Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
SELVITYS	
  
KULUTTAJAVIRANOMAISTEN	
  
LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ	
  
	
  
Asiakkuusmarkkinoin;lii=o	
  
Marraskuu	
  201...
SELVITYKSEN	
  TAUSTAA	
  
Toimintaympäristön	
  muutos	
  on	
  nopeutunut.	
  
Toimintaympäristö	
  monimutkaistuu	
  ja...
SELVITYKSESTÄ	
  
	
  
TOTEUTUS	
  
Kysely	
  tehJin	
  ASML:n	
  jäsenyritysten	
  asiantunJjoille	
  ja	
  pääMäjille	
 ...
 
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  Asiakkuuksista eläville yrityksille
ASML:n	
  jäsen...
SELVITYS	
  KULUTTAJAVIRANOMAISTEN	
  LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ	
  -­‐	
  ASML,	
  Marraskuu	
  2014	
  
	
  
	
  
	
  	
...
SELVITYS	
  KULUTTAJAVIRANOMAISTEN	
  LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ	
  -­‐	
  ASML,	
  Marraskuu	
  2014	
  
	
  
	
  
	
  	
...
SELVITYS	
  KULUTTAJAVIRANOMAISTEN	
  LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ	
  -­‐	
  ASML,	
  Marraskuu	
  2014	
  
	
  
	
  
	
  	
...
SELVITYS	
  KULUTTAJAVIRANOMAISTEN	
  LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ	
  -­‐	
  ASML,	
  Marraskuu	
  2014	
  
	
  
	
  
UUDEN	...
SELVITYS	
  KULUTTAJAVIRANOMAISTEN	
  LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ	
  -­‐	
  ASML,	
  Marraskuu	
  2014	
  
	
  
	
  
	
  	
...
SELVITYS	
  KULUTTAJAVIRANOMAISTEN	
  LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ	
  -­‐	
  ASML,	
  Marraskuu	
  2014	
  
	
  
	
  
	
  	
...
SELVITYS	
  KULUTTAJAVIRANOMAISTEN	
  LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ	
  -­‐	
  ASML,	
  Marraskuu	
  2014	
  
	
  
	
  
KILPAI...
SELVITYS	
  KULUTTAJAVIRANOMAISTEN	
  LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ	
  -­‐	
  ASML,	
  Marraskuu	
  2014	
  
	
  
	
  
KONNAT...
SELVITYS	
  KULUTTAJAVIRANOMAISTEN	
  LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ	
  -­‐	
  ASML,	
  Marraskuu	
  2014	
  
	
  
	
  
VIESTI...
LIITE:	
  Vastaajien	
  ”Vapaa	
  sana”-­‐osioon	
  kirjoi=amia	
  kommen=eja	
  	
  	
  	
  	
  	
  1	
  
	
  
KommenMeja...
LIITE:	
  Vastaajien	
  ”Vapaa	
  sana”-­‐osioon	
  kirjoi=amia	
  kommen=eja	
  	
  	
  	
  	
  2	
  
	
  
Vuonna	
  2014...
LIITE:	
  Vastaajien	
  ”Vapaa	
  sana”-­‐osioon	
  kirjoi=amia	
  kommen=eja	
  	
  	
  	
  3	
  
	
  
Kulu$ajaviranomain...
LIITE:	
  Vastaajien	
  ”Vapaa	
  sana”-­‐osioon	
  kirjoi=amia	
  kommen=eja	
  	
  	
  	
  4	
  
	
  
Kokemukseni	
  muk...
LIITE:	
  Vastaajien	
  ”Vapaa	
  sana”-­‐osioon	
  kirjoi=amia	
  kommen=eja	
  	
  	
  	
  5	
  
	
  
Kulu$ajaviranomais...
LIITE:	
  Vastaajien	
  ”Vapaa	
  sana”-­‐osioon	
  kirjoi=amia	
  kommen=eja	
  	
  	
  	
  	
  6	
  
	
  
Kulu$ajavirano...
Vastaajien	
  ”Vapaa	
  sana”-­‐osioon	
  kirjoi=amia	
  kommen=eja	
  	
  	
  	
  7	
  
	
  
Liian	
  usein	
  kulu$ajavi...
Vastaajien	
  ”Vapaa	
  sana”-­‐osioon	
  kirjoi=amia	
  kommen=eja	
  	
  	
  	
  8	
  
	
  
Kulu$ajaviranomaisen	
  päät...
Vastaajien	
  ”Vapaa	
  sana”-­‐osioon	
  kirjoi=amia	
  kommen=eja	
  	
  	
  	
  9	
  
	
  
Kulu$ajaviranomainen	
  läht...
Vastaajien	
  ”Vapaa	
  sana”-­‐osioon	
  kirjoi=amia	
  kommen=eja	
  	
  	
  	
  10	
  
	
  
Viranomaisten	
  välinen	
 ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Selvitys kuluttajaviranomaisten liiketoimintaymmärryksestä

1.626 visualizaciones

Publicado el

Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) selvityksessä lähes 200 liiketoiminnan asiantuntijaa ja päättäjää kertoi näkemyksensä kuluttajaviranomaisten liiketoimintaymmärryksestä. Viranomaisten kyky ymmärtää modernia liiketoimintaa on osa kilpailukykyämme. Selvityksen tulokset ovat suomalaisten yritysten asiakaspalautetta kuluttajaviranomaisille. Viranomaiset ovat haastavassa tilanteessa toimiessaan vähäisillä resursseilla alati monimutkaistuvassa toimintaympäristössä. Selvityksessä kysyttiin myös mm. viranomaistoiminnan liiketoimintaseurausten ymmärtämisestä, tiedon hyödyntämisestä ilmiöiden analysoinnissa, valvonnan kohdentumisesta ja muista liiketoiminnan kannalta merkityksellisistä elementeistä. Tuloksia avaavasta raportista löytyy myös runsaasti vastaajien antamia ns. vapaita kommentteja asian äärellä.

