Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Bo pr - MM - LMS 91

592 visualizaciones

Publicado el

strip

Publicado en: Entretenimiento y humor
 • Sé el primero en comentar

Bo pr - MM - LMS 91

 1. 1. l k > l s l' . l: * ` 7)' A M. Ë; u * * » z'
 2. 2. DETEKTIV NEMOGUĆEG MARTI MISTERIJA BOŽIĆNA PRIČA 5 NIŠP »DNEVNIK« 1991.
 3. 3. DETEKTIV NEMOGUĆEG MARTIV MISTERIJA MARTI MISTERIJA Godina IX BROJ 91 Naslov broja: MART! MISTERIJA Naslov originala: MARTIN MYS1ERE' _ Copyright Sergio Boneili Editore S. P.A. -- Milano Direktor »DNEVNIKA-e: Miodrag KARADŽIĆ Za izdavača: Ilija VOJNOVIĆ A Odgovorni urednik Hedakcije zabavnih izdanja: Dušan STANOJEV Urednik izdanja: Mirjana ZAMUROVIĆ Likovna-grafički urednik: Slavka BOŠNJAKOVIĆ Prevodiiac: Ksenija RAŠOVlĆ-TOMAŠEV Titl: Dragan POPOVIĆ sekretar Redakcija: Olglca KULIŠIĆ Izdavač: Novinska, izdavačka i štamparsko preduzeće u društveno] svojini »DNEVNIK« Novi Sad Redakcija zabavnih izdanja, Novi Sad, Vojvođanskih brigada 7 Broj žiro-računa 65700-603-7711: »Dnevnik« Novi Sad YU ISSN 0353-1260 NOVI SAD, 1991.
 4. 4. á/ íž/ /ą-ælííu. " , Š I' 4 TEKSTWEN AccH/ ou „ „ _ _ _ «Š cmež: RINALD/ , 'ç/ .Ë/ '. ;/, ;/'. .~jí›- _ : Aj: i' / í / /II/ Iz/ //ímq ! PIII/ giiľľ Im: ć' NX R. .. u X ' , g_ ~ 'KLEIZMONT (MAGA USETS). u M lPIĆNoM GRADIĆU NOVE ENGLESKE 0 DA GE PONOVO o NEO iov NA VE TICE OBLIKU OPTUŽBE JEDNE oEvoo- i E PO ! MENU BEA. KOUU GE UZELA u ZA TITU MESNA sociaALNA RADNI- C ; A4 CIZNKI UA SALI VlTMANa PIZICIATËLUICA DIGI-INE LOMBAIZD- 8NA CIE Z TRA- IIA POMO MAIZTIUA MISTEIZIËIË. iz DOK GE DETEKTIV NEMOGU ES ZAPO O IŠTIZAGU: NEKOLICINA HULIGANA IZ KLEIZMONTA KIDNAPOVALA GE SALI “ UTC U KOME SU BILI I-IULIGANI SA SALI UPUTIO SE VAN 6IZADA- V' NAUĆIĆEMO TE {JEDNOM ZA SVAGDA DA TRËEA A PIZESTANEŠ DA TiTl - TU MALU VEŠTICU-
 5. 5. NISTE PIP- NULI f DOSAD SMO SE A- NESRE NICE/ LILI . ALI SAD PO I- UPIZOPASTILA Si NDËMO OZBILD- MI LICE. ' NO. l; I I' x . If ` akí/ ?ífmé 4 Kč-išić @s Q «VII -i dm l] . ..A9 il_
 6. 6. I "~'„IIIIII_IEIII I I I mi' U *: ::: ::2"-"'I - - . .._. .._. : :oceš u ME IZVESTI OSTAVI 6A MALO NA MIIZUIAKO 6A BUDES TAKO GNOA- VILA , UNIËTICES r 050m0@ NEAN- DERTALCA sA RIEKIM ~. '~; ;--" a a e N. .. i L4 I " Y . ti/ iti IL"!
 7. 7. a OKRUENA ae VELIKOM M NOOI-/ LMLIĆE oE. ..sn2A'sNo ae Mune. .. ~ PUSTI ME; ` JAVO. ' DA iTI I išąšçazš . g a@ . è o 4 ` ` u i' : '25. » . . , . , x i w ' . .. _ . n „ f i - a! . ew ' . a / /// // , Il/ li .
 8. 8. T321:: ALi . ..l sve zaoe MENE 1 ". / , / s
 9. 9. »l fiieoNoa ULlCl u KLERMONTU. .. . i'- ; ~ _ . ›-r. " „av m. . . . „HRT _ o l`t I _' . ;n. ._ y . . . ` ; .' KIDNAPOVALI SLI ' ' - : >= säëząaääæšéëšfäëac? ' 'i' sraz/ area ~. . ' ' " *""” '* u srAmau DA , SE POKRENË' i LI U OVOM PRAV- n
 10. 10. '; ×.. “ ug. " "J'nv: 2 m** ~ „g
 11. 11. i v” I. -2. i, N_ UI- . . _í x _ : I . *j ` 'l r' HAOUE! ODMAH cu z: i TEODVESTI x i UBOLNI- „ t' _ . cu» " p š a. _ i , i z; 5 " w . I I I ' pm. .. I
 12. 12. aoš Mi Nii-rAKo ` ` l NIGE aAsiVo KAKO : : PUKA KOINGIDEN- j DOGO- : mA | i.I ae BEA- ALmue ŠTA Mi PADA i_ NA PAMET' , I : r | I*: a, r re? " I . a 1 v " ' vľ . i; ' . , ii' . „ ', "v š} - . › . ,`. j_ "'_ ' f „w- 4 . j l . l
 13. 13. o se 'riče NDENOG Fi- Zi KOG sTANoA, NEMA Mesm zABi-liNuTOsTizm VE Ne- DELOE POTPUNO e se i í "W , i l w , ali „i l; : A7 4* . i l' i i“ ! i i "ąmzľiíi &IV H: lililii _. A a u ritmu -. .ritam INI ODMAH DoiAziM. LiZECU 'Noa AUTO; , i i i i mi) li! {JEŽ-H l I' a “AT IIIHLJII'VIIIIFNUII( I g _g ! . ..ALI - PR TIZPELA ae . sNA AN 'SOK i MISLIM DA će ~ ooo am ? omes- ITUACIDA CIE SVE TE NAUGORE OD SVEGA GE TO "STO NE › SVI SU TO ›. -I zNAM D K061i DA NIKO. .. _ „čir
 14. 14. __ __. I' Ihtllll SAM VAM POPODNË V- NE NOVI -
 15. 15. j} : :Trill " ` = _'i. 'Ć š 5 'i “" 'W I» _ " ; ;Ln“: _„__ - . . Ä 7' 'U _: *<4 i '. g' o; I i i . I ` I i" , . " _ fur* i Ili; . zbir ~ r l: ? X : ä. : v-: v ' l I »wi-P (su . ' ? OSLE UZALUD-
 16. 16. rzeci i smo/ wa m ääšäëwäcè. aizzo SPREMl a mmm. “ _ _ iOeM PRAVO Dore. _ AUTO NISAM ZNA- VEROVATNO 6A ae Po O e- « NULO N Tošro ae Pizo ITAOU NoViNAMA. .. I-IMM. ..$AV| O li-I a5 „A sm“, i, KLeizMoNi'. sero< GODIŠNOA DEVOU ! CA MORA DA NAPUST) ŠKOLU POSTO SU SE NELI IASOVI O NJE IM YOBO NGIM AROBNIM MO MA. PREDSEDNIK OPsnN sve PO- IZIČE v 'N20 ! DA se
 17. 17. **hp MORAM DA . LIKLONIM i POSLED- 5' , Nae zrzNce PRA- šiNe. .. AKO sve NE UDE SAVRŠENO ISTQDOKTOIZ Ki ae ~ i OSTAVI SE TIN . GLUPOSTI . ..TREBA ODMAH DA DANAS NISMO IMALI U PLANU r . ..iziAzAki -. ZNAM . ALI ; OVO . :ie HIT N ' SL D!
