Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

T R - ZG - SDEX 49

850 visualizaciones

Publicado el

zagor

Publicado en: Entretenimiento y humor
 • Inicia sesión para ver los comentarios

T R - ZG - SDEX 49

 1. 1. I 14 kn 350 SIT ' 110 DEN
 2. 2. :' JJ} á : dim *ir I" 1.. v** TU . w FJ' FI” _ ç' ` W . ' . ' --V uL: ím-ñáf__ 3.: : " “NN & S TRI PZ ONA 'z ~. ,_ sken: Big Guy obrada: unregistred
 3. 3. POTAJNO 5e snorwvs: u STAROME MUNU. ZAGOR l cHIco BJVAJU svąeoocum me« ČNE RAZMJENE: :z ČAMACA su BRUTALNO I5KRCANI uuo: l ODMAH PUTOM POTJERA- N! u sem. NAŠI IH PRIJATELJI suaeoe r ormmąu DA se RADI o CIZNCIMA Píčłsl- LJENIMA NA režAx HAD u saw. - TEKST' G NOUTTA - CRTEŽ: G. FERRI NASLOV ORlGlNAlA: | MERCANTI DI SCHIAVI VIDIŠ ZA4S~LZ>QE7 worm IH_ CHICO. ALI n JADNI czzmcz. . Mamma 5e m2,«. WTI íZAl/ NODU- ' . V . , ' . «' OTKAD JE ŠEF onazro žžifyxxvkusgixgswm. - D** CEN” KO5T^JU 'M' LAGODNO ZM. ' . Lo. A DOPRINOEE MNO- . GO, PQISKFZBILI smo cr- JELO BOGATSTVO eez IMALO reuoA.
 4. 4. ov: uGLJeNAR: su JAKI KAO MuLe RADE PO ČITAV DAN DAMOVAI . Je JEDAN oo PRVIH. PRrućNo JE PRO' ZA MALO GRAHA. mo. Ne BIH se ČUDIO DA se svAxoGA ćAsA sRusr NA ze- / EA. J5KRENO. OVAJ Ne : z- w v GLEDA aAs JAK. e "á sve u sveMu. uz MALO PODSTREKA. .Ios MOŽE HAJDE' TLM Posw' OBAVLJAT! PosAo. HA/ HA/ HA/ wars? rResA IM sAMo MALO PODSTREKA/ DNUAČE, POKVARE- NJAČE/ see VAM JE sIGuRNo srRAsAN. vouo sm GA UPOZNATI.
 5. 5. CHICO, PQIČEKAJ ME UH_ ro . xe BAR LAKO. zove se OVDJE_ ODMAH se rMeeR BILL I Mozere GA NAcI TAMO uNurRA. < JEDVA ČEKAM VIDJETI GADA KCUI JE SVE GVO PQREDKJ' UH. zA reee sAM GOSPODIN LOGAN, AKO s: DosAo rRAzm m TŠNŽW' POŠW? ? __ POGLEDAJTE ME! azGLemM u KAO PosAo. samo GUBIŠ ^U1E SE- L_ NETKO rxo vou Mućm VRLJEME. ' NgMocNEp
 6. 6. TKO 5' T'- 00V"<`^5^~° ' JA `AM zAGoR AKO v KAKO 5e uguowgs mm 3m BAS ZAMMA_ ^5 ZAGOR? ćuo sAM NEKE fNDIJANCE RAzGovARAr: sA MNaw KAKO SPOMINJU TO IME. AL: NrsAM osRAćAo PozoRNosT. oN: uvuex MUMLJAJU svAsTA. 54220 Cu. 3,42 ^U “EM” “EU” m G55 ME Goseoowe LOGANI NANŠAAŽŠŠŠ' ŠŽLŽŠŠŠ” sPRČvŽAcnZŠŽŠD' ZADIVITI TOM ODJEČOM. AKD M: Zeus NEŠTO REGI' Pozum DRZITE Rosove. AL: JA Cu vAM DATI NEMAM VQEMENA' ` PRIJATELJEM SAVJETN POKUŠAJTE se NJEZNUE vLAoAr: PReMA ' IL! sro. PRLJAv: :L: Cu : JA UPOTRIJEBJTI JADNICIMA : nou: TAMO vAN: LoMe LeDA DA smrwco? sJenRu. ..Au Ne zA sJecu a: vAMA NAPUNILI DZEPOVE NOVCEM. :L: ...
 7. 7. lsroooamon_ CARAMBA I CARAMBITA! USTA su MI = . U f . AH_ Evo NEČEGA _ I_ _ PUNA PILJEVINE. ,i ' '. šro CE M: Po. ~w s. BIJEU ČOVJEČE. .BIJEU COVJEČE. .. DAJ MI MALO vous, BIJELI ČOVJEČE. ..O5JECAM KAKO ”^' “UE BAŠ MI PRSA GORE. FIZANCU5KO VINO. AU KAD NEMA NIČEG BOLJEG. .. PRIJATELJUmDOBI T CEŠ KOLIKO GOD DOBAR SLNEKA n aooow PLATE. ausu BRKOVA IZ PQUATELJU_ FAMILLJEI OVO 5E ZOVE
 8. 8. PRLJAVI MEKSIKANCE/ n<o r: JE ` 570 VAM JE? 5^M° DOPUSTIO m se PRIBLIŽIŠ rzosovuwą? SAD CU TE JA NAUČIT! DA SE NE HA! HA! HA' DAT Cu TI MlJEŠA u ruos PosLovE. DEBELA umtzAc srcem ZA swąxu KAP xoąu s: mo orvoms | CRNČUGI. ' HAJDE. BANNIONE. NEKA NAM APLEŠE! B v t '_ g % -ł - V Vi : l ž"
 9. 9. NE ZALI se. KUMEJDUČI PUT ćeé A V" LJUD" a? ? 50315335' PREDSJAVA PROČI 1 GOEE. VAJZAŠ 55_ snąANcg_ pggpgrAvA Jo; NAKON POCETNOG IZNENADENJA, ovzvosaeće su se BQZO Nu: N; PoćELA. OKUPILI OKO NJIH. .. MOMCL NA . m2,_ CHU); ' 5PREMAN SAM. SVIH NJEGA/ ' ` _ MI NAPITAKA MOGA - . DJEDA APOTEKARA!
 10. 10. NE ZABORAVI ČEMU SAM TE DRUGO: ZAUSTAVITL. . PRVO: 125.156:. .. DRUGO: ZAUSTAVITI. .. NE BOJTE SE. 5AD GA CARAMBA l CARAMBIYA/ EAČUNI IMATE. SU MI SE POBRKAU.
 11. 11. MRDNWE MALO- POSTALI srE PRAVE - ŽENSKLCE? DOVIZAGA! 5vE M: sE Cm: DA su oxo MENE SAME ŠEPRTLJE. JE L: BOSTA, MLADIČU?
 12. 12. TISUČU MU BUBNJEVA/ NEKA SE NE KAŽE KAKO ZAGOR NE UZVEAČA NA GOSTOPRIMSTVO/ U ČVQSTOME STISKU. DVOJICA PROTIVNIKA SU SE ZAKOTIZLJALA NIZ PADINU. .. “dj W I . ..A KADA JE JEDNO SUDBINSKO STABLO &U5TAWLD PAD-. A 7 E ž: .v BUDUCI DA vEć SPOMINJEMO « POZDRAVE. ..
 13. 13. EVO T' ~5570 0D MOGA . ..A ovo r: .JE oD ONIH JADNIH PRIJArELJA CHICA. .. DOSTA JE' MLADKU sAMo 5e POMAKNI : TVOJ PRIJATELJ ČE : MAŠ DEsEr SEKUDNI DA OPET PFZIJECI NA DRUGI svuEr. 50055 DOB/ VZ. ..JEDAN. ..DVA. ..TRI. .. TAKO VOUMMODMAH DOLAZI OVAMO 5 RU-
 14. 14. ALI NE ZNAM zAéro sAM xoo HMM, .NE UZIMAJ ro x sam. n2EcE TOČKE PRIMIO uDAEAc crnco. NAUČIT css r: ro UMJESTO DA GA DAM. DAO SAM 5VE OD SEBE. MISLIO SAM NA TVOJU PODUKU. .. . .Au 12155: ME sro v: D:M HMM. ..sro ČEMO NEKOGA TKO ćE se 115x020 ucwm ovoME uHmoąggcAM OSJECAT I . JOŠ GOFZE. DIVLJAKU? se KAO DA ME PRE- GAZILO sronNu BIZONA. : MAM zA NJEGA POSEBAN TRETMAN. HAJDE/ A 5ADA GA vE- ZA NJEGA CU 55 2ms UJEPIM cwzsnM JA POBRINUTI. KONOPCEM. NEKA NETKO ODE DO OBORA l DOVEDE M! JEDNOCQQ KONJA.
