Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
ž'
1x1 k_ II

_ / 1:7' '

__` u" w G. 


“ *~; 'rA. '-; “ run«

Uz knjlžlcu Žalosna sova poklon
strip . Zeleni kamen

'
...
Ilraui Gitíllłüi

Za sva mopuátena izdanja edicije
Veseli Četvrtak, anožete se obratiti putem
mejla: redakcijaélveselíce...
HVALA n sro su
NAŠAO VREMENA

mu: I TIsoNA u
ovo. : PREOWNOJ
samo! DANAS SAM

zAIsTA sRecNA. 

MALO OPUSTIM I
ODMORIM OO...
zAsTo 'rneruuca saece we«
mAJu mmm. MARK? VOLELA
BH DA moeu DA ZAU-

STAVIM VREhE! 

i
.7

se os VA, MARK
zAsTo su smo?...
UMA I. . KAPE! 
54GURNO JE NEKO
U BLIZINI! IDE/ HO DA

spusrrre Pušxu. NEMAM
ZLE NAMERE! PRIVUKAO
me JE MIRIS VAŠE

MAL...
ALI VI. .. MLAD, VlšOK. l
U PLAVOJ JAKNI I
5 KRZNENOM KAPOM
NA GLAVA. , VI STE
SłGURNO KOMANOANT

'rvnoAvA ONTARIO NIJE
...
BICE BOLJE DA OOMAH ' m  s
KRENEMO KAKO BISMO j; ` ovog KONJ/ x_
DO VEČERI BILI U _ 5511 ce
' " JAHATI SA
MANJE oo HITRA I NEČUJNA PoPuT DIVLJE ŽIVOTWJE, 
UDALJENA PETNAEST MINUTA. NEOBIČNA OSOBA NASTAVLJA
Tvgąom/ A? _ TROJE K...
l
J. 

__ " r* Ne. MARK. sve JE KAO I
'*; TTT`T` . 1 . OBICNO. GLAsNIK JE DONEO
! m g Ul WHW I NEKOLIKO PoRuxA. 

...
IZGLEDA DA će NAREDNH
DANA u est/ eco sTIćI
POTOMAK FRANCUSKE

PLEMICKE PoRoDIce. 
DoLAzI u ? osem Neoam
MEKGREGOROVMIA KO...
ovAJ PROKLETI

RAT! 

DA, ALI NE BRIM SE, NIJE NISTA OPASNO! 
MORAM SAMO DA PRIPAZIM NA JEDNOG
MLADUNCA IZ FRANCUSKE PLE...
mmm rvoc SPUSTA se NA TwvAvu ONTARJO I sAmo ovo JE ~
SE NEKOLIKO STRAZARA NALAZ! NA BEDEMIMA ppuw] 'rgaquTAK

GOTOVO Je
N...
NAKON STO JE STIGAO DO OBALE. 
GA%IJA JE, IMITIRAJUCI NOČNI] PTICU. 

OA BUDEM DALEKO

U TRENUTTQJ KADA

U TVRDAVI OTKRDJ...
' AU JE VEROVATNVJE DA
ne zNAmo. ~u<o GA mas 705703' MOGU' s. « JE uzeo ms GOST

woeo KAKO IZLAZI. . “'09 W JE 3'° muc sa...
GDE demo
NACI TCG
GISTAVA
DANARDLTEA. 

TOLIKO DA JE PosLAo KomAN-
DANTA MARKA DA zAsrm
/ VILADICAI SIGURNO POSTOJE
POLITI...
PREPOZNAO
SAM VAS. . l
MORA/ H DA VAS
OBAVESTIM DA
SU ENGLEZI U

ENGLEZJ .7 OVO J E

PRVI PUT DA SU

BAN<OM SADA
SU U LUO!...
DA u PRwEcuJEs

BILO STA SUMNJIVO? 

NE. ALI M! PO-
DRHTAVA BRADA. 

| ZABRALI STE
POGREŠAN TRENU-
TAK DA DODETE
U OSVEG...
th

 
 

V
a»
5

u
' I
| UŽSNO- `

TVNIJEM! 
IZGíLO
IČGŽETE

 

TAKO Au AKo P4-

w  v«
9 r

18
.- . 'ŠS-. AŠEISIWH-lľštáššívłkhŠüłžGŠ; M. n: .
s s mruífmímímsáaxrm
/ 

NE RAZUMEM ENGLEZI SU U BUZIM
zAsTo TOLIKO I M...
mmm
m; 
UWW
nwo
www
mmm
C

ZA BORBU, GISTAVE? 

DA SE GORIM
USKORO CE NAS poągo vAs, 
NAPASTI'

20
MORAMO DA se
PRoEIJEMo I snGNEMo
Do KoNJA AKo NE ŽELIMO
DA PoGINeMo

~ .  za? 
. 
' ' z

STE GA Cuu, 
VOJNICI z"

SKINI...
.'. l'.1uą"~. .. `". 


ąl
72
E
E
š
s
F
S
è
s
s
5?-
r

tží/ N  A : g:
 »A4  
ü L. NŠEA&? *Ž: ; , 

*v
'Ks

A

STOTINU...
amm rrrs re POBUNJE-
NIKE! NE DOZVOUTE m: 
DA . ST/ GNU DD z __

MARK . ' ZIVELA
SLOBODNA

ovo JE PRpuKA
DA VIDE sTA

zNA...
CRVENI MUND| RI SE POVLAČE! HVALA, PRIJATELJU
 / g VAŠ ' INTERVENCIJA NAS JE IZVUKLA

E : g : z NEzGoDNE SITUACIJE! 
. Z...
em se. MARK! 

BUD| TE SJGURNI DA NAKON OVAK-
VOG IJOARCA VIŠE NEČE DOLAZITI
U OVAJ KRAJ! AU JA NE ZNAM NI
KAKO SE ZOVET...
HVALA. eczeDe_ IMAO
sAm PRILIKU DA
UPOZNAM MARKIZA! 
sADA Je u AMERICI I
BOR! se zA NAsu

DM ZELEO SAM ALI sAm sADA ovDe...
MOJ smuc Je sao Lu-rALucA'
zweo Je DUGO u JUZNOJ 5^°^ GA 55
Amemcs. A ? ovom Je, :ve *CAM-
ZNA/ HO ZAŠTO. DosAo ON JE “...
POZDRAV I VAMA, ALEK! m5 svAxAKo NE TREBA
DOVEO SAM WOJICU PREDSTAVLJATI! cAsT m: JE
PRIJATELJI* KOJ! OA VA5 UPOZNAM....
GLAVO/ H
? RAW RAZLOG NAŠE Haag-rs gsm_ g QRADOM OH. 

POSETE JE OVAJ NEČAK ŽILA sosroowe mex- OVO JE
mmotc. 6I5TAV pgNAp...
VAS smuc JE zwEo
5 NAMA SEGA/ IA GOOVNA! 
TADA JE NAŠ OTAG Jos

BtO ZIV. ow JE u suma
PRONAŠAO VAŠEG smocA
KOJI JE BIO
NA...
JADNI srmc. NIKADA GA NlšvA/ H "Teo
UPOZNAO, A TOLIKO sAM ZELEO. .. 5., , 9,, VAM
ZA|5TA SAM UZBUDEN STO VIDIM PO5TAV| ...
UPRAVO JE ONAKVA

KAKO JU JE OPISAO

E U SVOM POSLEONJEM

DA KLE, 

GISTAVE. .. SIGURNO CE
VAM PRIJATI DA POGLE-
DATE NJEG...
IZUZETNO
BITNA! 2806
TE KNJIGE sAm
I OOSAO
u AMERIKU! 

GOTOVO OA SAM ZABORAVIO. ..
vAs UJAK MI JE OAO ovAJ PAKET
s MOLBO...
ZA TO VREME, NEKOLIKO MILJA SEVERNO OD
OSVEGA, BARKA 5 ENGLESKIM VOJNICIMA KOJI

SU UMAKU POBUNI RODOLJUBA SPREMA SE
DA ...
.TAJ PROKLET! FRANCUZ JE DOŠAO
ovAMO KAKO BI sKovAo zAvEau mo-
TIV NAS! MORATE DA GA PRONADETE | 

DOVEDETE ovAMo u LANC...
TOKOM OBILASKA TIH DIVLJIH I
NEIETRAZENIH zEMALJA DOsAo JE u
POsED DRAGOCEAJOG KAMENA-. ALI
Mu To NIJE DONELO SREČU. . ČI...
MALO KAENIJE. V vEcEszA I-IvALA, FRISILA
JE GOTOVA, ZAISTA STE

GOSPODO! IZVANREDNA
sMEsTITE se: 

zBOG svEGA ŠTO sTE...
DAKLE. KOMAN- NARAVNO-
DANTE, DA u sre 6'5T^VE- 5**

MO MI DAJ'
5?' OLUEMQAŽA TE IRE/ NENA

|0| TI, BLAFE! 
JA cu OTPRA...
SREČNO, 
PRKYATELJI! 

: som DAN. - MORACEMO DA
: vemo POLAKO KAKO se KQNJI

' TOM SPUSTIMO

MENA će NAM Mz DRUGU

BITI PO...
STOT| NU MI BRADUR INA! 

ODAKLE LI OOLAZE
CVI CRVENI
MUNDIRI? 

SłGURNO NISU U PITANJU IST! 
ONI KOJI SU SE ISKRCALI U
OS...
* ` NE PooNosw DA
r - NEKO VREOA moJu
aRAou, CRVENI

aAcI PIsToLJ l
oIe-NI Rue uvIs, 
BRADONJO! 

PRIJATELJA
KOMANOA NTA
UPAO JE u -> sIeuRNo JE 7 _ N` V NeMA SVRHE oA sILAzvMo
REKU. . ALI MJE SMRTNO s ' ooLem STRUJA ce OONETI
ISPUVAO NA RANJ...
U TOM TRENUTKU, FLOK SKAČE U VODU __p NAgoN 57o GA JE UHVA
NA MESTU 5 KOJEG JE ? AO no pop VODO/ n_

. .PosLeDNJI/ n ATC/...
IZA CN| H , ' (Qamno
NAŠI KONJI SU UMORNI! gogovA 5e '* ' CAR NESTO"

OVAJ USPON Je BIO Nguz. .š - . 7' gfžsąávíítągèg...
so, KAO
a. - oD MAJKE RODEN, 
' I aez ORUZJA! 
ovo Je
PRAVA seed/ a

A SAGA TREBA DA
UFALIMO VATRU KAKO
SIS/ HO SE ZAGREJ...
d , ,g soLJe BI w BILO DA ker-A" ovo CEMO M'
 NE POKUŠAVAŠ wonrovo, “za” TO VN"
POBUNJEMCE! sLeoeca NE SMETA-

. ZAR ...
VIDEO SAM NEKU KOLIBU U BLIZI- ooUcNA [QQJAI nag/ nog
NI. ODVEDIMO IH TAMO! TROJICA NEKA NEKO POVEDE
ce 05mm 5 NJIMA. A...
NEMOJTE Pnevuse
monaswo! DA se NERVIRATE. 
“PN” sm? “ ZČMK” GISTAVE! ro su sAmo

“o “O” CETVORICA UFLAŠENIH
VOJNIKA. -
...
`> oDucAN POGOOAK. KSAVANE! ornov u no: : u us-rom TRENLJTKU KONJ ee
su umoceNe TVOJE smeuce NIKOGA Ne _ game JgzggA

Š...
HEJ, 
ALI_ ONO
JE FLOK! 

A PORED
NJEGA JE

 

ŠTA RADI ONAJ PASJI SIN U

TU SU SAMO

TVROAW? DA se Nnsu FLOK u BLAr-'ov
...
w : ŠL-AT: 
. . v

-' : kw: *sam*
~ a . .. .
'L . _.4 a . _. . . . AL
DAKLE. o
Pomocl ovom

N sHvATAm. NIKO Ne b_
DOLAZI! Au_ VRATA su O " 33,3.
V _'

 . 

' - . v ' `h ą " p
. ` l I w l...
j moze NIKOGA

STFGUCA "E DOVOLJAN l NAJMANJI uaoo
DA POSALJE covexA NA
oNAJ SVET u ROKU oo

_ » NEKOUKO

U PRAVU STE! M0...
MALO KASNOJE. NEKOLIKO MOLJA

TAKO MI
MANITUA! 

ALI Jos DISE. aLAFe_
DA LI me cuJes, 
PRIJATELJU?
UPRAVO JA. sTAszI aaADo- ONI women
NJO, s TROROGIM , se- CRVEM muNDIm-
smem o ? enemy A sA IZNENADILI su me_
MNOM Je ČłT...
I DALJE ' _ ~ . -oo KADA sAm
RAzMIsLJAM wDeo oNe uaoJeNe
o ONIM O eNeLeze. ImAánEsosećAJ
. . OTROVNIM _ O . _ - DA NAs
...
OZNAČEN NA mAPI_ A I RAZDALJINA Je
eoTovo DVOSTRIKO VECA. CUDNO. .. mozDA
Je sTmc POGRESIO. NA KRAJU mAJevA. 

aIo Je m~...
L). PONOVO IZBROJT E PRE DVADESET GODINA. TU JE
TRIDESET KORAKA, BIO HRAST. A POTOM GA JE
OVAJ HIT U ALI U POEODIO GRO...
BRAVA Je STARA n vAmA PRIPADA
zAnDALA! LAKO ou Je cAsT DA
N _ oTvomTe ? men

 

l' Q
s*: 
,"« . f

 

59
C
a«

5:. 

ug. 

5.225,71_- 'Žzxnxłáüąr

. ' "v w u

_ F5
TO SI IZVANRED-
NO OBAVIO, 

OVAJ COVER JE uPERlO
DUVALJHJ U TEBE. MARK! 
ZATO SAM ODMAH REŠIO
DA MU JE METKOM
IZBLTEM IZ...
PRE DVA . .A ISTOG DANA SAM U SVOJOJ KANCE-

DANA sAm ~ ` í LARIJI BLAFU PROČITAO PISMO GENERALA
~ J . FULTONA. mozon JE...
JEDNO/ H VEOMA

5Az~Ao zA mase KOJEM PLE- UDALJENOM PLEMENU. 
PUTOVANJE u MENU TI PRIPA- ZALOSNA SOVO! 
AMERIKU I PRET- 'z...
EVO VAM KAMEN, GISTAVEY A A SAOA lpgmon_
PREDACETE GA UČNO Gog 5u osfAul
GENERALU HLTONU! h ŽALOSNA Soya? 

UGH! ON JE ...
s oszmom NA TO DA Je srruAcI-
JA POD KONTROLOM mozemo DA
se vsa/ mmc u o! 

, , v! _ v
ł . u 

MOMANDAMEDreszALIsAOeNGLE...
JA SAM DOBRO, 
ALI OVDE PRISUTM
DOKTOR. KOJI JE

PRAVI GNJAVEZ. 

VAS DVOJICA, 
ULAZłTE UNUTRA! 

DODITE, 
KOMANDANTE. 

...
HA! HA! 
TO JE I VISE
NEGO DOVOLJNO
DA MI BUDETE
SIMPATIČM, 
GARSQJA! I JA
SAM OVDE
IZ ISTOG

DA Ll 5TE
VłOELI BLAFA. 
K...
í T
. ggmo 5ApA G JA cu mošeTAn *
NA smwąmg, V OKOLO DA max/ emm

ecsTAve. ZASLUŽILI _

ISPOD OVOG JASTIKA! 
T JE NAJSID...
355' U . ..DVOJIGA SU
RAsPoReDoo MAJŽŠQ/ ENCIJMLUC, :smer: ZATVORA
mILAznmA o? 0:16 u
DvoJIcLL. 

POSLACU JEDNOG
SV' 05...
ł-EJ, 

KAPETANE? 

NI ZA TREVUTAK
NISTE PRESTALI DA
GLEDATE KROZ TAJ

PROZOR. ZAR

 

DA LI GREŠIM Iu Je
I vAs PROŠLA Ze...
í w i

I . 
.. Q 2:'
SAMO NEKA
MAČKA
' LIJTALICA! 

sADA su I oNe NAŠLE
DA m: KomPLIxuJu
STRAZARSKE SATEL. 

72
emo. : Je ELIMINISA ąèhj

DRUGOG STRAŽARA! "__`: 

3 (g F
evo vAM nJucevA, MPETANE! u STAROM m' nam
nwu NA xnAJu uuce N...
astmo_ KAPETAN ' _ ODLUCITE se. affümA
d; "gm 5e usxogo _ l, j l' 4 GARSIJA! IDETE Ll SA 'ZADEMO
PRIORUŽITI! "šc r ...
MUN JE TAMO DOLE! 
MORAMO DA STIGNEMO
DO NJEGA, A DA
NAS NE PRIMETE! 

PROKLETSTVO! IDU KA
ZATVORU KAKO a: smem. :
svoJ...
W . V x ` ` o "' Q
T -- n _ ` " 1
lr , ` _ A C  A i ' ł` T
PROQETNICI! VANEŠ
KAKO STE USPEH USTA! 
DA PoeeeNeTe?  ...
OTYQIU SU JELEN' KANEN! Cave” Muľązg 'NJE ZA5AD áf/ O NA
NASE BEKSTVO! FRANCUZ GA JE OR2AO mmm-D Aug-A_ speupwom, BOLJE...
M
w
w
m
w
m

VOLASA I NAŠU SMO IH KAKO LEŽE
ZEMLJI! VRATA ZATVORA SU BILA
OTVORENA. A OO ZAROBLJENIKA

BłLOłNí TRAGA NI ...
NAPAO s LE-DA

I owesvesno
me. . NE z~Am
NIŠ-TA voše, 

a '7 

? GUILIIHZIILII
Ql

vą

' BOGU DA JE

TVOJ DRUG JE IMAO MAN...
TRAŽE NAs svuDA-. 
me u. : KASMJE ce
DOCI I OVAMO! 