Publicado en: Empresariales
 • Sé el primero en comentar

Selvitys kuluttajaviranomaisten liiketoimintaymmärryksestä

 1. 1. SELVITYS   KULUTTAJAVIRANOMAISTEN   LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ     Asiakkuusmarkkinoin;lii=o   Marraskuu  2014   asml.fi     SELVITYS  KULUTTAJAVIRANOMAISTEN  LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ  -­‐  ASML,  Marraskuu  2014    
 2. 2. SELVITYKSEN  TAUSTAA   Toimintaympäristön  muutos  on  nopeutunut.   Toimintaympäristö  monimutkaistuu  jatkuvasJ.   Teknologian  merkitys  kasvanut.   KuluMajaviranomaisten  resurssit  eivät  ole  kasvaneet.   Kilpailu-­‐  ja  kuluMajaviranomaisten  yhdistyminen.   Viranomaisten  omissa  selvityksissä  tämäntyyppisiä  asioita  ei  juuri  kysytä.     Suomalaiset  yritykset  ovat  viranomaisen  asiakkaita.   Selvityksen  tulokset  ovat  heidän  asiakaspalaute=aan  kulu=ajaviranomaisille.     Viranomaisten  kyky  ymmärtää  modernia  liiketoimintaa  on  osa  kilpailukykyämme.     SELVITYS  KULUTTAJAVIRANOMAISTEN  LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ  -­‐  ASML,  Marraskuu  2014    
 3. 3. SELVITYKSESTÄ     TOTEUTUS   Kysely  tehJin  ASML:n  jäsenyritysten  asiantunJjoille  ja  pääMäjille  kohdenneMuna   henkilökohtaisena  verkkokyselynä  tutkimussovelluksessa  marraskuussa  2014.     Vastaajina  lähes  200  b2b-­‐asiantunJjaa  ja  pääMäjää  eri  toimialoilta.   Vastaajien  henkilö-­‐  tai  yritysJetoja  ei  ole  yhdisteMy  vastauksiin.   Vastaamiseen  ei  liiMynyt  palkintoja  tai  arvontoja.     ASML:n  henkilökunta  ei  vastannut  kyselyyn.     KÄYTETTY  ASTEIKKO     5  ErinomaisesJ,  4  Hyvin,  3  KohtuullisesJ,  2  TyydyMäväsJ,  1  HuonosJ     RAPORTISSA  NÄKYVÄT   Kysymys  sellaisena  kuin  ne  vastaajille  esiteUin.   Kysymyskohtainen  vastauskeskiarvo.   Kysymyskohtaiset  vastaajamäärä-­‐  ja  %-­‐jakaumat  suoraan  kyselysovelluksesta.     SELVITYS  KULUTTAJAVIRANOMAISTEN  LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ  -­‐  ASML,  Marraskuu  2014    
 4. 4.                              Asiakkuuksista eläville yrityksille ASML:n  jäsenyrityksiä  ovat  mm:  
 5. 5. SELVITYS  KULUTTAJAVIRANOMAISTEN  LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ  -­‐  ASML,  Marraskuu  2014                FOKUS  KULUTTAJAN  KANNALTA                                                              Keskiarvo  2,49/5            
 6. 6. SELVITYS  KULUTTAJAVIRANOMAISTEN  LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ  -­‐  ASML,  Marraskuu  2014              LIIKETOIMINTASEURAUSTEN  YMMÄRTÄMINEN                                          Huonos;  48%,  erinomaises;  1%                  Keskiarvo  1,75/5            
 7. 7. SELVITYS  KULUTTAJAVIRANOMAISTEN  LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ  -­‐  ASML,  Marraskuu  2014                              TOIMIALAN  ERITYISYMMÄRRYS                                        Huonos;  51%,  erinomaises;  1%                  Keskiarvo  1,62/5            
 8. 8. SELVITYS  KULUTTAJAVIRANOMAISTEN  LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ  -­‐  ASML,  Marraskuu  2014       UUDEN  TEKNOLOGIAN  JA   LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN  YMMÄRRYS                                   Huonos;  48%,  erinomaises;  1%                        Keskiarvo  1,64/5            
 9. 9. SELVITYS  KULUTTAJAVIRANOMAISTEN  LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ  -­‐  ASML,  Marraskuu  2014          TIEDON  HYÖDYNTÄMINEN  ILMIÖN  ANALYSOINNISSA                                          Huonos;  31%,  erinomaises;  1%                  Keskiarvo  1,75/5            
 10. 10. SELVITYS  KULUTTAJAVIRANOMAISTEN  LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ  -­‐  ASML,  Marraskuu  2014                CASE-­‐YMMÄRRYKSEN  HANKKIMINEN                                      Huonos;  46%,  erinomaises;  1%                  Keskiarvo  1,56/5            
 11. 11. SELVITYS  KULUTTAJAVIRANOMAISTEN  LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ  -­‐  ASML,  Marraskuu  2014       KILPAILULLISTEN  VAIKUTUSTEN  HUOMIOINTI     (kv.  vs  suomalaiset)                                            Huonos;  58%,  erinomaises;  1%                  Keskiarvo  1,49/5            
