Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Variació dialectal llengua catalana

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 40 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Anuncio

Variació dialectal llengua catalana

 1. 1. LA VARIACIÓ DIALECTAL DEL CATALÀ
 2. 2. El trimestre passat vam escoltar dues audicions de les variants estructurals o dialectes geogràfics més importants de la nostra llengua. Diem variants estructurals perquè afecten: La manera concreta de pronunciar algunes paraules (variació fonètica). La forma d’algunes paraules o la manera de construir algunes frases (variació morfosintàctica) La forma i el significat d’alguns mots (variació lèxica).
 3. 3. Això ens permet identificar l’origen geogràfic d’una persona mitjançant la seua manera de parlar. En castellà també passa açò: per exemple, si sentim que algú diu les paraules següents, de seguida pensarem que parla un dialecte castellà del sud (andalús): [mu∫a∫o], [muhé], o [sine] en comptes de muchacho, mujer o cine. Ustedes estáis contentos en comptes de Ustedes están contentos. Tengo un coche muy chico, o Pon el libro en lo alto de la mesa en comptes de Tengo un coche muy pequeño o Pon el libro encima de la mesa.
 4. 4. Hi ha qui creu que això de parlar un dialecte és parlar malament o parlar una llengua de segona divisió. Això no és així de cap manera. Tothom parla un dialecte d’una llengua (recordeu que la llengua és la suma de tots els dialectes), no hi ha ningú que parle la llengua. La nostra llengua no és una excepció en aquest assumpte. També n’hi ha de dialectes. En la nostra llengua es distingeixen dos grans blocs dialectals: l’oriental i l’occidental. Vegem-ne les diferències fonamentals atenent els tres tipus de variacionsde què parlàvem:
 5. 5. 1. VARIACIÓ FONÈTICA: DIALECTE OCCIDENTAL: distinció de a, e àtones: pare [pare], casa [kaza] distinció de o, u àtones: posar [pozar] DIALECTE ORIENTAL: confusió (neutralització) de a, e àtones en → [ ] : pare [par ] confusió (neutralització) de o, u àtones en → [u]: posar [puzar]
 6. 6. 2. VARIACIÓ MORFOSINTÀCTICA: Primera persona del singular del present d’indicatiu: DIALECTE OCCIDENTAL: Desinència en –o : jo canto, jo penso------ →NORD-OCCIDENTAL Desinència en –e: jo cante, jo pense ----→VALENCIÀ GENERAL DIALECTE ORIENTAL: - Desinència en –i : jo canti, jo pensi -------- →ROSSELLONÉS - Desinència en –o [u] : jo canto [kantu], jo
 7. 7. Present de subjuntiu: DIALECTE ORIENTAL: amb –i (canti, cantis) // DIALECTE OCCIDENTAL: amb –e (cante, cantes) Formes dels verbs incoatius: DIALECTE ORIENTAL: Present d’indicatiu: pateix Present de subjuntiu: pateixi DIALECTE OCCIDENTAL: Present d’indicatiu: patix Present de subjuntiu: patisca Altres: DIALECTE ORIENTAL: En la seua evolució històrica, alguns mots en plural provinents d’antics esdrúixols acabats en n, perden aquesta consonant: homines > homes DIALECTE OCCIDENTAL: En els mateixos casos, aquestes paraules
 8. 8. 3. VARIACIÓ LÈXICA: OCCIDENTAL ORIENTAL espill mirall melic llombrígol corder xai/be llaurador pagès fesols mongetes granera escombra xic noi roig vermell
 9. 9. http://www.youtube.com/watch?v=5xzsmQ7Uw4o http://www.youtube.com/watch?v=7FfYsRuwEaE OBRINT PAS ELS AMICS DE LES ARTS No et limites a contemplar aquestes hores que Ens vam retrobar una nit d'estiu en un ara venen cicle especial de cinema francès a la fresca. baixa al carrer i participa, El meu pla era tornar aviat però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir no podran res davant de gresca. un poble unit alegre i combatiu Se'ns va fer tard, va dir: “No agafis pas el Amb l'espurna de la historia, cotxe, si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto exprés per convidats” i avançant a pas valent, hem ences dins la memoria I et deixo aquí sobre un cobrellit perquè ara no però després fot rasca, ja veuràs. la flama d'un sentiment. Si tens gana o vols aigua tu mateix, pots Viure sempre corrent,avançant amb la gent fer, pot fer com si fossis a casa. rellevant contra el vent La manera com va dir bona nit i va picar tranportant sentiments l'ullet era fàcilment malinterpretable. Viure mantenint vivala flama a través del temps Vaig augurar una nit per la posteritat, fer la flama de tot un poble en moviment.(bis un cim, fer un vuit mil, fer quelcom difícilment igualable. Amb columnes de paraules ,i travessant la llarga nit, Però allàno passava res només aquell silenci trencat pel meu somier potser no era el
 10. 10. CATALÀ OCCIDENTAL: Varietat nord-occidental Valencià general
 11. 11. La varietat nord-occidental S’estén per Andorra, les comarques de Lleida, la Franja de Ponent a l’Aragó, sud de Tarragona i el nord de Castelló (aquestes dues últimes com a zona de transició).
