Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos

Eszter Séra
Eszter SéraConsultant en PwC
MENTORI
RENDSZEREK
A tudásátadás
közvetlen módja
2012. január 31.
Bővített Műhely
• Tisztázzuk a mentorálás helyét, szerepét a TMR-
ben.
• Tanuljunk az OTP (és a többi részvevő) gyakorlati
tapasztalataiból.
• Mindenki vigyen legalább 1 konkrét ötletet, tippet
a saját szervezetében zajló (tervezett) munkához.
• Erősödjön TM tudásközösségünk (impulzus a
további közös munkához)!
• Legyen egy kellemes délutánunk!
CÉLUNK A MAI NAPRA
MENETREND
Bevezető előadás (Gyulay Tibor,
POZITEAM)
Az OTP mentori rendszere (Kerék
László, OTP)
Részvevők tapasztalatai
Kérdések, feldolgozás
Összegzés
POZITEAM BEMUTATKOZÁS
• Több, mint 20 éves tanácsadói,
szervezetfejlesztői tapasztalat
• 2010: franchise szerződés Knoco Ltd. (UK)
• Profilunk: tudásmenedzsment rendszerek
fejlesztése, bevezetése és működtetése,
szervezeti és országos (nemzetközi) szinten
• TM képzési programok
• Legfontosabb referenciáink:
• A tudásmenedzsment, mint
a szervezeti értékteremtés
eszköze!
• A mentoring története,
értelmezése
• A mentori programok a TM
rendszerekben
• Mire kell figyelni?
• Tanácsadói tapasztalataink
A MENTORING HELYE A TMR-BEN
TUDÁS ÉS TELJESÍTMÉNY
Tudás Teljesítmény
Tanulni
Alkalmazni
© Minden jog fenntartva.
Költség
Ismétlések száma
Két fontos dimenzió
A TUDÁSMENEDZSMENT HASZNA
A tanulás gyorsítása egyetlen
vállalatnál
Költség
Ismétlések száma
A tanulás
átadása és alkalmazása
több vállalat között
Költség
Ismétlések száma
Érték
© Minden jog fenntartva.
„A kísérlet, hogy felismerjük, milyen értékek vannak
eltemetve az egyének fejében és ezt felszabadítsuk
vállalati szinten is, hogy több olyan egyén használhassa,
akik döntésein a cég sikere múlik.”
SZÓVAL MI IS A TUDÁSMENEDZSMENT?
Larry Prusak, IBM
Úgy vezetünk, hogy közben figyelünk a tudás értékére.
© Minden jog fenntartva.
A TUDÁSÁRAMLÁS
Honnan...
Hova...
Nonaka nyomán (1994)
Emberek
Tudásbázis
Emberek Tudásbázis
Kommunikáció Összegyűjtés
RendszerezésElérés
© Minden jog fenntartva.
MÁR AZ ÓKORI GÖRÖGÖK IS…
Mentor eredetileg Homérosz egyik hőse. Amikor Odüsszeusz,
Ithaka királya elment harcolni a trójai háborúba, megkérte
Mentort, hogy távolléte alatt legyen fiának, Télemakhosznak
segítője és támasza.
EGY DEFINÍCIÓ
Mentor az, aki
• egyénre szabott szakmai
fejlesztési terv alapján,
• on-the-job jelleggel,
• előre megtervezett ideig,
• rendszeres találkozásokon
keresztül,
• kérdéseivel, tanácsaival,
egyéb eszközökkel segíti a
mentee-t a szükséges
tudás elsajátításában.
MIT AD ÁT?
• Felsővezetői tudás,
tapasztalat megőrzése
Személyes
tudás
Kodifikált
szervezeti
tudás
On-the-job
tréning
Vezetői
utánpótlás
• Közép- és felsővezetők
támogatása
• Új, képzett munkatársak
beillesztése a szervezetbe
• Szervezeti kultúra, értékek,
kapcsolatok átadása
• Szokásos szervezeti
megoldások, eljárások átadása
SZEREPEK A MENTORÁLÁS FOLYAMATÁBAN
Kérdések:
• Hogyan adja át a
tudását a mentor?
• Érett-e a mentee a
tudás befogadására?
Kérdések:
• Mit ad át a mentor?
• Képes-e átadni?
Személyes
tudás
Kodifikált
szervezeti
tudás
Fókusz a
mentee-n
Fókusz a
mentoron
MIT VÁRUNK A MENTORTÓL?
• Információk kezelése
• Raport építés
• Az élethosszig tartó tanulás
• Érzelmi intelligencia
• Tolerancia, a sokszínűség
megértése
• Mentor meeting levezetése
• A mentori szerep megértése
• A szervezeti kultúra és célok
megértése
• Tanácsadás
• Akció tervezés és
célmeghatározás
• Kérdezés technika
• Értő figyelem
• Oktatási készségek
• Problémamegoldás,
hibaelhárítás, és akadályok
kezelése
• Kapcsolatok menedzselése
• Meta-pozíció, szakmai
távolságtartás
• Az eredmények felismerése, a
siker tettenérése
• Visszajelzések adása és fogadása
MIÉRT JÓ A MENTEE-NEK?
• Gyorsítja a betanulást, beilleszkedést.
• Biztonságos fejlődési környezetet ad.