 18. 18. säšäo OSEĆAS? NE NA o- tiTo LOŠE. .- uPi2i<os iZ6LEDU-- j 1 , .i If a1 »váái/ .íä/ L!" -e i . gg-; hgjv/ /l/ OSTA U 0A Ti A BEA? ... BOLDE . PRAVIM DRUSTVO 0A osmues 5 NĐOM MORA NE- KO DA BUDE SAMO 1 MOLIM VAS: PAZFTE
 19. 19. u MeouVReMeNu. .. uNuTRA ae OSTAO TO M RA DA ae " -z. - . SAMO aeDANJo ZNAM: ONO UDOVIŠTE aeR sAM VEĆ NEKOLIKO ae NAS ae No- . ..ČAK i Ai<o ae . PReDseDNiK OP TiNe NAM ae: OPAsAN TiP, MoRAMo izeKAo DA sReDiMo socia Nu RAD- sMesTA NESTO PReD- NICU KAKO BISMO Devoa icu MOG- uzeri, i Po ceNu _ u LECŽAËNO UZËTII BEZ ; POTR -B DA se NA ovAa - NAtiN _PokAzuaeM " 5 a. !ar ›(: r.` ' iš ä DOSADILO NAM ae tei<A~ Nas. .. Vi sre svoau PRiLii<u iMAi. i KADA `STE UŠLI sA PLI- NoM. ..sAD SMO Ml NA
 20. 20. DA. ..TO ME GE OGIZEBAO PRIGATELG ALI; AKO MI DATE VRËyË- MAENGAMISTERIGE AKO NAPAD- NA KOGE STE Ml OBE LI I ETE; GOLIM RUKAMA E vAs NA om oäNaEM zsorzu, VAS DVODICA? DA. SLU- v CADNO, l VI NE MISLITE DA N . .w __
 21. 21. BI ME SAM PR LA OVA STR/ Ä -
 22. 22. „w A æu. .. mm , ww
 23. 23. MALA ae u PlZAVU: KING KONGnuPREwSTI JE NëEA I NIŠTA n SE ›' NE 055m; A NE mA E. NE mea DA l n svoa IVOT srAv- LOAŠ NA KOC- Ku:
 24. 24. ^ I već SMO 'n A RE u 0A se NE 'V' AŠ' 57” te. ' i „ „ . I]
 25. 25. ZAUSTAVIMO AUTO/ NE SME' GU NAMĆPOBE- A i) „'. DŽ- NAoAaMo se DA trrAw lZ- vucu uz ove MASE FANATIKA- m E . S O . M w m U &Šaš/ ao se
 26. 26. ?Aug š*: A oo vrzAsAs ËŽ' OPKOLUAVA- au NAS . I × š '; ` KAo DA N NE LOIVA SILA GURNULA Lauoe Koa u P uu FERARI. ..
 27. 27. :m7 MISE 0A PO : meu 0A Sl-NATAM LOGIKU KoaA se uzme IZA ove Luoosn. ' MO (JESTE 0A ovveoe- MO eeu DALEKO 00 l Kaeæmourmmožm x u BOSTON. .. sve '_ IMAM NEKOLIKO POZNANI . I _. l ` › k. . _ ` › 4, _ " I A q ____. ._. .._: .___. MARTL. .0AVO. .. o MOLIM vAs, PO- ąçozure MI. .. / f kia«, 71/”
 28. 28. IM snsNeMo -u MU: POZABAVIĆEMO se I TIM PROBLE* . - MOM. ` › GROMOV . ' BLOKIRALIZ _ . o? I DEVOOUCA a ONORILA „_ 'po vnAtA n ALA uz AutA. .. , v - 0A PËËŠËËŠËE! ) /
 29. 29. A ' ' M 0A TE è - ustaeM, Au POĐEŠ u nos sAMo K CEËKA Aprze . ›
 30. 30. 2A „TO Vlzfąlèíg BEA DE NASTA- ; DOK se IZNENADA m- " ae NAŠLA PRED 'LUK- SUZNI TO-- ž i Mem oevoatncA. .. rvnae Moeqé DA ae BA ow- HAUDE ULAZI. ' ' a _ KAKO 1"! GE IME moggnčąižís,
 31. 31. A MALA ' vEšncE I VRATI se. ' OVO GE GNUSNO. x VATRENO 0202- UE UPERENO NA = SLABU (Ëevocr-
 32. 32. ew, - GOTOVO 000:211 . uweNAz _ o ae. KA0A se 'ŠFA STE NAUMILI o , . e 1o ae NA ASH/ Aha ` A *Pau tour-t. : tA M A A ľO 'ŠTO RADIMO U_ ME VERU/ ATI'- VER- ä RESLI ae ' , j te-u. uMe-~ 'SAM ste u snu z 'cAa KOEI! s « VAMA N eze.
