Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Isang dosenang klase ng high school students

24.939 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación, Tecnología

Isang dosenang klase ng high school students

  1. 1. Isang Dosenang klase ng high schoolstudents. Saan ka nabibilang? —Bob OngCLOWNS – Ang official kenkoy ng class. May mga one-liner na gumigising sa lahatpag nagkakaantukan na. Sabi ng ilang teacher, eto raw yung mga KSP sa klase na dahilhindi naman matalino e idinadaan na lang sa patawa ang pagpapapansin. Pero aamininko, walang klaseng walang ganito, at kung meron man, magigigng matinding sakripisyoang pagpasok sa eskuwela araw- araw.GEEKS – Mga walang pakialam sa mundo, libro-teacher-blackboard lang ang iniintindi.Kahit na mainit na ang ulo at bad trip ang teacher, ang mga geeks ang walang takot nalumalapit sa kanila para lang itanong kung mag-iiba ang result ng equation kung isa-substitute yung value ng X sa Y.HOLLOW MAN – May dalawang uri ang H.M virus, ang type A at type B. Ang type Aay ang mga estudyanteng madalas invisible, bakante ang upuan, madalas absent. Type Bnaman ang mga mag-aaral na bagama’t present e invisible naman madalas ang sagot samga quiz, hollow ang utak.SPICE GIRLS – Barkadahan ng mga kababaihang mahilig gumimik, sabay-sabay perolaging late pumapasok ng room pagkatapos ng recess at lunch break. Madalas na may
  2. 2. hawak na suklay, brush, at songhits. Pag pinagawa mo ng grupo ang isang klase, lagingmagkakasama sa iisang grupo ang SG.DA GWAPINGS – Ang male counterpart ng SG, isinilang sa mundo para magpa-cute.Konti lang ang miyembro nito, mga dalawa hanggang apat lang, para mas pansin angbawat isa. Tulad ng SG, kadalasang puro hair gel lang ang laman ng utak ng mga DG.CELEBRITIES – Politicians, athletes, at performers. Politicians ang mga palaban namag-aaral na mas nag-aalala pa sa kalagayan ng eskuwelahan at mga kapwa estudyantekesa sa grades nila sa Algebra. Athletes ang ilang varsitarian na kung gaano kabilistumakbo e ganoon din kabagal magbasa. Performers naman ang mga estudyanteng kayalang yata pumapasok sa eskuwela e para makasayaw, makakanta, at makatula sa stagetuwing Linggo ng Wika. Sa pangkalahatan, ang mga celebrities ay may matinding PR,pero mababang IQ.GUINESS – Mga record holders pagdating sa persistence. Pilit pinupunan ng kasipaganang kakulangan ng katalinuhan. Sila ang kadalasang nagtatagumpay sa buhay. Masinopsa projects, aktibo sa recitation. Paulit-ulit at madalas magtaas ng kamay, kahit na lagingmali ang sagot.LEATHER GOODS – mga estudyanteng may maling uri ng determinasyon. Lagingdeterminado ang mga ito sa harapang pangongopya, bulgarang pandaraya, at palagiangpagpapalapad ng papel sa teacher. Talo ang mga buwaya sa pakapalan.WEIRDOS – Mga problematic students, misunderstood daw, kadalasang tinatawag nablack sheep ng klase. May kanya-kanya silang katangian, konti ang kaibigan, madalasmapaaway, mababa ang grades, at teachers’ enemy.MGA ANAK NI RIZAL – Ang endangered species sa eskuwelahan. Straight ‘A’students pero well rounded at hindi geeks. Teacher’s pet pero hindi sipsip. Hari ng Math,Science, at English, pero may oras pa rin sa konting extra-curricular activities, atgimmicks.BOB ONgs – Mga medyo matino na medyo may sayad. Eto yung estudyanteng habangnagle-lecture yung teacher e pinaplano na yung librong ipa-publish nya tungkol sa mgaclassmates nyaCOMMONERS – Mga generic na miyembro ng klase. Kulang sa individuality atkatangiang umuukit sa isipan. Hindi sila kagad napapansin ng teacher pag absent, at sapaglipas ng panahon, sila ang mga taong unang nakakalimutan ng mga teachers atclassmates nila.Posibleng may mga estudyante na ang katangian ay kombinasyon ng mga nabanggit.Posible ring hindi lahat ng uri ng estudyante ay makikita sa iisang klase.
