Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
KERJA KURSUS 1.
Soalan 1:
Berikan definisi bagi moral, akhlak dan etika dengan memberi contoh-contoh
untuk membezakan tiga...
Soalan 1:
Berikan definisi bagi moral, akhlak dan etika dengan memberi contoh-contoh
untuk membezakan tiga istilah ini.
Da...
konsep moral.
Pengertian akhlak :-
 Akhlak dari segi bahasa didefinisikan sebagai moral, tabiat, perangai, budi, adab,
si...
Pengertian etika :-
• Etika dari segi istilah ialah disiplin falsafah yang memberi perhatian khusus
kepada penilaian kriti...
Kod etika pada suatu kerjaya adalah sifat-sifat atau ciri-ciri vokasional, ilmiah dan
aqidah yang harus dimiliki oleh seor...
Berikut adalah contoh perbuatan yang beretika dikalangan guru.
Kes 1: Guru kaunseling disekolah saya merupakan guru yang b...
individu mengenai perkara-perkara asas dalam kehidupan yang di perolehi samada
daripada sumber keagamaan atau pengamatan a...
lain, mementingkan diri sendiri dan sebagainya akan di jauhi sebagaimana yang di
kehendaki oleh agama. Hari ini kita lihat...
bercanggah dengan norma-norma dan prinsip-prinsip yang di tentukan oleh agama dan
masyarakat. Untuk menguatkan ruh ini, ma...
yang di gariskan oleh pimpinannya. Pengalaman dan pengamatan membuktikan suatu
masyarakat dan organisasi tidak dapat berfu...
Sebab itu, pakar atau `guru’ pengurusan, Dr Stephen Covey menekankan
pentingnya `the change must come from within’ dan pen...
mengorbankan kemewahan duniawi untuk mencapai Nirvana dimana mereka perlu
mengamalkan konsep kesederhanaan dalam hidupnya ...
Bagi agama Buddha;
Kepada sesiapa yang menyebabkan anda merana, jangan menyakitnya malah
memaafkannya. Dhammapada
Agama Kr...
Selain itu, Etika kerja diwujudkan adalah untuk mengawal tingkahlaku para
profesional atau ahli teknokrat supaya mereka da...
bahan rujukan sama ada dari buku rujukan,jurnal dan internet , maka terhasillah
tugasan ini dengan sempurna dan jayanya se...
Sidek Baba.(1994).Nilai-nilai Murni Dalam Pembentukan Masyarakat
Bermoral dan
Penyayang. Wawasan, 9(4), 32-38.
http://myou...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Assignment moral sem4 copy

3.976 visualizaciones

Publicado el

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Assignment moral sem4 copy

 1. 1. KERJA KURSUS 1. Soalan 1: Berikan definisi bagi moral, akhlak dan etika dengan memberi contoh-contoh untuk membezakan tiga istilah ini. Soalan 2: Senaraikan tiga contoh perbuatan atau tingkahlaku dikalangan rakan sejawat anda yang anda anggap sebagai beretika dan tidak beretika. Soalan 3: Berikan 10 ciri-ciri seorang insan yang bermoral.Bincangkan ciri-ciri tersebut dari perspektif pemikiran barat, timur dan Islam. 1 (PGSR MATEMATIK NOVEMBER 2008)-ELM 3101
 2. 2. Soalan 1: Berikan definisi bagi moral, akhlak dan etika dengan memberi contoh-contoh untuk membezakan tiga istilah ini. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara hinggalah pergaulan hidup diseluruh dunia, di perlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tatacara prilaku, protokol dan lain-lain. Pengertian moral:- • Daripada perkataan Greek : mores;  Tingkahlaku yang sesuai dengan tatasusila atau peraturan masyarakat setempat di mana masyarakat sebagai penentu .  Moral secara mudah boleh dikatakan sebagai cara atau berbagai-bagai cara untuk melihat dan mempersoalkan berbagai-bagai isu berhubung dengan perbuatan atau tingkah laku. Moral juga merupakan persoalan betul atau salah, benar atau tidak dan apakah yang perlu dibuat atau yang harus ditinggalkan terhadap sesuatu perkara dalam satu-satu keadaan. Contoh moral:- Seseorang yang berpegang pada pandangan yang tertentu akan mempengaruhi cara fikiran dan hidupnya dan seterusnya melahirkan insan yang berbeza dari aspek kemoralan. Cara seseorang guru atau ibu bapa mendidik murid atau anak akan dipengaruhi oleh pandangannya terhadap 2 (PGSR MATEMATIK NOVEMBER 2008)-ELM 3101
