Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

תקציר התוכנית הציבורית למשק הגז הישראלי

179 visualizaciones

Publicado el

תקציר מתווה מאבק הגז למשק האנרגיה בישראל

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

תקציר התוכנית הציבורית למשק הגז הישראלי

  1. 1. ‫הישראלי‬ ‫הגז‬ ‫למשק‬ ‫הציבורית‬ ‫לתוכנית‬ ‫תקציר‬ ‫גילוי‬‫מאגרי‬‫לחופי‬ ‫הגז‬‫של‬ ‫בהיסטוריה‬ ‫החשובות‬ ‫והחברתיות‬ ‫הכלכליות‬ ‫ההזדמנויות‬ ‫אחת‬ ‫הוא‬ ‫ישראל‬‫ה‬.‫מדינה‬ ,‫בישראל‬‫שמ‬‫עשירה‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫עולם‬‫טבע‬ ‫במשאבי‬‫ו‬‫ו‬ ‫עוינת‬ ‫בסביבה‬ ‫שנאבקת‬‫א‬‫אוצר‬ ‫התגלה‬ ,‫חרם‬ ‫יומי‬‫ו‬‫נוצרה‬‫הזדמנות‬ ‫להגיע‬‫לביטחון‬‫אנרגטי‬‫וליצירת‬‫המ‬ ‫כלכלה‬.‫מקומית‬ ‫אנרגיה‬ ‫על‬ ‫בוססת‬‫יכ‬ ‫הגז‬‫לה‬ ‫ול‬‫עצמאות‬ ‫לחיזוק‬ ‫בסיס‬ ‫יות‬,‫המדינה‬ ‫ל‬‫מפחם‬ ‫יותר‬ ‫נקי‬ ‫אנרגיה‬ ‫מקור‬ ‫הוות‬‫ורווחי‬ ‫ונפט‬‫ו‬‫חברתיות‬ ‫במטרות‬ ‫מושקעים‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬‫כגון‬:‫בריאות‬ ,‫רווחה‬ ,‫חינוך‬ ‫ו‬.‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫פיתוח‬ ‫למרו‬‫אחר‬ ‫לא‬ ‫ניהול‬ ,‫האדיר‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫ת‬‫שקיפות‬ ‫וחסר‬ ‫אי‬‫המשאב‬ ‫של‬‫הציבורי‬‫ל‬ ‫הוביל‬:‫רבים‬ ‫כשלים‬ ‫היווצרות‬‫תקדים‬ ‫חסרת‬ ‫עוצמה‬ ‫בעל‬ ‫מונופול‬,‫המשק‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫המשמועתי‬ ‫האנרגיה‬ ‫משאב‬ ‫על‬ ‫השולט‬‫ומצליח‬ .‫לצרכיו‬ ‫הישראלית‬ ‫הדמוקרטיה‬ ‫את‬ ‫לכופך‬ ‫השלכו‬ ‫שלו‬ ,‫המופקע‬ ‫הגז‬ ‫מחיר‬‫במשק‬ ‫המוצרים‬ ‫רוב‬ ‫מחירי‬ ‫על‬ ‫ת‬‫וש‬‫מע‬‫ודד‬‫במקורות‬ ‫שימוש‬‫מזהמים‬ ‫אנרגיה‬ ‫יותר‬‫יותר‬ ‫נמוך‬ ‫שמחירם‬ ,. ‫של‬ ‫האנרגטי‬ ‫בביטחון‬ ‫חמורה‬ ‫פגיעה‬‫ה‬‫ב‬ ‫מדינה‬‫ש‬ ‫כך‬‫כל‬‫משק‬,‫אחת‬ ‫אסדה‬ ,‫אחד‬ ‫מאגר‬ ‫על‬ ‫נסמך‬ ‫הישראלי‬ ‫הגז‬ ‫אחד‬ ‫צינור‬‫לחוף‬ ‫אחת‬ ‫כניסה‬ ‫ונקודת‬.