Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Evolució memorística Pista d'Aterratge (Fundació Natzaret).pptx

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 81 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Evolució memorística Pista d'Aterratge (Fundació Natzaret).pptx (20)

Anuncio

Evolució memorística Pista d'Aterratge (Fundació Natzaret).pptx

 1. 1. 22301. Història de l’Educació Social Fullana Puigserver, Pere Matas Pastor, Joan Josep Grau en Educació Social Universitat de les Illes Balears (UIB) Evolució memorística Pista d’Aterratge Fundació Natzaret
 2. 2. De León Sanmartín, María del Carmen Fornés , Joana Izaguerri Nieto-Moreno, Eva Llull Perelló, Miquel Ramírez García, Ismael Vidal Cabot, Judith Alumnes
 3. 3. 1. Dades 2. Introducció 3. Objectius 4. Organigrama 5. Treballadores 6. Pista d’Aterratge 2005 7. Pista d’Aterratge 2006 8. Pista d’Aterratge 2007 9. Pista d’Aterratge 2008 10. Pista d’Aterratge 2009 11. Pista d’Aterratge 2010 12. Pista d’Aterratge 2011 Índex
 4. 4. 13. Pista d’Aterratge 2012 14. Pista d’Aterratge 2013 15. Pista d’Aterratge 2014 16. Pista d’Aterratge 2015 17. Pista d’Aterratge 2016 18. Pista d’Aterratge 2017 19. Pista d’Aterratge 2018 20. Pista d’Aterratge 2019 21. Pista d’Aterratge 2020 Índex
 5. 5. 22. Video 23. Annexe Guió Natzaret 24. Annexe Entrevista Guiem Cladera Índex
 6. 6. Projecte: Pista d’Aterratge Director: Guillem Cladera Responsable coordinador d’àrea: Pep Àngel Bosch Responsable coordinador: Pep Àngel Bosch i Jaume Joan Bauçà Àmbit territorial: Mallorca Característiques de la població objectiu: Joves d’ambdós sexes de 14 a 17 anys amb expedient de protecció per part de l’Administració Pública Nombre de beneficiaris: 8 1. Dades
 7. 7. El projecte Pista d’Aterratge te com objectiu principal treballar l'emancipació, aconseguir una correcta i positiva insercio social com laboral dels joves amb expedient de protecció de menors i acollits per part de l’Administració pública, l’IMAS. Aquest centre treballa amb joves de sexe masculí (del 2003- 200XX degut a que despress’agafen els dos sexes) entre els 15 i 18 anys. Aquest projecte funciona com a centre residencial on a traves de diferents mecanismes i fórmules de reforç i estimulació intenten cobrir totes les necessitats dels usuaris del projecte ja siguin físiques, socials, educatives o biologiques, a fi d’afavorir el màxim desenvolupament emocional i personal, fomentant la màxima autonomía. Té una capacitat de 8 nens al 2003 fins que finalment s’amplia degut a la seva demanda. Treballant des d'àmbits de la salut, educació individualizada, grup com element de motivacion intenten donar una presentació personalitzada a les necessitats reals dels joves. Els usuaris valoren positivament tenir un espai on poder conviure. 2. Introducció
 8. 8. El principal objectiu de Pista d’aterratja oferir un serveis d’atencio integral als joves. La seva finalitat es millor la qualitat de vida d’aquests menors des d’una perspectiva preventiva i integradora, desenvlupament la seva autonomia personal i fomentant l’integració socio-laboral per facilitar el desenteniment progresiu d’aquests menors, per arribar a la seva independència arribar als 18 anys.. A més volen treballar les relacions familiars, proporcionar un ambient segur, afavorir l’adopció e integració dels menors en distints contextos socials, exercir funcions inherents de guardia en un marc de protecció i convivència que garanteixi els drets dels joves. Per un altre costat ens hi podem trobar amb els objectiu més especifics on podem veure que es centren en distintes areas, com per exemple la residencial, familiar, personal o el treball d’emancipació. El principal objectiu és donar una resposta individualizada a les necessitats reals dels joves en situació d’acolliment, per una integració plena i satisfactoria després d’aquesta situació. 3. Objectius
 9. 9. 4. Organigrama
 10. 10. Personal d’atenció directa: Director de la fundació. Cap d’àrea, tasques de suport i revisió. (Educador Social). Psicòloga. Coordinador (Educador social). Educadors/es a temps complet (educadora social, pedagogues) i auxiliars educatius. Personal d’atenció indirecta: Personal de cuina, neteja i bugaderia. Serveis administratius i servei de manteniment. 5. Treballadores
 11. 11. Gràfica 1. Font: Fundacio Natzaret (2003) Comentari: HI hague un 55% de baixes i un 45% d’altes 2003
 12. 12. Font: Fundacio Natzaret (2004) Comentari: Cal destacar que el 2004 van mantenir casi el 100% d’ocupació. Durant el 2004 van augmentar les altes a un 67% i un 33% de baixes. 2004 Font: Fundacio Natzaret (2004) Comentari: es veu clarament la necessitat d’oferir solucions específiques a joves entre els 17-18 anys Gràfica 2. Gràfica 3.
 13. 13. Font: Fundacio Natzaret (2004) Comentari: durant el 2004 nomes han tingut un cas britanic, la resta eren espanyols 2004 Font: Fundacio Natzaret (2004) Comentari: Cal destacar la falta d’habits, dificultats comportamentals, socials i integració o amb graus deficiencies. Gràfica 4. Gràfica 5.