 33. 33. tA íä/ Ëzľí 4 ! CA ! GA sMo u VRLO sus-
 34. 34. A` O" ""' DA NEMA MK" ovoktokë ' oËËoKËMËŠË“ _ Kl „ t' PREMINULA : IE ”WA °EV°°` L " zA VREME PORO- ' `C| CA ODtETIRI _ ~ mm" QUE ' sAuće ce. “A á/ /xr-ä! a* „TAKO sAM IZNE ADA POSTAO OTAC; Au eez e/ veu'
 35. 35. „ OLED . sAM K en, ALI sAM ISIUVREMENO 'se A0": !ZV GNU MR DoDé/ OËIËŠMA' NDO0_; -,$MATRAO . sAM ae KRIVOM Z4 ONO o . - I """ t* › . _._ A -A ~ „ „ . _ HADDE: ~ A 'šžëä ä$äľiís `CATI putu. ' : IMALI NG“ KAO D0 N! lNfËËË ~ VALA' 'NIGËDNAJWOËQ PRI ' V_ "w v v r , g ' . æ
 36. 36. I/ . . . POTPUNO SKLZHAN G GUBITKA E- BILO KAKVE ODGOVOR- „. .. aavusnzau KOJA se uo MO e oorverz. mea SAM 0A po - NEM ŽIVOT / z POĆETKA , A u MOĐIM NOVIM PLANOVIMA / wve suo Mean zA sea ×' „ OTIŠAË »SAM U EvRoPu I 0806/4710 „ u NAoo srama Kuci SASVIM SE. .. ALI. POSLE NEKOLIKO GODINA sLucAaNo s : :pomagao pNEV. VRATIO SAM SE U . " NfK Mogg ; NEW a
 37. 37. i. .. ONA ae. BILA 074m. .. 0A, BAŠ TU REč ae UPOTEEBILAJ” / »:. ..U TDM DNEVNIKU EPITALA ( 5 KAKO DA MI 'TO SAD / KADA E BUDE IZODILO DETE KOJE JE O E- ' PREC? lSTlNU o NaeNoM I ' votu a TAaNu Koau . M! N| KAD Nme OT- . _ svet, USLED ËENETSKIH MUTACIa/ ľ KROZ KOJE SU ë OŠLI SVI NGENI I KOJE. I MAGVEROVATNIDE: 070 SE POJAVE I KOD NOENIH PO- „ 05:2, ZNALA JE 0A e NA- _ sem DETET siti POTREBNA POSEBNA za ITA A 00 0250245004 I R AKcwA i< _JI- MA esto DIZU - Ivo azensuoe one. MA ONI 0a; se po NE EM, IZDVAOAUU-v- O 1 I 'í « ~` " / .ms. . ' K '`
 38. 38. u A ME UTIM: KU" KAVI KNNAPUËEIO DA
 39. 39. ,n 7.0' ' uákdä `. l . . A w. .- ľæ-už' ' VW . g l i . ar-s. o o . | ; f: / . L " ' i u u . . . . . . . »A “. '.'l'. .." “äľć” v« " wx : :me › . „ - - I t_ u Ëçèrąm . L. . . v o ~ __ sexa; 'E jih u : Inu g*** ' V “ ľa` I A
 40. 40. Po 92v: PUTU ISTORIUI: MODŠ- : uN 0PALOA . UPOTREBLOEN ae 0A s: se za- ~. OH: :<oL: :<A * f : wzzNaA PREMA
 41. 41. ' ' A : seKL: su sve f-A "`D_J', í;~/ „_. ='; › ' " ' / V . 'A s s GUME. .. GRA" ' „ FW"? u _ MO TR ATI. ' 'š' ' DA Ne: <: „tu0AN " I V' v . › 4 REËTMËŠANT pove AvAo mama nem: : „ COCIKTAII.
 42. 42. MA KAKO aAK s: o,to:2- NA0o Ne Može _ _ 'I O. ..W. Ä.„. ×.IN. L _
 43. 43. DOVE! :MAate _ NA UMU 0A ae A MODA : cć: MLl-` , :a: ae : vot MoizAM 090.. .“ . o m) auoe pne- u VETAIZ! :zsLe- 0A oAouvA u ONOM
 44. 44. OVAG OVAKO lZNENADNI ve- ešt: cA TAR N:0e m2:- H e sve 0A . NAS uawe: sm: NE vnse _ M2? au: .NE _w › KoaeštAevešncA . e 0A : zsom : <Ao TO su IZGOIZELEI sve OSTALE veštuc: ~ . .
 45. 45. t: s: KRNA što KLERMONT PROPADA-u OVOME STE SAMI KRW! ! . «_r~
 46. 46. _ I ISKUPIO NA TR- . . GUHADDEMO : MI TAMO. ' .