‫הרסניות‬ ‫להיות‬ ‫עלולות‬ ‫ההשלכות‬ ‫טרור‬ ‫מתקפת‬ ‫או‬ ‫תקלה‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ . ‫היא‬ ‫נוספת‬ ‫חמורה‬ ‫סכנה‬‫התרת‬‫ייצוא‬‫ה‬‫גז‬‫לחוף‬ ‫לוויתן‬ ‫חיבור‬ ‫לפני‬ ‫ממאגר‬–‫למחסור‬ ‫אותנו‬ ‫להוביל‬ ‫שיכול‬ ‫מצב‬ .‫בודדות‬ ‫שנים‬ ‫תוך‬ ‫מקומי‬ ‫לשימוש‬ ‫בגז‬ ‫החמורים‬ ‫הכשלים‬ ‫לאור‬‫תכ‬ ‫נדרשת‬‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬ ‫את‬ ‫שתקדם‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫להסדרת‬ ‫ציבורית‬ ‫נית‬‫ו‬‫על‬ ‫תתבסס‬ ‫הבאים‬ ‫העקרונות‬: ‫הישראלי‬ ‫הגז‬–‫טווח‬ ‫ארוכת‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫בניית‬ :‫לישראלים‬‫מקומי‬ ‫לשימוש‬‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫בגז‬‫ו‬‫בתחבורה‬ ‫להנעה‬ ‫את‬ ‫יוריד‬ ,‫הכלכלה‬ ‫את‬ ‫ימריץ‬ ‫מקומי‬ ‫שימוש‬ .‫ובתעשייה‬‫ואת‬ ‫המחייה‬ ‫יוקר‬‫רמת‬.‫האוויר‬ ‫זיהום‬‫כל‬ ‫לעצור‬ ‫יש‬ ‫שמירת‬ ‫על‬ ‫ולעמוד‬ ‫נמהר‬ ‫יצוא‬‫כמויות‬‫מספיקות‬ ‫גז‬‫רב‬ ‫לשנים‬ ‫בישראל‬‫והבטחת‬ ‫ות‬‫ה‬‫ביטחון‬‫ה‬‫אנרגט‬‫י‬. ‫היתירות‬ ‫הבטחת‬ :‫הגז‬ ‫תגליות‬ ‫פיתוח‬‫המשק‬ ‫של‬ ‫האנרגיה‬ ‫במקורות‬‫המשק‬ ‫לטובת‬ ‫בהקדם‬ ‫לוויתן‬ ‫מאגר‬ ‫פיתוח‬ . ‫הישר‬.‫תמר‬ ‫ממאגר‬ ‫נוסף‬ ‫צינור‬ ‫והנחת‬ ‫אלי‬ ‫הבטחת‬‫הטבעי‬ ‫לגז‬ ‫ראוי‬ ‫מחיר‬:‫פיקוח‬ ‫הטלת‬‫ולתעשייה‬ ‫ישראל‬ ‫לאזרחי‬ ‫הוגן‬ ‫מחיר‬ ‫שיבטיח‬ ‫ומשמעותי‬ ‫אמיתי‬ ‫ורווחים‬ ‫הישראלית‬‫ה‬ ,‫הגז‬ ‫לחברות‬ ‫נאותים‬‫בצ‬ ‫הפרויקט‬ ‫פיתוח‬ ‫עלות‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬.‫בעולם‬ ‫בענף‬ ‫המקובל‬ ‫רווח‬ ‫ירוף‬ :‫האנרגיה‬ ‫משק‬ ‫של‬ ‫ומקיים‬ ‫טווח‬ ‫ארוך‬ ‫תכנון‬‫ש‬‫בגז‬ ‫יראה‬‫נקי‬ ‫אנרגיות‬ ‫לקראת‬ ‫מעבר‬ ‫אנרגיית‬‫רווחי‬ ‫על‬ .