Selección de inversións
Concepto de inversión <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>A inversión pódese definir como &quot;aquel acto m...
Clasificación das inversións <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>Atendendo á función das inversións: </li><...
Clasificación das inversións <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>Atendendo á a relación existente entre os ...
Dimensión financeira da inversión. <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>Todo proxecto de inversión pode resum...
Métodos de valoración e selección de inversións. <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>Con estes métodos poder...
Métodos de valoración e selección de inversións. <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>En canto aos criterios ...
Métodos de valoración e selección de inversións. <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>Métodos dinámicos:  </...
O Valor actual neto (VAN). <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>Chámase Valor Actual Neto (VAN) dunha inversi...
O Valor actual neto (VAN). <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>Exemplo: Unha empresa ten un proxecto de inve...
O Valor actual neto (VAN). <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>Para o cálculo do VAN, utilizamos a función d...
O Valor actual neto (VAN). <ul><li>Selección de inversións </li></ul>-1.864,40 € 30% -1.346,05 € 25% -684,53 € 20% 162,31 ...
O Tanto de Rendimento Interno (TIR). <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>E aquel tanto de interese que igual...
O Tanto de Rendimento Interno (TIR). <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>Obtida a TIR, serán rentables aqu...
O Tanto de Rendimento Interno (TIR). <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>O cálculo do TIR, presenta tamén al...
O Tanto de Rendimento Interno (TIR). <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>Exemplo: o mesmo que para o VAN. <...
VAN frente a TIR. <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>Imos ver en que situacións se chega ao mesmo resultado...
VAN frente a TIR. <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><ul><li>Exemplo: </li></ul></ul><ul><li>Unha empresa vai r...
VAN frente a TIR. <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>Decidir si é rendable o investimento polo método do VA...
VAN frente a TIR. <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><ul><li>Se o tipo de interese é do 3% anual </li></ul></ul...
VAN frente a TIR. <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><ul><li>Se o tipo de interese é do 10% anual </li></ul></u...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Criterios De SeleccióN InversióNs

659 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
659
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
18
Acciones
Compartido
0
Descargas
8
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Criterios De SeleccióN InversióNs