• Javítja a mentee karrier lehetőségeit, új
karrier utakat nyithat meg.
• Megismerteti a cég szervezeti
kultúráját, szokásos eljárásait.
• Megismerteti más részlegek feladatait,
munkáját.
• Fejleszti a technikai készségeket.
• Segít értékes kapcsolatok
kialakításában.
• Támogatja a vezetővé válást.
MIÉRT JÓ A MENTORNAK?
• Szervezeti presztízs
• Saját tudás rendszerezése
• Fejlődés (tudásátadásban)
• Anyagi elismerés
MIÉRT JÓ A SZERVEZETNEK?[2/1]
• Lehetőséget teremt arra, hogy az új
munkatársak könnyebben és gyorsabban
beilleszkedjenek a szervezetbe
• Felgyorsítja a tehetségek felismerését,
fejlesztését, elősegíti a megtartásukat
• Lehetőséget teremt a cég számára releváns
vezetői modellek kialakítására és átadására
• Segíti a kritikus tudás megőrzését.
MIÉRT JÓ A SZERVEZETNEK? [2/2]
• Növeli az elégedettséget, javítja a
szervezeti légkört.
• Segít az egységes vezetői kultúra
kialakításában.
• Segít jobban kihasználni a rendelkezésre
álló szellemi tőkét.
• Olyan fejlesztési miliő kialakítása, amely
az üzleti információk, készségek,
attitűdök, viselkedés- és kommunikációs
minták átadása révén elősegíti a
munkatársak gyorsabb szakmai
fejlődését.
KAPCSOLÓDÁS MÁS HR PROGRAMOKHOZ
OTP MENTORI RENDSZERE
Kerék László
osztályvezető
előadása
Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos
FELKÉSZÜLÉS HOZZÁSZÓLÁSRA!
Az OTP mentoring rendszeréhez képest a mi
szervezetünknél:
• 3 dolog, ami nagyon hasonló
• 3 jellemző különbség
• 3 egyéb jellemző érdekesség
(Kb. 6 perc/hozzászólás)
Felkészülés hozzászólásra!
TANÁCSADÓ
TÁMOGATÁS
1. Mentoring rendszer
bevezetése
2. Mentorok felkészítő
programja
1. MENTORI RENDSZER BEVEZETÉSE
5. Monitoring, folyamatos fejlesztés
4. Bevezetés
3. Érintett szereplői kör beazonosítása
2. Folyamat lépéseinek meghatározása
1. Célmeghatározás: mentoring szerepe a szervezeti
TMR-ben és kapcsolódó HR rendszerekben
BEVEZETÉSI PROJEKT FŐBB ELEMEI
• Projekt definálása (célok, scope, KPI, illesztés, …)
• Projekt team kialakítása (feladat, összetétel, működés)
• Belső PR kialakítása (cél, csatornák, célcsoport, üzenetek)
• Kiválasztás (mentorok, mentee-k)
• Mentorok felkészítése (csapatépítés,
kompetenciafejlesztés)
• Mentee-k felkészítése
• Mentorok támogatása (tapasztalatcsere, esetmegbeszélő,
tudásközösség)
• Mentorok teljesítmény-értékelése (önértékelés, men-
tee-k, vezetők)
• Mentori rendszer működésének értékelése (AAR,
Retrospekt), folyamos fejlesztése
MENTOR FELKÉSZÍTŐ PROGRAM
• Cégre szabott
• Moduláris felépítés
Folyamat lépései:
Előkészítés
Mentorfelkészítő
lebonyolítása (igény
szerinti ütemezés)
Mentorok
támogatása
ELŐKÉSZÍTÉS
• Vezetői támogató környezet kialakítása
• Megosztandó tudás beazonosítása
• A programban érintettek körének meghatározása
• Keretfeltételek (munkakörök, ösztönzési módok)
megteremtése
• Kapcsolódás más HR programokhoz
• Felkészítő program kialakítása és véglegesítése
FELKÉSZÍTŐ PROGRAM [3/1]
I. Alapok
• Mentori szerep
• Szervezeti közeg
• Keretek és korlátok
• A mentor felelősségei
• A mentori támogatás formáinak
meghatározása (esetmegbeszélés,
tudásközösség, stb.)
• Mentori tudásanyag rögzítése
FELKÉSZÍTŐ PROGRAM [3/2]
II. Mentori kompetenciák
• Érzelmi intelligencia
• Aktív figyelem
• Feed-back
• Módszertani tudás
• Kérdezéstechnika
• Célkijelölés
FELKÉSZÍTŐ PROGRAM [3/3]
III. A mentori kapcsolat
• Egy mentori kapcsolat felépítése
• Kapcsolat-menedzselés
• Rapport, bizalomépítés
• Konfliktusok, elakadások kezelése
• Motiváció
• Személyiség szerepe
• Tanácsadás
• Leválasztás és elengedés
• Az anyagokat közzétesszük.
• Írjatok cikket, fórumozzatok! (web2)
• Lájkoljátok FB oldalunkat:
http://www.facebook.com/tudasmenedzsment
• Gyertek el a márciusi tréningünkre!
• Várunk a következő műhelyeinken!
 2012 március 1.
Tudásmegragadás módszerei
ZÁRSZÓ (ZÁRMONDATOK )
1 de 31

