CEIP SANT MARTÍ
ARENYS DE MUNT
   PROJECTE INTERDISCIPLINARI
   Títol: Les plantes i les plantes remeieresCIC...
CEIP SANT MARTÍ
ARENYS DE MUNT
             ÀREES IMPLICADES


  -  Català.             - S...
CEIP SANT MARTÍ
ARENYS DE MUNT


4. Escriure.

  - Escriptura de textos senzills per explicar diferents situacions:
   ...
CEIP SANT MARTÍ
ARENYS DE MUNT
2. Escriure

   - Composició de paraules relacionades amb el tema (nom de
la planta)...
CEIP SANT MARTÍ
ARENYS DE MUNT


  - Identificació d’activitats econòmiques relacionades amb el
   cultiu de plantes
 ...
CEIP SANT MARTÍ
ARENYS DE MUNT
CRITERIS D’AVALUACIÓ.

 - Comunicar oralment i per escrit de forma clara els coneixeme...
CEIP SANT MARTÍ
ARENYS DE MUNT


En el cas del nostre projecte, els nens han elaborat un treball sobre
una planta remeiera...
CEIP SANT MARTÍ
ARENYS DE MUNT
Competència d’aprendre a aprendre.

Ser conscient del que se sap i del que cal aprendre...
CEIP SANT MARTÍ
ARENYS DE MUNT


compte que l’univers era un tema que es tractava a colònies varem
decidir fer el projecte...
CEIP SANT MARTÍ
ARENYS DE MUNT


  - Llibres de consulta portats pels nens/es, llibres de la biblioteca
   de l’escola ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Projecte Interdisciplinari De 4t.

4.508 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Tecnología, Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
4.508
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
430
Acciones
Compartido
0
Descargas
143
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Projecte Interdisciplinari De 4t.