 12. 12. SELVITYS  KULUTTAJAVIRANOMAISTEN  LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ  -­‐  ASML,  Marraskuu  2014       KONNAT  KURIIN?                                            Huonos;  57%,  erinomaises;  1%                  Keskiarvo  1,57/5            
 13. 13. SELVITYS  KULUTTAJAVIRANOMAISTEN  LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ  -­‐  ASML,  Marraskuu  2014       VIESTINNÄN  OBJEKTIIVISUUS                                          Huonos;  31%,  erinomaises;  1%                  Keskiarvo  1,99/5            
 14. 14. LIITE:  Vastaajien  ”Vapaa  sana”-­‐osioon  kirjoi=amia  kommen=eja            1     KommenMeja  pyydeUin  seuraavasJ:  ”AsiantunJjan  vapaa  sana.    Arvostamme  kovasJ,  jos  voit  vielä  vapaasJ  kommentoida  esillä  olevaa   asiaa  vielä  omin  sanoin  mielipiteilläsi,  kokemuksillasi  tai  muulla  tavoin.  Kirjoita  vapaat  kommenUsi  tähän:”     Kulu$ajaviranomaisilla  ei  ole  käsitystä  siitä,  mitä  vaikeuksia  (toiminnan  hitau$a,  teho$omuu$a,  lisäkustannuksia  jne.)  yrityksille  käytännössä  tulee   heidän  toimintansa  seurauksena.  Asioita  pitäisi  tarkastella  sekä  kulu$ajan  e$ä  yri$äjän  näkökulmasta  tasapuolises=,  mikä  ei  tällä  hetkellä  toteudu   lainkaan.  Heidän  toimintansa  tällaisena  taloudellisena  aikana  vaikeu$aa  yritysten  toimintaa  en=sestään,  eikä  se  ole  lähelläkään   tarkoituksenmukaista  toimintaa.     Aivan  liian  vähän  mie=tään  päätösten  todellisia  seurauksia  ja  vaikutuksia.  Kulu$ajia  pitää  =etenkin  suojella,  mu$a  eivät  ihmiset  nyt  ihan  idioo$eja   ole.  Esim.  lakiteks=en  pakollisuus  TV-­‐mainonnassa  on  naure$avalla  tasolla.  Suoraan  siitä  ei  kuitenkaan  pysty  ostamaan.     Kulu$ajaviranomaiset  ovat  usein  täysin  sokeita  sille,  mitä  heidän  päätökset  aiheu$avat  suomalaiselle  liike-­‐elämälle.     Kulu$ajaviranomaisten  vaateet  voivat  pahimmillaan  viedä  busineksen  pohjan  koko  toimialalta.  Järki  ja  kohtuus  kaikessa.     Mones=  tuntuu  e$ä  varsinkin  selvissä  tapauksissa  joissa  asia  ratkeaisi  sillä  e$ä  kulu$ajaviranomainen  tekisi  kulu$ajalle  selväksi  myös  kulu$ajan   velvollisuudet  yksi$äisessä  =lanteessa,  he  kokevat  useammin  e$ä  on  mielekkäämpää  ylläpitää  byrokraaGsen  työn  määrää  ja  viedä  kaikkien   kallisarvoista  aikaa.  Tämä  sano$una  en  toki  =edä  kuinka  usein  oikovat  suoraan  kulu$ajan  väärää  mielikuvaa.     Mielestäni  kulu$ajaviranomaisen  käsitys  kulu$ajan  ymmärryksestä  on  luoka$oman  alhainen.  Vaikka  laske$aisiin,  e$ä  säännöt  tehtävä  90%   ymmärryksen  mukaan,  on  ajatus  asiakkaan  ymmärryksestä  sil=  heikko.      Lisäksi  kulu$ajaviranomainen  ei  ole  sopeu$anut  arvioitaan  muu$uvaan   markkinatalouteen.  On  kaiken  kaikkiaan  Suomen  etu,  e$ä  suomalaisilla  yrityksillä  menee  hyvin.  Suomalainen  kulu$aja  on  valveutunut  monin  tavoin  ja   osaa  toimia  eri  ärsykkeiden  ympäröivässä  =lanteissa  varsin  hyvin.   SELVITYS  KULUTTAJAVIRANOMAISTEN  LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ  -­‐  ASML,  Marraskuu  2014    
 15. 15. LIITE:  Vastaajien  ”Vapaa  sana”-­‐osioon  kirjoi=amia  kommen=eja          2     Vuonna  2014  etämyyn=sääntöjen  muutos  aiheuG  pääasiassa  pelkän  lomakkeen,  josta  ei  ole  juurikaan  iloa  kenellekään:  ei  asiakkaalle  eikä  yritykselle   joka  tuo$eitaan  etämyyn=nä  myy.  Hommaan  oli  panoste$u  varmaan  pitkään  mu$a  lopputulos  oli  turha  A4-­‐lomake.       Kaikkien  val=on  virastojen  pitäisi  siirtyä  nykyaikaan  ja  arvioida  vähän  uudestaan  toimintansa  perusluonne$a.  Heidän  pitäisi  olla  neuvoja  ja  au$ava   virasto  eikä  "rakkikoira",  joka  räksy$ää  mitä$ömistä  asioista  =etämä$ä  niistä  syvällisemmin.  O$een  pitäisi  olla  myös  liiketoimintaa  kehi$ävä  ja   edistävä  eikä  voimakkaas=  rajoi$ava,  mitä  se  näy$ää  nyt  olevan.  Suomella  ei  yksinkertaises=  ole  varaa  siihen  e$ä  näitä  asioita  arvioidaan  60-­‐luvun   metodeilla.       