 47. 47. `›Q~_: ` › : WW. . : :mie ovo i ` ' _ vA sAM: STE : zA2vAL. . SE VM A U 35A ”A 55 pa” ' OBLIKU NEKOM- mæu ° ~ &usnama; - MAGNET- '
 48. 48. EĆI DETEKTIVA NEMOGU- NESREĆE ĆE EG KAO DA su HIPNOTISA- . PIZESTAT| KADA _ * su PRESTALO v E NEDOVE- ````` I _ . "3*v-': o, l NA KMDU» puno NAoom. KAO DA su s ATILISUA ugl ae MART! nema. MRNUÄ ae SPLASLA ILOU- m su poćeu mEzvENo DA RAZMIË LDAUU-n
 49. 49. HADDEMO! !MA PUNO TOGA DA SREOIMO/
 50. 50. ` sAn KAD su se IRATILI 20o: - ' 1 15m: KOD suos , USVOOIL! A ce . ~., :- m LJRAĆI -
 51. 51. EVO VAM MOOE POSETNICE-. .UKOLI- KO VAM BUDE POTREBNA MODA po- MOĆ MOZETE ME POZVATI BEZ OBZIRA NA DOBA DANA. ' (14 SAM. ..HM. „OA sAM učNaAK ZA OVAKV sLutAaevs. s VREMENA NA VREME vo- LEO snu DA POSETIM BEUm TAKO, KONTROLE mg. ' ` _ ' A” . ' A. I" ~ AAA 4 A` ' _ ` „ _ 4 4 ' - ' › ° 'Vi' u j v ` ' n” . r 4 I i
 52. 52. NE MOGU DA OS- TANEM . WÄZUMETE LYPOTKAKO SAM GE NAOUSTO ; NE- L ` V E NIKAK- 3 TI REKAO. BE ' » DISKUSIOE! 4;. __ ( ' #V
 53. 53. MO GA BI TIZEBALO A ZÄNOIZIMO ANOVN| KE KLE - MONTA. ALI HETŠE' . ..NEMA TOG SUDA KOD! 8! MO- O DA Sl-IVATI OVO _ PONOVO PADA KI A. .. KAO KADASMQ STtGLl- BoLaE cE BITI DA PO- Mo PO DIOA MU
 54. 54. V - . ;~_~__, ='. '_- EIGPRESNO NDUUOIZK. POSLE NEKOLIKO DANA. .. 5:2 BoLN: cE. ..: DEN- ; TIFIKOVAlA oE svo- v {JE NAPADAtE : A A ` ”mgáfääadf t' D: aANA v TITI u NOUUORK. .. LELA . . f aE DA osTANE . ._. i: :: Im DIJANA owo-í V ONA ME ae oD 4.- . L KOMPDUTERA DA Bil-l - PROZIVEO ČLANAK ~ m' ° ç › ' ' VEšncE. ' MuTANn. KOUKO aE vrzsTA LJUDI __ KOĐIMA aE SUDBINA 00:2 ILA DA B Du RNOVANI
 55. 55. GOSPODlNE ROKFOR . TREBA LI A GAOLËIEDEM? ~ » : <1 < o f NE: NE TREBA DA HMM-„ODMAH ' PIN. ' &IE SAMI . NESPOSOB- - GA UVEDETEJJA GA UVESTITDSE NOAKOVIĆI. ..S'VI BEZ TRUN-j f ZABAVLUAM SEO l KE SAMOINICI DATIVE 'ZA oV: M STOLOM | .CEKAOUCT LauDE, DA - ZATIM s NtnMA NE BIH RAZGOVARAO ä J Q_
 56. 56. .. ŠTO MENI NISU NamovE GODINE NaIIIovO TETO. A _ „ Moa MOZAKDA sAMo NIaE , - ONE DROKTETE _I BITÄNGE r : JA BIN ' : zvoT: TE sEsTu GËSPODINE : :At OT. TITE c: ART. : P NEKO DI E? ZA VREME POSLA. GOSPO- DIN IZOKFORDE. AKO SE SE A I POSAO SAM DA ~ VAM PRO- „ ĆITAM OE- -ą DAN : zvä TO M1 IZGLEOA- PRI- ROUNO o GOŠPODINË ËCKFOËDË . ZNATE DA Ml u TO: ) oBTAs-. " T: NEMA
 57. 57. TOLIDI IZ MoaE ORGANIZACIOE PIZIKUPILI su sIAKI I NAaMANaI OKRET GIAVNIH GUNAKA. 'ČAK I NOIHO „ MISLI. .. NE ŽE- LIM DA sE VALIM. 605 DINE RO FORDE, ALI ITAaI. : I OVAO : ZVE TAILIMA ETE IsAK DA DIREKľNO IIIEESTVUDETE - u. DOOAOAOTMA. .. . u _ E SE ZAVR ILO? ~ DA LIGE BILO NEKU-I KONTRA INDIKACIOA? OD uMETNIKA NIKO NE TRAZI DA POCNE OD KRAaA SVOGA DETA. PROĆITAD- TE GAIPA cETE VIDETI aA VAM DAMČIM DA uze DTOIV KAO aE UZBUDLOIV KAO 'v NEKI ROMAN ITI, AKO ` BOŽ' NA ? mm VAM aE MILIDE: T505- PODINE ROKFORDEm I
 58. 58. OTVORITE NAM V---VREME DE 24 ` g , - RADOsT l vEsETaE i_ VRATA DOBRI Tau _ 'I x M [A m
 59. 59. DOBRO. DOBRO. PUBTIMO IH UNUTRA : AKO . aE POMOĆ PROš- TA. .. KOLIKO II-I aE U ERUPIPKOOA ' su GRUPA? PETA? OESETA? sE- DAMDESET PETA? . ..OSEĆAM sE KAO A sv: su DOBRUSV: PRIETOONI. .. EBENEZER SKRUDŽL; A zATIM. SLEDEĆEG DANA. sVE tUvENI DIKENsOV SE VRACA NA STARO. .. ? J CIIJNAK K002 GE I " Š. NEKAD STVARNO . ' MOGU Dž« PODNE' sEM BO : cNU _ VREME DE 'Z4 ? A009 I VEsELvEj - OMWAJ | `__ _- 13; _ _, ., b g "in. " n . - " fil} `~. ` "` Ha. .. nrđ-_ . ;.. .'». .a. ... .u. c„ ši« ~
 60. 60. HÄDDËI DË' DlCE-I „PE/ AU | DRŽI . ..I GLEDAa DA III PA ETNO POTROË To DEO MoaE . "IIIIIIIIIIIIHU, RMERIIT: : 125m! æ; I III. “ @fi II . .-_: ':_: _'- NISAM ! STI REKAO MALO POBTO a5. TVRDEĆI D NE VOLIM BO IC; 'I ` ž, II: III: II| "' R( . '. . y l š U IIAaDE. DEDICE . . `STA tEImE?