: Ig: ,. ` s

-
,4
w
v

. xą

í " DOK JE TRAJALA ovA euzvA. 

NIGOE ...
<2

N *c

L

n*

HAJOE. MLAIZCU! 
VRAT! SE u
SVET ZNIH! _
maso OBJAŠNJENJE! '
NIJEDAN STANOVMK
OSVEGA Ne a: POMOGAO'Šáiľíčsąľ-łľł. 

POKUŠAO SAM DA SE
OOBRANIM ALI SU

: Muk:...
ALI o xome soD DA se RADI, Nece s
Mocu NEPRIMECENO DA oDe ODAVDE!  VRAČAJU? 'Zal-EDA
CITAVA OBLAST OSVEGA JE ? oo DA S...
UGH! NEMA SVRME. MARK! MORACEMO DA
LPOTREBIMO BEX! DRUGI METOO KAKO BISMO
IM RAZVEZAU JEZIK'

. ,_ , . i HMM. -
z mIs...
moGu sre DA se sPAseTe, Au
GW JE TO JE sre RADIJE IZABRALI DA POmoGNe
DOVOLJNO! VEC svom KAPETANU. vAse PoNAsANJe

SUNC...
NEMA ~ | ZA STAROG MLINA vase NeMA NJIHOWH
SVRHE PLAKATI KONJ/ im ZNAČI DA su usPeLI

ZA PROLIVENIM sADA ONA DA NAPU5TE
ML...
LJ MOM ODSUSTVU TI T ' V
PREDZMI KOMANDU. .`
5, in
'á

u OSVIV ZORE CETVORICA PRUATELJA NAPUŠTAJU OSVE- NEMA SVRHE DA IDE...
PIN! JEDIM

TRAG KOJI
POSTOJI NEKI TRAG. MOJ TVOJ NE_

no« ce GA NEPOGREŠIVO spamm_ ? A5

MDŽ-E DA PRGNAOE
JESTE TRAG

N...
ALI. .. šTA To
~0505
u ZUBIMA? 

STA 'ro RADe? 
PLIvA PO
JEZERU? 

OA GLEDAM
TRAGICAN
' KRAJ OOANOG
« ' PRIJATELJA! 

'mAz...
. smuJ G JE DONELA ovAmo. VEČ °V^°E5ET 50°"
A ON GA J; Pál/ HETDO o sxocxo u voou: N** “Og” OV”

ŠEŠIR I oN JE UVEK
1' ...
íŠIČ튊iII _OH! KOMANDANT

MARK I NJEGOVI mozoA pa u
PRIJATELJI! STA

 JE NEKO
- moGu DA UČINIM

TRI ČOVEKA
NA KONJ...
NEMA su/ IANJE! ocIGLEDNo JE DA zELE DA
PRSDU NA DRUGI) oaALu. ZATO su I
PonaJšALI DA se DOKOPAJIJ BARKE. ALI su
ODUSTA...
l ZAISTA. NEKOLIKO MILJA SEVERNIJE. ..

' ' moKLETA
- zIvoTINJo! ZAR su
b BAS sADA MORALA
A se Povneols? 

` '.7'
I. 
4 ...
ŠTA SAM VAM REK/ XO? ~ADAM 55 gA , MAJU
ENO FARME! TAMO CENO s ~5510 zA JELO. anjoucn

uzsh KONJA ZA vAs. DA UMREM o, ...
ONA TROJICA NE MOGU
BITI DALEKO? IDE/ WO! 

GLEOAJTE! 
TAmo JE KUČA, A
Isnzeo NJE su

GLEDAJ. 

V, MARK! KONJ. ..
NOGA...
evo xwuseTAs
MJe eAs ŽDREBAC, 
Au aoLJe IsTA
NEGO NIŠTA! 

GA UZETI! 

POTREBAN NAM

DosTA. temo! 

Je zA POSAO! , 

oo ...
LJuDe KOJI zIve v
NA FARML. 
Ne smemo DA

TI
PROKLETNICI
su uzeu

k DA en ZADRŽALA "Ž-z? 
ZELENI KAMC-N. TA TROJICA i? ...
5TALI su. KAO STO 5Am ' *- i. 
| OČEKIVAO. Nece se usuom g
DA uenoze zIvoTe '~ x “

“- DANTE mam: D » _

r
7!"

sADA...
MORA? ? PRVO DA
PUST/ TE ŽIVI! I DETE! 
R ZAT/ M l DA NAM
PREDATE ZELENI

sAmo TRENUTAK! 
Š sADA SHVATAM! ZAVEŽLJAJ
KOJI...
a
. .a

i. . . ... 

x . 

, .. 
.. o i. .

. .u . S. .

 a . 

. a. .a
. .š

JE nsAvAha, 

Au Neca

TAKO M: gVEG...
STANITE
uu CE BALAVAC
- ASTRADATI! 

NEMOJTE DA IDETE
ZA / vwom u ~1517: sE
NECE DESITI! 
FUSTICU GA KADA
auoem Bro NA
sco...
MOJ oEcAxa
moJ ALFRED! 
STA CE am

GOSPODO! NIŠTA Mu
se NECE ooeoom! 

ONAJ PROKLETI ENGLEZ GA JE uzEo
KAO TAocA. ALI AK...
IZNGSJTE IH NAPOLJE l
PFEKPIJTE! SAGA NEIHA/ WC
VRE/ VIENA DA SH

` SAHRANIMO! 

@ŽUTE L' NE VERUJEM_

°^ POVEST' VEROVAT...
BuDuCI DA JE IzGuaIo vECINu

v ECE D NJE-
”^°^'“ 55 °^ 5' “ "VW" To SGWNO GCDŽlľMČJ-QEDENTEATŽNŠJu DA

5T3`A52Š5ER°Ž%“^- "...
NISAM OO ONIH ŠTO u MOJOJ
TEK TAKo DOPUŠTAJIJ waw MOJA

TAJ ENGLEZ JE PRETIO _ poaggNuLA
PIŠTCLJEM JEQVOM ZA NJEGA]
DEČAKU...
HOCEŠ SAM DA ? DES MEDIJ pA-nçg Koga Lera NA
CRVENE MUNDIRE? TO JE SULUOO. ' zApAp su pnEozNAK
A MARK! SAČEKAJ BRREM
DA...
MOzETE V NEMA Pofrzeae DA me PITATE TAKO ~2570. KOMANOANTE mA ”
ovA BARKA JE ČVRSTA l BRZA. Au NE : NAM xouxo ro moze
DA ...
MARK I öłsTAV STPGLI U KINGSTON. 

OVDE JE SVE

sro NAM Je POTREB- L

HMM. ..
LUKA J E
PUNA
VOJ N IH
BRODOVA. -

NO ZA PR...
.. VAJOLETV
TO JE BARKA KOJA

' V `_ JE UKRADEN/ l ONOM

RIBARU! !!

NEMA

A NIKAKVE SUMNJE 

DA SE KA PETAN

i L_ nmAo OV...
OVE GODINE
JOŠ NEMA

Mxo Na moze m uoe um NAD/ w se
ILI czAoe Iz xwesrorxm. DA Ne VAZI
ADASEZATO 1 I5ToIzA

'
`. 'ľ`
'9-...
NE PROMENIM

DOBA« DAN:  ` ` JOS : vem znam«. 
KAKO JE PROŠAO LOŠE! oA L; JE i ALI JE srne/ ao
RIBOLOV? PONEKAD se NE...
1 ' I* *ni REGI/ HO DA JE
v: ' " ' . *^ POZNANIK! 
[a

, w. *J
NE, TEK r n a
'r A DA DoDE n_ l 1}
PO NJIH! ~'~ NE M...
' EVO IH. 
5?REMITE 55. KAFETANE! 

GISTAVE! NAŠ PRIJATELJ , 90m, 
sTIzEm zAJED~o sA I' , M SFŠBUVERWŽF
SVOJIM PRTLJAG...
DVOJICA su NAPALA
^ KAPETANA

NE MEŠAJTE
sE u ovo, voJ- g

macro: : ovo v' 

JE PRWATNA
1-1.. 

íIHHIíW

 L {vv 
Hiéšíš *Jivtírl

V L. I'. Š 
'ç ? Ciao a ~

*. 1
, nvą , -
. 
l . z
. * v I. r ' " 1.*
A ...
15531312' ľ
Wèšíľígłü; .

JA SAM ZAVRšlO, 
GISTAVE! BRIŠAMO'

. ko t NI' 'Mr
I k 

l: 

Š. , `
, XM
11% 

4 | | _ ___...
ISPALJEN NsJEDAN METAK. 
INACE BI Do sADA OVDE
Bro CITAV ENGLESKI

PRERANO STE se '
PORADOVALI. 
GI5TAVE! V

» v
1 ' w ` ...
STAN/ TE VAS DVOJ/ CA! 
573 55 73 055/60 (l 11/67.

R06 DAJ/ CLA! 

STłŽE IH JOŠ! EIsTAvE, 
POKU5AJTE DA IH
ZAORZITE DOK ...
PREPUSTITE 'ro '
MENI. mmm«-

~E5TO xAsuvlJE. nesem PovoLJNw vEmom.  scusAJ-re sA KAKO PUCAJIJ
aAnxAsEuDALJAvAoDMoLA_ E...
ONDA SAZNAJ, IDIOTE! 
v JAVI MI ow NJEEOVE
uaacE auou wVAGENEI

U PRAVU. MARK! 
KRENULI SU ZA

KOMANDANTE. 
GLEDAJTE! 
I...
#GENULI

SU PREM** NAM POBECI, 

PLICAKU. samo se
KAPETANE! VARAJU! 

NAPUNITE

DDK 5 KR/ HE PRVOG BROOA NIJE
T O I . .
IH POŠLATI

uąwptá. .. ,
NAPUNITE TOP I

POMERITE GA ZA
osma STEPENI! :_, 
SLEDECI HITAC ce 

KORAK-ARM
IDI (IZ Vémk! 
O...
BRIGANTW! 
SPASEM SMO. 
GISTAVE! 

MAH< I IVEADI FRANGUZ
SU U ONOJ ORAHOVOJ
LJUSCI KOJU JURE DVA

PROKLETH
VLKOVA 5
ONTARI...
ALI ENGLESK! JEonENJAx Js ? new : von DA a: IZBEGAO KANONADU s a. GANcovoG BRODA. .

_ __ ~ ~ ' "' _
varnem mocs GLED...
OOLIČAN POSAO, 
MOMCI! JOŠ DVE
RECKE NA
GLAVNOM JARBOLU! 
HA! NA! HA! 

POPNI SE NA
PALUBU. MARK! 

OTKUD VI NA
EL GAN...
` uvex RADo PomAzem IDEMO sADA u MOJu ODLIČNA
u Bona: ZA sLosoou, KABINU DA se IDEJA, eu. 
PRIJATELJI! osvezamo GUTLJA...
' MALI
Je POGREŠD. .. I

KAMEN? 
TA GREŠKA GA Je 35575 L, GA
KOŠTALA

ZAR
SUMNJAŠ
U TO, STARI
BRADONJ O? 

svm m: KITOV...
USAERUE BROD @MA
TVRPAVI OIWFR/ á! RAZVIJ7E
SM ZORA! POLAZJMO! 

   
 
 

  

r
. ` . _
r' ' '
` . _ avg-ur

LEPO J...
uem o near/ vso oA JE Neko
SPREMAN oA RAZMENI moo
svzoruA : u sve To ORUŽJE
zA JEDAN BLISTAVI KAMEN_
STA o~oA RAoI
s NJIM?...
.-l 2606 NJIH STE SPREMN! 
DA SE POKOLJETE. BAS
KAO BESNI PSO_

Jin: rtľf

: v o' V , l

TAKO TI I TREBA. ZALOSNA
sovo...
IxDANpS VAN ICDOVNS SSN" L'. o
. ..o
B
. .R
. e
. p
. .u
. .s

*iskala . ur `
ššPeñ _èöblł
` : Lunldlf VAN nu novo« 10...
»JAWJ ž _vfąišfľ ` T's: ,g j mr, r: 
: urugea:  : v YwíEľ 5:. 

D
: ran: ta. : - T e** - _Cfçè - * ~

   
 
 

...
gsmx 471x >~ł-VN". `QJI"`J. I. is'

 , Il HI łllHlllílli

 'nnonI-E
. ~ 'vLíEI-n

Ivíľ šine.  

r J, V
.  "w v]'ą
NEKA TI MANITU
PODARI DUG ZNOT, 
VELIK! SAKEME! 

, .
. 
N. 
L. 
: 
. 
6.'
V
*l*

, , ^; - iľłz*: 
* . '^'j: >«')š`_; 

...
v
A ZALOSNA 5 : JE NJEGOV cwaxvDeDA ZALOSNA SOVA CESTO

' Namov VOLJENI vm-covm ČUKUNDEO, VRAČU'

ALI SAM MISLILA DA
JE ...
,J OBRAČAJUCI mu se zA
POSREDOVANJE u SPOROVIMA. 
KOJE Je o~ uvex RESAVAO NA

C
A
m
U
M
w
L. «
em
EV
J
um
mm
. x
. m
S
a
E...
TO Je TVOJ Cu-

 
  
 
 

: m9

/ 

  
 


1N_

  

 

Doeao SAM TAKVO
, ME JE« se NOC, KADA sNAeu I OOLUČNOST. 

...
'ZRASTAO 5' s : tri usocono ces PosTATv
U ZW^V°5 ' ' RATNIK I zA rese ce
5^'“ŽN05 m** . :~ ? ocen NOVI ZIVOT. 
~ I RAzLIc...
cuKwDeDvNo moko-
cANsTvo me ISPUNJAVA
PONOSOM. ALI u IsTo

SADA PDP, SIN-

Ko! ŽELIM DA MANITU PODAW

Jos mNo6o GODINA
...
.DOK SU DRUGI DECACI IZ ? LE/ NENA PROVODILI
VREME U BEZBRIŽNOJ RAZONODI, ŽALOSNA
SOVA SE BAVIO DRUGI/ H STVARI/ HA. "

....
,VELIKI MEDVED SE
RAZBESNEO, OSTAVIO
LOVCA l OKRENUO SE

PRE/ HA LLJEZU-" T

v

4 uau oNesvesTIo se: 
RANE su VEOMA TesKe...
ovo su moJA eszAcAs "ľg '
HVALA MANITULJ. oN» r'
a ce MI POMOC! !

 
  

NEDALEKO oDAvDe smo VIDELI Les
veuxoe słvoe ME...
.on JE POTVHDIO na: : ŽALOSNE  = =
SOVE, Kom Je NA TAJ NACJN 00610 `:  ŽWOTWJU KAKO BI TT
POSTOVANJE svoam SAPLEMEMKA. ...
ZNAM KAKO DA VAM
SE ZAHVALIM

NAROD. SPUST!  '
se REKOM DO
VEUKOG JEZERA. 
_ NA NJEGOVOJ
. OBALI se NALAZI

PRE NEGo ŠT...
I '~ _ I: l '
JA SAM TAJ ammm: ~n<o NlJE 6,595,
uauo vvse AEPRIJATELJA oo _
IVENE! 
Š`mf _ ucmasnvuu MOJ

- -1 f/ 4 . ...
.. POGLAVISJAEJE OTISAOJg PECINU DA se POSAVETUJE s MUDRACEM usLeoILo Je NAPETO
ISČEKWA , A ZATIM
- o LAvIcA IZASAO. :
_ ...
uau! TO mJe META
DOSTOJNA caw/ ene
LISiCE! UČINI ono sro

SAM Tl REK/ IO.
.. ..mecum/ m mecum: HITAC cnverve LIslCE Posooso Je ” ""'. -.“
se KLATIO ~A uzeTu d «: ,._j* -' ` _ "žjgéjvšg^

NAJ BOLJ...
.zALosNA sovA Je murano NANIŠAMO, DOK su mu- . A ZATIM JE ust-EPIC TAKO PREGZAN
sum: s veuxom NAPETOŠCU : seem/ au : sno...
,oo TOG DANA Je JEDNO ? eno mAsLo . ..A oxo POJASA Je ~os: o xozu ueueruoe MED-
A : mo z~A: < DA Je ŽALOSNA v

, NJEGOVO I...
NEKI a: ŽELELI DA zwe u Mn. :
s NJIMA, NEKI a: zeLeu DA
RATUJU s NJIMA. .. *re nAzmwzxce . 
rzAzn/ AJu PODELE MeDu
NAMA...
.. ČUKUNDEDA VRAČ BIO Je sAHzANJEN PO INDIJANSKIM osICAJImA. 
SECANJE NA NJEGA JE NASTAWLO DA

 
 

 
  

l  ' w. ` u...
n-ATAVARE SA SEVERA_ I SVI SU PRISUSTVOVALI
VELIKOM SKUPU-"

BRACO. JA KAŽEM DA se `
uaeoommo o smecumo

"G" SLEDECI PUT ...
A KAKO mosus DA IH oTeaAs, DUGI OCNJACE? ONI ImAJu oNI su DnueAeIJI. Ne
mate I ToPove. A MI sAMo LUKOVE I 51121242! os...
vneDAsusPozneNuNAveLmoe' wñ. o
. wwfzgzvgącéww- veèeašíásiígľu
 _ i_ A
, . NA DvoaoJI
L MJ. ,

i.  I   s . . . I . s ewwwmñ . sawuupmMsI

I! ! 1.5.15? IGN. I Imľ _. Š . .L . `yl7`7Al 1 I . ,.  . ....
BORBA Je GOTOVA. 
DUGI ocNJAce! 
IZGUBIO SL'

C 3`"T"
dia! 

z): . t. 
ET

- I
l I f A __
. 'a
'Š' I**
IA
, ' | 3,. 
...
' IOIINEVRACAJ

_ g, ł se vase! AKO TE
uaIJANJu _ 4 y _ . ` PONOVO snemem. 
Igxgľtféšel I -~ - v , s _~ . .- ueIću T...
I TAKO Je ŽALOSNA sovA
IZABRAN zA SAKEMA. ^ “N” 55
oD TADA Je PREDVODIO PFWRUZO
svoJe PLEME. sceoecu VUWWM** 5
sAveTe sv...
aILo DA Ií4 Je

  
  
 

  
   
 
  
 
 

. -CRVENI MUMDIRI ME GONE I

  
 

PETORICA IH

  

ueIzzo ce am OVDE!...
NASTAVIMO s PRETRAŽIVANJE . 
OBLASTII NE ŠNIE DA NAM P'
ose!  4 J 

PEPEO JE JOS
TOPAO! SIGURNO
JE BLIZU! 