 14. 14. Gràfica 6. Font: Fundacio Natzaret (2004) Comentari: hi hagué més casos de retorns a les families, 2004
 15. 15. Objectius cap al 2005: vol ser més sensible davant la major desigualtat i les noves formes d'exclusió social i econòmica. Cercaran formules per solucionar-les. També volen millorar la linea intervencions davant les famílies monoparentals amb càrregues familiars no compartides, adaptant-se a les necessitats i asi aconseguir una comunicació ,es directe i efectiva. 2004
 16. 16. Font: Fundacio Natzaret (2004) Comentari: al 2005 hi hagué més infants amb 17 anys comparat amb els anteriors, pero al mateix temps hi ha és varietats d’edats 2005 Gràfica 7. Gràfica 8.
 17. 17. Font: Fundacio Natzaret (2004) Comentari: en aquest any hi hagueun 55’6% d’infants sota tutela i un 44’4% 2005 Gràfica 9. Gràfica 10.
 18. 18. Objectius per el 2006: es preten que tot l’equip participi com a mínim a una Revisió anual del projecte educatiu, per revisar i actualitzar el projecte. Solicitaran la col·laboració per part de les entitats públiques per la realització d'una valoració global i objectiva del projecte. Intentaran participar en els aconteixements culturals realitzats al barri cercant despertar una conciencia de participació. A més volume aumentar el nombre de places del projecte. 2005
 19. 19. Font: Fundacio Natzaret (2004) Comentari: podem observar la varietat d’edats que s’han integrat en aquest nou projecte. Es a dir han augmentat les places disponibles, a més s’hi ha inclòs el sexe femení 2006 Gràfica 11. Gràfica 12.
 20. 20. Font: Fundacio Natzaret (2004) Comentari: en el 2006 ens hi trobem diferents nens procedents de distints programes i projectes de Natzaret com Llar Llevant o Quart creixent. Hi hague un 60% de tutela i un 40% 2006 Gràfica 13. Gràfica 14.
 21. 21. Gràfica 15. Font: Fundacio Natzaret (2004) Comentari: cal destacar que el 34 percent dels joves van ser acollits per famílies i la resta van complir la majoria d’edat o van canviar de centre. 2006 Gràfica 15.
 22. 22. Objectius per el 2007: Realització d’un protocol per els ous ingressos, per aixi facilitar i millorar el diagnostic inicial que reb el tutor. Mantenir les assemblees ordinaries, ja que son un espai de comunicacio entre iguals i vers a l’equip educatiu. Continuar amb les supervisions individuals amb els membres de l’equip. Mantenir les xerrades i tallers educatius al Centre. Establir més enllaços i activitats conjuntes amb el programa ”Casa del Jove” I per finalitzar millorar les infrastructures del centre. 2006
 23. 23. Font: Fundacio Natzaret (2004) Comentari: Aquest any van augmentar les places en total hi hague 9 homes i 4 dones 2007 Gràfica 16. Gràfica 17.
 24. 24. Font: Fundacio Natzaret (2004) Comentari: Cal destacar que els motius d’ingrés al 2007 foren joves procedents d’altres centres com per exemple Quart Creixent, Llar son Gilbert, Cat Son Jeroni. Tambe cal destacar que el 77% estaven tutelats i el 23% de guarda 2007 Gràfica 18. Gràfica 19.
 25. 25. Propostes per al 2008: Volen establir unes hores de formació interna per als treballadors. A més, seguir augmentant es llaços d'unió i establir activitats conjuntes amb la “Casa del Jove” Volen realitzar tallers i xerrades informatives amb una temàtica més concreta i relacionada amb les necessitats dels joves. Tambe volen fer particeps als joves, del funcionament diari del programa. 2007
 26. 26. 2008 Gràfica 20. Edat de les usuàries i els usuaris. Font: Fundació Natzaret (2008) Comentari: Presenta una ocupació de dos menors amb 15 anys, sis amb 16 anys i dos amb 17 anys. Font: Fundació Natzaret (2008) Comentari: El 40% de la ocupació total és de dones i el 60% d’homes. Gràfica 21. Sexe de les usuàries i els usuaris.
 27. 27. 2008 Font: Fundació Natzaret (2008) Comentari: De les 8 places de Pista d’Aterratge, hi ha un total de sis menors amb diversitat funcional, de forma equitativa entre ambdós sexes. Font: Fundació Natzaret (2008) Comentari: Dels dos nous ingressos realitzats l’any 2008, un és una dona i l’altre un home. Gràfica 22. Menors amb diversitat funcional. Gràfica 23. Ingressos per sexe.
 28. 28. 2008 Font: Fundació Natzaret (2008) Comentari: Dels 10 joves totals que visqueren a Pista d’Aterratge, vuit tenien la mesura jurídica de tutela i els altres dos de guarda. Gràfica 24. Mesures jurídiques. Font: Fundació Natzaret (2008) Comentari: Van haver-hi dues baixes d’usuaris per motiu de retorn familiar i les ocuparen dos menors procedents de Quart Creixent. Gràfica 25. Motiu d’ingrés.
 29. 29. MILLORES ● Introducció de la figura del coordinador d’àrea dels centres residencials. ● Introducció de la figura del torn diürn. ● Realització del protocol d’observació per als nous ingressos, per aixó facilitar i millorar el diagnòstic inicial al tutor. ● Manteniment de les assemblees ordinàries, cada dos mesos, com a espai educatiu entre iguals i cap a l’equip educatiu. ● Supervisions individuals amb les membres de l’equip. ● Xerrades i tallers educatius al centre. ● Implantació d’un torn de reforç als vespres perquè els dos educadors puguin donar millor cobertura als joves. ● Viatge a Port aventura el mes de juny. ● Ajuda a temps parcial de la psicòloga del Programa NIU. ● Reiniciar el Programa d’inserció laboral “Clau de Futur” l’estiu 2007. ● Funcionament de “La casa de la jove”. 2008
 30. 30. PROPOSTES 2009 ● Continuar amb hores de formació interna pel sector treballador. ● Incrementar els llaços d’unió i establiment d’activitats conjuntes amb la “Casa del Jove” i de la Jove. ● Tallers i xerrades informatives amb temàtiques concretes i relacionades amb les necessitats dels joves. ● Fer als joves més partícips del funcionament diari del programa. ● Continuar i millorar l’aconseguit el 2008. ● Funcions de mediació familiar amb les famílies. ● Programa SERAR. ● Introducció del Centre en un sistema de gestió de Qualitat. 2008
 31. 31. 2009 Gràfica 26. Edat de les usuàries i els usuaris. Font: Fundació Natzaret (2009) Comentari: Presenta una ocupació de tres menors amb 15 anys, cinc amb 17 anys i un amb 18 anys. Font: Fundació Natzaret (2009) Comentari: El 55’6% de la ocupació total és de dones i el 44’4% d’homes. Gràfica 27. Sexe de les usuàries i els usuaris.