Juuri  "Konnat  kuriin"  olisi  tässä  =lanteessa  se  mihin  viranomaisten  tulisi  keski$yä.  Myös  ko=maisten  yrityksien  tulisi  keski$yä  enemmän  siihen  kuin   syrjäy$ämään/vasikoimaan  ko=maisia  kilpailijoitaan  kulu$ajaviranomaisille.       Joskus  tuntuu  e$ä  käytännön  järkeä  saa  ja  pitää  käy$ää.  Konnat  ovat  harvemmin  suomalaisia  yrityksiä,  jotka  arvostavat  omaa  asiakassuhde$aan  ja   haluavat  pitää  sen  kunnossa.  Joskus  lakimuutos  jopa  pako$aa  aiempaa  epäselvempään  vies=ntään  kulu$ajan  kannalta.       Korostaisin  yhteistyötä.  Toimiala  haluaa  konnat  kuriin.  Me  halutaan  yhteistyötä  toimialana  viranomaisten  kanssa.  Pu=n-­‐Stalin-­‐Kekkonen  -­‐linjan   sanelu  ei  ole  tätä  päivää.      Ollaan  kulu$ajien  ja  yritysten  puolella  kaikki  kuitenkin.                 Esimerkkinä  kulu$ajaviranomaisen  ymmärtämä$ömyydestä  oli  esim.  verkkokauppa,  jossa  katsotaan  e$ei  kulu$aja  =lausta  tehdessään  ymmärtäisi   e$ä  tuote  tulee  maksaakin.  Viranomaisen  tulisi  ymmärtää  e$ei  rajoituksillaan  turhaan  vaikeuta  täysin  rehellises=  toimivien  yritysten  liiketoimintaa  ja   siten  vaaranna  työpaikkoja.  Tulisi  keski$yä  selkeäs=  räikeisiin  markkinoin=rikkeisiin  selkeäs=  lai$omuuden  rajoilla  toimivissa  yksi$äisissä  yrityksissä   eikä  kohdistaa  toimia  johonkin  koko  alaan  ja  sen  liiketoimintaan.    Tulisi  myös  ymmärtää  e$ä  suomalainen  kulu$aja  on  osaava  eikä  tarvitse  turhaa   holhousta.   SELVITYS  KULUTTAJAVIRANOMAISTEN  LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ  -­‐  ASML,  Marraskuu  2014    
 16. 16. LIITE:  Vastaajien  ”Vapaa  sana”-­‐osioon  kirjoi=amia  kommen=eja        3     Kulu$ajaviranomainen  on  tänä  päivänä  liian  ylimielinen  ja  käy$ää    asemavaltaansa  liikaa.    Miten  rehelliset,  kovas=  työtätekevät  yritykset  ja   kulu$ajaviranomaiset  voisivat  yhdistää  voimavaransa  ja  saada  liiketaloudelliset  epärehelliset  ja  kulu$ajia  huijaavat  "kelmit"  pois  markkinoilta?       Kulu$ajaviranomaiset  puu$uvat  rajuin  o$ein  sellaisiin  kohteisiin,  joihin  pääsevät  kiinni  =  suomalainen  toimija.  Ulkolaiset,  suoranaiset  huijarit  saavat   mellastaa  vapaas=,  eikä  niistä  edes  =edoteta/varoiteta  kulu$ajia,  vaikka  on  ote$u  tutkintaan.         Kulu$ajavirasto/Kilpailu-­‐  ja  kulu$ajavirasto  on  profiloitunut  eri$äin  posi=ivises=  hyvin  asiantuntevilla  tekijänoikeuslausunnoillaan  ja   -­‐kannanotoillaan.  Tästä  täydet  10  piste$ä!  Sen  sijaan  ulkomaisten  toimijoiden  räikeät  lain-­‐,  oikeuskäytännön-­‐  ja  viranomaisohjeidenvastaiset   mene$elyt  muun  muassa  markkinoinnissa  jatkuvat  vuodesta  toiseen  ilman  e$ä  kulu$ajaviranomainen  olisi  tehokkaas=  puu$unut  asiaan.       Epäkoh=in  tulee  puu$ua  he=  ja  niin,  e$ä  epäeeGnen  ja  väärä  toiminta  lakkautetaan.  Ei  voi  eikä  saa  olla  mahdollista,  e$ä  sellainen  toiminta  saa   jatkua.  Vaiku$aa  kaikkien  tekemisiin  nega=ivises=.       Osaaminen  on  =etyillä  sektoreilla  ihan  hyvää.    Mu$a  pakko  sanoa,  e$ä  välillä  tuntuu  siltä,  e$ä  pääosin  viranomainen  paapoo  sellaisten  kulu$ajien   tarpeita,  jotka  itse  syövät  toisten  kulu$ajien  pöydässä  väärinkäytöksillään.  Viranomaiset  voisivat  keski$yä  väärin  toimiviin  yrityksiin  ja  kulu$ajiin,  5  %   yrityksistä  ja  kulu$ajista  aiheu$avat  95  %  kaikista  ongelmista.       Kulu$ajaviranomaiset  tulisi  saada  kohdentamaan  toimintansa  ennen  kaikkea  lai$omas=  toimiviin  yrityksiin.  Viranomaisilla  pitää  olla  enemmän   toimialatuntemusta.       Vahva  käsitykseni  on,  e$ä  viranomainen  puu$uu  pääsääntöises=  hyvin  toimivien  toimijoiden  toimiin,  koska  ei  saa  helpos=  lakia  nouda$ama$omia   "konnia  kuriin".  Kilpailu=lanteessa  tämä  on  väärin.    Lisäksi  monissa  tapauksissa  kulu$ajat  on  eri$äin  tyytyväisiä,  ja  ymmärtävät  asiat  oikein,  vaikka   viranomaiset  katsovat  ongelmia  olevan.     SELVITYS  KULUTTAJAVIRANOMAISTEN  LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ  -­‐  ASML,  Marraskuu  2014    
