Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Más de Eva María Gil(20)

Publicidad

Règims totalitaris a l'Europa d'entreguerres (1919-1939)

 1. TEMA 10 ELS RÈGIMS TOTALITARIS A L'EUROPA D'ENTREGUERRES
 2. ÍNDEX 1. L'Europa d'entreguerres: totalitarisme i democràcria 2. El feixisme italià 3. La nazificació d'Alemanya 4. El totalitarisme soviètic
 3. 1. L'Europa d'entreguerres: totalitarisme i democràcria Una època de crisi Després de la I GM, els nous països van adoptar sistemes polítics liberals A la posguerra, a la difícil situació econòmica es va afegir una crisi social i l'oposició del proletariat a les democràcies La crisi del 29 va complicar la situació, afavorint l'aparició de dictadures i règims totalitaris
 4. 1. L'Europa d'entreguerres: totalitarisme i democràcria Les democràcies davant la crisi Els països amb tradició parlamentària van acosenguir integrar el socialisme Sufragi universal Àmplies coalicions polítiques Per mitjà de En són exemples Gran Bretanya, França, Bèlgica, Holanda, Suïssa i els països nòrdics Situació de crisi econòmica i agitació social
 5. 1. L'Europa d'entreguerres: totalitarisme i democràcria Sufragi masculí Any Grècia 1822 França i Suïssa 1848 Espanya 1869 Alemanya 1871 Noruega 1891 Font: http://enciclopedia.us.es/index.php/Sufragio_universal
 6. 1. L'Europa d'entreguerres: totalitarisme i democràcria L'ascens de les dictadures Països amb escassa tradició parlamentària Establiment de sistemes polítics autoritaris (dictadures) - Anys 20: Hongria, Espanya, Polònia, Lituània i Portugal. També el feixisme a Itàlia - Anys 30: Àustria, Estònia, Letònia, Grècia, Romania i Bulgària. També el nazisme a Alemanya Situació de crisi econòmica i agitació social Impotència dels partits liberals o conservadors per a integrar a les esquerres Prometien restablir l’ordre i combatir a socialistes i comunistes
 7. La ideologia feixista Moviments d’ideologia ultranacionalista, antisocialista, antiliberal i antidemocràtica que van fundar o van pretendre fundar règims totalitaris baix els principis de cabdillatge i un exèrcit de partit al període d’entreguerres (Ernst Nolte) Definició de feixisme
 8. La ideologia feixista Obediència cega a un líder carismàtic (Duce, Führer) que concentra tots els poders, encarna l'Estat i és el cap del partit únic Característiques:
 9. La ideologia feixista Característiques: L'exaltació de l'Estat per damunt dels individus i dels seus drets i llibertats
 10. La ideologia feixista Característiques: La defensa i l'ús de la violència
 11. La ideologia feixista Característiques: El domini de les elits sobre la resta: societat no igualitària Nacionalisme exacerbat, agressiu i expansionista Racisme i antisemitisme (odi als jueus) “Exigim la unió de tots els alemanys per a construir una Gran Alemanya. Exigim espai i territori (colònies) per a l’alimentació del nostre poble i per a establir el nostre excés de població.” A.HITLER: Mein Kampf, 1924.
 12. La ideologia feixista Característiques: Organització i control de la vida de les persones a través de la propaganda i l'adoctrinament, que canalitzaven la participació dels ciutadans cap al projecte nacional: concentracions de masses, salutacions, emblemes, associacions...
 13. 3. El feixisme italià Després de la I GM En 1921, Mussolini va fundar el Partit Nacional Feixista (PNF) i el 1922 va organitzar un colp d'Estat encobert, la “marxa sobre Roma” Inestabilitat política (5 governs en 3 anys) Crisi econòmica Crisi social + + = Descomposició de l’estat liberal Ascens del comunisme i del feixisme Por de la burgesia davant l’ascens del comunisme, les vagues i les ocupacions de terres El govern no pot frenar-ho Gran part de la burgesia recolza el feixisme El rei, Victor Manuel III, va encarregar a Mussolini la formació d'un govern Mussolini governa en coalició fins al 1924 i guanya les eleccions d'eixe any amb manipulacions A partir de 1925, dictadura feixista