 32. 32. 2009 Font: Fundació Natzaret (2009) Comentari: De les 8 places de Pista d’Aterratge, hi ha dos menors amb diversitat funcional, una dona i un home. Font: Fundació Natzaret (2009) Comentari: De l’únic nou ingrés realitzat l’any 2009, un és una dona. Gràfica 28. Menors amb diversitat funcional. Gràfica 29. Ingressos per sexe.
 33. 33. 2009 Font: Fundació Natzaret (2009) Comentari: Dels 9 joves totals que visqueren a Pista d’Aterratge, nou tingueren la mesura jurídica de tutela i un de guarda. Gràfica 30. Mesures jurídiques. Font: Fundació Natzaret (2009) Comentari: Hi va haver una baixa per motiu de trasllat a Casa del Jove i la va ocupar un menor procedent de Quart Creixent. Gràfica 31. Motiu d’ingrés.
 34. 34. MILLORES ● Formació interna al sector treballador sobre intervenció amb menors. ● Establert un protocol d’adaptació per als joves que tinguin previst passar a la Casa del Jove. ● Formació, implantació i aplicació del programa SERAR. ● Viatge a València el mes de juny. ● Supervisions individuals amb els membres de l’equip. ● Formació en “ISO” Sistema de Gestió de Qualitat. ● Ajuda a temps parcial de la psicòloga del Programa NIU. ● Es treballa conjuntament amb el Programa d’inserció laboral “Clau de Futur”. 2009
 35. 35. PROPOSTES 2010 ● Formació interna per al sector laboral. ● Incrementar els llaços d’unió i establir activitats conjuntes amb la “Casa del Jove” i “de la Jove”. ● Tallers i xerrades informatives amb temàtiques concretes i relacionades amb les necessitats dels joves. ● Fer que els joves siguin més partícips del funcionament diari del programa. ● Mediació familiar. ● Obtenir certificat ISO, en Gestió de Qualitat. ● Viatjar a l’estiu. ● Incrementar el seguiment i acompanyament en la casa dels joves amb una persona encarregada. ● Crear una sala d’ordinadors amb accés a Internet per als joves. 2009
 36. 36. 2010 Gràfica 32. Edat de les usuàries i els usuaris. Font: Fundació Natzaret (2010) Comentari: Presenta una ocupació de dos menors amb 14 anys, d’un amb 15 anys, quatre amb 16 anys, dos amb 17 i un amb 18 anys. Font: Fundació Natzaret (2010) Comentari: El 66’7% de la ocupació total és de dones i el 33’3% d’homes. Gràfica 33. Sexe de les usuàries i els usuaris.
 37. 37. 2010 Font: Fundació Natzaret (2010) Comentari: De les 8 places de Pista d’Aterratge, hi ha dos menors amb diversitat funcional, una dona i un home. Font: Fundació Natzaret (2010) Comentari: Dels dos nous ingressos realitzats l’any 2010, un és una dona i l’altre un home. Gràfica 34. Menors amb diversitat funcional. Gràfica 35. Ingressos per sexe.
 38. 38. 2010 Font: Fundació Natzaret (2010) Comentari: Hi va haver dues baixes per motiu de majoria d’edat i canvi de centre a NORAY i les van ocupar dos menors procedents de Quart Creixent. Gràfica 36. Motiu d’ingrés.