  3. 3. Prayer for Good Habits
  4. 4. Sandaang Damit ni Fanny A. Garcia1. May isang batang babaing mahirap. Nag-aaral siya. Sa paaralan ay kapansin-pansin ang kanyang pagiging walang imik. Madalas ay nag - iisa siya. Lagisiyang nasa isang sulok. Kapag nakaupo na’y tila ipinagkit. Lagi siyangnakayuko, mailap ang mga mata, sasagot lamang kapag tinatawag ng guro,halos paanas pa kung magsalita.2. Naging mahiyain siya sapagkat maaganiyang nalaman na kaiba ang kanyang kalagayan kung ihahambing sa mgakaklase. Ipinakita at ipinabatid nila iyon sa kanya. Mayayaman sila. Magagandaat iba-iba ang kanilang damit na pamasok sa paaralan. Madalas ay tinutuksosiya dahil sa kanyang damit. Ang kanyang damit, kahit malinis ay halatang lumana, palibahasa ay kupas na at punung-puno pa ng sulsi.3. Kapag oras ng kainanat labasan nag kani-kaniyang pagkain, halos ay ayaw niyang ipakita angkanyang baon. Itatago niya sa kanyang kandungan ang pagkain, pipiraso nangkaunti, tuloy subo sa bibig, mabilis upang hindi malaman ng mga kaklase kungano ang dalang pagkain. Sa sulok ng kanyang mata’y masusulyapan niya angmga pagkaing dala ng kanyang mga kaklase gaya ng mansanas, sandwiches,mga imported at mamahaling tsokolate . 4. Ang panunukso ng mga kaklase ayhindi nagtatapos sa kanyang mga damit. Tatangkain nilang silipin kung ano angkanyang pagkain at sila’y magtatawanan kapag nakita nila na ang kanyang baonay isa lamang pirasong tinapay na karaniwa’y walang palaman.5. Kaya lumayosiya sa kanila. Siya ay naging walang kibo at mapag -isa.6. Ang nangyayaring itoay batid ng kanyang ina. Pag uwi sa bahay, madalas siyang umiiyak dahil sapanunukso ng mga kaklase at siya’y nagsusumbong sa ina. Mapapakagatlabiang
  5. 5. kanyang ina, matagal itong hindi makakibo, at sabay haplos nito sa kanyangbuhok at may pagmamahal na sasabihin sa kanya, “Bayaan mo sila, anak,huwag mo silang pansinin. Hayaan mo, kapag nagkaroon ng trabaho ang iyongama, makapagbabaon ka na rin ng masasarap na pagkain. Maibibili rin kita ngmaraming damit.”7. At lumipas pa ang maraming araw. Ngunit ang ama ay hindipa rin nakakuha ng trabaho kaya ganoon pa rin ang kanilang buhay. Ang batanaman ay unti-unting nakauunawa sa kanilang kalagayan. Natutuhan niyangmakibahagi sa malaking suliranin ng kanilang pamilya. Natutuhan niyangsarilinin ang pagdaramdam sa panunukso ng mga kaklase. Hindi na siyanagsusumbong sa kanyang ina.8. Sa kanyang pagiging tahimik ay ipinalagay ngkanyang mga kaklase na siya ay kanilang talu-talunan kaya lalong sumidhi angkanilang pang-aasar. Lumang damit. Di-masarap na pagkain. Mahirap. Pilit naipinasok nila sa kanyang isip.9. Hanggang nang isang araw ay natuto siyanglumaban.10. Sa buong pagtataka nila’y bigla na lamang natutong sumagot angmahirap na batang babae na laging luma, kupas at puno ng sulsi ang damit. Angbatang babae na ang laging baon ay tinapay na walang palaman. Isa