 3. 3. konsep moral. Pengertian akhlak :-  Akhlak dari segi bahasa didefinisikan sebagai moral, tabiat, perangai, budi, adab, sifat semula jadi, maruah, watak, amalan agama atau rupa batin seseorang.  Istilah akhlak berasal dari bahasa Arab iaitu khuluq yang bererti budi pekerti, adat, perangai, tingkah laku atau tabiat.  Dari segi istilah yang lain : Akhlak bermaksud kejiwaan yang darinya akan terbit tingkah laku dan perbuatan manusia  Islam membahagikan akhlak kepada dua iaitu akhlak terpuji (akhlak mahmudah) dan akhlak tercela (akhlak mazmumah).  Oleh itu ada yang menafsirkan akhlak sebagai ilmu yang menyarankan cara- cara membersihkan jiwa dengan tumpuan kepada apakah itu kebaikan dan keburukan. Contoh Akhlak:- Jika keadaan jiwa melahirkan perbuatan yang baik ( akal dan syarak) à dinamakan akhlak yang baik, jika sebaliknya àakhlak yang buruk. 3 (PGSR MATEMATIK NOVEMBER 2008)-ELM 3101
 4. 4. Pengertian etika :- • Etika dari segi istilah ialah disiplin falsafah yang memberi perhatian khusus kepada penilaian kritikal terhadap norma dan piawai yang mewajarkan kelakuan perseorangan serta antara individu. • Pengertian etika juga merupakan sebagai satu set peraturan tingkahlaku keterbatasan dalam ruang lingkup yang menjadi panduan hidup manusia. Contoh etika:- ‘Etika perubatan’ (medical ethics) – bermaksud suatu kod (susunan undang- undang) yang dapat mengatur dan memberikan panduan tingkah laku kepada para doktor dalam perubatan antara mereka dan juga dengan para pesakit. ‘Etika perniagaan’ (bisuness ethics) adalah suatu kod yang dapat mengatur tindak-tanduk ahli-ahli perniagaan terhadap pelanggan, pekerja dan rakan-rakan seperniagaan mereka”. Soalan 2: Senaraikan tiga contoh perbuatan atau tingkahlaku dikalangan rakan sejawat anda yang anda anggap sebagai beretika dan tidak beretika. 4 (PGSR MATEMATIK NOVEMBER 2008)-ELM 3101
 5. 5. Kod etika pada suatu kerjaya adalah sifat-sifat atau ciri-ciri vokasional, ilmiah dan aqidah yang harus dimiliki oleh seorang pengamal untuk berjaya dalam kerjayanya. Lebih ketara lagi ciri-ciri ini jelas pada kerjaya keguruan. Berikut adalah contoh perbuatan yang tidak beretika dikalangan guru. Kes 1 : Selaku guru kelas, saya sering menerima aduan daripada beberapa orang murid saya mengenai seorang guru yang bersikap tidak adil dan pilih kasih di antara mereka. Perbuatan guru tersebut telah saya selidik dan didapati adalah benar.Sebagai seorang guru, beliau sepatutnya perlu prihatin terhadap pelajar dan juga bersikap adil kepada semua pelajar serta mewujudkan suasana muhibah tanpa melihat kepada perbezaan kaum,agama dan status ekonomi di kalangan pelajarnya serta memahami Kod Etika Perguruan Malaysia. Seperti makna firman Allah S.W.T dalam surah al Maidah ayat ke 8, "Janganlah kamu terpengaruh oleh keadaan suatu kaum sehinga kamu tidak adil. Berbuat adillah, sebab itulah yang lebih dekat kepada taqwa. Bertaqwalah kepada Allah, sebab Allah Maha Mengetahui apa yang kamu buat". Kes 2 : Salah seorang guru di sekolah saya,sering meminta izin keluar kawasan sekolah bagi menyelesaikan urusan peribadi seperti mengambil anak dari sekolah lain untuk dihantar pulang dan menyelesaikan bil-bil .Sebagai seorang kakitangan awam beliau sepatutnya merancang hal-hal peribadi iaitu mempunyai perancangan waktu di mana beliau sepatutnya menumpukan masa pada kerja-kerja yang produktif. Kes 3: Seorang guru, selain mengajar disekolah beliau juga mengajar dipusat tuisyen berbayar. Malangnya belau sering membocorkan soalan ujian dan peperiksaan kepada murid-murid dipusat tuisyen beliau.Ini menyebabkan terdapat aduan daripada ibu bapa murid.Sebagai seorang guru, beliau sepatutnya amanah dalam menjalankan tugas kerana di antara sifat amanah ialah sentiasa menjalankan kerja yang diberikan dengan penuh tanggungjawab tanpa penyelewangan dan cuai. 5 (PGSR MATEMATIK NOVEMBER 2008)-ELM 3101
