Escoles d'altres mons

escoles d'altres mons

Fotografies de
Kim Manresa
Atitlán (Guatemala)
Aquesta és la biblioteca:
únic suport amb què
compten els estudiants de
l’escola per completar la
seva formació.
Morua (Camerun)
La manca de llibres fa que
la majoria d’aquests nens
hagin d’imaginar-se’n un.
Ramallah (Palestina)
El desastre de la guerra. La fotografia
ens mostra una escola devastada,
on en lloc de la taula del professor
i els pupitres dels alumnes reposa
l’esquelet d’un tanc. Una realitat que
fa que acceptin les màquines de la
mort com una part indestriable de
l’escenari de la seva vida.
Lalibela (Etiòpia)
En aquesta imatge se’ns mostra l’únic
alumne que ha estat seleccionat per
la comunitat, el qual es convertirà en
el dipositari i futur transmissor del
coneixement acadèmic.
Maputo (Moçambic)
Com molts altres, aquest nen recorre
cada dia 10 quilòmetres per anar a
l’escola. Com si es tractés d’un tresor
—potser l’únic—, abraça el llibre.
Río Viejo (Colòmbia)
Sobre la taula hi ha l’aliment bàsic
d’aquests alumnes de la ribera del riu
Magdalena. És una clara mostra dels
nivells d’infranutrició que pateix una
àmplia regió d’aquest país.
Ahuachapán (El Salvador)
Sovint, els estudiants reben part de
la seva base nutritiva a través de
programes de solidaritat. Aquesta
fotografia constata que l’assistència a
l’escola de molts alumnes és motivada
per aquest fet. Probablement, aquesta
és la seva única font d’alimentació.
Esquipulas (Nicaragua)
La realitat de les famílies en les quals,
d’una manera o d’altra, i gairebé de
mode natural, és escollit el rol de qui
podrà gaudir de l’educació escolar; els
altres membres de la família hauran
de vetllar pels més petits.
Manila (Filipines)
Res no fa pensar que darrere d’aquest
somriure s’hi amaga la dura realitat:
l’escola està ubicada dins del femer
més gran del món. Això converteix
l’espai en un lloc totalment insalubre
i, per tant, en un focus de propagació
de malalties.
Badia de Ha Long (Vietnam)
Aquest edifici és el prototip
d’emplaçament que, enmig de milers
d’illes, es destina a l’escola.
A causa de les dificultats de transport
hi ha una alta taxa d’analfabetisme.
Gerència de Serveis d’Educació
Comte d’Urgell, 187
Edifici del Rellotge, 1a planta
08036 Barcelona
Tel. 934 022 950
Fax 934 022 498
www.diba.cat
Productora: C & Duke
GabinetdePremsaiComunicaciódelaDiputaciódeBarcelona.D.L.:B22344-2014Dissenygràfic:QuimBoix|BbCR
«Escoles d’altres mons» és una exposició itinerant de la
Diputació de Barcelona que té l’objectiu de donar suport als
ens locals en l’àmbit de la coresponsabilitat educativa i, en
concret, d’aprofundir i conscienciar la població sobre valors
com ara el dret a l’educació, la solidaritat, la tolerància i la
diversitat.
Aquesta exposició és un projecte educatiu de sensibilització
sobre el dret a l’educació i sobre les desigualtats socials,
i representa un instrument idoni per millorar els nostres
pobles i ciutats i per construir una consciència cívica i
ciutadana. Des de l’any 2006 compta amb el suport de la
Diputació de Barcelona i des d’aleshores ha pogut exhibir-se
en més de 50 municipis de la demarcació.
L’excel·lent treball del fotoperiodista Kim Manresa, així
com el fil conductor de l’exposició, sota el comissariat de
l’escriptor salvadorenc Carlos Ernesto García, ens condueix
a reflexionar al voltant del dret de totes les persones a
l’educació com a eix principal per poder desenvolupar-
se davant les injustícies i les desigualtats socials, amb el
convenciment que només es poden eradicar per mitjà de
l’educació i, alhora, amb l’exigència que aquesta sigui una
prioritat de les administracions públiques i dels organismes
internacionals.
A través de 50 fotografies, 16 de les quals serveixen de
base per treballar a les aules i aprofundir en els valors de
la solidaritat, la inclusió i la importància de l’educació,
les escoles, els professors i la ciutadania en general fan un
viatge per diferents indrets del món.
Kim Manresa
Fotoperiodista del diari La Vanguardia, ha viatjat per
tot el món. Ha rebut nombrosos premis, entre els quals
destaquen el FotoPres en set ocasions, l’Agustí Centelles, el
Godó de Fotoperiodisme o el Premi Internacional UNICEF de
periodisme per «La infancia en el siglo xxi», que ha rebut
juntament amb el periodista David Dusster. La revista francesa
Photo l’ha escollit com un dels grans fotògrafs europeus.
L’agència Associated Press ha seleccionat el seu reportatge
sobre l’ablació com un dels cent millors del segle xx.
Swayambhu
(Nepal)
Està escrit en la tradició
oriental: penjar al vent
els pensaments que altres
poden fer seus. La cultura
com a bé comú.
Djenné
(Mali)
Podem apreciar que en
molts llocs la voluntat i
el desig d’estudiar estan
per sobre de la manca de
condicions adequades
per impartir les classes.
En aquest cas la dificultat
està relacionada amb les
adversitats climàtiques,
ja que en els dies de pluja
o d’excés de calor aquests
alumnes veuran frustrades
les seves ganes d’aprendre.
Ouagadougou
(Burkina Faso)
L’Àfrica és sens dubte el
continent més colpejat
per les guerres, la fam i
les malalties. També s’hi
concentra el major nombre
d’analfabets del món.
Un món que, com mostra
la fotografia, desitgen
abastar entre tots.
Mitrovica
(Sèrbia)
Fills de pares enfrontats a
la guerra, ens recorden la
importància de l’amistat,
per sobre de les diferències
de tipus cultural o religiós.
Porto Alegre
(Brasil)
La fraternitat és un valor
inestimable en el procés
d’aprenentatge.
Copán
(Hondures)
Darrere d’aquesta mirada
s’amaguen la desnutrició
i la desesperació, dos
elements que limiten la
capacitat de concentració i,
per tant, d’aprenentatge.
Això demostra que no és
suficient l’assistència a
un centre escolar si no
va acompanyada d’una
mínima garantia de les
condicions de vida.
Carlos Ernesto García
Comissari de l’exposició. Escriptor i periodista salvadorenc
«La mirada del Kim té molt a veure amb l’acompanyament
i, per tant, amb la solidaritat. D’aquí la universalitat del
seu missatge. Si us fixeu bé en el que aquella mirada vol
dir, en el que aquelles mans sobre els quaderns desitgen
transmetre, haureu descobert que el món és una espècie
de calidoscopi al qual caldrà donar petites voltes per trobar
formes noves, belles i, sobre totes les coses, humanes».
«Escoles d’altres mons» és una exposició itinerant de la
Diputació de Barcelona que té l’objectiu de donar suport als
ens locals en l’àmbit de la coresponsabilitat educativa i, en
concret, d’aprofundir i conscienciar la població sobre valors
com ara el dret a l’educació, la solidaritat, la tolerància i la
diversitat.
Aquesta exposició és un projecte educatiu de sensibilització
sobre el dret a l’educació i sobre les desigualtats socials,
i representa un instrument idoni per millorar els nostres
pobles i ciutats i per construir una consciència cívica i
ciutadana. Des de l’any 2006 compta amb el suport de la
Diputació de Barcelona i des d’aleshores ha pogut exhibir-se
en més de 50 municipis de la demarcació.
L’excel·lent treball del fotoperiodista Kim Manresa, així
com el fil conductor de l’exposició, sota el comissariat de
l’escriptor salvadorenc Carlos Ernesto García, ens condueix
a reflexionar al voltant del dret de totes les persones a
l’educació com a eix principal per poder desenvolupar-
se davant les injustícies i les desigualtats socials, amb el
convenciment que només es poden eradicar per mitjà de
l’educació i, alhora, amb l’exigència que aquesta sigui una
prioritat de les administracions públiques i dels organismes
internacionals.
A través de 50 fotografies, 16 de les quals serveixen de
base per treballar a les aules i aprofundir en els valors de
la solidaritat, la inclusió i la importància de l’educació,
les escoles, els professors i la ciutadania en general fan un
viatge per diferents indrets del món.
Kim Manresa
Fotoperiodista del diari La Vanguardia, ha viatjat per
tot el món. Ha rebut nombrosos premis, entre els quals
destaquen el FotoPres en set ocasions, l’Agustí Centelles, el
Godó de Fotoperiodisme o el Premi Internacional UNICEF de
periodisme per «La infancia en el siglo xxi», que ha rebut
juntament amb el periodista David Dusster. La revista francesa
Photo l’ha escollit com un dels grans fotògrafs europeus.
L’agència Associated Press ha seleccionat el seu reportatge
sobre l’ablació com un dels cent millors del segle xx.
Swayambhu
(Nepal)
Està escrit en la tradició
oriental: penjar al vent
els pensaments que altres
poden fer seus. La cultura
com a bé comú.
Djenné
(Mali)
Podem apreciar que en
molts llocs la voluntat i
el desig d’estudiar estan
per sobre de la manca de
condicions adequades
per impartir les classes.
En aquest cas la dificultat
està relacionada amb les
adversitats climàtiques,
ja que en els dies de pluja
o d’excés de calor aquests
alumnes veuran frustrades
les seves ganes d’aprendre.
Ouagadougou
(Burkina Faso)
L’Àfrica és sens dubte el
continent més colpejat
per les guerres, la fam i
les malalties. També s’hi
concentra el major nombre
d’analfabets del món.
Un món que, com mostra
la fotografia, desitgen
abastar entre tots.
Mitrovica
(Sèrbia)
Fills de pares enfrontats a
la guerra, ens recorden la
importància de l’amistat,
per sobre de les diferències
de tipus cultural o religiós.
Porto Alegre
(Brasil)
La fraternitat és un valor
inestimable en el procés
d’aprenentatge.
Copán
(Hondures)
Darrere d’aquesta mirada
s’amaguen la desnutrició
i la desesperació, dos
elements que limiten la
capacitat de concentració i,
per tant, d’aprenentatge.
Això demostra que no és
suficient l’assistència a
un centre escolar si no
va acompanyada d’una
mínima garantia de les
condicions de vida.
Carlos Ernesto García
Comissari de l’exposició. Escriptor i periodista salvadorenc
«La mirada del Kim té molt a veure amb l’acompanyament
i, per tant, amb la solidaritat. D’aquí la universalitat del
seu missatge. Si us fixeu bé en el que aquella mirada vol
dir, en el que aquelles mans sobre els quaderns desitgen
transmetre, haureu descobert que el món és una espècie
de calidoscopi al qual caldrà donar petites voltes per trobar
formes noves, belles i, sobre totes les coses, humanes».
«Escoles d’altres mons» és una exposició itinerant de la
Diputació de Barcelona que té l’objectiu de donar suport als
ens locals en l’àmbit de la coresponsabilitat educativa i, en
concret, d’aprofundir i conscienciar la població sobre valors
com ara el dret a l’educació, la solidaritat, la tolerància i la
diversitat.
Aquesta exposició és un projecte educatiu de sensibilització
sobre el dret a l’educació i sobre les desigualtats socials,
i representa un instrument idoni per millorar els nostres
pobles i ciutats i per construir una consciència cívica i
ciutadana. Des de l’any 2006 compta amb el suport de la
Diputació de Barcelona i des d’aleshores ha pogut exhibir-se
en més de 50 municipis de la demarcació.
L’excel·lent treball del fotoperiodista Kim Manresa, així
com el fil conductor de l’exposició, sota el comissariat de
l’escriptor salvadorenc Carlos Ernesto García, ens condueix
a reflexionar al voltant del dret de totes les persones a
l’educació com a eix principal per poder desenvolupar-
se davant les injustícies i les desigualtats socials, amb el
convenciment que només es poden eradicar per mitjà de
l’educació i, alhora, amb l’exigència que aquesta sigui una
prioritat de les administracions públiques i dels organismes
internacionals.
A través de 50 fotografies, 16 de les quals serveixen de
base per treballar a les aules i aprofundir en els valors de
la solidaritat, la inclusió i la importància de l’educació,
les escoles, els professors i la ciutadania en general fan un
viatge per diferents indrets del món.
Kim Manresa
Fotoperiodista del diari La Vanguardia, ha viatjat per
tot el món. Ha rebut nombrosos premis, entre els quals
destaquen el FotoPres en set ocasions, l’Agustí Centelles, el
Godó de Fotoperiodisme o el Premi Internacional UNICEF de
periodisme per «La infancia en el siglo xxi», que ha rebut
juntament amb el periodista David Dusster. La revista francesa
Photo l’ha escollit com un dels grans fotògrafs europeus.
L’agència Associated Press ha seleccionat el seu reportatge
sobre l’ablació com un dels cent millors del segle xx.
Swayambhu
(Nepal)
Està escrit en la tradició
oriental: penjar al vent
els pensaments que altres
poden fer seus. La cultura
com a bé comú.
Djenné
(Mali)
Podem apreciar que en
molts llocs la voluntat i
el desig d’estudiar estan
per sobre de la manca de
condicions adequades
