Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

VKW Fons Leroy Werk Aan Werk

330 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

VKW Fons Leroy Werk Aan Werk

 1. 1. De arbeidsmarkt 3.0 FONS LEROY GEDELEGEERD BESTUURDER VDAB
 2. 2. 2
 3. 3. Werk in een veranderende wereld 3
 4. 4. Uitdagingen op de Arbeidsmarkt 4 VUCAVolatile Uncertain Complex Ambiguous
 5. 5. EU doelstellingen voor 2020  Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar  Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder dan 10%.  Een diploma hoger onderwijs voor ten minste 40 % van de bevolking van 30 tot 34 jaar  Vermindering van het aantal personen dat wordt getroffen of bedreigd door armoede en sociale uitsluiting met ten minste 20 miljoen
 6. 6. Evolutie werkzaamheidsgraad bevolking 20-64 jaar
 7. 7. 0 2 4 6 8 10 12 14 2002.01 2003.01 2004.01 2005.01 2006.01 2007.01 2008.01 2009.01 2010.01 2011.01 2012.01 2013.01 zeer krap krap zeer ruim ruim gemiddeld Elk beroep Knelpunt? Aantal werkzoekenden per vacature
 8. 8. Bron: De Vlaamse Arbeidsmarkt – Luc Sels KU Leuven
 9. 9. Bron: VDAB - Arvastat Pijnpunten van de Vlaamse Jeugdwerkloosheid: • Vooral bij laaggeschoolde jongeren • Door weinig arbeidsmarktgerichte studiekeuze • Vooral bij allochtone jongeren • Geografisch geconcentreerd
 10. 10. Evolutie en prognose jong/oud ratio (Vlaams Gewest; 2004-2020) Bron: Federaal Planbureau, FOD Economie - Algemene Directie Statistiek (Bewerking Steunpunt WSE) 78 81 86 90 92 94 97 102 106 600.000 650.000 700.000 750.000 800.000 850.000 900.000 950.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 40 50 60 70 80 90 100 110 15-24 jaar 55-64 jaar jong/oud ratio (rechteras)
 11. 11. Bronnen: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek - EAK, Eurostat LFS (Bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE) 6,8 % 9,0 % 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Vlaams Gewest EU-27 Aandeel van de totale bevolking (25-64 jaar) dat deelgenomen heeft aan opleiding (Vlaams Gewest, 2002-2012)
 12. 12. Bronnen: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek - EAK, Eurostat LFS (Bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE) Deelname aan opleiding bij werkenden (25-64 jaar) (Vlaams Gewest, 2011)
 13. 13. Bronnen: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek - EAK, Eurostat LFS (Bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE) 2011 opleidingsniveau 86,0% 77,4% 72,2% 79,5% 78,2% 70,0% 88,7% ongekwalificeerde uitstroom 9,6% 14,7% 18,9% 13,5% 9,1% 9,6% 6,6% permanente vorming 7,5% 5,2% 10,3% 8,9% 32,3% 16,7% 25,0% Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Gew. EU27 Nederland Denemarken Zweden Achterop in Levenslang Leren
 14. 14. Nood aan meer (interregionale) mobiliteit
 15. 15. Er staat veel in de steigers 15
 16. 16. Maatgerichte activering werkzoekenden • Sluitend Maatpak • Uitbreiding en optimalisatie systematische aanpak 50+ • Verruimd oriënteren • Werken aan arbeidsmarktcompetenties • Arbeidsmarktgerichter opleiden (Excellente Centra, blended leren, mobiele en flexibele opleidingen,…) • Partnerschappen (tenders, personen in armoede, PmAH, W²,…) • Competentiegericht matchen en Werkplekleren
 17. 17. Sluitende aanpak werkgevers • Sollicitatiefeedback • Sneller contact opnemen bij vacature • Opdracht voor elke VDAB-medewerker • Vraaggerichte acties: Jobdagen, marktdagen, jobbeurzen • Aanbod op maat van de werkgever: infosessies en screeningsacties • Samenwerking met partners, outplacementkantoren voor toeleiding naar vacatures • Competentiegericht matchen en Werkplekleren
 18. 18. • Automatische Matching op basis van de COMPETENT databank • Zowel vacatures als profiel werkzoekenden verrijkt met competenties • Competentiegaps worden zichtbaar en remedieerbaar • Breder kijken dan de ‘usual suspect’ kandidaten/vacatures Competentiegericht matchen
 19. 19. • ‘Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming’ • Win-win voor bedrijf en cursist • Versoepeling in functie van bredere inzetbaarheid Ook sterke focus op andere vormen van Werkplekleren • Maximaal stages ingebouwd in opleidingstrajecten • WIJ!, Instapstages, C-IBO, … IBO en Werkplekleren
 20. 20. • Loopbaancheques voor loopbaanbegeleiding door erkende partners • Basisdienstverlening over loopbaanvragen in de werkwinkels Loopbaandienstverlening
 21. 21. 6e Staatshervorming
 22. 22. Mannelijk kostwinnersmodel Lineaire loopbaan Levensverwachting (65) Scholingsniveau (secundair onderwijs) Primaire & secundaire economie Jonge beroepsbevolking witte beroepsbevolking Nationale context Vrouwelijke participatie Transitionele loopbaan Levensverwachting (80) Scholingsniveau (hoger onderwijs) Tertiaire & quartaire economie Vergrijzende beroepsbevolking Diversiteit Globalisering (EU) & Mondialisering Werk in een veranderende wereld
 23. 23. MAMBO: van citroenen naar mango’s 23
 24. 24. Handelaar in informatie
 25. 25. Van Baanzekerheid > Loopbaanzekerheid • van arbeidsovereenkomst naar loopbaanovereenkomst • van ontslagrecht naar hertewerkstellingsrecht • van “inactieve periodes” naar activerende periodes • van meerdere statuten naar één statuut Langer en Anders Werken
 26. 26. Focus op duurzaamheid
 27. 27. Focus op diversiteit
 28. 28. Loopbaanverzekering en loopbaanrekening
 29. 29. Loopbaanovereenkomst!
 30. 30. Recyclage van competenties
 31. 31. Sollicitatietips voor… bedrijven 34
 32. 32. Vakbonden voor een nieuw tijdperk
 33. 33. Bedankt

×