Recomendados

OTP Bővített Műhely por
OTP Bővített MűhelyOTP Bővített Műhely
OTP Bővített MűhelyEszter Séra
1.2K vistas31 diapositivas
Otp előadás anyaga mentorálás jan.31 por
Otp előadás anyaga mentorálás jan.31Otp előadás anyaga mentorálás jan.31
Otp előadás anyaga mentorálás jan.31Eszter Séra
2.2K vistas13 diapositivas
Wiesner Edit - Coaching Workshop és Beszélgetés por
Wiesner Edit - Coaching Workshop és BeszélgetésWiesner Edit - Coaching Workshop és Beszélgetés
Wiesner Edit - Coaching Workshop és BeszélgetésWiesner Edit
581 vistas24 diapositivas
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma Coaching por
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma CoachingWiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Képzési jegyzet kivonat - Lemma CoachingWiesner Edit
2.6K vistas53 diapositivas
Wiesner Edit - Coaching Szakmai Kódex por
Wiesner Edit - Coaching Szakmai KódexWiesner Edit - Coaching Szakmai Kódex
Wiesner Edit - Coaching Szakmai KódexWiesner Edit
447 vistas17 diapositivas
Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma Coaching por
Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma CoachingWiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma Coaching
Wiesner Edit - Coaching Gyakori Kérdések - Lemma CoachingWiesner Edit
1.6K vistas21 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Előkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu por
Előkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.huElőkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Előkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.huWiesner Edit
1.4K vistas6 diapositivas
Coach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu por
Coach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.huCoach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Coach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.huWiesner Edit
495 vistas4 diapositivas
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching por
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma CoachingHallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma CoachingWiesner Edit
673 vistas17 diapositivas
Otp mentorirsz kerékl_2012 por
Otp mentorirsz kerékl_2012Otp mentorirsz kerékl_2012
Otp mentorirsz kerékl_2012POZITEAM
512 vistas10 diapositivas
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréning por
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréningTudásmenedzsment a gyakorlatban tréning
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréningTibor Gyulay
452 vistas3 diapositivas
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv por
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyvLemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyvWiesner Edit
604 vistas60 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Előkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu por Wiesner Edit
Előkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.huElőkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Előkészítő Kérdések - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Wiesner Edit1.4K vistas
Coach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu por Wiesner Edit
Coach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.huCoach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Coach Értékelő Ív - Wiesner Edit, Lemma-Coaching.hu
Wiesner Edit495 vistas
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching por Wiesner Edit
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma CoachingHallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching
Hallgatói Katalógus 2016 - Lemma Coaching
Wiesner Edit673 vistas
Otp mentorirsz kerékl_2012 por POZITEAM
Otp mentorirsz kerékl_2012Otp mentorirsz kerékl_2012
Otp mentorirsz kerékl_2012
POZITEAM512 vistas
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréning por Tibor Gyulay
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréningTudásmenedzsment a gyakorlatban tréning
Tudásmenedzsment a gyakorlatban tréning
Tibor Gyulay452 vistas
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv por Wiesner Edit
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyvLemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv
Lemma Coaching Tanítványi Visszajelzések könyv
Wiesner Edit604 vistas
Telos partners bemutatkozunk 2012 sm por bbalogh75
Telos partners bemutatkozunk 2012 smTelos partners bemutatkozunk 2012 sm
Telos partners bemutatkozunk 2012 sm
bbalogh75653 vistas
Mi folyik a csapatban? por Emese Katona
Mi folyik a csapatban?Mi folyik a csapatban?
Mi folyik a csapatban?
Emese Katona605 vistas
Beveztés a tudásmenedzsmentbe 2016 km expert por Tibor Gyulay
Beveztés a tudásmenedzsmentbe 2016 km expertBeveztés a tudásmenedzsmentbe 2016 km expert
Beveztés a tudásmenedzsmentbe 2016 km expert
Tibor Gyulay1.1K vistas
Együttműködési és csapatépítési tréning por Tamas Fodor
Együttműködési és csapatépítési tréningEgyüttműködési és csapatépítési tréning
Együttműködési és csapatépítési tréning
Tamas Fodor545 vistas
Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatában por Péter Briga
Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatábanVezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatában
Vezetési módszerek az nyme sek forrásközpont vezetőinek gyakorlatában
Péter Briga596 vistas
Vezetokepzes forlong por FORLONG Bt.
Vezetokepzes forlongVezetokepzes forlong
Vezetokepzes forlong
FORLONG Bt.1.6K vistas
Tudásmenedzsment projekt a Magyar Televízióban por Tibor Gyulay
Tudásmenedzsment projekt a Magyar TelevízióbanTudásmenedzsment projekt a Magyar Televízióban
Tudásmenedzsment projekt a Magyar Televízióban
Tibor Gyulay174 vistas
Coaching és tudásmenedzsment műhely por Tibor Gyulay
Coaching és tudásmenedzsment műhely Coaching és tudásmenedzsment műhely
Coaching és tudásmenedzsment műhely
Tibor Gyulay146 vistas
Kkv tm műhely győr 130225 por POZITEAM
Kkv tm műhely győr 130225Kkv tm műhely győr 130225
Kkv tm műhely győr 130225
POZITEAM553 vistas
Céges kínálat por csgyorgyi
Céges kínálatCéges kínálat
Céges kínálat
csgyorgyi201 vistas

