Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

چگونه جوانه را در خانه پرورش دهيم؟

4.987 visualizaciones

Publicado el

چگونه جوانه را در خانه پرورش دهيم؟

Publicado en: Atención sanitaria
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

چگونه جوانه را در خانه پرورش دهيم؟

 1. 1. هنوگچ هناوج ار رد هناخ شرورپ ؟ميهد شزرا یياذغ هناداه اب هناوجناشياه ناسکي ؟تسا هن .یتقو هناد هب هناوج ليدبت یمدوش یگژيویياه اديپ یمدنک هک ًلابق هتشادن ؛تسا ًلاثم موينلس دوجوم رد هناد اي لباقیسرتسد تسين اي رد نيرتمک رادقم لباقیسرتسد تسا یلو یتقو ،هناد هناوج یمدنز رادقم یموينلس هک ندب یمدناوت تفايرد ،دنک هب دنچ ربارب شيازفا یمدباي .رد دروم نيماتيواه مه نيمهروط تسا. هتبلا هناوج ندز ثعاب یمدوش نازيم یسرتسد ندب هب نيئتورپیاه یهايگ زين شيازفا اديپ دنک دانه های آفتابگردان جزو ساده ترين و سريع ترين دانه هايی است که به راحتی جوانه می زنند. .آنها را می توان در ظرف آب قرار داده پس از چند ساعت آب کشی کرده در يخچال گذاشت دانه ها را معمولا دًر ظرف شيشه ای يا پلاستيکی منفذدار نگهداری می کنند. می توان دانه را يک شب قبل در آب خيسانده سپس مانند سبزه نوروز روی ظرف مسطحی چيد. دانه ها بايد با فاصله ای .اندک کنار هم قرار گيرند تا از گنديدگی آنها جلوگيری شود شما ميتوانيد
 2. 2. به محض اين که دانه ها جوانه زد بايد آنها را مصرف کرد و يا پس از حدود ا سًه روز آن را همراه جوانه و برگ های روييده از آن به اندازه ۲ يا ۳ سانتی متر مورد استفاده قرار داد جوانه دانه آفتابگردان سرشار از ويتامين های ب يک، ب ۲، ب ۳، ب ۶، ب ۱۲ ، آ، د، کا، اف، امگا ۳ و امگا ۲۸ ،۶ درصد پروتئين گياهی، ويتامين ای، اسيدهای آمينه چرب ضروری و مفيد، مينرال ها مانند منيزيم، روی، زينک، کبالت، کرم، سرشار از ليتيوم و سلنيوم بوده و روغن يا .جوانه آفتابگردان در سلامت سيستم عصبی، قلبی – عروقی و دستگاه گوارش نقش بسزايی دارد دانه های جوانه زده را در ظرف مشبک يا کيسه پارچه ای قرار داده روزانه آنها را نمدار و يا آبکشی می کنند تا جوانه ها تازه و مرطوب باقی بمانند جوانه بروکلي جوانه برو کلي سرشار از آنتي اکسيدان است. همچنين حاوي آنزيمي به نام سولفورافان مي باشد. اين جوانه به دليل خواص ضد سرطاني بسيار مورد توجه است. مزه آن شبيه تربچه مي باشد. ميز جوانه يونجه
 3. 3. است. همچنين داراي فيتواستروژن و آنتي اکسيدان هم K و A, B, C اين جوانه حاوي ويتامين هاي مي باشد. طعم مطبوع و ملايمي دارد و استفاده از آن در ساندويچ، طعم آن را بسيار دلپذير مي کند. جوانه نخود فرنگي جوانه نخود فرنگي از نظر طعم بسيار شبيه خود نخود فرنگي است و در سالاد مي شود از آن و اسيد فوليک است .تنها از قسمت سبز و A, C استفاده کرد. اين جوانه منبع خوب ويتامين هاي ساقه اين جوانه استفاده کنيد نه از خود دانه جوانه کنجد جوانه کنجد سياه
 4. 4. جوانه کنجد سفيد در مدت چند ساعت تهيه میشود و سرشار از پروتئين گياهی و اسيدهای چرب ضروری است که بدن بشدت به آنها نيازمند است و در جوانه کنجد به ميزان بيشتر از دانه کنجد يافت میشود. آهن، منيزيم، کلسيم، فيبر، پتاسيم، فسفر، زينک و ،E ، همچنين سرشار از ويتامينهای ب ۶، ب ۹ روی است. کنجد به عنوان آنتیاکسيدان با راديکالهای آزاد که باعث مشکلات قلبی عروقی و پيری زودرس میشوند مبارزه میکند. دانههای کنجد منبعی از کلسيم به شمار میرود و کنجد با پوست و بخصوص جوانه زده منبع عالی از آهن است و باعث اکسيژنرسانی بهتر به مولکولهای قرمز خون میشود. روی مادهای که به دشواری در مواد غذايی مصرف میشود به وفور در کنجد موجود است. دانههای کنجد را بايد دور از نور در محيطی خشک و خنک نگهداری کرد. برای تهيه جوانه کنجد دانههايی با پوست را در کاسه پرآب ريخته به مدت ۸ تا ۱۲ ساعت خيسانده سپس آب ظرف را خالی کنيد اگر ريشههای سفيد رنگ نمايان شدهاند نشانه جوانهزدن کنجد است.
