Instruments per a la generació d'ocupació en l'àmbit local

1.777 visualizaciones

Publicado el

1 comentario
1 recomendación
Estadísticas
Notas
Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
1.777
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
1.002
Acciones
Compartido
0
Descargas
7
Comentarios
1
Recomendaciones
1
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Instruments per a la generació d'ocupació en l'àmbit local

 1. 1. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit local Curs de l’EBAP- Pla de formació contínua 2012-
 2. 2. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localPresentació professionalFrancisco Caparros: Funcionari de carrera del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic en ocupació i mercat de treball Perfil en linkedIn: Francisco Caparros Blog professional: treballaireDades de contacte A/E: fjcaparros@soib.caib.es Telèfon: 971784800 Ext. 69940 Gremi Fusters, 33, 2on pis, Despatx 14, Polígon de Son Castelló, 07009, Palma 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 2
 3. 3. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localPresentació del cursEstructura del curs Mòdul 1: Les lleis de economia sostenible i d’emprenedors i la seva vinculació amb la promoció de l’ocupació local. (6 hores) Mòdul 2. Programes de promoció de l’ocupació en l’àmbit local: Corporacions Locals i Organismes Autònoms (4 hores) Mòdul 3. Implicacions tècniques i econòmiques en la gestió de subvencions cofinançades pel FSE. Verificacions de l’autoritat de gestió (4 hores)Objectius del curs 1.- Comprendre l’abast normatiu de les diferents administracions relacionat amb economia sostenible, la seva vinculació amb la promoció d’ocupació local i l’impacte en terminis d’ocupació. 2.- Donar a conèixer les convocatòries de subvencions del SOIB (CC.LL i OO.AA ). 3.- Transmetre pautes per tancar adequadament un expedient subvencionatAcreditació de la formació Assistència i aprofitament avaluada a través d’una prova test 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 3
 4. 4. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localPresentació del curs Mòdul 1: Les lleis de economia sostenible i d’emprenedors i la seva vinculació amb la promoció de l’ocupació local. Part1: El Canvi paradigmàtic i normatiu en la creació directa d’ocupació:  Europa  L’Estat  Les Illes Balears  L’àmbit local Part2: El desenvolupament sostenible a l’àmbit local de les Balears:  Agenda Local 21 Part3: Fotografia estadística de l’ocupació local a les Illes Balears:  Sectors, Ocupacions, Atur i reflexió final 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 4
 5. 5. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit local Fonts bibliogràfiques i jurídiques emprades al mòdul 1 Joaquín Alegre, Llorenç Pou, 2008, Finançament municipal: anàlisi de la despesa no obligatòria dels ajuntaments de Mallorca, editorial Consell de Mallorca Joaquín Alegre, Llorenç Pou, 2009, Finançament municipal: els ingressos dels ajuntaments de Mallorca, editorial Consell de Mallorca Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local Llei 56/2003 d’ocupació Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible RD-Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que se aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals RD-llei 3/2011, de 18 de febrer de mesures urgents per a la millora de l’ocupabilitat i la reforma de les polítiques actives d’ocupació RD 1542/2011, de 31 d’octubre, per la que s’aprova l’Estratègia Espanyola d’Ocupació 2012- 2014 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 5
 6. 6. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit local Fonts bibliogràfiques i jurídiques emprades al mòdul 1 RD-llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les Directrius d’ordenació Territorial de les Illes Balears Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears Llei 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears Decret llei 5/2011, de 29 d’agost, de suport als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears Decret 123/2002, de 4 d’octubre, sobre la implantació de l’Agenda Local 21 Pla d’Ocupació de les Illes Balears 2009-2011 Llibre Blanc de Jacques Delors sobre el Creixement, la Competitivitat i l’Ocupació Llibre Verd sobre la modernització del Dret a la feina Comunicació COM 1994 Carta d’Aalborg de les ciutats i municipis europeus cap a la sostenibilitat 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 6
 7. 7. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit local Fonts bibliogràfiques i jurídiques emprades al mòdul 1 Comunicació COM 1997 Estratègia Europea d’Ocupació (EEE) cimera europea de Luxemburg Comunicació COM 2000 Estratègia de Lisboa: cap a l’Europa de la Innovació i el Coneixement Comunicació COM 2008 Small Business Act for Europe Comunicació COM 2010 Estratègia Económica Europea 2020 ONU 1992 Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i el desenvolupament sostenible a través del Programa 21 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 7
 8. 8. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localMòdul 1: Les lleis de economia sostenible i d’emprenedors i la seva vinculació amb la promoció de l’ocupació local. El Canvi paradigmàtic i normatiu en la creació directa d’ocupació La Unió Europea, dels nous jaciments d’ocupació a l’Estratègia Europea 2020
