CEIP SANT MARTÍ
ARENYS DE MUNT
    PROJECTE INTERDISCIPLINARI
       Títol: L’hortCICLE:
       ...
CEIP SANT MARTÍ
ARENYS DE MUNT
             ÀREES IMPLICADES


  -  Català.
  -  Castellà.      ...
CEIP SANT MARTÍ
ARENYS DE MUNT
4. Escriure.

  - Escriptura de textos, narratius, descriptius, instructius,... per
 ...
CEIP SANT MARTÍ
ARENYS DE MUNT
2. Escriure

   - Composició de paraules relacionades amb el tema (nom de
la planta)...
CEIP SANT MARTÍ
ARENYS DE MUNT


2. La nutrició de l’ésser humà

  - Conèixer les diferents propietats dels aliments, més...
CEIP SANT MARTÍ
ARENYS DE MUNT


Visual i plàstica.

  - Fer un dibuix de la planta triada i després comparar-la amb la
 ...
CEIP SANT MARTÍ
ARENYS DE MUNT


Un cop han acabat el treball han exposar-lo a la resta de la classe
amb ajuda d’un suport...
CEIP SANT MARTÍ
ARENYS DE MUNT


Relació entre la temperatura ambient, reg i creixement de les
plantes.

Competència d’apr...
CEIP SANT MARTÍ
ARENYS DE MUNT


podíem treure molt de profit i així els nens i nenes experimentar en
primera persona la p...
CEIP SANT MARTÍ
ARENYS DE MUNT               MATERIAL

Hem necessitat:

  - Estris de l’hort
  - Plant...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Projecte Interdisciplinari De 5è

3.092 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Tecnología, Educación
0 comentarios
1 recomendación
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
3.092
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
316
Acciones
Compartido
0
Descargas
102
Comentarios
0
Recomendaciones
1
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Projecte Interdisciplinari De 5è