 39. 39. Fonamentat en el desenvolupament educatiu dels joves, per a afavorir la interrelació social dels residents. El programa és flexible i obert per a permetre adaptar les activitats a les necessitats tant dels menors com del grup. El pla d’acció tutorial, integrat dins del projecte educatiu individualitzat ( PEI) té com a objectiu treballar i entrenar les habilitats socials amb instruments que permetin les relacions positives i facilitin la seva integració en la societat. Programa estructurat en 1 curs escolar, seguint el model de registre SERAR. Activitats esportives: Natació, Rugby, Hípica, Patinatge, Ball modern, Aikido i Futbol. Escoles d’estiu: Campus Urbà Cruz Roja, Escola d’hípica i d’ Anglès, Acadèmia de repàs i Viatge a Irlanda. Activitats d’estiu: Intercanvi amb un centre de menors de Guadalajara. Excursions Aqualand, Marineland, activitats amb barca, centre interpretació de Cabrera, anades a la platja. Programa Labor Actívate. Reforç escolar (acadèmia anglès). Projecte unitats informàtives (Infojove). Activitats grupals de caire socialitzador: duites a terme durant el divendres de cada setmana durant tot l’any; sortides al cinema, sortides a festes populars, anar a sopar, anar a jugar a bitlles etc..., Anem a veure el Mallorca. Activitats socioeducatives
 40. 40. Activitats d’estiu: Intercanvi amb un centre de menors de Guadalajara. Excursions Aqualand, Marineland, activitats ambbarca, centre interpretació de Cabrera, anades a la platja. Programa Labor Actívate. Reforç escolar (acadèmia anglès). Projecte unitats informatives (Infojove). Activitats grupals de caire socialitzador: duites a terme durant el divendres de cada setmana durant tot l’any; sortides al cinema, sortides a festes populars, anar a sopar, anar a jugar a bitlles etc..., Anem a veure el Mallorca. Viatge a Madrid de tots els residencials de Natzaret (juny 2010) Viatge a Madrid. Intercanvi centre de menors Guadalajara. (tot el grup de Pista) Activitats Nadal: xocolatades, diferents festes populars, sortides a veure betlems per Palma, passejades centre Palma, entrega dels regals nadalencs. Activitats socioeducatives
 41. 41. MILLORES ● Formació interna al sector treballador sobre intervenció amb menors. ● Protocol d’adaptació per als joves que tinguin previst pasar a la “Casa del Jove”. ● Implantació i aplicació del Programa SERAR. ● Continuació de les supervisions individuals amb els membres de l’equip. ● Formació en Sistema de Gestió de Qualitat i formació en prevenció de riscos laborals. ● Terapèuta a temps parcial (psicòloga). ● Continuació amb el Programa d’inserció laboral “Clau de futur”. ● Horaris nous, 24 hores, i torn de reforç als vespres i les xerrades i tallers educatius al centre. ● Millorar les infraestructures. ● Protocol nou d’Intineraris Personalitzats d’inserció Laboral. Continuació federades a la Federació d’entitats en projectes i pisos assistits. ● Continuació de millores l’aconseguit en el 2009. 2010
 42. 42. PLANIFICACIÓ 2011 Valorar l’evolució de les necessitats dels menors i de les seves famílies. ● Valorar l’evolució de les necessitats de l’equip educatiu. ● Revisió projecte i objectius generals, objectius específics, funcionament, normativa, horaris i recursos. ● Planificació econòmica. ● Avaluació financera mitjançant una auditoria externa. ● Implementació del programa de gestió de Qualitat. ● Habitatge tutelat de joves d’entre 18 a 21 anys. 2010
 43. 43. 2011 Gràfica 37. Edat de les usuàries i els usuaris. Font: Fundació Natzaret (2011) Comentari: Presenta una ocupació de dos menors amb 15 anys, dos amb 16 anys i quatre amb 17 anys. Font: Fundació Natzaret (2011) Comentari: El 62’5% de la ocupació total és de dones i el 37’5% d’homes. Gràfica 38. Sexe de les usuàries i els usuaris.
 44. 44. 2011 Font: Fundació Natzaret (2011) Comentari: De les 8 places de Pista d’Aterratge, hi ha un menor masculí amb diversitat funcional. Font: Fundació Natzaret (2011) Comentari: De l’únic nou ingrés realitzat l’any 2010, és un home. Gràfica 39. Menors amb diversitat funcional. Gràfica 40. Ingressos per sexe.
 45. 45. 2011 Font: Fundació Natzaret (2011) Comentari: Dels 8 joves totals que visqueren a Pista d’Aterratge, tots vuit tingueren la mesura jurídica de tutela. Gràfica 41. Mesures jurídiques. Font: Fundació Natzaret (2011) Comentari: No varen tenir cap baixa, pesentant una ocupació del 100%. Gràfica 42. Motiu d’ingrés.
 46. 46. Fonamentat en e desenvolupament educatiu dels joves, per afavorir la interrelació social dels residents. El programa és flexible i obert per a permetre adaptar les activitats a les necessitats tant dels menors com del grup. El pla d’actuació tutorial, integrat dins del projecte educatiu individualitzat (PEI), té com a objectiu treballar i entrenar les habilitats socials amb instruments que permetin les relacions positives i facilitin la seva integració a la societat. Programa estructurat en un curs escolar seguint el model registre (SERAR). Activitats educatives específiques: Acadèmies de repàs: 5 menors. Professors particulars: 2 menors. Activitats esportives: curset de natació (IME): 1 menor. Natació per lliure: 8 menors. Rugby club Bahía RC: 1 menor. Hípica Son Reus: 1 menor. Patinatge San Ferran: 1 menor. 123 a ballar: 1 menor. Aikido: 1 menor. Escoles d’estiu: campus urbà “Cruz Roja”, iniciació al voluntariat i curset de primers auxilis: 2 menors. Escola d’hípica i d’anglès: 1 menor. Acadèmia de repàs: 4 menors. Viatge a Dinamarca: 1 menor. Activitats socioeducatives