per impartir les classes.
En aquest cas la dificultat
està relacionada amb les
adversitats climàtiques,
ja que en els dies de pluja
o d’excés de calor aquests
alumnes veuran frustrades
les seves ganes d’aprendre.
Ouagadougou
(Burkina Faso)
L’Àfrica és sens dubte el
continent més colpejat
per les guerres, la fam i
les malalties. També s’hi
concentra el major nombre
d’analfabets del món.
Un món que, com mostra
la fotografia, desitgen
abastar entre tots.
Mitrovica
(Sèrbia)
Fills de pares enfrontats a
la guerra, ens recorden la
importància de l’amistat,
per sobre de les diferències
de tipus cultural o religiós.
Porto Alegre
(Brasil)
La fraternitat és un valor
inestimable en el procés
d’aprenentatge.
Copán
(Hondures)
Darrere d’aquesta mirada
s’amaguen la desnutrició
i la desesperació, dos
elements que limiten la
capacitat de concentració i,
per tant, d’aprenentatge.
Això demostra que no és
suficient l’assistència a
un centre escolar si no
va acompanyada d’una
mínima garantia de les
condicions de vida.
Carlos Ernesto García
Comissari de l’exposició. Escriptor i periodista salvadorenc
«La mirada del Kim té molt a veure amb l’acompanyament
i, per tant, amb la solidaritat. D’aquí la universalitat del
seu missatge. Si us fixeu bé en el que aquella mirada vol
dir, en el que aquelles mans sobre els quaderns desitgen
transmetre, haureu descobert que el món és una espècie
de calidoscopi al qual caldrà donar petites voltes per trobar
formes noves, belles i, sobre totes les coses, humanes».
«Escoles d’altres mons» és una exposició itinerant de la
Diputació de Barcelona que té l’objectiu de donar suport als
ens locals en l’àmbit de la coresponsabilitat educativa i, en
concret, d’aprofundir i conscienciar la població sobre valors
com ara el dret a l’educació, la solidaritat, la tolerància i la
diversitat.
Aquesta exposició és un projecte educatiu de sensibilització
sobre el dret a l’educació i sobre les desigualtats socials,
i representa un instrument idoni per millorar els nostres
pobles i ciutats i per construir una consciència cívica i
ciutadana. Des de l’any 2006 compta amb el suport de la
Diputació de Barcelona i des d’aleshores ha pogut exhibir-se
en més de 50 municipis de la demarcació.
L’excel·lent treball del fotoperiodista Kim Manresa, així
com el fil conductor de l’exposició, sota el comissariat de
l’escriptor salvadorenc Carlos Ernesto García, ens condueix
a reflexionar al voltant del dret de totes les persones a
l’educació com a eix principal per poder desenvolupar-
se davant les injustícies i les desigualtats socials, amb el
convenciment que només es poden eradicar per mitjà de
l’educació i, alhora, amb l’exigència que aquesta sigui una
prioritat de les administracions públiques i dels organismes
internacionals.
A través de 50 fotografies, 16 de les quals serveixen de
base per treballar a les aules i aprofundir en els valors de
la solidaritat, la inclusió i la importància de l’educació,
les escoles, els professors i la ciutadania en general fan un
viatge per diferents indrets del món.
Kim Manresa
Fotoperiodista del diari La Vanguardia, ha viatjat per
tot el món. Ha rebut nombrosos premis, entre els quals
destaquen el FotoPres en set ocasions, l’Agustí Centelles, el
Godó de Fotoperiodisme o el Premi Internacional UNICEF de
periodisme per «La infancia en el siglo xxi», que ha rebut
juntament amb el periodista David Dusster. La revista francesa
Photo l’ha escollit com un dels grans fotògrafs europeus.
L’agència Associated Press ha seleccionat el seu reportatge
sobre l’ablació com un dels cent millors del segle xx.
Swayambhu
(Nepal)
Està escrit en la tradició
oriental: penjar al vent
els pensaments que altres
poden fer seus. La cultura
com a bé comú.
Djenné
(Mali)
Podem apreciar que en
molts llocs la voluntat i
el desig d’estudiar estan
per sobre de la manca de
condicions adequades
per impartir les classes.
En aquest cas la dificultat
està relacionada amb les
adversitats climàtiques,
ja que en els dies de pluja
o d’excés de calor aquests
alumnes veuran frustrades
les seves ganes d’aprendre.
Ouagadougou
(Burkina Faso)
L’Àfrica és sens dubte el
continent més colpejat
per les guerres, la fam i
les malalties. També s’hi
concentra el major nombre
d’analfabets del món.
Un món que, com mostra
la fotografia, desitgen
abastar entre tots.
Mitrovica
(Sèrbia)
Fills de pares enfrontats a
la guerra, ens recorden la
importància de l’amistat,
per sobre de les diferències
de tipus cultural o religiós.
Porto Alegre
(Brasil)
La fraternitat és un valor
inestimable en el procés
d’aprenentatge.
Copán
(Hondures)
Darrere d’aquesta mirada
s’amaguen la desnutrició
i la desesperació, dos
elements que limiten la
capacitat de concentració i,
per tant, d’aprenentatge.
Això demostra que no és
suficient l’assistència a
un centre escolar si no
va acompanyada d’una
mínima garantia de les
condicions de vida.
Carlos Ernesto García
Comissari de l’exposició. Escriptor i periodista salvadorenc
«La mirada del Kim té molt a veure amb l’acompanyament
i, per tant, amb la solidaritat. D’aquí la universalitat del
seu missatge. Si us fixeu bé en el que aquella mirada vol
dir, en el que aquelles mans sobre els quaderns desitgen
transmetre, haureu descobert que el món és una espècie
de calidoscopi al qual caldrà donar petites voltes per trobar
formes noves, belles i, sobre totes les coses, humanes».
«Escoles d’altres mons» és una exposició itinerant de la
Diputació de Barcelona que té l’objectiu de donar suport als
ens locals en l’àmbit de la coresponsabilitat educativa i, en
concret, d’aprofundir i conscienciar la població sobre valors
com ara el dret a l’educació, la solidaritat, la tolerància i la
diversitat.
Aquesta exposició és un projecte educatiu de sensibilització
sobre el dret a l’educació i sobre les desigualtats socials,
i representa un instrument idoni per millorar els nostres
pobles i ciutats i per construir una consciència cívica i
ciutadana. Des de l’any 2006 compta amb el suport de la
Diputació de Barcelona i des d’aleshores ha pogut exhibir-se
en més de 50 municipis de la demarcació.
L’excel·lent treball del fotoperiodista Kim Manresa, així
com el fil conductor de l’exposició, sota el comissariat de
l’escriptor salvadorenc Carlos Ernesto García, ens condueix
a reflexionar al voltant del dret de totes les persones a
l’educació com a eix principal per poder desenvolupar-
se davant les injustícies i les desigualtats socials, amb el
convenciment que només es poden eradicar per mitjà de
l’educació i, alhora, amb l’exigència que aquesta sigui una
prioritat de les administracions públiques i dels organismes
internacionals.
A través de 50 fotografies, 16 de les quals serveixen de
base per treballar a les aules i aprofundir en els valors de
la solidaritat, la inclusió i la importància de l’educació,
les escoles, els professors i la ciutadania en general fan un
viatge per diferents indrets del món.
Kim Manresa
Fotoperiodista del diari La Vanguardia, ha viatjat per
tot el món. Ha rebut nombrosos premis, entre els quals
destaquen el FotoPres en set ocasions, l’Agustí Centelles, el
Godó de Fotoperiodisme o el Premi Internacional UNICEF de
periodisme per «La infancia en el siglo xxi», que ha rebut
juntament amb el periodista David Dusster. La revista francesa
Photo l’ha escollit com un dels grans fotògrafs europeus.
L’agència Associated Press ha seleccionat el seu reportatge
sobre l’ablació com un dels cent millors del segle xx.
Swayambhu
(Nepal)
Està escrit en la tradició
oriental: penjar al vent
els pensaments que altres
poden fer seus. La cultura
com a bé comú.
Djenné
(Mali)
Podem apreciar que en
molts llocs la voluntat i
el desig d’estudiar estan
per sobre de la manca de
condicions adequades
per impartir les classes.
En aquest cas la dificultat
està relacionada amb les
adversitats climàtiques,
ja que en els dies de pluja
o d’excés de calor aquests
alumnes veuran frustrades
les seves ganes d’aprendre.
Ouagadougou
(Burkina Faso)
L’Àfrica és sens dubte el
continent més colpejat
per les guerres, la fam i
les malalties. També s’hi
concentra el major nombre
d’analfabets del món.
Un món que, com mostra
la fotografia, desitgen
abastar entre tots.
Mitrovica
(Sèrbia)
Fills de pares enfrontats a
la guerra, ens recorden la
importància de l’amistat,
per sobre de les diferències
de tipus cultural o religiós.
Porto Alegre
(Brasil)
La fraternitat és un valor
inestimable en el procés
d’aprenentatge.
Copán
(Hondures)
Darrere d’aquesta mirada
s’amaguen la desnutrició
i la desesperació, dos
elements que limiten la
capacitat de concentració i,
per tant, d’aprenentatge.
Això demostra que no és
suficient l’assistència a
un centre escolar si no
va acompanyada d’una
mínima garantia de les
condicions de vida.
Carlos Ernesto García
Comissari de l’exposició. Escriptor i periodista salvadorenc
«La mirada del Kim té molt a veure amb l’acompanyament
i, per tant, amb la solidaritat. D’aquí la universalitat del
seu missatge. Si us fixeu bé en el que aquella mirada vol
dir, en el que aquelles mans sobre els quaderns desitgen
transmetre, haureu descobert que el món és una espècie
de calidoscopi al qual caldrà donar petites voltes per trobar
formes noves, belles i, sobre totes les coses, humanes».
«Escoles d’altres mons» és una exposició itinerant de la
Diputació de Barcelona que té l’objectiu de donar suport als
ens locals en l’àmbit de la coresponsabilitat educativa i, en
concret, d’aprofundir i conscienciar la població sobre valors
com ara el dret a l’educació, la solidaritat, la tolerància i la
diversitat.
Aquesta exposició és un projecte educatiu de sensibilització
sobre el dret a l’educació i sobre les desigualtats socials,
i representa un instrument idoni per millorar els nostres
pobles i ciutats i per construir una consciència cívica i
ciutadana. Des de l’any 2006 compta amb el suport de la
Diputació de Barcelona i des d’aleshores ha pogut exhibir-se
en més de 50 municipis de la demarcació.
L’excel·lent treball del fotoperiodista Kim Manresa, així
com el fil conductor de l’exposició, sota el comissariat de
l’escriptor salvadorenc Carlos Ernesto García, ens condueix
a reflexionar al voltant del dret de totes les persones a
l’educació com a eix principal per poder desenvolupar-
se davant les injustícies i les desigualtats socials, amb el
convenciment que només es poden eradicar per mitjà de
l’educació i, alhora, amb l’exigència que aquesta sigui una
prioritat de les administracions públiques i dels organismes
internacionals.
A través de 50 fotografies, 16 de les quals serveixen de
base per treballar a les aules i aprofundir en els valors de
la solidaritat, la inclusió i la importància de l’educació,
les escoles, els professors i la ciutadania en general fan un
viatge per diferents indrets del món.
Kim Manresa
Fotoperiodista del diari La Vanguardia, ha viatjat per
tot el món. Ha rebut nombrosos premis, entre els quals
destaquen el FotoPres en set ocasions, l’Agustí Centelles, el
Godó de Fotoperiodisme o el Premi Internacional UNICEF de
periodisme per «La infancia en el siglo xxi», que ha rebut
juntament amb el periodista David Dusster. La revista francesa
Photo l’ha escollit com un dels grans fotògrafs europeus.
L’agència Associated Press ha seleccionat el seu reportatge
sobre l’ablació com un dels cent millors del segle xx.
Swayambhu
(Nepal)
Està escrit en la tradició
oriental: penjar al vent
els pensaments que altres
poden fer seus. La cultura
com a bé comú.
Djenné
(Mali)
Podem apreciar que en
molts llocs la voluntat i
el desig d’estudiar estan
per sobre de la manca de
condicions adequades
per impartir les classes.
En aquest cas la dificultat
està relacionada amb les
adversitats climàtiques,
ja que en els dies de pluja
o d’excés de calor aquests
alumnes veuran frustrades
les seves ganes d’aprendre.
Ouagadougou
(Burkina Faso)
L’Àfrica és sens dubte el
continent més colpejat
per les guerres, la fam i
les malalties. També s’hi
concentra el major nombre
d’analfabets del món.
Un món que, com mostra
la fotografia, desitgen
abastar entre tots.
Mitrovica
(Sèrbia)
Fills de pares enfrontats a
la guerra, ens recorden la
importància de l’amistat,
per sobre de les diferències
de tipus cultural o religiós.
Porto Alegre
(Brasil)
La fraternitat és un valor
inestimable en el procés
d’aprenentatge.
Copán
(Hondures)
Darrere d’aquesta mirada
s’amaguen la desnutrició
i la desesperació, dos
elements que limiten la
capacitat de concentració i,
per tant, d’aprenentatge.
Això demostra que no és