 1. 1. CEIP SANT MARTÍ ARENYS DE MUNT PROJECTE INTERDISCIPLINARI Títol: Les plantes i les plantes remeieres CICLE: MITJÀ NIVELL: 4T TEMPORALITZACIÓ: 3r Trimestre MESTRES: Montserrat Tomàs i Mireia Rodriguez CURS ESCOLAR: 2008- 2009
 2. 2. CEIP SANT MARTÍ ARENYS DE MUNT ÀREES IMPLICADES - Català. - Socials. - Castellà. - Informàtica - Naturals - Matemàtiques - Anglès - Plàstica CONTINGUTS Llengua Catalana. 1. Parlar i conversar. - Participació activa i col·laborativa. - Exposició de les plantes. - Producció de textos orals utilitzant els recursos adequats ( suport visual, to de veu) - Exposició a partir d’un guió. 2. Escoltar i comprendre - Comprensió de diferents tipus de missatges orals. - Comprensió de textos orals de diferents mitjans de comunicació ( oral i audiovisual) - Interès i respecte i audició davant de les intervencions dels companys. 3. Llegir i comprendre. - Comprensió de les informacions escrites. - Interès i curiositat per mirar llibres de coneixements i buscar informació a Internet.
 3. 3. CEIP SANT MARTÍ ARENYS DE MUNT 4. Escriure. - Escriptura de textos senzills per explicar diferents situacions: recepta. - Expressió d’idees de forma sintètica: guió. - Interès per la bona presentació dels textos escrits. - Observacions de les diferències entre llengua oral i llegua escrita. - Coneixement de la manera d’organitzar un text, segons si és una notícia, una introducció i/o una recepta. - Ús de l’ortografia i regles treballades a cicle mitjà. - Consulta al diccionari i introducció als diccionaris dels programaris de tractament de textos. 5. Dimensió literària. - Adquisició de l’hàbit de lectura per la memorització d’un poema. - Utilització d’una entonació adequada. CRITERIS D’AVALUACIÓ - Participar activament en les converses de classe i utilitzar un llenguatge comprensible. - Exposar el treball de les plantes de manera ordenada. - Comprendre i extreure informació rellevant de textos presentats en qualsevol mitjà, distingint entre idees principals i secundàries. Llengua Castellana. Dimensió comunicativa 1. Parlar i conversar - Interès per expressar-se oralment amb la pronunciació correcta (nom de les plantes remeieres)
 4. 4. CEIP SANT MARTÍ ARENYS DE MUNT 2. Escriure - Composició de paraules relacionades amb el tema (nom de la planta) CRITERIS D’AVALUACIÓ - Realitzar exposicions o paraules orals amb claredat. - Escriure adequadament el text escrit. Llengua estrangera. Dimensió comunicativa 1. Parlar i conversar. - Interès per expressar-se oralment amb la pronunciació correcta (nom de les plantes remeieres) 2. Escriure - Escriptura del nom de la planta remeiera. CRITERIS D’AVALUACIÓ - Interès per escriure correctament la paraula ( nom de la planta) en el text escrit. - Emprar la pronuncia adequada en l’exposició oral. Coneixement del medi natural, social i cultural. 1. El món dels éssers vius. - Caracterització de la funció de nutrició i respiració de les plantes. - Caracterització de les plantes relacionant-les amb el seu hàbitat. - Caracterització de la funció de reproducció de les plantes. - Interès per l’observació i la generació de preguntes sobre les plantes. - Evidenciar el canvis sobre el creixement de les plantes.
 5. 5. CEIP SANT MARTÍ ARENYS DE MUNT - Identificació d’activitats econòmiques relacionades amb el cultiu de plantes - Elaboració d’un treball sobre plantes remeieres per mitjà de treball individual i cooperatiu. CRITERIS D’AVALUACIÓ - Mostrar iniciativa i creativitat en la realització d’un treball sobre les plantes remeieres - Reconèixer les característiques bàsiques de la planta treballada en el treball individual i/o col·lectiu. Plàstica. Interpretar i crear. 1. Visual i plàstica. - Disseny i composició individual utilitzant materials diversos (esboç i després construcció d’una flor amb una patata) - Elaboració d’un dibuix al natural de les diferents plantes. CRITERIS D’AVALUACIÓ - Elaborar produccions artístiques de les plantes. Matemàtiques. Mesura. - Comprensió de les magnituds mesurables de les unitats i del procés de mesurar. - Comprensió de la mesura com aproximació. - Descripció oral i escrita del procés de mesura. - Interpretació d’una gràfica. Espai i forma - Identificació i descripció verbal de la forma de les fulles. - Construcció i representació sobre paper de flors utilitzant el compàs.
 6. 6. CEIP SANT MARTÍ ARENYS DE MUNT CRITERIS D’AVALUACIÓ. - Comunicar oralment i per escrit de forma clara els coneixements adquirits. OBJECTIUS DIDÀCTICS - Utilitzar diversos llenguatges per expressar i comunicar els continguts de l’àrea. - Participar activament en el treball en grup. - Interpretar les dades recopilades durant les activitats prèvies. - Conèixer i identificar les plantes treballades. - Observar i comparar el creixement de les plantes de l’hort. - Fer una creació en volum d’una flor. - Desenvolupar la competència comunicativa oral i escrita en totes les llengües - Elaborar un treball sobre les plantes remeieres i elaboració d’un llibre. - Vivenciar en primera persona la plantada i tenir cura de l’hort de l’escola. - Interelacionar les diferents àrees en un mateix tema. - Utilitzar tots el mitjans per tal de buscar informació. TREBALL PER COMPETÈNCIES BÀSIQUES Competència comunicativa lingüística i audiovisual. - Saber comunicar-se, esdevé una competència clar per l’aprenentatge, per tant suposa saber interaccionar oralment ( conversar, escoltar i expressar-se) per escrit i amb l’ús dels llenguatges audiovisual.
