Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

7.hafta (1).pptx

 1. E-EĞITMEN
 2. ÖĞRETIM SÜRECINDE FARKLILAŞMA • Öğrencilerle görüntülü bir iletişim olanağı yoksa ve bir şekilde dönüt alınamıyorsa, öğrencilerin sürece ilişkin ne düşündüklerini öğrenmek son derece güçleşmektedir. • Sınıf ortamına göre farklılaşan pek çok süreç teknoloji desteği ile olabildiğince etkin hale getirilmektedir. • İyi bir e-eğitmen olabilmek için hem farklı konularda bilgilenmek, hem de deneyim kazanmak çok önemlidir (Stephenson, 2001). • E-eğitmenlerin rolü içeriği aktarmak değil, ortamı yönetmek ve öğrencileri yönlendirmektir. Bu nedenle rolleri, rehber, moderatör ve yönlendirici gibi farklı şekilde tanımlanabilmektedir.
 3. E-EĞITMENIN FARKLI ROLLERI • Eğitmeni sınıf ve İnternet ortamı olmak üzere her iki açıdan ele alırsak, yüz yüze eğitimde duruşu, giyinişi ve sınıf yönetimi bakımından model oluştururken, e-öğrenme sürecinde içeriğin aktarımına ve iletişim süreçlerine dayalı olarak bir model olur. • Aylık toplantılar veya görüntülü konferans yöntemleri kullanılmadığı zaman, eğitmen ve öğrencilerin birbirlerini hiç görmediği durumlar da olabilmektedir. • Eğitmenin rolleri, ders öncesinde, ders sırasında ve ders sonrasında olmak üzere farklı süreçlere göre değişim göstermektedir.
 4. E-EĞITMENIN FARKLI ROLLERI • Ders Öncesinde • Ders Sırasında • Ders Sonrasında
 5. E-EĞITMENIN FARKLI ROLLERI Ders öncesinde • E-öğrenme sürecinde plânlamanın süreç başlamadan önce yapılması çok önemlidir, çünkü bu bilgiler süreç öncesinde öğrencilerle paylaşılır. • Hangi hafta hangi konunun işleneceği, ne tür etkinlikler ve işbirliğine dayalı çalışmalar yapılacağı, bu çalışmaların ödev ve projelerin hangi konularda olacağı, hangi ölçütlere göre değerlendirileceği, her bir etkinliğin nasıl notlandırılacağı, süreç boyunca uyulması gereken kurallar, içeriğin ne şekilde sunulacağı ve öğrencilerin nasıl çalışmaları gerektiği gibi detaylı açıklamaların ders başlamadan önce belirlenmesi ve paylaşılması gerekir.
 6. E-EĞITMENIN FARKLI ROLLERI Ders sırasında • Ders sırasında bir e-eğitmenin, neredeyse 7 gün 24 saat aktif olması gerekir. Süreci sürekli gözlemeli, olası sorunları gidermeli, öğrencilerin neler yaptıklarını sürekli incelemeli ve gerekirse dönüt vermelidir. Her türlü olası probleme veya yanlış anlaşılmaya hızlı müdahale etmesi önemlidir. • Sohbet oturumları, sesli veya görüntülü konferans gibi eş zamanlı tartışma ortamlarını yönetmek yine deneyim isteyen bir konudur. Bu süreçte etkili ve amacına ulaşan tartışmalar yaptırmak ve zamanı etkili kullanmak önemlidir. • Yönetimi önem taşıyan bir diğer konu bireysel ve grup projeleri ve işbirliğine dayalı farklı etkinliklerdir. • Ders boyunca etkileşimde bulunmak ve etkileşimin sürekliliğini sağlamak yine önemli noktalardan biridir.
 7. E-EĞITMENIN FARKLI ROLLERI Ders sırasında Ders Sırasında temel olarak altı etkileşim türü yaşanır (Garrison ve Anderson, 2003).
 8. E-EĞITMENIN FARKLI ROLLERI Ders sonrasında • E-öğrenme sürecinde, her an bir öğrenci bir soru sormuş veya ödevini göndermiş olabilir. Tüm bu süreç içerisinde eğitmenin biçimlendirici değerlendirmeler yapması gerekir. Bu nedenle, e-eğitmen sürece ilişkin değerlendirme yaparak not verir ve dersin sonunda da öğrencinin akademik başarısını belirler. Bu değerlendirme için öğrencilere ait raporlar temel alınarak notlandırma yapılır. Bu notlandırma sistem tarafından da yapılıyor olabilir. • E-eğitmen, öğrenci başarısı dışında sürece ilişkin farklı boyutları da değerlendirmelidir. Dersin Dersin etkililiği, öğretim materyalleri, öğretim yöntem ve teknikleri ve değerlendirme yaklaşımları bu farklı boyutlardandır. E-eğitmen tarafından bu konularda yapılan değerlendirmeler, dersin daha etkili olabilmesi için gerekli değişiklik ve güncellemelerin yapılmasını sağlayacaktır. Ayrıca, yönetim ve kurumsal bazda gerekli değişimlerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu değerlendirmelerde öğrenci görüşleri önemli rol oynamaktadır.