 1. 1. Selección de inversións
 2. 2. Concepto de inversión <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>A inversión pódese definir como &quot;aquel acto mediante o cal ten lugar o cambio dunha satisfacción inmediata e certa á que se renuncia, por unha esperanza que se adquire e da cal o ben invertido é o soporte&quot; </li></ul><ul><li>Dito de outra forma, supón renunciar a uns recursos dos que se pode disfrutar agora, por unha esperanza de recompensa futura. </li></ul><ul><li>Exemplos: Abrir unha nova planta de producción, comprar unha nova máquina, renovar as instalacións. </li></ul>
 3. 3. Clasificación das inversións <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>Atendendo á función das inversións: </li></ul><ul><ul><li>Inversións de renovación ou reemplazo </li></ul></ul><ul><ul><li>Inversións de expansión </li></ul></ul><ul><ul><li>Inversións de modernización ou innovación </li></ul></ul><ul><ul><li>Inversións estratéxicas </li></ul></ul><ul><li>Atendendo á súa duración: </li></ul><ul><ul><li>Inversións a curto prazo </li></ul></ul><ul><ul><li>Inversións a largo prazo </li></ul></ul>
 4. 4. Clasificación das inversións <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>Atendendo á a relación existente entre os proxectos de inversión : </li></ul><ul><ul><li>Independentes : sin relación entre si. </li></ul></ul><ul><ul><li>Complementarias : cando a realización de una delas facilita a realización de outras. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sustitutivas : Cando a realización de unha delas dificulta a realización das outras. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cando a realización de unha delas exclúe ao resto, dise que son incompatibles . </li></ul></ul>
 5. 5. Dimensión financeira da inversión. <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>Todo proxecto de inversión pode resumirse, desde un punto de vista financeiro, nunha corrente de: </li></ul>COBROS PAGOS FLUXOS NETOS
 6. 6. Métodos de valoración e selección de inversións. <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>Con estes métodos poderemos obter dos tipos de conclusións: </li></ul><ul><ul><li>Averiguar si unha inversión é ou non rentable. </li></ul></ul><ul><ul><li>Establecer unha prioridade ou orde das distintas inversións, vendo cales lle interesa levar a cabo primeiro. </li></ul></ul>
 7. 7. Métodos de valoración e selección de inversións. <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>En canto aos criterios podemos estrablecer dous grandes grupos: </li></ul><ul><ul><li>Métodos estáticos: non teñen en conta o tempo. Non serán obxecto do noso estudio. </li></ul></ul><ul><ul><li>Métodos dinámicos: que si teñen en conta o tempo, e polo tanto que C unidades monetarias hoxe non teñen o mesmo valor monetario que C unidades no momento n. Son os que nos interesan. </li></ul></ul>
 8. 8. Métodos de valoración e selección de inversións. <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>Métodos dinámicos: </li></ul><ul><ul><li>O Valor Actual Neto (VAN) </li></ul></ul><ul><ul><li>O Payback descontado. Non será obxecto do noso estudio. </li></ul></ul><ul><ul><li>O tipo de rendimento interno ou taxa de retorno interno (TIR). </li></ul></ul>
 9. 9. O Valor actual neto (VAN). <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>Chámase Valor Actual Neto (VAN) dunha inversión á diferencia entre os COBROS actualizados e os PAGOS actualizados que esixe. </li></ul><ul><li>Si VAN > 0 Proxecto rentable </li></ul><ul><li>Si VAN < 0 Proxecto non rentable </li></ul>VAN = VA (cobros) – VA (pagos)
 10. 10. O Valor actual neto (VAN). <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>Exemplo: Unha empresa ten un proxecto de inversión que xenera os seguintes fluxos de caixa: </li></ul>500 5 1000 4 7000 3 4000 2 2000 1 -10000 0 Fluxos de caixa (-Pagos)/Cobros Anos
 11. 11. O Valor actual neto (VAN). <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>Para o cálculo do VAN, utilizamos a función de EXCEL: </li></ul><ul><ul><li>Tasa    é a tasa de desconto ao longo dun período </li></ul></ul><ul><ul><li>Valor1, valor2, ...    son de 1 a 29 argumentos que representan os pagos e cobros. </li></ul></ul><ul><ul><li>Valor1; valor2; ... deben ter a mesma duración e ocurrir ao final de cada período. </li></ul></ul>VNA ( tasa ; valor1 ;valor2; ...)
 12. 12. O Valor actual neto (VAN). <ul><li>Selección de inversións </li></ul>-1.864,40 € 30% -1.346,05 € 25% -684,53 € 20% 162,31 € 15% 1.251,50 € 10% 4.500,00 € 0% VAN Tantointerese
 13. 13. O Tanto de Rendimento Interno (TIR). <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>E aquel tanto de interese que iguala os COBROS actualizados os PAGOS actualizados dunha inversión. Tamén se dice que é aquel tipo de interese que fai que o VAN sexa cero. E dicir: </li></ul>VA (cobros) = VA (cobros)
 14. 14. O Tanto de Rendimento Interno (TIR). <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>Obtida a TIR, serán rentables aqueles proxectos de inversión en que o tanto de interese i sexa menor que a TIR. </li></ul><ul><li>Si TIR > i Proxecto rentable </li></ul><ul><li>Si TIR < i Proxecto non rentable </li></ul><ul><li>Si a empresa ten que seleccionar entre varios proxectos rentables, elixirá o da maior TIR. </li></ul>
 15. 15. O Tanto de Rendimento Interno (TIR). <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>O cálculo do TIR, presenta tamén algúns problemas que resolveremos coa función de EXCEL: </li></ul><ul><ul><li>Valores    é unha matriz ou referenica a celdas que contén os números para os que desexo calcular a TIR. </li></ul></ul><ul><ul><li>O argumento valores debe conter ao menos un valor positivo e un negativo para calcular a taxa interna de retorno. </li></ul></ul>TIR ( valores ;estimar)
 16. 16. O Tanto de Rendimento Interno (TIR). <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>Exemplo: o mesmo que para o VAN. </li></ul>TIR 15,87% TIR -1.864,40 € 30% 500 5 -1.346,05 € 25% 1000 4 -684,53 € 20% 7000 3 162,31 € 15% 4000 2 1.251,50 € 10% 2000 1 4.500,00 € 0% -10000 0 VAN Tanto interese Fluxos netos Anos
 17. 17. VAN frente a TIR. <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>Imos ver en que situacións se chega ao mesmo resultado empregando un método ou o outro, e en cales non. </li></ul><ul><ul><li>Equivalencia dos dous criterios. </li></ul></ul><ul><ul><li>Si a decisión consiste en decidir si levar a cabo ou non unha inversión ambos criterios COINCIDEN. </li></ul></ul>Si o tanto de interese “i” < TIR VAN > 0 RENTABLE TIR > i RENTABLE
 18. 18. VAN frente a TIR. <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><ul><li>Exemplo: </li></ul></ul><ul><li>Unha empresa vai realizar un proxecto de inversión que xenera os seguintes cobros e pagos: </li></ul>Si o tanto de interese “i” > TIR VAN < 0 NON RENTABLE TIR < i NON RENTABLE
 19. 19. VAN frente a TIR. <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><li>Decidir si é rendable o investimento polo método do VAN e do TIR. </li></ul><ul><ul><li>Se o tipo de interese é do 3% anual </li></ul></ul><ul><ul><li>Se o tipo de interese é do 10% anual. </li></ul></ul>2000 2000 2000 2000 2000 -8.000 5 4 3 2 1 0 Cobros Pagos
 20. 20. VAN frente a TIR. <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><ul><li>Se o tipo de interese é do 3% anual </li></ul></ul>Xa que “i”<TIR TIR 7.931% INVERSIÓN RENTABLE 7,931% TIR 1.125,65 € VAN
 21. 21. VAN frente a TIR. <ul><li>Selección de inversións </li></ul><ul><ul><li>Se o tipo de interese é do 10% anual </li></ul></ul><ul><ul><li>Xa que “i” > TIR. </li></ul></ul>TIR 7.931% INVERSIÓN NON RENTABLE 7,931% TIR -380,39 € VAN

×