 61. 61. IIMMM. „OA BIH DA NE POMINaEM--OII. KART/ A RgKtA DA GA P- SABLAZAAI- DA TE SITUACIOE PRED- t TË NE MRZ I . srAVTaAaU NESTO-ETO POTRESE VE IZ NE 'ĆQVEKA. A GOSPODIN MISTEIZIĐA RAZLOGA-MO DA a NE BI žETEO DA 6A NEKO NEKE DOBRE . _ VID: 0A DOzE smo IZ- - . MA-NE VOT DA sE UzBuOUaEE u" O KEa. O KEO. ľAKD IIIIIII . ..ETOBA, DA BI . g . : IZBEGAO PROBTEM ~ I _ aE. MORA DA a : sAsEKAO GA , TAKO. ETAVI E. I . „ U KORENU. SI- I BEz sUMNaE ~ I vw MULIRAOUOI „ - . - I RAcIONATNOsT. ; - cINIzAM. PA - „ MAK L Koa: UOPšIE __ a NIUE NaE- 60V. .. IIIIËDIIIVIIIIIII 'pŠŠNNËM BOŽIĆNI DEVAĆ. .. P. H; TAKO cu sE OBO- GA : TI zAIIVATOU- s, JU I CINICIMA TAKE RUKE KAO ETO s M 0A I NI- KO NE E MOCI NIŠTA DA MI
 62. 62. zA-_; '2'Šr› ME TAKO GLE- 0A-: . <2 'ŠTA sA ovosA PUTA POGR IO? ., r' 0A u pesmu BOŽIĆNI PEVAČ? NE INI MI sE 0A sAM IKAD aAvNo PRlZNAO 0A u 00mm › GAOIM ru N DRAVU Emu. .. „ KAD 00m 'q TEM, Posm u BOŽIĆNI PEVACZ. „KAD O 515m, ezcu 25 155:224. „KAD suo M VELIKI. BI u PLEOBOO "n. × . ..NE/ MISLIM NA ONO a KAO o0t2As15 v. MOZDA 'n TO I NE PRIME UOEŠ×ALI TO NEPRESTANO poNAvLoAš. .. P KAD MI 'n TO KA Es. MORA 0A OE TA NO. ..Au TO a5 TEK JEDNA uzæetlcm; . PRIQODNO. .. , «I `
 63. 63. .. .ALL KAO ŠTO KAŽE 00m2 STARI vamo@ Fæoöo, NEKE NA E uz - ćlcč NIsu LJOPŠTE SLUCADNE: VE oTKIzIvAau NAŠU P0091667»- ZN š, poNEKA0 KA0 , KAzE „ KAo ODRASTEM". IMAM uTIsAK DA TI ` _ STVARNO TAKO I MšSLIŠ. ILI , BOLĐE. MISLI 0A ads NISI . . 225 . omsrem ACU ËÄVI STA- , RACI ! JEDAN OD ONIH- ' K035 K003i- _ NÄ TRpl SÄ- M0 ZA LGU' sAvIz ENo ZNAM . NIsAM 'VISE 0ETE IDA. NA LosT. „KAD sucem VELIKI". : N ću POSTATI NI so- ZI NI PEVA Nl ŽE- IsErz vE 'DA u 00NEsI MI ' „ PEPELOARU! 0I0ANA. « - 0oNEsI MI -0AsTutE. ..~ "ša. NADLEP E 00 SVEGA I JEËTE TO 'ŠTO NECE NI TA NAsLEmTus . . 0szIIz0M 0A. š po- IzE0 SVEGA TO SAM zAI2A0 . NI- æ -. sAMNITA USTEDE uvEK sAM ' AA TVRDIO 0A žu- veTI-vommo . _ IZNAD grozna I MoeućNosTI I PREDSTAVLOA aEONu 00 TAD- ; „ NI na ČOVJEK , NE 09mm. ..
 64. 64. SLU AoNo. NISTE REËSEIU 0A ovo aAoNae v pIzovE0ETE KIzITIKua - CI ME A NE IGRAD_ TOMBOL? ; Ëížíľ a, MgzIM u svAKoM . stu- ' BO I I A Ž tADUl UKOLIKO BI . . TO sAMao I a0sNE DUGA INFANTILDIN I GIZURA EVA A PO- " A 'STO ae KON- KUBAIA 0A A. ~ TTZADIKTORNO: GA NA VRATA 5 : IEIz DE vo- ' „ _
 65. 65. r/ /ľ/ /II/ I j' . ..DA, NEKA 00 ONIH T] ĆUVENIH zvEIzI Iz MENIIE- TENsKE suNIE. tema. .. gŽDA' OE TO NEKI DELEN 30 I BA- TE? KOD! DOLAZI DA MU GAME) MALO ZOBI. .. . ja , f-m "' “L 5-". .. a . ..J N50: ovo NIaE KUCA- __ NaE, KA 0A NEKO s25- ; ^~. BE. .. MO 0A oE TO MAĆ- . l 43; KA IL| NEKA DRUGA _ I p- : ŽIVOTINJA- „ . -
 66. 66. .A A@ 0m NDA" O B SATA? ISUS HRISTOS? NIDE GELEN KO DE g N nlllllIIIl. Ia1IĆI'45|. !f'IuIII'. I-Ć 10,1.] I l 4441.| :: „Žr/ //dŽä/ ž . I a! ili! Irl 5!! O I l' 'III ', f/. 'IĆ"'. 'A"""Ä NIDE LI b. .. . a
 67. 67. ' sAD EMO TE ŽAGRE *
 68. 68. I-IEa. zAIz GA ooš NISTE. “ SVIJKLI? MORAMO GA os- LOBODITI TII-I MOKIzIu PE- LENA. GAVOI DONESI I : JEDN c IP" o ovAK ` . Nea. KAKO sI „ TI OZBILĐAN» - › I. ' MALIËA-u 4| . _ «I f n- d. '4 'I -4 I . . „ | " Š . I 'g 1 „v _ I 1 ' NI' ` . _y E NAsMEaE ĆI MARTIEILI. MO 0A GA sMAr- IzA SUVIŠE IN- MORA DA DE . ..RODFTELEII ŠIRAŠNO UPLAŠEN- su SIGUQNO K0 ZNA OUAKLE PRIZIAVILI NaE- _JE ZALUTI-O Gov NESTA- MAK-MOGU „. DA LAMIsLIM KAKO sE osEcAau u