suficient l’assistència a
un centre escolar si no
va acompanyada d’una
mínima garantia de les
condicions de vida.
Carlos Ernesto García
Comissari de l’exposició. Escriptor i periodista salvadorenc
«La mirada del Kim té molt a veure amb l’acompanyament
i, per tant, amb la solidaritat. D’aquí la universalitat del
seu missatge. Si us fixeu bé en el que aquella mirada vol
dir, en el que aquelles mans sobre els quaderns desitgen
transmetre, haureu descobert que el món és una espècie
de calidoscopi al qual caldrà donar petites voltes per trobar
formes noves, belles i, sobre totes les coses, humanes».
Fotografies de
Kim Manresa
Atitlán (Guatemala)
Aquesta és la biblioteca:
únic suport amb què
compten els estudiants de
l’escola per completar la
seva formació.
Morua (Camerun)
La manca de llibres fa que
la majoria d’aquests nens
hagin d’imaginar-se’n un.
Ramallah (Palestina)
El desastre de la guerra. La fotografia
ens mostra una escola devastada,
on en lloc de la taula del professor
i els pupitres dels alumnes reposa
l’esquelet d’un tanc. Una realitat que
fa que acceptin les màquines de la
mort com una part indestriable de
l’escenari de la seva vida.
Lalibela (Etiòpia)
En aquesta imatge se’ns mostra l’únic
alumne que ha estat seleccionat per
la comunitat, el qual es convertirà en
el dipositari i futur transmissor del
coneixement acadèmic.
Maputo (Moçambic)
Com molts altres, aquest nen recorre
cada dia 10 quilòmetres per anar a
l’escola. Com si es tractés d’un tresor
—potser l’únic—, abraça el llibre.
Río Viejo (Colòmbia)
Sobre la taula hi ha l’aliment bàsic
d’aquests alumnes de la ribera del riu
Magdalena. És una clara mostra dels
nivells d’infranutrició que pateix una
àmplia regió d’aquest país.
Ahuachapán (El Salvador)
Sovint, els estudiants reben part de
la seva base nutritiva a través de
programes de solidaritat. Aquesta
fotografia constata que l’assistència a
l’escola de molts alumnes és motivada
per aquest fet. Probablement, aquesta
és la seva única font d’alimentació.
Esquipulas (Nicaragua)
La realitat de les famílies en les quals,
d’una manera o d’altra, i gairebé de
mode natural, és escollit el rol de qui
podrà gaudir de l’educació escolar; els
altres membres de la família hauran
de vetllar pels més petits.
Manila (Filipines)
Res no fa pensar que darrere d’aquest
somriure s’hi amaga la dura realitat:
l’escola està ubicada dins del femer
més gran del món. Això converteix
l’espai en un lloc totalment insalubre
i, per tant, en un focus de propagació
de malalties.
Badia de Ha Long (Vietnam)
Aquest edifici és el prototip
d’emplaçament que, enmig de milers
d’illes, es destina a l’escola.
A causa de les dificultats de transport
hi ha una alta taxa d’analfabetisme.
Gerència de Serveis d’Educació
Comte d’Urgell, 187
Edifici del Rellotge, 1a planta
08036 Barcelona
Tel. 934 022 950
Fax 934 022 498
www.diba.cat
Productora: C & Duke
GabinetdePremsaiComunicaciódelaDiputaciódeBarcelona.D.L.:B22344-2014Dissenygràfic:QuimBoix|BbCR
Fotografies de
Kim Manresa
Atitlán (Guatemala)
Aquesta és la biblioteca:
únic suport amb què
compten els estudiants de
l’escola per completar la
seva formació.
Morua (Camerun)
La manca de llibres fa que
la majoria d’aquests nens
hagin d’imaginar-se’n un.
Ramallah (Palestina)
El desastre de la guerra. La fotografia
ens mostra una escola devastada,
on en lloc de la taula del professor
i els pupitres dels alumnes reposa
l’esquelet d’un tanc. Una realitat que
fa que acceptin les màquines de la
mort com una part indestriable de
l’escenari de la seva vida.
Lalibela (Etiòpia)
En aquesta imatge se’ns mostra l’únic
alumne que ha estat seleccionat per
la comunitat, el qual es convertirà en
el dipositari i futur transmissor del
coneixement acadèmic.
Maputo (Moçambic)
Com molts altres, aquest nen recorre
cada dia 10 quilòmetres per anar a
l’escola. Com si es tractés d’un tresor
—potser l’únic—, abraça el llibre.
Río Viejo (Colòmbia)
Sobre la taula hi ha l’aliment bàsic
d’aquests alumnes de la ribera del riu
Magdalena. És una clara mostra dels
nivells d’infranutrició que pateix una
àmplia regió d’aquest país.
Ahuachapán (El Salvador)
Sovint, els estudiants reben part de
la seva base nutritiva a través de
programes de solidaritat. Aquesta
fotografia constata que l’assistència a
l’escola de molts alumnes és motivada
per aquest fet. Probablement, aquesta
és la seva única font d’alimentació.
Esquipulas (Nicaragua)
La realitat de les famílies en les quals,
d’una manera o d’altra, i gairebé de
mode natural, és escollit el rol de qui
podrà gaudir de l’educació escolar; els
altres membres de la família hauran
de vetllar pels més petits.
Manila (Filipines)
Res no fa pensar que darrere d’aquest
somriure s’hi amaga la dura realitat:
l’escola està ubicada dins del femer
més gran del món. Això converteix
l’espai en un lloc totalment insalubre
i, per tant, en un focus de propagació
de malalties.
Badia de Ha Long (Vietnam)
Aquest edifici és el prototip
d’emplaçament que, enmig de milers
d’illes, es destina a l’escola.
A causa de les dificultats de transport
hi ha una alta taxa d’analfabetisme.
Gerència de Serveis d’Educació
Comte d’Urgell, 187
Edifici del Rellotge, 1a planta
08036 Barcelona
Tel. 934 022 950
Fax 934 022 498
www.diba.cat
Productora: C & Duke
GabinetdePremsaiComunicaciódelaDiputaciódeBarcelona.D.L.:B22344-2014Dissenygràfic:QuimBoix|BbCR
Fotografies de
Kim Manresa
Atitlán (Guatemala)
Aquesta és la biblioteca:
únic suport amb què
compten els estudiants de
l’escola per completar la
seva formació.
Morua (Camerun)
La manca de llibres fa que
la majoria d’aquests nens
hagin d’imaginar-se’n un.
Ramallah (Palestina)
El desastre de la guerra. La fotografia
ens mostra una escola devastada,
on en lloc de la taula del professor
i els pupitres dels alumnes reposa
l’esquelet d’un tanc. Una realitat que
fa que acceptin les màquines de la
mort com una part indestriable de
l’escenari de la seva vida.
Lalibela (Etiòpia)
En aquesta imatge se’ns mostra l’únic
alumne que ha estat seleccionat per
la comunitat, el qual es convertirà en
el dipositari i futur transmissor del
coneixement acadèmic.
Maputo (Moçambic)
Com molts altres, aquest nen recorre
cada dia 10 quilòmetres per anar a
l’escola. Com si es tractés d’un tresor
—potser l’únic—, abraça el llibre.
Río Viejo (Colòmbia)
Sobre la taula hi ha l’aliment bàsic
d’aquests alumnes de la ribera del riu
Magdalena. És una clara mostra dels
nivells d’infranutrició que pateix una
àmplia regió d’aquest país.
Ahuachapán (El Salvador)
Sovint, els estudiants reben part de
la seva base nutritiva a través de
programes de solidaritat. Aquesta
fotografia constata que l’assistència a
l’escola de molts alumnes és motivada
per aquest fet. Probablement, aquesta
és la seva única font d’alimentació.
Esquipulas (Nicaragua)
La realitat de les famílies en les quals,
d’una manera o d’altra, i gairebé de
mode natural, és escollit el rol de qui
podrà gaudir de l’educació escolar; els
altres membres de la família hauran
de vetllar pels més petits.
Manila (Filipines)
Res no fa pensar que darrere d’aquest
somriure s’hi amaga la dura realitat:
l’escola està ubicada dins del femer
més gran del món. Això converteix
l’espai en un lloc totalment insalubre
i, per tant, en un focus de propagació
de malalties.
Badia de Ha Long (Vietnam)
Aquest edifici és el prototip
d’emplaçament que, enmig de milers
d’illes, es destina a l’escola.
A causa de les dificultats de transport
hi ha una alta taxa d’analfabetisme.
Gerència de Serveis d’Educació
Comte d’Urgell, 187
Edifici del Rellotge, 1a planta
08036 Barcelona
Tel. 934 022 950
Fax 934 022 498
www.diba.cat
Productora: C & Duke
GabinetdePremsaiComunicaciódelaDiputaciódeBarcelona.D.L.:B22344-2014Dissenygràfic:QuimBoix|BbCR
Fotografies de
Kim Manresa
Atitlán (Guatemala)
Aquesta és la biblioteca:
únic suport amb què
compten els estudiants de
l’escola per completar la
seva formació.
Morua (Camerun)
La manca de llibres fa que
la majoria d’aquests nens
hagin d’imaginar-se’n un.
Ramallah (Palestina)
El desastre de la guerra. La fotografia
ens mostra una escola devastada,
on en lloc de la taula del professor
i els pupitres dels alumnes reposa
l’esquelet d’un tanc. Una realitat que
fa que acceptin les màquines de la
mort com una part indestriable de
l’escenari de la seva vida.
Lalibela (Etiòpia)
En aquesta imatge se’ns mostra l’únic
alumne que ha estat seleccionat per
la comunitat, el qual es convertirà en
el dipositari i futur transmissor del
coneixement acadèmic.
Maputo (Moçambic)
Com molts altres, aquest nen recorre
cada dia 10 quilòmetres per anar a
l’escola. Com si es tractés d’un tresor
—potser l’únic—, abraça el llibre.
Río Viejo (Colòmbia)
Sobre la taula hi ha l’aliment bàsic
d’aquests alumnes de la ribera del riu
Magdalena. És una clara mostra dels
nivells d’infranutrició que pateix una
àmplia regió d’aquest país.
Ahuachapán (El Salvador)
Sovint, els estudiants reben part de
la seva base nutritiva a través de
programes de solidaritat. Aquesta
fotografia constata que l’assistència a
l’escola de molts alumnes és motivada
per aquest fet. Probablement, aquesta
és la seva única font d’alimentació.
Esquipulas (Nicaragua)
La realitat de les famílies en les quals,
d’una manera o d’altra, i gairebé de
mode natural, és escollit el rol de qui
podrà gaudir de l’educació escolar; els
altres membres de la família hauran
de vetllar pels més petits.
Manila (Filipines)
Res no fa pensar que darrere d’aquest
somriure s’hi amaga la dura realitat:
l’escola està ubicada dins del femer
més gran del món. Això converteix
l’espai en un lloc totalment insalubre
i, per tant, en un focus de propagació
de malalties.
Badia de Ha Long (Vietnam)
Aquest edifici és el prototip
d’emplaçament que, enmig de milers
d’illes, es destina a l’escola.
A causa de les dificultats de transport
hi ha una alta taxa d’analfabetisme.
Gerència de Serveis d’Educació
Comte d’Urgell, 187
Edifici del Rellotge, 1a planta
08036 Barcelona
Tel. 934 022 950
Fax 934 022 498
www.diba.cat
Productora: C & Duke
GabinetdePremsaiComunicaciódelaDiputaciódeBarcelona.D.L.:B22344-2014Dissenygràfic:QuimBoix|BbCR
Fotografies de
Kim Manresa
Atitlán (Guatemala)
Aquesta és la biblioteca:
únic suport amb què
compten els estudiants de
l’escola per completar la
seva formació.
Morua (Camerun)
La manca de llibres fa que
la majoria d’aquests nens
hagin d’imaginar-se’n un.
Ramallah (Palestina)
El desastre de la guerra. La fotografia
ens mostra una escola devastada,
on en lloc de la taula del professor
i els pupitres dels alumnes reposa
l’esquelet d’un tanc. Una realitat que
fa que acceptin les màquines de la
mort com una part indestriable de
l’escenari de la seva vida.
Lalibela (Etiòpia)
En aquesta imatge se’ns mostra l’únic
alumne que ha estat seleccionat per
la comunitat, el qual es convertirà en
el dipositari i futur transmissor del
coneixement acadèmic.
Maputo (Moçambic)
Com molts altres, aquest nen recorre
cada dia 10 quilòmetres per anar a
l’escola. Com si es tractés d’un tresor
—potser l’únic—, abraça el llibre.
Río Viejo (Colòmbia)
Sobre la taula hi ha l’aliment bàsic
d’aquests alumnes de la ribera del riu
Magdalena. És una clara mostra dels
nivells d’infranutrició que pateix una
àmplia regió d’aquest país.
Ahuachapán (El Salvador)
Sovint, els estudiants reben part de
la seva base nutritiva a través de
programes de solidaritat. Aquesta
fotografia constata que l’assistència a
l’escola de molts alumnes és motivada
per aquest fet. Probablement, aquesta
és la seva única font d’alimentació.
Esquipulas (Nicaragua)
La realitat de les famílies en les quals,
d’una manera o d’altra, i gairebé de
mode natural, és escollit el rol de qui
podrà gaudir de l’educació escolar; els
altres membres de la família hauran
de vetllar pels més petits.
Manila (Filipines)
Res no fa pensar que darrere d’aquest
somriure s’hi amaga la dura realitat:
l’escola està ubicada dins del femer
més gran del món. Això converteix
l’espai en un lloc totalment insalubre
i, per tant, en un focus de propagació
de malalties.
Badia de Ha Long (Vietnam)
Aquest edifici és el prototip
d’emplaçament que, enmig de milers
d’illes, es destina a l’escola.
A causa de les dificultats de transport
hi ha una alta taxa d’analfabetisme.
Gerència de Serveis d’Educació
Comte d’Urgell, 187
Edifici del Rellotge, 1a planta
08036 Barcelona
Tel. 934 022 950
Fax 934 022 498
www.diba.cat
Productora: C & Duke
GabinetdePremsaiComunicaciódelaDiputaciódeBarcelona.D.L.:B22344-2014Dissenygràfic:QuimBoix|BbCR