 5. 5. میتوان آنها را در همين زمان مصرف کرد درغيراين صورت آنها را در ظرف قرار داده و با دستمال مرطوب بپوشانيد پس از ۳۶ ساعت جوانه سفيد رنگ کنجد رشد میکند. هر روز بايستی آب اضافی کنجد را دور ريخته و آنها را مرطوب کنيد . جوانه شاهدانه در مدت چند ساعت تهيه میشود و سرشار از پروتئين گياهی و اسيدهای چرب ضروری است که بدن بشدت به آنها نيازمند است يکی از بهترين منابع نوع کمياب امگا 6 و همچنين امگا 3 است! ميزان مصرف جوانه شاهدانه يک تا دو قاشق در روز میباشد چگونگی مصرف تخم کتان بهتر است دانههای تخم کتان را خريداری کرده و خود آن را در منزل آسياب نماييد. از آنجايی که تخم کتان يک دانه روغنی است، خريد تخم کتانی که قبلا آًسياب شده، ممکن است گذشت زمان سبب اکسيده شدن آن گردد، در حالی که شما میتوانيد دانههای تخم کتان را خريداری کرده و به هنگام مصرف و به ميزان نياز خود، آن را با آسياب برقی در منزل آسياب نماييد و به شکل پودر درآوريد و مصرف کنيد
 6. 6. دانه های کتان در بسياری از موارد، برای سلامتی مؤثر و مفيدند، علت آن هم وجود سه تشکيل دهندۀ فعالی است که در اين دانه وجود دارد، اين سه فيبرها، لينيان و امگا 3 هستند. مصرف دانه های کتان به شکل يک پورد لطيف، نشانه ها و علائم ناخوشايند رودۀ تحريک پذير را تسکين میدهد. دانه های کتان کاملا آسيا شده، برای التهاب روده (ورم معده و التهاب روده) مفيدند، خصوص ا اًينکه روده را به خاطر وفور ملين ها تحت تأثير قرار میدهند. بهتر است پودر تخم کتان را در دمای اتاق نگهداری کنيد. ميزان مصرف تخم کتان يک قاشق سوپخوری در روز میباشد مقدار اندکی در روز از مغزها و دانه های خام مثل مغز بادام، گردو، فندق، بادام هندی، کنجد، شاهدانه و ....استفاده کنيد. - مغز ها و دانه ها بايد حتما خام مصرف شوند زيرا که بوداده آنها می تواند اثرات سمی در بدن داشته باشد. ؟ميهد شرورپ هناخ رد ار هناوج هنوگچ ماگ لوا باختنا هناوج اي رد عقاو هناد دروم رظن تسا هک دياب ملاس دشاب .رد هلحرم دعب هناد اه دياب هب تدم کي هنابش زور رد بآ هدناسيخ دنوش .هلحرم رخآ زين باختنا شور هزوک اي ينيس يارب شرورپ هناوج اه تسا .هب نيا ،بيترت امش رد هناخ و اب فرص هنيزه زيچان هتسناوت ديا ناتدوخ هناوج يياه ملاس و هزمشوخ شرورپ ديهد.