30
GLEDAJTE! `

ra Je . 
 POBUNJENIK! 
 PUCAJTE a

x DoaAo PucAs, PRIJATELJU! NIsI
PUSTWO GA! IQADIM 4' uzALuD PROTRACIO ...
KOME KAŽEŠ? 595 5., ~eDALe2<o ODAVDE! 
MOJ' PRIJATELJ' I TVOJ] sTAvIse. BUDUCJ DA ce

JA GMC U FATU usuoao PAsTI MRA
s ...
ON JE VAŠ

SAIGM? JA

SAM SAiGM
URONA! ŽELEO

OVO JE COVEK KOJI

NA5 FREDVODI! TO JE
HRABRI I NEPOBEOIVI
KOMANDANT MARK...
SAGA MI JE JASNO
ZAŠTO MU JE DO
TCG TROROGOG DA, ZALOSNA
SESIRA STALO GOTO- sovA JE zms-m
VO KOLIKO I BLAFU pouosmv NA

D...
Zel ka - KM - VecSP 02
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Zel ka - KM - VecSP 02

2.236 visualizaciones

Publicado el

strip

Publicado en: Entretenimiento y humor
 • Sé el primero en comentar

Zel ka - KM - VecSP 02

 1. 1. ž' 1x1 k_ II _ / 1:7' ' __` u" w G. “ *~; 'rA. '-; “ run« Uz knjlžlcu Žalosna sova poklon strip . Zeleni kamen ' . n_. ;g. ; X ' . x L ł >` A 1:' H! lw
 2. 2. Ilraui Gitíllłüi Za sva mopuátena izdanja edicije Veseli Četvrtak, anožete se obratiti putem mejla: redakcijaélveselícetvnakmom, le! " OI 1 2710 488, ili ih možele kupm u maloprodajmm Objekľlľľlö TRHFIKHQTK' u 23. bloku. na Novom Beogradu. uluca Milutina Mrlankovića 34 SIHLIAl MI. 2 lBłI IMIEII Z2. IZIIIII. Dano GUZZON. Pucrro SARTOMS i Gsovanni SINCHETTO Dar-n GUZZON Luna BUFFOLENTE n u Kraljevu na glavno) autobuskoy stanici kao I u STRIPOTECI DARKWOOD Lomina ulica broj 5. Dario GUZZON Do sledeceg broya, redakcua 38V Goran ZEČEVIČ no SADA OBJAVLJENI NASLOVI V Hmm šwmwc no: : noter: DA ponudu: Lom: Ben , ga KNáEv| ć` 3 NASLOVI TRENUTNO u PRODAM: v tünlül unlull Nemnmn JOVANOVIČ "luknja Duhu MLADENOVIČ L. , pu", I. Dylan Dog ? Hannah fwtandv k-m m GRAFART, Beograd, :eu-on 3860988 I s"p°'b°°k z' _ / g . . . . n nvul. vodakcnlnavmvlimívvukxun) , Iąz-p L_ » q » < . . . t” ~ * * r łI/ 'f , uktrihunłja GLOBAL vmss 1e| :()^. '~ 3292 315 bml orcgmala 3 naslov onginnl: LA ? ISTRA VERDE iíllílJn Copynght O Essc-gcssc. 2009 Licensed hy y g g Q ] í Edmom IF. AJ| rvghts reserved Publrshcd et, V r' t_ a k under : m zgrecmcm wuh SAF B. V Š- š - D h" Do n Gost-na I7fhľ| |1í7009 " Mxwuu 'nrgwh ' CIP Kaulogvucqa u pubłlkltljl, Narodna bnbhotcka Srbq: ' ISBN 978-86-8760901 3 COBISSJD |52S53481 Martin Myston 3. Pirati-Jn vvIJľ-vnp« ` Zagor specljala, Taam: VI 2141-: : Brad Barron 2. ? AJ-g as. "'v'fI"L"H. ' D: r l3 TOK s, :"= -`: Tty. ~;: -:1»; Š Im u : Mahru I
 3. 3. HVALA n sro su NAŠAO VREMENA mu: I TIsoNA u ovo. : PREOWNOJ samo! DANAS SAM zAIsTA sRecNA. MALO OPUSTIM I ODMORIM OO se OVAJ RAT zAvRsI, SVAKI DAN CEMO ? Rovoom ZAJEDNO. ZAR NE? r , á fr v' . r- NARAVNO. sem ALI sAoA TREBA DA UZI- VAMO u ovIm PRIJATNIM TRENUCIMA KOJE NAM
 4. 4. zAsTo 'rneruuca saece we« mAJu mmm. MARK? VOLELA BH DA moeu DA ZAU- STAVIM VREhE! i .7 se os VA, MARK zAsTo su smo? . K 6 I STA . I r l t. Nx _ v I , ` `-_ . ,I` a r a suuce ZALAZI. vreme . le OA se VRATIMO u 'rvmAs/ u.
 5. 5. UMA I. . KAPE! 54GURNO JE NEKO U BLIZINI! IDE/ HO DA spusrrre Pušxu. NEMAM ZLE NAMERE! PRIVUKAO me JE MIRIS VAŠE MALO KASNIJE. . . - . y _, HA! HA! ONDA Cu VAM IQANJAM SE PRED VASOM GRACIOZNOM POJAVOM. VEOMA STE LJ USA ZN! ! BlDUCI DA NISAM SAM. ~ _ MORACETE DA PONU' -
 6. 6. ALI VI. .. MLAD, VlšOK. l U PLAVOJ JAKNI I 5 KRZNENOM KAPOM NA GLAVA. , VI STE SłGURNO KOMANOANT 'rvnoAvA ONTARIO NIJE DALEKO! AKO POOETE s ' NAMA, ove NOCI CETE SPAVATI u uooaruom POGODILI sre! ALI MI Još NISTE REKLI SVOJE sms. GosPoDINeJ 1 NE ZNAM KAKO DA VAM se ZAHVALIM, KOMANDANTE! ALI sADA uzIvAJTE u JA SAM MIGUEL GARSUA BONANCA. DOLAZIM | Z BOSTONA I PUTUJEM U KLIVLEND. REKU SU MI DA SE U OVOM KRAJU NALAZI TVRDAVA ONTARIO. l* KOJOJ BiH PUTNIK POPUT MENE MOŽE PONUDITI U OVAKVIM CKOLNOSTIMA. __ g GOSPODINE GARSlJA! KAFA IZ JUŽNE AMERIKE, PONOS NAŠE ZEMLJE, morm! KA FA J E łZVA NREDNA, GOSPODINE GARSIJA!
 7. 7. BICE BOLJE DA OOMAH ' m s KRENEMO KAKO BISMO j; ` ovog KONJ/ x_ DO VEČERI BILI U _ 5511 ce ' " JAHATI SA
 8. 8. MANJE oo HITRA I NEČUJNA PoPuT DIVLJE ŽIVOTWJE, UDALJENA PETNAEST MINUTA. NEOBIČNA OSOBA NASTAVLJA Tvgąom/ A? _ TROJE KONJANIKA- . SPMSTITE MOST! TC . IE KOMAIVDANT
 9. 9. l J. __ " r* Ne. MARK. sve JE KAO I '*; TTT`T` . 1 . OBICNO. GLAsNIK JE DONEO ! m g Ul WHW I NEKOLIKO PoRuxA. I---"-'_ NALAZESENA TVOM guqgoľoąso š _pflľaíttl ~ 'gyzar- Q _ . v -u_, momce' Gospoow V ' V : De/ M DA mnmsmnm GARSIJA ce memocm RAZUME aížèľeggłgjľž' u TVROAVI. mormo: KOMAN ^ ^ í DANTE çíi' 1 I ? (5), s Il ~ m? M. í ADMWISTRA' WD' ovo; malo TYVBE STVARI_ 57125 NAM SAM P|5n`o TovAR s NAMIRNłCAMA TRAZE se INFORMACIJE o anbJ oo GENERALA `
 10. 10. IZGLEDA DA će NAREDNH DANA u est/ eco sTIćI POTOMAK FRANCUSKE PLEMICKE PoRoDIce. DoLAzI u ? osem Neoam MEKGREGOROVMIA KOJI ' O r GOROV/ ľ- A ' BRAOE MI I 10 "U`&"| * '. 1 `I . _ 3_ . . . ą i ~'- . .JZ POSTOVANJA I ZAHVALNOSTT IICJU DUGU' JEMOPORODKJODQAJARDIJEICQNAMJE POhUGLAUOSETLJIVOJ STVARI VEZANOJ _ ZANAšuöíu/ CWVASVASENA , in . , . ..a-gr "P . . _ , I . . _` 'ro JE uvex PRAVA eIvJAvAzA! sem, o TOME ou mIsLm SUTRA-. sen me 5-"- s. -. "ąm
 11. 11. ovAJ PROKLETI RAT! DA, ALI NE BRIM SE, NIJE NISTA OPASNO! MORAM SAMO DA PRIPAZIM NA JEDNOG MLADUNCA IZ FRANCUSKE PLEMICKE PRłPREMILA SI MI PRINCEVSKU OH. MARK! OVAJ DAN KOJI SMO PROVEU ZAJEDNO BIO PONOVO IDES L V U NEKU MlSlJlJ.
 12. 12. mmm rvoc SPUSTA se NA TwvAvu ONTARJO I sAmo ovo JE ~ SE NEKOLIKO STRAZARA NALAZ! NA BEDEMIMA ppuw] 'rgaquTAK GOTOVO Je Nemoeuce KRISOM * ' ucI u TVRDAVU _ -_. "ONTARIO. ALI IzAćI x ; Iz NJE NIJE ' *~ _ PROBLEM_ V/ z, STRAZARI me Nece Š PRIMETITI s. u MRAKU!
 13. 13. NAKON STO JE STIGAO DO OBALE. GA%IJA JE, IMITIRAJUCI NOČNI] PTICU. OA BUDEM DALEKO U TRENUTTQJ KADA U TVRDAVI OTKRDJU DA SAM ovo JE VEOMA ČUDNO. KOMANDANTE_ | Z6LEDA DA ONAJ STRANAC NtJE
 14. 14. ' AU JE VEROVATNVJE DA ne zNAmo. ~u<o GA mas 705703' MOGU' s. « JE uzeo ms GOST woeo KAKO IZLAZI. . “'09 W JE 3'° muc sa onsAo oDAvoe. ALI NEDOSTAJE 5055 'WVEZM' ' °^ nano« sro : s JEgAN KANU! SU GA OGUEU VETAR I vooeave 's'n_zu; e- . [553 AU ZAŠTO? KOJI RAZLOG Je IMAO DA ooe TEK TAKO? sve ovo MI se NOMALO ne DOPADA I VOLEO em DA NE MORA/ H me swsAJ TOG Pesumusru. sem 'meaALo s: DA m: auoe ZAHVALAN sro NJEGOVA STRAZNJICA
 15. 15. GDE demo NACI TCG GISTAVA DANARDLTEA. TOLIKO DA JE PosLAo KomAN- DANTA MARKA DA zAsrm / VILADICAI SIGURNO POSTOJE POLITIČKI RAZLOZI zA svu Tu JU! ZAISTA NE ZNAM KOG DAvoLA TRAZI POTOMAK FRANcusKE PLEMICKE PORODłCé u ovom KnAJu, Au IZGLEOA _ DA JE GENERALU FULTONU vEomA TO ZNAČI VELIKI BIFTEK zA NAs, sem l TIMARE- - ' NJE zA NAsE KoNJE I, NARAVNO, oceno/ mu KOST zA MOJE PSETANCE! sLusAJ GA KAKO LAJE. SHVATIO JE DA se PRIBUZAV
 16. 16. PREPOZNAO SAM VAS. . l MORA/ H DA VAS OBAVESTIM DA SU ENGLEZI U ENGLEZJ .7 OVO J E PRVI PUT DA SU BAN<OM SADA SU U LUO! ! PAZITE SE! IZVWITE, GOSPO- D| NE. . JA” MOS-IAM D' DA RAZGOVARAM - {č 5 VAMA! JAVIM O5TAL| MA DA JE KOMAN- DANT MARK
 17. 17. DA u PRwEcuJEs BILO STA SUMNJIVO? NE. ALI M! PO- DRHTAVA BRADA. | ZABRALI STE POGREŠAN TRENU- TAK DA DODETE U OSVEGO. NOMANDANTE sve ZNAM. FREOE! u GRADU su ENGLEzI. Au se MI Necemo zADRžAvATI Dueo! REcrrE mu, DA u se mEou VAŠIM MUŠTERIJAMA NALAZI GISTAV DANARDIJEŽ _. g. , ~ NARAVNO! ovDE JE > VEC DVA DANA. sADA <~ SEO! zA oNum _ srouom I RucA_. ,a ' . .a
 18. 18. th V a» 5 u ' I | UŽSNO- ` TVNIJEM! IZGíLO IČGŽETE TAKO Au AKo P4- w v« 9 r 18
 19. 19. .- . 'ŠS-. AŠEISIWH-lľštáššívłkhŠüłžGŠ; M. n: . s s mruífmímímsáaxrm / NE RAZUMEM ENGLEZI SU U BUZIM zAsTo TOLIKO I MIŠLV" DA ŠU OVDE Dosu zsoe vAs, GISTAVE! 'V? " A : mar/ rs: u Ime NJEGDVDG T '<5N'E-= "* VEL/ ČANSWA. KRAAJA . . g *a DZORDZA 725526. BADI-
 20. 20. mmm m; UWW nwo www mmm C ZA BORBU, GISTAVE? DA SE GORIM USKORO CE NAS poągo vAs, NAPASTI' 20
 21. 21. MORAMO DA se PRoEIJEMo I snGNEMo Do KoNJA AKo NE ŽELIMO DA PoGINeMo ~ . za? . ' ' z STE GA Cuu, VOJNICI z" SKINITE ovu zIvoTINJu s MENE! '. TEsKo 'n JE DA SHVATIŠ. EH? zNAM NEPoGRE5Iv LEK zA TAKVE . TVRDOGLAVCE Ko sTo sa Tlłž . . s : » a Ej. - + " a . č 113.' J". -
 22. 22. .'. l'.1uą"~. .. `". ąl 72 E E š s F S è s s 5?- r tží/ N A : g: »A4 ü L. NŠEA&? *Ž: ; , *v 'Ks A STOTINU M! BRADURINA! DOLAZE I DRUGI IZ PRAVCA LUKE!
 23. 23. amm rrrs re POBUNJE- NIKE! NE DOZVOUTE m: DA . ST/ GNU DD z __ MARK . ' ZIVELA SLOBODNA ovo JE PRpuKA DA VIDE sTA zNAJu RODOLJUBI IZ OSVEGA!
 24. 24. CRVENI MUND| RI SE POVLAČE! HVALA, PRIJATELJU / g VAŠ ' INTERVENCIJA NAS JE IZVUKLA E : g : z NEzGoDNE SITUACIJE! . ZADOVOLJ- Š STVO JE MOJE, KOMANDANTE MARK! ODUVEK SAM 5ANJAO DA SE BORIM FłAME UZ RA/ VE 5 VAMA, KAO PRAVI ČNFV GRAD . E 05730 " VAŠE PRISUSTVO NAM JE ppay/ y Ngs} ggza_ ULILO SAMOPOUZDANJE, _ wmćmna 55 PA SMO ZGRABVLI ORUZJE | OTERAU ONE ENGLEZE IZ GRADA! '^ slona? ISPLO- VLJAVAMO! z
 25. 25. em se. MARK! BUD| TE SJGURNI DA NAKON OVAK- VOG IJOARCA VIŠE NEČE DOLAZITI U OVAJ KRAJ! AU JA NE ZNAM NI KAKO SE ZOVETE, PRIJATELJU' ZOVEM 55 FERGU' SAM AMERI- KANAC KOJ I VERUJE U SLOBODU I NEZAVISNOST. s oszuzom NA TO DA JE u GRADU sAoA __= .ą sve MIRNO, moze/ no DA se vRATomo u " xnćmu l NASTAVIMO RAZGOVOR TAMO - eos su NAS ENGLEZI . Zł I- OD OKRŠAJA 5 GRVENIM MUNMRI- MA SAM PRILIČNO OGLADNEO! ' ' ` HVALA I VAMA I VAšłM LJ UD1MA, vecenu ZA ČETIRI OSOBE l TRI NAJMEKŠA KREVETA KOJA IMAŠ, FREDE! KONAČNO moze/ vso DA RAZGOVARAMO -. r NA manu. GI5TAVE! srcem smo ovce ' mcsLEcI DA demo MORATI DA GLUMIMO DAD| LJE RAZMAŽENOM TATINOM swa. ~ . A ZATEKLI smo a. PRAVOG VOJNIKA! Y TREBALO BI DA SE JA VAMA ZAHVALIM KOMANDANTE! NAKON ŠTO SAM SE BORIO IJZ m: ?mwa ZADO- VOLJ5TVO vn VAS UGOSTIM. KOMANDAN' TE MARK! U ČASI' NAŠE POBEDE sme/ truda sPEcIJALITEr U FRANCUSKOJ SAM SE BORIO U KORPUSU DOBROVOLJACA KOJIM J E KOMANDOVAO