Recomendados

Escoles d’altres mons por
Escoles d’altres monsEscoles d’altres mons
Escoles d’altres monsfedacpratscs
188 vistas9 diapositivas
Escoles d'altres mons por
Escoles d'altres monsEscoles d'altres mons
Escoles d'altres monsCEIP Octavio Paz
457 vistas33 diapositivas
Jaumet 40. Juny 2014 por
Jaumet 40. Juny 2014Jaumet 40. Juny 2014
Jaumet 40. Juny 2014mcaso
532 vistas17 diapositivas
Jaumet Febrer 2015 por
Jaumet Febrer 2015Jaumet Febrer 2015
Jaumet Febrer 2015mcaso
863 vistas17 diapositivas
Jaumet Juny 2015 por
Jaumet Juny 2015Jaumet Juny 2015
Jaumet Juny 2015mcaso
875 vistas19 diapositivas
Jaumet juny 2014 por
Jaumet juny 2014Jaumet juny 2014
Jaumet juny 2014ferranclua
888 vistas17 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Treball biblioteca por
Treball bibliotecaTreball biblioteca
Treball bibliotecaJudithSerra
4 vistas12 diapositivas
Treball Biblioteca por
Treball BibliotecaTreball Biblioteca
Treball BibliotecaJudithSerra
172 vistas12 diapositivas
Dossier origami 2020 por
Dossier origami 2020Dossier origami 2020
Dossier origami 2020Lourdes Figueras
1.1K vistas11 diapositivas
Jaumet 35. Abril 2011 por
Jaumet 35. Abril 2011Jaumet 35. Abril 2011
Jaumet 35. Abril 2011mcaso
4.1K vistas11 diapositivas
Guia Gelosia por
Guia GelosiaGuia Gelosia
Guia Gelosiabibliotecadesuria1950
537 vistas5 diapositivas
C:\Fakepath\Introducció A La Literatura Juvenil Curs Viure La Literatura por
C:\Fakepath\Introducció A La Literatura Juvenil Curs Viure La LiteraturaC:\Fakepath\Introducció A La Literatura Juvenil Curs Viure La Literatura
C:\Fakepath\Introducció A La Literatura Juvenil Curs Viure La LiteraturaIsabel Castro Ahedo
1.3K vistas98 diapositivas

La actualidad más candente(6)

Treball Biblioteca por JudithSerra
Treball BibliotecaTreball Biblioteca
Treball Biblioteca
JudithSerra172 vistas
Jaumet 35. Abril 2011 por mcaso
Jaumet 35. Abril 2011Jaumet 35. Abril 2011
Jaumet 35. Abril 2011
mcaso4.1K vistas
C:\Fakepath\Introducció A La Literatura Juvenil Curs Viure La Literatura por Isabel Castro Ahedo
C:\Fakepath\Introducció A La Literatura Juvenil Curs Viure La LiteraturaC:\Fakepath\Introducció A La Literatura Juvenil Curs Viure La Literatura
C:\Fakepath\Introducció A La Literatura Juvenil Curs Viure La Literatura
Isabel Castro Ahedo1.3K vistas