 6. 6. Berikut adalah contoh perbuatan yang beretika dikalangan guru. Kes 1: Guru kaunseling disekolah saya merupakan guru yang beretika kerana beliau merupakan tempat semua murid mencurahkan masalah berkaitan dengan pelajaran mahupun peribadi, ini adalah disebabkan beliau menghormati pandangan murid serta menghormati maklumat sulit pelajar .Selain itu beliau sering memotivasi murid yang lemah serta menambahkan keyakinan diri murid. Kes 2: Guru Matematik serta merangkap ketua panitia merupakan guru yang menjadi model kepada guru-guru lain kerana beliau merupakan guru yang begitu prihatin dengan pemasalahan murid terutama murid yang lemah dalam penguasaan konsep asas matematik. Beliau sering mengadakan kelas tambahan pada setiap hari Jumaat dan Sabtu bagi mengatasi masalah murid yang gagal.Beliau dianggap mempunyai tingkahlaku beretika kerana tidak memerima apa-apa bayaran daripada murid untuk pengajaran tambahan semasa waktu sekolah atau cuti sekolah. Kes 3: Guru displin disekolah merupakan guru displin yang beretika kerana beliau sering mengambil tindakan yang sepatutnya dalam menjatuhkan hukuman yang melibatkan kesalahan murid setelah melakukan soalselidik dan bukti-bukti yang nyata .Beliau mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua murid tidak kira bangsa, warna kulit, agama,kepercayaan politik, asal keluarga,intelek dan lain-lain status. Soalan 3: Berikan 10 ciri-ciri seorang insan yang bermoral.Bincangkan ciri-ciri tersebut dari perspektif pemikiran barat, timur dan Islam. Ciri-ciri insan yang bermoral. Moral boleh di takrfikan sebagai sikap, perbuatan dan percakapan baik yang merupakan terjemahan daripada pandangan dan keyakinan sesuatu masyarakat atau 6 (PGSR MATEMATIK NOVEMBER 2008)-ELM 3101
 7. 7. individu mengenai perkara-perkara asas dalam kehidupan yang di perolehi samada daripada sumber keagamaan atau pengamatan atau pengalaman atau eksperimen. Di antara ciri-ciri insan yang bermoral ialah:- 1.Berpegang teguh kepada agama. 2.Mentaati dan menghargai ibubapa. 3.Mampu mengawal hawa nafsu. 4.Menghiasi diri dengan sikap dan percakapan yang baik. 5.Ikhlas. 6.Menjaga amanah. 7.Tidak menjalankan aktiviti yang bertentangan dengan agama. 8.Berhemah tinggi dan berakhlak. 9.Kesederhanaan. 10.Pemaaf. Pertama, insan yang bermoral harus berpegang teguh kepada agama . Melaksanakan kewajipan agama (religious responsibilities) dan mengingati Pencipta mereka iaitu Allah SWT dalam hidup mereka setiap hari mereka akan sedaya upaya mentaati apa yang di suruh dan manjauhi apa yang di larang oleh agama. Dengan cara ini akan memudahkan mereka menghayati dan melaksanakan sikap, perbuatan dan perkataan yang baik sebagaimana yang di ajar oleh agama mereka. Bad habits atau kebiasaan yang buruk seperti berbohong, tidak amanah, memperkecilkan sumbangan orang lain, merasakan dirinya hebat atau riya’, menfitnah dan memburukkan orang lain tidak adil dalam membuat keputusan, sombong, mempermainkan kelemahan orang 7 (PGSR MATEMATIK NOVEMBER 2008)-ELM 3101
