Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Agile Manufacturing, Çevik Üretim

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Cevik uretim
Cevik uretim
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 28 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a Agile Manufacturing, Çevik Üretim (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Agile Manufacturing, Çevik Üretim

 1. 1. Çevik Üretim Oğuz ÖZCAN İnanç ÖZVARDAR Gürkan DEĞİRMENCİOĞLU
 2. 2. Çeviklik Nedir? <ul><li>Firmanın sahip olduğu yalın imalat sisteminin üstüne kurulan, ani ve belirsiz değişime ayak uydurabilen fiziksel, teknolojik ve yönetim organizasyonudur </li></ul>
 3. 3. Çevik İmalat Nedir? <ul><li>Ani değişimlere,devamlı bölünmelere,global pazarda yüksek kalite isteğine ve değişen müşteri isteklerine uygun ürün ve servislerle cevap verebilmeye denir </li></ul>
 4. 4. Hangi endüstrilerde daha çok kullanılabilir? <ul><li>Yeni ürün ihtiyacı ve üretimi çok fazla ve çok hızlı olan sektörlerde </li></ul><ul><li>Ürün yelpazesi çok geniş sektörlerde </li></ul><ul><li>İlaç sektörü, metal endüstrisi, giyim endüstrisi,elektronik ve otomotiv endüstrilerinde sıkça kullanılır </li></ul>
 5. 5. Çevik üretim tarzını başarıyla uygulayan şirketlerin bazı özellikleri: <ul><li>Tüm ürün ve hizmetlerin tasarımı, üretimi ve pazarlanmasında müşteriyle bütünleşik bir süreç oluşturulması, </li></ul><ul><li>Merkezi karar alma yaklaşımının terk edilerek kararların fonksiyonel bilgi noktalarında alınması, </li></ul><ul><li>Üretim hacmi ne olursa olsun, birim maliyetlerdeki değişkenliğin azaltılarak kararlı bir yapıya kavuşturulması, </li></ul><ul><li>Üretim hacmini ve ürün çeşidini değiştirecek esnekliğin yaratılması, </li></ul><ul><li>Müşteriye, satıcıya, ürüne veya sürece ilişkin tüm verilerin saklandığı bütünleşik veri tabanına kolay erişme olanağının yaratılması, </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Çevik sistemlere dayalı olarak üretim yapan satıcılarla çalışılması, </li></ul><ul><li>Verilerin hızlı bir şekilde bilgiye dönüştürülmesi, </li></ul><ul><li>İşletme çapında müşteriye değer yaratma amacına yönelinmesi, </li></ul><ul><li>Kalitenin varsayılması, müşterilerden kalite için fazladan bir ödeme beklenmemesi, </li></ul><ul><li>Rakiplerle rekabetin yanısıra onlarla işbirliğine girilmesi, </li></ul><ul><li>İşletme içinde güven ortamının yaratılması, yetkilendirilmiş takımların oluşturulması, ödül ve tanınma sistemlerinin tasarlanması, </li></ul><ul><li>İşletmelerin boyutlarının küçülmesi . </li></ul>
 7. 7. Çevik imalatın ortaya çıkışı <ul><li>1991 yılında Lehigh Üniversitesinde Amerikan ordusu sponsorluğunda endüstrinin geleceğine ilişkin bir çalışma gerçekleştirildi </li></ul><ul><li>21.Yüzyıl Üretim İşletmeleri Araştırması </li></ul>
 8. 8. Araştırmanın temel sonuçları <ul><li>Üretim sistemlerini değişime zorlayacak rekabetçi piyasa oluşmaktadır. </li></ul><ul><li>Özelleştirilmiş ürün taleplerini çabuk karşılayabilen çevik firmalar ayakta kalabilecektir. </li></ul>
 9. 9. Araştırmanın temel sonuçları(devamı) <ul><li>Çeviklik </li></ul><ul><ul><li>Esnek imalat teknolojileri </li></ul></ul><ul><ul><li>Bilgili ve konuya hakim işgücü </li></ul></ul><ul><ul><li>İşletme içi ve işletmeler arası işbirliğini destekleyen yönetim yapısının </li></ul></ul><ul><ul><li>entegrasyonunu gerektirir. </li></ul></ul>