 7. 7. هزوک شور هزوک ار رپ بآ دينک .هب نيا بيترت رادج هزوک زين سيخ يم دوش .سپس کي باروج ينوليان يور هزوک ديشکب و هناد ياه زا لبق سيخ هدروخ ار هک تلاح هلژ يا اديپ هدرک ،دنا يور هزوک ،ديشکب رد نيا ،شور هناد اه رب يور هزوک اه اج يم دنريگ .هناد اه دياب 4 هعفد رد زور هدناسيخ دنوش. ينيس شور رد نيا شور هناد ياه هدناسيخ هدش زا لبق ار رد ينيس نهپ دينک و يور نآ کي هچراپ رادمن ديشکب .يزور دنچ راب اب شاپبآ نآ ار سيخ ،دييامن يلو هناد اه ديابن رد بآ هطوغ رو ،دنوش نوچ ثعاب يگديسوپ يم ددرگ. چيه کي زا نيا ود شور يزاين هب رون ميقتسم ديشروخ دنرادن .رد عقاو هناوج اه اب رون ريغ ميقتسم رتهب دشر يم دننک .رگا امش يم ديهاوخ هناوج اه زبس گنر ،دنشاب يم ديناوت رد زور رخآ ناشدشر اهنآ ار رد لباقم رون باتفآ رارق ديهد .هتسب هب عون هناد يا هک باختنا يم دينک و هکنيا يم ديهاوخ ات هچ دح گرزب ،دنوش هب نامز لقادح 3 زور ات کي هتفه زاين ديراد. نينچمه يارب دشر هناوج اه يم ديناوت زا ناکدوک کمک ديريگب هک زا ماجنا نيا راک رايسب تذل يم دنرب و هبرجت يبوخ ناشيارب تسا و اب نيا هدام يياذغ زين انشآ يم دنوش نادلگ شور هناد اه ور سپ زا کي زور ندناسيخ و سپ زا هکنآ کون هناوج اه یمک زبس دش ور رد نادلگ گرزب و اي یکچوک رارق ديهد ردو کاخ نادلگ ديدراکب هک نيب کي هتفه ات هد زور لوط دشکيم ات هناوج اه دشر دننک و لباق فرصم دنشاب …………………………………………………….. همه اهزغم و هناد اه لقادح هب تدم 12 تعاس ات 24 تعاس رد بآ دنشاب سپ زا نآ ديناوتيم بآ ارنآ یارب یرايبآ هچغاب اي نوتناهايگ هدافتسا دينک و اهزغم و هناد اه ار فرصم هدومن و اي ديراذگب ود هس زور رگيد دننامب ات هب هناوج ليدبت دندرگ. ليلد سيخ نداد هناد اه و اهزغم نيدنچ تسا هک نيرتمهم نآ لاعف ندرک یاهميزنآ دوجوم رد نيا داوم تسا .اهميزنآ سپس هب مضه نيئتورپ ، یبرچ و وبرک یاهتارديه نورد اهزغم و هناد اه هتخادرپ اهنآ ار هب لکش داوم هداس و لباق سرتسد یارب ندب ليدبت یم دننک . سيخ نداد هناد اه و اهزغم نازيم یبرچ اهنآ ار شهاک هداد داوم، یدنق ار هب دنق هداس ، اهنيئتورپ ار هب ديسا یاه هنيمآ و داوم یبرچ ار تروصب یاهديسا برچ لباق سرتسد یارب ندب ناسنا رد دروايم.
 8. 8. سيخ نداد نينچمه هدنرادزاب یاه دوجوم نيارد داوم هک زا بذج اهنيماتيو و داوم یندعم رد ندب یريگولج یم دننک ار ريغ لاعف یم ديامن . ليلد مدع فرصم تلاغ زين نيدنچ تسا هک زا نيرتمهم اهنآ هکنيا نيا داوم رد رثا یزرواشک راچد تارييغت ناوارف هديدرگ زا مرف یعيبط و یلصا دوخ جراخ ،هديدرگ نياربانب رد ندب تيصاخ مغلب یياز دنراد . اهنت ود اي هس ددع زا تلاغ زونه تسد هدروخن هدنام اي رتمک تسد هدروخ دنا هک زا نآ هلمج نزرا یم دشاب .نينچمه اونيک و تارامآ هک رايسب یذغم هدوب رتمک تيصاخ یديسا مغلبو یياز دنراد . یرايسب زا ماخ ناراوخهايگ فرصمزا ريس و زايپ یراددوخ یم دننک .اريز رب نيا دنرواب هک وريس زايپ کرحم هدوب زا یژرنا یتايح ندب یم دنهاک . لفلف و عاونا هيودا و ليفجنز و درز هبوچ هک بطرد یتنس ناريا و دنه و یتح نيچ شقن هدمع یا یزاب یم دننک .