Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Životna Godišnja Doba

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
žIvotna Lekcija
žIvotna Lekcija
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 21 Anuncio
Anuncio

Životna Godišnja Doba

 1. 1. Bio jednom jedan čovjek koji je imao 4 sina. Želio je da njegovi sinovi nau č e da ne smiju suditi o stvarima i doga đ ajima suvi š e brzo. I tako, poslao je svakog sina, jednog za drugim u potragu za stablom kruške koje se nalazilo daleko od njihova doma.
 2. 2. Prvi sin je otišao u zimu, drugi sin u proljeće, treći je otišao u ljeto, a najmlađi sin je otišao u jesen.
 3. 3. Kada su se svi vratili natrag, otac ih je pozvao zajedno da mu opišu što su vidjeli.
 4. 4. Prvi sin je rekao da je drvo bilo ružno, savijeno i uvrnuto. Drugi sin je rekao da je drvo bilo prekriveno sa zelenim pupoljcima i da je puno obećanja.
 5. 5. Tre ć i sin se nije slo ž io sa predhodnim pri č ama. O n je rekao da je drvo bilo prepuno cv ij e ć a koje je mirisalo tako ugodno i izgledalo predivno, bilo je to nešto najljupkije što je on ikada vidio.
 6. 6. Posljednji sin se nije složio ni sa jednim od predhodne tro j ice. On je rekao da je drvo bilo u jeku zrelosti, otežalo od plodova, puno života i ispunjenosti.
 7. 7. Otac je potom objasnio sinovima da su svi bili u pravu, zato što je svako od njih ponaosob vidio samo jednu sezonu u životu drveta.
 8. 8. Rekao je sinovima da ne mogu suditi o drvetu ili o osobi, samo na temelju jedne sezone. Rekao im je da bit njihovog postojanja, zadovoljstva, radosti, i ljubavi koja dolazi od tog života, može biti mjerena jedino na kraju, kada se sve sezone života zaokruže.
 9. 9. Ako odustanete kada je zima, propustiti ćete obećanja vašeg proljeća, ljepotu vašeg ljeta, i ispunjenost vaše jeseni.
 10. 10. Ne dozovolite da bol jedne sezone uništi radost i zadovoljstvo svih ostalih. Ne sudite o životu na osnovi jedne teške sezone.
 11. 11. Ustrajte tijekom teških faza u životu i bolja vremena će sigurno doći u odgovarajućem trenutku.
 12. 12. Stremi ka nadahnuću.... prije no što se ugasiš.
 13. 13. Živi jednostavno. Voli plemenito i darežljivo. Ustraj u nastojanjima. Govori ljubazno i blago. A sve ostalo ostavi Bogu da odlučuje.
 14. 14. Sreća vas čini ugodnim i blagim. Iskušenja vas čine jakim.
 15. 15. Tuga vas čini humanim.
 16. 16. Neuspjeh vas čini pokornim.
 17. 17. Usp j eh vas potiče da se razvijate .
 18. 18. Ali jedino vas Bog č ini ustrajnim .
 19. 19. Budi siguran jer je On uz tebe..
 20. 20. Hvala što si veoma važan dio godišnjih doba moga života!
 21. 21. Bog te blagoslovio i neka se brine o tebi kroz sve dijelove – sezone tvoga života! ...a ti ustraj i rasti zajedno sa Njime!

×