Publicidad

Net 21 lärande akk

fralof
18 de Feb de 2015
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Net 21 lärande akk

  1. Att underlätta inlärning - några ”grundtips” Innehåll: • Hur sker lärande • Några ”grundtips” för hur vi kan hjälpa eleven om våra metoder och våran pedagogik inte fungerar i just den situationen. • Alternativa kommunikationssätt – AKK, exempel. • Exempel på digitala hjälpmedel.
  2. Hur sker lärande? • Man läser • Man lyssnar • Man skriver • Man tittar • Man gör • Man samspelar och kommunicerar • Man känner • Man tänker och reflekterar
  3. Lärarens hjälp till eleven • Strukturerad och anpassad lärmiljö • Vad ska göras och varför - Vad är slutmålet - Vilka är delmålen - Hjälp att ”hålla sig på banan”. Hur kan vi göra det i vår kurs/i vårat ämne • ……….. men allt vi gör utgår från varje individs funktionsnedsättningar. Det är vi som kan se till att det inte blir ett funktionshinder………..
  4. Vad kan vi använda oss av om eleven behöver alternativa kommunikationssätt – AKK?
  5. • Smartboard • Joystick • Talsyntes • Surfplattor • Telefoner/handyphones/handys Hjälpmedel
  6. Fler hjälpmedel • Appar • Bärbara datorer • Olika dataprogram • Kalendrar/tidsplanering • Tidshjälpmedel/timstock • Scanner/handscanner • Uppfinningsrikedom 
  7. Uppfinningsrikedom, exempel • Det pekverktyg som följde med handyphonen var alldeles för smalt och kort för eleven. Alltså byggde man en ny  Sugrör, tejp, bit av en bläckpenna
Publicidad