 69. 69. oA. aA sAM. I ZAHVALEIU- aENI vAM AKO PIzATITE Moa PROGRAM . OPIzOsTITE 'sro au sAD DA BUOEM KRATAK«- . REKLI STE MIS- TERIDA? R ITE: DA VI: SL ONO: NISTE ONAD SA -u. ... _-. ... -.. ..-. ..-. -.. ..„ MART! GE UKIZATKO UPWNAO POLI- _ 'CAZICA S ONIM ŠTO SE DOEODILO. .. š' NIcA a5. I DA sE - j SILO N * zT-? Eäfzuuz- O DAKLE . ..A TAU MALI BROD LüuDä KODIMA S- POLA EMO VE ZIE ç ZAU T . U SI M __ SLU ADU: SA- E' IMAMO NEKOLIKO ODE OENDA ZA TE SLLI ADEVE I ALI SAD GE BOŽIĆNA NOĆ: I OSTALI SMO SA VRLO MALO r IzGusLaENo g DETE. .. NEZ-
 70. 70. " IzGIEDA' 0A NE? ~ MAau NIKOG KOGA BI POSLALI PO . tINI MI . sE DA sAM RAZUMEO " DA sE MALrsAN NALAzIu ODLIĆ- . NOM zDnAvs NOM sTANau. ..A. KAKO vI u IVATE GOsPoDINE MISTE- IzIaA? sAD ću vAs ZAMOLITI NEŠTO m makne r . Do SUTRA Uauľ_ DETE KOD: ) VAŠ) . _ R0? DA. MISLIM svE D0 u u - . „ . - _aE LI MoGuCE. '
 71. 71. NAIzAvNo UKOLIKO NE- V ' _ . . Ko BUDE órzIaAx/ Io NaE- „SËAÄËA , ËIŠÄBËHËË; OV NESTANAKIOD AH KOD NAS? DA MI 10m l EMO vAs POZVATI. O MI a5 ŠTO vAs-OVOLI- KO OPTEREĆUĐEM- A NE SMETA NE . ovrs- IZEĆUDETE' ME. u KIzAa- Naoa LINIUII u PITANaU Eaäæw f Noc«- IAKO NIKAD NISAM ŽELEO , DEcu. sv5 u SVEMUI aA 'I MALI GOST KAO D a5 GUTA I I . svAKU REČ RAZGOVORA. .. TO TI a5 PAMETNO, aAvO. .. SASVIM sAM BILA ZABORAVILA DA sE TA BEBI-NOSILZI- _. I' KA ads NAIAzI „
 72. 72. AKO SENE VA- _ ~ __; A 'n, MA . RAM I osuxsvëtáægä_ I TEKU NA IIËËILIŠËI Tzu? ? JE MOGA l GODlNEH KUTIGU PELENA. . MISLIM NA PTS ICEEA ` DA ovoG MALOG MAN- - „ PO _RAUAVOW / GUDA. »TIzIEVBhAl PREPO- L .1. 'ÄY' r &$154 'Jii-đ'. „Ir-xü-aą-ssfrwv- POIAKO, MAR- TI. ' ZABORAVIO „ U EKOa 3 LILICËVA ING- TON Mauz. .. . _ SPAVA . VEIZU OEM DA CU USKORO I 0A DA Z SPIM~ IIII `Ë M| IIIIIU| IIIIIIËIIIIIIËW] . „IIIIIIIIIII
 73. 73. 4 SATA n_ 25 MlNUTA. .. ›
 74. 74. HM PROBUDIO SAM SE PRE PO- LA SATA I NIKA- ~ KO NE MOGU PONOVO DA S* ; „. PlMmNlüE NI TA . I"I l, VATNO SAM NER- ' ZBOG I' . v MALOG MALOG? 0A. .. ALI; ~ MOLIM TE; sum Is- nozem. .. AKO TE 00a- . Izo POZNAOEM/ ZNAM DA «nae _I zsos TOGA _. ; PRE SVEGA: „ I-ITEO BII-I I7A TI ~_ SE IZVINIM ZBOG ONIH Moon-I z u VEZI sA B - g ' NISAM TI ČAK N VAĆIÄIO NA PËKLONU
 75. 75. .. .A ZATIM: RAZ I - 'LDAM o ONOME 'I`O sI MI nekamo *CI- -Ä NOENICI DA „mo - , O auoem VELIKIM , TAKO DALDE I TAKO 0ALae. ..u IZ/ ES- NOM SMISLU/ u PnAvu SI . SVESTAN sAM 0A; poosves- N0.0I7BI- . ..I DA. MI CIE MNOGO PIZIUAT- NIOE S NEKIM KO GE DVADESET GODINA MLADI OD MENE NEGO S MOUIM NUÄCIMÄ. D SE NAĐEM S N IMA U IZLI 'NU/ - ODMAI-I OSETIM SAVIZ ENI I IMAM UTISAK DA SAM IS „PIZIPADNIK GIZUPEŠ DA IMAM NDII-IOVE GODINE . ..A Lama. KAD se POGLE- DAM: OTKIZIVAM DA Blu IM MOGAO sm orAc. .. ILI tAK I DE × KAKO ME as- NA VAG ONAJ DEĆAK. .. « . ..ZNALA SAM DA TO NECES OBGASNIĆU TI. .. NE MISLIM DA 2 PATIM OD TAKOZVANOG n KOMPLEKSA y' PETRA PANA "I ZBOG KOGA LDLIDI I: ODBIOAOU DA ODIZASTU I PIZIl-IVATEg. - SE SVAKE ODGOVORNOSTI . UPRKOS SVIM MOOIM MáNAMAz MISLIM . ..I E SAMO TO: AK IMAM UT ISAK I DA ME MOĐI SAC-DVOIZNICI PIZII-IVÄTAUU KAO . NARAVNQU SVAK M SLU- ĆAĐU . ..NE ZNAM TA BIH DAO KADA BI SE. IZNENA- DA: PODAVILA PINOKI-
 76. 76. r „ IIALO, MART/ I DRAGI Moa. : upæ s ME TO MIzzI so IO, I 'TI sI IPAK 0o- ~ v sAIz 05m0 h . ..OvO aE STARTUP 50UND*KOMP- ~ A OuTEIzA. NEKO 6A OE OKLOLICIO *_I NIK PROGRAMI okäæ" EMITUOE ONDA I<A0A SE UKLOVZŠ.