Similar a Escoles d'altres mons

Kim Manresa por
Kim ManresaKim Manresa
Kim Manresajordicanellestorres
805 vistas33 diapositivas
Dia no violencia - material por
Dia no violencia - materialDia no violencia - material
Dia no violencia - materialAlfred Pérez de Tudela Molina
298 vistas6 diapositivas
Escoles d'altres mons drassanes presentació por
Escoles d'altres mons drassanes presentacióEscoles d'altres mons drassanes presentació
Escoles d'altres mons drassanes presentacióalboreto
745 vistas24 diapositivas
Trabajo educación ética 2014 (abel medrano chiva) 4 c por
Trabajo educación ética 2014 (abel medrano chiva) 4 cTrabajo educación ética 2014 (abel medrano chiva) 4 c
Trabajo educación ética 2014 (abel medrano chiva) 4 csocialesgrupo
319 vistas2 diapositivas
Educar en el patrimoni a través de projectes por
Educar en el patrimoni a través de projectesEducar en el patrimoni a través de projectes
Educar en el patrimoni a través de projectesMuseu Marítim de Barcelona
487 vistas40 diapositivas
Manifest DENIP 2023.pdf por
Manifest DENIP 2023.pdfManifest DENIP 2023.pdf
Manifest DENIP 2023.pdfpedro453897
248 vistas2 diapositivas

Similar a Escoles d'altres mons(20)

Escoles d'altres mons drassanes presentació por alboreto
Escoles d'altres mons drassanes presentacióEscoles d'altres mons drassanes presentació
Escoles d'altres mons drassanes presentació
alboreto745 vistas
Trabajo educación ética 2014 (abel medrano chiva) 4 c por socialesgrupo
Trabajo educación ética 2014 (abel medrano chiva) 4 cTrabajo educación ética 2014 (abel medrano chiva) 4 c
Trabajo educación ética 2014 (abel medrano chiva) 4 c
socialesgrupo319 vistas
Manifest DENIP 2023.pdf por pedro453897
Manifest DENIP 2023.pdfManifest DENIP 2023.pdf
Manifest DENIP 2023.pdf
pedro453897248 vistas
Cinema per-a-estudiants-2015-16 por Antonio Bravo
Cinema per-a-estudiants-2015-16Cinema per-a-estudiants-2015-16
Cinema per-a-estudiants-2015-16
Antonio Bravo349 vistas
Projecte d’acollida i d’integració de la població nouvinguda. por BPIMMIGRACIO
Projecte d’acollida i d’integració de la població nouvinguda.Projecte d’acollida i d’integració de la població nouvinguda.
Projecte d’acollida i d’integració de la població nouvinguda.
BPIMMIGRACIO1.4K vistas
Coeducació amb vídeo por jmarin76
Coeducació amb vídeoCoeducació amb vídeo
Coeducació amb vídeo
jmarin761.5K vistas
Novetats editorials sobre educació por comunicaciogpv
Novetats editorials sobre educacióNovetats editorials sobre educació
Novetats editorials sobre educació
comunicaciogpv491 vistas
El mirall de dues cares: reptes de la intersecció entre cultura i mitjans de ... por Raquel Herrera Ferrer
El mirall de dues cares: reptes de la intersecció entre cultura i mitjans de ...El mirall de dues cares: reptes de la intersecció entre cultura i mitjans de ...
El mirall de dues cares: reptes de la intersecció entre cultura i mitjans de ...
Revista Atenea 2018-2019: IES Músic Martin i Soler MISLATA por iesmmsmislata
Revista Atenea 2018-2019: IES Músic Martin i Soler MISLATARevista Atenea 2018-2019: IES Músic Martin i Soler MISLATA
Revista Atenea 2018-2019: IES Músic Martin i Soler MISLATA
iesmmsmislata666 vistas
MORIN - 7 Coneixements necessaris per a l'educació del futur. por amartisi17
MORIN - 7 Coneixements necessaris per a l'educació del futur.MORIN - 7 Coneixements necessaris per a l'educació del futur.
MORIN - 7 Coneixements necessaris per a l'educació del futur.
amartisi17445 vistas
Jaumet 40 por mcaso
Jaumet 40Jaumet 40
Jaumet 40
mcaso1.2K vistas

Más de fedacpratscs

Apadrinament por
ApadrinamentApadrinament
Apadrinamentfedacpratscs
141 vistas32 diapositivas
Internet segura por
Internet seguraInternet segura
Internet segurafedacpratscs
184 vistas5 diapositivas
Cataleg de preus st jordi por
Cataleg de preus st jordiCataleg de preus st jordi
Cataleg de preus st jordifedacpratscs
56 vistas5 diapositivas
Cataleg de preus st jordi por
Cataleg de preus st jordiCataleg de preus st jordi
Cataleg de preus st jordifedacpratscs
193 vistas5 diapositivas
Estatuts.doc por
Estatuts.docEstatuts.doc
Estatuts.docfedacpratscs
119 vistas3 diapositivas
Perot rocaguinarda por
Perot rocaguinardaPerot rocaguinarda
Perot rocaguinardafedacpratscs
53 vistas1 diapositiva

Más de fedacpratscs(13)

Último

Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T por
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
9 vistas48 diapositivas
Redissenyar la nostra feina.pdf por
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdfRaulGomez822561
13 vistas4 diapositivas
PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 vistas48 diapositivas
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
10 vistas98 diapositivas
Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 vistas37 diapositivas
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
133 vistas22 diapositivas