 12. 12. La varietat nord-occidental FONÈTICA Pronúncia de la –a àtona final com una –e oberta: lluna- llune, artista- artiste Pronúncia de la e- àtona inicial (especialment en els grups en- i es-) com una a-: escala-ascala; entendre-antendre. Diftongació de la –o àtona inicial que es converteix en –au: ofegar- aufegar Pronúncia amb una –e final de la 3a pers.sing. d’alguns temps: canta- cante; cantava- cantave. MORFOSINTAXI Desinència –o en la 1a persona del present d’indicatiu: jo canto, jo
 13. 13. 2. El valencià general FONÈTICA En general, el vocalisme manté les mateixes característiques que hem apuntat en parlar del bloc occidental, coincidint en alguns trets amb el nord-occidental: per exemple en la pronúncia de la e- àtona inicial (especialment en els grups en- i es-) com una a-: escala-ascala; entendre-antendre. Certes paraules porten el fonema [ ] a principi o darrere de consonant: xiquet-txiquet; panxa-pantxa. En la terminació –ada i –ador procedent del llatí es perd la –d-: aixà (aixada), llauraor (llaurador). Sol pronunciar-se la –r final: senyor, dir... Solen pronunciar-se les oclusives finals: font, dent...
 14. 14. 2. El valencià general 2.1. El valencià septentrional 2.2. El castellonenc 2.3. L’apitxat 2.4. El valencià meridional 2.5. L’Alacantí
 15. 15. 2.1. El valencià septentrional Es parla als Ports,
 16. 16. FONÈTICA Pèrdua de la –r final: anar > anà, menjador>menjadó. Manteniment de la –d- intervocàlica en el sufix –ador: caçador > caçadó. Pronúncia amb una –e final de la 3a persona del singular d’alguns temps verbals: ell tenia > ell tenie, tindria > tindrie. MORFOSINTAXI Desinència –o en la 1a persona del present d’indicatiu: jo canto, jo treballo. Ús de l’article masculí lo/los: lo carrer, los amics. Pretèrit imperfet de subjuntiu amb les desinències –és, -ís: cantés, temés, patís
 17. 17. http://www.youtube.com/watch?v=-SvsCfdmeBM ALUMINOSIS Agricultura De matí me'n vaig a podar los garrofers i l´albercocar,i allà venen los americans, tirant taronges a fer la mà.No cal parlar tampoc dels "cirés", se paguen com ara fa trenta anys o més,si no estàs conforme les importaran de Marroc, Aràbia, Israel, Egipte o Àfrica tropical.Tinc garrofes, tinc "cirés", i al mercat no em donen res.Fes-me cas a mi si vols viure una aventura, vinga, crida en "natros”: agriculturaFes-me cas a mi si vols viure una aventura, passa ja de "ponting" vine a l’ agricultura. Dis- me “pa”què vaig plantar "cirés", tant de patir no ha valgut “pa” res,l´any passat me va pedregar, i la collita me va arruïnar. L'altre dia el tractor se'm va parar, allà al mig del bancal me va gripar,dis-me tu ara com ho pagaré si entre deutes i factures no arribo a final de mes. c
 18. 18. 2.2. El castellonenc Es parla a l'Alcalatén, la Plana Alta i la Plana Baixa.
 19. 19. 2.2 El castellonenc FONÈTICA Canvi en la pronúncia d’algunes consonants: - la ts es pronuncia com la tx : potser >potxer. - la tz es pronuncia con la tg i la tj : dotze > dotge. MORFOSINTAXI Terminació –e per a la 3a persona del present d’indicatiu (ell parla>ell parle) que s’estén a la 1a i 3a de l’imperfet d’indicatiu, condicional i imperfet de subjuntiu: cantave, cantarie, cantare.