 77. 77. OTIAO : IE . DOK SMO MI * spAvALI. .. I? « POGLEOAD GA SAMO. '
 78. 78. ` ~ š_ NE 90a SE: NE „ 90a sE . ..sA0 OE SJE u REDU. .. _ K aE SVE «wx › NEMOGU SILOKE . ..I U POLUMRAKLI æ SPUSTILO DOSLO ` Moau I2A0Nu F» . sosu. .. 4 I . v ` ` Ll I I m ` . GOM NASLA- / í/ GAI. NA STO- ' ' LI KNOIGE KOGE SLI Bl- LE NA ZEM- LUI
 79. 79. .. .uI<LOu ILO GAI UKLULIĆILO HARD DISK NE ZABORAVI 0Asu sw PREKIDACI sA zA0NaE 51m NE I NISU LAKO DOSTUPNI. .. . ..I POPELO sE NA Tu GOMI- Lu 0A 8| DOMA- ËILO KOMDUUTEIZ. . »UNORILO" aE I' 20-: GI2AM 2A *ETAMPA- gig*: - I. I=I2E NEGO ĆE PETIIOT" »KUCALO OE OVA _ › _sLO _
 80. 80. MO KASNIUE QAZMISLITI. SAD GE JAKO UMO* RAN. NAPOR DE' BIO PIZEVELIKI 'v ' I _ „I ŠAĐ ME. MALI. .. n 0A TI SLUĆA NO I A I E IZAZUM OVO S10 MI Govo- O uMEš OTVOIzI 5% I zATTVO II-I- OTVORI ll-I I AKO
 81. 81. " ODGOVOIzIO aEI STO MU sLumoa/ Iío NE I ? OK AVAS 0A - s 4 MA uspos- TAVI vezu? MOLIM TE: ODGOVOR! OSTAVI GA NA MIIZU: MARTI. .. ALI E ooeazëvoæ O; sAMo OE zA ZíAsAK IZBËFIO OČI: T MALO AsMI _ `MAIzTI. TO APSOLUTNO NI A NE vamo PAZLJME ŠTA ć H MI GOVORIMO- › v I _
 82. 82. VAšINGTON MOuz. 0A. MOŽDA IMA MALO X 25. DECEMBAR. 4o . TEMPEIZATUIZU. .. ONA NOĆ~ NA 'ŠETNOA POTPUNO GA ' UE ISCIZPLA- ' JOŠ MI NIOE aAsNO zA ĆASAK . ..NATIVIšE ME ZA A- ' KAK üE TO IZVEO. A SAM MU I 0A Nauae To 0A ao NAIZ ITO. ZA O; POD POVEFZOVALA- NIKO Mag zvAo. _ PRETPOSTAVKO DA DE SV I SMO BILI OCIGLEDNO DIZETEIZAO TvI20EćI 0A ME : IE nAzuMEm. ME- MALO LIZBU- ĐENI ae 0A sE , NIDE , IZ- GUBIO. .. NAMERNO SU GA OSTA- VILI . . OsTAvILI sožIcNoa NO I. BAS LEPA POLIC- NA PRIČA. .. .
 83. 83. _. _g V_ ` - O ` f í I) I w I ` : ËŽII „II ' . " . "- ' li. ' . l. , * I . . g» . _ . A t. . ' „/ .l. Ë1V_ I' í-è_ a ` . a, I I I ` ' X k; u I 7 ` × I " ' . uz . ..DA ĆU 0A POGLE- _ . DAM Ko GE TAD I' _ SAM. !OLITE ! <0 NAS UZNEMI- . _'. '* 'I I RAVA U VO 4_ „- AE? , c ` I' if" J 'i , . , - T
 84. 84. .. .ovu No. u INILI STE ` „GNUAVA n- - GGAVA Eu_ _ . ME HTELI 2 u OESTE LI U LI U TIZAG RODITELĐI- 3“ MA? KAKO NEKO 9A VAM m. '_- 6* ' MrRËËv ? Šxoäugnë ZEM' ”m ×. «a» Bązíć- azwägæzsv' , ”a5 NO " IEROVATNIU OSTAVLUEN- . ..ODNEĆEMO 6A u DOM u no- . . _ mo, ene E vo- ŠËAMMË-ČÄËA „_ _ 1 ae z sum. NOE mem- s PEO *sax ; j MOŽDA NE 91 i TFZEBALO DA 6A 00mm „v ODAVDE 0o- te. .
 85. 85. .. .MO6 DA RAZU- MEM AOSEĆATE/ GOSPODINE MISTE- RIUAM CENIM TA VAŠA oseCANaA , „, AU DETE NIO NA- PUŠTENO MA ~ MO po nose- UAJNAM. NISAM +1150.. . DA PA. .DA sAM TOM 6A ZAOR2IM. sAMo SAM MALlŠANU 0A vonzs- . IMAO UTISAK. .. _ BAN. .. uKRATKomA smo MU MI KAKAV LmsAK, A, / csosponme MlS- / /" DIKENSOVA vszeMe NA ZAUVEK LJ ZA NA~ MA l IROT! TA DANAS NE L! E NA TAMNICE› MI vAM GAMĆiMO DA _ ĆE MALPSANU TAMO ~ am VEOMA LEPO~ TIZEBNA Lau- BAV I GOSPODINE MlSTERIOA/ MSËUVSXM 'cm DA ĆE : u „ lMÄTl--J
 86. 86. HAUDË. MAU. ' sAn EMO TE ODNETI Kuci-. - DETE ae ODDEDNOM voćem 0A se onMA. .. MAUŠAN 05 3
 87. 87. vmo REĆITIM POKRETOM C-SIAVE MAUŠAN KAO DA aE . ..DA BJ ZATIM UPERlO KAŽIPRST U MlSTERlUU-u ' --II MAtzru DA N15' -HTËO : zec: „MNL MOŽEŠ u 0A ME PAZUM ? AKO ME RAZUM . snsm A PESNICU
 88. 88. I v" „o A : u 0o . Gospo- . ×-"'~< DINE MISTERIJA s ` 1 DADTE MLMA- » 4m DOK DE MISTERIDA OKLEVAO NAS- TODEĆI 0A 005005 u VFZEMENU/ ` VAM ovo _ š KA EM, Au NE IZGLEDATE MI PSI- . HOLOŠKI SPOSOBN! '› . 0A o NaEMu V0- DľľE sansu- . ..mo 0A oćAaNIčKz TRAŽI NEŠTO STA 81 se Ul-IVATIO. .. | |9!! HU95'39Ë*AË_ËË; ? ž . .. _zg_ s íaäësąaąín " : !mm U-l ; _. _`- „ g; . . š. › - . Ši_ . „ 3 "^ .