 8. 8. lain, mementingkan diri sendiri dan sebagainya akan di jauhi sebagaimana yang di kehendaki oleh agama. Hari ini kita lihat bagaimana kebiasaan yang buruk ini merosakkan masayarakat dan organisasi dan ramai manusia menghadapi kesengsaraan dan kerugiaan. Oleh itu, haruslah mulai daripada sekarang membiasakan diri dengan sikap, percakapan dan perbuatan yang baik dan menjauhkan diri daripada kebiasaan dan perkara yang terlarang agar mereka mampu memberi sumbangan yang positif dan dalam masyarakat dan organisasi di mana mereka berada. Kedua ialah mentaati dan menghargai kedua ibu bapa. Insan yang bermoral tidak harus melupakan jasa dan pengorbanan ibu bapa mereka yang telah membesarkan mereka sehingga mereka berjaya dalam hidup. Mentaati ibu bapa juga merupakan salah satu daripada kewajipan agama. Insan yang bermoral haruslah membuktikan kepada ibu bapa mereka bahawa segala pengorbanan dan jasa yang telah mereka curahkan bukanlah satu yang sia-sia dengan memastikan kejayaan cemerlang dalam pelajaran mereka serta tidak melakukan perbuatan yang boleh memalukan keluarga mereka. Jauhkanlah diri daripada lembah kehinaan agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Pengamatan saya menunjukkan begitu ramai pelajar IPT luar dan dalam negeri yang terjerabak dalam perkara-perkara yang merosakkan diri mereka dan akhirnya mengalami kekecewaan serta gagal dalam pelajaran . Ibu bapa akan kecewa dan malu atas perbuatan mereka itu. Ketiga ialah mampu mengawal nafsu. Nafsu sentiasa mendorong kita kepada perkara-perkara yang tidak baik sekiranya tidak di kawal. Kaedah yang betul untuk mengawalnya ialah melalui penghayatan ajaran agama Islam, mendekatkan hubungan kita dengan Maha Pencipta kita dan menanam perasaan malu dalam diri kita-malu kepada Maha Pencipta, ibubapa, rakan dan pensyarah kita. Manusia terdiri daripada jasad dan ruh. Untuk mampu mengawal nafsu, ruh manusia haruslah di berikan pengisian yang sewajarnya agar sikap, percakapan dan perbuatannya tidak 8 (PGSR MATEMATIK NOVEMBER 2008)-ELM 3101
 9. 9. bercanggah dengan norma-norma dan prinsip-prinsip yang di tentukan oleh agama dan masyarakat. Untuk menguatkan ruh ini, manusia haruslah sentiasa mengingati Penciptanya, membaca dan memahami Al-Quran (bagi orang Islam), melakukan perkara-perkara yang baik dan menjauhi segala yang di larang. Keempat, insan yang bermoral ialah insan yang sentiasa menghiasi dirinya dengan sikap, percakapan dan perbuatan yang baik samada dalam hubunganya dengan Penciptanya, dengan ibubapanya, dengan pensyarahnya, dengan rakannya atau dengan orang lain yang di perkenalkan kepadanya. Kita dapati orang yang mempunyai sikap, percakapan dan perbuatan yang baik akan di hormati dan di sayangi oleh orang lain. Dia menjadi contoh dan inspirasi kepada orang lain dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dengan onak dan duri sehingga dia mampu secara tidak langsung menjadi kaunselor kepada rakan-rakan nya yang bertemu dengannya dan membantu menyelesaikan masalah mereka. Mereka berkewajipan menjadikan Rasulullah sebagai contoh tauladan dalam hidup mereka sebagaimana yang di sebut dalam Al-Quran `Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi nya iaitu bagi orang yang mengharapkan(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari akhirat dan dia banyak menyebut Allah(Surah Al-Ahzab, 21) Kelima, insan yang bermoral ialah insan yang tegas dengan prinsipnya dan tidak bersedia untuk menggadaikan prinsipnya untuk kepentingan dirinya atau orang lain, atau memenuhi kehendak nafsunya dengan kata lain ikhlas. Ikhlas itu bermaksud murni atau bersih, tidak ada campuran. Ibarat emas yang tulen, bersih tanpa campuran daripada lain-lain bahan seperti perak, tembaga dan sebagainya. Maksud bersih di sini ialah, bersihnya sesuatu pekerjaaan dari campuran motif atau tujuan seperti ingin dipuji orang, ingin mendapat nama dan sebagainya. Mungkin manusia sekelilingnya akan menolaknya kerana sikap tegasnya tetapi lama kelamaan melalui perjalanan masa dan pengalaman, sikapnya akan di terima oleh masyarakat dan menjadi asas kepada pembentukan masyarakat yang bermoral. Hanya dengan cara ini, masyarakat dan organisasi yang dia berada akan mencapai matlamat unggul 9 (PGSR MATEMATIK NOVEMBER 2008)-ELM 3101