 9. 9. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localLa Unió Europea dels Nous Jaciments d’Ocupació a l’Estratègia Europea 2020Normativa bàsica de referència i fites clau 1993: Llibre Blanc de Jacques Delors sobre el Creixement, la Competitivitat i l’Ocupació  Apareixen els NJO. Informe Aubry 22 nous perfils professionals 1995: Informe Iniciatives locals de desenvolupament i ocupació  Pactes territorials d’ocupació. IB Pacte per l’Ocupació 24/10/1996 (Govern, CAEB, PIMEB, UGT, CCOO) 1997: Estratègia Europea d’Ocupació (EEE) cimera europea de Luxemburg  Empleabilitat, Adaptabilitat, Esperit empresarial, Igualtat d’Oportunitats 2000: Estratègia de Lisboa: cap a l’Europa de la Innovació i el Coneixement  Repte tecnològic, Societat basada en el coneixement, Millora de la competitivitat, Modernitzar el model social 2002: Avaluació intermèdia de l’EEE  Informe Kok: vinculació i subordinació de la política d’ocupació a l’econòmica 2005: Directrius integrades pel creixement i l’ocupació  Directrius macroeconòmiques, microeconòmiques i d’ocupació (EEE renovada) 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 9
 10. 10. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localLa Unió Europea dels Nous Jaciments d’Ocupació a l’Estratègia Europea 2020Normativa bàsica de referència i fites clau 2006 Llibre verd sobre la modernització del Dret a la feina  La flexiseguridad (insiders i outsiders) 2008 El reforç del programa comunitari de Lisboa:  Fracàs de la Estratègia de Lisboa. Crisi sistémica 2010 Estratègia Económica Europea 2020  Nou marc d’orientació de política económica i d’ocupació  Una Estratègia pel creixement inteligent, sostenible i integrador  75 % de la població de 20 i 64 anys ha d’estar ocupada  3 % del PIB de la UE invertit en R+D.  Objectiu 20/20/20 en matèria de clima i energia  Abandonament escolar inferior al 10%  Disminuir el risc de pobresa per a 20 milions manco de persones + Info: comunicació de la comissió Europea 2020 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 10
 11. 11. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localLa Unió Europea dels Nous Jaciments d’Ocupació a l’Estratègia Europea 2020 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 11
 12. 12. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localLa Unió Europea dels Nous Jaciments d’Ocupació a l’Estratègia Europea 2020  Els NJO a les Illes Balears o com la transversalitat de les polítiques d’ocupació europees incideixen en les accions d’ocupació d’abast local + info: Resolució del conseller de Treball i Formació de 17 d’abril de 2007 per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a empreses, entitats sense ànim de lucre i nous emprenedors, per realitzar projectes adreçats a la creació d’ocupació en els nous jaciments d’ocupació + info: Resolució de la consellera de Treball i Formació de 18 de juny de 2009 per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts públics per a entitats associatives de cooperatives, de societats laborals, d’iniciatives d’inserció social i de professionals autònomos per realitzar projectes que promoguin l’autoocupació en els nous jaciments d’ocupació i en les TICS  Principals àrees on s’ubiquen els NJO a les Illes  Serveis relacionats amb la vida diària  Serveis de millora del marc de vida  Serveis culturals i d’oci  Serveis de medi ambient  TICS  Altres amb demanda social 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 12
 13. 13. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localMòdul 1: Les lleis de economia sostenible i d’emprenedors i la seva vinculació amb la promoció de l’ocupació local. El Canvi paradigmàtic i normatiu en la creació directa d’ocupació L’Estat: de la llei de l’Economia Sostenible a l’Estratègia Espanyola d’Ocupació
 14. 14. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit local L’Estat, de la Llei d’economia sostenible a l’Estratègia Espanyola d’OcupacióNormativa bàsica de referència i fites clau 2009 : Estratègia per una economia sostenible  Programa de reformes en R+D+i, economia verda, estalvi energètic, reforma laboral, pensions 2011: Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible  Ambiciosa i transversal (114 art, 20 D. Addicionals, 9 D. Transitòries,1. D. Derogatòria, 60 D. Finals  + info: art. 2 i 3 Definició d’economia sostenible i Principis 2011: RD-llei 3/2011, de 18 de febrer de mesures urgents per a la millora de l’ocupabilitat i la reforma de les polítiques actives d’ocupació  Modificació de la Llei 56/2003 d’ocupació, EEO i PAPO, Disposició derogatòria única bases reguladores PAOs 2011: RD 1542/2011, de 31 d’octubre, per la que s’aprova l’Estratègia Espanyola d’Ocupació 2012-2014 2012: RD-llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral  Xec de formació, nous contractes i bonificacions  Disposició derogatòria, Mesures d’àmbit estatal en l’EEO  Desacord per part d’alguns agents socials: Vaga general del 29 de març de 2012 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 14
 15. 15. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localL’Estat, de la Llei d’economia sostenible a l’Estratègia Espanyola d’Ocupació 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 15
 16. 16. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit local L’Estat, de la Llei d’economia sostenible a l’Estratègia Espanyola d’OcupacióEls principals eixos reguladors de la llei de l’Economia SostenibleTítol I. Millora de lentorn econòmic: Capítol I. Millora de la qualitat de la regulació, Capítol II. Organismes reguladors, Capítol III. Mercats financers, Capítol IV. Sostenibilitat financera del sector púlbic, Capitol V. Contractació pública i col·laboració privada Capítol VI. Responsabilitat social de les empresesTítol II. Competitivitat Capítol I. Simplificació administrativa, Capítol II. Simplificació règim tributari, Capítol III de l’activitat cadastral Capítol IV. Telecomunicacions i societat de la informació, Capítol V. Ciència i Innovació, Capítol VI. Internacionalització, Capítol VII. Formació professionalTítol III. Sostenibilitat mediambiental Capítol I. Model energètic sostenible, Capítol II Reducció d’emissions, Capítol III Transport i mobilitat sostenible, Capítol IV Rehabilitació i habitatgeTitol IV Instruments per a laplicació i avaluació de la LES Fons de Economia Sostenible, Coordinació administrativa en el seguiment i avaluació de la aplicació de la Llei, Informe del Govern sobre el desenvolupament de leconomia sostenible 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 16