 47. 47. Activitats d’estiu: excursions Aqualand, Marineland, activitats en barca, centre interpretació de Cabrera, anada a participant: 2 menors. Reforç escolar (Acadèmia d’anglès): 1 menor. Projecte unitat informatives (InfoJove): 1 menor. Activitats grupals de caire socialitzador: duites a terme durant el divendres de cada setmana durant tot l’any; sortides al cinema, sortides a festes populars, anar a sopar, anar a jugar a bitlles, etc., anem a veure al Mallorca. Viatge d’estiu: viatge d’aventura per Andorra i voltants. Amb els residencials de Natzaret. Activitats nadal: xocolatades, diferents festes populars, sortides a veure el betles per Palma, passetjades pel centre de Palma, concerts benèfics, sopars de germanor, entrega dels regals nadalencs. Activitats socioeducatives
 48. 48. MILLORES Primera fase de treball per competències i vinculants en els PEI dels nostres joves. Establiment d’un protocol d’adaptació per als joves que tingui previst pasar a la “Casa del Jove”. ● RM Assesoria i Higiene nutricionista (elaboració de menús unificats per tot el centre unificat). ● “Punt de referència” (Programa d’Autonomia per als Joves d’entre 18 i 21 anys). ● Protocol d’adaptació per als joves que passen a la “Casa del Jove”. Implantació i aplicació del Programa SERAR. Supervisions individuals amb els membres de l’equip. ● Certificació en Sistema de Gestió de Qualitat ISO 9001 continuar i millorar l’aconseguit al 2010. ● Formació en prevenció de riscos laborals. ● Disposem d’una terapèuta a temps parcial (psicòloga). Continuació dels horaris nous. 24 hores. Xerrades i tallers educatius del centre. Millorament de les infraestructures del centre (mobiliari i habitacions). Mantenir els torn de reforç els vespres. Continuació federada a la Federació d’entitats en projectes i pisos assitits (FEPA). Formar part de la FEIAB, portant la Vicepresidència. Programa SERAR i PEI. 2011
 49. 49. PLANIFICACIONS 2012 ● Valorar l’evolució de les necessitats dels menors i de les seves famílies: desenvolupar estratègies conjuntament amb les famílies biològiques, realitzar funcions de mediació familiar. Fer als joves més partícips del funcionament diari del programa. Continuar amb el programa SERAR i PEI. ● Valorar de l’evolució de les necessitats de l’equip educatiu: continuar amb els horaris de formació interna pel sector treballador. Tallers i xerrades formatives amb temàtiques concretes i relacionades amb les necessitats dels usuaris. Revisió horaris i expectatives laborals. Espais de supervisió i regulació. Valoració i metodologia. Valoració clima laboral. ● Revisió projectes: mitjançant una comissió de treball formada per l’equip de coordinació. ● Planificació financera: la Direcció sirà la responsable. ● Avaluació econòmica: mitjançant una auditoria externa. ● Implementació Programa de Gestió de Qualitat: l’equip de coordinació sirà la responsable d’avaluar i fer arribar a l’equip educatiu l’estudi i anàlisi del resultat de la planificació anual. Els resultats quedaran registrats en la memòria tècnica anual. ● Habitatge tutelat (joves de 18 a 21 anys): planificació i coordinació dels possibles ingressos dels joves a les “Cases dels Joves”. Seguir incrementant els llaços d’unió i establir activitats conjuntes amb la “Casa del Jove” i “de la Jove”. 2011
 50. 50. 2012 Font: Fundació Natzaret memories 2012 Comentari: 100% d’ocupació durant les quatre trimestres Gràfica 43. Edat i nombre de les usuàries i els usuaris Gràfica 44. Sexe de les usuàries i els usuaris. Font: Fundació Natzaret memories 2012 Comentari: El 50% de l’ocupació són homes i l’altre 50% són dones
 51. 51. 2012 Gràfica 45. Motiu dels nous ingressos Font: Fundació Natzaret memories 2012 Comentari: Al 2012 van ingresar 4 nous usuaris, tots provinents de Quart Creixent (canvi de centre) Gràfica 46. Sexe dels nous usuaris Font: Fundació Natzaret memories 2012 Comentari: Dels 4 nous usuaris, dos són homes i dues son dones
 52. 52. 2012 Font: Fundació Natzaret memories 2012 Comentari: L’any 2012 hi va haver 4 baixes per majoria d’edat. Gràfica 48. Baixes Gràfica 47. Mesura jurídica Font: Fundació Natzaret memories 2012 Comentari: Dels 8 usuaris, 6 tingueren una mesura jurídica de tutela i els altres 2 usuaris, la tingueren de guarda.
 53. 53. Activitats educatives especifiques: Acadèmies de repàs: 5 menors. Professor particular: 1 menor . Activitats esportives: Cursets de natació (IME), 1 menor. Natació per lliure, 8 menors. Rugby Club Bahía RC, 1 menor, Hípica son REUS, 1 menor. Patinatge San Ferran, 1 menor. Ball modern Top Dance, 1 menor. 123 a ballar, 1 menor. Aikido, 1 menor. Escoles estiu: Escola d’estiu Germans Escalas, 1 menor. Escola de tenis Son Moix, 1 menor. Escola de hípica i d’Anglès, 1 menor. Acadèmia de repàs, 4 menors. Viatge a Europa Central, 1 menor. Activitats d’estiu: Excursions Aqualand, Marineland, activitats amb barca, centre interpretació de Cabrera, anades a la platja (ha participat tot el grup). Programa Labor Actívate (ha participat 1 menor). Reforç escolar (acadèmia anglès) (1 menor). Projecte unitats informatives (Infojove) (1 menor). Activitats grupals de caire socialitzador: portades a terme durant el divendres de cada setmana durant tot l’any; sortides al cinema, sortides a festes populars, anar a sopar, anar a jugar a bitlles etc.. Anem a veure el Mallorca. Viatge d’estiu: Viatge d’aventura per Catalunya i voltants. Amb els residencials de Natzaret. Activitats Nadal: Xocolatades, diferents festes populars, sor- tides a veure betlems per Palma, passejades centre Palma, concerts benèfics, sopars de germanor, entrega dels regals nadalencs. Activitats socioeducatives
 54. 54. MILLORES ● RM Assessoria i Higiene nutricionista (elaboració de menús unificats per tots el centres residencials). ● “Punt de referència” (programa d’autonomia per a joves d’entre 18 i 21 anys). ● Formació interna als treballadors sobre intervenció amb me- nors. ● Protocol d’adaptació per als joves de Pista d ́Aterratge que passen a la Casa del Jove. ● Implantació i aplicació del programa SERAR. ● Supervisions individuals amb els membres de l’equip. ● Certificació en Sistema de Gestió de Qualitat ISO 9001Con- tinuar i millorar allò aconseguit el 2011. ● Formació en prevenció de riscos laborals. ● Disposem d’un terapeuta a temps parcial (psicòloga). Hem continuat mantenint els horaris nous. Cobrint les 24 hores. Mantenir les xerrades i tallers educatius al Centre. ● Millorar les infraestructures del Centre (mobiliari habitacions). ● Mantenir el torn de reforç els vespres. ● Formem part de la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i Adolescència Balear, La FEIAB, d’on som membres de la Junta Directiva portant el càrrec de la secretaria. Formem part de la “Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos”, FEPA, d’on som membres de la Junta Diectiva com a vocal. Formem part de la Comissió d’Entitats 2012