Escoles d'altres mons

 • 1. Fotografies de Kim Manresa Atitlán (Guatemala) Aquesta és la biblioteca: únic suport amb què compten els estudiants de l’escola per completar la seva formació. Morua (Camerun) La manca de llibres fa que la majoria d’aquests nens hagin d’imaginar-se’n un. Ramallah (Palestina) El desastre de la guerra. La fotografia ens mostra una escola devastada, on en lloc de la taula del professor i els pupitres dels alumnes reposa l’esquelet d’un tanc. Una realitat que fa que acceptin les màquines de la mort com una part indestriable de l’escenari de la seva vida. Lalibela (Etiòpia) En aquesta imatge se’ns mostra l’únic alumne que ha estat seleccionat per la comunitat, el qual es convertirà en el dipositari i futur transmissor del coneixement acadèmic. Maputo (Moçambic) Com molts altres, aquest nen recorre cada dia 10 quilòmetres per anar a l’escola. Com si es tractés d’un tresor —potser l’únic—, abraça el llibre. Río Viejo (Colòmbia) Sobre la taula hi ha l’aliment bàsic d’aquests alumnes de la ribera del riu Magdalena. És una clara mostra dels nivells d’infranutrició que pateix una àmplia regió d’aquest país. Ahuachapán (El Salvador) Sovint, els estudiants reben part de la seva base nutritiva a través de programes de solidaritat. Aquesta fotografia constata que l’assistència a l’escola de molts alumnes és motivada per aquest fet. Probablement, aquesta és la seva única font d’alimentació. Esquipulas (Nicaragua) La realitat de les famílies en les quals, d’una manera o d’altra, i gairebé de mode natural, és escollit el rol de qui podrà gaudir de l’educació escolar; els altres membres de la família hauran de vetllar pels més petits. Manila (Filipines) Res no fa pensar que darrere d’aquest somriure s’hi amaga la dura realitat: l’escola està ubicada dins del femer més gran del món. Això converteix l’espai en un lloc totalment insalubre i, per tant, en un focus de propagació de malalties. Badia de Ha Long (Vietnam) Aquest edifici és el prototip d’emplaçament que, enmig de milers d’illes, es destina a l’escola. A causa de les dificultats de transport hi ha una alta taxa d’analfabetisme. Gerència de Serveis d’Educació Comte d’Urgell, 187 Edifici del Rellotge, 1a planta 08036 Barcelona Tel. 934 022 950 Fax 934 022 498 www.diba.cat Productora: C & Duke GabinetdePremsaiComunicaciódelaDiputaciódeBarcelona.D.L.:B22344-2014Dissenygràfic:QuimBoix|BbCR
 • 2. «Escoles d’altres mons» és una exposició itinerant de la Diputació de Barcelona que té l’objectiu de donar suport als ens locals en l’àmbit de la coresponsabilitat educativa i, en concret, d’aprofundir i conscienciar la població sobre valors com ara el dret a l’educació, la solidaritat, la tolerància i la diversitat. Aquesta exposició és un projecte educatiu de sensibilització sobre el dret a l’educació i sobre les desigualtats socials, i representa un instrument idoni per millorar els nostres pobles i ciutats i per construir una consciència cívica i ciutadana. Des de l’any 2006 compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i des d’aleshores ha pogut exhibir-se en més de 50 municipis de la demarcació. L’excel·lent treball del fotoperiodista Kim Manresa, així com el fil conductor de l’exposició, sota el comissariat de l’escriptor salvadorenc Carlos Ernesto García, ens condueix a reflexionar al voltant del dret de totes les persones a l’educació com a eix principal per poder desenvolupar- se davant les injustícies i les desigualtats socials, amb el convenciment que només es poden eradicar per mitjà de l’educació i, alhora, amb l’exigència que aquesta sigui una prioritat de les administracions públiques i dels organismes internacionals. A través de 50 fotografies, 16 de les quals serveixen de base per treballar a les aules i aprofundir en els valors de la solidaritat, la inclusió i la importància de l’educació, les escoles, els professors i la ciutadania en general fan un viatge per diferents indrets del món. Kim Manresa Fotoperiodista del diari La Vanguardia, ha viatjat per tot el món. Ha rebut nombrosos premis, entre els quals destaquen el FotoPres en set ocasions, l’Agustí Centelles, el Godó de Fotoperiodisme o el Premi Internacional UNICEF de periodisme per «La infancia en el siglo xxi», que ha rebut juntament amb el periodista David Dusster. La revista francesa Photo l’ha escollit com un dels grans fotògrafs europeus. L’agència Associated Press ha seleccionat el seu reportatge sobre l’ablació com un dels cent millors del segle xx. Swayambhu (Nepal) Està escrit en la tradició oriental: penjar al vent els pensaments que altres poden fer seus. La cultura com a bé comú. Djenné (Mali) Podem apreciar que en molts llocs la voluntat i el desig d’estudiar estan per sobre de la manca de condicions adequades per impartir les classes. En aquest cas la dificultat està relacionada amb les adversitats climàtiques, ja que en els dies de pluja o d’excés de calor aquests alumnes veuran frustrades les seves ganes d’aprendre. Ouagadougou (Burkina Faso) L’Àfrica és sens dubte el continent més colpejat per les guerres, la fam i les malalties. També s’hi concentra el major nombre d’analfabets del món. Un món que, com mostra la fotografia, desitgen abastar entre tots. Mitrovica (Sèrbia) Fills de pares enfrontats a la guerra, ens recorden la importància de l’amistat, per sobre de les diferències de tipus cultural o religiós. Porto Alegre (Brasil) La fraternitat és un valor inestimable en el procés d’aprenentatge. Copán (Hondures) Darrere d’aquesta mirada s’amaguen la desnutrició i la desesperació, dos elements que limiten la capacitat de concentració i, per tant, d’aprenentatge. Això demostra que no és suficient l’assistència a un centre escolar si no va acompanyada d’una mínima garantia de les condicions de vida. Carlos Ernesto García Comissari de l’exposició. Escriptor i periodista salvadorenc «La mirada del Kim té molt a veure amb l’acompanyament i, per tant, amb la solidaritat. D’aquí la universalitat del seu missatge. Si us fixeu bé en el que aquella mirada vol dir, en el que aquelles mans sobre els quaderns desitgen transmetre, haureu descobert que el món és una espècie de calidoscopi al qual caldrà donar petites voltes per trobar formes noves, belles i, sobre totes les coses, humanes».
 • 3. «Escoles d’altres mons» és una exposició itinerant de la Diputació de Barcelona que té l’objectiu de donar suport als ens locals en l’àmbit de la coresponsabilitat educativa i, en concret, d’aprofundir i conscienciar la població sobre valors com ara el dret a l’educació, la solidaritat, la tolerància i la diversitat. Aquesta exposició és un projecte educatiu de sensibilització sobre el dret a l’educació i sobre les desigualtats socials, i representa un instrument idoni per millorar els nostres pobles i ciutats i per construir una consciència cívica i ciutadana. Des de l’any 2006 compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i des d’aleshores ha pogut exhibir-se en més de 50 municipis de la demarcació. L’excel·lent treball del fotoperiodista Kim Manresa, així com el fil conductor de l’exposició, sota el comissariat de l’escriptor salvadorenc Carlos Ernesto García, ens condueix a reflexionar al voltant del dret de totes les persones a l’educació com a eix principal per poder desenvolupar- se davant les injustícies i les desigualtats socials, amb el convenciment que només es poden eradicar per mitjà de l’educació i, alhora, amb l’exigència que aquesta sigui una prioritat de les administracions públiques i dels organismes internacionals. A través de 50 fotografies, 16 de les quals serveixen de base per treballar a les aules i aprofundir en els valors de la solidaritat, la inclusió i la importància de l’educació, les escoles, els professors i la ciutadania en general fan un viatge per diferents indrets del món. Kim Manresa Fotoperiodista del diari La Vanguardia, ha viatjat per tot el món. Ha rebut nombrosos premis, entre els quals destaquen el FotoPres en set ocasions, l’Agustí Centelles, el Godó de Fotoperiodisme o el Premi Internacional UNICEF de periodisme per «La infancia en el siglo xxi», que ha rebut juntament amb el periodista David Dusster. La revista francesa Photo l’ha escollit com un dels grans fotògrafs europeus. L’agència Associated Press ha seleccionat el seu reportatge sobre l’ablació com un dels cent millors del segle xx. Swayambhu (Nepal) Està escrit en la tradició oriental: penjar al vent els pensaments que altres poden fer seus. La cultura com a bé comú. Djenné (Mali) Podem apreciar que en molts llocs la voluntat i el desig d’estudiar estan per sobre de la manca de condicions adequades per impartir les classes. En aquest cas la dificultat està relacionada amb les adversitats climàtiques, ja que en els dies de pluja o d’excés de calor aquests alumnes veuran frustrades les seves ganes d’aprendre. Ouagadougou (Burkina Faso) L’Àfrica és sens dubte el continent més colpejat per les guerres, la fam i les malalties. També s’hi concentra el major nombre d’analfabets del món. Un món que, com mostra la fotografia, desitgen abastar entre tots. Mitrovica (Sèrbia) Fills de pares enfrontats a la guerra, ens recorden la importància de l’amistat, per sobre de les diferències de tipus cultural o religiós. Porto Alegre (Brasil) La fraternitat és un valor inestimable en el procés d’aprenentatge. Copán (Hondures) Darrere d’aquesta mirada s’amaguen la desnutrició i la desesperació, dos elements que limiten la capacitat de concentració i, per tant, d’aprenentatge. Això demostra que no és suficient l’assistència a un centre escolar si no va acompanyada d’una mínima garantia de les condicions de vida. Carlos Ernesto García Comissari de l’exposició. Escriptor i periodista salvadorenc «La mirada del Kim té molt a veure amb l’acompanyament i, per tant, amb la solidaritat. D’aquí la universalitat del seu missatge. Si us fixeu bé en el que aquella mirada vol dir, en el que aquelles mans sobre els quaderns desitgen transmetre, haureu descobert que el món és una espècie de calidoscopi al qual caldrà donar petites voltes per trobar formes noves, belles i, sobre totes les coses, humanes».
 • 4. «Escoles d’altres mons» és una exposició itinerant de la Diputació de Barcelona que té l’objectiu de donar suport als ens locals en l’àmbit de la coresponsabilitat educativa i, en concret, d’aprofundir i conscienciar la població sobre valors com ara el dret a l’educació, la solidaritat, la tolerància i la diversitat. Aquesta exposició és un projecte educatiu de sensibilització sobre el dret a l’educació i sobre les desigualtats socials, i representa un instrument idoni per millorar els nostres pobles i ciutats i per construir una consciència cívica i ciutadana. Des de l’any 2006 compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i des d’aleshores ha pogut exhibir-se en més de 50 municipis de la demarcació. L’excel·lent treball del fotoperiodista Kim Manresa, així com el fil conductor de l’exposició, sota el comissariat de l’escriptor salvadorenc Carlos Ernesto García, ens condueix a reflexionar al voltant del dret de totes les persones a l’educació com a eix principal per poder desenvolupar- se davant les injustícies i les desigualtats socials, amb el convenciment que només es poden eradicar per mitjà de l’educació i, alhora, amb l’exigència que aquesta sigui una prioritat de les administracions públiques i dels organismes internacionals. A través de 50 fotografies, 16 de les quals serveixen de base per treballar a les aules i aprofundir en els valors de la solidaritat, la inclusió i la importància de l’educació, les escoles, els professors i la ciutadania en general fan un viatge per diferents indrets del món. Kim Manresa Fotoperiodista del diari La Vanguardia, ha viatjat per tot el món. Ha rebut nombrosos premis, entre els quals destaquen el FotoPres en set ocasions, l’Agustí Centelles, el Godó de Fotoperiodisme o el Premi Internacional UNICEF de periodisme per «La infancia en el siglo xxi», que ha rebut juntament amb el periodista David Dusster. La revista francesa Photo l’ha escollit com un dels grans fotògrafs europeus. L’agència Associated Press ha seleccionat el seu reportatge sobre l’ablació com un dels cent millors del segle xx. Swayambhu (Nepal) Està escrit en la tradició oriental: penjar al vent els pensaments que altres poden fer seus. La cultura com a bé comú. Djenné (Mali) Podem apreciar que en molts llocs la voluntat i el desig d’estudiar estan per sobre de la manca de condicions adequades per impartir les classes. En aquest cas la dificultat està relacionada amb les adversitats climàtiques, ja que en els dies de pluja o d’excés de calor aquests alumnes veuran frustrades les seves ganes d’aprendre. Ouagadougou (Burkina Faso) L’Àfrica és sens dubte el continent més colpejat per les guerres, la fam i les malalties. També s’hi concentra el major nombre d’analfabets del món. Un món que, com mostra la fotografia, desitgen abastar entre tots. Mitrovica (Sèrbia) Fills de pares enfrontats a la guerra, ens recorden la importància de l’amistat, per sobre de les diferències de tipus cultural o religiós. Porto Alegre (Brasil) La fraternitat és un valor inestimable en el procés d’aprenentatge. Copán (Hondures) Darrere d’aquesta mirada s’amaguen la desnutrició i la desesperació, dos elements que limiten la capacitat de concentració i, per tant, d’aprenentatge. Això demostra que no és suficient l’assistència a un centre escolar si no va acompanyada d’una mínima garantia de les condicions de vida. Carlos Ernesto García Comissari de l’exposició. Escriptor i periodista salvadorenc «La mirada del Kim té molt a veure amb l’acompanyament i, per tant, amb la solidaritat. D’aquí la universalitat del seu missatge. Si us fixeu bé en el que aquella mirada vol dir, en el que aquelles mans sobre els quaderns desitgen transmetre, haureu descobert que el món és una espècie de calidoscopi al qual caldrà donar petites voltes per trobar formes noves, belles i, sobre totes les coses, humanes».