 17. 17. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit local L’Estat, de la Llei d’economia sostenible a l’Estratègia Espanyola d’OcupacióL’Estratègia Espanyola d’Ocupació: És el marc normatiu per a la coordinació I execució de les PAO a tot l’Estat, segons l’art. 3.1 de la Llei 56/2003 d’Ocupació I de conformitat amb l’art. 149.1.7 de la CE que regula les competències exclusives de l’Estat sobre legislació laboral  Marc temporal de 2012 a 2014  Elaborada en el sí del SNE (SEPE i SPOs de les CA) i amb la participació dels agents socials  Alineada amb l’Estratègia Europea 2020 (directrius d’ocupació, 7, 8,9,10) i amb el Programa Nacional de Reformes de 2011  Estableix els objectius comuns i els procediments de coordinació per desenvolupar les PAO amb eficàcia i eficiència  Garanteix la unitat d’atenció a les persones a tot l’ Estat i és flexible per adequar les PAO a les característiques de cada territori  Orientada a resultats i amb vinculació pressupostària  Exigeix major responsabilitat de tots els actors  Evolució d’un model de subvencions a un model de serveis centrat en el ciutadà  Catàleg de serveis com a dret subjectiu pels ciutadans i les empreses  Atenció personalitzada universal al 2013 per a tots els desocupats : IPI (Diagnòstic, Informació i assessorament, APO, avaluació)  Col·laboració entre els sectors públics i privats (agències de col·locació) 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 17
 18. 18. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit local L’Estat, de la Llei d’economia sostenible a l’Estratègia Espanyola d’OcupacióObjectius de la política d’ocupació1. Elevar la participació en el mercat de treball i reduïr l’atur, aconseguir una taxa d’ocupació del 74% per a població entre 20-64 anys a l’any 2020 i del 68,5% a l’ocupació femenina2. Reduir la temporalitat i la segmentació del mercat de treball3. Reforçar el treball a temps parcial i la flexibilitat interna de les empreses4. Millorar i adequar les competències professionals a les necessitats del mercat5. Promoure una ràpida i adequada reinserció de les persones en el mercat de treball6. Promoure la igualdat de gènere en el mercat de treballÀmbits d’actuació de l’Estratègia Espanyola d’ Ocupació: 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 18
 19. 19. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localL’Estat, de la Llei d’economia sostenible a l’Estratègia Espanyola d’Ocupació Mitja anual de persones beneficiàries a l’Estat 2.280.000 4.501.230 2.630.192 29.500 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 19
 20. 20. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit local L’Estat, de la Llei d’economia sostenible a l’Estratègia Espanyola d’Ocupació Joves Llarga durada, Discapacitat Exclusió social VVG De 55 anys EREBonificacions i incentius a la contractació, per col·lectius i a l’estabilitat –indefinits-Estratègia global treballadors majors de 55 anysPromoció, formació i contractació activitats emergents: energies renovables, turisme sostenible, indústries culturales,socials i de la salut, NT, rehabilitació d’edificisCol·laboració social pera perceptors de prestacions i subsidisSuport a la contractació per administracionsAssessorament a empresesAccions d’autocupació femeninaPlans específics d’inserció per a col·lectiusMillorar el portal del SNE i de l’espai EURESAjudes que facilitin la mobilitat territorial i sectorial inclòs l’Espai Econòmic Europeu 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 20
 21. 21. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit local L’Estat, de la Llei d’economia sostenible a l’Estratègia Espanyola d’Ocupació Autònoms Economia social Empreses Entitat locals (UPD)Ajudes establiments autònomsAjudes financeres per a crèdits, inversions, estudis de mercat, formació en emprenedoria, assistència tècnica a la f(x)gerencialEstudis d’oportunitats empresarialsSensibilització, orientació, formació, assessorament per a la creació d’empreses a l’àmbit localCoordinació interadministrativa 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 21
 22. 22. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit local L’Estat, de la Llei d’economia sostenible a l’Estratègia Espanyola d’OcupacióL’Estratègia Espanyola d’Ocupació: Finançament estimat en milers d’€Àmbits Media anual TOTALOrientació Professional 335.748,46 1.007.245,39Formació i requalificació 2.694.946,15 8.084.838,46Oportunitats d’ocupació i forment de la contractació 3.497.995,67 10.493.987,01Oportunidades de empleo y formación 579.445,48 1.738.336,45Foment d’igualtat d’oportunitats en el treball 60.254,83 180.764,50Oportunitat s per a col·lectius en especials dificultats 405.906,57 1.217.719,71Autocupació i creació d’empreses 225.053,30 675.159,89Promoció del desenvolupament i l’activitat econòmica 202.933,00 608.799,00Foment de la mobilitat (geogràfica i/o sectorial) 40.913,33 122.740,00Modernització dels SPEs 112.818,29 338.454,87TOTAL 8.156.015,09 24.468.045,27 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 22
 23. 23. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localMòdul 1: Les lleis de economia sostenible i d’emprenedors i la seva vinculació amb la promoció de l’ocupació local. El Canvi paradigmàtic i normatiu en la creació directa d’ocupació Les Illes Balears, del Pla d’Ocupació 2009-2011 a la llei d’emprenedors