 1. 1. CEIP SANT MARTÍ ARENYS DE MUNT PROJECTE INTERDISCIPLINARI Títol: L’hort CICLE: SUPERIOR NIVELL: 5è TEMPORALITZACIÓ: 2n i 3r Trimestre MESTRES: Ernest Zarzoso i Núria Costa CURS ESCOLAR: 2009- 2010
 2. 2. CEIP SANT MARTÍ ARENYS DE MUNT ÀREES IMPLICADES - Català. - Castellà. - Informàtica - Medi Natural i Social - Matemàtiques - Anglès - Visual i plàstica CONTINGUTS Llengua Catalana. 1. Parlar i conversar. - Participació activa i col·laborativa. - Exposició de les plantes. - Producció de textos orals utilitzant els recursos adequats ( suport visual, to de veu) - Exposició del treball a partir d’un guió. 2. Escoltar i comprendre - Comprensió de diferents tipus de missatges orals. - Comprensió de textos orals de diferents mitjans de comunicació ( oral i audiovisual) - Interès, respecte i audició davant de les intervencions dels companys. 3. Llegir i comprendre. - Comprensió de les informacions escrites. - Interès i curiositat per consultar llibres de coneixements generals, específics de plantes i hort,... i buscar informació a Internet.
 3. 3. CEIP SANT MARTÍ ARENYS DE MUNT 4. Escriure. - Escriptura de textos, narratius, descriptius, instructius,... per explicar diferents situacions. - Expressió d’idees de forma sintètica: guió. - Interès per la bona presentació dels textos escrits. - Observacions de les diferències entre llengua oral i llegua escrita. - Coneixement de la manera d’organitzar un text, segons si és una notícia, una introducció, una recepta, una recomanació,... - Ús de l’ortografia i regles treballades a cicle superior. - Consulta al diccionari i introducció als diccionaris dels programaris de tractament de textos. CRITERIS D’AVALUACIÓ - Participar activament en les converses de classe i utilitzar un llenguatge comprensible. - Exposar el treball de les plantes de manera ordenada. - Comprendre i extreure informació rellevant de textos presentats en qualsevol mitjà (paper o digital), distingint entre idees principals i secundàries. - Redactar diferents tipus de textos, narratius, descriptius, instructius,... per comunicar diferents tipus de situacions. Llengua Castellana. Dimensió comunicativa 1. Parlar i conversar - Interès per expressar-se oralment amb la pronunciació correcta (nom de les plantes)
 4. 4. CEIP SANT MARTÍ ARENYS DE MUNT 2. Escriure - Composició de paraules relacionades amb el tema (nom de la planta) CRITERIS D’AVALUACIÓ - Realitzar exposicions o paraules orals amb claredat. - Escriure adequadament el text escrit. Llengua estrangera. Dimensió comunicativa 1. Parlar i conversar. - Interès per expressar-se oralment amb la pronunciació correcta (nom de les plantes) 2. Escriure - Escriptura del nom de la planta. CRITERIS D’AVALUACIÓ - Interès per escriure correctament la paraula ( nom de la planta) en el text escrit. - Emprar la pronuncia adequada en l’exposició oral. Coneixement del medi natural, social i cultural. 1. El món dels éssers vius. - Interès per l’observació i la generació de preguntes sobre les plantes. - Evidenciar el canvis sobre el creixement de les plantes. - Identificació d’activitats econòmiques relacionades amb el cultiu de plantes - Elaborar d’un treball sobre plantes per mitjà de treball individual i cooperatiu.
 5. 5. CEIP SANT MARTÍ ARENYS DE MUNT 2. La nutrició de l’ésser humà - Conèixer les diferents propietats dels aliments, més concretament dels vegetals que es treballen a l’hort. - Tenir cura del cos mitjançant una correcta alimentació. CRITERIS D’AVALUACIÓ - Mostrar iniciativa i creativitat en la realització d’un treball sobre les plantes de l’hort. - Reconèixer les característiques bàsiques de la planta treballada en el treball individual i/o col·lectiu. - Valorar com a important tenir un correcte ús dels aliments. Matemàtiques. Mesura. - Comprensió de les magnituds mesurables de les unitats i del procés de mesurar. - Comprensió de la mesura com aproximació. - Descripció oral i escrita del procés de mesura. Anàlisi interpretació de dades - Elaboració i interpretació d’una gràfica. Espai i forma - Identificació i descripció verbal de la forma de les fulles. - Construcció i representació sobre paper de flors utilitzant el compàs. CRITERIS D’AVALUACIÓ. - Comunicar oralment i per escrit de forma clara els coneixements adquirits.
 6. 6. CEIP SANT MARTÍ ARENYS DE MUNT Visual i plàstica. - Fer un dibuix de la planta triada i després comparar-la amb la planta al natural. CRITERIS D’AVALUACIÓ. - Realitzar dibuixos i esboços procurant reflectir la realitat. OBJECTIUS DIDÀCTICS - Utilitzar diversos llenguatges per expressar i comunicar els continguts de l’àrea. - Participar activament en el treball en grup. - Interpretar les dades recopilades durant les activitats prèvies. - Conèixer i identificar les plantes treballades. - Observar i comparar el creixement de les plantes de l’hort. - Desenvolupar la competència comunicativa oral i escrita en totes les llengües - Elaborar un treball sobre les plantes. - Vivenciar en primera persona les plantes i tenir cura de l’hort de l’escola. - Interelacionar les diferents àrees en un mateix tema. - Utilitzar tots el mitjans per tal de buscar informació. TREBALL PER COMPETÈNCIES BÀSIQUES Competència comunicativa lingüística i audiovisual. - Saber comunicar-se, esdevé una competència clara per l’aprenentatge, per tant suposa saber interaccionar oralment ( conversar, escoltar i expressar-se) per escrit i amb l’ús dels llenguatges audiovisual. En el cas del nostre projecte, els nens han elaborat un treball sobre una planta , tot seguint un guió fet per ells i un article periodístic sobre la planta per a la publicació d’aquest en un diari o una revista.
