&Samhoud Company Presentation

F
Together we build a brighterfuture,[object Object],We achievebreakthroughsbyinspiring and connectingpeople,[object Object]
   ,[object Object]
Together we build a brighter future &samhoud is een world class, visiegedreven, gewoon ongewoon adviesbureau dat duurzame en meetbare waarde creëert voor medewerkers, klanten, aandeelhouders en maatschappij. De diepere bestaansreden van &samhoud komt voort uit ons hoger doel: “Together we build a brighter future.” Wat we doen is waarde creëren door mensen te inspireren en te verbinden. Maar de vraag is: wat ga je doen met inspiratie en verbinding en de waarde die daaruit ontstaat? Die investeren wij telkens weer in onze mensen en in de maatschappij. Zo blijven we groeien en groeit de waarde die wij creëren, voor zowel klanten (organisaties) als individuen en de samenleving als geheel. Ons hoger doel komt dus steeds een stapje dichterbij en tegelijkertijd groeit de waarde van en voor medewerkers en klanten. Core BusinessOnze core business is het adviesbureau &samhoud consultancy dat zich door de jaren gespecialiseerd heeft in:• Advies, procesbegeleiding, ondernemerschap en energie voor duurzame  verandering en verbinding• Meetbare en duurzame waardecreatie• Een holistische, geïntegreerde benadering van verandering door alignment van visie,  strategie, merk, cultuurverandering en implementatie• Ontwikkelen van leiderschap en teameffectiviteit inclusief het plaatsen van talent • Inspiratie en beleving De Blauwe Bal van VerbindingDe Blauwe Bal van Verbinding symboliseert de actie. Gooi een bal in een groep en er gebeurt iets: mensen kijken elkaar aan, iemand pakt de bal op en voor je het weet zijn ze met elkaar aan het spelen. Dat is de start van verbinding, op weg naar een waardevolle toekomst. ,[object Object]
&Samhoud Company Presentation
Doorbraak&samhoud realiseert doorbraken. Een doorbraak is meetbare en duurzame waardecreatie. Wat is duurzame en meetbare waarde?Ons hoger doel is: Samen bouwen we een waardevolle toekomst. Wij realiseren doorbraken door het inspireren en verbinden van mensen. Maar wat is een doorbraak? Een doorbraak is het creëren van duurzame en meetbare waarde voor alle stakeholders. Een doorbraak markeert de start van een cyclus die leidt tot succes. Ons uitgangspunt is de filosofie van de ValueProfitChain die leidt tot waardecreatie voor alle stakeholders: Financiële waarde – meer winst en een betere koers-winstverhoudingKlantwaarde – betere service, hogere klanttevredenheid, betere verbinding tussen de klant en de organisatie, hogere winst per klant Medewerkerwaarde – betere verbinding van medewerkers met zichzelf, met collega’s en de organisatie in relatie tot betere prestatiesMaatschappelijke waarde – betere verbinding met de maatschappij en een bijdrage leveren aan de maatschappij,[object Object]
&Samhoud Company Presentation
InspirerenDuurzame waardecreatie komt alleen tot stand als mensen dat echt willen, vanuit hun diepste drijfveren. Wij dringen door tot die diepere laag door medewerkers en klanten te inspireren en te verbinden.  Gewoon OngewoonWe inspireren mensen vanuit onze kernwaarden intensiteit, authenticiteit en vriendschap. Door onszelf te zijn dus. We noemen dat ‘gewoon ongewoon’ omdat gewone dingen zoals jezelf zijn weliswaar gewoon klinken maar in de realiteit van alledag helemaal niet zo gewoon zijn. Niet veel mensen zijn daadwerkelijk zichzelf. Dat geldt ook voor onderwerpen als leiderschap, visie, strategie, cultuurverandering, kennis delen, persoonlijke ontwikkeling, verbinding, klanttevredenheid, vaderschapsverlof, wellness op kantoor, goede voeding, energiemanagement, ondernemerschap, gezondheid, discipline en ga zo maar door. Als deze zaken verwezenlijkt moeten worden blijken ze ongewoon te zijn. Om dat inzichtelijk te maken confronteren we klanten met combinaties die tegenstrijdig lijken maar voor waardecreatie juist heel gewoon zijn: • fun & performance• people & profit• business & spirituality• freedom & responsibility• reason & passion.,[object Object]