 24. 24. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localLes Illes Balears, del Pla d’Ocupació 2009-2011 a la llei d’emprenedorsNormativa bàsica de referència i fites clau 2007: Bases per al diàleg sobre el Pacte per la competitivitat, l’ocupació i la cohesió social a les Illes Balears 2008: Small Business Act for Europe 2008: Acord de concertació en matèria d’ocupació 2009: Pla d’Ocupació de les Illes Balears 2009-2011 2010: Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes Balears 2010: Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE 2011: Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon Govern a les Illes Balears 2011: Decret llei 5/2011, de 29 d’agost, de suport als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 24
 25. 25. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit local Les Illes Balears, del Pla d’Ocupació 2009-2011 a la llei d’emprenedorsPOIB 2009-11 Document base d’acció de la política d’ocupació del Govern de les Illes Balears que marcà les actuacions públiques més rellevants durant la seva vigència Es va desplegar amb la intervenció i participació dels agents econòmics i socials més representatius. L’estratègia d’actuació que ha assolit el POIB s’emmarcava dins de l’EEO i el PNR i suposà la concreció de dites estratègies en el marc territorial de les Illes Balears. Actualment exhaurit i sense previsió a curt termini d’un altre 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 25
 26. 26. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localLes Illes Balears, del Pla d’Ocupació 2009-2011 a la llei d’emprenedors PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL POIBP1.Mesures extraordinàries dʼocupació i formació 22.000.000P.2 Generar més ocupació 140.960.244P.3 Milorar la qualificació i el capital humà 106.106.130P.4 Millorar la qualitat de lʼocupació 19.133.124P.5 Fomentar la igualtat dʼoportunitats entre dones i homes 2.025.700P.6 Promoure la inclusió dels col·lectius més desafavorits 17.401.434 TOTAL 307.626.632 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 26
 27. 27. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit local Les Illes Balears, del Pla d’Ocupació 2009-2011 a la llei d’emprenedors PRIORITATS EIXOS D’ACTUACIÓ MESURES D’ACTUACIÓ1. MESURES 1.1. Mesures 1.1.1. Desenvolupament de mesures extraordinàriesEXTRAORDINÀRIES extraordinàries d’ocupació i formacióD’OCUPACIÓ I d’ocupació i formacióFORMACIÓ2. GENERAR 2.1 Millora del SOIB 2.1.1 Creació del Servei d’Intermediació de la CAIBMÉS OCUPACIÓ 2.1.2 Desenvolupament del Servei d’Orientació per a l’Ocupació 2.1.3 Programa de seguiment i avaluació de les PAO 2.1.4 Modernització de la xarxa d’infrastructures i informació del SOIB 2.2 Mesures directes 2.2.1 Programa d’incentius a la contractació d’ocupació i d’incentivació de la contractació 2.2.2 Desenvolupament de mesures directes d’ocupació 2.3 Foment de l’activitat 2.3.1 Programa de foment de treballadors autònoms econòmica i de la iniciativa empresarial 2.3.2 Foment de l’economia productiva 2.4 Enfortiment de la diagnosi i 2.4.1 Sistema integrat de tota la informació sobre el mercat del coneixement del mercat de treball de treball balear 2.4.2 Analitzar les potencialitats d’ocupació dels subsectors econòmics especialment en els emergents fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 27
 28. 28. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit local Les Illes Balears, del Pla d’Ocupació 2009-2011 a la llei d’emprenedorsPRIORITATS EIXOS D’ACTUACIÓ MESURES D’ACTUACIÓ3. MILLORA 3.1. Desenvolupament normatiu i 3.1.1. Desenvolupar el model integrat de Formació ProfessionalDE LA estratègic del model integrat de FPQUALIFICACIÓ 3.1.2. Ordenar i orientar els recursos i dispositius d’acord el modelI EL CAPITAL integrat de Formació ProfessionalHUMÀ 3.1.3. Desenvolupament d’un sistema de seguiment, avaluació i control de la qualitat de la FP 3.1.4. Elaborar un dispositiu de certificació de les competències professionals dels treballadors 3.2. Impulsar la Formació 3.2.1. Configurar l’oferta de FPO d’acord amb les necessitats del Professional per a l’ocupació mercat de treball 3.2.2. Ampliar les oportunitats formatives del jovent 3.2.3. Facilitar l’accés a la formació professional per l’ocupació mitjançant la formació en competències bàsiques i la creació de plataformes tecnològiques4. MILLORAR 4.1 Fomentar l’estabilitat laboral 4.1.1 Millorar la protecció social del Treball Fix discontinuLA QUALITAT 4.2 Fomentar la salut i seguretat en 4.2.1. Desenvolupar el Pla de Seguretat, Salut i Ambient Laboral de el treball les Illes Baears 2008-2011DE 4.3 Desenvolupar una estratègia de 4.3.1 Desenvolupar una estratègia de vigilància de les condicions deL’OCUPACIÓ vigilància de les condicions de treball treball 4.4 Fomentar la Responsabilitat 4.4.1 Desenvolupar un programa de Foment de l’RSE en les AAPP i Social Empresarial les seves empreses 4.4.2 Desenvolupar un programa de Foment de l’RSE adreçat als grups d’interès fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 28
