Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

PDU Riera de Caldes - Presentació final

1.950 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Viajes, Empresariales
 • DOWNLOAD THAT BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book that can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer that is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money That the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths that Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sé el primero en recomendar esto

PDU Riera de Caldes - Presentació final

 1. 1. LA RIERA DE CALDES PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMB Integrants grup 3: Aïda Alemany Marc Blázquez Eduard Boix Mireia González Raquel Martínez Irene Molera Marta del Río Carlos Sánchez Tutors: Francesc Carbonell Santiago JuanMàster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 2. 2. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBÍndex I. AVALUACIÓ ESTRATÈGICA I TERRITORIAL - 1:50.000 I.I Introducció al PDU Riera de Caldes I . II Els espais oberts I . III El sistema urbà I . IV Activitat econòmica I.V Infraestructures i mobilitat I . VI Conclusions i estratègies II. DESENVOLUPAMENT DEL PDU RIERA DE CALDES - 1:25.000 ANÀLISI I DIAGNOSI DE L’ÀMBIT II . I Aproximació a l’entorn de la Riera de Caldes: Europa-Catalunya-RMB. II . II Dades clau i escenaris de futur: situació actual i horitzó 2026 II . III Esquema estratègic i propostes II . IV Anàlisi del sistema urbà II . V Anàlisi de l’activitat econòmica II . VI Anàlisi dels espais oberts II . VII Anàlisi del les infraestructures i traçat de l’eix de TP de la Riera de Caldes TEMES CLAU I PROPOSTA D’ORDENACIÓ II . VIII Espais de transició i continuïtat: estudi teixits i estructura de ciutat. II . IX Elements estructurants i àrees especialitzades industrials a equipar II . X Ordenació del Parc fluvial de la Riera de Caldes II . XI Les noves infraestructures viàries i ferroviàries. Oportunitats i propostes II . XII Estudi del transport públic. Tramvia amb plataforma reservada. III. ORDENACIÓ DETALLADA - 1:2.000 III . I Polígon industrial Riera de Caldes. Nova centralitat de l’activitat econòmica. III . II El Triangle i el Castell de Mogoda. Nova centralitat supramunicipal. IV. SÍNTESI I CONCLUSIONS. L’AVALUACIÓ ESTRATÈGICA TERRITORIALMàster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 3. 3. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBI. AVALUACIÓ ESTRATÈGICA I TERRITORIAL - 1:50.000 I. AVALUACIÓ ESTRATÈGICA I TERRITORIAL - 1:50.000 I.I Introducció al PDU Riera de Caldes I . II Els espais oberts I . III El sistema urbà I . IV Activitat econòmica I.V Infraestructures i mobilitat I . VI Conclusions i estratègiesMàster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 4. 4. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBI. AVALUACIÓ ESTRATÈGICA I TERRITORIAL I . I Introducció al PDU Riera de Caldes INTRODUCCIÓ A LA RIERA DE CALDES -Ordenació de l’àrea urbana entorn a la Riera de Caldes amb L’àmbit d’estudi de la Riera de Caldes es troba en la banda espais de transició i continuïtat entre els diferents teixits nord de l’àrea metropolitana de Barcelona (situat a 11 km de residencials productius i d’equipament. Sabadell, 13 de Granollers i a 25 km de Barcelona). És un àmbit fronterer entre les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental. -Concreció de l’eix ferroviari (o possible plataforma segregada d’autobús) de la Riera de Caldes, de forma coordinada amb els Geogràficament està situat entre la serralada litoral i la plans i projectes sectorials a desenvolupar. prelitoral, en la denominada depressió del Vallès, configurant un territori bàsicament pla. -Localització, dimensionat i definició dels elements estructurals d’ordenació de les àrees de nova centralitat a establir en relació amb els punts nodals de transport públic d’alta capacitat i desenvolupament de les àrees amb capacitat d’esdevenir pols urbans del conjunt, concretant-ne la localització i extensió, els elements estructurals de l’ordenació, les relacions amb la ciutat existent, els continguts pel que fa a usos i intensitats i el seu desenvolupament seqüencial pertinent. PDU d’estructuració de l’entorn urbà de la Riera de Caldes -El desenvolupament de les estratègies sobre conjunts d’Àrees El pla director es planteja sobre un territori amb alta ocupació especialitzades industrials a consolidar i equipar previstes en de sòl per teixits especialitzats residencials i industrials, però aquest pla territorial. amb escasses i petites centralitats urbanes pel que fa a les dimensions globals dels teixits consolidats. - Preservació, ordenació i potenciació del Parc fluvial de la Riera Amb la finalitat d’aconseguir aprofitar les potencialitats de Caldes com a element estructural de la futura àrea urbana d’aquest territori mitjançant el desenvolupament d’una àrea resultant i les seves connexions amb la resta del sistema d’espais urbana més completa i diversificada quant a usos i, per tant, oberts de protecció especial en coordinació amb el PDU de la més madura, el pla haurà de parar especial atenció als Plana agroforestal del Vallès. següents temes claus:Màster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 5. 5. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBI. AVALUACIÓ ESTRATÈGICA I TERRITORIAL I . II Els espais oberts El Pla parteix de la noció que els espais oberts són una part estructurant fonamental del territori Metropolità En el cas de la Riera de Caldes, aquest àmbit queda envoltat per quatre connectors, dos transversals que correspondrien a les Serralades prelitoral i litoral i dos longitudinals. Situat a lest un vinculat a Gallecs i en el segon cas un a loest de Polinyà. Es dóna el cas que tots dos no en vinculen amb làmbit de projecte visualment doncs gairebé tot el seu recorregut es desenvolupa a laltre vessant de les carenes. Els problemes a destacar per a sistemes despais oberts són dos: 1. La manca de connexió 2. La manca de protecció Cal una matriu despais oberts interconnectats amb lobjectiu de: 1. Garantir la diversitat del territori. 