 55. 55. Planificació 2013 ● Valoració de l’evolució de les necessitats dels menors i de les seves famílies: Desenvolupar estratègies conjuntament amb les famílies biològiques, realitzar funcions de mediació familiar. Fer els joves més partícips del funcionament diari del programa. Continuar amb el programa SERAR i PEIs. ● Valoració de l’evolució de les necessitats de l’equip educatiu: Continuar amb les hores de formació interna pels treballadors. Realització de tallers i xerrades formatives amb una temàtica més concreta i relacionada amb les necessitats dels nostres joves. Revisió horaris i expectatives laborals. Espais de supervisió i regulació. Valoració metodologia. Valoració clima laboral. ● Revisió projecte: Mitjançant una comissió de treball formada per l’equip de coordinació es revisaran; objectius generals, objectius específics, funcionament, normativa, horaris recursos. Així com la valoració de la instrumentalització del programa i el nivell de implementació. ● Planificació econòmica: La Direcció serà la responsable. ● Avaluació econòmica: Mitjançant una auditoria externa. ● Implementació programa de gestió de Qualitat: L’equip de coordinació serà el responsable d’avaluar i fer arribar a l’equip educatiu l’estudi i anàlisi dels resultats de la planifi- cació anual. Els resultats quedaran registrats en la memòria tècnica anual. ● Habitatge tutelat: Planificació i coordinació dels possibles ingressos dels joves de Pista a les cases dels joves. Seguir augmentant els llaços d’unió i establir activitats conjuntes amb la “Casa del Jove” i de la Jove. 2012
 56. 56. 2013 Font: Fundació Natzaret memories 2013 Comentari: 100% d’ocupació durant les quatre trimestres Gràfica 49. Edat i nombre de usuàries i usuaris Gràfica 50. Sexe de les usuàries i els usuaris. Font: Fundació Natzaret memories 2013 Comentari: El 50% de l’ocupació són homes (4) i l’altre 50% són dones (4)
 57. 57. 2013 Gràfica 51. Motiu dels nous ingressos Font: Fundació Natzaret memories 2013 Comentari: Al 2013 van ingresar 3 nous usuaris, provinents de Quart Creixent (canvi de centre) i un retorn a Llar de Manacor Gràfica 52. Sexe dels nous usuaris Font: Fundació Natzaret memories 2013 Comentari: Dels 3 nous usuaris, hi ha dos homes i una dona
 58. 58. 2013 Font: Fundació Natzaret memories 2013 Comentari: 1 menor (dona) comptava amb una discapacitat Gràfica 53. Menors amb discapacitat
 59. 59. 2013 Font: Fundació Natzaret memories 2013 Comentari: L’any 2013 hi va haver 3 baixes: 2 per majoria d’edat i 1 canvi de centre Gràfica 55. Baixes Gràfica 54. Mesura jurídica Font: Fundació Natzaret memories 2013 Comentari: Dels 8 usuaris, 7 tingueren una mesura jurídica de tutela i els altres 1 usuari, la tingué de guarda.
 60. 60. Activitats educatives especifiques: Acadèmies de repàs: 5 menors. Professor particular: 3 menors. Activitats esportives: Cursets de natació (IME), 1 menor. Natació per lliure, 8 menors. Hípica son REUS, 1 menor. Patinatge Sant Ferran, 1 menor. Ball modern Top Dance, 1 menor. 123 a ballar, 1 menor. Escola de teatre, 2 menor. Escoles estiu: Escola de tenis Son Moix, 1 menor. Escola d’hípica i d’anglès, 1 menor. Acadèmia de repàs, 4 menors. Activitats d’estiu: Excursions Aqualand, Marineland, activitats amb barca, platja (ha participat tot el grup). Reforç escolar: acadèmia anglès (1 menor). Projecte unitats informatives: Infojove (1 menor). Activitats grupals de caire socialitzador: portades a terme durant el divendres de cada setmana durant tot l’any (sortides al cinema, sortides a festes populars, anar a sopar, anar a jugar a bitlles, etc.). Anem a veure el Mallorca. Activitats Nadal: Xocolatades, diferents festes populars, sortides a veure betlems per Palma, passejades centre Palma, concerts benèfics, sopars de germanor, entrega dels regals nadalencs. Activitats socioeducatives
 61. 61. MILLORES ● Treball per competències: Aquest projecte pretén donar les eines necessàries perquè durant el temps que duri la intervenció educativa els i les jo- ves tutelats/ades pugin caminar cap a la seva emancipació mitjançant quotes d’autonomia en els àmbits que configuren la seva vida personal i social. Per a poder avaluar quines competències posen en joc els/les adolescents, cal fer-ho des de “l’anàlisi dels factors de context i personals que influeixen en l’assoliment de l’estat de ciutada- nia responsable del/de la adolescent”. És important entendre el desenvolupament de les competèn- cies com un procés d’aprenentatge, proporcionant una base educativa de qualitat, inclusiva. Sobretot tenint en compte les singularitats de cada jove, per tot això, treballant l’autonomia dels joves possibilita entrenar les habilitats socials amb instru- ments que permeten les relacions positives i facilitin la seva integració en la societat. Podem dir que la competència és el desenvolupament més “enganxat” a situacions pràctiques, i això pot fer molt més fàcil la relació amb el món real. ● Hem continuat amb la NUTRICIONISTA: S’encarrega d’ ela- borar els menús, unificats per a tots els centres residencials 2013