 29. 29. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit local Les Illes Balears, del Pla d’Ocupació 2009-2011 a la llei d’emprenedors PRIORITATS EIXOS D’ACTUACIÓ MESURES D’ACTUACIÓ5.- FOMENTAR LA 5.1. Garantir la igualtat 5.1.1 Desenvolupar un Programa de foment de plans iIGUALTAT efectiva d’homes i dones en mesures d’igualtat en les empresesD’OPORTUNITATS l’accés, permanència iENTRE DONES I promoció en l’ocupacióHOMES 5.1.2 Desenvolupar un Programa de foment de la promoció professional i empresarial de les dones 5.1.3 Desenvolupar un Programa d’assessorament, incentivació i foment de fórmules per a la conciliació en les empreses 5.1.4 Programa de promoció i implantació de serveis públics de suport a la conciliació de vida laboral, familiar y personal6.- PROMOURE LA 6.1. Promoure la inclusió 6.1.1. Desenvolupar el Programa per a la inserció laboralINCLUSIÓ DELS social dels col·lectius més de les persones amb discapacitat i de els persones ambCOL·LECTIUS MÉS desfavorits malaltia mentalDESFAVORITS 6.1.2. Desenvolupar un programa per adaptar els sistemes de suport públics a l’ocupació de les persones immigrades 6.1.3. Desenvolupar un Programa per a la inserció laboral de les persones amb risc d’exclusió social fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 29
 30. 30. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localLes Illes Balears, del Pla d’Ocupació 2009-2011 a la llei d’emprenedorsEl Decret 5/2011 de suport als emprenedorsCapítol I. Disposicions generals Objecte, DestinatarisCapítol II Talent i capital humà Continguts curriculars, capacitació i resposnabilitat social empresarialCaítol III Simplificació administrativa i coordinació de polítiques i serveis de suport a emprenedors i empreses Eliminació i reducció de càrregues administratives, coordinació de polítiques de suport a emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa, serveis integrals de suport a la creació i consolidació, infrastructures públiques per a la incubació i el desenvolupament de projectes empresarialsCapítol IV Impuls al finançament de projectes empresarials, finançament públic per a la creació i consolidació de pimes, validació i qualificacióDisposició final primera: Refinançament amb societats de garantia recíprocaDisposició final segona: Facultats de desplegament fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 30
 31. 31. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit local Les Illes Balears, del Pla d’Ocupació 2009-2011 a la llei d’emprenedors PRESSUPOST DEL SOIB PER A L’ANY 2012Objectius i activitats del programaSECCIÓ 76 Servei dOcupació de les Illes BalearsObjectiu 1 Desenvolupament de mesures de FormacióActivitat 1 Convocatòria daccions formatives dirigides a treballadors/dores prioritàriament desocupats.Activitat 2 Convocatòria daccions formatives dirigides a treballadors/dores prioritàriament desocupats.Activitat 3 Elaboració de marc normatiu autonòmicObjectiu 2 Potenciar la xarxa de centres propis de formació professional Activitat 1 Disseny i execució duna oferta formativa, àmplia flexible i permanent en els centres propis deformació professional de la CAIBObjectiu 3 Inclusió dels col·lectius més vulnerables envers el mercat laboralActivitat 1 Mantenir els programes dorientació, formació i inserció per col·lectius vulnerables envers elmercat laboral.Objectiu 4 Fomentar el Servei dIntermediació Laboral de la CAIBActivitat 1 Reorganització i consolidació dels recursos humansActivitat 2 Reforçar processos bàsics dintermediacióActivitat 3 Increment de les eines telemàtiquesActivitat 4 Acords amb entitats localsActivitat 5 Interrelació de tots els agents implicats fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 31
 32. 32. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit local Les Illes Balears, del Pla d’Ocupació 2009-2011 a la llei d’emprenedors PRESSUPOST DEL SOIB PER A L’ANY 2012Objectiu 5 Consolidar el servei dorientació per a locupació i lautoocupacióActivitat 1 Consolidació de la xarxa dorientadorsActivitat 2 Reorganització i consolidació de recursos humansActivitat 3 Interrelació entre serveis dorientació, intermediació i desenvolupament local i formacióActivitat 4 Potenciar els serveis dorientació per la creació dempreses i/o autoocupacióObjectiu 6 Manteniment de la xarxa infraestructures i modernització del processos informàtics del SOIB Activitat 1 Implementar eina informàtica de gestió de les polítiques actives docupació dacord amb elsrequeriments del FSE Activitat 2 Manteniment de les infraestructures i unificació de la seu generalObjectiu 7 Desenvolupament de mesures diverses ocupacióActivitat 1 Convocatòria Corporacions LocalsActivitat 2 Convocatòria Organismes AutònomsActivitat 3 Convocatòries dEscoles TallerActivitat 4 Convocatòries de tallers docupació prioritàriament dirigits a treballadors provinents de sectorsprofessionals en declivi per requalificar-los cap a sectors emergentsActivitat 5 Incentius a la contractació de treballadors amb certificat de professionalitatObjectiu 8 Foment dels instruments de la política de desenvolupament localActivitat 1 Consolidació xarxa Agents de Desenvolupament Local fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 32
 33. 33. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit local Les Illes Balears, del Pla d’Ocupació 2009-2011 a la llei d’emprenedors PRESSUPOST DEL SOIB PER A L’ANY 2012Relació de partides de despesaSECCIÓ 76 Servei dOcupació de les Illes BalearsPrograma 322D Foment i gestió de locupació a les Illes Balears1 Despeses de personal 9.100.5692 Despeses corrents en béns i serveis 2.025.0004 Transferències corrents 40.431.3116 Inversions reals 3.892.450Total Programa 55.449.330Relació de partides dingrésSECCIÓ 76 Servei dOcupació de les Illes Balears4 Transferències corrents (Estat via SEPE) 48.198.101,00 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 33
 34. 34. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localMòdul 1: Les lleis de economia sostenible i d’emprenedors i la seva vinculació amb la promoció del’ocupació local. El Canvi paradigmàtic i normatiu en la creació directa d’ocupació Les administracions locals; de la llei reguladora de les bases del règim local a la participació com agents actius del sistema d’ocupació. La qüestió del finançament local.