 17. 17. LIITE:  Vastaajien  ”Vapaa  sana”-­‐osioon  kirjoi=amia  kommen=eja        4     Kokemukseni  mukaan  kulu$ajaviranomainen  ei  tunnu  valvovan  kulu$ajan  etua,  ja  asiakaslähtöistä  toimintaa  vaan  pikemminkin  "lain  kirjainta",  jopa   kulu$ajan  vahingoksi.     Tuntuu  siltä,  e$ä  kulu$ajaviranomaiset  viilaavat  pilkkua  viilaamisen  vuoksi,  ei  kulu$ajan  etujen  varmistamiseksi.  Olisi  tärkeää  keski$yä  siihen,  mikä   oikeas=  on  asiakkaalle  parasta  ja  tarvi$aessa  muu$aa  sen  pilkun  paikka  vastaamaan  tarve$a.  On  myös  muiste$ava,  e$ä  vies=ntä-­‐  ja  asioin=muodot   ovat  muu$uneet  viimeisen  10  vuoden  aikana  niin  paljon,  e$ä  asioita  on  pakko  mieGä  uusiksi  jo$a  saataisiin  toiminta  aidos=  kulu$ajaystävälliseksi.     Kulu$ajaa  taitaa  si$enkin  kiinnostaa  enemmän  maan  talous  ja  tulevaisuus  ja  sen  seurauksena  oma  tulevaisuus,  kuin  ilmoitusten  fonGkoko,  onko   ton$u  aikuinen  vai  lapsi,  tai  saako  kuvassa  hymyillä  vai  ei.     Suurimpia  toistuvaispuu$eita  on  kulu$ajaviranomaisten  puute  ymmärtää  esim.  vakuutustoimialalla  liioitellun  kulu$ajansuojan  päätyvän  kulu$ajien   itsensä  makse$avaksi  kohoavina  vakuutusten  hintoina.  Kun  uu$a  suojaa  ehdotetaan  tai  uu$a  lainsäädäntöä  valmistellaan,  kulu$ajaviranomaisten   tulisi  tehdä  huolellisia  vaikutusarvioita  suojan  vaikutuksista  hintoihin  ja  tuo$eiden  ka$avuuteen  ja  laatuun.  Uusi  tarpeeton  tai  ylimitoite$u  suoja   kääntyy  helpos=  itseään  vastaan  kokonaisvaikutusarvioinnissa.  Näin  kulu$ajaviranomaiset  eivät  useinkaan  mene$ele,  koska  kulu$ajien  koko-­‐naisetu   ei  niitä  väl$ämä$ä  kiinnosta  vaan  kova  tarve  osoi$aa  toimintansa/virkojensa  tarpeellisuus  lopu$omalla  suojan  lisäämisellä.       Varsin  todellisuudesta  irtautuneelta  tuntuu  usein,  ja  kärpäsistä  tulee  härkäsiä.  Sekä  yritysten  e$ä  asiakkaiden  elämä  vaikeutuu  kun  lillukanvarsia   aletaan  vah=a  yhtäkkiä.  Säätelyllä  kuristetaan  suomalainen  yri$äjyys  hengiltä!     Tulisi  keski$yä  oleellisiin  asioihin  pikkutarkan  näpertelyn  sijaan.  Suomen  kilpailukykyä  globaalis=  pitää  ajatella  enemmän.     Toiminta  näy$ää  perustuvan  aivan  liian  paljon  yksi$äisiin  tapauksiin  ja  valituksiin,  jotka  eivät  anna  oikeata  kokonais-­‐kuvaa  kyseisen  toimialan   yleisestä  tavasta  hoitaa  asiakassuhteitaan.   SELVITYS  KULUTTAJAVIRANOMAISTEN  LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ  -­‐  ASML,  Marraskuu  2014    
 18. 18. LIITE:  Vastaajien  ”Vapaa  sana”-­‐osioon  kirjoi=amia  kommen=eja        5     Kulu$ajaviranomaisten  toiminta  on  usein  "ad  hoc"  pohjaista  ja  itse  ongelman  suuruuteen/laajuuteen  ei  kiinnitetä  rii$äväs=  ja  konsultoin=  alan   järjestöjen  kanssa  on  usein  sanelua  -­‐  tästä  onnistunut  poikkeus  on  aikakausleh=liiton  ja  KA:n  yhteistyö  telemarkkinoin=in  lii$yvien  lieveilmöiden   poistamisessa.     Oleellista  olisi  keski$yä  oleelliseen.  Huonon  arvioni  perustelen  yleisellä  käsitykselläni  virkamiesten  toimista.  Virka-­‐koneisto  pyöri$ää  pääosin   epäoleellisia  pilkunviilauksia  ja  kuormi$aa  näin  itsensä  ulos  aidosta  kehi$ämistyöstä.        Ikävintä  on  selkeiden  vastausten  ja  johtopäätösten   puu$uminen  ja/tai  saama$a  jääminen.     Viranomaisen  vaa=mukset  tulkintojen  tai  säädösten  kiristämisestä  eivät  saisi  perustua  yksi$äistapauksiin  tai  mutu-­‐tunnelmiin,  vaan  todenne$uihin,   merki$äviin  markkinaongelmiin.     Kulu$ajaviranomaiset  ovat  pahas=  jällessä  digitaalisesta  kehityksestä  ja  sen  kulu$ajille  tuomista  mahdollisuuksista  ja  hyödyistä.  Viranomaiset   keski$yvät  useimmiten  mahdollisiin  nega=ivisiin  vaikutuksiin,  jotka  usein  ovat  vain  marginaa-­‐lisia.  Kieltoja  luodaan  usein  heppoisin  perustein  ja  vain   muutamien  kulu$ajilta  tulleiden  soraäänien  ja  valitusten  perus-­‐teella.  Usein  myös  viranomaisilla  on  tarve$a  suojata  oma  tausta,  niin  e$ei  heidän   toimintaansa  sekä  velvoi$eiden  täy$ämistä  pystytä  moiGmaan.    