Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Projecte de Salut Bucodental de la regió sanitària de Girona. Curs 14-15

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 35 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Projecte de Salut Bucodental de la regió sanitària de Girona. Curs 14-15 (20)

Anuncio

Más de Francesc Vila i Batallé (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Projecte de Salut Bucodental de la regió sanitària de Girona. Curs 14-15

 1. 1. Projecte de Salut Bucodental de la Regió Sanitària de Girona Curs 2014-2015 Grup de Treball de Salut Bucodental de la Regió Sanitària de Girona
 2. 2. 3 PROJECTE DE SALUT BUCODENTAL DE LA REGIÓ SANITÀRIA DE GIRONA CURS 2014-2015
 3. 3. 4 Projecte de Salut Bucodental Regió Sanitària de Girona Curs escolar 2014-2015 Objectius Indicadors PROJECTE DE SALUT BUCODENTAL Agència Salut Pública, Departament d’Ensenyament Odontòlegs RSG i Ajuntament de Girona Aprenentatge i millora dels hàbits de salut bucodental i alimentaris dels escolars de Girona des de P4 fins a 1er d’ESO. % d’escoles i d’alumnes que segueixen alguna de les activitats del projecte i Indicadors de qualitat de les enquestes d’avaluació. Avaluacions qualitatives dels docents. Avaluacions de coneixements assolits pels alumnes.
 4. 4. 5 Projecte de Salut Bucodental Regió Sanitària de Girona: Activitats
 5. 5. Projecte de Salut Bucodental Regió Sanitària 6 de Girona: activitats
 6. 6. 7 Projecte de Salut Bucodental Regió Sanitària de Girona: Avaluacions
 7. 7. 8 Projecte de Salut Bucodental Regió Sanitària de Girona: Presentació Curs escolar 2014-2015
 8. 8. 9 ACTIVITATS PROJECTE DE SALUT BUCODENTAL DE LA REGIÓ SANITÀRIA DE GIRONA
 9. 9. 10 P4/P5 : La Berta i en Pau Objectiu: Conèixer i familiaritzar-se amb el raspall i pasta de dents. Conèixer aliments que perjudiquen la salut de les dents Consolidar l’hàbit del raspallat diari Material : Conte la Berta i en Pau i Joc de titelles Procediment Indicadors de seguiment i de qualitat Avaluació: Annex 1 , annexos 2-A, 2-B i 2-C Com accedir recurs https://sites.google.com/a/xtec.cat/salutbucodental
 10. 10. 11 P4/P5 : Ensenya’m les dents Escoles alt risc càries Objectius Familiaritzar-se amb els elements de la boca i la seva funció. Ajudar els nens a ser conscients de la importància dels hàbits d’higiene i d’alimentació per tenir una boca sana. Material Dossier de suport pel docent Fitxes Joc d’ordinador Propostes de tallers
 11. 11. Procediment Indicadors de seguiment i de qualitat Avaluació: Annex 1 , annexos 2-A, 2-B i 2-C Com accedir recurs https://sites.google.com/a/xtec.cat/salutbucodental
 12. 12. 13 Cicle inicial primària : Taller de raspallada Objectiu: Millorar els hàbits de salut bucodental i alimentaris Donar a conèixer la tècnica i regularitat dels raspallat dental Material : Presentació powerpoint Procediment Indicadors de seguiment i de qualitat Avaluació: Annex 1 , annex 3A Com accedir recurs : Odontòleg
 13. 13. 14 Cicle mitjà primària : Un dia al dentista Objectiu: Conèixer pautes bon esmorzar i berenar Record de com i quan cal raspallar-se les dents Introducció visita al dentista Material : Conte explicat en format vídeo Procediment Indicadors de seguiment i de qualitat Avaluació: Annex 1 , annex 3B Com accedir recurs : Odontòleg
 14. 14. 15 Cicle superior primària : Objectiu Boca Sana Objectiu: Consolidar hàbit raspallat i dieta saludable Potenciar la visita al dentista Introduir conceptes científics: anatomia dent i aparició càries Material : Vídeo Procediment Indicadors de seguiment i de qualitat Avaluació: Annex 1 , annex 3B Com accedir recurs Odontòleg