 35. 35. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localLes administracions locals; de la llei reguladora de les bases del règim locala la participació com agents actius del sistema d’ocupació. La qüestió del finançament local. Normativa bàsica de referència i fites clau  1985: Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL)  Capítol III. Competències  2003: Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació  Artículo 4. La dimensión local de la política de empleo  2004: Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que se aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)  Article 2. Enumeració dels recursos de les entitats locals.  2006: Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears  Article 173. Activitats econòmiques  Títol IX. Hisendes locals  2007: Llei 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears  Capítol V. Dels municipis i altres entitats locals a les Illes Balears 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 35
 36. 36. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localDesenvolupament sostenible a l’àmbit local de les BalearsCompetències dels ajuntaments Hi ha 4 nivells de serveis en funció del grau de prescripció1. Obligatorietat competèncial2. Obligatorietat competèncial en funció de grandària poblacional3. No obligatòries i complementàries de les competències pròpies d’altres administracions públiques i, en particular, les relatives a l’educació, la cultura, la promoció de la dona, l’habitatge, la sanitat i la protecció del medi4. No obligatòries però amb l’objectiu de promoure tota clase de serveis públics que contribuesquin a promoure les necessitats i aspiracions de la població local Interactuen els principis de delegació de competències entre administracions, desconcentració a l’àmbit local, cooperació institucional, eficàcia i eficiència, participació ciutadana… 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 36
 37. 37. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit local Desenvolupament sostenible a l’àmbit local de les BalearsCompetències obligatòries dels ajuntaments en funció de la mida poblacional 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 37
 38. 38. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localDesenvolupament sostenible a l’àmbit local de les Balears ELS INGRESSOS PER A PAOS SÓN POTESTATIUS 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 38
 39. 39. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit local Desenvolupament sostenible a l’àmbit local de les Balears % POBLACIÓ % TRAMS DE POBLACIÓ MUNICIPIS MITJANA POBLACIÓ Menys de 5.000 habitants 52% 59.565 7,82% Entre 5.001 i 20.000 36% 171.241 22,49% Entre 20.001 i 50.000 10% 160.013 21,01% Més de 50.000 2% 370.675 48,68% TOTALS 100% 761.494 100%Dades del trienni 2003-2005 segons el Ministeri d’Hisenda.Pou i Alegre, 2009 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 6
 40. 40. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit local Desenvolupament sostenible a l’àmbit local de les BalearsCategories funcionals de la despesa no obligatòria a Mallorca 2006 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 7
 41. 41. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit local Desenvolupament sostenible a l’àmbit local de les BalearsPercentatge de la despesa no obligatoria en la despesa total a Mallorca 2006 Dades del trienni 2003-2005 segons el Ministeri d’Hisenda. Pou i Alegre, 2009 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 8
 42. 42. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localMòdul 1: Les lleis de economia sostenible i d’emprenedors i la seva vinculació amb la promoció de l’ocupació local. El desenvolupament sostenible a l’àmbit local de les Balears Radiografia de l’ Agenda Local 21 i el repte de la sostenibiltiat econòmica i ocupacional
 43. 43. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localDesenvolupament sostenible a l’àmbit local de les BalearsNormativa bàsica de referència i fites clau 1992: Conferència Mundial del medi ambient de les Nacions Unides a Rio  Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i el desenvolupament sostenible a través del Programa 21 1994: Conferència Europea sobre Ciutats i Municipis Sostenibles  Carta d’Aalborg de les ciutats i municipis europeus cap a la sostenibilitat 1995: Inici de l’Agenda Local 21 a Calvià 1996: Pla de desenvolupament sostenible a l’illa de Menorca 1999: Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les Directrius d’ordenació Territorial de les Illes Balears  Diposició addicional vuitena, punt 1 2002 Decret 123/2002, de 4 d’octubre, sobre la implantació de l’Agenda Local 21  Ordre del conseller de Medi Ambient de 15 de juny de 2006, per la qual s’estableixen les bases per a la concessió de subvencions per a la implantació de l’agenda Local 21 als municipis de les Illes Balears. 2005 Creació de l’Observatori per a la Sostenibilitat Espanyola 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 43