2. Preservar-ne la matriu biofísica 3. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables. 4. Preservar el paisatge com a valor social i actiu econòmic 5. Moderar el consum de sòl Valors intrínsecs: 1. La regió Metropolitana conté nombroses espècies, comunitats vegetals i hàbitats. 2. La gran diversitat dhàbitats de la regió metropolitana permet mantenir una elevada riquesa faunística. 3. Un dels processos clau de la funcionalitat del territori és la seva permeabilitat als fluxos ecològics. 4. Lactivitat agrícola, ramadera i forestal ha sofert en conjunt una notable davallada. Estructura i Funcionalitat: 1. Els espais protegits són necessaris per a mantenir àmbits amb elements i processos ecològics que es troben en bon estat amb una mínima intervenció. 2. Els connectors ecològics asseguren la funcionalitat ecològica dels espais protegits. 3. La resta de la matriu territorial acull nombrosos elements i processos de gran interès ambiental. Espais ocupats o per activitats futures. Cal adequar-hi les accions perquè els efectes de pertorbació siguin reduïts. 4. Presència delements de gran interès enmig de zones molt transformades.Màster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 6. 6. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBI. AVALUACIÓ ESTRATÈGICA I TERRITORIAL I . II Els espais oberts Serralada Prelitoral – Connector Transversal Gallifa ( Cingles de Sant Sadurní ) Carena Carena Riera de Caldes Riera de Caganell Riera de Polinyà Gallecs Riu Besós Connectivitat ecològica. Font: PTMB Serralada Litoral – Connector Transversal 1.- Planes fluvials LA RIERA : Principal element estructurador . Afluent del Besós. Amb caràcter torrencial. Paisatge típic de la plana Vallesana. Patrimoni Natural. Font: PTMB Espais oberts.Planejament. Font: PTMB Plànol de pendents Font: SNCZI 2.-Conreus tipics de la plana vallesana. 3.-Suaus carenes. Sup. < 20% V.Oriental: 46,6 % Sup. < 20% V.Occidental: 61,6 %Màster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 7. 7. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBI. AVALUACIÓ ESTRATÈGICA I TERRITORIAL I . II Els espais oberts El principal element estructuradors daquest àmbit és la Riera de Caldes. Aquest curs daigua vallesà és un dels afluents dels Besòs. Sinicia a Gallifa, als Cingles de Sant Sadurní, travessa la plana del Vallès passant per les poblacions de Caldes de Montbui, Palau-solità, Santa Perpètua de Mogoda i finalment arriba al Besòs entre Mollet i la Llagosta. El sistema despais oberts tenen un grau de protecció i gestió. Aquest sistema ha d´abastar més espais sense perjudici dels seus valors naturals o productius. Així que els reptes són: 1. Protecció de nous espais interconnectats al voltant dels espais protegits per la legislació sectorial. 2. Potenciació de la continuïtat dels espais oberts al llarg de les serralades. 3. Permanència de les àrees delevat valor agrari. 4. Preservació del mosaic agroforestal de les planes. 5. Protecció i millora de lestructura i funcionalitat dels sistema despais fluvials, lleres, riberes, zones humides i inundables. Afavorir la connectivitat del conjunt del territori, reduir riscos naturals associats i preservar-ne els valors naturals i paisatgístics. 6. Protecció dels espais despecial interès pel cicle hidrològic. 7. Adequació dels assentaments preexistents. 8. Potenciació del creixement compacte dels assentaments. 9. Preservació dels espais oberts de separació urbana. 10. Creació de directrius pròpies pels espais intersticials i periurbans. 11. Detecció dels punts crítics per a la connectivitat ecològica generats per les infraestructures. 12. Protecció dels espais litorals lliures durbanització. 13. Reducció dels riscos naturals. Premisses bàsiques que han de seguir totes les propostes elaborades en diversos plans. Sistema despais Oberts: 1. Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica. 2. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzable en general com a components de lordenació del territori. 3. Preservar el paisatge com a un valor social i un actiu econòmic del territori. 4. Moderar el consum de sòl. Procés i criteris de delimitació i Categories: 1. Espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari. 2. Espais de protecció especial de la vinyaMàster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 8. 8. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBI. AVALUACIÓ ESTRATÈGICA I TERRITORIALa. Avaluació estratègica i territorial 5 ÀmbitIRMB: anàlisi del sistema urbà PLANEJAMENT VIGENT . III El sistema urbàMàster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 9. 9. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBI. AVALUACIÓ ESTRATÈGICA I TERRITORIALa. Avaluació estratègica i territorial 5 ÀmbitIRMB: anàlisi del sistema urbà PLANEJAMENT VIGENT . III El sistema urbà: POBLACIÓ En relació a la densitat de població, el subàmbit de la riera de Caldes té un densitat de població de 395 habitants per km2, densitat similar al subàmbit del Montseny (355 hab/km2). Els subàmbits amb una densitat inferior són Vilafranca (189 hab/km2) i Mediona-Anoia (152 hab/km2). Les densitats superiors al subàmbit de la riera de Caldes com a mínim dupliquen la densitat, Sabadell (1.624 hab/km2), Terrassa (1.443 hab/km2), Tenes- Besòs (1.022 hab/km2), Martorell (742 hab/km2) i Granollers- Congost (717 hab/km2). L’àmbit d’estudi del PDU de la riera de Caldes, el conformen 7 municipis, Caldes de Montbui, Palau-solità i Plegamans, Mollet del Vallès, la Llagosta, Santa Perpètua de Mogoda, Polinyà i Sentmenat, els quals contenen una