 20. 20. 2.3. El valencià apitxat Es parla a les comarques del Camp de Morvedre, l’Horta, el Camp de Túria, la Ribera Alta, part de la Ribera Baixa i les ciutats de Gandia i Xàtiva
 21. 21. FONÈTICA Ensordiment de la esse sonora que es transforma en sorda: casa > cassa. Ensordiment de les consonants g, j, tg i tj que es pronuncien com a tx: gent > txent, platja > platxa, germà > txermà. MORFOSINTAXI Ús quasi exclusiu del perfet simple: aní, vinguí, torní. LÈXIC Abundància de castellanismes: *entonces, *después, *adiós, *roïdo.
 22. 22. 2.4. El valencià meridional Es parla a les comarques de la Safor, part de la Ribera Baixa, la Costera, el Comtat, la Vall d’Albaida, l’Alcoià, Quan el mal ve d’Almansa…
 23. 23. FONÈTICA Tendència a l’harmonia vocàlica: tota –a final àtona es pronuncia com la o oberta tònica anterior (porta>pOrtO) o com la e oberta tònica anterior (terra >tE rrE ). Pèrdua sistemàtica de la -d- intervocàlica: roda > roa. Supressió de la –r final:cantar > cantà. El diftong –ou s’obri en –au: pou > pau. MORFOSINTAXI Ús de l’adverbi aquí en lloc d’ací. Utilització de la forma astò en lloc d’açò. http://www.youtube.com/watch?v=KH81rG5NlyQ
 24. 24. Dins del valencià meridional s’inclou el parlar de les localitats de Tàrbena i de la Vall de Gallinera, que, com a conseqüència de l’expulsió dels moriscos l’any 1609, van ser repoblades per mallorquins al segle XVII i en mantenen alguns trets, com ara l’article salat : es=el, sa=la, es cotxe, sa cadira.
 25. 25. CATALÀ ORIENTAL La varietat septentrional o rossellonés La varietat central La varietat balear L’alguerés
 26. 26. 1. La varietat septentrional o rossellonés Es parla a les comarques de la Catalunya Nord (Rosselló, Vallespir, Conflent i Capcir), les quals passaren a dependre de l’estat francés l’any 1659 en virtut del Tractat dels Pirineus.
 27. 27. 1. La varietat septentrional o rossellonés FONÈTICA El vocalisme tònic del rossellonés no té e ni o obertes. També desconeix els mots esdrúixols: musica, botanica... Pas de la o tancada del llatí vulgar a u: mosca > musca, món > mun... Els grups QUÁ-, GUÁ- es pronuncien CO-, GO-: quatre>cotre, enguany>engony. Es produeix neutralització de /a/ i /e/ àtones i de /o/ i /u/ àtones, com és general en la varietat oriental, encara que la [ə] tendeix a perdre’s o a passar a [i]: raïm> rim, família>famili, petit>pitit.
 28. 28. MORFOSINTAXI Els possessius són meu, meua, teu, teua, seu, seua, nostre, nostra, vostre, vostra, llur, llura, llurs, llures. En els numerals, hi ha interferències del francés i de l’occità: quatrevints (80), desevuit (18)... En morfologia verbal, destaca la desinència –i de la 1a pers. pres. ind.: canti, parli..., que es transmet a l’imperfeti al cond.: cantavi, cantarii... Negació amb pas, sense no : vindré pas avui. Ús del verb ser com a auxiliar en el pretèrit perfet d’alguns verbs: som vingut, s’és tallat un dit... LÈXIC Arcaismes, occitanismes: peirer (obrer de vila), veire (got) i http://www.66tv.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=40
 29. 29. 2. La varietat central És, juntament amb el valencià, el parlar de més pes demogràfic, econòmic i polític i el de més vitalitat. S’estén per les comarques de Girona, Barcelona i nord de Tarragona.
 30. 30. FONÈTICA El vocalisme tònic és el del català general format per set fonemes: /a/, /e/, /ɛ /, /i/, /o/, /ɔ/ i /u/. El vocalisme àton està format per tres fonemes, ja que es dóna neutralització en [ə] i [u]: acta i acte [aktə], pontet i puntet [puntet]. Emmudiment dels sons oclusius final en els grups -mp, -nt, -rt, -lt: camp>cam, cant>can.
 31. 31. MORFOSINTAXI Desinència –o en la 1a per.pres.ind., que es pronuncia [u]: canto>cantu. Desinències del present de subjuntiu en –i : digui, escolti Possessius femenins amb v: meva, teva, seva. LÈXIC Gran nombre de castellanismes, sobretot a les ciutats. Lèxic propi.