 10. 10. yang di gariskan oleh pimpinannya. Pengalaman dan pengamatan membuktikan suatu masyarakat dan organisasi tidak dapat berfungsi dengan betul dan tidak akan bertahan lama sekiranya kebiasaan yang buruk(bad habits) di amalkan oleh anggota-anggotanya dan tidak ada usaha untuk membasmikannya. Keenam, insan yang bermoral ialah insan yang menjaga amanah. Di antara sifat amanah ialah sentiasa menjalankan kerja yang diberikan dengan penuh tanggungjawab tanpa penyelewengan dan cuai.Menggunakan masa dengan sebaiknya dan menyiapakan kerja dalam tempoh yang ditetapkan serta tidak menggunakan kuasa dan kedudukan. Sifat amanah adalah teras keharmonian dan kejayaan sesebuah institusi masyarakat atau pekerjaan; sebuah syarikat misalnya. Bayangkan jika seseorang pekerja atau pegawai tidak mempunyai sifat amanah; segala urusan tidak akan berjalan sempurna dan membawa kepada kehancuran institusi atau syarikat tersebut. Sifat amanah dalam kerja yang telah diamanahkan tentunya akan menghasilkan nilai-nilai keperibadian seorang pekerja yang baik. Peranan ketua-ketua bahagian atau majikan amat penting dalam membanteras gejala tidak amanah dalam kerja. Ketujuh, insan yang bermoral ialah insan yang tidak menjalankan aktiviti yang bertentangan dengan agama . Mereka haruslah memikirkan, melibatkan diri dan melaksanakan aktiviti yang mampu meningkatkan 4 perkara iaitu minda, spiritual, fizikal dan emosi mereka agar mereka menjadi insan yang seimbang. Aktiviti yang boleh memudharatkan 4 perkara ini haruslah di jauhi kerana ia di anggap merosakkan seseorang insan itu dan juga orang lain dan tergolong dalam perkara-perkara yang tidak bermoral. Kita juga tidak harus bersubahat dalam aktiviti-aktviiti ini. Apa yang kita harus lakukan ialah memastikan wujudnya suasana yang kondusif untuk membentuk mahasiswa/ yang bermoral melalui aktiviti-aktiviti yang terancang dan bermoral.. Begitu juga kem-kem kepimpinan, aktiviti kerohanian, jungle trekking, kaunseling, lawatan- lawatan, riadhah asalkan ia tidak di campuri dengan unsur-unsur yang bercanggah dengan agama bagi memastikan matlamat setiap program ini tercapai. 10 (PGSR MATEMATIK NOVEMBER 2008)-ELM 3101
 11. 11. Sebab itu, pakar atau `guru’ pengurusan, Dr Stephen Covey menekankan pentingnya `the change must come from within’ dan pengurus serta pemimpin yang `principle-centred’. Kelapan, insan yang bermoral ialah insan yang berhemah tinggi dan berakhlak.. Akhlak merupakan teras pembentukan etika kerja professional. Akhlak mulia yang dimiliki oleh seseorang pekerja mahupun ketua menjadi lambang ketinggian peribadi dan kualiti individu terbabit. Apalah gunanya seorang yang berpendidikan tinggi dan kemudiannya menjawat pekerjaan yang bagus jika berakhlak buruk. Akhlak buruk di sini contohnya mengamalkan rasuah, dasar pilih kasih dalam kerja, dan tidak komited dalam kerja manakala ciri-ciri insan yang berhemah tinggi ialah mempunyai tingkahlaku yang mulia, berbudi bahasa, menjaga perlakuan, pertuturan dan tindakan dalam apa jua situasi.Mereka sentiasa berhati-hati dan berwaspada agar segala perbuatan mereka tidak menyinggung perasaan orang lain.Sifat berhemah tinggi yang terdapat dalam ajaran Confucious ialah sikap pemaaf dimana sikap ini merupakan pelengkap kepada amalan kebaikan. Begitu juga dengan ahli fikir yang lain