&Samhoud Company Presentation
VerbindingDuurzame waardecreatie komt alleen tot stand als mensen dat echt willen, vanuit hun diepste drijfveren. Wij dringen door tot die diepere laag door medewerkers en klanten te inspireren en te verbinden. Verbonden mensen zijn gelukkiger en succesvoller. Verbinden met anderen kan alleen als je verbonden bent met jezelf, aan de hand van zelfkennis. Als je weet wat je kunt en weet wat je wilt in het leven, dan kun je je beter verbinden met anderen, met de organisatie waar je werkt en met de maatschappij. Dat leidt tot een betere performance. Daarom besteden we in onze klanttrajecten veel tijd en energie aan persoonlijke ontwikkeling en aan de ontwikkeling van teams. Daarnaast is verbinding cruciaal voor ons hoger doel – zonder verbinding kunnen we niet samen bouwen aan een waardevolle toekomst. Verbinding is een van onze belangrijkste thema’s. We doen er onderzoek naar op wereldwijde schaal, we ontwikkelen initiatieven die verbinding in de maatschappij verbeteren en we initiëren campagnes rondom de Blauwe Bal van Verbinding. Voorbeelden van deze activiteiten zijn lesprogramma’s voor schoolkinderen , wedstrijd voor het meest verbindende idee van Nederland, het manifest voor verbinding, visie21 en de tentoonstelling art&connection.,[object Object]
&Samhoud Company Presentation
Waardecreatie,[object Object],Wij onderscheiden drie verschillende golven die elk bijdragen aan de groei van de waarde van een organisatie. Lead the valueDe eerste golf schept de voorwaarden voor duurzame waardecreatie. Zij brengt de potentiële waarde van de interne organisatie in kaart. Manage the valueDe tweede golf leidt tot duurzame waarde. In deze golf wordt de strategie uitgevoerd en worden resultaten geleverd en gepresenteerd. Market the valueDe derde golf monitort waarde vanuit een extern perspectief en managet toekomstige verwachtingen van de wereld buiten. ,[object Object]
ValueCreationCycleHet proces van waardecreatie bestaat uit de volgende elementen.Mobiliseer energie: Creëer de energie voor verandering door in te spelen op de ratio en de emotie aan de hand van een sense of urgencyén een sense of excitement. Neem eigenaarschap: Laat de juiste mensen hun verantwoordelijkheid nemen en creëer een kritische massa voor verandering. Bepaal de koers: Creëer een visie, een business transformation model, een merk en een strategie die het fundament vormen voor waardecreatieMaak waar en verbeter: Inspiratie en discipline gaan hand in hand als het gaat om waarmaken en verbeteren. De visie en het merk dagelijks doorleven is het inspirerende deel. Het uitvoeren van de strategie zorgt voor de nodige discipline; luister naar de klant, manage op resultaat en optimaliseer de waardestromen. Inspireeranderen: Vier successen, toon successen, deel ze met alle externe stakeholders en leer ervan. Delen betekent ook co-creëren met andere partijen.Verander holistisch: De ValueCreationCycle werkt alleen met een holistische veranderaanpak, ofwel goed leiderschap, effectieve teams, een goed gemanaged veranderproces en doorbraken in de organisatiecultuur. ,[object Object]
&Samhoud Company Presentation