Destacado

Somogyi miklós tudásmenedzsment és innováció 120926 por
Somogyi miklós tudásmenedzsment és innováció 120926Somogyi miklós tudásmenedzsment és innováció 120926
Somogyi miklós tudásmenedzsment és innováció 120926PoziTeam Csoport
730 vistas6 diapositivas
Fehér Miklós KSZR prezentációja - 2010.03.30. por
Fehér Miklós KSZR prezentációja - 2010.03.30.Fehér Miklós KSZR prezentációja - 2010.03.30.
Fehér Miklós KSZR prezentációja - 2010.03.30.szszptr
625 vistas25 diapositivas
Knowledge only real when shared por
Knowledge only real when sharedKnowledge only real when shared
Knowledge only real when sharedLászló Horváth
676 vistas19 diapositivas
Információ és tudásmenedzsment jegyzet 1. rész por
Információ és tudásmenedzsment jegyzet 1. részInformáció és tudásmenedzsment jegyzet 1. rész
Információ és tudásmenedzsment jegyzet 1. részszszptr
4.3K vistas21 diapositivas
Adatbázis kezelés por
Adatbázis kezelésAdatbázis kezelés
Adatbázis kezelésszszptr
4.5K vistas56 diapositivas
How to establish and maintain a Commnunity if Practice por
How to establish and maintain a Commnunity if PracticeHow to establish and maintain a Commnunity if Practice
How to establish and maintain a Commnunity if PracticeMija RABEMANANJARA
180 vistas19 diapositivas

Destacado(20)