 26. 26. HVALA. eczeDe_ IMAO sAm PRILIKU DA UPOZNAM MARKIZA! sADA Je u AMERICI I BOR! se zA NAsu DM ZELEO SAM ALI sAm sADA ovDe, A ' EWLEZ' '(05' 5” DA KRENEM 5 MOJA mIsIJA Je veomA 55 JUTRO** 'smmu NJIM. ALI sAm BITNA ZA vAšu aoszau L' 0956”- 905” 5" BIO SPRECEN zA NEZAVISNOST! IZ Poszooucum RAZLOGA. GENERAL FULTON IZIJZETNO UVAŽAVA Poszooucu DA mnsum DA Je TAKO, KOMANDANTE! MOJE PUTOVANJE u AMERIKU NIJE 952054,0 NEPRIMECENO I Nem NEPRI- JATELJ MoJe POROOICE. KOJI Je ZNAO RAZLOG mas DOLASKA ovDe. POKUSAO Je DA me OMETE TOKOM MISIJE! MOJA PORODICA JE DALA VELIKU SVOTU NOVCA ZA VAŠU VOJSKU. .. . ..A DAce Jos wse AKO USPEM u mIsIJn KOJA m: Je POVERENA! INFORMI- SAO O
 27. 27. MOJ smuc Je sao Lu-rALucA' zweo Je DUGO u JUZNOJ 5^°^ GA 55 Amemcs. A ? ovom Je, :ve *CAM- ZNA/ HO ZAŠTO. DosAo ON JE “Č” WC” DA 21V' ovce' MEKGREGOROWH! L 5 MEKGREGOROVIMA! mcwo! az osvesA m: Je POSLAO svoJe POSLEDNJE rus/ no. A wesro KASMJE sAm OOBIO PISMO oo mexsuesonovm u KOJEM Je PISALO DA Je PRE/ WNUO. sADA zeum DA IM zAHvALvn ZA sve 51o su ucwu. : zA NJEGA! v; u [W TE sADA a' BILO HVALA vAm, soseooo! RAČUNAJ NA NAS. GISTAVE! NAJBOLJE OA sve sTo RADITE zA mewe LAKU NOC! z POMOC! ce l VAŠOJ ODSPAVAMO ' ` Bozen. To vAM : a #se . .Im st' ' v« "CIN a á` '(973 3595555 DAN/ h ' xouxo Je UDALJENA FARMA mexsrzesonovnu, BLAFE? NIJE DALEKO! NEKOLOKO , O
 28. 28. POZDRAV I VAMA, ALEK! m5 svAxAKo NE TREBA DOVEO SAM WOJICU PREDSTAVLJATI! cAsT m: JE PRIJATELJI* KOJ! OA VA5 UPOZNAM. ZELE OA VAS Kom/ NDANTE OA LI SAM OH. VI! TAKO ooano cumr °^ “'99” sam vAs I ZE-UNJUJETE KOMANDANT ZAMIŠLJALA. .. MOUM vAs, ' HEROJ ' s omnnmz , ; _ ~. a_ pr; v . - : P1 , "
 29. 29. GLAVO/ H ? RAW RAZLOG NAŠE Haag-rs gsm_ g QRADOM OH. POSETE JE OVAJ NEČAK ŽILA sosroowe mex- OVO JE mmotc. 6I5TAV pgNApgpggeA? DAN VELIKIH DANARDIJE! A IZNENAOENJA! umre u Kucu, GOSPODO! MORAMO DA PROSLAVIMOL ` vi' . í'5ł! ;”5 . % . .. ; ~ : -~ z g: , . - . ~ . 4. í w nuwsunnnm
 30. 30. VAS smuc JE zwEo 5 NAMA SEGA/ IA GOOVNA! TADA JE NAŠ OTAG Jos BtO ZIV. ow JE u suma PRONAŠAO VAŠEG smocA KOJI JE BIO NA SAMRTI! DA. .. PAT| O JE oo JAKE GROZNICE KOJA GA JE DAM/ HA DRŽALA PRIKOVANOG ZA KREVET! smo JE OBRAZOVAN COVEK. OBIŠAO JE cao svET. .. | OA av NAM se ovužIo ZA GOSTOPRIMSTVO, POSTAO JE NAŠ ČE5TO NAM JE PRICAO o svoJIM ? UTOVANJIMA u NEPOZNATE ZEMLJE. oueo JE BORAVIO u JUŽNOJ AMEmcI. u NEISTRAZENIM ŠUMAMA I NEPROHODNIM PLANINA/ MA! KAOA JE NJEGOVA BOLEST UZNAPREDOVALA u KADA JE uMRo. TO JE aIoyELna UDARAC zA NAS! DONEO GA JE KLIC! I IZLEČIO. Au se JADNI ZIL NADA NIJE POTPUNO sve sro MOJA SESTRA I JA ZNA/ no NAuCILI smo oo NJEGA! NAUCIO NAS JE DA PI5EMO, ČITAMO u RAČUNAMO! NAREDNE GODINE UMRO JE I NAŠ OTAC. SAGA POČIVAJU TAMO GOLE, JEDAN PORED
 31. 31. JADNI srmc. NIKADA GA NlšvA/ H "Teo UPOZNAO, A TOLIKO sAM ZELEO. .. 5., , 9,, VAM ZA|5TA SAM UZBUDEN STO VIDIM PO5TAV| M JgpNo 'sTA “AKVA JE ' WLA' b MESTO NA KOJEM JE PITANJE. - DA u JE °^”^ “^°^ JE “m0 ' 8 mOvEO POSLEDNJE GODWE , OSTAVIO NEŠTO “O *Eme °^ svoe ŽIVOTA! zA SOBOM? POGLE°^TE~ KNJIGE. PI- __g' V ZA ISTA g USRECłLO, 1,3' 1 v. S z. r ł_ . v , .. .J . .- , ..'; . , ray-s ” EVO JE! NJEGOV KREVET, NJEGOVA FOTELJA. CASOFWS! V KNJIGE KOJE MU JE MOJ OTAC KUPOVAO LJ SELU. .. " OVA PROSTORIJA DOVOLJNO GOVORI O VAŠEM STRIOU. . 5%' EE
 32. 32. UPRAVO JE ONAKVA KAKO JU JE OPISAO E U SVOM POSLEONJEM DA KLE, GISTAVE. .. SIGURNO CE VAM PRIJATI DA POGLE- DATE NJEGOVE GVSTAVE .7 DA LI sre NAŠU ~5570 ' BIBLIJ U T ' u . `. 5.1. j. UVEZANU U CRNU KOŽU! NE MOGU NIJE MEDU NJEGOVIM KNJIGA/ VM l PAPIRIMA, A z~Am DA se smuc TOLIKO VAM JE BITNA?
 33. 33. IZUZETNO BITNA! 2806 TE KNJIGE sAm I OOSAO u AMERIKU! GOTOVO OA SAM ZABORAVIO. .. vAs UJAK MI JE OAO ovAJ PAKET s MOLBOM DA VAM GA urzuCI/ VI ČIM BUDETE DA SE KLADIMO DA SE U TOM PAKETU ALAZI BIBLIJA UVEZANA U CRNU KOŽU? MOGU LI? IZVIMTE, MORA/ H PRAVI STE PRIJATELJ! TO JE TOL. . 3025. KOLIKO SAM uzauoem ovA KNJIGA ce DATI VELIKI oomwos BonaI AMERIČKIH RoooLJuaA. KOMANDANTE MARK!
 34. 34. ZA TO VREME, NEKOLIKO MILJA SEVERNO OD OSVEGA, BARKA 5 ENGLESKIM VOJNICIMA KOJI SU UMAKU POBUNI RODOLJUBA SPREMA SE DA PRISTANE. - PRAVI NESPO- SOBNJAKOVIC. KAPETANE. . NIsAM JA KRW. VERUJTE mn. . CITAV GRAD Gsm/ EGO se POBUNIO PROTIV NAS! A POBUNJENIKE JE PRED- voDIo KOMANDANT PROKLETSTVO, Ilse BIH voLEo DA NISMO NI snGLu KAKO cu -. DALI smo vAm DvADEseT SEDAM VOJNIKA zA mnsIJu HVATANJA JEONOG covEKA I, NAKON sTo STE IzGuaIu POLOVINU LJuDsTvA. VI se VRACATE PRAZNIH RUKU! UPRAVO TAKO_ MISLIM DA JE DOŠAO U OSVEGO 2806 MLADOG DANARDIJEA!
 35. 35. .TAJ PROKLET! FRANCUZ JE DOŠAO ovAMO KAKO BI sKovAo zAvEau mo- TIV NAS! MORATE DA GA PRONADETE | DOVEDETE ovAMo u LANCIMA! . SVA SREDSTVA su vAM NA _' . " NADAM se DA ce ovo SAM TRAZIO! TE m' “OA BILO JE U OVOJ' KNJIZI! UBRZO CETE SAZNATI. KA ŠTO VEC ZNATE, MOJ 'TRIO JE OBIsAo cITAvu Juzuu NEMOJTE JOŠ JEDNOM DA ME RAZOCARATE. KAPETANE! u sLucAJu DA ~E USPETE, vI CETE ZAVRSITI u LANCIMA. . PRED VOJNIM SUDOM! RAZUMEM. Q DA, u PLANINAMA. zAsTo VAS ZANIMA NJEGOVO INTERESOVANJE ZA TE KRAJEVE BILO JE PRE svEGA ETNOGRAFSKO. .. FASOINIRALI su GA OBIČAJI LJuDI s TOG DELA
 36. 36. TOKOM OBILASKA TIH DIVLJIH I NEIETRAZENIH zEMALJA DOsAo JE u POsED DRAGOCEAJOG KAMENA-. ALI Mu To NIJE DONELO SREČU. . ČIM sE PROČULA vEsT O ' ' - POSTOJANJU KAMENA, zIvoT MOG STRICA se . _ PRETVORIO u *i PAKAO! GDE GOD DA JE IsAo, BEsmuPu» LOZNI AVANTURISTI I VARALICE su EA PRATILI, FOKUŠAVAJUCI DA Mu ODuzMu KAMEN. MORAO JE DA POBEGNE. .. I NA KRAJU JE zAI/ Rsco OvDE. BiO JE U/ HORAN, RANJEN I BOLESTAN. SAKRIO JE KAMEN KAKO E' MOGAO DA GA ? RON/ IDE KADA MU SE STANJE BUDE POBOLJSALO! NAZALOST, UMRO JE PRE NEGO STO JE STIGAO TO DA SREČO/ VI, NAPRAvIO JE MAPU KOJA POKAzuJE GDE JE KAMEN SAKRIVEN I PAŽLJIVO Ju JE ČUVAO Do OAVOLA! KADA JE TAKO, VEC SUTRA KRECEMO NA KOLEVKU BLIZANACA! . .A NJEGOVA POSLEDNJA ŽELJA BILA JE DA SAV NOVAC DOBIJEN PRODAJOM KAMENA BUDE NAMENJEN SORS! ZA MERIČKU NEZAVISNOST! KOMANDANTE MARK. . MOJ smIc JE TAMO ZAKOPAO SE NALAZI NA KOLEVC! BLIZANACIA? Žł-áíł-Xínľaánľ I '. , . W
 37. 37. MALO KAENIJE. V vEcEszA I-IvALA, FRISILA JE GOTOVA, ZAISTA STE GOSPODO! IZVANREDNA sMEsTITE se: zBOG svEGA ŠTO sTE UČINIU ZA MOG JADNoG STRICA MOJA 5 NAŠO! " VECNOM PORODICA ME JE zADuzILA DA ZAHVN-NOŠČU! vAM mEDAM OVAJ smoMNI ŠTA KAZETE NA To DA POČNEMO NIJE TREBALO, GISTAVE! DOVOLJNA NADOKNADA JE s VEČEROM uMEsTo DA GuBIMo SVE ONO ČEMU NAs JE vAs STRIC NAUCIQ!
 38. 38. DAKLE. KOMAN- NARAVNO- DANTE, DA u sre 6'5T^VE- 5** MO MI DAJ' 5?' OLUEMQAŽA TE IRE/ NENA |0| TI, BLAFE! JA cu OTPRATITI eosTAvA oo KOLEVKE BLIzANACA! NE MNOGO. BARKA s TRIDESETAK LJUDI. IPAK, os-ećAo BIH se sxeumuae KADA so NEKO OBAVESTDO DA STIGNEMO DO TVRDAVE ONTARIO? _IMEKGREGOROV CON/ EK JC' PRE . SAT I PO STIGAO IZ OSVEGA I JAVIO JE ENGLEZI vnzmu! PRETRAZUJU GRADIC | oxoLwu ~e BI u morm- su meee MLADOG PRIJATELJA : z vRATłću se s DASUSE UHIVL' TO N| JE DOBRA VEST! POJAČANJEM. PA demo POČISTITI cszveNe Murvowzes zAoovoLJswo JE NAŠE. GISTAVE! DODITE KAOA NAŠE xuce su uvex orvonsnm ZA VAS!
 39. 39. SREČNO, PRKYATELJI! : som DAN. - MORACEMO DA : vemo POLAKO KAKO se KQNJI ' TOM SPUSTIMO MENA će NAM Mz DRUGU BITI POTREBNO
 40. 40. STOT| NU MI BRADUR INA! ODAKLE LI OOLAZE CVI CRVENI MUNDIRI? SłGURNO NISU U PITANJU IST! ONI KOJI SU SE ISKRCALI U OSVEGU! PROKLETSTVO! PRESEKLI SU PUT PRE/ HA TVRDAVI ONTARIO! PSST_ rmo. FLOK NE Zeus
 41. 41. * ` NE PooNosw DA r - NEKO VREOA moJu aRAou, CRVENI aAcI PIsToLJ l oIe-NI Rue uvIs, BRADONJO! PRIJATELJA KOMANOA NTA
 42. 42. UPAO JE u -> sIeuRNo JE 7 _ N` V NeMA SVRHE oA sILAzvMo REKU. . ALI MJE SMRTNO s ' ooLem STRUJA ce OONETI ISPUVAO NA RANJEN- ` , a' . Les u oouNue : vemo DA JAWMO
 43. 43. U TOM TRENUTKU, FLOK SKAČE U VODU __p NAgoN 57o GA JE UHVA NA MESTU 5 KOJEG JE ? AO no pop VODO/ n_ . .PosLeDNJI/ n ATC/ WMA SNAGE USPEVA . .I Oovućč NA OBALU. DALEKO DA GA IZVUČE NA o swu oo ? OGLEDA voawnxą_
 44. 44. IZA CN| H , ' (Qamno NAŠI KONJI SU UMORNI! gogovA 5e '* ' CAR NESTO" OVAJ USPON Je BIO Nguz. .š - . 7' gfžsąávíítągègíg, VEOMA NAPORANŠ JEZERCE? A ' ' ŠL - “' 333x** 'W NA PIJ-NINI POSTOJI IZVOR KOJI SNABDEVA DVA VODENA TOKA. A SVAKI OD NJIH STVARA JEDNO JEZERO. ODATLE I INDIJANSK! NAZW ZA IZVOR_ JEZERO TEKEPOU. JEDNO OD SUTRA UJLJTRU. A sADA. PRE NEGO sTo se TM 'Zvon KADA KONJI auDu SMRAČI, zeum DA se OKUPAM , nego , (035 JE ODMORNI. sTIcI u ovom JEZERU! demo TAMO ZA OZNAČENO NA MAP! Moe STRICA!
 45. 45. so, KAO a. - oD MAJKE RODEN, ' I aez ORUZJA! ovo Je PRAVA seed/ a A SAGA TREBA DA UFALIMO VATRU KAKO SIS/ HO SE ZAGREJALI l SKUVALI KAFU! 'L' STE mam' POBUNJEMCI! ,, »: `:, ŽŠV"V O O _í'; ,._: ;-'Ž. J . ` k_ `: - a -r - 'V . _7 . .
 46. 46. d , ,g soLJe BI w BILO DA ker-A" ovo CEMO M' NE POKUŠAVAŠ wonrovo, “za” TO VN" POBUNJEMCE! sLeoeca NE SMETA- . ZAR NE? l OBUCWE 55, " Js Ne venuJe/ vuuHvATxLn . V _-á UNRECETE Geesem_ smo KOMANDANTA A NE OD “PALE - MARKA! DAće NAM . ..-3 Do OAVOLA I s MEDALJOM! POLAKO. mAsTeRse! NADAM se DA ce NAM opvggąmo ovce smo samo NAs PLAT| T| u pum-AMA , H KApgTANtj, ČETVCRICA, A PRIJATELJI own POBUNJEMKA moeu eu DA se
 47. 47. VIDEO SAM NEKU KOLIBU U BLIZI- ooUcNA [QQJAI nag/ nog NI. ODVEDIMO IH TAMO! TROJICA NEKA NEKO POVEDE ce 05mm 5 NJIMA. A JEOAN ce oncu DA OBAVESTI KAPETANA KAKO B| ON DOVEO OVDE VEC! DEO MASTERSE. a 'Ž ' 'n no: DA OBAVESTIŠ - KAPETANA?
 48. 48. NEMOJTE Pnevuse monaswo! DA se NERVIRATE. “PN” sm? “ ZČMK” GISTAVE! ro su sAmo “o “O” CETVORICA UFLAŠENIH VOJNIKA. - MOGAO 5m DA uzmem çéáołñłžáçáíf eowoe oo NJIHOVIH KONJA. ' - ALI cu MOZDA BRZE °' 55 D" swa' U NAŠEM LOGORU STICI AKO SE SPUSTIM ~AJ| <A5N1JE po JESI L! WDEO. 'D KSAVANE? TAJ JADNIK NIJE svesmrv DA v NIKADA Nece sm: : NA ooneonsres . .A USKORO ce m 3m SAMO TROJICA! GLEDAJTE! JEDAN oo NJ1H IDE PO POJAČANJE! POKUŠACU! A VI oceno PAZITE NA NJIH! lšAO ovuDA, auou u LOGORU ZA
 49. 49. `> oDucAN POGOOAK. KSAVANE! ornov u no: : u us-rom TRENLJTKU KONJ ee su umoceNe TVOJE smeuce NIKOGA Ne _ game JgzggA ŠTEDL' A sADA demo se POBRINUTI zA OSTALU 'rinomcur v _ z a ' . ONTARIO. .. #vw