 14. 3. El feixisme italià La marxa sobre Roma
 15. 3. El feixisme italià
 16. 3. El feixisme italià Intervencionisme de l’Estat a l’economia per tal d’implantar l’autarquia (autosuficiència) Dirigisme econòmic ↑ i control de la producció agrícola i industrial↓ de les importacions
 17. 3. El feixisme italià Control de l’educació, de la propaganda i dels actes de masses Control social Van promoure l’afiliació al partit i als sindicats feixistes Adoctrinament a l’educació
 18. 4. El nazisme alemany Després de la I GM Difícil situació ecª Insurreccions comunistes Hostilitat de l’extrema dreta Afeblida per República de Weimar, amb una constitució democràtica Partit nazi (NSDAP) Creat el 1919, Hitler hi es va adherir eixe any i el va liderar a partir del 1921 El va reorganitzar, creant les SA i adoptant els seus emblemes El 1923, Hitler va intentar un colp d'Estat que va fracassar (putsch de Munic) Va ser empresonat 6 mesos i va escriure Mein Kampf (La meua lluita) Del 1924 al 1929 millora la situació ecª → ↓ partit nazi Hitler reorienta la seua estratègia i atrau a les classes mitjanes i als capitalistes
 19. 4. El nazisme alemany
 20. 4. El nazisme alemany
 21. 4. El nazisme alemany
 22. 4. El nazisme alemany
 23. 4. El nazisme alemany Crisi ecª de la dècada del 1930 Fort ↑ de l'atur i descontent del poble amb els partits tradicionals Nazificació d'Alemanya (1933-34) Hitler va suprimir els drets fonamentals i va aprovar una llei de plens poders Règim de partit únic, el NSDAP o partit nazi Depuració de l'Administració → a soles aris adictes al règim Repressió (SS i Gestapo) i eliminació de la dissidència en el partit (nit dels llargs coltells) Conquesta de l'espai vital necessari per a la raça ària La gran indústria, la banca, els grans propietaris (junkers), els militars i la classe mitjana veuen al partit nazi com la solució Eleccions de 1932 → ↑ partit nazi, el president Hindenburg va nomenar Hitler canceller Fi de la República de Weimar Hitler esdevé el Führer, cap i canceller del Tercer Reich Autarquia i rearmament → fort impuls de la indústria i ↓ de l'atur
 24. 4. El nazisme alemany
 25. 4. El nazisme alemany – la puresa racial Es crea un model físic i ideològic de raça ària i es persegueix a qualsevol que se’n desvia d’aquest model: minusvàlids, comunistes, homosexuals, gitanos, eslaus i jueus Persecució als jueus Extensió de l’antisemitisme a l’educació i boicot als seus negocis (1933) Lleis de Nuremberg (1935): se’ls nega la ciutadania alemanya i es prohibeixen els matrimonis mixtos Se’ls obliga a dur un distintiu identificatiu (1938) Persecucions i matances: Nit dels Vidres Trencats (1938) Reclusió en ghettos on se’ls ailla i se’ls priva d’allò més bàsic (1940) La “solució final”: se’ls integra en camps de treball i extermini (holocaust)
 26. 4. El nazisme alemany – la puresa racial
 27. 5. El totalitarisme soviètic – Stalin (1927-1953) Règim estalinista Control polític i social i planificació econòmica Partit únic (PCUS) identificat amb l'Estat, liderats els dos per Stalin Culte a la seua personalitat i violenta repressió contra la dissidència Ferri control ideològic Inexistència de drets i llibertats (estat policial) Política Al camp Societat Aparició de la nomenklatura, elit fidel a Stalin Economia planificada Col·lectivització agrària forçosa en granges (kolkhozos i sovkhozos) Supressió de la propietat privada i destrucció dels kulaks Indústria Plans quinquennals que potenciaven la indústria pesant, la maquinària i les infraestructures
 28. 5. El totalitarisme soviètic – Stalin (1927-1953)
 29. 5. El totalitarisme soviètic – Stalin (1927-1953)
 30. 5. El totalitarisme soviètic – Stalin (1927-1953) Treball a un gulag, anys 30
 31. 5. El totalitarisme soviètic – Stalin (1927-1953)
Publicidad