 15. 15. 16 Primer cicle secundària: Dents de cine Objectiu: Potenciar l’interés en l’autocura de la boca mitjançant el reforç d’hàbits d’higiene i pautes per a una dieta saludable Material : Espai web (enquestes) Procediment Indicadors derivats de les enquestes de satisfacció dels alumnes Avaluació: Annex 4 Com accedir recurs https://sites.google.com/a/xtec.cat/salutbucod ental
 16. 16. 17 RESULTATS DEL PROJECTE DE SALUT BUCODENTAL DE LA REGIÓ SANITÀRIA DE GIRONA Curs Escolar 2013-2014
 17. 17. 18 Projecte de Salut Bucodental Regió Sanitària de Girona
 18. 18. 19 Projecte de Salut Bucodental Regió Sanitària de Girona: Activitats Nombre de centres per activitat 15 3 2 32 87 103 11 0 20 40 60 80 100 120 Dents de cine Objectiu boca sana Un dia al dentista Tal ler de raspal lada a l 'escola Ensenya'm les dents escoles d'alt risc càries Ensenya'm les dents La Berta i en Pau
 19. 19. 20 Projecte de Salut Bucodental Regió Sanitària de Girona: Material Material per alumnes de primer cicle de primària Distribuïts 4429 estoigs: 3499 proporcionats per l’Agencia Salut Pública 930 per l’Ajuntament de Girona
 20. 20. 21 Projecte de Salut Bucodental Regió Sanitària de Girona: escoles adherides 33 25 64 58 60 15 2 3 32 87 103 11 25 61 59 120 100 80 60 40 20 0 La Berta i en Pau Ensenya'm les dents Ensenya'm les dents escoles d'alt risc càries Tal ler raspal lada Un dia al dentista Objectiu boca sana Dents de cine Comparativa Centres centres adherides en un principi centres que han fet l 'activitat centres que han fet enquestes
 21. 21. Projecte de Salut Bucodental Regió Sanitària de Resultat enquesta docents: La Berta i en Pau Creieu que el material didàctic té un format adequat Creieu que és un tema pertinent Creieu que els hàbits de SB es poden trebal lar a les 22 Girona: Resultats enquestes docents Total enquestes de docents: 338; Activitat La Berta i en Pau: 15 7% 13% 13% 40% 27% 7% 33% 33% 13% 20% 20% 20% 20% 40% 33% 33% 27% 20% 13% 40% 7% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% escoles Creieu que dur a terme aquest programa us ha permès aprendre I clar? 1 2 3 4 5
 22. 22. Projecte de Salut Bucodental Regió Sanitària de 23 Girona: Resultats enquestes docents Total enquestes de docents: 338; Activitat Ensenya’m les dents: 5 Resultat enquesta docents: Ensenya'm les dents 25% 50% 50% 25% 25% 25% 25% 50% 50% 50% 50% 25% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Creieu que el material didàctic té un format adequat Creieu que és un tema pertinent Creieu que els hàbits de SB es poden trebal lar a les escoles Creieu que dur a terme aquest programa us ha permès aprendre I clar? 1 2 3 4 5
 23. 23. Projecte de Salut Bucodental Regió Sanitària de 24 Girona: Resultats enquestes docents Total enquestes de docents: 338; Taller raspallada: 41 Resultat enquesta docents: Taller raspallada a l'escola 15% 17% 15% 5% 20% 34% 32% 32% 32% 27% 51% 46% 34% 39% 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Creieu que el material didàctic té un format adequat Creieu que és un tema pertinent Creieu que els hàbits de SB es poden trebal lar a les escoles Creieu que dur a terme aquest programa us ha permès aprendre I clar? 1 2 3 4 5
 24. 24. Projecte de Salut Bucodental Regió Sanitària de 25 Girona: Resultats enquestes docents Total enquestes de docents: 338; Un dia al dentista: 137 Resultat enquesta docents: Un dia al dentista 13% 7% 7% 4% 15% 34% 28% 16% 31% 34% 60% 45% 53% 76% 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Creieu que el material didàctic té un format adequat Creieu que és un tema pertinent Creieu que els hàbits de SB es poden treballar a les escoles Creieu que dur a terme aquest programa us ha permès aprendre I clar? 1 2 3 4 5