 15. 15. .. .ALI PRVO GA TPED “A” “Č” MUDRČ MALO pam_ - . á PQEOOSTROZNOST, EDE. .. GADEI PoDLAcE: PA. ..ro cEMo LAKO srzeom, TIMBEE! TO cETE M: TEŠKO PLATITI! cuJETE u? HAJDE. PREDAJTE SE, CAQAMSA I CARAMBITA/ PRVO: rzeJsc: ... ,. *.- zážgžgínn_
 16. 16. nsucu Mu SKAIPOVA/ :zGLEoA DA ov: MISLE OZBILJNO. MALO F05- UJE, ZAG-FOR SE OSVLJES- TIO. AL! BU- DENJE JE BILO NEU- GODNO. .. DPAGo M: JE DA s: SE PEOBUDIO, oAsro : MA ZDRAVUE OD LIJEPE VELIKI ZAGORE/ KAKO VIDIS, JA : MoMc: TRKE ŠUMOM? PQIPREMILI SMO TI SETNJJCU. DVA, puf 5, 55 PQEVARD_ MLADMU_ , Mam HMM. .POSLUŠAJTE ME MALO. sv: v: vEc srE M: DILL JE PIZETWZDA KOST zA TEBE. TVOUA NAVUE5TIU 5MRT-A KARIJERA STRAŠILA JE _. =': `.= ~7 s! -
 17. 17. zAGoe NECE UMIZIJET: oo : zuKE BIJEDNIH sAKALA KAO sro sTE v: .I KAD MJEsEc BUDE v: soKo NA NEau. ON CE sE v:2AT: T: MEDu vAs : KADA ZAČUJETE NJEGOV szArN: K:2:K u Grzuo: CE vAM sE usELrT: SMRTNI STQAH. ODLUČAN ZAGOQOV GLAS DOISTA JE ZAPREHKSTIO DFZVOSJEČE. DUGO SU OSTALI U TIŠINI. NA BFZZINU SU IZMUENJU POGLEDE. .. HA! HA! HA! TREBAT CE TI ZRAKA KAD T: GPANJE : KAMENJE RAsñARA KOZU Do eoLA. / . ľ ' / VI łYN/ EČ E
 18. 18. DOSLOVNO PRESTRAVLJEN. KONJ se DAO u GALOP PovLAcEćI ZAGORA I CHICA IZA 5555. u PraAsnw. . POJURI ŽIVOTINJO. - . {Č 'i' ČEMU TE mape, ZABORAVIMO UH~ON^J "P M5 DAJZGLEDAO JE TOLIKO POGREBNE NESPORAZUM . JEDNIM PICEM/ PRE5TRAVI0- NA- SAMOUVJEIZEN DOK NAS JE JEZIO SAM SE. PROKUNJAO DA SAM GA u JEDNOM TRENUTKU ZA- MALO ODVEZAO. v NE ZABORAVITE/ KAD STIGNE NOVA POŠILJKA CQNČUGA. PovEćAT CEMO mRADu. JEDVA CE NAM 51m: u ozspovs/ HURA bi TIMBER
 19. 19. GIZBAVI TEHEN NANIO IM JE već rasa: cazwsoe. SVAKI POKUSAJ m 55 0505005 ZAVFZŠAVAO JE N U : sro A5' EE__. ,._ VRLJEME NASTAV - IJALA 5e LUDA nam . _ ' J í E 7 DVOJICE - g; ž: : 3 i_ ' ` ZAGOŠČE. .. NAŠJH UČINI NEŠTO. JADNIH PQEKLINJEM PRIJATELJ/ X KONJ IH JE VUKAO PREMA DOUNL. . MOQAO BIH NEKAKO ZAUSTAVITI CENTIMETAR PO KONJA. UHVATITI CFA ZA NOGU. .. CENTIMETAR. ZAGOR JE MORA FAST! ! SMANJIVAO RAZMAK IZMEDU SEBE l KONJA. .. -. SVE DOK SE JEGVOM RUKOM NLJE UHVATIO ZA KONJSKU NOGU. GOTOVO JE. CHICO! l OVAJ PUT SMO SE IZVUKU.
 20. 20. sfo BILO 5 NIJE. MALO KONJEM? DA NUE . JE OSTAO LEŽATI SLOMIO VRAT? NA ZEMUL AL' 5*** DA JE JOŠ Zrvu: NEGO PrzuE ñJAJNomKAD JE TAKO, MDGAD s: NAM POSLUZITI DA NI u SNU. ODMAGLIMO šro DEBELJKO! DALJE oDAvDEI ovA ZIVOTINJA BIT CE KLJUČ KOJI CE NAM orvoaam VRATA JAzDtNE IZ KOJE SMO UTEKU. UHWTAMO? wzAnr CEMO se TAMO? MAJKO MOJA! r: s: NEPOPQAVIJIV, ZAGORE! NE PRAVI se vA2AN. .NIJE Jos VRIJE- DOBRO, KIZENIMO! ŽRTVA JE SPREM- NA zA OLTAR/ MOQAMO PRIČEKATI NOČ. MRAČNE SJENE TRE- BAJU M! ZA PRAVI UGODAJ U PREDSTAVI KOJU KANIM PRIREDITI. sro TI JE. ED? TO SAM JA. FRANKIE/
 21. 21. ZAR SE TAKO DOČEKUJE UHMOPROSTL JUPITERU/ NEMoJ MI PA, moreAM 7: DOBQOQNNH JA KaJ, TE FQANKIE JO. : HEC! DA Joss MISLIŠ NA PQIZNATI DA JE - 5AM ZIVČAN OD ONO *ro JE REKAO TAKO. nsuCu MU DoLAzt ZAMIJENITI? ONOGA 5m SE o GQOMOVA/ HEJ/ TAMO! IZA STOJ TAMO/ NE MIČITE se!
 22. 22. HA: HA! HA! avm M: VRAGOVA/ rRE UH. ..ALI, ro JE KONJ ZA 'ľ DA. ..Do5RA zwonNJA. SLA SE BRDA. RODIO SE MIŠ! GLE _ KOJEGA sMo VEZAL] _ ogLogoppo 55 ONE r» DAJ O ČEMU SE RADI! ONE SKITNICE. .. »g DvoJ: cE : vRAno KUČI. '- - z 's - L : s zNAo JE NAC: PUT. ZAGOROVA KLOPKA BILA JE NEVIDLJIVA I NEPREDVI- DODI. PRIJATELJU! DLJNA. IZNENADA SE POJAVIO. .SVE VRIJEME JE SJGURNO SI STRA- ámo ZEDAN NAKON Š** STAJAO IZA KONJA. OBJESEN NA INDIJANSKI NAC: N. A KADA JE IZFZONIO PRED ZAPANJENOM DVOJ! COM. .NISU USPJELI PROMRSITI NI RDEČI.
 23. 23. SAD MALO ODSPAVAJ/ STOJ, PRIJATELJU! KAMO S! KRENUO? KAKVA vEcER: N: KAD NISAM : MAo ovA- TRI @Aml OVAJ PUT Sl IZGU- IO, WILLY! ZNAŠ ŠT O CU TI ' HA. ..vEC JE TREBAO am RECI? ČIM EDU zAvRs: oypgg : MA 3m 95551' SMJENA ETRAZE. M: NUTA KAKo JE DAT CU MU SVOJE FRANK: E OTIŠAO.