VriendschapIedereen met wie wij werken, collega’s en klanten, beschouwen wij als gelijkwaardig.Trajecten slagen alleen als alle betrokkenen gelijkwaardig zijn en hun verantwoordelijkheid nemen. Wij richten ons proactief op bestaande of potentiële leden van raden van bestuur van grote toporganisaties. Zij onderschrijven de filosofie van de ValueProfitChain en hebben vragen over verbinding en performance. Deze organisaties zijn (inter)nationaal actief in de financiële dienstverlening, overheid of gezondheidszorg. Bij voorkeur hebben zij hun hoofdkantoor in de landen waar wij actief zijn.Vriendschap komt tot uitdrukking in het &-teken dat niet alleen staat voor verbinding tussen mensen maar dat mensen en klanten ook uitnodigt hun naam voor de onze te zetten.    ,[object Object]
&Samhoud Company Presentation
IntensiteitDe intensiteit van &samhoud komt tot uitdrukking via onze mensen.Je hoeft niet alles te doen en overal ja op te zeggen. Maar wat je doet, doe je met 100% inzet en aandacht. Daarmee vind je ook balans. Want ontspanning en inspanning moeten elkaar afwisselen: 100% inspanning en 100% ontspanning.  ,[object Object]
&Samhoud Company Presentation
AuthenticiteitWijzijnonszelf Bij &samhoud wordt ieders authenticiteit gewaardeerd en verder ontwikkeld. Daarvoor gebruiken we de persoonlijke visie. Een goede persoonlijke visie helpt je de zin van jouw bestaan vast te stellen en keuzes te maken die voor jou belangrijk zijn en die bij je passen. Dat bereik je door helder vast te stellen wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Je bent dan verbonden met jezelf. Hoe beter je verbonden bent met jezelf, hoe beter je kunt verbinden met andere mensen. En dat maakt je gelukkiger en succesvoller. Een persoonlijke visie bestaat uit vier elementen:	• Het hoger doel: waarom besta ik?	• Het gewaagd doel: waarvoor ga ik?	• Kernwaarden: waar sta ik voor?	• Kernkwaliteiten: waar ben ik echt goed in? Deze vier onderdelen vormen samen een geheel; ze vullen elkaar aan, completeren elkaar en versterken elkaar. Het koppelen van ieders persoonlijke visie aan de organisatievisie is een zeer krachtig bindmiddel in organisaties en stimuleert ondernemerschap en de eigen verantwoordelijkheid. Bij &samhoud hebben alle medewerkers een persoonlijke visie en ook onze klanten maken er veelvuldig gebruik van. Sterker nog, viawww.persoonlijkevisie.nlen persoonlijke visie workshops is het ontwikkelen van je persoonlijke visie nu ook toegankelijk voor consumenten.,[object Object]
&Samhoud Company Presentation
TopbrandOm onshogerdoelwaartemakenwillen we eentopmerkworden Nummer 1 Great Place to Work van Europa in 2010In Europa gelden we op dit moment als de nummer 1 Great Place to Work. Dat houdt in dat we goed zijn georganiseerd als een bureau dat werkt aan de hand van ‘waarde toevoegen’ aan medewerkers en klanten. Deze basis zetten we voort maar we gaan nu een stap verder. We willen ook buiten ons netwerk worden aangemerkt als een topbureau en verder groeien zodat ons hoger doel dichterbij komt. Topmerk in 2015We doen dat door een topmerk te worden. Dat is ons nieuwe gewaagde doel: In 2015 zijn we een top 10 merk in Nederland, in 2030 zijn we een top 100 merk wereldwijd. Zoals Virgin staat voor ‘breaking the rules’, zo staat &samhoud voor ‘verbinding’ en ‘waardecreatie’. De blauwe bal en het &-teken verbeelden ons merk en ons hoger doel geniet wereldwijd bekendheid en navolging:  Together we build a brighter future. We achieve breakthroughs by inspiring and connecting people,[object Object]
&Samhoud Company Presentation
Connect with us:,[object Object],Download our apps:,[object Object],www.samhoud.com,[object Object],www.persoonlijkevisie.nl,[object Object],www.samhoudwomen.com,[object Object],Together we build a brighterfuture,[object Object],We achievebreakthroughsbyinspiring and connectingpeople,[object Object]
1 de 22