Somogyi miklós tudásmenedzsment és innováció 120926 por PoziTeam Csoport
Somogyi miklós tudásmenedzsment és innováció 120926Somogyi miklós tudásmenedzsment és innováció 120926
Somogyi miklós tudásmenedzsment és innováció 120926
PoziTeam Csoport730 vistas
Fehér Miklós KSZR prezentációja - 2010.03.30. por szszptr
Fehér Miklós KSZR prezentációja - 2010.03.30.Fehér Miklós KSZR prezentációja - 2010.03.30.
Fehér Miklós KSZR prezentációja - 2010.03.30.
szszptr625 vistas
Információ és tudásmenedzsment jegyzet 1. rész por szszptr
Információ és tudásmenedzsment jegyzet 1. részInformáció és tudásmenedzsment jegyzet 1. rész
Információ és tudásmenedzsment jegyzet 1. rész
szszptr4.3K vistas
Adatbázis kezelés por szszptr
Adatbázis kezelésAdatbázis kezelés
Adatbázis kezelés
szszptr4.5K vistas
How to establish and maintain a Commnunity if Practice por Mija RABEMANANJARA
How to establish and maintain a Commnunity if PracticeHow to establish and maintain a Commnunity if Practice
How to establish and maintain a Commnunity if Practice
Mija RABEMANANJARA180 vistas
Szabó_Dániel_Szakdolgozat por Dániel Szabó
Szabó_Dániel_SzakdolgozatSzabó_Dániel_Szakdolgozat
Szabó_Dániel_Szakdolgozat
Dániel Szabó3.6K vistas
Király Zsolt: Szemléletbeli különbségek a magyar és az angol tanári pályamode... por tudostanar
Király Zsolt: Szemléletbeli különbségek a magyar és az angol tanári pályamode...Király Zsolt: Szemléletbeli különbségek a magyar és az angol tanári pályamode...
Király Zsolt: Szemléletbeli különbségek a magyar és az angol tanári pályamode...
tudostanar157 vistas
Ladnai Attiláné Szerencsés Anita: Tereld más mederbe a folyót! avagy Önértéke... por tudostanar
Ladnai Attiláné Szerencsés Anita: Tereld más mederbe a folyót! avagy Önértéke...Ladnai Attiláné Szerencsés Anita: Tereld más mederbe a folyót! avagy Önértéke...
Ladnai Attiláné Szerencsés Anita: Tereld más mederbe a folyót! avagy Önértéke...
tudostanar502 vistas
Zsakó László: Informatikai tantervelmélet? por tudostanar
Zsakó László: Informatikai tantervelmélet?Zsakó László: Informatikai tantervelmélet?
Zsakó László: Informatikai tantervelmélet?
tudostanar629 vistas
A mentor es a mentoralas por rszk_Hungary
A mentor es a mentoralasA mentor es a mentoralas
A mentor es a mentoralas
rszk_Hungary2.1K vistas
Tudásmenedzsment stratégiák por Péter Fehér
Tudásmenedzsment stratégiákTudásmenedzsment stratégiák
Tudásmenedzsment stratégiák
Péter Fehér1.1K vistas
MOL Tudásmenedzsment rendszere por Eszter Séra
MOL Tudásmenedzsment rendszereMOL Tudásmenedzsment rendszere
MOL Tudásmenedzsment rendszere
Eszter Séra2.4K vistas
Facskó Anett - Hálózatalapú óravázlat por Anett Facskó
Facskó Anett - Hálózatalapú óravázlatFacskó Anett - Hálózatalapú óravázlat
Facskó Anett - Hálózatalapú óravázlat
Anett Facskó684 vistas
Knowledge Worker 2.0 - Power to the people por Stephen Collins
Knowledge Worker 2.0 - Power to the peopleKnowledge Worker 2.0 - Power to the people
Knowledge Worker 2.0 - Power to the people
Stephen Collins43.7K vistas

Similar a Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos

Poziteam tm nyitott műhely elmű_émász_tm projekt_140410 por
Poziteam tm nyitott műhely elmű_émász_tm projekt_140410Poziteam tm nyitott műhely elmű_émász_tm projekt_140410
Poziteam tm nyitott műhely elmű_émász_tm projekt_140410Tibor Gyulay
385 vistas13 diapositivas
Nyitott m tudásmegragadás_120301 por
Nyitott m tudásmegragadás_120301Nyitott m tudásmegragadás_120301
Nyitott m tudásmegragadás_120301POZITEAM
288 vistas34 diapositivas
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben por
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekbenA coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekbenGyörgy Fedor
1.3K vistas19 diapositivas
Technikai expertből vezetővé válás managelése por
Technikai expertből vezetővé válás manageléseTechnikai expertből vezetővé válás managelése
Technikai expertből vezetővé válás manageléseFerenc Pajor
249 vistas35 diapositivas
Qualitas-kínálat por
Qualitas-kínálatQualitas-kínálat
Qualitas-kínálatcsgyorgyi
306 vistas18 diapositivas
Tk hatékonyságának mérése por
Tk hatékonyságának mérése Tk hatékonyságának mérése
Tk hatékonyságának mérése Eszter Séra
372 vistas8 diapositivas

Similar a Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos(19)