població de 138.482 habitants, segons dades Idescat 2010. El 66% de la població de l’àmbit està localitzada a Mollet del Vallès (37,9%),a Santa Perpètua de Mogoda (18,2%) i la Llagosta (9,9%). El 34% de la població restant es situa a Caldes de Montbui (12,3%), a Palau- solità i Plegamans (10,2%), a Sentmenat (5,9%) i a Polinyà (5,6%). En el període 2001-2009 la RMB ha incrementat la seva població un 13,7%, passant de 4,390.413 a 4,992.193 habitants. El subàmbit de la riera de Caldes ha incrementat la seva població un 22,5%, creixement similar als subàmbits de Terrassa (22,0%), de Granollers-Congost (21,7%) i deTenes-Besòs (20,0%). A nivell de municipis, en el període 2001-2010, Polinyà ha incrementat un 63,6% la seva població. Sentmenat, Caldes de Montbui, Santa Perpètua de Mogoda i Palau-solità i Plegamans han experimentat un increment similar respecte la seva població 2001, amb un increment del 39,4%, el 33,7%, el 31,0%i el 24,3% respectivament. En la Llagosta i Mollet del Vallès el seu increment de població representa el 13,1% i el 11,9%.Màster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 10. 10. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBI. AVALUACIÓ ESTRATÈGICA I TERRITORIALa. Avaluació estratègica i territorial 5 ÀmbitIRMB: anàlisi del sistema urbà PLANEJAMENT VIGENT . III El sistema urbà: HABITATGES L’àmbit d’estudi del PDU de la riera de Caldes, el conformen 7 municipis, Caldes de Montbui, Palau-solità i Plegamans, Mollet del Vallès, la Llagosta, Santa Perpètua Mogoda, Polinyà i Sentmenat, els quals contenien un parc d’habitatges de 49.443 habitatges i una població de 113.051 habitants, segons dades Idescat 2001. El 66,8%del parc d’habitatges del 2001 estava localitzat a Mollet del Vallès (40,1%), a Santa Perpètua de Mogoda (16,8%) i a la Llagosta (9,9%).El 33,2% del parc d’habitatges restants es situava a Caldes de Montbui (13,4%), a Palau-solità i Plegamans (10,0%), a Sentmenat (5,6%) i a Polinyà (4,2%). En el període 2001-2005 la RMB han incrementat el seu parc d’habitatges un 6,0%, passant de 2,063.373 a 2,188.085 habitatges. El subàmbit de la riera de Caldes ha incrementat el seu parc d’habitatge un 10,9%, similar als subàmbits de Sabadell (10,8%), Martorell (10,6%) i Granollers-Congost (10,0%). A nivell municipal,en el període 2001-2010, Polinyà i Sentmenat han incrementat el seu parc d’habitatges un 47,9% i un 38,9% respectivament. Caldes de Montbui, Santa Perpètua de Mogoda i Palau-solità i Plegamans han experimentat un increment similar respecte al parc d’habitatges 2001, amb un increment de 18,2%, 16,6% i 16,7%. En la Llagosta i Mollet del Vallès el seu increment d’habitatge representa l’11,2%i el 9,1%. El percentatge d’habitatges principals del 2001 de l’àmbit estudiat estava per sobre de la mitjana de Catalunya, un 81,1% en l’àmbit respecte el 69,9% de Catalunya, i tenia un percentatge similar al de la comarca de Vallès Occidental (78,7%) i Oriental (77,1%) i a la RMB (77,9%). El percentatge de 5,9% d’habitatges secundaris de l’àmbit era similar a la del Vallès Occidental (5,7%), el qual representava la meitat de la RMB (8,1%), de la comarca del Vallès Oriental (10,8%) i la tercera part de Catalunya (15,5%). La resta d’habitatges vacants i altres, amb un 12,5%i un 0,4%, era similar a les comarques del Vallès Occidental (15,1%-0,4%) i Oriental (12,1% i 0,3%), de la RMB (13,1% i 1%) i de Catalunya (13,7% i 0,9%).Màster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 11. 11. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBI. AVALUACIÓ ESTRATÈGICA I TERRITORIAL I . IV Activitat econòmica Indicadors econòmics Producte interior brut a preus de mercat per habitant (base 2000). 2006; Valor afegit brut a preus bàsics (base 2000). Per sectors i percentatge. 2006; Renda familiar disponible bruta per habitant (base 2000). 2007 La Riera de Caldes té el major PIB per habitant, comparant l’àmbit amb les comarques de la RMB. Els set municipis analitzats de l’àmbit de la Riera de Caldes presenten el PIB amb un major pes de la industria (45,5%), més que duplicant la mitjana de la RMB. Pel que fa a la renda familiar bruta disponible, presenta la més baixa de tota la RMB, el que indica en certa manera la diferencia entre empreses instal·lades a l’àmbit, població resident i població que treballa en aquest àmbit i que majoritàriament no hi resideix.Màster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 12. 12. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBI. AVALUACIÓ ESTRATÈGICA I TERRITORIAL I . IV Activitat econòmica Indicadors econòmics Número d’empreses per cada 1000 habitants. 2009; Atur al sector indústria sobre el total registrat. 2009; Treballa al lloc vs. treballa fora. 2001; Resideix i treballa al lloc vs. Resideix fora i treballa al lloc. 2001 La Riera de Caldes presenta el major percentatge d’atur al sector de la indústria, el que és d’esperar tenint en compte que te la major proporció d’ocupació en aquest sector de tota la RMB. Així mateix, té el quart índex més elevat de nombre d’empreses per cada 1000 habitants. Val a dir que hi ha una presència important de mitjanes i grans empreses en aquest àmbit. Resulta molt rellevant analitzar la comparació entre el percentatge de població que resideix i treballa al lloc i el que treballa al lloc però resideix fora. El 66% dels treballadors de l’àmbit treballen a fora, cap comarca de la RMB té aquest pes tant important de persones que treballen però viuen fora, la mitjana de la RMB és del 26,7%. A més, sobre la població ocupada de la Riera de Caldes, el 63% treballa fora de l’àmbit, doblant el percentatge mitjà que es dóna a la RMB. Per tant, tenim un àmbit que atrau molts treballadors de fora, però a la vegada no és capaç de donar ocupació a la majoria de població que hi resideix, que majoritàriament treballa fora.Màster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 13. 13. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBI. AVALUACIÓ ESTRATÈGICA I TERRITORIAL I . IV Activitat econòmica Polígons d’Activitat Econòmica Superfície total de làmbit dedicada a PAE. 2010; PIB del sector indústria per superfície de PAE. 2006 i 2009; PIB per superficie de PAE. 2006 i 2009; Superfície mitjana per PAE. 2010; Relacionat amb la necessitat d’importar mà d’obra de fora de l’àmbit, donada aquesta especialització industrial metropolitana de la Riera de Caldes, es tracta de l’àmbit amb la segona major dedicació de superfície de sòl a polígons d’activitat econòmica, només per darrera del Barcelonès. Si calculem el PIB per superfície de PAE, veiem que la Riera de Caldes no surt massa ben parada, obtenint un rendiment en la inversió en superfície industrial bastant baixa en termes de PIB. En canvi, aquest indicador millora si ho calculem sobre el rendiment del PIB industrial, el que demostra novament que l’àmbit és molt dependent de la indústria. De totes formes, comparat amb la resta de la RMB, sembla que la superfície dedicada a sòl industrial és massa elevada en comparació amb el percentatge de PIB que aporta la indústria, el que pot denotar que el sector industrial a la Riera de Caldes mostra signes d’esgotament, manca de competitivitat i, per tant, una necessitat de replantejament de les activitats econòmiques que es localitzen als seus PAE, amb una potencial necessitat de reorientació cap a noves indústries, tal i com demana el PTMB per al conjunt de la RMB.Màster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 14. 14. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBI. AVALUACIÓ ESTRATÈGICA I TERRITORIAL I . IV Activitat econòmica Polígons d’Activitat Econòmica Indicadors de polígons dactivitat econòmica. 2010 i 2006 Font: Elaboració pròpia a partir de Catàleg de Polígons dActivitat Econòmica del Vallès Occidental, Consell Comarcal de lAlt Penedès, Unió de Polígons Industrials de Catalunya, SIPAEMàster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 15. 15. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBI. AVALUACIÓ ESTRATÈGICA I TERRITORIAL I . V Infraestructures i mobilitatXARXA VIÀRIA • Connexió ràpida amb Barcelona a través AP7 • La C-59 vertebra els municipis de l’àmbit 1 Propostes principals PTMB 2 1 Ronda del Vallès Desdoblament de la C-59 entre 2 Santa Perpètua de Mogoda i Cades de Montbui 3 Nous enllaços AP7 3 •L’àmbit està servit tan sols al SudXARXA FERROVIÀRIA per la R-3 (Barcelona-Vic) i R-2 (Barcelona-Maçanet-Massanes). Les estacions més properes són Santa Perpetua i la Llagosta. Propostes principals 1 PTMB 1 Corredor de transport públic 3 (tramvia o plataforma d’autobús segregada) Línia ferroviària orbital (amb 2 dues noves estacions a Santa Perpètua) 2 3 Tren-tram entre Sabadell i 4 Granollers 4 Proposta Mercaderies i viatgers UICMàster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 16. 16. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBI. AVALUACIÓ ESTRATÈGICA I TERRITORIAL I . V Infraestructures i mobilitat Mobilitat Transport públic La riera de Caldes és un àmbit perifèric de la corona metropolitana de Dins de làmbit definit actualment donen servei 3 Barcelona, amb una població inferior als 50.000 habitants. Es caracteritza per línies urbanes en les poblacions de Mollet del tenir una densitat de població molt baixa (238 hab/km2). Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i Palau-solità i Plegamans; amb una freqüència de pas entre 10 i Segons dades de l’ EMQ 2006 es realitzen 179.817 desplaçaments totals amb 15 minuts . origen /destí a l’àmbit. 74.982 dels desplaçaments són externs, la qual cosa implica que hi ha un flux important amb la resta d’àmbits Alternativament, també existeixen varies línies intermunicipals que uneixen les poblacions amb En quant al repartiment modal s’observa un ús molt elevat del vehicle privat i una freqüència de pas de 30 minuts. un ús del transport públic quasi anecdòtic. Respecte a l’àmbit de la regió metropolitana, els millors resultats s’obtenen a l’àmbit central de Barcelona, amb una quota d’utilització del transport privat del 29%, sensiblement inferior a la resta d’àmbits. La marcada radialitat de la xarxa de transport públic i la menor densitat de serveis són un dels motius que fan que a mesura que ens allunyem del centre disminueixi l’ús del transport públic a la resta del territori metropolità. Els àmbits amb una participació més elevada del vehicle privat són el de Riera de Caldes, juntament amb Riera de Tenes i Corbera. A laltre extrem es troben els àmbits de Cerdanyola - Sabadell que presenten una participació més reduïda de la mobilitat en vehicle privat.Màster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 17. 17. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBI. AVALUACIÓ ESTRATÈGICA I TERRITORIAL I .VI Conclusions i estratègies Àmbit d’actuació Àmbit administratiu - Caldes de Montbui - Continu urbà i vies estructurants - Sentmenat - Continu urbà i vies estructurants - Polinyà - Continu urbà i vies estructurants - Santa Perpètua de Mogoda - Continu urbà i vies estructurants - La Llagosta - Continu urbà (residencial i industrial vinculat a la Riera de Caldes) i vies estructurants - Mollet del Vallès - Continu urbà (residencial i industrial vinculat a la Riera de Caldes) i vies estructurants - Palau-solità i Plegamans - Continu urbà i vies estructurants - Lliçà d’Amunt – Can Masvell L’àmbit del PDU Riera de Caldes queda definit pels continus urbans de Sentmenat Caldes de Montbui les poblacions Caldes de Montbui, Sentmenat, Polinyà, Sta. Perpètua de la Mogoda, La Llagosta, Mollet del Vallès, Palau-solità i Plegamans i una petita urbanització de Lliçà d’Amunt. Les vies estructurants que uneixen els diferents continus urbans dels municipis determinen els