‫יותר‬ ‫ות‬ ‫לשמש‬ ‫הגז‬,‫אנרגטית‬ ‫להתייעלות‬‫פיתוח‬‫להפחתת‬ ‫שיביאו‬ ‫במשאבים‬ ‫קיימא‬ ‫בר‬ ‫ושימוש‬ ‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫ז‬‫האוויר‬ ‫יהום‬‫במטרה‬ ‫לתכנן‬ ‫יש‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫את‬ .‫העתידי‬ ‫האנרגיה‬ ‫במשק‬ ‫ותנודתיות‬ ‫אגירה‬ ‫בעיות‬ ‫על‬ ‫להתגבר‬ .‫מתחדשות‬ ‫באנרגיות‬ ‫נרחב‬ ‫שימוש‬ ‫על‬ ‫שיסתמך‬ ‫בחוף‬ ‫או‬ ‫בים‬ ‫אקולוגי‬ ‫אסון‬ ‫מפני‬ ‫והגנות‬ ‫למניעה‬ ‫ומערכת‬ ‫עבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫יצירת‬ :‫והסביבה‬ ‫הים‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ .‫כאלו‬ ‫אסונות‬ ‫מפני‬ ‫אפקטיבית‬ ‫והרתעה‬‫התחייבויות‬ ‫מערכת‬ ‫לייצר‬ ‫יש‬ ‫כן‬ ‫כמו‬‫וביצוע‬ ‫למימון‬ ‫מספקת‬ ‫וערבויות‬ .‫טבעי‬ ‫בגז‬ ‫ושימוש‬ ‫להפקה‬ ‫הקשורות‬ ‫מפעולות‬ ‫כתוצאה‬ ,‫ויתרחשו‬ ‫במידה‬ ,‫סביבתיים‬ ‫ואסונות‬ ‫במפגעים‬ ‫טיפול‬
  2. 2. :‫הבאים‬ ‫הצעדים‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫הישראלי‬ ‫הגז‬ ‫למשק‬ ‫הציבורית‬ ‫התכנית‬ ‫של‬ ‫לרמה‬ ‫הגז‬ ‫מחירי‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬2.5‫אנרגיה‬ ‫ליחידת‬ ‫דולרים‬-‫ויקטין‬ ‫הישראלי‬ ‫למשק‬ ‫נמוכים‬ ‫גז‬ ‫מחירי‬ ‫יבטיח‬ .‫הגז‬ ‫לחברות‬ ‫רווחיות‬ ‫יבטיח‬ ‫עדיין‬ ‫אך‬ ,‫הגז‬ ‫מונופול‬ ‫של‬ ‫כוחו‬ ‫את‬ ‫תמר‬ ‫ממאגר‬ ‫שני‬ ‫צינור‬ ‫ופרישת‬ ‫היצוא‬ ‫של‬ ‫הגבלה‬-.‫הישראלי‬ ‫למשק‬ ‫מספיקות‬ ‫גז‬ ‫כמויות‬ ‫של‬ ‫שמירה‬ ‫תבטיח‬ .‫לוויתן‬ ‫לפיתוח‬ ‫עד‬ ‫בהולכה‬ ‫היתירות‬ ‫את‬ ‫תגדיל‬ ‫שני‬ ‫צינור‬ ‫פרישת‬ ‫ש‬ ‫הקמה‬‫מנגנון‬ ‫ל‬Single Buyer-‫הישראלי‬ ‫המשק‬ ‫עבור‬ ‫גז‬ ‫של‬ ‫במרוכז‬ ‫קנייה‬-‫לרכוש‬ ‫המדינה‬ ‫התחייבות‬ ‫ת‬ ‫לוויתן‬ ‫ממאגר‬ ‫הגז‬ ‫את‬ ‫טווח‬ ‫ארוכי‬ ‫בחוזים‬‫לוויתן‬ ‫פיתוח‬ ‫את‬ ‫שיאפשרו‬ ‫והביטחון‬ ‫היציבות‬ ‫את‬ ‫הגז‬ ‫לחברות‬ ‫ספק‬ ‫וכן‬ ,‫המקומי‬ ‫המשק‬ ‫עבור‬‫למדינה‬ ‫יאפשרו‬‫בגז‬ ‫שימוש‬ ‫של‬ ‫ועידוד‬ ‫הגז‬ ‫מחירי‬ ‫על‬ ‫שליטה‬.