Kulu$ajaviranomaisten  pitäisi  tehdä  enemmän  yhteistyötä  sekä  kulu$ajien  e$ä   organisaa=oiden  kanssa  saadakseen  paremman  kuvan  kokonais=lanteesta  sekä  siihen  vaiku$avista  tekijöistä.  Enem-­‐män  pitäisi  keski$yä   mahdollistamaan  uudet  ja  hyvät  palvelut  eikä  ase$aa  esteitä  palvelujen  laadun,  innovaa=oiden,  kilpailukyvyn  sekä  tehokkuuden  kehi$ämiselle.     yst.terv.  Janne  Kivimäki     Heidän  tulisi  huomioida  kannanotoissaan/  päätöksissään  paremmin  suomalaisten  kokonaisetu  (vrt  ulkolainen  kilpailu).               Suomen  viranomaiset  ja  lainsäädäntö  tappavat  käytännössä  ko=maisen  verkkoliiketoiminnan.  Ko=maiset  toimijat  joutuvat  toimimaan  ahtaammalla   toimintakentällä,  jolloin  kansainväliset  kilpailijat  (joilla  on  ihan  eri  pelisäännöt)  valtaavat  markkinat.   SELVITYS  KULUTTAJAVIRANOMAISTEN  LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ  -­‐  ASML,  Marraskuu  2014    
 19. 19. LIITE:  Vastaajien  ”Vapaa  sana”-­‐osioon  kirjoi=amia  kommen=eja          6     Kulu$ajaviranomaisten  ja  =etosuojavaltuutetun  kannanotot  jotka  eivät  perustu  syvälliseen  eri  toimintojen  asiantuntemukseen,  aiheu$aa  yrityksille   valtavas=  ylimääräistä  selvitystyötä.  Esim.  digitaalinen  tunnistaminen.  Tätä  kallista  selvitystä  tehdään  lakimiesten  kau$a  ja  tätä  =etys=  tehdään   kerta  toisensa  jälkeen.  Mikään  vastaus  ei  tyydytä  vaikka  on  lain  ja  kansainvälisen  tulkinnan  mukainen.  Osa  ratkaisuista  on  kansallisia  puuhasteluja   joilla  miellytetään  polii=kkoja  esim.  bonusjärjestelmien  rajoi$amisen  selvitykset  ja  käsi$ämä$ömiä  vrt.  EU:ssa  ja  ulkomailla  oleviin  käytäntöihin.  Tällä   toiminnalla  saadaan  hyvin  hankaloite$ua  Suomen  pärjäämistä  kansainvälisessä  kilpailussa.     Heidän  tulisi  huomioida  kannanotoissaan/  päätöksissään  paremmin  suomalaisten  kokonaisetu  (vrt.  ulkolainen  kilpailu).               Suomen  viranomaiset  ja  lainsäädäntö  tappavat  käytännössä  ko=maisen  verkkoliiketoiminnan.  Ko=maiset  toimijat  joutuvat  toimimaan  ahtaammalla   toimintakentällä,  jolloin  kansainväliset  kilpailijat  (joilla  on  ihan  eri  pelisäännöt)  valtaavat  markkinat.     Kulu$ajaviranomaisten  ja  =etosuojavaltuutetun  kannanotot  jotka  eivät  perustu  syvälliseen  eri  toimintojen  asiantuntemukseen,  aiheu$aa  yrityksille   valtavas=  ylimääräistä  selvitystyötä.  Esim.  digitaalinen  tunnistaminen.  Tätä  kallista  selvitystä  tehdään  lakimiesten  kau$a  ja  tätä  =etys=  tehdään   kerta  toisensa  jälkeen.  Mikään  vastaus  ei  tyydytä  vaikka  on  lain  ja  kansainvälisen  tulkinnan  mukainen.  Osa  ratkaisuista  on  kansallisia  puuhasteluja   joilla  miellytetään  polii=kkoja  esim.  bonusjärjestelmien  rajoi$amisen  selvitykset  ja  käsi$ämä$ömiä  vrt.  EU:ssa  ja  ulkomailla  oleviin  käytäntöihin.  Tällä   toiminnalla  saadaan  hyvin  hankaloite$ua  Suomen  pärjäämistä  kansainvälisessä  kilpailussa.     Globaali  näkemys  on  usein  puu$eellinen  -­‐  keskitytään  liiaksi  ko=markkinoihin.  Uuden  teknologian  ak=ivinen  ja  varhainen  seuranta  ja  vaikutukset   huomioiminen  puu$eellista.     On  eri$äin  epätyydy$ävä  =lanne,  kun  kulu$ajaviranomainen  ei  ota  yritystä  edes  vastaan  silloin,  jos  yrityksellä  on  tarve  keskustella  esim.  uudesta   tuote-­‐  tai  palvelukonsep=sta  kulu$ajansuojan  kannalta.  Toivomme  enemmän  panostusta  neuvontaan  ja  neuvo$eluihin.       SELVITYS  KULUTTAJAVIRANOMAISTEN  LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ  -­‐  ASML,  Marraskuu  2014    