 44. 44. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localDesenvolupament sostenible a l’àmbit local de les BalearsConceptes bàsics1.- Desenvolupament Sostenible: satisfer les necessitats de les generacions presents sense comprometre les possibilitats de les generacions del futur per atendre les seves pròpies necessitats. Abasta una triple dimensió de resultats.2.- Agenda Local 21: és un sistema de gestió global a curt, mig i llarg termini en el qual, per mitjà d’un Pla d’Acció, s’estableixen uns objectius ambientals, econòmics i socials, mesurables i avaluables periòdicament, per tal d’aconseguir, amb la participació activa d’un Fòrum Ciutadà, la sostenibilitat del municipi i una millor qualitat de vida dels ciutadans.3.- Pla d’Acció: és el document que basant-se en el diagnòstic defineix les propostes a realitzar, incloent l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les pràctiques, els procediments, les accions i els recursos per portar a terme la millora sostenible del municipi. Ha d’incloure, com a mínim, un Pla de Participació, un Pla d’Actuació i un Pla de Seguiment pel seu desenvolupament.4.- Fòrum ciutadà: és l’organisme de consulta i de participació d’aquelles persones o entitats vinculades directa o indirectament al municipi en el qual es vol desenvolupar una Agenda Local 21 i que volen aportar els seus coneixements o la seva opinió en les diferents etapes de l’Agenda Local 21. 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 44
 45. 45. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localDesenvolupament sostenible a l’àmbit local de les Balears 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 45
 46. 46. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localDesenvolupament sostenible a l’àmbit local de les BalearsProcés de gestió, elaboració i manteniment1.- Adhesió voluntària a la Carta d’Aalborg CONTROLS EXTERNS2.- Diagnòstic ambiental, social i econòmic 1.- Comité Especialitzat Insular de les AL21. En Participació ciutadana procés d’avocació de3.- Elaboració del Pla d’acció competències per part del Fòrum ciutadà Subcomité de Sostenibilitat Ambiental4.- Execució del Pla d’acció 2.- Comissió Balear de Medi Ambient 3.- Xarxa Balear de5.- Seguiment permanent: indicadors clau Sostenibilitat 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 46
 47. 47. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localDesenvolupament sostenible a l’àmbit local de les Balears: dades a 12 de març de 2012 XARXA BALEAR DE SOSTENIBILITAT . Municipis de les Illes Balears: 67 (Mallorca: 53, Menorca: 8, Eivissa: 5, Formentera: 1 ) AALBORG DIAGNÒSTIC PLA D’ACCIÓ PLA D’ACCIÓ Estat del Estat del PLA DACCIÓ. Amb el PLA D’ACCIÓ rati ficat pel Ple de la Comissió Han signat DIAGNÒSTIC començat (1), de Medi Ambient de les Illes Balears i registre. ladhesió a la començat (1), Exclosos de acabat (2), Carta acabat (2), aprovat per l’ajuntament la XBS dAalborg. aprovat pel Fòrum (3) (3) , pendent de validar pendent d’informar (4) CEI (4) o validat pel CEI o informat pel CEI (5) (5) Formentera Sant Joan* 1 Banyalbufar 5 Algaida* Inca* Sineu* Bunyola Sant Josep* 4 Deià 4 Alaró * Lloret* Sóller* Lloseta Escorca* 5 Alcúdia* Llubí Son Servera* Marratxí Llucmajor* 1 Andratx* Manacor* Valldemossa* Pollença* Santa Eulària* 2 Ariany Mancor* Vilafranca* Selva* S. Joan de L.* 1 Artà* Maria de la S. S. Margalida* 1 Binissalem* Montuïri* Eivissa* Sencelles 5 Búger* Muro* Sant Antoni* Palma* 1 Calvià* Petra* Campanet* Porreres* Alaior* Campos* Puigpu nyent* Ciutadella* Capdepera* Sa Pobla* Es Castell* Consell* Sant Llorenç* Es Mercadal* Costitx* S. Eugènia* Es Migjorn* Esporles* S. Maria* Ferreries* Estellencs* Santanyí Maó* Felanitx* S. Salines* Sant Lluís* Fornalutx TOTAL: 1 TOTAL: 2 TOTAL: 9 TOTAL: 50 TOTAL: 5 (*) Han signat els Compromisos d’Aalborg 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 47
 48. 48. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localDesenvolupament sostenible a l’àmbit local de les Balears, les AL21 a Mallorca juny de 2011 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 48
 49. 49. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localDesenvolupament sostenible a l’àmbit local de les BalearsLa dimensió de l’ocupació en les AL21La Carta d’Aalborg i els Compromísos que s’en derivenNº 8 Una economia local activa i sostenible: Ens comprometem a crear i garantir una economia local pròspera per a què doni accés al treball sense perjudicar el medi ambient. Per tant, treballarem per:1. Adoptar mesures que estimulin i donin suport a l’ocupació local i a la creació d’empreses.2. Cooperar amb les empreses locals per promoure i implementar bones pràctiques empresarials.3. Desenvolupar i implementar principis de sostenibilitat en la localització de les empreses.4. Promoure els mercats de productes locals i regionals de qualitat.5. Promoure el turisme local sostenible.La ratificació de la carta d’Aalborg i els seus compromisos implica: Una diagnòsi de cadascú dels compromísos en 12 messos La implantació d’objectius locals específics en 24 mesos + Municipis que han signat la carta i els compromisos d’Aalborg 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 49
 50. 50. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localDesenvolupament sostenible a l’àmbit local de les Balears AL21 ILLES BALEARS (any 2009) Projectes Projectes en plantejats execució Sostenibilitat 272 8% 175 5% Gestió Local cap a la sostenibilitat 245 7% 176 5% Béns naturals comuns 597 17% 317 9% Consum i elecció d’estils de vida responsables 374 11% 240 7% Urbanisme i dis seny 443 13% 263 8% Millor mobilitat, menys trànsit 313 9% 198 6% Acció local per la Salut 250 7% 184 6% Una economia local activa i sostenible 326 9% 198 6% Igualtat social i justicia 519 15% 352 10% Del local al global 136 4% 103 3% TOTAL 3475 100% 2173 63% 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 50