 24. 24. BLIJEDI POPUT SABLASTI. IGRAČ! SU SKOČILJ NA NOGE SVI U IST! MAH. DOK SE KRIK QAZLIJEGAO DOUNOM. .. GLUPOG lJ PITANJA! ^U-~5'0 JE TO 15T' KRIK ZNAM. .ZNAM. ..AU MISUM DA NE KAOmKAO OD ONOG TQEBA Guam" GLAVU_ TO SE ŠIGURNO ZEZAJU QNI GLUPANLED : FRANKME. ZELE EE NASAUTI NA NAŠ RACUN. M: ELE NAE PRESTRASITL. SAMO v: NAETAVITE 5 J . . 'ŠŠWČ JUPWERU/ EMA TD ŠNA : JA TAKO MISLIM. A AKo NAM DoaRo, LAVLJA ERcA/ :DEMo 'U NE. JA VIŠE NE M0- EE ro ZBILJA RUGAJU ED : vAN: . PoGLEoAr CEMo Ero JE. DU 5m MIRAN DDK FRANKIE. vJERUJTE MENI. AKo CE vA-s 'ro NE v: D:M o ČEMU
 25. 25. OVDJE NEMA N: z. 1 _' -'-š* - {v A I ED KAO DA JE FRANK: EJEvE V, v " A NE5TAO« SJENE! ` v * ' -' " ' - OBORUZANA PUŠKAMA. SKUPINA JE IZAŠLA : z KOUBEI PRETRAZILA OKOLJŠ. .. ETAN: TE, LJUDI. NASAO 4. 3 . , ZABOGA! ovDJE JE : EAM EDOV 55502/ L- . j V NJEGOVA PUŠKA! ~ v 1 ' sRzo ovAMo. I ONDA. TIMBER? JOE uvuEK KAKO M! NIJE MISUŠ DA JE BILA SALA? ' JAsNo. .. G. L "`; "-.5'. 'r a
 26. 26. JEETE L: ČULP To JE ON. : m JE oN, KAŽEM vAM: CUELOGA DANA TAJ M: KRIK oDzvANJA U USIMA. ..UVIJEK BIH GA PREPozNAo: To N: JE SALA. TIMBER! oNAJ ZN502 JE DUH : z P/ KLA/ DoEAo EE O5VETITI. ..SVE CE NAE uran: : MOQAMO OTIČI, MOMCI! OTIDIMO ODAVDE STO BRŽE. ED l FEANKIE SU VEČ MRTVI. SAD JE RED NA NAMA. .. SAD ME DOBRO POSLUŠAJ! JA I MOMCI PROVJERIT CEMO UOKOLO. TI STALNO MOTRI NA BARAKU S ROBO- VIMA/ DA JE NISI ISPUSTIO IZ VIDA/ JE U JASNO? IU TE MORAM DoETA. TIMBER: UC: N:T CU ZACEPI (aumcu: N: JE vRLJEME zA FIISTEQJJU/ HAJDE. v: : zAJEDNo CEMo oT: C: NA oNAJ BREZU- LJAK. POSLJEDNJI KRIK DoEAo JE E TE ETRANE. Cm: M:
 27. 27. nsucu MI BUBNJEVA/ PRIHVATIU su MOJU IGRU, SAD KAD su 55 RAZDVOJILI. LAKO cu IH 5:25pm. V -. -, _.. 1 SAMO DA CHICO ućw: . ' A w, PRIJATELJI. BUDITE vsseu. .jos sve KAKO SAM _ _ . , MALO I BIT CETE u BROJNI- . ' ' JEM DRUŠTVU.
 28. 28. '_. E KAD . su 55 VEČ PRILIČNO HDALJILI oo _ ` ~ 7 . ENO GAI TAMO _' l -. _ 4 . M NA VRHU/ v_ ` ` 'ł . V' ` ' KC ' Š. 2x, KUGO/ TO JE ON! ' nsucu M! GQOMOVA! DEMON! sAD ČEMO VIDJETI JE u ČOVJEK : u NE VIDIŠ DA JE JOŠ : zvm oo- TIMBER IMA PRAVO. KRENIMO l UHVATJMO GA u ZAMKU mo 25m. UH. / PA5JEG u Zavom/ ZAGOR ZBILJA PRETJERUJE/
 29. 29. DA POLUDISI GOVO- NJEMU JE KM m JE R! KAO DA SU ŠVI gvE LAKO/ {rr REKAO: 'KREN' ODVALJENI OD PLA» ' J , POJED, ,m5, NINE KAO oNI i ` : u “NAPIJ se MALO VINAľ' "KFZENI I 5250: 5TRAZARE, KAZE MI. 'A ONDA ono: I ZA- PALI KOUBUf I EVO ME SAD! SAO OVOGA MO- RAM MAKNUTI. .
 30. 30. 5AD Cu GA uvJErzm DA . JE ro BILA MAČKA. .. ODLIČNO! srAo JE! nam JE UPAUO. 1 a» , MIC' 55. MAČKETINO. DA swH MJ BRKOVA IZ FAMIUJEI ovo TE NE VIDIM/ VAPI zA osvEToMI NE moze ro TAKO!
 31. 31. NI JEDAN OD MOJIH PQEDAKA NIKAD NUE 51o IZGNAN ć: - ZMOM PO GLAVII OVAJ JE BACK) uAGu NA MOJ rzoo. Prave NEGO JE : zNmAoeNI STRAZAR USPIO sHvA- 7m sro se DOGADA. MAU JE MEKSIKANAC PUNOM SNAGOM UTRCAO u NJEGOV TRBUH. .. ČAST LOPEZ MARTINEZ Y GONZALESA . JE VQAČEN A SAD CU NASTAVITI SA LQGOROVIM PLANOM.
 32. 32. Au KAKo JE TO MOGUCE? PFZUE MINUTU~ ovue JOŠ JE slo GOIZE. NIJE se MOGAO PREMJESTITI TAK CHICOV KRIK DOPFZO JE DO usuu ZAGOEOVIH PROGONITELJA. .. ZABOGA/ KRIK DO- PIRE ODOZDO/ oA-. JeoINo AKo JE DUH. A ro ME VIŠE l Ne a: PUNO V UH/ TAJ 36012 . .MORAMO GA UHVATITI/ SAMO ČAS. TIMBER. MB! ! JE ZA MNOM. MOMCI/ . . _ DOSTA SVEGA/ NE ŽEUM IZGU- BITI GLAVU U 80123! PROTIV maslu" DA se OVAKVOG PROT IV-
 33. 33. ro w KAZETE/ 12511' Cu VAM JA STQAH ZAO M' JE- “MBER ^'-' NE' : z GLAVE! MAKAR MOłZAO sve OLOVO t; .. è z. MMO 'Z5°9^~ ronzoèm NA VA5/ HAJDE. REKA " * 5AM DA KRENETE. . ` D- . Cu STATI sve 5m sre 55 _ VJERLJJTE M! DA Ne MD TU UHPHJ, RP: DoK suNce Ne IzAoe/ DAJTE PETAMA VJETRA! HMM. ..VEČERA5 JE SREČA DoIsrA NA MOJO. )
 34. 34. DOBRO TI BUDENJE. VE- DA. .BAŠ JA. OVAJ PUT SAM = Ne TREBAŠ se OSVRTATI! DIo oDLuCIo JEDNOM ZAUVUEK - TVOJIH LJUDI JE ODLUČIO DATI szAzIzIJesIrI NAŠ MALI - PETAMA VJETRA. POTEAZIU NesPotzAzum. su LJEPŠI ZRAK. A DQUG] plo_ KAKO VIDIŠ_ Č-g JUPITEIŽU! ŠTO JOŠ HOČEŠ OD NLJE 5A5 ćyo_ A _ MENE, DIVLJAČE? NIJE TI DO- ` 5TA sve oNo sro 5! NoćAs UČINIO? '~ł` a
 35. 35. - x mKum oNo MALO PQNJA č To TI Je SAMO MALO' HMMJMA” “be PAMCENJE' PREOSTALO I NesTANI sIČČIPA 5A NEM^5 NIKA TIMBEE. ..HTIO S! Me UBłTl I TIzeaAo BIH Te TEŠKO KAZNITI, ALI NADAM _ b 7 5V°J'M °°QP^NC'M^~' A KVA PRAVA se DA ce LeKcIJA KoJu Cu TI sADA DATI am DOVOLJNA. POŠTEDI DAH/ OSTANEŠ u u ovom KIzAJu . JOŠ OSIM TOGA. NUE ISKLJUCENO DA SAMO JeoAN DAN, POKAJAT css se. DOBIT Necu DATI JOŠ NeKI svoJ DNUAČE češ» TI2eTMAN KAKAv sI TI MALI ooPIzINosm . OVN pm_ a Po; EEZEFZVIIZAO oNIM JADNIM - H Buewo_ Au_ m2,_ JEDNOGA ZNAČ! DA Te ČEKA JOŠ GADNIH DANA OpEf CEMo 55 TQENUTAKA. A SAD CRTA/ ç v ' v . . __ oIzvosJeće UDALJIU. _ - v ` ZAGOE' I cHIco ~> o _ _I su OBRATIU - V, . o . . POZORNOST » ' . ' * ~ ROBOVIMA `. - v -' zATvoI2eNIMA _ ^ u DRUGO. ) KOUBI. I; SAMO TRENUTAK ` KA5NIJE. 7 sv: NESRETNICI već su BIU osLosooeNI TEŠKJH LANACA. - A' E, ľ r
 36. 36. KAKO VAM 'KAD M0' zwoomusrmvre se. ŽEMO ZAHVNJTI. PRIJATELJI, 5220/ “UE” “UD” NE MOŽETE . _jš- ' ~ * - ~ NI ZAMISUTJ o KAKAV NAM JE zlvor BIO. .. sve SVOJE SNAGE UPIZIJET Cu NA TO m se NIKAD vaše NIKOME NE TREBATE KLA- NJATLNUDIM VAM MoGućNosr ZA sLo- a-oaAN ZIVOT u KOJEMU CETE UBRATI . JESTI-Z u sv: HMNLNA ŽALOST. NEKI NI5U 5PO5OBNI ZA u NAJBOLJEMU STANJU. AU ro DUG HOD? NAS NEČE SPRIJEČITI DA re _, PLODOVE 3,064 5UJEDIMO l NA KRAJ svue- TA. .JE U TAKO? JA Cu POKUPIT! sve sJAJNo/ ONDA NE NAPRAV” CEMo NAMIRNICE KOJE su GUBIMO wzuems. NO5H-A I NOHTI OSTALE u snmmáru. -
 37. 37. ŽELIM vAs oDvE5T: u PORT BOND. zAsorzs_ TAMO CE VAM MOJ PIZIJATELJ 5MIJEM L: TE SHEPARD DAT: PO5AO NA POLJI- - UPOZNATI 5 PO- MA DuHANA. BIT CETE PLACEN: ąucmnçom Gum- KAO l sv: DRUGI. DAKLE. IDEMO! MNOGO SAM UO O VAMA, TAKO M: JE DRAGO áro sAM ms NAPOKON UPOZNAO. SHEFNZD M: JE ISPRICAO svE o VAŠEM POSLJEDNJEM POTHVATU l MORAM VAM : sKAzAT: svoJE DIVLJENJE. TO JE SRAMOTA ZA CIJELU NACIJU! vmsn NE s: sMJELE DOPUŠTATI TQGOVINU LJUDIMA. IMATE sm oN: sueu Pravo' GUINNES/ IPAK, UVJEREN SAM DA ovo 5TANJE NEćE JOŠ ouoo POTFZAJATI. NEK! PRIJATELJI NA wsorum POLOŽAJIMA 25m su M! DA su : zop- sTvu oDr32oJEN: DAN: usPuTmćuo SAM DA se KANITE OPET VRATITI. .. SLUČAJ. JA sAM svoJu MALU BITKU VEC PoCEo.