 • 5. «Escoles d’altres mons» és una exposició itinerant de la Diputació de Barcelona que té l’objectiu de donar suport als ens locals en l’àmbit de la coresponsabilitat educativa i, en concret, d’aprofundir i conscienciar la població sobre valors com ara el dret a l’educació, la solidaritat, la tolerància i la diversitat. Aquesta exposició és un projecte educatiu de sensibilització sobre el dret a l’educació i sobre les desigualtats socials, i representa un instrument idoni per millorar els nostres pobles i ciutats i per construir una consciència cívica i ciutadana. Des de l’any 2006 compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i des d’aleshores ha pogut exhibir-se en més de 50 municipis de la demarcació. L’excel·lent treball del fotoperiodista Kim Manresa, així com el fil conductor de l’exposició, sota el comissariat de l’escriptor salvadorenc Carlos Ernesto García, ens condueix a reflexionar al voltant del dret de totes les persones a l’educació com a eix principal per poder desenvolupar- se davant les injustícies i les desigualtats socials, amb el convenciment que només es poden eradicar per mitjà de l’educació i, alhora, amb l’exigència que aquesta sigui una prioritat de les administracions públiques i dels organismes internacionals. A través de 50 fotografies, 16 de les quals serveixen de base per treballar a les aules i aprofundir en els valors de la solidaritat, la inclusió i la importància de l’educació, les escoles, els professors i la ciutadania en general fan un viatge per diferents indrets del món. Kim Manresa Fotoperiodista del diari La Vanguardia, ha viatjat per tot el món. Ha rebut nombrosos premis, entre els quals destaquen el FotoPres en set ocasions, l’Agustí Centelles, el Godó de Fotoperiodisme o el Premi Internacional UNICEF de periodisme per «La infancia en el siglo xxi», que ha rebut juntament amb el periodista David Dusster. La revista francesa Photo l’ha escollit com un dels grans fotògrafs europeus. L’agència Associated Press ha seleccionat el seu reportatge sobre l’ablació com un dels cent millors del segle xx. Swayambhu (Nepal) Està escrit en la tradició oriental: penjar al vent els pensaments que altres poden fer seus. La cultura com a bé comú. Djenné (Mali) Podem apreciar que en molts llocs la voluntat i el desig d’estudiar estan per sobre de la manca de condicions adequades per impartir les classes. En aquest cas la dificultat està relacionada amb les adversitats climàtiques, ja que en els dies de pluja o d’excés de calor aquests alumnes veuran frustrades les seves ganes d’aprendre. Ouagadougou (Burkina Faso) L’Àfrica és sens dubte el continent més colpejat per les guerres, la fam i les malalties. També s’hi concentra el major nombre d’analfabets del món. Un món que, com mostra la fotografia, desitgen abastar entre tots. Mitrovica (Sèrbia) Fills de pares enfrontats a la guerra, ens recorden la importància de l’amistat, per sobre de les diferències de tipus cultural o religiós. Porto Alegre (Brasil) La fraternitat és un valor inestimable en el procés d’aprenentatge. Copán (Hondures) Darrere d’aquesta mirada s’amaguen la desnutrició i la desesperació, dos elements que limiten la capacitat de concentració i, per tant, d’aprenentatge. Això demostra que no és suficient l’assistència a un centre escolar si no va acompanyada d’una mínima garantia de les condicions de vida. Carlos Ernesto García Comissari de l’exposició. Escriptor i periodista salvadorenc «La mirada del Kim té molt a veure amb l’acompanyament i, per tant, amb la solidaritat. D’aquí la universalitat del seu missatge. Si us fixeu bé en el que aquella mirada vol dir, en el que aquelles mans sobre els quaderns desitgen transmetre, haureu descobert que el món és una espècie de calidoscopi al qual caldrà donar petites voltes per trobar formes noves, belles i, sobre totes les coses, humanes».
 • 6. «Escoles d’altres mons» és una exposició itinerant de la Diputació de Barcelona que té l’objectiu de donar suport als ens locals en l’àmbit de la coresponsabilitat educativa i, en concret, d’aprofundir i conscienciar la població sobre valors com ara el dret a l’educació, la solidaritat, la tolerància i la diversitat. Aquesta exposició és un projecte educatiu de sensibilització sobre el dret a l’educació i sobre les desigualtats socials, i representa un instrument idoni per millorar els nostres pobles i ciutats i per construir una consciència cívica i ciutadana. Des de l’any 2006 compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i des d’aleshores ha pogut exhibir-se en més de 50 municipis de la demarcació. L’excel·lent treball del fotoperiodista Kim Manresa, així com el fil conductor de l’exposició, sota el comissariat de l’escriptor salvadorenc Carlos Ernesto García, ens condueix a reflexionar al voltant del dret de totes les persones a l’educació com a eix principal per poder desenvolupar- se davant les injustícies i les desigualtats socials, amb el convenciment que només es poden eradicar per mitjà de l’educació i, alhora, amb l’exigència que aquesta sigui una prioritat de les administracions públiques i dels organismes internacionals. A través de 50 fotografies, 16 de les quals serveixen de base per treballar a les aules i aprofundir en els valors de la solidaritat, la inclusió i la importància de l’educació, les escoles, els professors i la ciutadania en general fan un viatge per diferents indrets del món. Kim Manresa Fotoperiodista del diari La Vanguardia, ha viatjat per tot el món. Ha rebut nombrosos premis, entre els quals destaquen el FotoPres en set ocasions, l’Agustí Centelles, el Godó de Fotoperiodisme o el Premi Internacional UNICEF de periodisme per «La infancia en el siglo xxi», que ha rebut juntament amb el periodista David Dusster. La revista francesa Photo l’ha escollit com un dels grans fotògrafs europeus. L’agència Associated Press ha seleccionat el seu reportatge sobre l’ablació com un dels cent millors del segle xx. Swayambhu (Nepal) Està escrit en la tradició oriental: penjar al vent els pensaments que altres poden fer seus. La cultura com a bé comú. Djenné (Mali) Podem apreciar que en molts llocs la voluntat i el desig d’estudiar estan per sobre de la manca de condicions adequades per impartir les classes. En aquest cas la dificultat està relacionada amb les adversitats climàtiques, ja que en els dies de pluja o d’excés de calor aquests alumnes veuran frustrades les seves ganes d’aprendre. Ouagadougou (Burkina Faso) L’Àfrica és sens dubte el continent més colpejat per les guerres, la fam i les malalties. També s’hi concentra el major nombre d’analfabets del món. Un món que, com mostra la fotografia, desitgen abastar entre tots. Mitrovica (Sèrbia) Fills de pares enfrontats a la guerra, ens recorden la importància de l’amistat, per sobre de les diferències de tipus cultural o religiós. Porto Alegre (Brasil) La fraternitat és un valor inestimable en el procés d’aprenentatge. Copán (Hondures) Darrere d’aquesta mirada s’amaguen la desnutrició i la desesperació, dos elements que limiten la capacitat de concentració i, per tant, d’aprenentatge. Això demostra que no és suficient l’assistència a un centre escolar si no va acompanyada d’una mínima garantia de les condicions de vida. Carlos Ernesto García Comissari de l’exposició. Escriptor i periodista salvadorenc «La mirada del Kim té molt a veure amb l’acompanyament i, per tant, amb la solidaritat. D’aquí la universalitat del seu missatge. Si us fixeu bé en el que aquella mirada vol dir, en el que aquelles mans sobre els quaderns desitgen transmetre, haureu descobert que el món és una espècie de calidoscopi al qual caldrà donar petites voltes per trobar formes noves, belles i, sobre totes les coses, humanes».
 • 7. «Escoles d’altres mons» és una exposició itinerant de la Diputació de Barcelona que té l’objectiu de donar suport als ens locals en l’àmbit de la coresponsabilitat educativa i, en concret, d’aprofundir i conscienciar la població sobre valors com ara el dret a l’educació, la solidaritat, la tolerància i la diversitat. Aquesta exposició és un projecte educatiu de sensibilització sobre el dret a l’educació i sobre les desigualtats socials, i representa un instrument idoni per millorar els nostres pobles i ciutats i per construir una consciència cívica i ciutadana. Des de l’any 2006 compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i des d’aleshores ha pogut exhibir-se en més de 50 municipis de la demarcació. L’excel·lent treball del fotoperiodista Kim Manresa, així com el fil conductor de l’exposició, sota el comissariat de l’escriptor salvadorenc Carlos Ernesto García, ens condueix a reflexionar al voltant del dret de totes les persones a l’educació com a eix principal per poder desenvolupar- se davant les injustícies i les desigualtats socials, amb el convenciment que només es poden eradicar per mitjà de l’educació i, alhora, amb l’exigència que aquesta sigui una prioritat de les administracions públiques i dels organismes internacionals. A través de 50 fotografies, 16 de les quals serveixen de base per treballar a les aules i aprofundir en els valors de la solidaritat, la inclusió i la importància de l’educació, les escoles, els professors i la ciutadania en general fan un viatge per diferents indrets del món. Kim Manresa Fotoperiodista del diari La Vanguardia, ha viatjat per tot el món. Ha rebut nombrosos premis, entre els quals destaquen el FotoPres en set ocasions, l’Agustí Centelles, el Godó de Fotoperiodisme o el Premi Internacional UNICEF de periodisme per «La infancia en el siglo xxi», que ha rebut juntament amb el periodista David Dusster. La revista francesa Photo l’ha escollit com un dels grans fotògrafs europeus. L’agència Associated Press ha seleccionat el seu reportatge sobre l’ablació com un dels cent millors del segle xx. Swayambhu (Nepal) Està escrit en la tradició oriental: penjar al vent els pensaments que altres poden fer seus. La cultura com a bé comú. Djenné (Mali) Podem apreciar que en molts llocs la voluntat i el desig d’estudiar estan per sobre de la manca de condicions adequades per impartir les classes. En aquest cas la dificultat està relacionada amb les adversitats climàtiques, ja que en els dies de pluja o d’excés de calor aquests alumnes veuran frustrades les seves ganes d’aprendre. Ouagadougou (Burkina Faso) L’Àfrica és sens dubte el continent més colpejat per les guerres, la fam i les malalties. També s’hi concentra el major nombre d’analfabets del món. Un món que, com mostra la fotografia, desitgen abastar entre tots. Mitrovica (Sèrbia) Fills de pares enfrontats a la guerra, ens recorden la importància de l’amistat, per sobre de les diferències de tipus cultural o religiós. Porto Alegre (Brasil) La fraternitat és un valor inestimable en el procés d’aprenentatge. Copán (Hondures) Darrere d’aquesta mirada s’amaguen la desnutrició i la desesperació, dos elements que limiten la capacitat de concentració i, per tant, d’aprenentatge. Això demostra que no és suficient l’assistència a un centre escolar si no va acompanyada d’una mínima garantia de les condicions de vida. Carlos Ernesto García Comissari de l’exposició. Escriptor i periodista salvadorenc «La mirada del Kim té molt a veure amb l’acompanyament i, per tant, amb la solidaritat. D’aquí la universalitat del seu missatge. Si us fixeu bé en el que aquella mirada vol dir, en el que aquelles mans sobre els quaderns desitgen transmetre, haureu descobert que el món és una espècie de calidoscopi al qual caldrà donar petites voltes per trobar formes noves, belles i, sobre totes les coses, humanes».