 50. 50. HEJ, ALI_ ONO JE FLOK! A PORED NJEGA JE ŠTA RADI ONAJ PASJI SIN U TU SU SAMO TVROAW? DA se Nnsu FLOK u BLAr-'ov MARK I BLAF VRATILI SA - , í V a* pv_ k O ` _ -Q ' M' {y- 7 v g vemo Duše! , sasumvo se NesTo - UJHL DesoLo mom/ n s PRIJATELJI/ MA! ? '31 . ` ' ' I" ľJwŽs n, ., o Ji TI zNAs STA Je u PITANJu, ALI Ne mozes NIsTA DA m» KAZES. ms: : sINe! umesro sro TI JE wAosrmo zuae, » mesno Je DA n mAMTu 4| . ~
 51. 51. w : ŠL-AT: . . v -' : kw: *sam* ~ a . .. . 'L . _.4 a . _. . . . AL
 52. 52. DAKLE. o Pomocl ovom N sHvATAm. NIKO Ne b_ DOLAZI! Au_ VRATA su O " 33,3. V _' . ' - . v ' `h ą " p . ` l I w l' . . / "*_" _ V - ' ` " : z . V s . 4' - 7- - . " <- 7 p« GLEDAJTE. * ' - VW. ' . ' « ka. . : J DVOJCGA su s - _Ž L Š, nTvA_ b ~ ' . . M? ~ > , a _ . ` . c . 4.' _ . ~- ~ . ' ' 7 . . a' 52
 53. 53. j moze NIKOGA STFGUCA "E DOVOLJAN l NAJMANJI uaoo DA POSALJE covexA NA oNAJ SVET u ROKU oo _ » NEKOUKO U PRAVU STE! M0- JE T J `RAMO DA OVE/ HO SUMNJAM OA A PRE NEGO STO SE DALEKO ODMAKAO! VEROVATNO JE I ON DOBIO STčUCU ONAJ VOJNIK VRA- 'n s POJACA- ORUZJE KOJE Je ualLo NASE TAMNICARE! u SVAKOM SLUCAJU, BOLJE JE DA se UDALJIMO oDAvDe sro ene! IVUŽDA u OKOLWI IMA Jos AEPRIJATELJSKIH
 54. 54. MALO KASNOJE. NEKOLIKO MOLJA TAKO MI MANITUA! ALI Jos DISE. aLAFe_ DA LI me cuJes, PRIJATELJU?
 55. 55. UPRAVO JA. sTAszI aaADo- ONI women NJO, s TROROGIM , se- CRVEM muNDIm- smem o ? enemy A sA IZNENADILI su me_ MNOM Je ČłTAVA ceTA VUKOVA s oNTAmJAe JEZERA I sADA se NALAze u
 56. 56. I DALJE ' _ ~ . -oo KADA sAm RAzMIsLJAM wDeo oNe uaoJeNe o ONIM O eNeLeze. ImAánEsosećAJ . . OTROVNIM _ O . _ - DA NAs ' . STRELICAMA! . , ~~ ' POSMATRA! T STIGLI SMO, GOST/ AVE! GVO JE KOLEVKA BUZANACA! OVAJ IZVOR JE TAČKA “ _ NA TRIDESET KORAK/ l ~' OD KOJE Bl TREBALO ' ž U PRAVCU JUGA. TREBALO DA PRATIMO LPUTSTVA . ' 7 _ BI DA SE NALAZI VEUKI SA STRIČEVE ` - 7
 57. 57. OZNAČEN NA mAPI_ A I RAZDALJINA Je eoTovo DVOSTRIKO VECA. CUDNO. .. mozDA Je sTmc POGRESIO. NA KRAJU mAJevA. aIo Je m~o6o u PODNOŽJU mALos HRAST/ l ` se NALAZI KAMENJE. A : smo KAMENJA Je SAKRIVEN KOVČEZIC u KOJEM KAMEN! JE ZELENI v: NemATe mNoeo ISKUSTVA sA sNALAzeNJem u sumI, ZAR Ne. IMA VEZE SADA? IZVRSIO SAM STRIČEVA UPUTSTVA OD REČI DO necn_ l NIŠTA' ODAVDE B! TREBALO T < OTICI ČETRDESET PET 3 KORAKA U PRAVCU JUGOZA RADA. SVE DO MALOE HRASTA! TO JE RECITE MI, GISTAVE. . PRE KOLIKO GODINA JE NAPRAVLJENA DVADE%T GODI- NA-. ZAŠTO " PITATE?
 58. 58. L). PONOVO IZBROJT E PRE DVADESET GODINA. TU JE TRIDESET KORAKA, BIO HRAST. A POTOM GA JE OVAJ HIT U ALI U POEODIO GROM! POGLEDAJTE PRAVCU JUGA OVO KO%NJE! HRASTA! v o 25,10 s' - '-7 _s-ą. STABLO KOJE Je me V csèáéesa Š; «- _-'- Č. DvADeseT GODINA BILO I , DRAKA u mmm” MALI HRAST sADA Je ~ - ' PosTALo veum HRAST! A ovDe Je I KAMENJE DA POMERIMO SVE GVO KAMENJE!
 59. 59. BRAVA Je STARA n vAmA PRIPADA zAnDALA! LAKO ou Je cAsT DA N _ oTvomTe ? men l' Q s*: ,"« . f 59
 60. 60. C a« 5:. ug. 5.225,71_- 'Žzxnxłáüąr . ' "v w u _ F5
 61. 61. TO SI IZVANRED- NO OBAVIO, OVAJ COVER JE uPERlO DUVALJHJ U TEBE. MARK! ZATO SAM ODMAH REŠIO DA MU JE METKOM IZBLTEM IZ RUKU! ovo su NASI ANDELI CLNARL GISTAVE! ONI su NAS oaosoou cnvaxnn MUNDIRA, Au TO svAKAxo NISU UČINILI ZATO STO NAM f čąíišlñííif» ą-? NE mozes NI DA zAmasus Kouxo JE s/ vsnroavosno ovo ORUŽJE! Juce JE IZAZVALO smm' v cewomce ENGLESKIH _ MENI JE, MEOUTIM SVE JASNO. ZAR NE. GOSPODINE GARSIJA?
 62. 62. PRE DVA . .A ISTOG DANA SAM U SVOJOJ KANCE- DANA sAm ~ ` í LARIJI BLAFU PROČITAO PISMO GENERALA ~ J . FULTONA. mozon JE 84o orvoszsu I v» sre cuu sve-. UGOSTIO OVOG GOSPODINA U TVRDAVI u PORUCI JE STAJALO DA GISTAV DANARDUE DOLAZI u osveso. auu sre TOLIKO NESTRPLJWI DA GA NADETE. PA sre, NE REKAVŠI NIKOME NIŠTA. ODMAH uzeu KANU l u DRUŠTVU vAses sAuCesNI- ` H KA. KOJI VAS JE VEROVATNO OD TADA STE NAS SVE VREME PRATILI. BIJDUČI DA JE GISTAV JEDINI ZNAO GDE JE 5AKRIVEN ZELENI KAMEN! TO VAS I INTERESUJE. ZAR NE. GARSIJA? NA VAŠU NESRECU, NAS DvoJIcu su ZAROBILI ENGLEZI | DA ausre NAS osLosooou, MORALI sre DA | H UBIJETE! ' . Č NMAKO_ aoo JE ALI a: MI ZASMETALO 7° Oą-'ČNO DA SAM DOŽIVEO “AZWWE” : sm suoswu. - PLN* , TE KAKO, NEMA ŠTA!
 63. 63. JEDNO/ H VEOMA 5Az~Ao zA mase KOJEM PLE- UDALJENOM PLEMENU. PUTOVANJE u MENU TI PRIPA- ZALOSNA SOVO! AMERIKU I PRET- 'z . ~ PAZI NA TORBICU POSTAVIO JE KOJI KoJu Nos ono JE RAZLOG ZA TO! OTROV! PIH. . ORUŽJE POD- MUKLIH LJUDI' NE BRWI SE. MARK! Izvesno sAm se vezuJućI NEPRIJATELJE ZA STUB ZA MUČENJE! m. .c e J o K A m. . m M A R A N oN Je JeDAN oD LJuDI KOJI su GODINA/ HA PRATIL! moe UJAKA KAKO BI MU UKRALI KAMEN' . -SADRZD *rouoco OTROVA DA moze DA POBIJE CrrAv PUK VOJSKE' SAVETUJEM Ti DA m DOBRO
 64. 64. EVO VAM KAMEN, GISTAVEY A A SAOA lpgmon_ PREDACETE GA UČNO Gog 5u osfAul GENERALU HLTONU! h ŽALOSNA Soya? UGH! ON JE RANJEN TAKO MI SVEGA! OŠTAVVO 5/3!" ČETU U OKRSAJU S CRVENIM DA LI SE TO DESILO VUKOVA TAMO NAKON DA JE MUNOIRIMA, ALI SE SADA TOKOM HITRE STO su NATERALI u BEKSWO BLAF OSTAO ENGLESKI GARNIZON! __ OPORAVLJA! VUKOVI PAZE NA NJEGA! Ne, NALETEO Je NA ENGLESKU PATROLU sm: m: JE Rex/ ao DA se se ZAJEONO 36T" 5' Do« se vRAcAo u TvRoAvu- s-Recom. s zwLAoncem mmc mam Kousvcv ? LEGO U oNAJ NJEGOV PROKLETI BLIZANACA. m sAm u JA mewo OVAMO. ^ o” PAS SE VRATIO IJ TVWOAVU. STIGAO sAM BAS u meNuTxu KADA Je PA smo usPeu TREBALO DA sPnecu/ n oNu DVOJ| CU DA DA GA PRO- ` TE muca« uauur NAOEMO NA VREME!
 65. 65. s oszmom NA TO DA Je srruAcI- JA POD KONTROLOM mozemo DA se vsa/ mmc u o! , , v! _ v ł . u MOMANDAMEDreszALIsAOeNGLEzemJI SUBILIOVDEIZAROBUKAPETANAKOJIIH JePneDvoDvasAmoNeoIoLmes-áecez/ t JEu5PELODAPO5E6h6.0N|5U5E masmaumovaNunsLI/ nA/ NA. AucesnNAsaLJuDtLAm
 66. 66. JA SAM DOBRO, ALI OVDE PRISUTM DOKTOR. KOJI JE PRAVI GNJAVEZ. VAS DVOJICA, ULAZłTE UNUTRA! DODITE, KOMANDANTE. STARI MOJ! NA KRAJI) KRAJEVA, KAKO JE, STARI BRADONJO? IZGUBIO JE °°57^ "M- ^“° KOMANDANT mu IZDA- MU JE STALO DO OPORAVKA JE NAREDENJE NA MORACE DA Doveu sre m: M' Dnusrvo_ ODLIČNO, 1 vec sAm POČEO DA V s .4 . . v, o Buce TAKO! NJEGOV 4:3
 67. 67. HA! HA! TO JE I VISE NEGO DOVOLJNO DA MI BUDETE SIMPATIČM, GARSQJA! I JA SAM OVDE IZ ISTOG DA Ll 5TE VłOELI BLAFA. KOMANDANTE? ONOA IMAMO IEŠTO ZAJEONIČKO. . TO JE IZUZETNO VQNO, DA. NE moze DA se roman s ČINJEMCOM DA MORA DA LEŽH seem/ an: SAM DA CE ZA NEKOLIKO DANA I. L D/ 4512:*: 4 ` Ž DO TADA CEMO OSTAT! U OSVEGU KAKO aasmo se uvenu. : DA enaa: : NEČE PoxusAn mownmmo. POTOM demo VAS oTPRATITI Do senat/ aux FULTONA. KoJem ceTE
 68. 68. í T . ggmo 5ApA G JA cu mošeTAn * NA smwąmg, V OKOLO DA max/ emm ecsTAve. ZASLUŽILI _ ISPOD OVOG JASTIKA! T JE NAJSIDGIRNIJE
 69. 69. 355' U . ..DVOJIGA SU RAsPoReDoo MAJŽŠQ/ ENCIJMLUC, :smer: ZATVORA mILAznmA o? 0:16 u DvoJIcLL. POSLACU JEDNOG SV' 057%' 0D NJIH xoo amm- MIsLIš» DA Je u VWOV' SP^V^JU HOCU DA NEKO PAZI NA OPASNOSTV NJeeA TOKOM NOČI. - KASNIJE KADA su se POGASILA . -vec DA M ' Ne PADNE NA ? AJ/ mer s” SVETU** , / / NEKA BUDALAŠTINA. . Š' ' ~ ` NA mumesz. DA 5x06: - . " / USEDLOIODEULIJKU z - . A 'ž' ' . -- -' . " _ - . :J , .“ ' . *nk DA SE NAHJE! ni' I _ . ,
 70. 70. ł-EJ, KAPETANE? NI ZA TREVUTAK NISTE PRESTALI DA GLEDATE KROZ TAJ PROZOR. ZAR DA LI GREŠIM Iu Je I vAs PROŠLA ZeLJA zA SPAVANJEM? IŠLO PO PLANU. JOŠ VEČER/ XS CEMO IZACI IMŠA` n sAmo RIT/ VHCNI . - . n MOD sTR/ ZARA N ~. ' REMETI TISINU ana-- , -
 71. 71. í w i I . .. Q 2:'
 72. 72. SAMO NEKA MAČKA ' LIJTALICA! sADA su I oNe NAŠLE DA m: KomPLIxuJu STRAZARSKE SATEL. 72
 73. 73. emo. : Je ELIMINISA ąèhj DRUGOG STRAŽARA! "__`: 3 (g F evo vAM nJucevA, MPETANE! u STAROM m' nam nwu NA xnAJu uuce NAc: cere J SJMW' LJuDI Nece NAPUSTITL'
 74. 74. astmo_ KAPETAN ' _ ODLUCITE se. affümA d; "gm 5e usxogo _ l, j l' 4 GARSIJA! IDETE Ll SA 'ZADEMO PRIORUŽITI! "šc r mNom ru se vnAćATe Com/ DE - x_ ~ s_ Dev/ il? - NA SHAVANJE? - D. ąx V D_ - - STRAŽARI su J : Jn I. r > '. " - *I fr" e / 1'. ' , í | . I : ł-"l h" -' ? ľlrf1 115
 75. 75. MUN JE TAMO DOLE! MORAMO DA STIGNEMO DO NJEGA, A DA NAS NE PRIMETE! PROKLETSTVO! IDU KA ZATVORU KAKO a: smem. : svoJe DRUGOVE NA STRAZI. . Cim PRIMETE STA 5e DESLO. DICI ce UZBUNU!
 76. 76. W . V x ` ` o "' Q T -- n _ ` " 1 lr , ` _ A C A i ' ł` T PROQETNICI! VANEŠ KAKO STE USPEH USTA! DA PoeeeNeTe? x `7 V ' , . ñ ~ u ' . í_ , ` wtf' ` n, " _ " _ ~ 4' ' "IIP "o i` ` , . . _ , ~ - -r , *` -' v " 'L , " - m. ". .V " " 'v ' 7:. “ ` I t; . ` _ .5 l v ç ` : v s _ ` x 2 . "Ji _. í'/ ~ ` d' 7 ' ` n. " _ - e . ;, " 1 " ` 'V_.3_` I . .t ` , . . . I ~ . A t . NJE. . '. y 1 1_, ` N ? Am Š SADA CES PRESTATI DA
 77. 77. OTYQIU SU JELEN' KANEN! Cave” Muľązg 'NJE ZA5AD áf/ O NA NASE BEKSTVO! FRANCUZ GA JE OR2AO mmm-D Aug-A_ speupwom, BOLJE sADA ce IsPoD JAsTuKA! KAKVA ammm_ JE pA se Ne pome- . SE OERUSCTI NA NAS! POŽDRI. zALosNA sovo! ODEMO DA VIDv» " o sTA se DESAVA'
 78. 78. M w w m w m VOLASA I NAŠU SMO IH KAKO LEŽE ZEMLJI! VRATA ZATVORA SU BILA OTVORENA. A OO ZAROBLJENIKA BłLOłNí TRAGA NI GIASA. Hauc JE u BRAVI. . ZNACI DA IM JE NE<05POLJA usxono ce ovce am | mevuse AKCIJE! sve masažne! ODMARANJA_ MEN. ZAROBZJENICI so . SIGURNO x JE POTREBNA AKCUA_ á_ __ __ ~6606 Buznw! = STOTINU mn ~1= 78
 79. 79. NAPAO s LE-DA I owesvesno me. . NE z~Am NIŠ-TA voše, a '7 ? GUILIIHZIILII Ql vą ' BOGU DA JE TVOJ DRUG JE IMAO MANJE 5RE. PAueLE- AKO JE n vnoeo NEKOGA. sADA vtše NE . oza DA NAM POMOGNE! JEDAN oo NA5IH VUKOVA JE UBIJEN. A TI m» NAREDUJEŠ DA se IZLEZAVAM. no« JE NJEGOV uencA Jos NA SLOBOOIL. RADIJE Cu OBRIJATI
 80. 80. TRAŽE NAs svuDA-. me u. : KASMJE ce DOCI I OVAMO! : Ig: ,. ` s - ,4 w v . xą í " DOK JE TRAJALA ovA euzvA. NIGOE NIsAm WDEO GISTAVA! -_. ` NIJE MOGUCE DA NIJe - Hu-JADU m, ? rumeno ŠTA se sve V BRADIRWA, __t; _.: OOGAOALO! _ ~ s' ; I
 81. 81. <2 N *c L n* HAJOE. MLAIZCU! VRAT! SE u SVET ZNIH! _
 82. 82. maso OBJAŠNJENJE! ' NIJEDAN STANOVMK OSVEGA Ne a: POMOGAO 'Šáiľíčsąľ-łľł. POKUŠAO SAM DA SE OOBRANIM ALI SU : Muk: .. guma