 89. 89. ŠTA TE TO TU ; INTERESUDE? __ I I . 1 _~ . , „ ' 2 , I r' vn- - i I - 7 ' - . „ A , . , '. x y . , A v . , b nmuuannæ' : A I". › " ` r }_J ' l < _ III/ IIIIII/ III" I n n r u - I ` 4 . 1 . _~ . , s `. T ` T V „„›„. T_`. š * š! g_ x . š 1 = ` š 'L 'd ç ` A Nn5.. . Mu - TOLIKA ZURBA? 0A se NË PlA- 'SITE DA u GA POWARIT! ? POŠTO a5 sneAo 0o 050m5 00553- . ..I ODLUČNIM POTEZOM ; zutu- NE POLtCE, MALl'SAN sE sMuzno. .. ce os no ncNzncsu NA
 90. 90. POSLLJŠNOOE vozvouo ŽENhPOLl- . cAacu 0A 6A PREUZME. .. 0215510: u s MAuM u AUTU DOK n OBAVIŠ FORMALMOSTI 5A 605- MALl A. ' E ' NAMEQAVAM
 91. 91. AšaNcsTON Mauz. .. A 25. DECEMBAR 1 ISPITNI-HŠK! _ NEŠTO? KAO 0A . .. AKO SU SV! TI SIGNÄLI UEDNOSTAVNE ONDA B' To mita! , CIOENCTOE. NIDI DOGAĐAO OD SAME NHS" . 1 N5 ZNAM i „__„_ r . E„ i TADANSNE- TILA KAKO a5 GLEDAO aëaèg- a5 NA TO NIGE BILO SLUCAĐNO. _ OVOGA PUTA SAM SIGURAN J-u % TU KNO! ËM„“ DA OE. BI RAM 9A . ..PRlZNAĆU Ti A ISAMA po INDEM 0 IEIZUOEM u . "'51 ZATJM au a5 „ i PRONAŠRO i BACIO . NA zsMLau, PA se 0N0A SMIR| O- KAO : EMO í SIGU' t I | v : l u
 92. 92. . OVO GE KDMPLI KOVANI 'ľIZAKTAT O ĆELIDSKOĐ AUTOR 00a x a5. Moa KOLEGA s 5437.g. NIsMo „ . _. M _ _ 3A O ; AT I. Au sMo_ BILI A SAMO ovws PREGLEDAO. N5- T 00sT a5 MI s05- CIF NO ZNANDE MAN: MI 6A a5 POSLAO sA POSVE- ' V ! TOM n, MOME sTAIzoM KOtEGI 34,3421:- leru. sIGurzAN s UAgA NE 5 DRO- ľľ/ TATI: ALI KONA o ES MEĐUSVIM - svo IM NEPOTREBNIM KNOIGAMA ; M I 0A POKA- . I I aeançy I OZBILONU-u TI 00025(- vo 5505 MAM ON SE POTPISIVAO TIM NA- 0IMI<OM . NE ZNAM ODAK- LE 0 ICE; r . F«. 0»- I MANI. .. MALIŠAN a5 I NEPREKIDNO Iz5OVA- DA BIHGA MO" `
 93. 93. .EODINAMA 5E . tULl-ALIIO IZGOVORI U I ĆETËAMELITA@ . w . I MAZTIZ. . MART! MISTERIOA? TIM U MU ISP? - TI 'STA SAM DO I- VEO NAS NE ISPA NEM V GLUP m 006 u IzN5NA- ĐENOA! DEĆI DA- <0 GE MNOGO GIO~ . ..PRILIKOM LEDNĐEG NA EG SUSRETA I BIO SE PRESELIO U Ëüä- DINA- A: KAKO I I I DAN vs BO IĆ/ R IO SAM DA ISKO' RISTIM PRILI- 'ELIM SEE AN u 0A VABŠPO- _ PRAZNIK | U" DEUL'. NADAM SE DA ' f NIOE PKOMENIO
 94. 94. r "". L“f. :-. ZNA`CI NIsI . A ~ KUĆI RAZNOSE ARENU HAIZTI- ' . "a. I' MANI. .. MANI OTIšAo IMA V „RAZVELI ` (uz ? ste sE? 00- ËÄŠMËE ŽTEAo, YTËËI GE SVE. IZNENADA : BEZ OBUASNOENDA
 95. 95. .. .ODAVNO a5 v5ć 0IzI0IzEMAO BEKSTVO. Os VIO Ml a5 NOVAC. KUĆU. .. ZADR O a5 SVEGA N5- I<Ou O HILĐADA DOLARA l AUTO. OT A a5 : JEDNE NOĆI Os- TAVN I MI sAMo a50NO . . ' ' A. « '0"' - _ / ` ' . ` ~; '."`~ľ **VI 3_ I 'í „if ` I: ' " 1 / è7”1ËWän/ I×n„ g. V 6A. .. ZNAM PAMET. „Ne Moa 0A TI „wusAw zNAM DA u TI OVIM o5aAsNIM A sE NANETI vEI. II<I BOL/ ALI ON C5 z IPA 5m MANUI oD ONOE ŠTO 5/ 02o NLDAVALA Iz DANA u DAN m sAM OsTAO 00050 ' _ „ 2500040 -ząuvexą. zNAa 57o Mu aA. ..srVA NO TAvm DA TE VOLIM svE : _ DA TI I<AZ5M. =. › 0o KRADA. ..”. ETO. TAKO æ' -. I KEROL. sE PISMO zAvIzSAvALO. -
 96. 96. . NIŠTA I NE- . ..NE MožEš ZAMISLITI. .. LIKD Moa 0 I. NE sAM PATILA. ' zAsTo a5 OTI AKO BI NI POMOGLO- TVIZDI DA M5 IOLI'? 'S'I'A MU sE . NA GORE a5 0009.0- BAR SE zA- . VA0AVAM 0A A zATIM, zNA . - 5 005- KAKVI su LULIDI OV- V I<I0AM. ..+I0 5 „u DA 0 A NE- 05? I2AD0zNALo TE ~ DOĐEMO I< TEBI? Mož- MA ' Iauço 51 ZAGLEDAZIUI suM- DA TI a5 00m 5N0 DA MI TO 0050.0 ľCA SE ISPRAZN l--- _ tINILo. .. g . I a “ü 47A I* nm MARTI MISTERIJA VAM ZAKAZUJE SASTANAK ZA MESEC DANA U 5012001
 97. 97. - 25A ` Mužmąu u sos: se - smo samo NEKO cun- Nestanafä Čarlsa Gulda uvu- kao | e Manija í-alisteriju u neo- bičnu istragu koja će na kraju dovesti do gotovo apsurdnog razjašnjenja događaja. Nemoj- mo propustiii sledeću epizo- du QËËTEKTIV 4:22?) “ | `.. 'I: ^`. R.| -IJ na": ' i*: l“ i: !VHS I *-; `|| J1- v s„ESNIPËOR&ČUN 3 , ak_ 3:32 Lis@ ' J A $ | PRORACUN šátílľŽ . i u, .. „ .

×