 32. 32. ET DONO CASA MEVA Et dono casa meva, Arrenca l'any i arriba abril; et dono tot allò que porto a dins de hi ha un país que és país nostre les butxaques. i és país com les arrels. Et dono la mirada, et dono i només dono; no perdrem I dient sud diem país, mai la batalla. que és dir arrels, dir que vivim, Voldria dir-te, avui, perquè volem, perquè existim. que cal guanyar per fer possible el somni i les paraules. Quilòmetres fan Delta avall, I, algun dia, amiga, els ponts de l'Ebre, fer l'amor sense posar preu a les i tot el que els nostres governs volen canviar. nostres cares. I quan passem per Burjassot, Amb avions s'escurça el món, recordem i no oblidem i el meu món comença aquí, companys i amics que ja no hi són. aquí et deixo una cançó. Cap a Alacant, tenim concert, A les espatlles, llibertat; pel 9 d'octubre, mil carrers; el dibuix de poder ser, seran mil cops que guanyarem. d'esdevenir sense horitzons. T'estimo, Alcoi, i et beso els peus, Bec de La Tet fins a Canet, potser són cendres, o la gent, que és beure el cel, beure't a tu, barranc del Cint; et veig, on ets? i ser un setembre al Rosselló. Tocar la mar un juliol, Sempre hi haurà un mur obert, per La Marina, prop de Xàbia, damunt dels Ports, camí a Beseit; arribar a Eivissa aquell agost. tens el país sota els teus peus. De Santa Eulàlia a Llucmajor, Et dono casa meva... Tramuntana és dir amor; "amor, t'espero a Maó".
 33. 33. 3. La varietat balear Es parla a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, les quals foren repoblades durant el segle XIII per parlants de la varietat oriental. És, amb l’alguerés, el dialecte més diferenciat de tots, a causa del seu aïllament geogràfic.
 34. 34. FONÈTICA Caiguda de la –a final d’alguns esdrúixols: família > famili. Iodització: abella > abeia. Supressió de la –r de la majoria de monosíl·labs: cor>co. Caiguda de –s- entre vocals: camisa >camia
 35. 35. MORFOSINTAXI Ús de l’article salat procedent del llatí IPSE, IPSA, IPSUM: es, sa, es, ses, sos. La 1a persona del present d’indicatiu no té desinència: jo cant. Desinències –am, -au en la 1a i 2a persones del plural dels verbs la 1a conjugació: cantam, cantau. Desinències –às, -asses, -às... en l’imperfet de subjuntiu: cantàs, cantasses... LÈXIC Lèxic específic:
 36. 36. VOS ESTIM A TOTS IGUAL Tenc un zoo dins ca meva, ses lleones se jalen sa penya, ses goril·les mengen herba, realment són bones ties. I ses àguiles marines són més putes que ses gallines, sa gallina diu que no, que és més puta es gorrió. Perquè sou uns animals, perquè sou es meus germans, perquè sou tan irreals, vos estim a tots igual. I es canaris sedentaris tornen locos dins sa gàbia, i ses guàtleres, què bones, sempre n´he de dur de noves. I es mussol sap metafísica i sa física no falla, què difícil separar ses coales des coals! Des meus vidres entelats, des meu cel insuficient, de carrers abandonats, d´arbres tan indiferents. Perquè sou uns animals, perquè sou es meus germans, perquè sou tan irreals, vos estim a tots igual. Ses mones en es arbres mengen plàtans de Canàries, ses cotorres discuteixen, es mussol fa tres capades. I de serps no en vull ni veure que m´espanten ses clientes, unes nines que se pensen que la verge nom Esteve. Perquè sou irracionals, perquè sou elementals, perquè sou de mar i cel i terrestres com es fang. Perquè sou uns animals, perquè sou es meus germans, perquè sou tan irreals, vos estim a tots igual.
 37. 37. 4. L’alguerés A la ciutat de l’Alguer, a l’illa italiana de Sardenya, s’hi va instal·lar al segle XIV un grup de catalans per repoblar-la. Des d’aleshores s’hi ha mantingut la llengua amb moltes interferències del sard i de l’italià.
 38. 38. 4. L’alguerés La 1a persona del present d’indicatiu desinència –Ø: jo cant, jo pens. Formes de l’imperfet d’indicatiu en –eva(creieva), -iva (colliva). Arcaismes: gonella (faldilla), llong (llarg), ver (veritat). Sardismes i italianismes: assai (prou)
 39. 39. p://almadravaxavierbrotons.blogspot.com/2011/02/cantants-algueresos-al-diccionari-de-la.html

×