Poziteam tm nyitott műhely elmű_émász_tm projekt_140410 por Tibor Gyulay
Poziteam tm nyitott műhely elmű_émász_tm projekt_140410Poziteam tm nyitott műhely elmű_émász_tm projekt_140410
Poziteam tm nyitott műhely elmű_émász_tm projekt_140410
Tibor Gyulay385 vistas
Nyitott m tudásmegragadás_120301 por POZITEAM
Nyitott m tudásmegragadás_120301Nyitott m tudásmegragadás_120301
Nyitott m tudásmegragadás_120301
POZITEAM288 vistas
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben por György Fedor
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekbenA coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
A coaching módszerének újabb alkalmazási lehetőségei a szervezetekben
György Fedor1.3K vistas
Technikai expertből vezetővé válás managelése por Ferenc Pajor
Technikai expertből vezetővé válás manageléseTechnikai expertből vezetővé válás managelése
Technikai expertből vezetővé válás managelése
Ferenc Pajor249 vistas
Qualitas-kínálat por csgyorgyi
Qualitas-kínálatQualitas-kínálat
Qualitas-kínálat
csgyorgyi306 vistas
Tk hatékonyságának mérése por Eszter Séra
Tk hatékonyságának mérése Tk hatékonyságának mérése
Tk hatékonyságának mérése
Eszter Séra372 vistas
HSUP Mentorfelkészitő.pptx por Imre Hild
HSUP Mentorfelkészitő.pptxHSUP Mentorfelkészitő.pptx
HSUP Mentorfelkészitő.pptx
Imre Hild65 vistas
Munkatársak fejlesztése complett por Ferenc Pajor
Munkatársak fejlesztése complettMunkatársak fejlesztése complett
Munkatársak fejlesztése complett
Ferenc Pajor992 vistas
Mta konf 120404_bevezető_ea por POZITEAM
Mta konf 120404_bevezető_eaMta konf 120404_bevezető_ea
Mta konf 120404_bevezető_ea
POZITEAM189 vistas
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány) por Tibor Gyulay
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Az öregedő munkaerő tudásának megőrzése (Rába esettanulmány)
Tibor Gyulay166 vistas
Munka-Társ Kft. Képzések por szepakos
Munka-Társ Kft. KépzésekMunka-Társ Kft. Képzések
Munka-Társ Kft. Képzések
szepakos313 vistas
Takácsné palásthy erika.pdf2 por palasthyerika
Takácsné palásthy erika.pdf2Takácsné palásthy erika.pdf2
Takácsné palásthy erika.pdf2
palasthyerika345 vistas
Nyílt tréningek prezentáció por Nóra Nyulászi
Nyílt tréningek prezentációNyílt tréningek prezentáció
Nyílt tréningek prezentáció
Nóra Nyulászi212 vistas
Minőség és tm 170615 gyulay por Tibor Gyulay
Minőség és tm 170615 gyulayMinőség és tm 170615 gyulay
Minőség és tm 170615 gyulay
Tibor Gyulay260 vistas
Belső kommunikációs iránytű 2021 | Komm365 por Ádám Nagy
Belső kommunikációs iránytű 2021 | Komm365Belső kommunikációs iránytű 2021 | Komm365
Belső kommunikációs iránytű 2021 | Komm365
Ádám Nagy44 vistas

