Publicidad

Seminari PILE 2n any a Girona curs 14-15 sessió 9

Direcció de l'Equip LIC del Consorci d’Educació de Barcelona
27 de Feb de 2015
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Más de Francesc Vila i Batallé(20)

Publicidad

Seminari PILE 2n any a Girona curs 14-15 sessió 9

 1. Seminari d’intercanvi centres amb projectes PILE (2n. any) https://sites.google.com/a/xtec.cat/seminaripile2013girona/sessions-de-treball/sessio-9-avaluacio-difusio-i-impacte Sessió 9: Avaluació i seguiment dels resultats Serveis Territorials a Girona Curs 2014-2015
 2. OBJECTIUS DE LA SESSIÓ 9 Enumerar reptes i dificultats del projecte de centre i associar-hi solucions i propostes de millora. Comentar els documents finals del PILE a fons: guió síntesi de la memòria i unitat didàctica. Conèixer in situ els projectes de llengües estrangeres a l’escola Els Estanys de Sils.
 3. 3
 4. ACTIVITAT CONDICIONS I MILLORES PER A LA CONTINUITAT DELS PROJECTES EN ELS CENTRES Reptes i dificultats Solucionsvs Pedagògiques Organitzatives De gestió
 5. DOCUMENTACIÓ FINAL PILE Certificació d’implementació (AGAI) Síntesi de la memòria Unitat didàctica Ref imatge: http://rapidesuite.com/document/ 30 setembre
 6. *
 7. *
 8. Característiques: • Significatius, tant pel docent com per l’alumne. • Realitzables. • Específics. • Redactats en termes dels alumnes. • Esperant una acció observable i uns criteris d’avaluació. Factors a tenir en compte: • El qui: l’estudiant. • El què: descriu allò que s’espera que els alumnes puguin fer. • El com: a través de què s’aconseguirà allò que es persegueix. Redacció: Han de respondre a la qüestió: “al final de la unitat didàctica l’alumnat ha de ser competent per…” ‘At the end of the unit students will be able to ...’ LA PROGRAMACIÓ: Objectius
 9. Característiques: • Concrets, precisos, observables i mesurables. • El més objectius possible: poc marge a la subjectivitat del docent. • Expliciten els aprenentatge que s’esperen dels alumnes. LA PROGRAMACIÓ: Criteris d’avaluació Aspectes a tenir en compte: • D’un objectiu es pot derivar un o més criteris. • Ajuden a veure si s’ha aconseguit l’objectiu. • Han d’anar relacionats amb l’instrument(s) d’avaluació que s’utilitzi.
 10. Exemple: Objectiu: Dissenyar i executar un muntatge d’acrosport de manera coordinada. Criteris d’avaluació: • Organitza el treball en grup, repartint tasques i responsabilitats. • Planifica el treball grupal. • Es coordina amb els companys/es i amb el ritme musical en un muntatge d’acrosport. • Realitza alguns elements gimnàstics i coreogràfics. • Executa un muntatge d’acrosport amb originalitat i estètica. LA PROGRAMACIÓ Objectius /Criteris d’avaluació
 11. 12
 12. Seminari d’intercanvi centres amb projectes PILE (2n. any) https://sites.google.com/a/xtec.cat/seminaripile2013girona/home Curs 2013-2014 Francesc Vila i Batallé fvila1@xtec.cat @vilabatalle Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent Coordinador de Llengües Estrangeres Serveis Territorials d'Ensenyament Edifici de la Generalitat a Girona Plaça Pompeu Fabra, 1, 4t - 17002 Girona Telèfon 872 975 556 Serveis Territorials a Girona
Publicidad