 7. 7. CEIP SANT MARTÍ ARENYS DE MUNT Un cop han acabat el treball han exposar-lo a la resta de la classe amb ajuda d’un suport visual i la resta de la classe els hi fem preguntes o dubtes sobre el tema en qüestió. Competència artística i cultural. Expressar-se i comunicar-se; percebre, representar i comprendre, enriquir-se amb diferents realitats. Expressar-se mitjançant tècniques artístiques. En el projecte els nens/es han primer han observat a l’hort de l’escola la planta que volen dibuixar i després han fet l’esboç. Un cop visualitzada la planta han passat a fer el dibuix. Finalment, han fet la comparativa entre la planta al natural i el dibuix realitzat. Tractament de la informació i competència digital. Usar diferents suports per a informar-se, aprendre i comunicar-se. Desenvolupar el tractament de la informació a partir del llenguatge oral, imprès, audiovisual i digital. En aquesta part fem referència a un llibre elaborat pels nens de les plantes de l’hort triades. Cada nen o parella han fet una presentació informàtica tipus power point, buscant la informació a Internet, (recepta, propietats de la planta, dites o frases fetes que facin relació a la planta o al fet de menjar-la, vocabulari específic, imatge, explicació de per a què fem servir aquella planta) i després entre totes les fitxes les pasem a pdf i fem un recull per a cada nen/a. Competència matemàtica. Implica el coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (mesures, gràfica i símbols). Habilitat per analitzar, interpretar i expressar en claredat i precisió informacions recollides. En el nostre projecte, hem vist el creixement ( ells i elles baixaven per grups a mesurar sols amb el material necessari, regla i l’esquadra ) les diferents plantes de l’hort i ho hem anat comentant a través d’una gràfica. Baixaven a mesurar les plantes una vegada per setmana i ho deixaven apuntat a la gràfica i ho comentàvem a l’aula.
 8. 8. CEIP SANT MARTÍ ARENYS DE MUNT Relació entre la temperatura ambient, reg i creixement de les plantes. Competència d’aprendre a aprendre. Ser conscient del que se sap i del que cal aprendre. Fomentar el pensament creatiu, la curiositat de plantejar preguntes i de saber-ne trobar respostes per poder, després, arribar a una presa de decisions. Competència personal Fer-se autònom en la implicació de la feina personal. Cada nen/a de l’aula ha de ser suficientment responsable de portar la informació demanada per poder fer el treball en grup Competència social i ciutadana. Durant aquest projecte hem treballat tant individual, per parelles o bé en grup. Creiem que es bo l’enriquiment del mateix grup d’iguals, ja que a partir dels coneixements previs que ells tenen poden treure-hi molt de “suc”. TEMPORALITZACIÓ Aquest projecte l’hem dut a terme al 2n i 3r trimestre. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE Varem decidir fer el projecte sobre les plantes, perquè ens varem adonar que era un tema del qual podíem treure molt de profit i poder-lo interelacionar amb les diferents àrees. Un dels altres motius que ens varem fer impulsar a decidir a fer aquets tema va ser que a l’escola tenim un hort i varem veure que
 9. 9. CEIP SANT MARTÍ ARENYS DE MUNT podíem treure molt de profit i així els nens i nenes experimentar en primera persona la plantada de diferents plantes i tenir-ne cura i finalment collir el el fruit de les plantes plantades per poder elaborar diferents plats, tot relacionant-los amb la nutrició i la salut. TIPUS D’AGRUPAMENT DE L’ALUMNAT Totes les activitats s’han realitzat de manera conjunta en el grup classe. El treball s’ha realitzat per parelles i/o individualment. Algunes de les activitats s’han realitzat de manera individual. AVALUACIÓ. Avaluació inicial Prèvies. Abans de començar : Abans de començar a treballar hem fet de manera conjunta: - Què sabem? - Que volem saber? Avaluació formativa: Fer el seguiment de les diferents passes per a l’elaboració dels diferents apartats del treball. Avaluació sumativa: Presentació del treballs escrits i explicació oral al gran grup. Ítems informe. - Aportació del material. - Capacitat de documentar-se - S’interessa per tot el que es treballa. - Té cura de la presentació dels treballs. - Relaciona els conceptes nous amb els apresos anteriorment.
 10. 10. CEIP SANT MARTÍ ARENYS DE MUNT MATERIAL Hem necessitat: - Estris de l’hort - Plantes de l’hort. - Diferents classes de flors per poder veure les parts d’una manera vivencial. - Llibres de consulta portats pels nens/es, llibres de la biblioteca de del poble, de l’escola i de l’aula. - Pòsters, imatges, fotografies de les plantes. - Herbari. - Internet. - Màquines fotogràfiques. VALORACIÓ. ____________________________________________________

×