 38. 38. TAKO JE. ..ZA NEKOLIKO DANA OPET BI TREeAo snc: BROD sA CIZNCIMA. ŽELIM BITI TAMo. zATo s: UPUTANJE VOJSKE sAMo . JOŠ GoRE ZAMIZSILO CIJELU sTvAR. . .Au JA ms. vJERuJTE. NE ZEUM DovE5T: u NEPRmKu. os: M ToGA. NECE To 3m NEKI omsAN POTHVAT. ZABOGA! JOŠ UVIJEK NE POSTOJI NI JEDAN ZAKON PIZOTIV QOP DOPUSTITE DA VAM POMOGNEM. MOGAO BIH SAKUPITI DE5E~ TAK DOBROVO! 5e IZLAŽE TE. H zAGoRE. E: . Š" a UH. -VOJNICI MOGU POSTA- T: OBIČNI GIZADANI ZA SEKUNDU. PRIJATELJU. RITI SVOJE VOJNIKE DA OBUKU CIVILNA ODIJELA. TAKO NITKO NE 3: POSUMNJAO. .. POIZUČNIČE GUINNES. .. . ..No To CEMo JA : MOJ PRIJA- TELJ cmco : z-- vEsT: uz MA- NAJTEZE ČE sm PRIMA- Mm sRoD
 39. 39. cmco ČE se PREDsTAVITI KAO BOGATI UZGAJIVAČ DuHANA KOJI zeu KUPITI NEKOLIKO IZOBOVA. I sve će BITI RIJEseNo. vRAGA ce BITI RIJEsENDI SVIH MI NAPITAKA MOGA DJEDA LJEKARNIKA! vec M: Je DoJADILo To sILNo PReRusAvANJe: DosLo MI JE NA VRH GI_Ave. I DRUGI PUT u MAHARADZU_ JeDNoM sAM BIO : J' '° MeKsICKI DesPe- I zATo. PRED ovoM DvoJIcoM UVAŽENIH svJeDoKA. KAZEM TI DA Me NIKAD vIse Neces NAGovoRIT: NA TAKO , NesTo. _ ZBILJA To MIsus.
 40. 40. NIKAD VIŠE, REKAO SAM! ro n KAZE CH/ CO FELIPE CAYE' TANO LOPEZ MARTINEZ SAM PHILIP . č: V _: ' j: = . . ~ _n_ . , . ,"'. ,< v - I, __ _. .` h - : q . IL š ' I í ámwlłlľľím JEDAN MOJ PRIJATELJ. DRVOSJEČA, TIMBEFZ sm. , nemo MI JE m se OBRATIM VAMA IMAM veuxu PLANTAZU DUHANA NEKOLIKO MILJA omvos. STALNO se MUČIM s RADNICIMA. mea/ uu _ , OSIM, NARAVNO. AKO smo UDłTEJJPRAVO NAM JE snow« POŠłLJKA ~1515 PREVIŠE smrt. MLADIH 1 SNAZNIH LJUDI mu: će szuesm sve ž VAŠE PROBLEME. Fi>a__. ..,7_-ç_- _ - ZDRAVO. LJUDLA ` ” MAC OH_ NE 32m: - T`E ZBOG MOG šxorsxoc; PIZEZIMENA. PRIJATELJU/
 41. 41. 5220 CE m POS/ O I *a* l| t«. A , . 57m' ? HUF 'FMC ODLIČNO. MO 5TEVE, sro CEKAMO? REGI KAPETANU 5KLOP . HASSENU DA : sme/ a "Rosa * - PR NAŠI! 'MO PCA. LIBERALNOSTI. O 5 KU ___f . :: v 'IA " , ` ` _ A - 4 I v l , V . u ČUJTE, GO5PODINE. s oazmom DA sre 5TETA_mpU5,Mo mm JEN oo MOJIH. Msu BAŠ NEKE. NJ PROIZVODAČ DUHANA. IMATE u MOŽDA some IŠTA NEGO crsxvzu? ovoas sMo 1 PRIUCNO ODVOJENI NšáfMMéoJšgéJsč _ oo SVIJETA I. - _ M OPUŠAK_ 1 “q 5 - __ ' : fr 6,459 l , ' ' » * ` . >*` ` ' s ' 'M “A svueru PAPIR TIPIČAN ZA DUHAN IZ VIRGINUENDISKRETAN MIRIS. .. TREBALA 5: sm oouć. ..
 42. 42. LAGANA Je. ..zA KAKO VAM se ooseoooce. ČINI? MALO Je ovA CIGAQA JAKA? BAŠ NAPROTIV. - . .JeoAN MALEM NADRAŽAJ u swH : w vrzAsovAr sro JE ovo?
 43. 43. sreve/ 5TANI/ NE DAJ! SIGNALE/ ovDJe JE NE* sro 5uM~JIvoI SVIH MI VIZA- GOVA/ BARNEY, U PRAVU Sl! KAD MALO PROMJ- sum, ČINI M! 5e DA sAM već VIDIC ovo euzNo Mł~ ŠJE uce/ HMM. .,HMM. . VARATE SE. DOPUSTITE GA VAM OBJASNIM. .. ovA DEBELA BAČVA Je JEDAN oD o~e DVOJICE KOJI su NAM ZATFZAŽIU Pszenocláre PIZLJE TAKO JE! TADA SMO GA VIDJELI/ ALLNEMAM vAM sro REČI, vJe- M RUJTE/ 5m v: ro ZAMIŠLJA- re. GOSPODO?