límits intramunicipals. Entre el municipi de Can Masvell Caldes i Sentmenat és la carretera C1413a, entre Sentmenat i Polinyà la Polinyà carretera B-142, entre Polinyà i Santa Perpètua de la Mogoda la via B- 140. El límit oest de la Florida i La Llagosta queda delimitat pels carrers Palau-solità i Plegamans Passeig de Can Talló i el carrer Josep Montserrat, i en posterior la futura avinguda programada en aquestes vies. El límit sud queda definit per les vies de rodalies entre La Llagosta i Mollet del Vallès, incloent la zona Santa Perpètua de Mogoda afectada pel sistema hídric de la Riera de Caldes fins la seva connexió amb el sistema hídric del Riu Besòs. La zona est i nord de Mollet del Vallès queda acotat per les vies viàries C-17 i AP7. Seguint el límit establert per l’autopista AP7, l’àmbit del PDU queda delimitat en la cara est per la via C59 al llarg dels municipis de Santa Perpètua de la Mogoda La Llagosta Mollet del Vallès i Palau-solità i Plegamans, fins a Caldes de Montbui; incloent els continus residencials de Can Falguera de Palau-solità i Can Masvell de Lliçà d’Amunt.Màster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 18. 18. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBI. AVALUACIÓ ESTRATÈGICA I TERRITORIAL I .VI Conclusions i estratègies Àmbit d’actuació Justificació de l’àmbit PDU Riera de Caldes L’àmbit del PDU queda definit pels continus urbans i les infraestructures de connexió entre ells. S’han inclòs dins l’àmbit els municipis entre Caldes de Montbui i Sentmenat i La Llagosta i Mollet del Vallès degut a les diferents interaccions de mobilitat, lligams històrics i culturals. S’ha establert un segon límit d’influència que inclou els connectors ecològics propers a l’àmbit de la Riera de Caldes. El límit de l’àmbit queda condicionat als següents aspectes: -Al s connectors ecològics que van del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt a la Serralada de Marina. -Al sud per les infraestructures ferroviàries que separen l’àmbit . -La vall de la Riera que delimita una unitat de paisatge. -Mobilitat intermunicipal. Aquests aspectes conformen un ús del territori basat en un eix vertebrador. Les propostes i directrius del PDU potencien aquest la idea de ciutat lineal.Màster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 19. 19. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBII. DESENVOLUPAMENT DEL PDU RIERA DE CALDES II. DESENVOLUPAMENT DEL PDU RIERA DE CALDES - 1:25.000 ANÀLISI I DIAGNOSI DE L’ÀMBIT II . I Aproximació a l’entorn de la Riera de Caldes: Europa-Catalunya-RMB. II . II Dades clau i escenaris de futur: situació actual i horitzó 2026 II . III Esquema estratègic i propostes II . IV Anàlisi del sistema urbà II . V Anàlisi de l’activitat econòmica II . VI Anàlisi dels espais oberts II . VII Anàlisi del les infraestructures i traçat de l’eix de TP de la Riera de CaldesMàster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 20. 20. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBII. DESENVOLUPAMENT DEL PDU RIERA DE CALDES II . I Aproximació a l’entorn de la Riera: Europa-Catalunya-RMB Catalunya, situació estratègica dins el corredor mediterrani. RIERA DE CALDES La Riera de Caldes dins l’àmbit de la RMB Infraestructures viàries: -Situada a la banda nord de la regió metropolitana de Barcelona (a 11 km de Sabadell, 13 de Granollers i a 25 km de Barcelona). -Autopista AP-7 -Àmbit fronterer entre les comarques del Vallès Oriental i Occidental. -Autovia C-17 -Té una extensió de 109´64 km² i 86.023 habitants. -Carretera C-59 i desdoblament -Geogràficament està situat entre la serralada litoral i la prelitoral, en la -Carretera C-155 denominada depressió del Vallès, configurant un territori bàsicament pla. -Carretera B-142 Infraestructures ferroviàries: -França (C2 de rodalies) -Vic (C3 de rodalies) -Futur pas del TAVÀmbit d’estudi format pels següents termes municipals: -Futura central de mercaderies -Santa Perpètua de la Mogoda 15,7 km² 25.191 hab. ferroviàries d’ample de via-Caldes de Montbui 38 km² 17.019 hab. europeu i ibèric.-Palau Solità i Plegamans 14,9 km² 14.190 hab.-Sentmenat 28,4 km² 8.112 hab.-Polinyà 9,61 km² 7.798 hab.-La Llagosta 3,03 km² 13.713 hab.-Mollet del Vallès 10,8 km² 52.459 hab.Màster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 21. 21. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBII. DESENVOLUPAMENT DEL PDU RIERA DE CALDES II . II Dades clau i escenaris de futur: situació actual i horitzó 2026. DADES RMB i AMB -La RMB conté 3/4 parts de la població de Catalunya. -A l’AMB es concentra el 73% de la indústria de Catalunya. -l’AMB genera el 70% del PIB de Catalunya. -l’AMB concentra el 80% de mobilitat obligada de Catalunya. PROJECCIONS PTMB RIERA DE CALDES 2001-2026 Població 2001: 50.000 a 100.000 -ESTRUCTURA NODAL DEL TERRITORI Població 2026: 100.000 a 200.000 -POLARITZACIÓ DEL CREIXEMENT URBÀ Increment de població: 70.000 a 100.000 100% Habitatges 2009: 35.000 Increment habitatges: 20.000 a 40.000 100% Llocs de treball localitzats 2009: 30.000 Increment llocs de treball: 20.000 a 40.000 100% ESTRUCTURA PRODUCTIVA RIERA 2009 RMB 2001 RMB 2026 SECTOR PRIMARI 0,2% 1,5% 1,2% INDÚSTRIA 41,5% 25,0% 19,4% CONSTRUCCIÓ 5% 9,0% 7,0% SERVEIS 53,3% 64,5% 72,4% DADES RIERA DE CALDES -RIERA DE CALDES, ZONA D’ACTIVITAT ECONÒMICA -Conté l’1,9% de la població de la RMB. -Representa el 3,2% del PIB de la RMB. -Major nombre de llocs de treball localitzats que població ocupada resident. -Moderada autocontenció: el 25% es desplaça fora de l’àmbit en dia feiner. -Alt grau de mobilitat. 68% amb transport privat. CONCENTRACIÓ ACIVITAT INDUSTRIAL+ MILLORA ACCESSIBILITAT AMB LES NOVES INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT PÚBLIC = POTENCIAL ACTIVITAT ECONÒMICA DINS LA RMBMàster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 22. 22. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBII. DESENVOLUPAMENT DEL PDU RIERA DE CALDES II . III Esquema estratègic i proposta Aspectes positius: Problemes detectats: Proposta -Estructura empresarial i industrial referent a -Manca de projecció externa. -Creació d’un centre urbà de referència ben Catalunya. -Manca d’empreses de valor afegit. comunicat i ben reconegut dins la RMB. -Convivència autònoma dels models -Necessitat de renovació del sòl industrial -Aposta per P.A.E. més competitius. residencial i industrial. menys qualificat. -Aposta per noves activitats terciàries i -Potencial d’empreses industrials i logístiques. -Falta d’estructuració d’un centre urbà de tecnològiques al servei de les empreses. -Oferta de sòl industrial i productiu de gran referència. -Aprofitar els equipaments com a elements de dimensió i diversitat. -Manca d’equipaments supramunicipals. localització. -Bona connexió al sud amb l’autopista i les -Manca d’espais de relació i activitat lúdica. -L’eix de la Riera com element de cohesió social. noves infraestructures. -Dèbil cohesió social i manca de formació. -Potenciar les zones verdes i els camins existents com espais d’esbarjo. CONJUNT URBÀ AMB NOVES CENTRALITATS I CREIXEMENTS ARTICULATS PER LES NOVES INFRAESTRUCTURES I L’ESPAI VERD. ACTUACIONS -NOVA CENTRALITAT: 1 SECTOR TRIANGLE DE LA MOGODA -SECTOR PRODUCTIU QUATERNARI + INDÚSTRIA TRADICIONAL COMPETITIVA 2 SECTOR ACTUR RIERA DE CALDES (PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS) 3 SECTOR LLEVANT (POLINYÀ) -CREIXEMENT RESIDENCIAL+EQUIPAMENTS 4 CONSOLIDACIÓ DEL TEIXIT DE PALAU SOLITÀ I PLEGAMANSMàster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 23. 23. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBII. DESENVOLUPAMENT DEL PDU RIERA DE CALDES II . IV Anàlisi del sistema urbà Més d’ un 80% de la superfície d’ambdós municipis és sòl no urbanitzable. Més d’ un 50% de la superfície de sòl de la trama urbana de Santa Perpètua i Polinyà és industrial. Centralitat local Nova Centralitat local Nova Centralitat generalMàster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 24. 24. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBII. DESENVOLUPAMENT DEL PDU RIERA DE CALDES II . IV Anàlisi del sistema urbà La Llagosta i Santa Perpètua de la Mogoda ( ciutat corredor) S’ubica en la franja sud de la Riera de Caldes, envoltada per les infraestructures viàries i ferroviàries existents que corresponen a l’arc metropolità en el seu tram que connecta Granollers amb Sabadell. Aquests dos cascs urbans tenen la característica de ser centres urbans consolidats i que formen un continuo urbà amb la població veïna de Mollet. En aquest àmbit el Pla Territorial Metropolità de Barcelona proposa tres zones d’intervenció que s’ubiquen en les àrees intersticials de les tres poblacions. Creant una nova centralitat urbana. Palau Solità i Plegamans, Polinyà i la zona nord (industrial) de Santa Perpètua de la Mogoda. (nova centralitat urbana i àrea especialitzada industrial a consolidar i equipar) S´ubica en la franja intermèdia de la Riera de Caldes, actualment està connectada viàriament longitudinalment amb Santa Perpètua i Caldes de Montbui per la carretera C59 i l’autovia paral·lela i transversalment per la carretera C155 que uneix Granollers amb Sabadell. Aquests cascs urbans tenen la característica de contenir un tant percent elevat de la seva trama urbana de sòl qualificat d’industrial. En aquest àmbit el Pla Territorial Metropolità de Barcelona identifica una àrea de polaritat , hi proposa una nova centralitat urbana i les defineix com a àrees especialitzades industrials a consolidar i equipar amb la nova implantació d’equipaments. Caldes de Montbui i Sentmenat (polaritat comarcal i creixement moderat) S’ubica en la franja nord de la Riera de Caldes, viàriament es connecten longitudinalment amb la carretera C59 i transversalment amb la carretera C1415. Aquests dos cascs urbans tenen la característica de ser centres urbans consolidats que tenen una polaritat comarcal i de contenir un tant percent elevat del seu sòl qualificat d’agrícola. En aquest àmbit el Pla Territorial Metropolità de Barcelona proposa un creixement moderat dels seus nuclis urbans.Màster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 25. 25. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBII. DESENVOLUPAMENT DEL PDU RIERA DE CALDES II . IV Anàlisi del sistema urbà 2-3 SECTOR ACTUR RIERA DE CALDES I SECTOR LLEVANT (Palau-solità i Plegamans i Polinyà) •Mobilitat i accessibilitat: Localització de noves centralitats de la futura xarxa de transport públic de Sabadell a Granollers (sector 2 i 3), i del tramvia o plataforma dautobús segregada de Caldes de Montbui a Mollet del Vallès i la Llagosta (sector 2). •Espais oberts: Posar en valor l’espai fluvial i agrari amb la creació d’espais de lleure i d’equipaments pròxims a la riera de Caldes i a Gallecs. Ús del sòl: Creació de noves àrees d’activitat econòmica per facilitar la reconversió de la indústria cap a una activitat econòmica amb major ús de la tecnologia, amb zones de serveis a les indústries i amb equipaments de valor afegit. 1 SECTOR TRIANGLE DE MOGODA 2 (Espai central Soldevila, Castell de Mogoda i Horts, CIM, Alstom i sector ACTUR Castell de Mogoda ) 3 •Mobilitat i accessibilitat: Localització de nova centralitat al voltant de la nova estació de la línia orbital de Mataró a Vilanova i la Geltrú, i del 1 tramvia o plataforma dautobús segregada de Caldes de Montbui a Mollet del Vallès i la Llagosta. •Espais oberts: Pas de connector ecològic. •Ús del sòl: Potenciar l’ús d’espai central amb espais de lleure (espais verds) i lúdics (equipaments). Implantació de noves activitats econòmiques tecnològiques (R+D) de suport a la indústria existent, centres de formació i d’ocupació d’empreses i terciàries (restauració i oficines).Màster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 26. 26. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBII. DESENVOLUPAMENT DEL PDU RIERA DE CALDES II . V Anàlisi de l’activitat econòmica LA RIERA DE CALDES EN EL CONTEXT ACTUAL DE LA RMB ÀMBIT MÉS ESPECIALITZAT EN LA INDÚSTRIA DE TOTA LA RMB • Major VAB de la indústria de tota la RMB (45,5% vs 21,3% de la RMB) • Major percentatge d’ocupació a la indústria de tota la RMB (41,5% vs 16,2% de la RMB) • 2,5% de la superfície total de la RMB • 7% de la superfície total de PAEs de la RMB • 14% de la superfície dedicada a PAEs (5,1% a la RMB) • En canvi, 398 euros de PIB per m2 de PAE (866,5 a la RMB) Percentatge d’afiliats per sectorMàster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 27. 27. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBII. DESENVOLUPAMENT DEL PDU RIERA DE CALDES II . V Anàlisi de l’activitat econòmica L’ACTUAL INDÚSTRIA DE LA RIERA DE CALDES Anàlisi de les empreses ubicades als 11 polígons industrials de Polinyà i Palau-solità i PlegamansMàster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 28. 28. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBII. DESENVOLUPAMENT DEL PDU RIERA DE CALDES II . V Anàlisi de l’activitat econòmica L’ACTUAL INDÚSTRIA DE LA RIERA DE CALDES Nombre de empreses per sector d’activitatMàster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 29. 29. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBII. DESENVOLUPAMENT DEL PDU RIERA DE CALDES II . V Anàlisi de l’activitat econòmica L’ACTUAL INDÚSTRIA DE LA RIERA DE CALDES Clústers d’activitatMàster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 30. 30. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBII. DESENVOLUPAMENT DEL PDU RIERA DE CALDES II . VI Anàlisi dels espais oberts ESPAIS OBERTS – PROPOSTA PTMB -Punts crítics per a la connectivitat 1 1 - Polinyà – Palau-Solità i ..Plegamans. 2 - Santa Perpètua de Mogoda. Gallecs: Espais amb protecció supramunicipal 3 - La Llagosta – Sta. Perpètua 2 PDU Actur ..de Mogoda. 4 - Palau-Solità i Plegamans – ..Lliçà d´Amunt 4 -Superfícies de sòl no 1 urbanitzable 4 1 Caldes de Montbui 4.051.092 m2 87,79 % Espai de protecció preventiva Sentmenat 3 23.635.529 m2 82,03 % 2 Polinyà 4 2 5.018.990 57,03 % Palau-Solità i Plegamans 749.137 45,69 % 4 3 4 Sta Perpètua de Mogoda 209.581 43,24 % 3 La Llagosta Font: PTMB 38.028 67,89 % Parc agrícola del VallèsMàster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 31. 31. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBII. DESENVOLUPAMENT DEL PDU RIERA DE CALDES II . VI Anàlisi dels espais oberts Palau-Solità i Palau-Solità i Plegamans Plegamans Can Riera Polinyà Palau-Solità Mollet Plana Agroforestal Parc Hostalet del Fum Gallecs Mollet Sta. PerpetuaLes unitats de PAISATGE són: de Mogoda. Castell Sta.Perpètua de la ogoda. PAISATGE - resum :1-Boscos i formacions arbustives, (pi blanc, pi pinyer, alzines i bosc de ribera molt degradat. 1.- Molta policromia i valor2-Conreus ( conreus de secà, herbacis, cereals, farratges i horts localitzat als marges dels torrents, faunístic.3-Zones urbanes i terreny industrial amb infraestructures. 2.- Suaus carenes, conreus i4-Riera de Caldes – de caràcter torrencial – gran part de la seva llera amb línea de 220 kv i vegetació de Ribera molt degradada ( Canyar etc). planes fluvials.Amb elements integrats al paisatge com masies, castells, ermites que reforrcen el caràcter rural amb significació històrica i cultural.Màster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 32. 32. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBII. DESENVOLUPAMENT DEL PDU RIERA DE CALDES II . VII Anàlisi del les infraestructures i traçat de l’eix de TP Distribució de la mobilitat generada per destí del desplaçament • 179.817 desplaçaments amb origen/destí a làmbit. • volum de mobilitat similar al del Garraf, l’Alt Maresme, Martorell o el Penedès. • Un 66% d’aquests desplaçaments són municipals, un 9% intermunicipals dins l’àmbit (destaca connexió Caldes-Santa Perpètua) i un 25% fora de l’àmbit. • La generació i atracció de mobilitat Densitat de mobilitat per àmbit supramunicipal intermunicipal és molt similar (52% en front 48%) • El nivell d’autocontenció és comparable al de Martorell, i és del 75% • En quant al repartiment modal s’observa un ús molt elevat del vehicle privat (68%), només inferior al de Corbera i Riera de Tenes Repartiment modal de l’àmbit • Molt baix ús del transport públic (5%), només comparable al Penedès, l’Alt 5% Maresme i Riera de Tenes. • Pel 2026 el PTMB preveu un 27% increment de la població del 122%, Transport privat reforçant les centralitats de Caldes i No motoritzat Santa Palau de Plegamans. Transport públic Juntament amb la creació de nous 68% llocs de treball suposarà un canvi molt significatiu dels paràmetres de mobilitat.Màster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 33. 33. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBII. DESENVOLUPAMENT DEL PDU RIERA DE CALDES II . VII Anàlisi del les infraestructures i traçat de l’eix de TP Anàlisis de les infraestructures viàries de l’àmbit IMD 2 IMD 1 C-155 / 11.151 IMD 6 C-59 / 21.427 IMD 2 C-59 / 14.053 IMD 7 N-152a / 15.961 IMD 3 B-142 / 6.968 IMD 8 C-59 / 25.993 IMD 4 C-155 / 11.096 IMD 9 B-140 / 15.921 IMD 5 B-140 / 16.083 IMD 10 C-33 / 90.800 IMD 1 IMD 4 IMD 9 IMD 5Màster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 34. 34. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBII. DESENVOLUPAMENT DEL PDU RIERA DE CALDES II . VII Anàlisi del les infraestructures i traçat de l’eix de TP Anàlisis de les infraestructures viàries de l’àmbit 6 Principals problemàtiques Manca de via ràpida de connexió amb Sabadell, 1 Terrassa i Granollers Manca de connexió de qualitat en el continu 2 7 Mollet Sta. Perpètua És necessària una avinguda al llarg de la Riera 3 per estructurar el territori 4 Millora de l’eix C-155 Manca noves connexions amb l’AP7 i una via 5 de qualitat entre La Llagosta Sta. Perpètua 6 Millora de l’eix C-1413a Desdoblament de la C-59 fins a Caldes de 7 Montbui 3 8 Millora de l’eix B-140 fins a Sabadell Major qualitat de la xarxa, més mallada i amb més alternatives de recorregut. Interconnexió amb transport públic i bosses d’aparcament en punts de centralitat i 4 nodalitat 2 Propostes principals PTMB 8 Ronda del Vallès Desdoblament de la C-59 entre Santa Perpètua de Mogoda i Cades de Montbui 5 Nous enllaços AP7Màster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 35. 35. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBII. DESENVOLUPAMENT DEL PDU RIERA DE CALDES II . VII Anàlisi del les infraestructures i traçat de l’eix de TP Anàlisis de les infraestructures ferroviàries de l’àmbit Principals problemàtiques Propostes principals PTMB L’àmbit està servit tan sols al Sud per la R-3 (Barcelona-Vic) i R-2 Corredor de transport públic (tramvia o plataforma (Barcelona-Maçanet-Massanes). d’autobús segregada) La connexió entre altres poblacions del Vallès és bastant complexe. Línia ferroviària orbital (amb dues noves estacions a Santa Perpètua) L’ús del transport públic dins l’àmbit és testimonial. Tren-tram entre Sabadell i Granollers Únicament està garantida la ràpida connexió amb Barcelona en zones pròximes a les estacions de Mollet i La Llagosta. Proposta línia altes prestacionsMàster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 36. 36. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBII. DESENVOLUPAMENT DEL PDU RIERA DE CALDES II . VII Anàlisi del les infraestructures i traçat de l’eix de TP Anàlisis de les infraestructures ferroviàries de l’àmbit Determinacions establertes en el PTMB Pel que fa al sistema d’infraestructures de transport, les propostes del PTMB van adreçades a reforçar aquesta estructura d’assentaments més dispersos i especialitzats, tot donant accés ferroviari a les parts centrals dels sistemes urbans i creant vials de ronda capaços de desplaçar la major part del trànsit de pas a l’exterior. Concreció de l’eix ferroviari (o possible plataforma segregada d’autobús) de la Riera de Caldes, de forma coordinada amb els plans i projectes sectorials a desenvolupar Estudis de corredors d’infraestructures a les comarques del Vallès Donat que al territori de les comarques del Vallès se superposen de diverses infraestructures de mobilitat, el Pla estableix estudis i avanços de planejament amb la finalitat de coordinar els components dels següents eixos: A. Eix de la B-30: - tractament dels intercanviadors de transport públic; - tractament de l’eix ferroviari paral·lel a la B-30, amb tres funcions diferenciades: rodalia, altes prestacions i mercaderies, i les connexions amb les xarxes perpendiculars (FGC i línia orbital ferroviària) i els corresponents intercanviadors. B. Eix central de la plana del Vallès: - tractament del ferrocarril central del Vallès entre Sabadell i Granollers, amb especial atenció als trams de coincidència, sigui en recorreguts urbans o suburbans.Màster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 37. 37. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBII. DESENVOLUPAMENT DEL PDU RIERA DE CALDES II . VII Anàlisi del les infraestructures i traçat de l’eix de TP Anàlisis del traçat del corredor de transport públic de l’eix de la Riera de Caldes Itinerari complex per 1 establir una via segregada 1Màster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 38. 38. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBII. DESENVOLUPAMENT DEL PDU RIERA DE CALDES II . VII Anàlisi del les infraestructures i traçat de l’eix de TP Anàlisis del traçat del corredor de transport públic de l’eix de la Riera de Caldes L’itinerari dona servei a 2 una zona amb poca demanda 3 L’itinerari complex i trenca dinàmiques de mobilitat 2 3Màster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 39. 39. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBII. DESENVOLUPAMENT DEL PDU RIERA DE CALDES II . VII Anàlisi del les infraestructures i traçat de l’eix de TP Anàlisis del traçat del corredor de transport públic de l’eix de la Riera de Caldes L’itinerari dona servei a 24 una zonacomplex Itinerari amb poca demanda 5 Alt cost d’execució per cobrir una demanda actualment ben coberta 3 L’itinerari complex i urbà pel servei dautobús trenca dinàmiques de del municipi mobilitat 4 5Màster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 40. 40. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBII. DESENVOLUPAMENT DEL PDU RIERA DE CALDES II. DESENVOLUPAMENT DEL PDU RIERA DE CALDES - 1:25.000 TEMES CLAU I PROPOSTA D’ORDENACIÓ II . VIII Espais de transició i continuïtat: estudi teixits i estructura de ciutat. II . IX Elements estructurants i àrees especialitzades industrials a equipar II . X Ordenació del Parc fluvial de la Riera de Caldes II . XI Les noves infraestructures viàries i ferroviàries. Oportunitats i propostes II . XII Estudi del transport públic. Tramvia amb plataforma reservada.Màster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 41. 41. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBII. DESENVOLUPAMENT DEL PDU RIERA DE CALDESMàster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3
 42. 42. LA RIERA DE CALDES: PARK D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA RMBII. DESENVOLUPAMENT DEL PDU RIERA DE CALDES II . VII . VIII Espais de transició i continuïtat: SISTEMA URBÀ: Estudi de teixits INDUSTRIAL RESIDENCIAL ZONES VERDES EQUIPAMENTS TERCIARI Nuclis històrics Eixamples Creixements de baixa densitat Centralitat local Nova Centralitat local Nova Centralitat generalMàster professional d’estudis territorials i urbanístics, 10ª edició PDU Riera de Caldes, Grup 3

×