Bővített m otp_120131_bev+zaro_dizajnos

 • 2. • Tisztázzuk a mentorálás helyét, szerepét a TMR- ben. • Tanuljunk az OTP (és a többi részvevő) gyakorlati tapasztalataiból. • Mindenki vigyen legalább 1 konkrét ötletet, tippet a saját szervezetében zajló (tervezett) munkához. • Erősödjön TM tudásközösségünk (impulzus a további közös munkához)! • Legyen egy kellemes délutánunk! CÉLUNK A MAI NAPRA
 • 3. MENETREND Bevezető előadás (Gyulay Tibor, POZITEAM) Az OTP mentori rendszere (Kerék László, OTP) Részvevők tapasztalatai Kérdések, feldolgozás Összegzés
 • 4. POZITEAM BEMUTATKOZÁS • Több, mint 20 éves tanácsadói, szervezetfejlesztői tapasztalat • 2010: franchise szerződés Knoco Ltd. (UK) • Profilunk: tudásmenedzsment rendszerek fejlesztése, bevezetése és működtetése, szervezeti és országos (nemzetközi) szinten • TM képzési programok • Legfontosabb referenciáink:
 • 5. • A tudásmenedzsment, mint a szervezeti értékteremtés eszköze! • A mentoring története, értelmezése • A mentori programok a TM rendszerekben • Mire kell figyelni? • Tanácsadói tapasztalataink A MENTORING HELYE A TMR-BEN
 • 6. TUDÁS ÉS TELJESÍTMÉNY Tudás Teljesítmény Tanulni Alkalmazni © Minden jog fenntartva.
 • 7. Költség Ismétlések száma Két fontos dimenzió A TUDÁSMENEDZSMENT HASZNA A tanulás gyorsítása egyetlen vállalatnál Költség Ismétlések száma A tanulás átadása és alkalmazása több vállalat között Költség Ismétlések száma Érték © Minden jog fenntartva.
 • 8. „A kísérlet, hogy felismerjük, milyen értékek vannak eltemetve az egyének fejében és ezt felszabadítsuk vállalati szinten is, hogy több olyan egyén használhassa, akik döntésein a cég sikere múlik.” SZÓVAL MI IS A TUDÁSMENEDZSMENT? Larry Prusak, IBM Úgy vezetünk, hogy közben figyelünk a tudás értékére. © Minden jog fenntartva.
 • 9. A TUDÁSÁRAMLÁS Honnan... Hova... Nonaka nyomán (1994) Emberek Tudásbázis Emberek Tudásbázis Kommunikáció Összegyűjtés RendszerezésElérés © Minden jog fenntartva.
 • 10. MÁR AZ ÓKORI GÖRÖGÖK IS… Mentor eredetileg Homérosz egyik hőse. Amikor Odüsszeusz, Ithaka királya elment harcolni a trójai háborúba, megkérte Mentort, hogy távolléte alatt legyen fiának, Télemakhosznak segítője és támasza.
 • 11. EGY DEFINÍCIÓ Mentor az, aki • egyénre szabott szakmai fejlesztési terv alapján, • on-the-job jelleggel, • előre megtervezett ideig, • rendszeres találkozásokon keresztül, • kérdéseivel, tanácsaival, egyéb eszközökkel segíti a mentee-t a szükséges tudás elsajátításában.
 • 12. MIT AD ÁT? • Felsővezetői tudás, tapasztalat megőrzése Személyes tudás Kodifikált szervezeti tudás On-the-job tréning Vezetői utánpótlás • Közép- és felsővezetők támogatása • Új, képzett munkatársak beillesztése a szervezetbe • Szervezeti kultúra, értékek, kapcsolatok átadása • Szokásos szervezeti megoldások, eljárások átadása
 • 13. SZEREPEK A MENTORÁLÁS FOLYAMATÁBAN Kérdések: • Hogyan adja át a tudását a mentor? • Érett-e a mentee a tudás befogadására? Kérdések: • Mit ad át a mentor? • Képes-e átadni? Személyes tudás Kodifikált szervezeti tudás Fókusz a mentee-n Fókusz a mentoron
 • 14. MIT VÁRUNK A MENTORTÓL? • Információk kezelése • Raport építés • Az élethosszig tartó tanulás • Érzelmi intelligencia • Tolerancia, a sokszínűség megértése • Mentor meeting levezetése • A mentori szerep megértése • A szervezeti kultúra és célok megértése • Tanácsadás • Akció tervezés és célmeghatározás • Kérdezés technika • Értő figyelem • Oktatási készségek • Problémamegoldás, hibaelhárítás, és akadályok kezelése • Kapcsolatok menedzselése • Meta-pozíció, szakmai távolságtartás • Az eredmények felismerése, a siker tettenérése • Visszajelzések adása és fogadása
 • 15. MIÉRT JÓ A MENTEE-NEK? • Gyorsítja a betanulást, beilleszkedést. • Biztonságos fejlődési környezetet ad. • Javítja a mentee karrier lehetőségeit, új karrier utakat nyithat meg. • Megismerteti a cég szervezeti kultúráját, szokásos eljárásait. • Megismerteti más részlegek feladatait, munkáját. • Fejleszti a technikai készségeket. • Segít értékes kapcsolatok kialakításában. • Támogatja a vezetővé válást.