seperti Imam al- Ghazali,Socrates dan Swami Vivekananda mereka mempunyai nilai hemah tinggi dari segi cinta pada ilmu yang dapat menyumbangkan kepada sesebuah masyarakat dan negara yang aman berilmu. Kesembilan, insan yang bermoral ialah insan yang mempunyai sifat kesederhanaan. Tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan samada dalam pemikiran,pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri sendiri dan orang yang merupakan sifat kesederhanaan.Contoh perlakuan positif yang menunjukkan nilai kesederhanaan ialah sederhana dalam hidup,berpakaian,tidak boros berbelanjan,perbuatan dan mendahului perkara yang penting. Ciri-ciri nilai kesederhanaan ialah mengikut perspektif Agama Islam ialah menggalakkan umatnya tidak bersikap tamak,mengejar kebendaan dan kemewahan.Agama Islam mengajar umatnya bersifat kesederhanaan dan mempercayai bahawa pembaziran ialah amalan syaitan yang amat dikutuk oleh Tuhan. Penganut agama Hindu percaya kepada hukum karma dan kelahiran semula selepas mati.Mereka terpaksa 11 (PGSR MATEMATIK NOVEMBER 2008)-ELM 3101
 12. 12. mengorbankan kemewahan duniawi untuk mencapai Nirvana dimana mereka perlu mengamalkan konsep kesederhanaan dalam hidupnya akan dilahirkan semula dalam kasta yang lebih tinggi bergantung kepada kehidupan sebelumnya.Bagi ajaran agama Budha pula,seseorang perlu memahami Empat Kebenaran Mulia untuk memahami kehidupan.Kesakitan dan kesengsaraan akan hilang jika manusia dapat mengawal hawa nafsu mereka.Ajaran agama Sikh menekankan kehidupan yang sederhana.Seseorang tidak boleh menunjuk-nunjukkan kuasa atau kekayaannya.Jesteru nilai kesederhanaan harus diamalkan oleh semua penganut agama Sikh demi kesejahteraan hidup.Ajaran Kristian juga menekan nilai kesederhaan contohnya: Kolose 3:23 menyebut ‘Apa saja yang kamu kerjakan,kerjakanlah dengan sebulat-bulat hati,seolah-olah kamu mengerjakannya bagi Tuhan dan bukan manusia’. Ini bermakna seseorang tidak harus menunjuk-nunjuk, tetapi harus sederhana dalam tindak-tanduknya. Kesepuluh, insan yang bermoral ialah insan yang mempunyai sifat pemaaf.Selain daripada Sembilan sifat-sifat moral di atas, sifat pemaaf merupakan tuntutan bagi setiap agama.Yang berikut disenaraikan suruhan bermaafan mengikut pelbagai agama. Agama Islam dalam ayat Al Quran;- Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang membuat kebaikan serta jauhilah diri dari orang yang jahil. Al-A’raf, ayat 199 Bagi agama Hindu; Berpuasa dapat menebus dosa,tetapi memaafkan orang yang bersalah mendapat lebih pahala. Kural 160 12 (PGSR MATEMATIK NOVEMBER 2008)-ELM 3101
 13. 13. Bagi agama Buddha; Kepada sesiapa yang menyebabkan anda merana, jangan menyakitnya malah memaafkannya. Dhammapada Agama Kristian; Jika kamu mengampuni orang yang bersalah terhadap kamu,kamu pun akan diampuni disyurga nanti. Matilus 6:14 Agama Sikh: Hilangkan dendam daripada hati kamu sendiri dan semua insan akan menjadi kawan kamu. Guru Granth Sahib Ji. Kesimpulan: Moral adalah satu elemen penting dalam kehidupan manusia yang selalu di perkatakan orang tetapi tidak ramai yang bersedia mempraktikkannya secara konsisten. Ini ialah kerana perlaksanannya memerlukan satu bentuk hubungan diantara insan dan Penciptanya iaitu Allah SWT sehingga dia merasakan kehadiranNya setiap masa dan keyakinan kepada hari Akhirat(the day of Judgment). Moral atau akhlak dalam peribadi kita lebih penting daripada reputasi kita. Reputasi adalah pendapat orang lain terhadap kita tetapi peribadi kita adalah siapa kita yang sebenarnya. Bertol menyebut `Character is a diamond that scratches every other stone’ . 13 (PGSR MATEMATIK NOVEMBER 2008)-ELM 3101