 20. 20. Vastaajien  ”Vapaa  sana”-­‐osioon  kirjoi=amia  kommen=eja        7     Liian  usein  kulu$ajaviranomaisen  näkökulmasta  tulkitaan,  e$ä  yritys  toiminnallaan  on  väärässä.    Aliarvioidaanko  kulu$ajaviranomaisen  toimesta   suomalaista  kulu$ajaa  liikaa,  e$ä  hän  ei  osaa  pää$ää  omista  asioistaan  ja  samalla  osaa/joudu  o$aa  vastuuta  toimistaan  ja  tekemisistään?     Mones=  yhteys  kulu$ajaan  ja  "=eto"  siitä,  mikä  on  lain  mukaan  korva$avaa  ja  miten,  olisi  mahdollista  oikaista  jo  siinä  vaiheessa  kun  valitus  otetaan   käsi$elyyn,  mu$a  viranomaisen  välitystoimisto  painaa  tehokkaas=  forward-­‐näppäintä  ja  kauppias  selvi$äköön  asiansa.     Kutakin  toimialaa  valvovat  viranomaiset  toimivat  monessa  suhteessa  vielä  kulu$ajaviranomaisia  =ukemmin  mm.  lain  säännösten  tulkinta  vain   kulu$ajamyönteises=.     Ehkä  enemmän  neuvonpitoa  puolin  ja  toisin  kuin  kirje  vastausvaa=muksella.     Ne  tapaukset,  joissa  asiakkaamme  ovat  olleet  yhteydessä  kulu$ajaviranomaiseen  ja  heiltä  on  ote$u  meihin  yhtey$ä  on  aina  pysty$y  selvi$ämään   eri$äin  hyvässä  hengessä  ja  asiallises=,  sekä  kaikkia  osapuolia  tyydy$ävällä  tavalla.    Joten  oma  kokemuksemme  kulu$ajaviranomaisten  toiminnasta   on  eri$äin  hyvä.  Vaikkakin  vain  pariin  kokemukseen  perustuva.     Olisi  reilua  jos  kulu$ajaviranomaiset  valvoisivat  kaikkia  samalla  toimialalla  toimivia  yhtä  =ukas=.  Näin  ei  valite$avas=  ole.  Mieltä  vaaditaan   pilkuntarkkuu$a  ja  kilpailija  saa  jä$ää  kaiken  olennaisen  kertoma$a.  Jo  vuosia.     Kulu$ajaviranomainen  toimii  kulu$ajan  etujen  mukaises=.  Mielestäni  kulu$ajan  etu  ei  kuitenkaan  ole  se,  e$ä  kulu$ajaviranomainen  pää$ää  mitkä   ovat  kulu$ajan  etuja.  Myös  kulu$ajaviranomaisen  pitäisi  osata  katsoa  ja  o$aa  huomioon  kokonaisuuden  -­‐  yrityksen  ja  kulu$ajan  välinen  suhde,   vuorovaikutus  ja  niihin  lii$yvät  tapauskohtaiset  tekijät.     Vastuu  ei  ole  yksin  kulu$ajaviranomaisilla.    Keskinäinen  yhteistyö  paranee  olennaises=,  jos  ja  kun  toimialat  ovat  itse  ak=ivisia  viranomaisten  suuntaan   ja  vaihtavat  =etoa  etukäteen  eikä  vasta  kun  "=lanne  on  päällä”.   SELVITYS  KULUTTAJAVIRANOMAISTEN  LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ  -­‐  ASML,  Marraskuu  2014    
 21. 21. Vastaajien  ”Vapaa  sana”-­‐osioon  kirjoi=amia  kommen=eja        8     Kulu$ajaviranomaisen  päätökset  voivat  antaa  etua    jos  kilpailullista  näkökohtaa  huomioidaan  tarpeeksi.  Minusta  nämä  päätökset  tulisi  hyväksy$ää   kilpailuviranomaisen  toimesta  tai  ennen    päätöksiä  tulisi  olla  osasto  jonka  tehtävänä  olisi  selvi$ää  laajas=  kaikki  kilpailulliset  vaikutukset  niissä   toimialoissa  joilla  on  samankaltaista  toimintaa.     Päätäntämalli  tuntuu  olevan  kankea  ja  vastuu  ilmeises=  puu$uu.  Tavoi$eiden  kirkastus  olisi  paikallaan  niin  saataisiin  toimivampia  sääntöjä.     Kulu$ajaviranomaiset  valvovat  liikaa  epäolennaisia  asioita,  hai$aavat  =etämä$ömyydellään  reilua  ja  rehellistä  liike-­‐toimintaa  eivätkä  keskity   todellisiin  kulu$ajan  ongelmiin.  Yritykset  kuriin  jotka  huipu$aa  asiakkaita  -­‐  näihin  kunnon  voimavarat  ja  näpertely  pois.      On  myös  pelo$avaa,  e$ä   viranomainen  joka  "vihaa"  liike-­‐elämää,  kokee  kaikkien  yri$äjien/yritysten  olevan  oman  edun  tavoi$elijoita  tekee  päätöksiä  näin  haitaten  liike-­‐ elämää.       Kulu$ajaviranomaiset  voisivat  myös  valistaa  kulu$ajia  paremmin  omista  oikeuksistaan  mu$a  myös  omasta  VASTUUSTAAN.  Tuntuu,  e$ä   yhteiskunnan  trendi  "ihmisellä  ei  ole  mitään  vastuuta  omista  tekemisistään"  on  myös  levinnyt  kulu$ajaviranomaisiin.  Uskon,  e$ä   kulu$ajaviranomainen  on  tärkeä  taho  kaikille  kansalaisille  ja  toivoisin  heille  kykyä/koulutusta  ja  resursseja  puu$ua  oikeisiin  ongelmiin.     Kulu$ajaviranomainen  voisi  kysyä  asiakkaalta,  onko  hän  o$anut  yhtey$ä  myyjään?  Usein  tulee  kulu$ajaviranomaiselta  pitkäkirje  jossa  selitetään   jotain  ihan  päivänselvää  asiaa  joka  olisi  hoitunut  ihan  normaali  reklamaa=okäytännön  mukaan.    Ihan  turhaan  kulu$ajaviranomainen  tekee  asiasta   kirjallisen  korjauspyynnön.  Maalaisjärjen  käy$öä  kulu$ajaviranomaiselle.     Epäkoh=in  puu$uminen  pitää  saada  nopeammaksi  ja  niiden  selvi$ely  läpinäkyväksi.  Epäkoh=a  ja  ongelmia  pitäisi  pystyä  käymään  kasvotusten   asianosaisten  kanssa  läpi.  Pelkkä  anonyymi  lakimiehen  geneerinen  lausunto  on  aivan  tyhjänpäiväinen.     Kulu$ajaviranomainen  lähtee  usein  siitä  e$ä  kaikki  yh=öt  huijaavat,  ja  kaikki  markkinoin=  ja  mainonta  on  pahasta.  Eivät  esim.  koskaan  ota  sellaista   huomioon  e$ä  monille  kulu$ajille  on  hyvin  paljon  hyötyä  mainonnasta  ja  markkinoinnista  sillä  näin  he  saavat  =etoa  myös  uusista  tuo$eista,  uudesta   teknologiasta  tai  uusista  hinnoista.   SELVITYS  KULUTTAJAVIRANOMAISTEN  LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ  -­‐  ASML,  Marraskuu  2014    