 • 16. MIÉRT JÓ A MENTORNAK? • Szervezeti presztízs • Saját tudás rendszerezése • Fejlődés (tudásátadásban) • Anyagi elismerés
 • 17. MIÉRT JÓ A SZERVEZETNEK?[2/1] • Lehetőséget teremt arra, hogy az új munkatársak könnyebben és gyorsabban beilleszkedjenek a szervezetbe • Felgyorsítja a tehetségek felismerését, fejlesztését, elősegíti a megtartásukat • Lehetőséget teremt a cég számára releváns vezetői modellek kialakítására és átadására • Segíti a kritikus tudás megőrzését.
 • 18. MIÉRT JÓ A SZERVEZETNEK? [2/2] • Növeli az elégedettséget, javítja a szervezeti légkört. • Segít az egységes vezetői kultúra kialakításában. • Segít jobban kihasználni a rendelkezésre álló szellemi tőkét. • Olyan fejlesztési miliő kialakítása, amely az üzleti információk, készségek, attitűdök, viselkedés- és kommunikációs minták átadása révén elősegíti a munkatársak gyorsabb szakmai fejlődését.
 • 19. KAPCSOLÓDÁS MÁS HR PROGRAMOKHOZ
 • 20. OTP MENTORI RENDSZERE Kerék László osztályvezető előadása
 • 22. FELKÉSZÜLÉS HOZZÁSZÓLÁSRA! Az OTP mentoring rendszeréhez képest a mi szervezetünknél: • 3 dolog, ami nagyon hasonló • 3 jellemző különbség • 3 egyéb jellemző érdekesség (Kb. 6 perc/hozzászólás) Felkészülés hozzászólásra!
 • 24. 1. MENTORI RENDSZER BEVEZETÉSE 5. Monitoring, folyamatos fejlesztés 4. Bevezetés 3. Érintett szereplői kör beazonosítása 2. Folyamat lépéseinek meghatározása 1. Célmeghatározás: mentoring szerepe a szervezeti TMR-ben és kapcsolódó HR rendszerekben
 • 25. BEVEZETÉSI PROJEKT FŐBB ELEMEI • Projekt definálása (célok, scope, KPI, illesztés, …) • Projekt team kialakítása (feladat, összetétel, működés) • Belső PR kialakítása (cél, csatornák, célcsoport, üzenetek) • Kiválasztás (mentorok, mentee-k) • Mentorok felkészítése (csapatépítés, kompetenciafejlesztés) • Mentee-k felkészítése • Mentorok támogatása (tapasztalatcsere, esetmegbeszélő, tudásközösség) • Mentorok teljesítmény-értékelése (önértékelés, men- tee-k, vezetők) • Mentori rendszer működésének értékelése (AAR, Retrospekt), folyamos fejlesztése
 • 26. MENTOR FELKÉSZÍTŐ PROGRAM • Cégre szabott • Moduláris felépítés Folyamat lépései: Előkészítés Mentorfelkészítő lebonyolítása (igény szerinti ütemezés) Mentorok támogatása
 • 27. ELŐKÉSZÍTÉS • Vezetői támogató környezet kialakítása • Megosztandó tudás beazonosítása • A programban érintettek körének meghatározása • Keretfeltételek (munkakörök, ösztönzési módok) megteremtése • Kapcsolódás más HR programokhoz • Felkészítő program kialakítása és véglegesítése
 • 28. FELKÉSZÍTŐ PROGRAM [3/1] I. Alapok • Mentori szerep • Szervezeti közeg • Keretek és korlátok • A mentor felelősségei • A mentori támogatás formáinak meghatározása (esetmegbeszélés, tudásközösség, stb.) • Mentori tudásanyag rögzítése
 • 29. FELKÉSZÍTŐ PROGRAM [3/2] II. Mentori kompetenciák • Érzelmi intelligencia • Aktív figyelem • Feed-back • Módszertani tudás • Kérdezéstechnika • Célkijelölés
 • 30. FELKÉSZÍTŐ PROGRAM [3/3] III. A mentori kapcsolat • Egy mentori kapcsolat felépítése • Kapcsolat-menedzselés • Rapport, bizalomépítés • Konfliktusok, elakadások kezelése • Motiváció • Személyiség szerepe • Tanácsadás • Leválasztás és elengedés
 • 31. • Az anyagokat közzétesszük. • Írjatok cikket, fórumozzatok! (web2) • Lájkoljátok FB oldalunkat: http://www.facebook.com/tudasmenedzsment • Gyertek el a márciusi tréningünkre! • Várunk a következő műhelyeinken!  2012 március 1. Tudásmegragadás módszerei ZÁRSZÓ (ZÁRMONDATOK )

Notas del editor

 1. Ez a kapcsolat a tudás és teljesítmény között alapvető a tudásmenedzsment számáraMinél többet tudunk, annál jobban teljesítünk, ha meg tudjuk találni a tudásunkat Minél többet tanulnunk saját teljesítményünkből, annál többet fogunk tudniEz egy önmagát erősítő körbe tesz minket – egy folyamatos fejlődési szakaszba – amely által folyamatosan fejlődik a tudásunk, javítva a teljesítményünket is TM, a legegyszerűbben nézve, biztosítja, hogy ez a kör bezároljon, szisztematikusan és menedzselt módon