 83. 83. ALI o xome soD DA se RADI, Nece s Mocu NEPRIMECENO DA oDe ODAVDE! VRAČAJU? 'Zal-EDA CITAVA OBLAST OSVEGA JE ? oo DA SU UHVATM NAsom KONTROLOM! . NAsLI smo IH u KOKOŠINJCU, ' MARK! MISLIM DA NJIH DVOJICA Raw' 5'5T^VE? ZNAJU NEŠTO o sexsrvu CRVEN' zAnoacJeNuxA' . . " . HAJDe, PRIČAITE! De su vAs KAPeTAN r I DRUGA DvomcA
 84. 84. UGH! NEMA SVRME. MARK! MORACEMO DA LPOTREBIMO BEX! DRUGI METOO KAKO BISMO IM RAZVEZAU JEZIK' . ,_ , . i HMM. - z mIsum DA so u g_ . PRAVI). zALosNA ' j A _ sovo! . 71h _'V" _ | IZGLADNELI PAS I KRVOŽEONI INDIJANAc! ETO. .. JUTROS, NAKON 57o smo se eomu monv vAs, UMESTO DA POSEBNE/ WO s NAŠO/ Vi DRUGOWMA. Ivu smo ODLUCILI DA se SAKRIJEMO u JeDNom PODRUMU! r-EJ! NeceTe vALJDA DA NAs VOJNIČE! MANJE sa eur NEGO vIDeLI smo DA Je NAŠ KAPETAN uHvACeN I NISMO ŽELELI DA GA NAPusTIMo. - OOLLJCILI smo DA Mu POMOGNEMO l TAKO smo, POD oxmwem NOCL Dosu DA GA
 85. 85. moGu sre DA se sPAseTe, Au GW JE TO JE sre RADIJE IZABRALI DA POmoGNe DOVOLJNO! VEC svom KAPETANU. vAse PoNAsANJe SUNCE ZAŠLO- ZNA/ no STA Je ZASLUZUJE POŠTOVANJE. KRENULI SMO DALJE smo_ ` U AKCIJU. PRVO SMO SAKRILI KONJE IZA MLINA I- z O . NAŠ. , “ š: A A . m* EXE/ iše: ... KADA auDemO OTIsLI oDAvDe, IZGLEDA DA eNGLezI PREDACEMO vAs PRANCusKO/ w GARNIzoNu! ~ Ne zNAJu NI5TA o zeLeNOM DO TADA CETE öľTl U ZATVORU? A ` r KAMENU, GISTAVE- VODITE IH! ' 'z I'll '. v . V_ F . . l: I. .. TROJICA aeGuNAcA su se SLUČAJNO GARSIJA VAS ZATEKLA łSPRED vAse sose KADA Je JE SIGURNO PREPO- AŠŠEAŠQZ`AŠŠŠČ`ŠA NJIHOVO aexsrvo OTKRIVENO. PROZOR ZNAO I, KADA Je vIDeo smo, " ČTVORENW Je smo OTVOREN u PO/ VHSLIL! su DA Je ZAVEZLJAJ POD mozoąom LEPO NAJBOLJE DA 5e JASTUKOM, OOMAH JE sAm sAcuvAo TU 5^“R'J“~- ŠHVATO o smxcevo BLAGO!
 86. 86. NEMA ~ | ZA STAROG MLINA vase NeMA NJIHOWH SVRHE PLAKATI KONJ/ im ZNAČI DA su usPeLI ZA PROLIVENIM sADA ONA DA NAPU5TE MLEKOMŠ SADA fgoglcAg o5VE6O! Je NAJVAZNIJE ENGLEWA V. KOMANDA NA DRUGI-OJ , . OSALI ' JEZERA JE SADA JEDlNO ' 5|GURNO MESTO . -DA a« STIGLI Do TAmo. MORAJU DA A TAMO CENO I MI OTICI! ODMAH cu NAsAve BARKU KOJOM ce PREPLOWTI l NAPRED- PRE NEGO OSEOLATI NAse ONTARPO, A NAJBOLJE MESTO ZA TO á ŠTO STEKNU PREVEUKU Je HENDERSON uu NEKO OD OBLIZNJIH . E "]"ł`*7?°"~í' <". |""'. l" . .wh V PLEMENITOJ? eIce BOLJE DA Zeus LI DA PM_ Više LJUDI ZN325. OŠTANEŠ OWE' T' P°”°V"“ 51” NEMOJ! POŠTEDI NA GROBLJU ZBOG NJIH “FE : NAŠ Mam” O ONO” me SVOJIH KOMEN- NeGO zaOG ovOG PaOKLe- DA DOKTOR. - OOKTORU u svnm DOKTORWA TARA o TOJ TO6 RATA! A AKO meaA DA UMREM, vase voum 86
 87. 87. LJ MOM ODSUSTVU TI T ' V PREDZMI KOMANDU. .` 5, in 'á u OSVIV ZORE CETVORICA PRUATELJA NAPUŠTAJU OSVE- NEMA SVRHE DA IDE/ HO so. mećuća se PORED OBALE JEZERA ONTARIO. .. 6LAVN| M PUTEM, auDuca DA će '_ '.1 u ONI SOGURNO IZABRATI ONe - SPOREDNE, SKRIVEMJE! ISPALE SU MI OČI CO r GLEDANJA, MARK, ALI DO JE' NA SAGA NISAM PRIMET|0 pal/ mag' OVAJ! NIKAKAV TRAG!
 88. 88. PIN! JEDIM TRAG KOJI POSTOJI NEKI TRAG. MOJ TVOJ NE_ no« ce GA NEPOGREŠIVO spamm_ ? A5 MDŽ-E DA PRGNAOE JESTE TRAG NEKOGA K0 JE GLUP KOLIKO NE BRINI se. MARK? AKO NE ZABORAVI DA MI JE TA DRAQA ZwoTwJA sPAsLA zwoTł FLOK MI JE APSOLUTNO ODAN. DA mu u ovom TRENUTKU NAREDI/ M DA sxoco u JEZERO. ucwno a« TO ZA MENE. .. 88 11 se GLuP, A TAKV| ce 5m I TVOJI POTOMC! sve oo TRECEG KOLENA! no« JE PAMETNA zwoTwJA. svesmA SVOJlH ouzuosn PRAVI PRIMER APSOLUTNE POSVEČENOSTI I APSOLUTINE GLLFOSTI! NAGA/ H SE DA CE GA VRTLOZD JEZERA ZALNEK PROGUTATI! UGH! n I ^ '. .~ - ' UCUT I. PTICO ZLOSL UTNIOE!
 89. 89. ALI. .. šTA To ~0505 u ZUBIMA? STA 'ro RADe? PLIvA PO JEZERU? OA GLEDAM TRAGICAN ' KRAJ OOANOG « ' PRIJATELJA! 'mAzr NAJDUBLJE MESTO ~A KOJEM ce POTONUTI! TVOJA zvem se PREDOMISLILA. .. VRACA se NA nzGuaIo sAM GA KADA SAM ? AO u JEZERO! MKADA NE PRESTAJES DA me IZNENADUJEŠ.
 90. 90. . smuJ G JE DONELA ovAmo. VEČ °V^°E5ET 50°" A ON GA J; Pál/ HETDO o sxocxo u voou: N** “Og” OV” ŠEŠIR I oN JE UVEK 1' se V , KAKO sm IKAUA MoGAo DA u Blo VRSTA MoG zAsmwoG zNAKA. MOJE zA- sTAvE! A zsoG ovOG TvoG GESTA srce MI Jos DRAZI! DAJ DA TE ZAGRLW, _. Ž VERNI PRIJATELJU! 4_ _ , KASNIMO KRIVICOM OVOG PASJEG SINW HAHAH/ ARHAR! GLEDAJTE DOLE. . RIBARSKA KUCICA! MOŽOA su VIDEL! KAKO NEKO PROLAZI OVUOA!
 91. 91. íŠIČ튊iII _ OH! KOMANDANT MARK I NJEGOVI mozoA pa u PRIJATELJI! STA JE NEKO - moGu DA UČINIM TRI ČOVEKA NA KONJ IMA! JEDNO VREME su KRUŽILI OKO OA BUDEM ISOGKEN. BłO JE MRAK I MOJE BARKE, PA sAm POMISLIO MSN" 'MAD HRABROSTI DA IZADE DA NAMERAVAJU DA JE UKRAOU! NAPOLJE. ALI JEDAN OO NJIH POSLE su oTIsu PREMA JE “090 ENGLESW IJNIFORMU, U TO SAM SIGURAN. A DRUGI JE
 92. 92. NEMA su/ IANJE! ocIGLEDNo JE DA zELE DA PRSDU NA DRUGI) oaALu. ZATO su I PonaJšALI DA se DOKOPAJIJ BARKE. ALI su ODUSTALI KAO/ l su VIDELI DA NE MOGU svA TROJICA DA 5TA~u u NJDN' ČOVEČE. GILA MI JE VELIKA Y I Do VDENJA, JAs~o GOVORE! TRI JAHAČA su NEDAvNo PROŠLA MORAMO DA IH STIGNEMO PRE NEGo sro JE PRONADU. HILJADU MI BRADURINA' AKC TRAZE BARKU. SIIGURNO CE IcI uz oaALu JEZERA. TAKO DA NAM NECE uMAcI. PAZLJIVO PRATITE TRAGOVE. . NANJUŠO, GREŠIŠ, BLAFE! TAJ PASJI MOM sIN NE UME DA ČITA TRAGovE VSETANCETU I ZATO NE ZNA DA JE JEDNOM oD KONJA SLOMLJENA NOGA!
 93. 93. l ZAISTA. NEKOLIKO MILJA SEVERNIJE. .. ' ' moKLETA - zIvoTINJo! ZAR su b BAS sADA MORALA A se Povneols? ` '.7' I. 4 . _ _. `. v. . : v . . 3 Lj; . ` . . ' _ | í 2 - 4' . " I ` , v r H NEKO DOLAZI. . suoecn PO PRAŠINI KOJU oIzu, u POTANJU su BAREM cena: JAHAČA! 93 TAMO VIDIM OBRADWU ZE/ FLJU! SGURNO JE NEKA PAR/ HA U BLIZWi, A NA NJOJ demo NACI | 'x A I' ` `
 94. 94. ŠTA SAM VAM REK/ XO? ~ADAM 55 gA , MAJU ENO FARME! TAMO CENO s ~5510 zA JELO. anjoucn uzsh KONJA ZA vAs. DA UMREM o, GLAD. , GIARSIJA! , -- NEMAMO VREMENA zA ULJUDNE POZOR/ WE, ' zavor IMA u KOGA MOJ Muz JE pOTQEQAN IMAMO JEDNOG KONJ/ L v UMUKN" GARSJA' onsao u saw 1503555222. "mm PO NAM'RN'CE~ ' NE motemo DA VAM ovce smo sAMo MOJ MALIŠ-AN
 95. 95. ONA TROJICA NE MOGU BITI DALEKO? IDE/ WO! GLEOAJTE! TAmo JE KUČA, A Isnzeo NJE su GLEDAJ. V, MARK! KONJ. .. NOGA MU JE SLOMLJENA! sz: TRAGOVI DVA KONJA. A JEOAN OSTAVLJA ZNATNO DUBLJ| OTISAK. . TO ZNAČI SIGURNO SU UNUTFZA! Pnoouzomo. . ALI OPREZNO! 95
 96. 96. evo xwuseTAs MJe eAs ŽDREBAC, Au aoLJe IsTA NEGO NIŠTA! GA UZETI! POTREBAN NAM DosTA. temo! Je zA POSAO! , oo OAVOLA! om TAMO su se BAS OKOMIL! L MA KAKO DA NE! ONO SU KOMANOANT MARK l NJEGOVI PRIJATELJI. DAMNACION! PREPUSTITE TO MENI. GA RSIJA! UPOZORIO SMIRITE SE I NE GUBI- TE PRISEBNOST! ł SWGNITS KOMANDANTE MARK! IMAMO ZAROBA7ENIKE I. AKO BUDETE NAPRAV/ L! SAMO JUS JEDAN KORAK : IB/ čemu IN! mi'
 97. 97. LJuDe KOJI zIve v NA FARML. Ne smemo DA TI PROKLETNICI su uzeu k DA en ZADRŽALA "Ž-z? ZELENI KAMC-N. TA TROJICA i? su seme/ vama n DA *gigi UBIJU NEDUZNE PovucImo se u Kuću! ODATLE mozemo BOLJE DA KONTROLIŠEMO svruAcoJu!
 98. 98. 5TALI su. KAO STO 5Am ' *- i. | OČEKIVAO. Nece se usuom g DA uenoze zIvoTe '~ x “ “- DANTE mam: D » _ r 7!" sADA ćema OTIČJ l Paresásma mac: sA . casa/ m ARO NAS 300675 PRATIU ru POKUSAVAU SAGA SMO DEF WITIVNO IZGUBIL! ZELENI KAMEN!
 99. 99. MORA? ? PRVO DA PUST/ TE ŽIVI! I DETE! R ZAT/ M l DA NAM PREDATE ZELENI sAmo TRENUTAK! Š sADA SHVATAM! ZAVEŽLJAJ KOJI sTe uzeu IZ soae ONOG mLADIcA! STA Je TO? UZALUO POFUCETE. GARSJA! VIDEO SAM VAS DOK STE GA UZIMALI. ŠTA JE BILO U NJE/ HU?
 100. 100. a . .a i. . . ... x . , .. .. o i. . . .u . S. . a . . a. .a . .š JE nsAvAha, Au Neca TAKO M: gVEG/ Š MORAMO DA URADIMO NEŠTO'
 101. 101. STANITE uu CE BALAVAC - ASTRADATI! NEMOJTE DA IDETE ZA / vwom u ~1517: sE NECE DESITI! FUSTICU GA KADA auoem Bro NA scoumoms upozoenmm ms KAFErANeI AKC asan/ ru suv: mam mmm s GLAVE PLArIás-rs MI. mame mozno GA VAS íAT/ m DO KRAJA sem! 101 u Kućl JE. NIJE JOJ NIŠTA! 57o se NE može Rčćl ZA o~u ovoJvcu! zaoeom Kom/ w- zA MNOM! IoEMo DA ? OGLEDA/ MO ŠTA sE DOGODILO
 102. 102. MOJ oEcAxa moJ ALFRED! STA CE am GOSPODO! NIŠTA Mu se NECE ooeoom! ONAJ PROKLETI ENGLEZ GA JE uzEo KAO TAocA. ALI AKO GA NE SLIDE/ HO PRATILI. PUSTICE GA ČIM NADE BARKLJ KOJOM CE PREČI NA mueu OBALU! . V » a! A . u . e A Esąwwmmvíl SU 5E POSVADALA OKO NEKOG KAMENA 5|6LJRNO JE BIO VEOMA ORAGOCEN. . VU. . | NJEGOV INDIOS SU r'/ : ' L, .. w BRADLJRINA ' 'A ONTARIJA! ZA DOBRO VAŠEG SUN/ l, BOLJE JE DA GA PROKLETNIK! ALI TAJ KAMEN mu NECE OONET4 smscu, KAO sro JE NIJE ooNEo NI GARSIJ! NI NJE-GOVOM swan PucNJAvE. .. onem JE : z NJE IZAŠAO KAO POBEDNIK
 103. 103. IZNGSJTE IH NAPOLJE l PFEKPIJTE! SAGA NEIHA/ WC VRE/ VIENA DA SH ` SAHRANIMO! @ŽUTE L' NE VERUJEM_ °^ POVEST' VEROVATNO CE GA PUSTITI M|5L| TE JEDINI SPAS JE A Gog JE DA se pn. oąuzl ; ČČM SE BUDE UKŽQCAOJ KAPETAN ENGLESKIM TRUPAMA AKO KRENETE STA- GosPooo, MOŽETE u ZOM PREMA Samu' VRATWE M' MOG SINA, KOMANDA NTE V SKC SEOCE. TA/ VC - SE NALAZI VELłKl
 104. 104. BuDuCI DA JE IzGuaIo vECINu v ECE D NJE- ”^°^'“ 55 °^ 5' “ "VW" To SGWNO GCDŽlľMČJ-QEDENTEATŽNŠJu DA 5T3`A52Š5ER°Ž%“^- "Eee “RAW” sE SPASAO TAKO sro JE zA TAOCA uzEo DECAKA! ENo SELA! NAŽALOST. mIsum DA JE NAŠ PRIJATELJ u ovom TRENUTKU VEC oDmAGLIo! ' MALOFRE JE ovDE GIo KOMAWANTE ENGLESKI OFICIR PROKLETNIKU M*** 5"GL' JE BILA NEoPHoDNA BARKA PA JE uzEo MOJU , vAJoLE-r' u KRENUO KA DRUGOJ 104
 105. 105. NISAM OO ONIH ŠTO u MOJOJ TEK TAKo DOPUŠTAJIJ waw MOJA TAJ ENGLEZ JE PRETIO _ poaggNuLA PIŠTCLJEM JEQVOM ZA NJEGA] DEČAKU r uEIo Bl _ < GA DA SAM POKUŠAO NEŠTO DA UHADI/ Vl '- l l N' . MIŠ-is E J E l" , I N”, łt`çu`ł / uI . .'31 / NISAM. KOMANDANTE OOUČNO: ONW *J RADA pogAs-fem' l/ VENUJEM PRIJAVICU sE u vuKovE s ONTARIJA! MIQJM DA NAŠ PRIJATELJ GISTAV NEMA NIKAKVU NAMERU DA SE OOREKNE BLAGA SVOG STRVCA. BLAFE. ZALOSNA SOVO. VRATITE OVOG VUČ| CA NJEGOVOJ MAJCI! DA SE #QADITE U TO. KOMANDAN-