 44. 44. GOVOIQI. PRLJAVI v BARNEY. ČEKAJ/ MISUM DA SAM 5E HA; HA: HA] NA ovAJ MEKSIKANCE : u SJETIO KAKO ceMD GA NAoovoRm NAČW , GLUHONUEM: 3: Cu Te-. DA MALO PRDCAVRLJA s NAMA. .. PQOPJEVAO_ , g; 's ` : MA<5 TOČNO MINUTU vReMeNA DDK r: "A ofpgguKg WH; g 511200 NE POŠKAKLJA - POL Mwure DDK re : Ne sMRv: HAI HA! HA/ a j'"`| fl: ngvulllllmurł v ` D I ` ž} ~ l. _ čv, ' I
 45. 45. PRORADILA. .. TEKST: G. NOLITTA cRrez; G. FeRR: Uz LAKU sKR: Pu, STARA Je vJeTReNJACA . ..KAKO JE VJETAR VAN! OKRETAO KRILCA, TAKO SE IZNUTRA OKRETAO I GOLEMI TANJURMOKRE TAO I SPUŠTAO 5VE NIŽE. PREMA STOLU NA KOJEMU TI5UČU MU 5KNPOVN UNUTRA SE DOGA- DA Nesro sro M: se
 46. 46. zAsro Je DNAJ ne V' ' BOLJE DA PResrAo sLAr: SIGNALE? ' ODMAH PRO- : zAsTo se VJETRENJA' , _ 2-' 7 vJeR: M. CA : zNeNADA STALA . - * . oKRerATp ^ OVO M' 'ZGLEDA sAMDuvJeReND : SIGUIZNO Je DUH sA NAJBRŽ' NAČW/ SJEKJROM SKOČIO NA KRov MUNA. .. . ..l rReNurAK KAsNue, oez : MALo oKuJevANJA. DOHVATIO se vJeTReNJAce. sAMo se NADAM DA ce : zDRzAr: MDJu
 47. 47. B! TADA NAPUSTIO l TAJ OSSLONAC. ` nsucu Mu . v _ . . . SKALPOVA/ ovo v: D:Mo sro = `_ ` ' “o . _, DOISTA N: sAM Je sA srAR: M t - v ' V osTALD T: Je Jos sAMD PAR SEKUNDA D/ LODLUČI se l ISPLJUN! sro zNAs AKD Zeus DA NA vR: Je- Me zAusrAwM sTRoJ.
 48. 48. _; oDRe oLAvu. ' CHICO! evo Me: KOJI JE VRAG TEBE TO CU 17 POSUJE IZIZIGAO, PROKLETNIČE? OBJASNITI.
 49. 49. sAo MDRAM MI5UTI NA ZDIZAVLJE MOG PRUATELJA. ł-'OČNI M: - suT: D svDMe. DIVLJACE/ POGODTŠŽŽQMREŽŽC "O JE Au DPRezND: ,H . , . "P 'ZGLEM DPAsAN KOLIKO I'-"'““' H Hoće. AL: Nece Sl; Moć: :ZBJEC: :š: :il W UH! Moze am
 50. 50. CuvAJ SE. ..TREBAO B! 5m DAS. .. ZABOGA! ' sro sAM T: REKAO? *i u : KAD Cuu PosLowcu l* _ ili. . -r Z. k á_ ' * . x DITE a PO RAv a m: : | . . "b ` LSU Z0 L . J ` L . Na
 51. 51. DOBFEOJ TO . JE GOTOVO. CHICO. KAKO Sl? GULP/ Jos rvrAs? KAD LJes NJAK zA vRtJe Me BOZICNOG PDsTeD: Me ISPRIKA. :sTINA Je u ToMe DA s: se OPET POKAZAD KAD sePRTLJA. oDAvDe : ISPRIČAT Cu T: sve u DETA- LJe KAKD su Me DNA DvoJ: cA RA- zoTKR: LA v: D:, v: D:. - : sKoR: sT: Me KAD zAMoRcA : oNDA Jos PRIDDVARAI ': || l| '. Rec: Jos sAMD JeDNu R: Jeć : Ne sAMD m Te NeCu DDve- zAT: NEGO Cu PDKReNuT: ENO DOLJE PQOKLETOGA ČAMCAI TKO B! REKAO DA U SEB! MDJA. .. Necu wse oTvoRm ' i usTA. ose- l ': _ i
 52. 52. NA BQODU SU SVA SVJETLA POGASENA. REKLO B! 5E DA N! l' 'Ig-Ze xxx" ~ `~ VH , - > saša i pišem. g_ . L? " NEMAŠ 3.45 IZDDRA, sTAR: MDJ. ?R: Je : L: ? DsL: Je DN: TAMO Ce sHvAnT: sro BUDUČ' °^ JE PROPNA N^D^ se ovDJe DosDD: LD : ?Roouzm D^ ČE 55 ON' '5KCR^T'» NE U MHQNUE VODE_ OŠTAJE M! NEGO DA 55 JA UKRCAM. NE GLEDAJ ME KAO DA SAM OSUDEMK NA ŠMRT. UOSTALOM. NE IZLAŽEM SE NEKOJ PEFŠEST LJUDI_ A FAKTOR VEUJQPNOST" , _ _ z 'í , . : zNeNADeNJA oKReNuT Ce - ' , w _ VAGU u MDJu KDR: sT. TAMD Ne MDZe sm wse DD DA. -A sro Cu JA u MeDuvRe~
 53. 53. ć ' ' * 4 lifšso<èáíálškšíéžJžèížáćšè 'hííííqöáíuásžšíiš” smo Pow 852 MM MLAD: vw ' ' . sLJeNKoI UBIT c: : vRLJeMe SMI« PDSADU D Te sTD s? ReMAM. Šłuwuć, NATPB NA TVOM GROBU. VIDIMO 55 US ~ KORO' HMM. ..MJesec Ce usKoRo zAć: :zA BUEDN' TRGOVC' “UD-CN” DDLAKA. ODUČNO/ :MAT Cu W5OM- 5^D CEMo 55 oDvoLJND vReMeNA DA se NEOPAŽENO POPNEM NA DRDD. TRENUTAK KASNIJE, IZBJEGAVAJUČ! I NAJMANJ! suM. zAsDR se već ? R:suz: D TAMN: M DDR: sIMA sRDDA. .
 54. 54. MVOJAVIO 55 'ŠPOD PQAMCA I UHVATIO ZA łpAK BOLJE DA BUDEM OFJQE. ; 'EEN' L^”^C~ ZAN. ČUDNO JE DA NISU NE CUJE se NI NAJMA- osmvšą NA NJ! ZVUK. OCIGLEDNO SVI SPAVAJU. UUUFJMA 5LUH! x mw Č mm mm w NEČE VALJ» DA DIGNUTI
 55. 55. l ' nsucu MI BUBNJEVA/ EVO UHWTOUKA MJESTA GDJE Cu se _ KA NIJE MI LAKO szwzm. _ _ TREBALA/ 5AD , š _ . A , ž' ~ CE sv: POHR- V 4 -* “ g. . - I -°'“ l un OVAMO. 7_ - . - è a "z V i - - i 77.733; : l v. 'A . ` . . 1,? V A' v. _ 74_ ' O' ' 1 . ." z ' . > ' l ' : m H I I' A | , , , ) ` 57
 56. 56. bAMO rIHo, MOLIM VA5/ DoSAo Goyoą; u SAM VAS OSLOBODITI/ NETKO OD vAs MOJIM . JEZI- ZOVEM SE ZAGOR I DOŠAO SAM DA VAM POMOGNEM NE ZAVAQAVAJ 55 uzgąwpuym RIJEČIMA srsć: SLOBODU. TO sAM vec UČINIO JEDNO. ) m3,; sum; NAou_ sro MozgMo DIZUGOJ SKUPIN! ROBOVA. ONI SU SADA Ućmm M1_ spumn; LANCIMA NA 5IGURNOME. DALEKO ODAVDE. í; I n SAM Pszonv svuu? I Cuu Dom; MORAMO mz”, m ME Y' NETKO se POPEO NA MOST. SIGURNO su NE OTKRLJU_ sAmkn-E ME muc ćovasm KOJEGA SAM BACIO u IZMEOU SEBE I. - TIŠINA/
 57. 57. UH! IZVUCI ME LUDMCA PROBDJE_ VARAŠ: KAKO Sl. DO» VAN, « UMJEŠTO n« 1" Noc éADI pzvLA_ ` SE. SAM. .. VHAGA. DOSPIO POSTAVLJAŠ GLUE ČENJA PUANDUQE z NIsAM PI- PA PITANJA/ KM, SE NE MOŽE - JAN I uor+ otzzxm NA NOGAMA. DA. -A OVA BOCA VALJDA TE UHVATILA 9.} V JE DOVRŠMA VIZTOGLAVICA DOK SI 58 NAGINJAO. .. sro MISLIŠ TKO TE MO- MJESTO I PAZI DA SE OVAKVA ŠALA vxsE NE PONOVI/ KWETNVE- 9°' STA JE VIŠE TIH PIJANICA/
 58. 58. HA/ HA! HA/ JADAN 5Tt2A2AR. BAS NEMA SREČE! MIČITE se! NE ČUJETE ME? IZEKAO sAM NA MO5T/ DAJ MI RUKE. DAMBI. ŽELIO BIH OŠLOBODITI NEKE OD VA5. NEKA TI BOGOVI DAJU POTREBNU SNAGU. - o POČISTITI BROD PRIJE @my: NEGO ODETE KOD svoam KUPACA' HAJDE. SVI NA MOST]
 59. 59. PENJITE se AKO NE ŽELITE DA oD VAS NAPQAVIM. ., : iiľifk . ľüíiiziíjiľu . TEJ II HILIIllllllzllalhnrym! lu"illllllilIllllllllllłlľrľlx IIMIIIIHIIII Iwu DOPUST DVIJE RIJEČI. KUME? Evo n GA. DAMEI. svsz: GA KAKO TQEBA. JA cu