na namaniyong pagkakataong walang magawa ang kanyang mga kaklase kung hindi angtuksuhin siya.11. “Alam ninyo,” sabi niya sa malakas at nagmamalaking tinig,”ako’y may sandaang damit sa bahay.”12. Nagkatinginan ang kanyang mgakaklase. Hindi sila makapaniwala. “Kung totoo iyan ay bakit lagi na lang lumaang isinusuot mo?”13. Mabilis ang sagot niya, “dahil iniingatan ko ang akingsandaang damit. Ayokong maluma agad.” 14. “Sinungaling ka! Ipakita mo munasa amin para kami maniwala!” iisang sabi nila sa batang mahirap.15. “Hindi komadadala rito. Baka makagalitan ako ni Nanay. Kung gusto ninyo ay sasabihinko na lang kung ano ang tabas, kung ano ang tela, kung ano ang kulay, kungmay ribbon o may bulaklak.”16. At nagsimula na nga siya sa kanyangpagkukwento. Paano ay inilalarawan niya hanggang kaliit-liitang detalye angbawat isa sa kanyang sandaang damit. Tulad halimbawa ng isang damit napamparti. Makintab na rosas ang tela na maraming mumunting bulaklak, bolgaang manggas, may tig-isang ribbon sa magkabilang balikat. Hanggang sakongang haba ng damit. O kaya ay ang kanyang dilaw na pantulog na may burda. O
  6. 6. ang kanyang puting pansimba na may malapad na sinturon at malaking bulsa.17.Mula noon ay naging kaibigan na niya ang mga kaklase. Ngayon, siya na anglaging nagsasalita at sila ang nakikinig. Lahat sila ay natutuwa sa kanyangkwento tungkol sa sandaang damit. Nawala ang kanyang pagiging mahiyain.Naging masayahin siya bagaman patuloy pa rin ang kanyang pamamayat kahitna ngayo’y nabibigyan nila siya ng kapiraso ng kanilang baong mansanas osandwich.18. Isang araw, hindi pumasok sa klase ang mahirap na batangbabaing may sandaang damit. Saka ng sumunod na araw at ng sumunod pangaraw. Pagkaraan ng isang linggong hindi pagpasok ay nag-alala ang kanyangmga kaklase at guro.19. Isang araw ay nagpasya silang dalawin ang batangmatagal ng absent sa klase. Ang natagpuan nilang bahay ay sira-sira atnakagiray na sa kalumaan.20. Lumabas ang isang babaing payat, iyon ang inang batang mahirap. Sila ay pinatuloy at nakita nila ang maliit na kabuuan ngkabahayan na salat na salat sa marangyang kasangkapan. Sa isang sulok ayisang lumang papag at doon nakaratay ang batang babaing may sakit pala.Ngunit sa mga dumalaw ay di agad ang maysakit ang napagtuunan ng pansinkundi ang mga papel na maayos na nakadikit sa dingding sa may tabi ng papag.Lumapit sila sa sulok at nakita nilang ang mga papel na nakadikit sa dingding ayyaong mga drowing ng bawat isa sa sandaang papel. Magaganda, makukulay.Naroong lahat ang kanyang naikuwento. Totoo at naroroon ang sinasabi niyangrosas na damit na pamparti. Naroroon din ang drowing ng kanyang damitpantulog, ang kanyang pansimba, ang mga sinasabi niyang pamasok sapaaralan na kailanma’y hindi nasilayan ng mga kaklase dahil ayon sa kanya’ynakatago at iniingatan sa bahay.21. Sandaang damit na pawang drowinglamang.

×