 106. 106. HOCEŠ SAM DA ? DES MEDIJ pA-nçg Koga Lera NA CRVENE MUNDIRE? TO JE SULUOO. ' zApAp su pnEozNAK A MARK! SAČEKAJ BRREM DA 55 MI VRATUWO. . A sam I ZAVIJANJE ove vuclcu s ONTARIJA, DAJEM TI zvem! DVOSTRUKA NESREČA. oosm ZADATAK. .. OOVED! OVA DVA . . 5 nm STARA, OLINJALA VUKA KOD GLUPO5TIMA, ŽALOSNA SOVO! GUBIMO DRAGO- NAŠ POOUHVAT JE ONTARIJA! :osmo DA ' VEOMA “'Z'°^”v 55 PROSLAWMO, SIST/ WE! DA u sre SCGURNI DA ŽELITE DA POOETE SA JA sAm SPREMAN. KOMANDANTE! 100
 107. 107. MOzETE V NEMA Pofrzeae DA me PITATE TAKO ~2570. KOMANOANTE mA ” ovA BARKA JE ČVRSTA l BRZA. Au NE : NAM xouxo ro moze DA vAM POMOGNE, 6110126» DA ONA HULJA IMA DVA PRUATELJ IJ! VRATlCE/ HO JE SIGURNO JE SHVATIO KAKVO BOGATSTVO mu JE DOPALO ŠAKA | POTRUDICE se DA ODE sm JE mocauce DALJE ODAVDE. mozDA ČAK s u EVROPU. POKUŠACE DA snewe Do MONTREALA ILI KVEBEKA l DA se TAMO UKRCA NA Nem aszoo! VREMENA DA GA UHVATIMO! NA DRUGO. : OBALI JE KINGSTON, seovsrs ENGLESKE KOMANDE. ~As PRIJATELJ će POKUŠATI DA PRONAOE SKROVIŠTE TAMO. Au NE VERUJEM OA ce se ZAORŽAVATI. .
 108. 108. MARK I öłsTAV STPGLI U KINGSTON. OVDE JE SVE sro NAM Je POTREB- L HMM. .. LUKA J E PUNA VOJ N IH BRODOVA. - NO ZA PRERUSA- VANJE! PRISTACEMO TAmo DoLe-. NA FUBARSKOM JA NISAM U OPASNOSTI, BUDUČI DA ME NIKO NE POZNA- JE. ALI VI PREU' ZCMATE NA SEBE VELIKI RIZDK, KOMANDANTE BOJTE SE! PRAVICE/ WO SE DA g SMO RIBARI! 3' STA KAZETE? DA L1 am _ moeAo DA move/ u A. «- mo Ana/ mr TAKO MI SVEGA! POGLEDAJTE IME ONE BARKE,
 109. 109. .. VAJOLETV TO JE BARKA KOJA ' V `_ JE UKRADEN/ l ONOM RIBARU! !! NEMA A NIKAKVE SUMNJE DA SE KA PETAN i L_ nmAo OVDE! F APRED J ` mIsrANnľ POSTOJ I SAMO JEDNO MESTO NA KOJEM BI NEKO KO JE CELU NOC PROVEO NA JEZERU MOGAO DA SE ODMORI! DOBA R ULOV? 'wwwep 'ga NAZALosT, * g NVSMO. .. g 1 , v (1 . . ; a ~ L- AKD JE TAKO, MOGU BISTE DA {57 , l? DA LI STE IMAL! : z . , -* j šli k '55 _.
 110. 110. OVE GODINE JOŠ NEMA Mxo Na moze m uoe um NAD/ w se ILI czAoe Iz xwesrorxm. DA Ne VAZI ADASEZATO 1 I5ToIzA ' `. 'ľ` '9- ć F3 L? nut-Jun;
 111. 111. NE PROMENIM DOBA« DAN: ` ` JOS : vem znam«. KAKO JE PROŠAO LOŠE! oA L; JE i ALI JE srne/ ao RIBOLOV? PONEKAD se NEKO usAo “ PITAM ZAŠTO pm; NA5? . 'a . ,. ._ _. , ZANIMANJE! é A cuoNA STVAR_ DA ZNATE! swoc se VRATIO DA' ON” STO JE PRE sAm. aez VOJNIK/ h STIGAO JE OVAMO v ODMAH FOJEO KAJGANU oo 5551' JAJA a DVE POGACE. Bro JE PRILIČNO IZNUREN_ NEKOLIKO DANA |5PLOV| O . BAFMOM PUNOM VOJNIKA! RAZUMETE? MOGAO JE KOMANDU, :Ammo se moz uocscs °^ 55 sm*** 'J VOJWM mam/ a svom STANU! A sro JE "Migagfggm 7° NAJČUDNIJE. TRAŽIO JE DA MU _ ^ ' spas/ nam ZALIHU NAMIRNICA ZA osAm DANA!
 112. 112. 1 ' I* *ni REGI/ HO DA JE v: ' " ' . *^ POZNANIK! [a , w. *J NE, TEK r n a 'r A DA DoDE n_ l 1} PO NJIH! ~'~ NE MŠ ' ' v v : ` . , D, 'O A PRDJATELJ! ' . ' I . ' 't J ' V' J. . MEJ, GOSTIONI- ve* '»; .- -- ' / vusum DA KAPETAN CARU! KADA G55 V j O MARLOU NAMERAVA DA NAS POSLUŽITI L -z zamsE s ro TAKO DA GA - NE PRIMETE NJEGOVI OVDE Blí-: MO IMALI POSLA SAMO 5 NJIM l ONO/ W ČETVORICOM voJNIKA. GA ZAUSTAVITI OV” 'L' cem t A 1 ñ J DA sE UMEŠA coTAv Zľžiľšľi/ ľ? `* `- GARNIZON!
 113. 113. ' EVO IH. 5?REMITE 55. KAFETANE! GISTAVE! NAŠ PRIJATELJ , 90m, sTIzEm zAJED~o sA I' , M SFŠBUVERWŽF SVOJIM PRTLJAGOM! ' ~. ŽELE DA vAs ' POZOR/ WE! 1 " s . l , `A I i N: I; " I. 'o . I - ` ' ` ` v_ l? ' , f L** ' VERUJEM - DA, ~E s: smo LEPO DA VAM' KOUKO DvA ŠILINGA! USPUT. OOETE EEz ? OZDRAV/ l, 4' SAM DUŽAN? DvoJIcA VAŠIH KAPETANE! a PRIJATELJA g ` l: . n - I IzNENADENI STE sro ME
 114. 114. DVOJICA su NAPALA ^ KAPETANA NE MEŠAJTE sE u ovo, voJ- g macro: : ovo v' JE PRWATNA
 115. 115. 1-1.. íIHHIíW L {vv Hiéšíš *Jivtírl V L. I'. Š 'ç ? Ciao a ~ *. 1 , nvą , - . l . z . * v I. r ' " 1.* A z ` , - _ I*: ` ' . . _ . ~ GOTOVO GISTAVE!
 116. 116. 15531312' ľ Wèšíľígłü; . JA SAM ZAVRšlO, GISTAVE! BRIŠAMO' . ko t NI' 'Mr I k l: Š. , ` , XM 11% 4 | | _ ___ n E' . `I'l`. _: 4 v: ? lol . .ni ' a. ` '“ REKAO BIH DA JESTE!
 117. 117. ISPALJEN NsJEDAN METAK. INACE BI Do sADA OVDE Bro CITAV ENGLESKI PRERANO STE se ' PORADOVALI. GI5TAVE! V » v 1 ' w ` DO DAVOLA! ' ` ` g V NE BRINITE SE! BICEMO ONA DVOJICA _ . DALEKO PRE NEGO 57o ONI BUDU STIGLI DA se JEDNOG OD ` ORGANIZUJU! 117
 118. 118. STAN/ TE VAS DVOJ/ CA! 573 55 73 055/60 (l 11/67. R06 DAJ/ CLA! STłŽE IH JOŠ! EIsTAvE, POKU5AJTE DA IH ZAORZITE DOK JA 118
 119. 119. PREPUSTITE 'ro ' MENI. mmm«- ~E5TO xAsuvlJE. nesem PovoLJNw vEmom. scusAJ-re sA KAKO PUCAJIJ aAnxAsEuDALJAvAoDMoLA_ E 4 = "' : os se Nos/ no RAKovu samo. , SPASLI, GI5TAVE! ENGLESKI BROOOVI OE KPENLITI u NA KAD/ ITIC) I MSA/ H NI ZNAO OA 55 VRATIO! ZAŠTO NE MKC UBILI KAPETANA NIJE OBAVESTIOF MARLOUA. GOSPODWE!
 120. 120. ONDA SAZNAJ, IDIOTE! v JAVI MI ow NJEEOVE uaacE auou wVAGENEI U PRAVU. MARK! KRENULI SU ZA KOMANDANTE. GLEDAJTE! ISPRED ~As JE PLICAK. . i LHM. . NAŽALOST, USPEH SU DA NAM POBEGNU. TO SU JEORENJACI, IZUZETNO 532! 120 monETsTvO! zAsTO JOs NISTE : menu zA NJImA. NAREDNICE. DvA NASA _. v BRODA sE . : 4 SPREMAJU DA ' - z. í ` - *` IzvAN DOMETA I AKO VETAR a DALJE Buce NA NAŠ-OJ STRANI. MOZEMO DA STIGNEMO Do NAS PRATE k . íąrí-, V r l BRODOVIMA!
 121. 121. #GENULI SU PREM** NAM POBECI, PLICAKU. samo se KAPETANE! VARAJU! NAPUNITE DDK 5 KR/ HE PRVOG BROOA NIJE T O I . .
 122. 122. IH POŠLATI uąwptá. .. , NAPUNITE TOP I POMERITE GA ZA osma STEPENI! :_, SLEDECI HITAC ce KORAK-ARM IDI (IZ Vémk! OKRENI NAIEVO! HRID NAS JE zAšnTILA. ALI KOD SLEDECEG NAPADA mozoA NEcEMo IMATI TOLIKO NČKA UATERIJA TUPOVA SA IRE STRANE DTI/ OR] WWF! !!
 123. 123. BRIGANTW! SPASEM SMO. GISTAVE! MAH< I IVEADI FRANGUZ SU U ONOJ ORAHOVOJ LJUSCI KOJU JURE DVA PROKLETH VLKOVA 5 ONTARIJA! ~ 123
 124. 124. ALI ENGLESK! JEonENJAx Js ? new : von DA a: IZBEGAO KANONADU s a. GANcovoG BRODA. . _ __ ~ ~ ' "' _ varnem mocs GLEDAJTE. TOPOVA sem 07mm PRAVA JE SRECA DA GISTAVE! VAT? " ČIM ćWGIćZI - , speçcrmą_ 505 * 8000 (I JIN/ J! 5 N| JE GOTOV!
 125. 125. OOLIČAN POSAO, MOMCI! JOŠ DVE RECKE NA GLAVNOM JARBOLU! HA! NA! HA! POPNI SE NA PALUBU. MARK! OTKUD VI NA EL GANČOVOM COSMO PO MARKA 0 GISTAVA! TOBDŽIJE l 5 ONOG BROOA 5U ZAISTA SJAJNE! ZA TREN OKA SU POTOPIU ENGLESKE SRECNC ŠTO WDCMO DA sre 2m I ZDRAVI! PRIJATELJI! U SUPROTNOM BISMO VEC BILI HRANA NAKON sro smo DEČAKA ODVEU mal, 5151.! smo Do OBALE. NE ZNAJUCI KuDA DA KRENEMO. TADA smo PRIMETILI ovu srARu KADU l Resnu smo DA NJOME DODEMO Do KWGSTONA l POTRAŽIMO TE!
 126. 126. ` uvex RADo PomAzem IDEMO sADA u MOJu ODLIČNA u Bona: ZA sLosoou, KABINU DA se IDEJA, eu. PRIJATELJI! osvezamo GUTLJAJEM . ..NAKON SVEGA moz ŠTA " smo PROSLI, GISTAVU l MEN! Je “Moa “N”- POTRE _ sve NAm ISPRICAJ! pomAžféľesTo DA se « . »._ JESTE LI NASLI KAPETANA? 5HVATIO Je KOLIKA Je VREDNOST KAMENA A VRATD SE U KWESTON SAMO KOJI Je UKRAO I ODLUČIO Je DA DEZERTIRA r. : ZATO STO JE MISUO DA JE TO “ga 51 Nego; MOGAO p, ... uzm tu' . A JeDINo MESTO GDE Necemo u PLODOWMA svoJe FLJAČOG. SMET! DA GA PRATIMO. . moz ČAK o u evnon! O -' 3* 'uf' é 126
 127. 127. ' MALI Je POGREŠD. .. I KAMEN? TA GREŠKA GA Je 35575 L, GA KOŠTALA ZAR SUMNJAŠ U TO, STARI BRADONJ O? svm m: KITOVA ATLANTIKA! NIKAOA NISAM vIDeo vous« ç JE VOKLO” - POROOICE DANARDLTE ' AMERICKOJ 80528! zA NEZAVISNOST! - -Innuuu1'. tr; : HVALA 0D SRCA. GDSTAVE, 'JD"; ^'Ž©M5ŠE Š* L' mfJfg: “Gogi/ FA VAMA ZAHVALIM. OPET aoam NO me- . SLO 85030011! KOMA A i: : í uz VAS' é; l - _. .« 4_ . ,ą _, a. “ , 1 ' > BRAVO, I I' GISTAVE! _ l * I x . f l I I l l .
 128. 128. USAERUE BROD @MA TVRPAVI OIWFR/ á! RAZVIJ7E SM ZORA! POLAZJMO! r . ` . _ r' ' ' ` . _ avg-ur LEPO JE VRATUTI 5e KUCI KADA u _ ZNAŠ OA se POBEDIO u Jos 5m JEDNOJ BICI. ZAR NE, ZNAČ' u ovom ŽALOSNA 505/0? SLUČAJU? 6 PA. .. NE ZNA/ VL MISLIM "ZA" JE ZA "A5 Haag * NEGDE ono sro HILJADA ONAJ zara« KAMEN TOLIKO NARAVNO. FUN", lu AKo . n JE “use “Au” °^ 5e 575 “wm” NJEGOVA' KAO kačo aazom: nu KAO' °^ se POUBUATE 2506 VREDNOST JE cesar BROOOVA PUNIH “Jes” ORUZJA v mumcoae!
 129. 129. uem o near/ vso oA JE Neko SPREMAN oA RAZMENI moo svzoruA : u sve To ORUŽJE zA JEDAN BLISTAVI KAMEN_ STA o~oA RAoI s NJIM? Au- zAsTo se xAKvo PITANJE- nesm eozowA I ZATO sTo_ ORIJZJA ZARAD ZATO sro. KAMENA KOJU SE ČUVA U SEFU? POFLEPU PRE/ HA BEZVREDMM STVARI/ HA. . w w m, a . .e 8 m W NIKADA NISAM IMAO TAKAV KAMEN. . A NI SEF!
 130. 130. .-l 2606 NJIH STE SPREMN! DA SE POKOLJETE. BAS KAO BESNI PSO_ Jin: rtľf : v o' V , l TAKO TI I TREBA. ZALOSNA sovo! To ce Te ~Aucm DA Ne PRICAŠ Lase o seLcomA a KOMANDANTE! ZALOSNA sovA I FLOK se svAoAJu!
 131. 131. IxDANpS VAN ICDOVNS SSN" L' . o . ..o B . .R . e . p . .u . .s *iskala . ur ` ššPeñ _èöblł ` : Lunldlf VAN nu novo« 1001115 ą
 132. 132. »JAWJ ž _vfąišfľ ` T's: ,g j mr, r: : urugea: : v YwíEľ 5:. D : ran: ta. : - T e** - _Cfçè - * ~ . VH “hf Inmum IH ŽŠIIFHHOIIII*: v I! "' 2, 4°.77ľ? /I# . . Uz knjiga Mister Blaf poklnn strip Sveta pećina
 133. 133. gsmx 471x >~ł-VN". `QJI"`J. I. is' , Il HI łllHlllílli 'nnonI-E . ~ 'vLíEI-n Ivíľ šine. r J, V . "w v]'ą
 134. 134. NEKA TI MANITU PODARI DUG ZNOT, VELIK! SAKEME! , . . N. L. : . 6.' V *l* , , ^; - iľłz*: * . '^'j: >«')š`_; DANAS PRiMA _ VAŽNE " POSETIOCE!
 135. 135. v A ZALOSNA 5 : JE NJEGOV cwaxvDeDA ZALOSNA SOVA CESTO ' Namov VOLJENI vm-covm ČUKUNDEO, VRAČU' ALI SAM MISLILA DA JE TO SAMO INDI- OH. .. ETO ZASTO - lspçucAg M' VRAČ Je zAIsTA Je ZALOsNA SOVA . . sve_ MA«, POSTOJAO. PRIČA MOGAO DA GA " 're , Npgggçggçg SE DA JE ŽWEC . _ ` > pggcg su M' STO DVADESET f 5 4. m , h' vec/ HA ZA- ' ` ` ` ' NI/ VIJIVE! -. A ZATIM SE. STAR I IJMORAN. POVUKAO ČWUNOEW* “nč JE B” u FEćINu NA PLANWI OSTAVLJAJIJČI svom POGLAWCA Černe» HJURON ? LE/ NENA URONA I meovomo NARODU DA SAM IZABERE NOVOG lH JE SVE DO STOTOG RODENDANA. .
 136. 136. ,J OBRAČAJUCI mu se zA POSREDOVANJE u SPOROVIMA. KOJE Je o~ uvex RESAVAO NA C A m U M w L. « em EV J um mm . x . m S a E . .e R . HJURONI GA ~Isu ZABORAVILI a NASTAVILI su DA mu OONOSE vode