رظنزا یدارفا هک هب نامرد یعيبط مانب natural Hygiene هک تشادهب اي متسيس یعيبط نيرتهب همجرت نآ ،تسا رواب دنراد یارب ندب یمس هدوب زا یژرنا یتايح و رد هجيتن تملاس ندب یم دنهاک . ……………………………………………………………. http://drzarinazar.blogfa.com/post-282.aspx لاوس هرامش 267 زرط هيهت عاونا هناوج اه زا هاگبو شسرپ و خساپ رتکد نيرز رذا دورد رب یوناب ینابرهم و شناد زا دوجو تکربرپ امش دنوادخ نانم ار رکش و زا فاطلا امش رد یرگنشور هار یگدنز رترب ميرازگساپس .داتسا رد خساپ یاه امش و رگيد تلااقم یهاگ هراشا هب هناوج اه هدش تسا اما اب حرط نيا شسرپ ميهاخيم هک مامت یاياوز یگنوگچ هدافتسا زا هناوج اه ار حرش ديهد . فلا :عون و مان هناد ب :یزاسادج هناوج یاه یمس زا رگيد هناوج یاه یکاروخ
 9. 9. پ :شور امش رد هيهت هناوج اه )یبرجت( ت :نازيم فرصم هنازور هناوج اه ح :هوحن یرادهگن هناوج اه و تدم نامز نآ دورد امشرب تسود یمارگ زا فطل و تبحم یب هبئاش امش مرازگساپس درومرد هناوج اه ، زرط هيهت و عاونا و دئاوف اهنآ ناوتيم نيدنچ باتک تشون. تلااوس امش هتبلا رايسب قيقد دنتسه یلو نم اب هجوت هب قيذ تقو و یارب یيوگخساپ هب رياس تلااوس ، دنچ هلئسم یلک ار رکذ یم منک . زا عاونا هناد ،اه تابوبح و یتح تلاغ ناوتيم هناوج تسدب دروآ . نم اصخش هناوج اه ار رد هناخ زا هناد یياه هک تروصب کيناگرا هيهت هدش و صتخم هيهت هناوج ،تسا هيهت یم منک . یارب هيهت هناوج اه زا هشيش یاه صوصخم اي هسيک یاه صوصخم نيا راک هدافتسا یم منک . هسيک دناوتيم زا سنج ناتک اي رتهب زا نآ یفنک و اي زا فايلا هايگ هنادهاش و اي رياس فايلا یعيبط دشاب رگا زا هشيش هدافتسا یم ،دينک دياب کي هشيش هناوتسا یا هب هزادنا هاوخلد یلو لاومعم طسوتم )هن رايسب گرزب هن هشيش کچوک .هشيش هناوج دياب لاثم نيب 4ات5 ربارب هشيش یاه یلومعم ابرم دشاب (برد نيا هشيش یارب هيهت هناوج لباق هدافتسا تسين هکلب هب یاج نوا ديناوتيم زا عچراپ فيظنت هک رادخاروس تسا )هيلاود (هدافتسا هدرک و ارنآ هب کمک کي شک یکيتسلا رسرب هشيش تباث و مکحم دينک . نم لاومعم زا هناد نادرگباتفآ )اب تسوپ اي یب تسوپ (، هناد هجنوي ، ،ردبش مدنگ ،یسور ،شام هناد مکل زمرق ، هناد یلکورب و هناد هچبرت یارب هناوج ندز هدافتسا یم منک .هاگ زا دوخن زبس کشخ هدش و اي زا وج زين هدافتسا یم منک .یلو نيا هقيلس یصخش نم تسا و امش رد تقيقح ديناوتيم زا همه روج هناد اه ، تلاغ اي تابوبح هدافتسا دينک . هيهت هناوج زا یخرب زا نيا داوم رتناسآ و یخرب رگيد تخس رت دشابيم .لاثم هناد نادرگباتفآ اب تسوپ تخس ینوريب نآ هناوج یاه زبس و دنلب و رايسب یذغم و یذيذل ديلوت یم دنک یلو هيهت نآ هب یرادقم تراهم زاين دراد .یارب نآ لاومعم دياب زا هسيک صوصخم و اي یتح زا کاخ زيمت کيناگرا رد کي ینيس هدافتسا درک .نتخادرپ هب تايئزج رد نيا دروم تقو ريگ دهاوخ دوب اما یاهباتک یفلتخم هرابرد زرط هيهت هناوج یاه فلتخم و صاوخ نآ دوجو دنراد هک نانيمطا مراد ننوتيم کمک هدننک دنشاب .