 14. 14. Selain itu, Etika kerja diwujudkan adalah untuk mengawal tingkahlaku para profesional atau ahli teknokrat supaya mereka dapat menggunakan segala pengetahuan, kepakaran dan kemahiran yang ada untuk kebaikan semua pihak. Untuk mencapai tujuan ini tidaklah dinafikan bahawa etika kerja professional memainkan peranan yang amat penting untuk menjadikan masyarakat yang beretika dan berjaya. Namun demikian, mekanisme untuk mengawal tingkahlaku manusia perlu melangkaui etika professional. Ini kerana terdapat banyak faktor yang boleh mempengaruhi dan menentukan tingkahlaku seseorang individu dan keputusan yang dibuatnya. Oleh itu, faktor-faktor lain seperti keperluan kehidupan, nilai-nilai hidup, penguatkuasaan undang-undang, pendidikan agama, budaya kerja dan lain-lain perlu diambil kira supaya mewujudkan satu persekitaran kehidupan yang sentiasa mendorong seseorang individu melakukan sesuatu yang hanya mendatangkan faedah dan kebaikan semua pihak. Etika kerja professional bukanlah merupakan jalan penyelesaian masalah yang kompleks, tetapi ianya tetap penting dan mempunyai peranannya yang tersendiri untuk mengawal tingkahlaku para professional. Etika kerja professional telah menentukan asas-asas hubungan di antara para professional dengan masyarakat, majikan, pelanggan dan rakan sekerja. Refleksi:- Bersyukur dengan izin-Nya, saya Fatimah bt Abustan dapat menyiapkan tugasan ini. Ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Encik Eow Boon Hin yang telah memberi tunjuk ajar, memberi nota dan panduan dalam menyiapkan tugasan Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (ELM 3101) Pada peringkat awal, saya masih lagi kabur untuk memulakan tugasan ini. Namun hasil dari maklumat yang dapat saya kumpulkan iaitu berdasarkan pada bahan- 14 (PGSR MATEMATIK NOVEMBER 2008)-ELM 3101
 15. 15. bahan rujukan sama ada dari buku rujukan,jurnal dan internet , maka terhasillah tugasan ini dengan sempurna dan jayanya serta memberi manfaat kepada diri saya untuk menjadi seorang guru yang beretika dan berdedikasi. Selain itu, dapatlah saya membuat rumusankan bahawa,kualiti manusia diukur bukan saja kepada maklumat atau kemahiran yang diterima dan dikuasai,tetapi kepada nilai yang dipegang dan diamalkan.Nilai menjadi amat penting kerana darinya terletak ukuran baik, buruk atau salah benar sesuatu.Nilai bukan sahaja membentuk watak dan tingkahlaku manusia,tetapi ia memandu dan menterbitkan manusia.Nilai-nilai amanah,adil,benar,bijaksana,jujur,bertimbangrasa,sabar,gigih,tekun dan lain-lain adalah nilai-nilai yang bukan sahaja murni tetapi akan terlihat kemurniaannya sekiranya dihayati. Akhir sekali saya berharap agar tugasan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua sebagai ilmu pengetahuan dalam menyediakan bahan pengajaran untuk melahirkan generasi yang berkualiti selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Bibliografi. Majid Fakhry (1994). Ethical Theories In Islam. New York. E.J. Brill. Abdul Rahim M.Ali (2001). Ilmu Pendidikan DPM, Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Eow Boon Hin (2000). Pendidikan Moral, Kuala Lumpur: Pearson Education Malaysia Sdn Bhd. Abdul Rahman Md.Aroff (1999).Pendidikan Moral: Teori etika dan amalan moral.Serdang: Penerbitan Universiti Putra Malaysia 15 (PGSR MATEMATIK NOVEMBER 2008)-ELM 3101
 16. 16. Sidek Baba.(1994).Nilai-nilai Murni Dalam Pembentukan Masyarakat Bermoral dan Penyayang. Wawasan, 9(4), 32-38. http://myoum.wordpress.com/2008/05/02/oumm-3203-%E2%80%93- etika-profesional http://mydiped2001.tripod.com/etikaguru.htm http://permai1.tripod.com/moral1.html http://ace.upm.edu.my/~on9notes/NK_EDU3001.pdf 16 (PGSR MATEMATIK NOVEMBER 2008)-ELM 3101 LAMPIRANLAMPIRAN

×