 60. 60. GDJE s: NESTAO? ZAŠTO NISI POTJERAO . ~ _ k O TO STADO NE MRDAJ. DRAGI. AKO TI JE STALO DO DA ČUJEMOWKOUKO KAPETANMGEOIZGE. . sąAąNcuAxo cem JE JO? 5095 SAMMY I FLINT. .. UKU- IH SIZEDITI. NEKA MI SADA LJUDI NETKO POMOGNE SVEZATI . - " OvOG DOBROG ČOVJEKA. Č? _ " *k* I: _
 61. 61. UČINIT CEMo TAKO, ZAGO- 5V! OSTALI. A POGOTOVO ON' NO KADA ZAČUJETE MOJ RATNI KRIK. KOJE 5AM OSLOBODIO lANA- sv: ZAJEDNO SKOČITE NA POGADU/ CA. NEKA ODu NA VALUBU PO- LAKO l MIRNO, KAO DVA 5IJJE~ DE ZAPOVIJED. .. DOBRO. SAMMYWNIJE MI JAsNo ZAŠTO SU FEED I RONNIE 1.' HAJDE, FUNTuRAZDIJE- " LI IM METLE. . MORAJU MALO POKAZATI KOJEMU OD OVIH UGLJE-
 62. 62. l' "' / /”/ // / / O . USKORO GE NA PALUBI RAZMAHAIA ZEGTOKA -. A LANCI Kom Gu ROBOVIMA VI5IU GA zGLAvAKA. PoKAzALI Gu GE KAO GNAZNO orauzJE. KAPETANE/ “l KAPETANE/ a 5 sm: I. * ~
 63. 63. KAPETANA HASSENAM IZOBOVE! VANI JE PRAVI PRAVCATI tłüIłlIllłgIllílľígigíllüľñłátk*'vi nrwsíuIIułíhnuu* I. < ” M_ MID " I" VŠ; ZVUKOVI BITKE DOPRU 50 ' 00 GUMA ' ALLNEVJEROJATNOI NETKO JE OGLOBODIO I 5JETIO GAM SE! DIVLJACI CE IMATI PAMETNIJEG POSLA u I " . .. . . GTA" 4; ü . . _. J | ___l I” W' - m ` | . . v H L ETO! JOG PAR POTPALUBLJE. - I v ' ' UDARACA I VODA Uľgglçłzłèží” L: __ . ` w* I I ` w' ~ w , v CE NAVRUETI u . ' 1 . ~" = Apov / vEuKu SJEKIIZU , ~ ' a v"' * " ' ' . a IMA l GvOM GNA- GOM POČEO LUPATI PO DNU
 64. 64. w AGCEQECŠNrLnèJggQ; s A JA Cu DOTLE 5.4 SVOJIM MAUM ČAMCEM š MIQNO PRISTATI UZ OBALU. ZATI se NA POVRŠINII se USPIO IZVUČI moz 51200510 I DOK JE VODA NAVIRALA KIZOZ FZUPE KOJE JE Płzozoąáćw : zauáco KAPETAN HA55EN. .. s kmfłłllñíłhííi L' z "ľątíifrwľm J IM amm * , - . .~' . 2 mmm . - v ľ `| Il“” *gp v_ % *ľotugJ-Jm' , f a « , al DOTLE JE NA PALUBI NAGU TRZAJ BRODA. IZAZVAN NADIRANJEM VODE. ` , DAO NAVLJESTITI sro se t~ g: ooGAoA. - ~' V V ` , . . .a-íí_ 4 ` , ' svIH M! - . mrzxwooosxm . BUBNJEVA/ v` v _ , .
 65. 65. ŠTO SE DO' . ..NITKO ME NEČE RAZUVJERITI DA ru SAGA_ BUEU NE RAZUMIJEM. .REKLO ČOVJEČE, B, SE DA 56 BROD NEMA SVOJE PRSTE STARI KAPETAN. ` PUNI MOREM. .. KWAI TAMBARA 57o n JE 5540? URUMBU OCHON' ' ` sro se DOGADA? ŽŽŽŽTIEŽSTJE RUPU. POTO- aezo 5PU5TłTE AMAC l u NJEGA UKRCAJTE ZAROBLJENIKE_ aAcrrE u voou sve sro PUVA I ŠTO VAM Mozs PO- 5LUZITI KAO osLoNAc/ BAŠ KAKO sAM MISUO! sAo VIŠE NEMA SMISLA NI nzAzm KAPETANA. ŠAKAL JE słsumo VEC NAPUSTIO 81200.
 66. 66. HMMmMOR/ M PQIZNATI DA NAM JE LIJEPU PREDSTAVU APRAVIO! NE ZNAM ŠTO BIH DAO DA GA MOGUMGROMOVI! Ios NEŠTO! 57o PRIJE se UDALJITE oo BRODA IL! će vas nwm- , ć: VIR DOK BUDE TONUO. 5-- . .. p u Iv g, Š? 2 ` ' _ _| , n' . ` -í .2 l DOK SU DANIBIJEVI LJUDI ISPUNJAVNJ ZA- GOROVE ZAFOVLJEDI. ..
 67. 67. .. .DUH s. « SJEKIROM . JE PUVAO SNAŽNIM ZAMASIMA, NO KADA . JE ZAŠAO IZA MALE mero: POKUŠAVAJUCI : Burma BJEGUNCA PRED KOJOM JE TEK TRENUTAK QANUE VIDIO KAPETANA. .. VJEROJATNO se NEKAKO vEć DOKOPAO V - ~- OBALE! MORAT Cu pA NARAVNO! NAsrAwn POTJERU i TO JE ON!
 68. 68. suouc: DA 7:. VRLO VRIJE» oN: ČOVJEČE. N:5: TFZEBAO MOJU POMOC. ODLUČIO SAM P:2E: <:2AT: T: VEIJEME K052i-- SNIM smerom. IMAT CEMO : sro SKUHATI ZA VEČERU. I UH. ..A TO- LJAGA? I ONA TI TREBA ZA RIBOLOV? POPUT OVE OVDJE. NA I " PRJMJEIZ. .. n' Bl' ».5 ' ' . I Will IA STARI MOJ-, _A TOLJAGA zA ČUDNU : .ov: Nu KOJA. ČINI 55. ZM u OVIM VODAMA
 69. 69. cmco. NAJDRAZ: MOJ ULOVIO DEBELJKO! r: 5: SAM GA PQIJE PAR TRENUTAKA. TO NIŠTA-. ZA ČOVJEKA PO- PUT MENE ro JE PRAVA 5:rN: cA. I SVIH MI BEKOVA IZ FAMIUJE, ZAGORE. .. NO PRIPREMI se NA DUGO HODANJE. ZEUM 57o PRLJE oTPRAnr: ONE JADNIKE NA NEKO s: GuRNo MJESTO. . _ E_- ? aašáŽfA-, ł SAMO SE NADAM DA JE LEKCIJA KOJU SAM DAO HASSENU DOVOLJNA DA 0355- HRABRI SVE SUČNE NJEMU. NE ŽEUM NI
 70. 70. TEKST: G. NOLITT cRrEz: G. FERRI 5RETNO OKONČAVŠI oPAsNu PUSTOLOVINU s RoBOwMA : rRGovc: MA ROBLJEM, zAGoR : cmco su se ZAPUTIU u svoJ ZAKLON u DARKWOODU. - NIJE NAs BILO u NAŠEM zEMALJ- SKOM RAJu BA- REM NEKOUKO . .PREMA P0- ZNATOJ BQJI ZNAŠ sro Cu r: RECI. cmco? JEDVA ČEKAM KONACNO OPET vJERuJ M: . OSJECAM srRA- ŠNU NosTALGuu PREMA vEDRo- ME M: Ru NAŠE . .J. cARAMBA : CARAMBITA. PREMA NAŠOJ SMOČNJCI KOJU sMo O5TAVIU : cRcAru 5v: M BLAGOM BOŽJIM/ HA. .5UDECI PREMA DEBLJJNI TVOJE TORBE, NE B: SE RE- KLO DA SPNEPRI-
 71. 71. V (iI-ćDNO SE VARAŠ. PRIJATELJU. OVDJE SE NE NALAzE NA- M: RN: CE ZA TIJELO. n: .JE HRANA zA DUŠU. : ZATO DOK 5MO PIZJJE PROLAzIL: :cRoz ONO sELo. ŽEUO sAM : cuPm GrrARu. INSTQUMENT KOJI swRAM NA ZALOST, u GNOME DUCANU B: o JE NA PROOAJu sAMO JEDAN INQTQUMENT. - T`I5UCU MU SKALPOVA/ TO . JE NE 57o NOVO! MOGU L: ZNAT! O ČE REC: cu r: : MOIZAŠ ZNATI DA JOŠ OD MOJIH NAJZELENIJJH DANA, MOJA DUŠA OSJECA GLAD ? A RoMANnCNOM PJESMOM I NJEŽ' NIM NOTAMA. MU SE RADI .7 IPAK. NIJE M: JAsNo KAKVA ro M: N:JAruRNA GITARA MOZE srAn u. - UH. ..CUENIM I . TVOJU 5KROM- NOST. NEZAMJE- NJIVI MOJ PRIJATELJU. 1 MORAM NAU» ' Cm KAKO sE swRAI
 72. 72. GICDAJ, zAGoREI ZAR NIJE DIVAN? ZA NEKOLIKO DANA ČIM SVLADAM UMIJECE, NA NJEMU . cu SKLAD/ Wi zAND5NE KASNIJE. KAD JE FALA NOC, NAŠI PRIJATELJI PU« sToLOwNE urABORm su SE NA MALOU ć: sr: N:. ru NOC DuGO ČE mmm sv: STANOVNICI ŠUME. .. HMMWDOPU STI DA IZRAZIM PONEKU SUMNJU.