‫המקומי‬ ‫במשק‬‫סעיף‬ ‫זהו‬ .‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫ועבור‬ ‫הגז‬ ‫חברות‬ ‫עבור‬ ‫האמיתי‬ ‫היציבות‬ ‫נפט‬ ‫ותזקיקי‬ ‫פחם‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫בגז‬ ‫השימוש‬ ‫הגדלת‬-‫תספק‬ ‫והתחבורה‬ ‫התעשייה‬ ,‫החשמל‬ ‫במגזרי‬ ‫בגז‬ ‫השימוש‬ ‫הגדלת‬ .‫ישראל‬ ‫לאזרחי‬ ‫יותר‬ ‫נקי‬ ‫אוויר‬ ‫ותאפשר‬ ‫הגז‬ ‫מאגרי‬ ‫לפיתוח‬ ‫מקומיים‬ ‫חוזים‬ ‫כשותפה‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫כניסה‬‫(כ‬ ‫לוויתן‬ ‫במאגר‬-25%)‫מהמאגר‬‫הפיתוח‬ ‫במימון‬ ‫והשתתפות‬-‫תג‬‫חלק‬ ‫את‬ ‫דיל‬ ‫ות‬ ‫הגז‬ ‫ברווחי‬ ‫האזרחים‬‫של‬ ‫הכנסה‬ ,‫הגז‬ ‫חברות‬ ‫על‬ ‫המימוני‬ ‫הנטל‬ ‫הקטנת‬ ‫ע"י‬ ‫המאגר‬ ‫פיתוח‬ ‫מימון‬ ‫את‬ ‫אפשר‬ ‫המימון‬ ‫עלויות‬ ‫והקטנת‬ ‫גבוה‬ ‫אשראי‬ ‫דירוג‬ ‫בעל‬ ‫שותף‬‫לפרויקט‬. ‫ושטר‬ ‫הנפט‬ ‫חוק‬ ‫מתוקף‬ ‫לוויתן‬ ‫מאגר‬ ‫פיתוח‬‫עד‬ ‫החזקה‬2019-‫מאגר‬ ‫בפיתוח‬ ‫הבעיות‬ ,‫הקודמים‬ ‫הצעדים‬ ‫לאור‬ ‫לא‬ ,‫ישראל‬ ‫בחוקי‬ ‫כמחויב‬ ,‫הגז‬ ‫מחברות‬ ‫לוויתן‬ ‫מאגר‬ ‫פיתוח‬ ‫את‬ ‫לדרוש‬ ‫יש‬ .‫נפתרות‬ ‫מקומי‬ ‫שימוש‬ ‫לטובת‬ ‫לוויתן‬ ‫משנת‬ ‫יאוחר‬2019‫במיד‬ .‫בהתחייבות‬ ‫לעמוד‬ ‫מסוגלות‬ ‫לא‬ ‫ואלו‬ ‫ה‬‫ולהוציאו‬ ‫למדינה‬ ‫החזקה‬ ‫שטר‬ ‫את‬ ‫להחזיר‬ ‫יש‬ , ‫פ‬ ‫למכרז‬.‫ושקוף‬ ‫תוח‬ ‫האנרגיה‬ ‫משק‬ ‫להסדרת‬ ‫הגז‬ ‫ברווחי‬ ‫שימוש‬-‫משק‬ ‫להסדרת‬ ‫הגז‬ ‫ברווחי‬ ‫להשתמש‬ ‫יש‬ ,‫חברתיים‬ ‫שימושים‬ ‫לצד‬ ‫ו‬ ‫האנרגיה‬‫יש‬ .‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫לקראת‬ ‫הצעדתו‬‫ובעל‬ ‫מתכלה‬ ‫מאובנים‬ ‫דלק‬ ‫עדיין‬ ‫הינו‬ ‫טבעי‬ ‫שגז‬ ‫בכך‬ ‫להכיר‬ ‫מ‬ ‫דלק‬ ‫כאל‬ ‫אליו‬ ‫להתייחס‬ ‫יש‬ ‫וככזה‬ ‫משמעותית‬ ‫אקולוגית‬ ‫רגל‬ ‫טביעת‬.‫בלבד‬ ‫עבר‬

×