 10. 10. Çevikliğin 4 kuralı: <ul><li>Temel değişime göre düzenleme </li></ul><ul><li>İnsan ve bilgi entegrasyonunu sağlamak </li></ul><ul><li>Rekabet etmek için işbirliği yapmak </li></ul><ul><li>Müşteriyi zenginleştirmek </li></ul>
 11. 11. Çeviklikte etkili olan piyasa koşulları <ul><li>Rekabetin kızışması </li></ul><ul><li>Kitle üretim pazarlarının bölünmesi </li></ul><ul><li>İşbirlikli iş ilişkileri </li></ul><ul><li>Değişen müşteri beklentileri </li></ul><ul><li>Artan sosyal baskılar </li></ul>
 12. 12. Bir firma nasıl çevikleşir <ul><li>Üretim sistemlerinin yeniden düzenlenmesi </li></ul><ul><li>İlişkilerin yeniden düzenlenip bilgiye değer verilmesi </li></ul>
 13. 13. Üretim sisteminin yeniden düzenlenmesi <ul><li>Ürün tasarımı </li></ul><ul><li>Pazarlama </li></ul><ul><li>Üretim işlemleri </li></ul>
 14. 14. Ürün tasarımı <ul><li>Özelleştirilebilme </li></ul><ul><li>Geliştirilebilme </li></ul><ul><li>Yeniden şekillendirilebilme </li></ul><ul><li>Tasarım modülerliği </li></ul><ul><li>Sık model değişkenliği </li></ul><ul><li>Bilgi ve servis platformları </li></ul>
 15. 15. Pazarlama <ul><li>Agresif ve aktif ürün pazarlama </li></ul><ul><li>Başarılı ürünlerin yenilenmesi </li></ul><ul><li>Yeni ürün tanıtımlarının sık yapılması </li></ul><ul><li>Ürün ömrü boyunca servis desteği </li></ul><ul><li>Müşteri kaynaklı fiyatlandırma </li></ul><ul><li>Etkin pazar rakibi </li></ul>
 16. 16. Üretim işlemleri <ul><li>Düşük masrafla düşük hacimde üretim </li></ul><ul><li>Müşteri siparişine göre üretim </li></ul><ul><li>Ana kütle özelleştirmesi </li></ul><ul><li>Yeniden şekillendirilebilir, yeniden kullanılabilir araçlar ve kaynaklar </li></ul><ul><li>Müşterileri üretim işlemlerine yakınlaştırma </li></ul>
 17. 17. Üretim işlemleri(devamı) <ul><li>Üretim ile diğer işletme fonksiyonlarının entegrasyonu </li></ul><ul><li>Üretimi tedarikçiden müşteriye uzanan bir sistem olarak kabul etme </li></ul>
 18. 18. Çeviklik için ilişkilerin düzenlenmesi <ul><li>İşbirliğini yükseltmeye yönelik genel plan ve uygulamalar </li></ul><ul><ul><li>İşçiler arasında motivasyon ve desteği artıran yönetim felsefesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Güven tabanlı ilişkiler </li></ul></ul><ul><ul><li>Çalışanları yetkilendirme </li></ul></ul><ul><ul><li>Başarı ve başarısızlık durumunda sorumluluğu paylaşma </li></ul></ul><ul><ul><li>Yaygınlaşmış girişimcilik ruhu </li></ul></ul>
 19. 19. Çevik üretime imkan veren teknolojiler <ul><li>CNC(Computer Numerical Control) </li></ul><ul><li>DNC(Direct Numerical Control) </li></ul><ul><li>Robotlar </li></ul><ul><li>Programlanabilir Mantıksal Denetleyiciler </li></ul><ul><li>Grup Teknoloji ve Hücresel İmalat </li></ul><ul><li>Esnek İmalat Sistemleri </li></ul><ul><li>CAD/CAM ve CIM </li></ul><ul><li>Hızlı Prototip Oluşturma </li></ul><ul><li>Bilgisayar Destekli İşlem Planlama </li></ul>
 20. 20. Çevik Üretime İmkan Veren Yönetim Uygulamaları <ul><li>Eş Zamanlı Mühendislik </li></ul><ul><li>İmalat Kaynakları Planlaması </li></ul><ul><li>Tam Zamanında Üretim Sistemleri </li></ul><ul><li>Ayar ve Değişiklik Sürelerini Azaltma </li></ul><ul><li>Esnekliği Artırmak İçin Daha Kısa Ürün Geliştirme Zamanları </li></ul><ul><li>Tahminden Çok Sipariş Tabanlı Üretim </li></ul><ul><li>Yalın Üretim </li></ul>
 21. 21. Çeviklikte ilişkiler <ul><li>İçsel ilişkilerin amaçları </li></ul><ul><ul><li>Uyarlamalı iş organizasyonları yapma </li></ul></ul><ul><ul><li>Çapraz fonksiyonel eğitim sağlama </li></ul></ul><ul><ul><li>Hızlı ortaklık düzenine cesaretlendirme </li></ul></ul><ul><ul><li>Etkin iletişim yeteneği sağlama </li></ul></ul>