 73. 73. .. CAK JE l DrARI . :AzAvAc DAO SVE OD SEBE MA muaA svnzAcA NUE NE B: L: 97o BRZE I5I<OPAO TUNEL KOJIM ćE ZAnHNULA N; NA mau: SE DOMOCI : zBAvLJENJAm CHICO. zA LJUBAV PRETJERUJEŠ! JA BAS BOGAI SMIUJJ sE M: sL: M DA M: zA POČETAK MOJIM UŠIMA/ :DE PRILICNO DOBRO. POSLUŠAJ SAO OVO!
 74. 74. VIDIŠ? SJVIDJELO TI se? TO . JE PJE- 5M: cA KOJA BE ZOVE 'PRANcu- SKINJA ZELENIH oćuu, N: RIJEČI wáe/ NECu TI DOPU- srm DA IKAD V:5E PUHNEŠ u ru PUHAUCU! JASNO? u REDU. NE SPIZEMIŠ u ru TRUBU u TORBU, ISTOGA ČASA. POSTAT CEs MEKSIKANAC MODRO CRNIH OČIJU! Au NE ZABORAVI. DA su NAŠI PREc: B: u POPUT TEBE, NAŠ SVIJET NIKAD NE B: UPOZNAD MOZARTA. BEE THOVE- NA N: BACHA/ HAJDE. CHICOJZA OVE LIVADE POCNJE NAŠ DARK- wOOD. surRA CEMo SPAVATI u sVoM KREVETU. UJUTRO NAŠI su PRIJATELJI NAsrAwu PUTOVANJE. ŠUMSIU KRAJO- ux PREPUsnO JE MJE5TO OTVORENIM PROSTORIMA. - POD ZELENOM rRAVOM TALA- SAU su se BREŽULJCI. .. DA. ..AKO PRLJE TOGA NE UMREM OD UMORA.
 75. 75. TOLIKO GMO GE NAHODAL: u OVA CETIR: DANA NE. ..ETO. GAD GE CULO JA- TAMO G ONIH BREŽULJAKA NEK! JE : ND: JANAc : GPU- Gno RArN: KRIK. uH. .,A usKoRo CEMo u NEVOLJI Bm : M: . HA. ..JA N: GAM ČUO NIGrA. ..MALO G: ZNCAN. PR: JA- TELJu MOJ! nGUću MU 5KALPOVA/ GAD GE ČUJU : Pu- JADAN JA. .NA: <ON ONO- LIKOG HDDANJA GAMO M: JE JOG TREBALO TI2CA~ NJE. DA POLUDIŠ! KAMO CEMo TAKO?
 76. 76. 5 MALIM MEKSIKANCEM ZA LEDIMA. ZAGOF? JE HITAO PREKO UVADE U SMJERU ODAKLE SU SE I DALJE ČUU PUCNJEVI U MAUM RAZMACIMA. .. HMM. . JEDNOGA CONE- STOGU HVATA DESETAK DRUGIH INDIJANACA. .. SVIH MI BRKOVA IZ FAMJUJE/ DA NUE IZBILA INDIJANSKA POBUNA DOK NAS NI- JE BILO? NEJVE CERU- . JEM DA . JE TA-
 77. 77. sro POSTO su ovo MLADI RAT- NIC! CAYUGA. PRAVE 5e VAZNL an' ce DOVOLJAN MOJ ČUVENI nam DA IH zAusTAvIM. OTRČAT CE KAO VJETAR. NADAM 55 DA Sl U PRAVU. SIGURAN vraLo 8220 JE zAaorz SHVATIO m NIJE POLUČIO OČEKIVANE REZULTATE.
 78. 78. NEVEM. NE RAZUMIJEMHJZGGLE JATNO' 'DU DAMA NE NJŽŽJŽANCŽWŽKAŽŠ: POŠTOVANJA PREMA _ DUHU s. « sm: VJERUJEM DA NAM DOLAZE ČEMO JE- DNAKO UVJEQ- LJIVIM PREPU5TI MENI TC; KOPLJE!
 79. 79. ZAGORE, ću~ vAJ 5e/ . 4:1 . 3 çágíi} U v~k « V/ “f r o AI E Iv* 'jh' `J: j". : k ? JSC : sk l ČEKAJ. KONJICU. MISUM DA 655 NAM KOIZISTITI. OTVOQ, od CHICQJ US-
 80. 80. UH' DOLAZE SJAJNO/ ' Nov" ZA' NADAJMo se DA ovA ztvon- DOVOLJNO M' JE I MAN-JE. NJA ZNA svoJ pogAo y pA DEBELJKO. ŽEUM SAMO DOC! ČE , M opmAćy_ DO ONIH 5m BRANE KOLA. - HAJDE. KONJICU. JOŠ NADAJI s NAMA NA sem, NEČE IZDFZZA- n N! Dvue MILJE. HEJ, VI. HJUDL NE PUCAJTEI
 81. 81. Ne zNAM, 5INI<o-. II svAxoM > SLUČAJU. vJesrI LJUDI. KAKO PAZI su se OSLOBODILI INDI' NA DESNO- -~: :: ve. « SAGNI se I ČUVAJ GLAVU! 05mm JE MOJ POSAO! DAIZITI. ZAGOIZ JE. UNAPRIJED SPREMAN. ISKOČIO IZ 5EDLA KAO PANT ERA. .. . .NO PRIJE NEGO JE MOGAO U . .I TREN PO5UJE. PQOTIVNICI SU SE PREVRTALI U TRAVI.
 82. 82. :MIT Cu TE ZAGOIZE! vJERuJ TI sJAJNomc ME V UH! OD MEDVJEDA IMAŠ sAMo IME. UMIŠ- LJENI MLA- -. JER SNAGA TI JE MIŠJA. .. A 5AD češ IMATI I SRCE OVČJE. - CENE KOZJE OČI! TIsuću MI BUBNJEVA/ aIo sAM sAsvlM ZABORAVIO NA NJEGOVE KOLEGE/
 83. 83. UH. ..NADAM 5E DA TI DOBRI LJUDI ZNAJU GADATI. .NE BIH VOLIO DA ME NA KRAJU ONI UPUCAJU. NEMA SEM/ SLA OVAKO RISKIRATI ŽIVOTE. NAPAST ČE- MO IH KAD STIGNU CRNI JELEN I NJEGOVI RATNICI.
 84. 84. HVALA NA SURADNJI, LJUDI. .. AU, GDJE JE MOJ PRIJATELJ? JADAN MoJ CHICOI NA ZALOST, zA-sAD zA NJEGA Ne MOGU NIŠTA ućINm. POCI Cu u eorIzAcsu zA NJIM ČIM IZADEMO Iz r OVE GADNE sm} MISLITE DA ceMo TO USPJE TI? A OVO SU MOJ SIN STEVE I MOJA ŽENA MART/ LPRIJE DVA MJESECA SMO KRENUU IZ VERMONTA PREMA MARIONU. U OHIJU. MOJ NAJSTARIJI SIN TAMO IMA RANČ. uH. NA ZALOST, NIJe osmo. A mero NE? vec vIoIo sAM GA KAKO Je PRO JURIO KAO GIZOM. NIJE USPIO zAusrAvm KONJA. ..5IGURNO Je ŽIVOTINJA PoDIvLJAIA. SAM ZAPAZIO DA STE DOBAR STRIJELAC. GOSPODINE. .. GLEDAJTE/ NIJE MOGAO NISTA 4 PERKINS. ..