 • 8. Fotografies de Kim Manresa Atitlán (Guatemala) Aquesta és la biblioteca: únic suport amb què compten els estudiants de l’escola per completar la seva formació. Morua (Camerun) La manca de llibres fa que la majoria d’aquests nens hagin d’imaginar-se’n un. Ramallah (Palestina) El desastre de la guerra. La fotografia ens mostra una escola devastada, on en lloc de la taula del professor i els pupitres dels alumnes reposa l’esquelet d’un tanc. Una realitat que fa que acceptin les màquines de la mort com una part indestriable de l’escenari de la seva vida. Lalibela (Etiòpia) En aquesta imatge se’ns mostra l’únic alumne que ha estat seleccionat per la comunitat, el qual es convertirà en el dipositari i futur transmissor del coneixement acadèmic. Maputo (Moçambic) Com molts altres, aquest nen recorre cada dia 10 quilòmetres per anar a l’escola. Com si es tractés d’un tresor —potser l’únic—, abraça el llibre. Río Viejo (Colòmbia) Sobre la taula hi ha l’aliment bàsic d’aquests alumnes de la ribera del riu Magdalena. És una clara mostra dels nivells d’infranutrició que pateix una àmplia regió d’aquest país. Ahuachapán (El Salvador) Sovint, els estudiants reben part de la seva base nutritiva a través de programes de solidaritat. Aquesta fotografia constata que l’assistència a l’escola de molts alumnes és motivada per aquest fet. Probablement, aquesta és la seva única font d’alimentació. Esquipulas (Nicaragua) La realitat de les famílies en les quals, d’una manera o d’altra, i gairebé de mode natural, és escollit el rol de qui podrà gaudir de l’educació escolar; els altres membres de la família hauran de vetllar pels més petits. Manila (Filipines) Res no fa pensar que darrere d’aquest somriure s’hi amaga la dura realitat: l’escola està ubicada dins del femer més gran del món. Això converteix l’espai en un lloc totalment insalubre i, per tant, en un focus de propagació de malalties. Badia de Ha Long (Vietnam) Aquest edifici és el prototip d’emplaçament que, enmig de milers d’illes, es destina a l’escola. A causa de les dificultats de transport hi ha una alta taxa d’analfabetisme. Gerència de Serveis d’Educació Comte d’Urgell, 187 Edifici del Rellotge, 1a planta 08036 Barcelona Tel. 934 022 950 Fax 934 022 498 www.diba.cat Productora: C & Duke GabinetdePremsaiComunicaciódelaDiputaciódeBarcelona.D.L.:B22344-2014Dissenygràfic:QuimBoix|BbCR
 • 9. Fotografies de Kim Manresa Atitlán (Guatemala) Aquesta és la biblioteca: únic suport amb què compten els estudiants de l’escola per completar la seva formació. Morua (Camerun) La manca de llibres fa que la majoria d’aquests nens hagin d’imaginar-se’n un. Ramallah (Palestina) El desastre de la guerra. La fotografia ens mostra una escola devastada, on en lloc de la taula del professor i els pupitres dels alumnes reposa l’esquelet d’un tanc. Una realitat que fa que acceptin les màquines de la mort com una part indestriable de l’escenari de la seva vida. Lalibela (Etiòpia) En aquesta imatge se’ns mostra l’únic alumne que ha estat seleccionat per la comunitat, el qual es convertirà en el dipositari i futur transmissor del coneixement acadèmic. Maputo (Moçambic) Com molts altres, aquest nen recorre cada dia 10 quilòmetres per anar a l’escola. Com si es tractés d’un tresor —potser l’únic—, abraça el llibre. Río Viejo (Colòmbia) Sobre la taula hi ha l’aliment bàsic d’aquests alumnes de la ribera del riu Magdalena. És una clara mostra dels nivells d’infranutrició que pateix una àmplia regió d’aquest país. Ahuachapán (El Salvador) Sovint, els estudiants reben part de la seva base nutritiva a través de programes de solidaritat. Aquesta fotografia constata que l’assistència a l’escola de molts alumnes és motivada per aquest fet. Probablement, aquesta és la seva única font d’alimentació. Esquipulas (Nicaragua) La realitat de les famílies en les quals, d’una manera o d’altra, i gairebé de mode natural, és escollit el rol de qui podrà gaudir de l’educació escolar; els altres membres de la família hauran de vetllar pels més petits. Manila (Filipines) Res no fa pensar que darrere d’aquest somriure s’hi amaga la dura realitat: l’escola està ubicada dins del femer més gran del món. Això converteix l’espai en un lloc totalment insalubre i, per tant, en un focus de propagació de malalties. Badia de Ha Long (Vietnam) Aquest edifici és el prototip d’emplaçament que, enmig de milers d’illes, es destina a l’escola. A causa de les dificultats de transport hi ha una alta taxa d’analfabetisme. Gerència de Serveis d’Educació Comte d’Urgell, 187 Edifici del Rellotge, 1a planta 08036 Barcelona Tel. 934 022 950 Fax 934 022 498 www.diba.cat Productora: C & Duke GabinetdePremsaiComunicaciódelaDiputaciódeBarcelona.D.L.:B22344-2014Dissenygràfic:QuimBoix|BbCR
 • 10. Fotografies de Kim Manresa Atitlán (Guatemala) Aquesta és la biblioteca: únic suport amb què compten els estudiants de l’escola per completar la seva formació. Morua (Camerun) La manca de llibres fa que la majoria d’aquests nens hagin d’imaginar-se’n un. Ramallah (Palestina) El desastre de la guerra. La fotografia ens mostra una escola devastada, on en lloc de la taula del professor i els pupitres dels alumnes reposa l’esquelet d’un tanc. Una realitat que fa que acceptin les màquines de la mort com una part indestriable de l’escenari de la seva vida. Lalibela (Etiòpia) En aquesta imatge se’ns mostra l’únic alumne que ha estat seleccionat per la comunitat, el qual es convertirà en el dipositari i futur transmissor del coneixement acadèmic. Maputo (Moçambic) Com molts altres, aquest nen recorre cada dia 10 quilòmetres per anar a l’escola. Com si es tractés d’un tresor —potser l’únic—, abraça el llibre. Río Viejo (Colòmbia) Sobre la taula hi ha l’aliment bàsic d’aquests alumnes de la ribera del riu Magdalena. És una clara mostra dels nivells d’infranutrició que pateix una àmplia regió d’aquest país. Ahuachapán (El Salvador) Sovint, els estudiants reben part de la seva base nutritiva a través de programes de solidaritat. Aquesta fotografia constata que l’assistència a l’escola de molts alumnes és motivada per aquest fet. Probablement, aquesta és la seva única font d’alimentació. Esquipulas (Nicaragua) La realitat de les famílies en les quals, d’una manera o d’altra, i gairebé de mode natural, és escollit el rol de qui podrà gaudir de l’educació escolar; els altres membres de la família hauran de vetllar pels més petits. Manila (Filipines) Res no fa pensar que darrere d’aquest somriure s’hi amaga la dura realitat: l’escola està ubicada dins del femer més gran del món. Això converteix l’espai en un lloc totalment insalubre i, per tant, en un focus de propagació de malalties. Badia de Ha Long (Vietnam) Aquest edifici és el prototip d’emplaçament que, enmig de milers d’illes, es destina a l’escola. A causa de les dificultats de transport hi ha una alta taxa d’analfabetisme. Gerència de Serveis d’Educació Comte d’Urgell, 187 Edifici del Rellotge, 1a planta 08036 Barcelona Tel. 934 022 950 Fax 934 022 498 www.diba.cat Productora: C & Duke GabinetdePremsaiComunicaciódelaDiputaciódeBarcelona.D.L.:B22344-2014Dissenygràfic:QuimBoix|BbCR
 • 11. Fotografies de Kim Manresa Atitlán (Guatemala) Aquesta és la biblioteca: únic suport amb què compten els estudiants de l’escola per completar la seva formació. Morua (Camerun) La manca de llibres fa que la majoria d’aquests nens hagin d’imaginar-se’n un. Ramallah (Palestina) El desastre de la guerra. La fotografia ens mostra una escola devastada, on en lloc de la taula del professor i els pupitres dels alumnes reposa l’esquelet d’un tanc. Una realitat que fa que acceptin les màquines de la mort com una part indestriable de l’escenari de la seva vida. Lalibela (Etiòpia) En aquesta imatge se’ns mostra l’únic alumne que ha estat seleccionat per la comunitat, el qual es convertirà en el dipositari i futur transmissor del coneixement acadèmic. Maputo (Moçambic) Com molts altres, aquest nen recorre cada dia 10 quilòmetres per anar a l’escola. Com si es tractés d’un tresor —potser l’únic—, abraça el llibre. Río Viejo (Colòmbia) Sobre la taula hi ha l’aliment bàsic d’aquests alumnes de la ribera del riu Magdalena. És una clara mostra dels nivells d’infranutrició que pateix una àmplia regió d’aquest país. Ahuachapán (El Salvador) Sovint, els estudiants reben part de la seva base nutritiva a través de programes de solidaritat. Aquesta fotografia constata que l’assistència a l’escola de molts alumnes és motivada per aquest fet. Probablement, aquesta és la seva única font d’alimentació. Esquipulas (Nicaragua) La realitat de les famílies en les quals, d’una manera o d’altra, i gairebé de mode natural, és escollit el rol de qui podrà gaudir de l’educació escolar; els altres membres de la família hauran de vetllar pels més petits. Manila (Filipines) Res no fa pensar que darrere d’aquest somriure s’hi amaga la dura realitat: l’escola està ubicada dins del femer més gran del món. Això converteix l’espai en un lloc totalment insalubre i, per tant, en un focus de propagació de malalties. Badia de Ha Long (Vietnam) Aquest edifici és el prototip d’emplaçament que, enmig de milers d’illes, es destina a l’escola. A causa de les dificultats de transport hi ha una alta taxa d’analfabetisme. Gerència de Serveis d’Educació Comte d’Urgell, 187 Edifici del Rellotge, 1a planta 08036 Barcelona Tel. 934 022 950 Fax 934 022 498 www.diba.cat Productora: C & Duke GabinetdePremsaiComunicaciódelaDiputaciódeBarcelona.D.L.:B22344-2014Dissenygràfic:QuimBoix|BbCR
 • 12. Fotografies de Kim Manresa Atitlán (Guatemala) Aquesta és la biblioteca: únic suport amb què compten els estudiants de l’escola per completar la seva formació. Morua (Camerun) La manca de llibres fa que la majoria d’aquests nens hagin d’imaginar-se’n un. Ramallah (Palestina) El desastre de la guerra. La fotografia ens mostra una escola devastada, on en lloc de la taula del professor i els pupitres dels alumnes reposa l’esquelet d’un tanc. Una realitat que fa que acceptin les màquines de la mort com una part indestriable de l’escenari de la seva vida. Lalibela (Etiòpia) En aquesta imatge se’ns mostra l’únic alumne que ha estat seleccionat per la comunitat, el qual es convertirà en el dipositari i futur transmissor del coneixement acadèmic. Maputo (Moçambic) Com molts altres, aquest nen recorre cada dia 10 quilòmetres per anar a l’escola. Com si es tractés d’un tresor —potser l’únic—, abraça el llibre. Río Viejo (Colòmbia) Sobre la taula hi ha l’aliment bàsic d’aquests alumnes de la ribera del riu Magdalena. És una clara mostra dels nivells d’infranutrició que pateix una àmplia regió d’aquest país. Ahuachapán (El Salvador) Sovint, els estudiants reben part de la seva base nutritiva a través de programes de solidaritat. Aquesta fotografia constata que l’assistència a l’escola de molts alumnes és motivada per aquest fet. Probablement, aquesta és la seva única font d’alimentació. Esquipulas (Nicaragua) La realitat de les famílies en les quals, d’una manera o d’altra, i gairebé de mode natural, és escollit el rol de qui podrà gaudir de l’educació escolar; els altres membres de la família hauran de vetllar pels més petits. Manila (Filipines) Res no fa pensar que darrere d’aquest somriure s’hi amaga la dura realitat: l’escola està ubicada dins del femer més gran del món. Això converteix l’espai en un lloc totalment insalubre i, per tant, en un focus de propagació de malalties. Badia de Ha Long (Vietnam) Aquest edifici és el prototip d’emplaçament que, enmig de milers d’illes, es destina a l’escola. A causa de les dificultats de transport hi ha una alta taxa d’analfabetisme. Gerència de Serveis d’Educació Comte d’Urgell, 187 Edifici del Rellotge, 1a planta 08036 Barcelona Tel. 934 022 950 Fax 934 022 498 www.diba.cat Productora: C & Duke GabinetdePremsaiComunicaciódelaDiputaciódeBarcelona.D.L.:B22344-2014Dissenygràfic:QuimBoix|BbCR