 22. 22. Vastaajien  ”Vapaa  sana”-­‐osioon  kirjoi=amia  kommen=eja        9     Kulu$ajaviranomainen  lähtee  usein  siitä  e$ä  kaikki  yh=öt  huijaavat,  ja  kaikki  markkinoin=  ja  mainonta  on  pahasta.  Eivät  esim.  koskaan  ota  sellaista   huomioon  e$ä  monille  kulu$ajille  on  hyvin  paljon  hyötyä  mainonnasta  ja  markkinoinnista  sillä  näin  he  saavat  =etoa  myös  uusista  tuo$eista,  uudesta   teknologiasta  tai  uusista  hinnoista.     Sanonta  "lapselta  on  =kkari  helppo  viedä"  kitey$ää  ehkä  meidän  näkökulmamme.    Haasteellisempia  asioita  katsotaan  si$en  sormien  läpi.     Kulu$ajaviranomaiset  muodostavat  kantansa  muutaman  heille  vali$avan  kulu$ajan  perusteella.  He  eivät  huomioi  lainkaan  sitä  suurta  joukkoa,  joilla   asiat  ovat  hyvin.  Mones=  näiden  muutaman  jutun  perusteella  tehdään  päätöksiä,  jotka  hankaloi$avat  yritysten  toimintaa  sekä  muiden  asiansa   hoitavien  kulu$ajien  toimintaa.  Kulu$ajaviranomainen  ei  myöskään  perusta  kantaansa  tutkimuksiin.  Heidän  mielipiteensä  ovat  lähinnä  mutu-­‐ tuntumaan  perustuvia.    Heille  muutamasta  tapauksesta  muodostuu  ns.  yleinen  totuus.     Mielestäni  kulu$ajaviranomaiset  puu$uvat  liikaa  asioihin  joiden  ongelmat  juontavat  muutaman  ammaGvali$ajan  reklamaa=oihin.  Olisi  hyvä   ymmärtää  myös  kokonaisuus  ja  rajoitusten  kokonaisvaikutukset  toimialalle  ja  työllisyyteen.     Viime  aikoina  "sammakoiden"  määrä  on  ollut  voimakkaassa  kasvussa.     Digitaalinen  liiketoiminta  on  niin  suuressa  muutoksessa,  e$ä  kulu$ajaviranomaisen  on  laite$ava  paljon  resursseja  tähän.  Esim.  verkko-­‐ostaminen  ja   datan  hyötykäy$ö  muu$uvat  koko  ajan,  mu$a  viranomainen  ei  meinaa  pysyä  mukana.  Kuinka  suuria  investointeja  ja  panostuksia  yritykset  joutuvat   tekemään  esim.  EU-­‐tason  =etosuojauudistuksen  myötä.       Kun  kulu$ajaviranomainen  mieGi  lakisäädöksiä  jonkin  toiminnan  estämiseksi  pitäisi  ehkä  mieGä  edistääkö  se  työllistämistä  ja  kilpailua   liiketoiminnassa.  Nyt  voi  olla  e$ä  jotkin  lakimuutokset  tai  määräaikaisetkin  sellaiset  eivät  väl$ämä$ä  ainakaan  piristä  talouden  =lanne$a.     SELVITYS  KULUTTAJAVIRANOMAISTEN  LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ  -­‐  ASML,  Marraskuu  2014    
 23. 23. Vastaajien  ”Vapaa  sana”-­‐osioon  kirjoi=amia  kommen=eja        10     Viranomaisten  välinen  =edonkulku  heikkoa,  toinen  viranomainen  suorastaan  kieltää  saman  mitä  toinen  vaa=i,  lievem-­‐pi  versio  on  vain  se,  e$ä  toinen   kieltää  ja  toinen  sallii.     Omat  kokemuksemme  kulu$ajaviranomaisista  ja  yhteistyöstä  heidän  kanssaan  ovat  posi=ivisia.     Terve  yleinen  julkisuudessa  käsitelty  kriiGsyys  kulu$ajaviranomaistoimintaa  kohtaan  ja  ennen  kaikkea  sen  kulloinkin  ajamia  yksi$äistapauspäätöksiä   kohtaan  on  suhteellisen  vähäistä  Suomessa.  Osin  tämä  tuntuu  johtuvan  viranomais-­‐ten  omasta  asemavaltuutukseen  perustutuvasta  liiallisesta   itsetyytyväisyydestä  mu$a  myös  ulkopuolisten,  mukaanlu-­‐kien  media,  pidä$äytymisessä  vain  yhdensuuntaiseen  viranomaisvalmistelujen  ja  tehtyjen   päätösten  kri=iki$ömään  toistamiseen  =edo$amisessa.      Tästä  posi=ivisena  poikkeuksena  ASML:n  kriiGsyys  alan  hyväksi.     Yrityksien  ja  kokonaisien  alojen  vaarantaminen  uusilla  säännöksillä  olisi  välte$ävä.  Tuhansien  ihmisten  työ$ömyy$ä  pitäisi  punnita  vastaan  uusia   lakiehdotuksia  ja  silloin  pitää  taustat  ja  tulokset  eri$äin  laajas=  selvi$ää.         SELVITYS  KULUTTAJAVIRANOMAISTEN  LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSESTÄ  -­‐  ASML,  Marraskuu  2014    

×