 137. 137. TO Je TVOJ Cu- : m9 / 1N_ Doeao SAM TAKVO , ME JE« se NOC, KADA sNAeu I OOLUČNOST. SAM ROOEN ONO zALosNA sovo! zALosNl Muk JeDNe . zALosNA sovA Je 0D Toe DANA sve desde Posecu/ Ao SVOG ČUKUNDEOU I NEKOUKO GODW KASNIJEJ `
 138. 138. 'ZRASTAO 5' s : tri usocono ces PosTATv U ZW^V°5 ' ' RATNIK I zA rese ce 5^'“ŽN05 m** . :~ ? ocen NOVI ZIVOT. ~ I RAzLIccT 0D IeARA NA KOJE so NAVIKAO! ^"'-' 7' 5' “5R""”T' ZAQŠARGDA ČWUWNUCE Mo*** vase NemA HARMONIJE sTA NIJE u REDU? Na” NAŠ” . PLEMENIMA. . ZAWST ` | NESLOGA su NAS PODELILI I TO NIJE oceno! meDvtDA/ n TI sveTLu auoucwosr, cuxuNuNuce! TvoJA BRAČA će TE PosTovATI I PosTAces VELIKI POGLAVICA - TIRI PLEMENA!
 139. 139. cuKwDeDvNo moko- cANsTvo me ISPUNJAVA PONOSOM. ALI u IsTo SADA PDP, SIN- Ko! ŽELIM DA MANITU PODAW Jos mNo6o GODINA OSTANEM zwoTA, cumu- DA u cu moć: DA oaAvvvI TAKO VAZAN zADATAK? vnse em VOLEO DA m: veuxu Zeus u DA zNAs KAKO Je DOBłO oD 'roe DANA ZALOSNA N SVOJU ? mu puška, SOVA JE NOSOO TERET PROROČANSTVA! 05T^W° JE DEČJE mene I RESIO DA POSTANE
 140. 140. .DOK SU DRUGI DECACI IZ ? LE/ NENA PROVODILI VREME U BEZBRIŽNOJ RAZONODI, ŽALOSNA SOVA SE BAVIO DRUGI/ H STVARI/ HA. " . .DEČAK JE OTISAO U SUMU, U POTRAGU ZA PLENOM DOSTOJNIM NJEGOVOG MOCNOG , BEZ OKLEVANJA JE POŽUROO DA POMOGNE ČOVEKU U NEVOLJI_ IZA JEDNOG ŽBUNA VODEO JE KAKO VEUKI SIVI MEDVED NAPADA uens OVAKAV Lux ce m: omoeucITI DA oaAnNJem STRELE KOJE ce Moa DA PROBIJU TVRDU BIZONOVU KDŽU I NA uDALJeNosTI oo sTo . ODJEDNOM JE ČUO ZASTRASU- Juce REŽANJE I ocAJNnare PO- V 5.*~. .#4 . I , ODMAH JE ISPAUO STRELU l POGODIO MEDVEDA U VRAT! "
 141. 141. ,VELIKI MEDVED SE RAZBESNEO, OSTAVIO LOVCA l OKRENUO SE PRE/ HA LLJEZU-" T v 4 uau oNesvesTIo se: RANE su VEOMA TesKe I. AKO Ne ucwvm NesTo
 142. 142. ovo su moJA eszAcAs "ľg ' HVALA MANITULJ. oN» r' a ce MI POMOC! ! NEDALEKO oDAvDe smo VIDELI Les veuxoe słvoe MEDVED/ l! u TELU Je IMAO Dve smeLe. A JeDNA GA Je . POGODILA PRAVO k u SRCE? < A WOAH! 11.7.- TO . NIJe moeuce? / gp D** Fr* - q " . RANJeNI LOVAC Je oDveDeN u SELO URONA, KOJI su Mu ZALEČALI RANeJ . .. _k_ _ , .
 143. 143. .on JE POTVHDIO na: : ŽALOSNE = = SOVE, Kom Je NA TAJ NACJN 00610 `: ŽWOTWJU KAKO BI TT POSTOVANJE svoam SAPLEMEMKA. ` _í . . v . MOGAO DA UTOLIS GLAD. NALETIŠ NA NE-KOG
 144. 144. ZNAM KAKO DA VAM SE ZAHVALIM NAROD. SPUST! ' se REKOM DO VEUKOG JEZERA. _ NA NJEGOVOJ . OBALI se NALAZI PRE NEGo ŠTO MENE/ VI. ' I-NALA 'n ZA sve, ZALOSNA : sum DA VAM POKLOMM sovor TEBI ousuaem PUŠKU I BARUT! oceno
 145. 145. I '~ _ I: l ' JA SAM TAJ ammm: ~n<o NlJE 6,595, uauo vvse AEPRIJATELJA oo _ IVENE! Š`mf _ ucmasnvuu MOJ - -1 f/ 4 . , sam« su ammm- . ` / 7 : n oo rvomm sme/ www SAM m n; " . NA Wow, ce cover: oouxu JE ooatos 0 TOM? !
 146. 146. .. POGLAVISJAEJE OTISAOJg PECINU DA se POSAVETUJE s MUDRACEM usLeoILo Je NAPETO ISČEKWA , A ZATIM - o LAvIcA IZASAO. : _ W UGHŠ VELIKI _ A5 , -_'. ` muoRAc Je RE- , ' ° ç KAO SVOJE! A « _g- 4" L 4 ` v' Ve" ' ` . V a` l . ' b 4' s r' . > _ fi. j ' ? ątľá i r _L_ ". . ą - 'v z » `. ' ` - ' p. "w ` . y I ' 'I . . . pa . I *x D "" z š ž' ef-ććląnľèľľm m f A« . l lç 05 NA ovoJ UDALJENOSTI I OSVETLJENA SAMO OOBLESCIMA VATRE, TO ce BITI TESKA META!
 147. 147. uau! TO mJe META DOSTOJNA caw/ ene LISiCE! UČINI ono sro SAM Tl REK/ IO.
 148. 148. .. ..mecum/ m mecum: HITAC cnverve LIslCE Posooso Je ” ""'. -.“ se KLATIO ~A uzeTu d «: ,._j* -' ` _ "žjgéjvšg^ NAJ BOLJ I , POGLAVICA se SPREMAO DA meoA PUŠKU CRVENOJ LISICI, KADA Je IZ GOMILE IsTuPoo NAPRED MLADI INOIJAAC. . ŽALOSNA SOVAł' , n. ZALOSNA VELIKI PoeLAvIce sovo? HOCU | JA DA - _ . . PoKusAm! __ = ' BALAVAC IZAZIVA NAJ HRABRIJ E RATNWG!
 149. 149. .zALosNA sovA Je murano NANIŠAMO, DOK su mu- . A ZATIM JE ust-EPIC TAKO PREGZAN sum: s veuxom NAPETOŠCU : seem/ au : snov: POGODAK DA SU SV' 1 -. ç f 'I v' ' I ' l zAsLuzuJes ovu PušKu, zALOsNA sovo! TVOJA Je. uzm: JE! PONOSAN SAM zaoe Toe-A! '- oeećAvAM DA s cu Je DOBRO KORISTITI!
 150. 150. ,oo TOG DANA Je JEDNO ? eno mAsLo . ..A oxo POJASA Je ~os: o xozu ueueruoe MED- A : mo z~A: < DA Je ŽALOSNA v , NJEGOVO IME I NJEGOVA SLAVA BRZO SU SE PROCUU MEDIJ PLEMEMMA I UBRZO MU JE DOZVOLJENO DA PNSUSTVUJE OKUPLJANJIMA POGLAVICA. A NJEGOVA REČ SE IZI/ HALA OZBILJNO RAZ/ HATRANJE' _. . , zA TO wzeme NJEGOVE PoseTe ČLKIJNDEDI su PosTALe sve - a, l NA NAsu ZEMLJU V| DiM TUEU U TVOJIM OCIMA, _ _ : r ' ' ' u~o5| ~5505:) zALosNA sovo: STA *re » ' -s .
 151. 151. NEKI a: ŽELELI DA zwe u Mn. : s NJIMA, NEKI a: zeLeu DA RATUJU s NJIMA. .. *re nAzmwzxce . rzAzn/ AJu PODELE MeDu NAMA. A TO N: Je . .AU POSTOJE l ONI NEMOLOSRONI I OOGLHWI, KOJI NOSE GRVENE BLUZE . .ŽIVI u MIRU s DOBRIMA. A BOR: se monv zum sADA MORAMO DA se RAsTANemo- DOSAO Je TRENIJTAK DA se PRIDRUŽIM ? REGI/ HA NA NI JA NE zNAM KAKO DA se PONASAM PReMA BLEDOLIKCMA! NEMAJU sv: LOSE NA/ vesze_ NEKI OD NJIH Zeus sAMo KOMAD zem- LJE NA KOJEM s: znveu sA svoJoM MoJ voLJeN: cuxummuće. sLusAJ sTA ovAJ STARAC IMA DA TI KAŽE! IAKO BLEDOLIKI DoLAze IZ zeMALJA KOJE su NAMA NEPOZNATE-. oN: su : sr: :mo : MI. . NEKI su Does: : woJ: MUDRI SAVET! su sve Do DANAs osveTLJAvAL: MoJ PUT. . sADA Cu MORATI DA PRODUZIM SAM. . osecAvAm 'n DA Cu PoKLLsATI DA BuDeM DosToJAN TEBE!
 152. 152. .. ČUKUNDEDA VRAČ BIO Je sAHzANJEN PO INDIJANSKIM osICAJImA. SECANJE NA NJEGA JE NASTAWLO DA l ' w. ` u IAA x . . m_ 3 . .. š* ` NAKON 5MRTI . _ a_ VELIKOG MUTACA. _A NAROČWO MISLILA DA s: RADI u sczcu ŽALOSNE , žľágfüáèg sove. ZATO GA cesro POGLAWCE a POMINJE! CET m PLEIVENA su se OKlJPlLEm
 153. 153. n-ATAVARE SA SEVERA_ I SVI SU PRISUSTVOVALI VELIKOM SKUPU-" BRACO. JA KAŽEM DA se ` uaeoommo o smecumo "G" SLEDECI PUT ce 11 uzen KOŽE. A KAO BtEDOI-'K' NE zei-E 500," M5' s" ~ADomADu des Doem meTAx IZ NJEGOVE 5^M0 N^5U ZEMLJU? Š, " 3535331; PUSKE! SLUŠAJTE me, sszAcos MORAMO DA NJIH DAo note u 0752:” BLEVOWG 5 ZAMENU zA KONJA x : x - N^ Č za*** 5^°^- , DVA No”, ` v 1., ,_ wA e -POSTATI áľltíą TČ ' [b šla? . v; D 1 22
 154. 154. A KAKO mosus DA IH oTeaAs, DUGI OCNJACE? ONI ImAJu oNI su DnueAeIJI. Ne mate I ToPove. A MI sAMo LUKOVE I 51121242! osem RAZUMEJU NAsNAcIN DA LI SI TI POKUŠAO DA sHvATIs NJII-Iov NACIN ŽIVOTA? TI IH MRzIs sAMo ZATO RAT aI uNIsTIo NAŠ sro su DRUGACIJI! JA I<AzeM DA NAROD. MIRAN zAJeDNIčxI MozeMo MNOGO ToeA DA NAucIMo 0D NJIH! A - I oNI MOGU PRE NBGO STO JE UMKO. VELIKI MUDRAC M! JE REKAO: .I BLEDOLIKI SU LJUDI I MEDIJ NJUMA I DOBRSH
 155. 155. vneDAsusPozneNuNAveLmoe' wñ. o . wwfzgzvgącéww- veèeašíásiígľu _ i_ A , . NA DvoaoJI
 156. 156. L MJ. , i. I s . . . I . s ewwwmñ . sawuupmMsI I! ! 1.5.15? IGN. I Imľ _. Š . .L . `yl7`7Al 1 I . ,. . . , ,, .I . ..IRRSLIČIŠE 4 wn_ . _. .. 5 . I (mu. .. .,. .. _. _ a. .. . . , ... .. . . m M, , , ._ ' e. . . v . . Ž, . v .
 157. 157. BORBA Je GOTOVA. DUGI ocNJAce! IZGUBIO SL' C 3`"T" dia! z): . t. ET - I l I f A __ . 'a 'Š' I** IA , ' | 3,. 4 V; I} . I I" V! o~' p _ 'I sADAcesuMIz I, V t, ' s n* ' PRIJATELJU BLEDO- "Ž AC - LIKIH! *s j ' z »na 1 ' z; *íáér . ' " , . ' ' ' `, a , , `. ` . l 'I' S); ' '~`, " V 7 v A N. . Pust me, _, ł 5e-. v r N« | x. f? I -< ' 1 I, ` " I " gb"`_ , , I
 158. 158. ' IOIINEVRACAJ _ g, ł se vase! AKO TE uaIJANJu _ 4 y _ . ` PONOVO snemem. Igxgľtféšel I -~ - v , s _~ . .- ueIću TE! A L ' I « -- ' OVDE NEM/ l MUDRIJEG I HRABRIJEG RATMKA OD NJEGA! ON JE JEDINO OOSTOJAN 39 P°K^Z^0 DA euoe SAKEM cenm HRABROST. ODANOST l SAMILOST! 27
 159. 159. I TAKO Je ŽALOSNA sovA IZABRAN zA SAKEMA. ^ “N” 55 oD TADA Je PREDVODIO PFWRUZO svoJe PLEME. sceoecu VUWWM** 5 sAveTe svoe Muonoe °NT^“'~7^~' BEH, TO SE DESILO " Na_ ro DoDI. PRIJATELJU. AKO sI JE “ga GLADAN. MozeMo DA PODELIMO A ovo sro IMAM, ALI AKO IMAŠ 4,; - Lose NAMERE UPOZORAVAM Te DA sI NA NIšANu . .. PRIeLIZAvA. . AKO su u PITANJU _. .~. g_ : Sv N! I. . 133 . ..-ESSA? r OA TE OBAVESTIM O VELIKOJ OPASNOSTI KOJOJ SE IZLAZES l DA TRAZIM DOLAZIM u mnnu V' .5 ` l INIsAM GLAOAN. MISLIM DA ZNAM O
 160. 160. aILo DA Ií4 Je . -CRVENI MUMDIRI ME GONE I PETORICA IH ueIzzo ce am OVDE! CELOG s ga I . mA-yu PETORICA ILI DANA POKUŠAVAM DA IM PEDESETORICA. sAceKAcu IH ovDe l SUPROTSTAVITI DRŽI, PRIJATELJU uzmI POLOVINU _. ,,. ' moJe ZALIHE. meNI ' POTREBAN MI Je BARUT zA Pusm, NEMAM vase NIMALoI UGH! osTAcu, PA T, MORA DA Luč A 5^°^ K7'- ČEMO 55 “JEWO PRIJATELJU. ALI sI' CRVEN' MUNDW 1: MI sIMPAncAN . JER Ce usxono BITI s g; VELIKI DIJH ce TI NADO-
 161. 161. NASTAVIMO s PRETRAŽIVANJE . OBLASTII NE ŠNIE DA NAM P' ose! 4 J PEPEO JE JOS TOPAO! SIGURNO JE BLIZU! 30
 162. 162. GLEDAJTE! ` ra Je . POBUNJENIK! PUCAJTE a x DoaAo PucAs, PRIJATELJU! NIsI PUSTWO GA! IQADIM 4' uzALuD PROTRACIO BARUT KOJI 55 DA GA JE SAM TI OAO! JA sAm BLAF! PROSIM ŽELJA KAKO se 'n zoves? DA TRAŽI . ~ " _ POBUNJENIKE!
 163. 163. KOME KAŽEŠ? 595 5., ~eDALe2<o ODAVDE! MOJ' PRIJATELJ' I TVOJ] sTAvIse. BUDUCJ DA ce JA GMC U FATU usuoao PAsTI MRA s Nam! PRIJATELJI? K. u TVRDAVI ONTARIO des Dosm BARUTA I oLovA mmm); DA KOLIKO ŽELIS! L; 5e fAMo NALAZI TVOJ ONTARIO! I: : t. , MANITUA MI! NIKADA NISAM VIDEO OVOLIKO
 164. 164. ON JE VAŠ SAIGM? JA SAM SAiGM URONA! ŽELEO OVO JE COVEK KOJI NA5 FREDVODI! TO JE HRABRI I NEPOBEOIVI KOMANDANT MARK! 57o SAM TE uPOZNAO, ŽALOSNA ovo JE ZALOSNA sovA. SAKEM URONA. zALosNA sovo. ovo JE KOMANDANT MARK. Hm- VELIKI smem VUKOVA 5 ONTARIJA! V ovom MLADICU se u OČIMA vnos HRABROST I oomuosr. srcu SRECAN DA se 50mm uz NJEGA! ČUO, STARI MOJ .7 PEJ, MARK! DOD! ! ŽEUM DA TI PREDSTAVIM . TEDNU VAŽNU OSOBU! DA REŠIM PROBLEM 5 PETORICOM uzmI. ŽALOSNA sovo! u z~m< zAHvALNosn ZA TVOJU POMOC, POKLANJAM TI ovAJ 5554:: KOJI JE PR| PADAO covexu ŠTO JE OAO zavor ZA SLOBODU! oceno oošAo meou VUKOVE s oNTARlJA! uau! POKUSACU
 165. 165. SAGA MI JE JASNO ZAŠTO MU JE DO TCG TROROGOG DA, ZALOSNA SESIRA STALO GOTO- sovA JE zms-m VO KOLIKO I BLAFU pouosmv NA DO NJEGOVOG . ŽALOSNA SOVA JE TADA OBUKAO SVOJU 'UNIFORMUI KOJU NOSI l DAN-DANAS-" . .A GORE. NA NEBESKIM PAŠNJACIMA. CUKUNDEDA VRAČ JE s PRAVOM ponos/ w NA ZALOSNU

×