 85. 85. SVIH MI VRAGOVA/ , DoLAze NovII _ USKOČI GoRe. sreve/ NeMA SMISLA NADATI se KAKO ce MoRAMo POBJECI VAŠ KONJ ZAJEDNO 5 KOUMA 5m ODAVDE! BRZI oo NJIHOVIH KONJA. BOLJE DA OSTANEMO ovDJe. ODAVDE BAREM UDITE u KOLA. GOSPODO _ DODNTE M' TU 5T^RU PEQKJN5WGOQE JE ENFIELDICU PA ČU VAM SIGUQNIJE_ POKAZATI KAKO SE
 86. 86. onsrA Je, MLADIČU! DOK sre vI . .IOS BILI II PELENAMA JA sAM PUCALA Po INDI~ JANcIMA NA NA-SeM RANcu u KENTUCKYJU. HMM. SVAKAKO. SVAK AKO. .. SVIH MI DARKWOODSKIH BUBNJEVA! PRIČEKAJTE NEKA se PRIauze PA TEK oNDA PUCAJTE. NA zALosr NeMAMo vReMeNA zA Po- NOVNO PUNJENJE. , .No TIZAGIČAN oaRuc sve se VIŠE . sre zAo om NJIH. gz í j _ l
 87. 87. NE IZLAZITE 'Z Z^I<L0N^ 'U ČE 'Dva 579510* oRoMovII Nece 5m IDuce srRe ~ '”“°7“L'á^; ,'? ^g7 LICE, BAREM Ne 0D ONO' SKMPOVA/ BRAVO. PE RKINSE ! HMM. ..ENO JEDNOGA MALO SMIRENIJEGA OD OSTALIH!
 88. 88. SJEKIEA T' OVA-J PUT NEČE MožoA I IMAŠ PRAVO. UŠLJI- ` SPASITI ŽIVOT, ZAGORE. VA ZVUEQIW Š' 'Všl v TI NECEŠ 3m MEDU oNI- MA IcouI će SLAVITI MoJ PREURANJENI Q. h. 'L1 1-3- AS I. I GIeDAJre TAMO/ IZGLEDA DA su INDIJANcI ODLUČIU oTIc 9 'V' ł I ` I n 4 I I I' - r , . V . ' a ' I ' | ` ł ~ JuPITeRuI vI sre PRAVI URAGAN. GosPoDINe. JOŠ NIsAM VIDIO NIJE VRIJEME ZA KOMPUMQVT E. UZMI
 89. 89. IZNENADA. JeoAN JE zvux DOPRO 7 1 oo NJIHOVIH usIJu. .. * a» M at? ? I I t! f l ł V? ^` s-JW .1/-_ NE NADAJTE SE TOME, GOSPODO PERKINSMVJEROJATNO SE SAMO DOGOVARAJU KAKO m : m5 NAJ~ LAKŠE POBIJU. JOŠ TAKO JE/ TAKO JE! TO JE NJIHOVA TRUBA! SIGURNO DOLAZE IZA BIZEZULJKA. s' 'u _ M' mim l* HAUGH/ RALGPRsIMO se IZMEDU BREZULJAKA! a I 'l g* á I ~ ~
 90. 90. GLE DAJ TE! SAO Z BILJA ODLAZE/ A . 'x ~ _. 1 VI . . SPAŠENI sMo, MAR- ZVAO 5E JA ZAGOR. VJEROJATNO VOJNICI IZ FOIZT WAINEA. l! 7 ` ` ' V , --o. -., ._ i_ . :_: -_, _,. .'_<: / nü 'r' 3' h NE SKIDWJTE ? OGLEDA 5 ONOG VIZHA. HA/ HA/ HA] A JA CU QMKOME PRIJATELJI MOJI. SVAKOGA CE se ČA- ZEuM : zuuam Fonem” nemu cuąn; se sA TAMO ZAVUORITI zur: rzupc: sve rs Mou. PLACU_ oggcmknm_ NAŠIH 5PASITELJA. GOSPDDINE {V i ` 'I ' *i* 4? 92
 91. 91. MOŽDA DOLAZI CUELA REGIMENTA. MMO' 575. AU u TOM SLUČAJU osmr cena MUDRL PRUA* BEZ Nos/ CICA. ENO IH. TATA/ ENO x Š*** x l , AA`QZI4 4 Il l hujš-Ž KDNJICA SJEDINJENIH DRŽAVA IZRU- ČUJE VAM FOZDRAVE. DAME “ _ - t "
 92. 92. NAJDQAZ} MOJ U TO NEMA SUMNJE. DEBELJKO! DI VAN 5!! NIKAD n VIŠE NECU ZABRANITI swa/ m ru BLAZENU Trzuau. NIKAD VIŠE, VJERUJ! MALO POSUJE. NAKON ŠTO SU PODROBNO . .J OKO DVA SATA POSUJE. NAŠI SU SE PRIJATELJI ZAHVAUU MALOM MEKSJKANCU, KDLA SU OPQOSTIU OD PERKINSA. KRENULA U SMJERU NA KOJI IH . JE r ZQB _ UPUTIO ZAGOR. o AKD NASTAVITE rum PUTEM. BIT ćere u FORT HENRYJU PR! - JE NOČLJ SAVJETUJEM VAM DA osrmere TAMO sve 00x NE NADETE NEKU KARAVANU KOJA IDE NA ZAPAD,
 93. 93. DA. i ŽENA MU . JE MPATIČNA. i«"lr: N z z, l ` / CARAMBA i CNZAMBITA/ BiLA si . Ios SIMPATIČNIJA DA STAVLJA MANJE PAPRA U JELO. BLJAK! STRAŠNA VIJEST PRENOSI se DARKWOODOM, s USTA NA USTA. .. ZAGORJE SRAMOTNO PORAŽEN l INDIJANSKI POGLAVICE SADA se KLANJAJU NOVOM GOSPODARU. .. NERANJIVOM IRON MANU.
 94. 94. m: : . ze ro vam: so maram ` 5' e m - zavore, '#005 S0 MI ODUZČIG. .. i MENE src mai/ u. m: mau: ~ : Ara/ m a l' l* v : L s 'g' M» ľií 4:1. 7n- ~ 4 _. ,. x i. 1.1. . x da; , I a-r-: '-: =,. -.E~: _- « 1-. " '_ -e n vi? " _i_ e@eći MW I, I . n #M š" 5o ł
 95. 95. .iezovite PRIČE o SABLASTIMA, VAMPIRIMA I OSTALIM UKOVIMA iz zoNe SUMRAKA DYLAN ooo - NAPETE STRIP EPIZODE ZA uuaiteue NAJVEČI STRIP IZDAVAČ u HRVATSKOJ » 1" z "iz TA: : ', .' VAM PREDSTAVUA i, J NAJBOLJE EPIZODE ZAGORA I CHICA ~- U NOVO! OPREMI NA svlm K'OSC. MA i . .. MARTIN MYSTŠRE I DETEKTIV ~- NeivioqućeGA. NOVI nozivuAii JUNAKA ZA KOJEG Ni JEDNA zAGoNetKA Nue NAJPOZNATIJI SUPER JUNAK ľ "o " ČUDESNI SPIDER-MAN ~ song se PROTIV STRAŠNIH / -- ZLOCINACA, POKUŠAVAJUČI ODRŽATI PRIVID SVAKODNEVNOG žIvotA. NŠŠJEQ" PRONADITE Novi BROJ NA vAšiM KIOSCIMA. .. r . .. Nigpete PUSTQLOVNE muce iz euoucNosti. NATHAN NEVER - JUNAK ČI_JE su ooconovstiNe PostALe VASA OMIUENA LEKTIRA. LAZARUS LEDD . ooLučANiJAK upoaaipnotiv H. o ` 4; w V _ b; > 'I g , , 7-. . ' . . vnosiost. zuoi 1 - _ u MmmM ZAGOR - LEGENDARNI . p , _ ŽMNOM' m. , DUH sA siexingm iz -geçi , .5 'l i* g, . ,usmtovułi DARKWOODSKE uivie Vrag-r e , “osrvwdlrąl v i. GASLUEDEIZ INJEGOVŠEPRTUAVI i'_. 7,? _ s _mw- _a_ é mmnw PRIJATELJ cmco i g« wxá g: . I, 4 ogfxpufľkeľüłzš ~ mmou_ PONOVOUAKCIJI. d_ i = ' . Č; nu; ~. v Eš2i! IČlTz~. 'I'15LJ| _ ' 0) ® [Muca lili* ISSN 1331-65 l O)

×