Recomendados

&samhoud over visie por
&samhoud over visie&samhoud over visie
&samhoud over visie&samhoud
2K vistas8 diapositivas
Waartoe Leid Ik por
Waartoe Leid IkWaartoe Leid Ik
Waartoe Leid Ikieperenduyn
294 vistas8 diapositivas
Haardvuursessie 2 leiderschap in transitie por
Haardvuursessie 2 leiderschap in transitieHaardvuursessie 2 leiderschap in transitie
Haardvuursessie 2 leiderschap in transitieRutger van der Zande
196 vistas31 diapositivas
Cmg story por
Cmg storyCmg story
Cmg storyChris Noordam
74 vistas44 diapositivas
Architects of dreams - Helping people and organizations grow their full poten... por
Architects of dreams - Helping people and organizations grow their full poten...Architects of dreams - Helping people and organizations grow their full poten...
Architects of dreams - Helping people and organizations grow their full poten...Frank Geertsen
588 vistas21 diapositivas
Architects of dreams helping people and organizations grow their full poten... por
Architects of dreams  helping people and organizations grow their full poten...Architects of dreams  helping people and organizations grow their full poten...
Architects of dreams helping people and organizations grow their full poten...Frank Geertsen
192 vistas21 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

BEDRIJFSPROFIEL (OVER MENSEN EN KLANTEN) por
BEDRIJFSPROFIEL (OVER MENSEN EN KLANTEN)BEDRIJFSPROFIEL (OVER MENSEN EN KLANTEN)
BEDRIJFSPROFIEL (OVER MENSEN EN KLANTEN)Groenewoud
158 vistas1 diapositiva
DLG_KAFT_2016-09-21 por
DLG_KAFT_2016-09-21DLG_KAFT_2016-09-21
DLG_KAFT_2016-09-21Roeland Broeckaert
60 vistas1 diapositiva
Methodiek voor Het Nieuwe Werken por
Methodiek voor Het Nieuwe WerkenMethodiek voor Het Nieuwe Werken
Methodiek voor Het Nieuwe WerkenProductivity Partners BV
384 vistas17 diapositivas
Leiderschap por
LeiderschapLeiderschap
Leiderschapwout126
364 vistas12 diapositivas
How to design a flourishing business? por
How to design a flourishing business?How to design a flourishing business?
How to design a flourishing business?Wouter Gheysen
43 vistas20 diapositivas
Leiderschap 4.0. por
Leiderschap 4.0.Leiderschap 4.0.
Leiderschap 4.0.Sarah Verwei
1K vistas105 diapositivas

La actualidad más candente(19)

BEDRIJFSPROFIEL (OVER MENSEN EN KLANTEN) por Groenewoud
BEDRIJFSPROFIEL (OVER MENSEN EN KLANTEN)BEDRIJFSPROFIEL (OVER MENSEN EN KLANTEN)
BEDRIJFSPROFIEL (OVER MENSEN EN KLANTEN)
Groenewoud158 vistas
Leiderschap por wout126
LeiderschapLeiderschap
Leiderschap
wout126364 vistas
How to design a flourishing business? por Wouter Gheysen
How to design a flourishing business?How to design a flourishing business?
How to design a flourishing business?
Wouter Gheysen43 vistas
Groeien. hoe krijg ik mijn mensen mee? Slides bij webinar por Ikinnoveer
Groeien. hoe krijg ik mijn mensen mee? Slides bij webinarGroeien. hoe krijg ik mijn mensen mee? Slides bij webinar
Groeien. hoe krijg ik mijn mensen mee? Slides bij webinar
Ikinnoveer105 vistas
Intrapreneurship: ondernemen aan de binnenkant por ETION
Intrapreneurship: ondernemen aan de binnenkantIntrapreneurship: ondernemen aan de binnenkant
Intrapreneurship: ondernemen aan de binnenkant
ETION327 vistas
Branding paul ricken the movie por TribePlay
Branding paul ricken the movieBranding paul ricken the movie
Branding paul ricken the movie
TribePlay306 vistas
Business Performance Coaching por epmroelofs
Business Performance CoachingBusiness Performance Coaching
Business Performance Coaching
epmroelofs124 vistas
Upgreat Organisaties por Upgreat
Upgreat OrganisatiesUpgreat Organisaties
Upgreat Organisaties
Upgreat373 vistas
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2 por Jos van de Werken
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Jos van de Werken689 vistas