 10. 10. شور هيهت هناوج: هناد دروم رظن ار هب هزادنا کي تشم رد فرظ هشيش یا ديزيرب هشيشرس ار اب هيلاود هچراپ فيظنت هدناشوپ اب شک مکحم دينک ) .هچراپ ار لبق زا فرصم اب بآ و نباص ديئوشب (هشيش ار ات دودح ود هس تناس ات یلااب تايوتحم نآ زا بآ ینديماشآ زيمت رپ دينک . یانبمرب عون هناد ارنآ هب تدم 12-24 تعاس تشپرد هشيش هناخزپشآ رارق ديهد ) .یزاين هب رون باتفآ تسين رد نيا هلحرم (سپ زا تدم نامز هطوبرم هشيش ار هنوراو دينک ات بآ نآ جراخ ددرگ سپس ارنآ هب تروص هنوراو نورد فرظ اي کتشت یکچوک تروصب بروم رارق ديهد .یزور رابود)حبص و بش (تايوتحم لخاد هشيش ار یشکبآ دينک ینعي نودب نتشادرب فيظنت هشيشرس هب لخاد هشيش بآ دزيرب .هشيش ار دنچ راب هتسهآ ديناخرچب ات همه تايوتحم نورد هشيش بوخ اب بآ سامت اديپ دننک .سپس هشيش ار هرابود هنوراو دينک ات بآ نآ جراخ هدش ردو فرظ اي کتشت تروصب بروم رارق ديهد . یانبمرب عون هناد دعب زا یکي ود زور دهاش یياديپ هناوج اه ديهاوخ دوب .ردقنآ هب نيا لمع یشکبآ هنازور و سپس هنوراو ندومن و جراخ ندش بآ زا هشيش همادا ديهد )لاومعم نيب 5-7 زور ( هناوجات اه هب نازيم هاوخلد دق دنشک و گرزب دنوش هاگنآ رد هشيش ار هتشادرب تايوتحم ارنآ یارب نيرخآ راب یشکبآ هدرک سپس رد شکبآ ديراذگب ات شبآ دورب .هناوج اه یارب فرصم هدامآ دنا . یارب ندروخ نازيم هناوج رد زور یتيدودحم دوجو درادن .ردقچره ناتياهتشا یم دشک فرصم دينک . زا نيا هناوج اه ديناوتيم رد دلااس ، یارب یريگبآ و اي رد چيودناس هدافتسا دينک .نيا هناوج اه رد لاچخي هب تدم هس ات راهچ زور لباق یرادهگن دنتسه .اهنآ ار رد فرظ هشيش یا زيمت و رادرد رد لاچخي یرادهگن دينک . زا هيلک تلاغ ، تابوبح و هناد اه ديناوتيم هناوج هيهت دينک یانبمرب هقيلس یصخش دوخ. یخرب هديقع دنراد هک هناوج یاه هجنوي ردبش یاراد داوم یمس دنتسه. یخرب دندقتعم هک هناوج تلاغ ار ديابن فرصم درک هکنانچ دوخ اهنآ ار . نم زجب زا مدنگ یسور (buck wheat) لاومعم زا هلغ یرگيد هدافتسا یمن منک اما هناوج یاه هجنوي ، ردبش ، یلکورب و نادرگباتفآ ار روطب بترم و ابيرقت هرمزور اب دلااس فرصم یم منک .
 11. 11. هناوج هچبرت ار ليلدب دنت ندوب و کرحم شندوب یارب هاگتسد شراوگ رتمک فرصم یم منک. هيهت هناوج هنادهاش یمک رتلکشم تسا .یلو زا نآ اي زا نزرا مه ديناوتيم هناوج یاه هزمشوخ و یذغم هيهت دينک . دياپ دينادب هک هناوج اه نيرتهب ويتانرتلآ یارب ینارگ اي دوبمک یزبس اه صوصخب یاهيزبس کيناگرا دنتسه . هناوج اه ار ديناوتيم هب یتحار رد ره یطيارش و هب تميق رايسب نازرا رد هناخ هيهت دينک .ینعي هراومه ديناوتيم هچغاب یا زا یاهيزبس هزات ، یذغم و تياضر شخب رد رايتخا هتشاد ديشاب هک زاين هب لمح و لقن و یراديرخ زا رازاب و تلاکشم یرگيد هک هزورما رد دروم هيهت داوم یياذغ هرمزور نام وربور ،ميتسه درادن .و مه یارب ناسنا ديفم تسا مه تاناويح و تعيبط ار زا تامدص هدراو طسوت ناسنا راکبان ظفح یم دنک . رد اهششوک و نوتاهشهوژپ زوريپ و قفوم ديشاب.. …………………………………………………..

×