 62. 62. MILLORES ● S’ha continuat impartint formació interna als treballadors sobre intervenció amb menors. ● S’ha establert un protocol d’adaptació per als joves de Pista d ́Aterratge que tingui previst passar a la Casa del Jove. ● Continuem amb l’aplicació del programa SERAR: Continuació de les supervisions individuals amb els membres de l’equip. Certificació en Sistema de Gestió de Qualitat ISO9001 ● Formació en prevenció de riscos laborals. ● Disposem d’un terapeuta a temps parcial (psicòloga). ● Hem continuat mantenint els horaris nous. Cobrint les 24 hores. ● Mantenir les xerrades i tallers educatius al Centre. ● Millorar les infraestructures del Centre (mobiliari habitacions). ● Mantenir el torn de reforç els vespres, per tal que essent dos els educadors que són al pis, puguin donar major cobertura als joves en les hores en les que es troben més al pis. ● Hem continuat federats a la federació d’entitats en projectes i pisos assistits (FEPA). Formem part de la FEIAB. 2013
 63. 63. Planificació 2014 ● Valoració de l’evolució de les necessitats dels menors i de les seves famílies: Desenvolupar estratègies conjun- tament amb les famílies biològiques, realitzar funcions de mediació familiar. Fer els joves més partícips del funciona- ment diari del programa. Continuar amb el programa SERAR i PEIs. ● Valoració de l’evolució de les necessitats de l’equip educatiu: Continuar amb les hores de formació interna pels treballadors. Realització de tallers i xerrades formatives amb una temàtica més concreta i relacionada amb les necessitats dels nostres joves. Revisió horaris i expectatives laborals. Espais de supervisió i regulació. Valoració metodologia. Valoració clima laboral. ● Revisió projecte: Mitjançant una comissió de treball for- mada per l’equip de coordinació revisarem: Objectius generals, objectius específics, funcionament, Normativa, horaris recursos... Així com la valoració de la instrumentalització del programa i el nivell de implementació. ● Planificació econòmica: La Direcció en serà la responsable. ● Avaluació econòmica: Mitjançant una auditoria externa. ● Implementació programa de gestió de Qualitat: L’equip de coordinació serà el responsable d’avaluar i fer arribar a l’equip educatiu l’estudi i anàlisi dels resultats de la planificació anual. Els resultats quedaran registrats en la memòria tècnica anual. ● Habitatge tutelat (joves de 18 a 21 anys): Planificació i coordinació dels possibles ingressos dels joves de Pista a les cases dels joves. Seguir augmentant els llaços d’unió i establir activitats conjuntes amb la “Casa del Jove”. 2013
 64. 64. 2014 Font: Fundació Natzaret memories 2014 Comentari: 100% d’ocupació. Gràfica 56. Edat i nombre de usuàries i usuaris Gràfica 57. Sexe de les usuàries i els usuaris. Font: Fundació Natzaret memories 2014 Comentari: El 50% de l’ocupació són homes (4) i l’altre 50% són dones (4)
 65. 65. 2014 Gràfica 58. Motiu dels nous ingressos Font: Fundació Natzaret memories 2014 Comentari: Al 2014 van ingresar 2 nous usuaris, provinents de Quart Creixent. Una dona i un home
 66. 66. 2014 Font: Fundació Natzaret memories 2014 Comentari: L’any 2013 hi va haver 2 baixes majoria d’edat. Gràfica 60. Baixes Gràfica 59. Mesura jurídica Font: Fundació Natzaret memories 2014 Comentari: Dels 8 usuaris, 7 tingueren una mesura jurídica de tutela i els altres 1 usuari, la tingué de guarda.
 67. 67. Activitats Educatives especifiques. - Acadèmies de repàs: 3 menors - Professor particular: 6 menors. Activitats esportives: - Natació per lliure: 8 menors. - Hípica Son Molina: 1 menor. - Ball modern Top dance: 1 menor. - 123 a ballar: 1 menor. - Zumba: 1 menor. Escoles estiu: - Escola de tenis Son Moix: 1 menor. - Escola d’Anglès: 1 menor. - Acadèmia de repàs: 4 menors. Activitats estiu: - Excursions: Aqualand, Marineland, activitats amb barca, anades a la platja (ha participat tot el grup). - Reforç escolar (acadèmia d’anglès) (1 menor). Activitats socioeducatives
 68. 68. Intercanvi a Barcelona: Dos joves de Pista d’Aterratge han participat conjuntament amb altres usuaris de la fundació amb un intercanvi amb altres joves d'un centre de Barcelona (servei solidari). Intercanvi a Palma: Tots els menors de Pista d’Aterratge han participat amb l'intercanvi amb els joves de Barcelona (servei solidari). Viatge a Sevilla: Sortida conjunta de tots els residencials a Sevilla. Convivències al port de Sóller: Participen tots els residencials. Activitats Nadal 2014: Xocolatades, diferents festes populars, sortides a veure betlems per palma, passejades al centre de Palma, concerts benèfics, sopars de germanor, entrega dels regals nadalencs. Activitats grupals de caire socialitzador: - Dutes a terme durant el divendres de cada setmana durant tot l’any; sortides al cinema, sortides a festes populars, anar a sopar, anar a jugar a bitlles, etc... - Anem a veure el RCD Mallorca. Activitats socioeducatives
 69. 69. OBJECTIUS Objectiu principal: Treballar l’emancipació dels joves, aconseguint una correcta i positiva inserció social i laboral. Per assegurar la coherència i la funcionalitat hem establert en primer lloc els nostres objectius i finalitats com a centre que de forma sintètica s’exposen a continuació: - Alta qualitat educativa entesa en el sentit més ampli de la paraula - Bona formació cívica a través de la convivència al pis - Bona formació acadèmica - Coneixements i experiències complementàries 2014
 70. 70. 2015 Font: Fundació Natzaret memories 2015 Comentari: 100% d’ocupació augmentant dues places. Gràfica 61. Edat i nombre de usuàries i usuaris Gràfica 62. Sexe de les usuàries i els usuaris. Font: Fundació Natzaret memories 2015 Comentari: El 50% de l’ocupació són homes (5) i l’altre 50% són dones (5)
 71. 71. 2015 Gràfica 63. Motiu dels nous ingressos Font: Fundació Natzaret memories 2015 Comentari: Al 2015 van ingresar 3 nous usuaris, tots provinents de Quart Creixent Gràfica 64. Sexe dels nous usuaris Font: Fundació Natzaret memories 2015 Comentari: Dels 10 usuaris, 9 tingueren una mesura jurídica de tutela i l’altre usuari, la tingué de guarda.