 9. E-EĞITMENIN FARKLI ROLLERI
 10. NITELIKLERI • İnsan ilişkilerinde başarılı, empati sahibi ve demokratik öğretim ortamı ortamları yaratma yeteneğine sahip olmalıdır. • Konu içeriği, insan gelişimi ve öğrenme ile pedagoji konularında uzman olmalı ve bu bilgileri öğretim ortamında düzenlemede kullanabilmelidir. • Kendini yönlendirebilen öğrenci yetiştiren üst düzey düşünme becerisi kazandıran, temel yetilerdeki başarısını artıran ve öğrenci motivasyonunu düzenleyen öğretim deneyimlerinin tamamına sahip olmalıdır. • Öğretimi hayat boyu süren bir süreç olarak algılamalı ve bu doğrultuda öğrencinin öğrenmesini ve okul kalitesini artıracak biçimde profesyonel bilgisini değişen durumlara uyarlayabilmelidir.
 11. YETERLIKLERI
 12. PERFORMANSIN GÖZLENMESI VE EĞITIM SIRASINDA ÖDEVIN ÖNEMI
 13. UZAKTAN ÖĞRETME “Forum” ortamında bir tartışma yapılabilmesi için e-eğitmenin bazı standart işlemleri gerçekleştirmesi gerekir. Forumların genel bir akışı vardır. Açılış Mesajı: Öğrenci veya e-eğitmen tartışılacak konuya ilişkin bir açıklama yapabilir veya bir soru yönelterek süreci başlatabilir. Yanıt Mesajları: Öğrenci veya e-eğitmenin farklı bir bakış açısını dile getirdiği veya yeni bir ile karşılık verdiği bir yanıt yazması beklenir. İzleyen Mesajlar: Öğrenci veya e-eğitmenin önceki mesajların sentezlendiği veya mesajlar atmaları beklenir. Uyarı Mesajları: E-eğitmenin konu dışına çıkıldığı veya yanlış yorumlar yapıldığı durumda zamanında müdahale etmesi gerekir. Özet Mesajları: E-eğitmen genel bütün mesajlardaki önemli noktaları, benzerlik ve farklılıkları özetleyen bir mesaj atarak grubun daha iyi anlamasına yardımcı olmaya çalışır.
 14. HAFTALIK ÇEVRIMIÇI TARTIŞMALARI DEĞERLENDIRMEK IÇIN DERECELEME ÖLÇEĞI
 15. İSTENMEYEN DAVRANIŞLARDA ALINABILECEK ÖNLEMLER
 16. ÖNERILER • Olumlu bir öğretim ortamı yaratarak, olabildiğince çok öğrenciye söz hakkı vermeye özen gösterin. • Gönderilen mesaj sayısını kontrol edin. Tartışma konusuna ilişkin yirmi kişilik bir şube bir hafta boyunca kaç mesaj gönderirse bu kabul edilebilir bir başarı ölçütüdür? Bu sayı bireysel olarak mı ele alınmalıdır, yoksa mesajların içeriği de önem taşımakta mıdır? e- Eğitmen bu konulara özen göstermelidir. • Mesajların uzunluğunu kontrol edin. Her bir mesaj yalnızca tek bir konu, olay veya kavram hakkında olmalıdır. Örneğin, lisans öğrencileri için 100–150 kelime sınırı ve yüksek lisans öğrencileri için 200 kelime sınırı uygun olabilir.
 17. ÖNERILER • Gereken sıklıkta, gelinen noktaya ilişkin özet içeren mesajlar göndermeye çalışın. Bu hep konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak, hem de tartışmanın dışına çıkılmasını önleyecektir. • Kişisel mesajların ortak alanlarda paylaşımı konusunda hassas davranın. Kişisel mesajlar e-posta gibi bireysel araçlar yoluyla iletilmelidir. Forum alanına atılan her bir mesajın gruba katkı amacıyla atıldığı gerçeğini hatırlatmak yararlı olabilir. • Tartışma süreci sonunda tüm öğrencilere dönüt verin. Her öğrenci katıldığı süreçteki başarısına ilişkin olarak güçlü ve zayıf yönleri konusunda bilgilendirilmelidir.
 18. ÖNERILER • Güncel yazılımların sağladığı teknolojik olanakları etkin kullanın. Proje gibi iş birliğine dayalı çalışmalarında öğrencileri grup yaparak, gruba ait sohbet ortamı, forum ve dosya paylaşım alanlarını kullanmalarını sağlayın. • Forum ve sohbet gibi ortamlara katılırken, uyulması gereken kuralları önceden belirtin. Öğrencilerin yorum ve önerilerini paylaşmaları için özel alanlar oluşturun. • Tartışma ve ders paylaşımı amaçlı etkinlikleri değerlendirme kapsamına alın. Tartışma süreçlerini ve kalitesini değerlendirebilirsiniz.
 19. KAYNAKLAR • Gülbahar, Y. (2012). E-öğrenme. Pegem Akademi.
Publicidad