Similar a &Samhoud Company Presentation

Het Adviesbureau Maakt Werken Leuk! por
Het Adviesbureau Maakt Werken Leuk!Het Adviesbureau Maakt Werken Leuk!
Het Adviesbureau Maakt Werken Leuk!Mspierenburg
675 vistas12 diapositivas
Daarom Balance por
Daarom BalanceDaarom Balance
Daarom BalanceHenk Heiner
144 vistas15 diapositivas
Duurzaamheid_AKD por
Duurzaamheid_AKDDuurzaamheid_AKD
Duurzaamheid_AKDCoenraad van Haren
228 vistas7 diapositivas
Why CC.Coach por
Why CC.CoachWhy CC.Coach
Why CC.CoachCharles Ruiters
27 vistas19 diapositivas
Presentatie DeWaardeFabriek 20 april 2016 por
Presentatie DeWaardeFabriek 20 april 2016Presentatie DeWaardeFabriek 20 april 2016
Presentatie DeWaardeFabriek 20 april 2016Flevum
193 vistas31 diapositivas
DeKlantrede2015-H3ROES por
DeKlantrede2015-H3ROESDeKlantrede2015-H3ROES
DeKlantrede2015-H3ROESEtienne Jager
380 vistas8 diapositivas

Similar a &Samhoud Company Presentation(20)

Het Adviesbureau Maakt Werken Leuk! por Mspierenburg
Het Adviesbureau Maakt Werken Leuk!Het Adviesbureau Maakt Werken Leuk!
Het Adviesbureau Maakt Werken Leuk!
Mspierenburg675 vistas
Presentatie DeWaardeFabriek 20 april 2016 por Flevum
Presentatie DeWaardeFabriek 20 april 2016Presentatie DeWaardeFabriek 20 april 2016
Presentatie DeWaardeFabriek 20 april 2016
Flevum193 vistas
Brochure Start Connecting por Erik Janssen
Brochure Start ConnectingBrochure Start Connecting
Brochure Start Connecting
Erik Janssen614 vistas
Dit zijn wij! - Dura Vermeer Bouw Hengelo BV por Tess ter Avest
Dit zijn wij! - Dura Vermeer Bouw Hengelo BVDit zijn wij! - Dura Vermeer Bouw Hengelo BV
Dit zijn wij! - Dura Vermeer Bouw Hengelo BV
Tess ter Avest1.3K vistas
Dit zijn wij! - Dura Vermeer Bouw Hengelo por Tess ter Avest
Dit zijn wij! - Dura Vermeer Bouw Hengelo Dit zijn wij! - Dura Vermeer Bouw Hengelo
Dit zijn wij! - Dura Vermeer Bouw Hengelo
Tess ter Avest1.4K vistas
LightWorks Lookbook por Shanti Silos
LightWorks LookbookLightWorks Lookbook
LightWorks Lookbook
Shanti Silos137 vistas
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer por gkilsdonk
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
gkilsdonk394 vistas
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer por SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
SeederDeBoer293 vistas
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer por SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
SeederDeBoer440 vistas
Website tekst rond visie missie-sterktes etc por Dirk Ameel
Website tekst rond visie missie-sterktes etcWebsite tekst rond visie missie-sterktes etc
Website tekst rond visie missie-sterktes etc
Dirk Ameel288 vistas
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer por reneseeder
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
reneseeder365 vistas

&Samhoud Company Presentation

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 5.
 • 7.
 • 9.
 • 11.
 • 12.
 • 14.
 • 16.
 • 18.
 • 20.
 • 22.