 51. 51. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localDesenvolupament sostenible a l’àmbit local de les Balears Seguiment de la sostenibilitat local a INDICADORS MEDI URBÀ, SÒL I MOBILITAT (6) IC 15. Usos reals del sòl i intensitat dels usos del sòl través del triple compte de resultats IC 16. Superfície natural protegida i gestionada Creació de tendències IC 17. Construcció de nous habitatges IC 17.1 Evolució del nombre dhabitatges Agregació de dades : OSE IC 18. Parc de vehiclesINDICADORS DE POBLACIÓ I SOCIOECONÒMICS (14) IC 19. Desplaçaments en transport públicIC 1. Taxa de creixement anual de la població IC 2. Ràtio de dependència INDICADORS AMBIENTALS (14)IC 3. Índex de pressió humana IC 20. Abastiment d’aigua municipalIC 4. Població activa i taxa d’atur IC 20.1 Qualitat aigua per a consumIC 5. Immigració IC 21. Pèrdues d’aigua a la xarxa d’abastiment municipalIC 6. Sistemes de gestió ambiental IC 22. Volum d’aigua residual tractadaIC 7. Nombre de persones implicades en fòrums de participació IC 23. Reutilització daigües depuradesIC 8. Cursos de formació municipal IC 23.1 Usos de laigua depurada dEDAR municipalIC 9. Denúncies IC 24. Qualitat aigües de banyIC 10. Accés a noves tecnologies (internet) IC 25. Consum d’energia elèctricaIC 11. Despesa municipal en medi ambient IC 26. Implantació d’energia renovableIC 12. Índex d’estacionalitat turística IC 27. Consums d’electricitat pels ajuntamentsIC 13. Indicador d’estrès turístic IC 28. Consum total d’energiaIC 14. Capacitat dallotjament IC 29. Producció de residus (inclou el fraccionament) IC 30. Contaminació per renous 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 51
 52. 52. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localDesenvolupament sostenible a l’àmbit local de les BalearsEls indicadors de sostenibilitat relacionats amb ocupació a l’àmbit localIC4. Població activa i taxa daturDefinició de l’indicador: és el conjunt de persones (16 a 64 anys) que subministren mà d’obra per a laproducció de bens i serveis econòmics o que estan disponibles i fan gestions per incorporar-se al’esmentada producció. D’altra banda, reflexa la població de 16 a 64 anys que no ha treballat, estàdisponible per treballar i cerca una ocupació. En aquest cas, interessa la diferenciació per sexes. Taxa d’activitat per sectors Taxa d’atur Taxa datur per sexe Taxa d’atur per sectorsUnitat de mesura: percentatge.Font: OTIB 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 52
 53. 53. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localDesenvolupament sostenible a l’àmbit local de les BalearsEls indicadors de sostenibilitat relacionats amb ocupació a l’àmbit local. Metodologia de càlculA. Taxa d’activitat per sectors Tacs= Treballadors ocupats per sectors Tacs= Ts “X”/Tt x 100 Ts “X”= Treballadors sector X (I.Agricultura, II.Industria, III.Construcció, IV.Serveis). Tt= Total treballadors municipi.B. Taxa d’atur Ta= Taxa d’atur (%) Ta= Pa/Pac x 100 Pax= Població aturada Pat= Població activa (16-64 anys)C. Taxa datur per sexe Tax= Taxa d’atur per sexes (%) Tax= Pax/Pat x 100 Pax= Població en atur per sexes Pat= Població aturada totalD. Taxa d’atur per sectors Tas= Taxa d’atur per sectors Tas = Pas "X"/ Pat x 100 Pas "X"= Població aturada en sector X (I.Agricultura, II.Industria, III.Construcció, IV.Serveis, V. Sense ocupació anterior) Pat= Població aturada total 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 53
 54. 54. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localMòdul 1: Les lleis de economia sostenible i d’emprenedors i la seva vinculació amb la promoció de l’ocupació local. Fotografia estadística de l’ocupació local de les Balears Principals indicadors, fonts relacionades, anàlisi pràctica i reflexió final
 55. 55. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localFotografia estadística de l’ocupació local Indicador: Expressió utilitzada per descriure activitats en termes quantitatius i qualitatius amb la finalitat d’avaluar-les amb la finalitat d’avaluarles d’acord un métode (ISO 11620). Han d’esser informatius, fiables, comparables, adequats, vàlids i pràctics.Alguns indicadors acceptats són: Població activa Població ocupada Població desocupada Afiliacions a la seguretat social Contractacions Nivell d’estudis Índex d’abandonament escolar VAB sectorialitzat Taxa de participació de la dona en el mercat de treball 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 55
 56. 56. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localFotografia estadística de l’ocupació local Un diagnòstic acurat de l’economia i del mercat de treball de qualsevol territori Balear ha de tenir en compte: Evolució econòmica Evolució demogràfica Teixit empresarial Mercat de Treball  Participació laboral  Ocupació  Atur  Estacionalitat  Condicions de treball Cal agafar sèries temporals que tenguin en compte les carácterístiques estacionals del mercat de treball local. Per això les dades que es mostren a la part pràctica se basen en la sèrie temporal d’01/01/2011 a 31/12/2011 Una referència clau és l’anuari estadístic local que puntualment publica l’OTIB 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 56
 57. 57. Instruments per a la generació d’ocupació en l’àmbit localFotografia estadística de l’ocupació localAlguns dels principals organismes, aplicatius i fonts estadístiques que s’han de fer servir per a conseguir un diagnòstic estadístic adjustat: INE: dades poblacionals i macroeconòmiques, EPA. OTIB: dades de mercat laboral autonòmic IBESTAT: dades econòmiques autonòmiques DIRCE: Directori Central d’Empreses MTISS: Ministeri de Treball i Seguretat Social per a PAO i que conté aplicatius estadístics com MERLIN que pretracten dades del SISPE Tresoreria General de la Seguretat Social SOIB OSE CBMA: subcomitè tècnic de sostenibilitat ambiental EUROSTAT 19/4/12 fjcaparros@soib.caib.es Pàgina 57

×