 72. 72. 2015 Font: Fundació Natzaret memories 2015 Comentari: L’any 2015 hi va haver 1 baixa per majoria d’edat. Gràfica 65. Baixes Gràfica 66. Intervencions Terapeuta Font: Fundació Natzaret memories 2015 Comentari: L’any 2015 hi va haver un 7% d’intervencions a través de tallers de mindfullness i un 93% a través de intervencions individuals
 73. 73. OBJECTIUS Objectiu principal: Ajudar a que cada jove pugui aconseguir el seu màxim potencial, posant especial èmfasi a treballar l’autonomia personal amb l’objectiu d’igualar les oportunitats per una inserció social amb plena autonomia personal i arribar a un nivell d’idèntiques oportunitats amb els seus iguals. ACTIVITATS: Les activitats que proposem promouen el desenvolupament d'habilitats socials i de creixement emocional, així com la preparació cognitiva per als futurs reptes acadèmics. Conjugant un enfocament sistemàtic del coneixement i del desenvolupament d'habilitats, aplicant mètodes innovadors encaminats a augmentar els coneixements pràctics, com són les activitats d'exploració. Proporcionant als joves un paper importantíssim en tots els nivells pertinents als processos d'adopció i presa de decisions, ja que això afecta la seva vida actual i repercuteix directament en el seu futur, permetent als joves esdevenir ciutadans actius amb una visió critica. 2015
 74. 74. 2016 Font: Fundació Natzaret memories 2016 Comentari: Han ingressat 3 joves procedents de Quart Creixent Gràfica 67. Motiu dels nous ingressos Gràfica 68. Edat i sexe dels usuaris Font: Fundació Natzaret memories 2016 Comentari: El 50% de l’ocupació són homes (5) i l’altre 50% són dones (5)
 75. 75. 2016 Font: Fundació Natzaret memories 2016 Comentari: Els joves que han passat aquest any per “pista d’aterratge” tenien la següent mesura jurídica. (Guarda: 4 joves, tutela: 9 joves) Gràfica 69. Mesura jurídica Gràfica 70. Ingressos per sexe Font: Fundació Natzaret memories 2016 Comentari: Han ingressat 1 dona i 2 homes.
 76. 76. OBJECTIUS Objectiu principal: Continuar i millorar l’aconseguit al darrer any. Activitats: Activitats esportives (natació, kung fú…), activitats educatives específiques (acadèmies de repàs, professor particular), escoles d’estiu, activitats d’estiu vàries (Agualand, Marineland, reforç escolar, activitats grupals de caràcter reforçador…), viatge a València a Marina d’Or, i finalment activitats de Nadal com xocolatades, diferents festes populars, foguerons, entrega dels regals nadalencs…). Planificació 2017: Volem continuar perfilant el nostre model de treball per competències.Volem elaborar un marc de convivència, on treballarem els nostres drets i obligacions com a persones, d’acord amb el marc de convivència del nostre projecte. Tenim com a objectiu que nostre model educatiu sigui inclusiu, democràtic i pacífic, amb una cultura aferrada al respecte dels drets humans, a la pau, a l’equitat de gènere i a la diversitat. Treballarem sobretot la millora en les condicions higièniques de l’habitatge, dins del programa higiene i habitatge. Treballar per a la prevenció de la violència de gènere. Innovar una mica implementant un programa nou de reciclatge educatiu; Com a punt fort busquem treballar amb els companys per millorar les nostres intervencions. També millorar i optimitzar la gestió econòmica. 2016
 77. 77. 2017 Font: Fundació Natzaret memories 2017 Comentari: S’han atès a 15 joves (9 dones i 6 homes) Gràfica 71. Menors atesos Gràfica 72. Forma de sortida del centre Font: Fundació Natzaret memories 2017 Comentari: El 62% han sortit per majoria d’edat, el 22% per acolliment familiar i el 16% per temps mitjà d’estada.
 78. 78. 2018 Font: Fundació Natzaret memories 2018 Comentari: Han atès a un total de 17 joves 8 dones i 9 homes. Gràfica 73. Menors atesos (sexe i edat) Gràfica 74. Període d’ingrés i forma de sortida Font: Fundació Natzaret memories 2018 Comentari: La mitja del temps d’estança és de 20 mesos.
 79. 79. - Els menors: Durant l’any 2019, s’han atès a 20 menors, d’entre 14 i 18 anys. - L’equip: Format per el director, coordinador, terapeuta, educadors socials, auxiliars educatius, serveis de neteja, cuina i manteniment. - L’activitat: Es desenvolupa una atenció resiencial integral, tenint cura de l’educaió, l’oci, la relació amb les famílies, la comunitat, etc. 2019
 80. 80. - Els menors: Durant l’any 2019, s’han atès a 15 menors, d’entre 16 i 18 anys. - L’equip: Format per el director, coordinador, terapeuta, educadors socials, auxiliars educatius, serveis de neteja, cuina i manteniment. - L’activitat: Es desenvolupa una atenció resiencial integral, tenint cura de l’educaió, l’oci, la relació amb les famílies, la comunitat, etc. 2020
 81. 81. VIDEO https://youtu.be/_uP248N25Zo

×