 25. 25. Projecte de Salut Bucodental Regió Sanitària de 26 Girona: Resultats enquestes docents Total enquestes de docents: 338; Objectiu Boca Sana: 140 Resultat enquesta docents: Objectiu boca sana 22% 20% 21% 20% 9% 14% 10% 31% 29% 24% 36% 43% 66% 63% 61% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Creieu que el material didàctic té un format adequat Creieu que és un tema pertinent Creieu que els hàbits de SB es poden treballar a les escoles Creieu que dur a terme aquest programa us ha permès aprendre I clar? 1 2 3 4 5
 26. 26. Projecte de Salut Bucodental Regió Sanitària de Girona: Alumnes que han seguit les activitats 27 Comparativa alumnes per curs P4 P5 Primer curs Segon curs Tercer curs Quart curs Cinquè curs Sisè curs Secundà ria 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 alumnes que es varen adherit en un principi 1647 1746 2401 2165 1632 1686 5 4 1515 alumnes que han fet l 'activitat 73 62 3664 2126 1765 1555 132 894 219 alumnes que han fet enquestes 73 62 2646 1332 1388 1100 88 320 0
 27. 27. Projecte de Salut Bucodental Regió Sanitària de Girona: Resultats enquestes alumnes P4/P5 28
 28. 28. Projecte de Salut Bucodental Regió Sanitària de Girona: Resultats enquestes alumnes P4/P5 77% 29 23% La Berta i en Pau Ensenya'm les dents 54% 46% 54% 46% 100% 100% 100% correcte incorrecte correcte incorrecte correcte incorrecte Annex 2A: estris cura dents Annex 2B: al iments saludables Annex 2C: seqüència imatges
 29. 29. Projecte de Salut Bucodental Regió Sanitària de Girona: Resultats enquestes alumnes primària 30
 30. 30. Projecte de Salut Bucodental Regió Sanitària de 31 Girona: Resultats enquestes alumnes 1.- Cal rentar-se les dents a) quan ens aixequem del llit; b) només abans d’anar a dormir; c) després de cada àpat Taller de raspallada a l'escola Un dia al dentista Objectiu boca sana 7% 6% 88% 6% 8% 86% 2% 3% 95% a b c Cal rentar-se les dents
 31. 31. Projecte de Salut Bucodental Regió Sanitària de 32 Girona: Resultats enquestes alumnes 2.- Les dents quedaran ben netes si a) fem servir molta pasta b) les raspallem durant dos minuts c) fem servir un raspall ben fort Taller de raspallada a l'escola Un dia al dentista Objectiu boca sana 1% 91% 8% 3% 89% 8% 1% 94% 5% a b c Les dents quedaran ben netes
 32. 32. Projecte de Salut Bucodental Regió Sanitària de 33 Girona: Resultats enquestes alumnes 3.- Veritat o mentida 27% Taller de raspallada a l'escola Un dia al dentista Objectiu boca sana 73% 15% 85% 19% 81% 20% 80% 13% 87% 13% 87% 13% 87% 7% 93% 13% 87% Veritat Mentida Veritat Mentida Veritat Mentida Només cal anar al dentista si tens mal de queixal Només cal rentar-se les dents quan mengem l laminadures Els sucs de fruita i els refrescos són saludables per les dents
 33. 33. Projecte de Salut Bucodental Regió Sanitària de 34 Girona: Resultats DENTS DE CINE Centres de secundària que han seguit activitat: 11 ; més d’una entrada 4 Alumnes de secundària que han fet activitat: 219 Nombre d’alumnes segons el risc de càries: alt, mig i baix 21 33 165 alt mig baix
 34. 34. Camps Cura, Neus: Responsable de la Unitat de Vigilància Epidemiològica de l’ASPCAT a Girona Figueras Cabanes, Marta: Odontòloga de l’ABS Girona 2 Gassiot Ramió, Montse:Tècnica de la Unitat de Vigilància Epidemiològica de l’’ASPCAT Girona Masdevall Galter, Judit: Odontòloga de l’ABS Peralada Ministral Masgrau, Agnès: Odontòloga de l’ABS Sarrià de Ter i ABS Celrà Ribas Turon, Carla: Odontòloga de l’ABS Girona 3 Saguer Casacuberta, Teresa M.: Metge Estomatòleg de l’ABS Girona 4 Solvas Vergara, Roser: Tècnic de l’Equip Municipal de Promoció de la Salut de l’Ajuntament de Girona Vila Batallé, Francesc: Assessor tècnic docent dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona 35 Grup de treball

×