 22. 22. Çeviklikte ilişkiler(devamı) <ul><li>Dışsal ilişkilerin amaçları </li></ul><ul><ul><li>Müşterilerle etkileşimli ilişkilerin kurulması </li></ul></ul><ul><ul><li>Tedarikçilerin daha hızlı belirlenmesi ve onayı </li></ul></ul><ul><ul><li>Daha etkin iletişim ve ticaret yeteneği sağlama </li></ul></ul><ul><ul><li>Karşılıklı ticari avantaj için hızlı ortaklık oluşturmaya cesaretlendirme </li></ul></ul>
 23. 23. Gayri resmi teşebbüslerin faydaları <ul><li>Elde bulunmayan teknolojileri kullanma imkanı </li></ul><ul><li>Yeni dağıtım kanalları ve pazarlar bulma imkanı </li></ul><ul><li>Ürün geliştirme süresini azaltma </li></ul><ul><li>Teknoloji transferini artırma </li></ul>
 24. 24. Gayri resmi işletmelerin sakıncaları <ul><li>Entelektüel mülkiyet haklarının korunmasıyla ilgili yasalar </li></ul><ul><li>Karın katılımcılar arasında nasıl paylaştırılacağı </li></ul><ul><li>Firmaların kendilerine ait olan bilgileri paylaşmak istememesi </li></ul><ul><li>Bilgileri paylaşmakla birlikte rekabete dayanan avantajın kaybolması </li></ul>
 25. 25. Kütle üretime karşı çevik üretim <ul><li>Kütle üretim </li></ul><ul><ul><li>Standart ürünler </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzun Pazar yaşamı beklentisi </li></ul></ul><ul><ul><li>Tahmine göre üretim </li></ul></ul><ul><ul><li>Az bilgi içerir </li></ul></ul><ul><ul><li>Tek seferde satış </li></ul></ul><ul><ul><li>Üretim maliyetiyle fiyatlandırma </li></ul></ul><ul><li>Çevik üretim </li></ul><ul><ul><li>Özelleştirilmiş ürünler </li></ul></ul><ul><ul><li>Kısa Pazar yaşamı beklentisi </li></ul></ul><ul><ul><li>Siparişe göre üretim </li></ul></ul><ul><ul><li>Yüksek bilgi içerir </li></ul></ul><ul><ul><li>İlişkilerin devam etmesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Müşteriye göre ücretlendirme </li></ul></ul>
 26. 26. Yalın üretimle çevik üretimin 4 prensibi <ul><li>Yalın üretim </li></ul><ul><ul><li>İsrafı minimize etmek </li></ul></ul><ul><ul><li>Kusursuz ilk kalite </li></ul></ul><ul><ul><li>Esnek imalat hatları </li></ul></ul><ul><ul><li>Sürekli geliştirme </li></ul></ul><ul><li>Çevik üretim </li></ul><ul><ul><li>Müşteri zenginleştirme </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekabetçilikte gelişmek için işbirliği </li></ul></ul><ul><ul><li>Ana değişimi organize etme </li></ul></ul><ul><ul><li>Bilgi ve insanın etkisini üst düzeye çıkarma </li></ul></ul>
 27. 27. Yalın üretim ile çevik üretimin karşılaştırılması <ul><li>Yalın üretim </li></ul><ul><ul><li>Kütle üretimini esas alma </li></ul></ul><ul><ul><li>Ürün çeşitliliği için esnek üretim </li></ul></ul><ul><ul><li>Fabrika işlemlerine odaklanma </li></ul></ul><ul><ul><li>Tedarikçi yönetimine önem verme </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaynakların etkili kullanımı </li></ul></ul><ul><ul><li>Düz üretim çizelgesi </li></ul></ul><ul><li>Çevik üretim </li></ul><ul><ul><li>Kütle özelleştir-mesine önem verme </li></ul></ul><ul><ul><li>Özelleştrilmiş ürün-lerde daha fazla esneklik </li></ul></ul><ul><ul><li>Girişim açılımı hedeflenir </li></ul></ul><ul><ul><li>Gerçek teşebbüsler kurma </li></ul></ul><ul><ul><li>Beklenmeyen değişmelere uyum sağlama </li></ul></ul><ul><ul><li>Değişimlere hızlı cevap verme </li></ul></ul>
 28. 28. Teşekkürler…

×