 7. 7. CEIP SANT MARTÍ ARENYS DE MUNT En el cas del nostre projecte, els nens han elaborat un treball sobre una planta remeiera, tot seguint un guió fet per ells. Un cop van acabar el treball van exposar-lo a la resta de la classe amb ajuda d’un suport visual i la resta de la classe els hi feien preguntes o dubtes sobre el tema en qüestió. Competència artística i cultural. Expressar-se i comunicar-se; percebre, representar i comprendre, enriquir-se amb diferents realitats. Expressar-se mitjançant tècniques artístiques. En el projecte els nens/es han primer han observat a l’hort de l’escola la planta remeiera que volen dibuixar i després han fet l’esboç. Un cop visualitzada la planta han passat a fer el dibuix. Finalment, han fet la comparativa entre la planta al natural i el dibuix realitzat. A més a més lligat amb la setmana cultural de l’escola ( la Patata), hem decorat una patata com si fos una flor o planta, utilitzant diferents materials i sense cap consigna assignada. Tractament de la informació i competència digital. Usar diferents suports per a informar-se, aprendre i comunicar-se. Desenvolupar el tractament de la informació a partir del llenguatge oral, imprès, audiovisual i digital. En aquesta part fem referència a un llibre elaborat pels nens de les plantes remeieres. Cada nen o parella han fet una fitxa a informàtica, buscant la informació a Internet,(recepta, imatge, explicació de per a què serveix la planta) i després entre totes les fitxes hem fet un llibre per a cada nen/a Competència matemàtica. Implica el coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (mesures, gràfica i símbols). Habilitat per analitzar, interpretar i expressar en claredat i precisió informacions recollides. En el nostre projecte, hem vist el creixement ( ells i elles baixaven per grups a mesurar sols amb el material necessari, regla i l’esquadra ) les diferents plantes remeieres de l’hort i ho hem anat comentant a través d’una gràfica que tenim penjada a la classe. Baixaven a mesurar les plantes una vegada per setmana i ho deixaven apuntat a la gràfica i ho comentàvem a l’aula
 8. 8. CEIP SANT MARTÍ ARENYS DE MUNT Competència d’aprendre a aprendre. Ser conscient del que se sap i del que cal aprendre. Fomentar el pensament creatiu, la curiositat de plantejar preguntes i de saber-ne trobar respostes per poder, després, arribar a una presa de decisions. Competència personal Fer-se autònom en la implicació de la feina personal. Cada nen/a de l’aula ha de ser suficientment responsable de portar la informació demanada per poder fer el treball en grup Competència social i ciutadana. Durant aquest projecte hem treballat tant individual, per parelles o bé en grup. Creiem que es bo l’enriquiment del mateix grup d’iguals, ja que a partir dels coneixements previs que ells tenen poden treure-hi molt de “suc”. TEMPORALITZACIÓ Aquest projecte l’hem dut a terme al 3r trimestre. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE Varem decidir fer el projecte sobre les plantes, perquè ens varem adonar que era un tema del qual podíem treure molt de profit i poder-lo interelacionar amb les diferents àrees. Un dels altres motius que ens varem fer impulsar a decidir a fer aquets tema va ser que a l’escola tenim un hort i varem veure que podíem treure molt de profit i així els nens i nenes experimentar en primera persona la plantada de diferents plantes i tenir-ne cura. Conjuntament les dues classes de 4t classes varem fer una reunió i varem mirar els temes que més els interessava. Els dos temes més escollits pels nens i nenes van ser: les plantes i l’univers. Tenint en
 9. 9. CEIP SANT MARTÍ ARENYS DE MUNT compte que l’univers era un tema que es tractava a colònies varem decidir fer el projecte de les plantes. TIPUS D’AGRUPAMENT DE L’ALUMNAT Totes les activitats s’han realitzat de manera conjunta en el grup classe. El treball s’ha realitzat per parelles i/o individualment. Algunes de les activitats s’han realitzat de manera individual. AVALUACIÓ. Prèvies. Abans de començar : Abans de començar a treballar hem fet de manera conjunta: - Què sabem? - Que volem saber? Ítems informe. - Aportació del material. - Capacitat de documentar-se - S’interessa per tot el que es treballa. - Té cura de la presentació dels treballs. - Relaciona els conceptes nous amb els apresos anteriorment. MATERIAL Hem necessitat: - Estris de l’hort - Plantes remeieres. - Diferents classes de flors per poder veure les parts d’una manera vivencial.
 10. 10. CEIP SANT MARTÍ ARENYS DE MUNT - Llibres de consulta portats pels nens/es, llibres de la biblioteca de l’escola i de l’aula. - Pòsters, imatges, fotografies de les plantes. - Herbari. - Els nens/es han portat fulles de les plantes seques per classificar segons la forma, el limbe i el contorn. - Internet. VALORACIÓ. Valorem d’una manera molt positiva el projecte realitzat, els nens/es en tot moment s’han mostrat molt motivats i participatius, a l’hora de buscar i portar informació. Per tal d’ampliar el projecte ens va semblar interessant fer la sortida al Jardí botànic (Marimurtra). Amb aquesta sortida ens ha permès que els nens i les nenes poguessin vivenciar per ells mateixos tot el que havíem parlat a la classe. També valorem positivament, la participació d’algunes mestres per tal de facilitar la realització d’aquest projecte en les diferents àrees. Ens agradaria que quedés constància que un cop començat el projecte tots estàvem molt engrescats, però va ser una llàstima que moltes dels aspectes que anaven sortint, no s’han pogut realitzar per manca de temps com per exemple: treball dels sentits (fer bosses d’olor), alguns experiments... Es pot trobar a la P : - A unitat didàctiques/projecte interdisciplinari/cicle mitjà/projecte interdisciplinari de 4t. ____________________________________________________

×