul><li>Una de les seves línies d'acció és reforçar la cohesió social, econòmica i territorial a través de la consecució d'una societat europea de la informació basada en la inclusió, que ofereixi serveis públics de gran qualitat i promogui la qualitat de vida, a través de propostes com: </li></ul><ul><li>Orientacions de polítiques sobre accessibilitat electrònica ( accessibilitat ) </li></ul>
  4. 4. Unió Europa - 3 <ul><li>Promoció d'una iniciativa europea sobre inclusió digital (e-inclusió) que faci un correcte abordatges sobre la igualtat d'oportunitats, les qualificacions en matèria de TIC i les fractures regionals. </li></ul><ul><li>Promoure un pla d'acció sobre administració electrònica. </li></ul><ul><li>Fomentar la diversitat cultural, amb propostes com ara les biblioteques digitals. </li></ul><ul><li>Trobarem un seguit d'enllaços, documentació i fitxes de síntesi legislatives de la Unió Europea en el portal d'activitats sobre la Societat de la Informació de la Unió Europea . </li></ul>
  5. 5. L'Estat Espanyol. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio <ul><li>La Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información defineix, com a objectiu del seu treball, les següents funcions: </li></ul><ul><li>L'elaboració i gestió de programes per a fomentar l'accés dels ciutadans a la societat de la informació. </li></ul><ul><li>L'elaboració i gestió de programes per a promoure l'ús de les noves tecnologies i la implantació de la societat de la informació en tots els àmbits de l'activitat econòmica i social, en especial en l'àmbit de l'educació, la cultura i la sanitat, en coordinació amb altres departaments i Administracions públiques. </li></ul>
  6. 6. L'Estat Espanyol. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio - 2 El Plan Avanza s'integra en l'eix estratègic d'impuls al I+D+I (Investigació + Desenvolupament + Innovació) que ha posat en marxa el Govern central a través del Programa Ingenio 2010. S'orienta a aconseguir l'adequada utilització de les TIC per tal de contribuir a l'èxit d'un model de creixement econòmic basat en l'increment de la competitivitat i la productivitat, la promoció de la igualtat social i regional i la millora del benestar i la qualitat de vida dels ciutadans.
  7. 7. L'Estat Espanyol. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio - 3 En aquesta línia, el Plan Avanza desenvolupa tot un seguit d'actuacions a Catalunya , que inclouen ajudes econòmiques als ciutadans i ciutadanes per al foment de la ciutadania digital. En aquest marc de treball, és molt interessant revisar la plana web del pla per veure les convocatòries actuals. Destaquem, especialment, el Proyecto Artemisa , dirigit a la promoció de les tecnologies entre dones empresàries , entre altres polítiques d'ajuts emmarcades en l'acció Ciudadanía/Genero
  8. 8. un detall del web de Plan Avanza

×