Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Emprestitos

1.284 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Emprestitos

 1. 1. Empréstitos
 2. 2. A financiación da empresa <ul><ul><li>As empresas para o seu desenvolvemento toman unha forma xurídica, as máis comúns: S.A. ou S.L . </li></ul></ul><ul><ul><li>Capital dividido en accións ou participacións . </li></ul></ul><ul><ul><li>Necesidade de recursos: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ampliacións capital </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Emisión empréstitos </li></ul></ul></ul>
 3. 3. A financiación da empresa <ul><li>INVESTIMENTO FINANCIACIÓN </li></ul>EMPRESA Local + mobiliario + mercancía + diñeiro Novo local Almacén Aportación inicial de capital Incrementos de capital Recursos alleos: préstamos e empréstitos
 4. 4. A financiación do sector público <ul><li>A administración, estatal, autonómia e local necesitan ás veces recursos alleos. </li></ul><ul><li>Os tributos e outros ingresos non son suficientes. </li></ul><ul><li>Ofrecen productos financeiros: débeda pública: obrigacións e bonos e letras do tesouro . www.tesoro.es </li></ul>
 5. 5. A financiación do sector público <ul><li>Gastos Recursos financeiros Ingresos </li></ul>ESTADO Sanidade + Educación + Obras Públiicas Etc. Público e empresas en xeral Público e empresas en xeral Empresas públicas, etc.
 6. 6. Activos financeiros <ul><li>As accións e as obligacións e outros títulos chámanse activos financeiros . </li></ul><ul><li>A ventaxa destes activos e que se poden transmitir fácilmente. </li></ul><ul><li>Non obstante, como toda inversión ten un risco que pode facer que a rendabilidade se transforme en perdas. </li></ul>
 7. 7. Clases de activos financeiros <ul><li>A clasificación máis corrente é: </li></ul><ul><ul><li>Activos financeiros de renda fixa </li></ul></ul><ul><ul><li>Activos financeiros de renda variable . </li></ul></ul><ul><li>Neste momento só nos interese o estudio dos activos de renda variable. </li></ul>
 8. 8. Activos ou títulos de renda fixa <ul><li>Son os que proporcionan un rendimento fixo sobre o investimento e polo tando coñecido de antemán. </li></ul><ul><li>Os máis comúns: obrigacións, bonos , etc. </li></ul><ul><li>Só nos fixaremos nas obrigacións. </li></ul>
 9. 9. As obrigacións <ul><li>Títulos que representan unha parte alícuota dun préstamo emitido por unha entidade pública ou privada. </li></ul><ul><li>Ao conxunto de todos os títulos que compoñen a emisión chámaselle empréstito . </li></ul><ul><li>Ao comprador dun título denomínaselle obligacionista . </li></ul>
 10. 10. Obligacionista <ul><li>Como prestamista, é un acreedor da sociedade e ten unha serie de dereitos : </li></ul><ul><ul><ul><li>Cobro de intereses </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reembolso do principal do título </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Libre transmisión do mesmo </li></ul></ul></ul><ul><li>e obrigacións : </li></ul><ul><ul><ul><li>Desembolso do importe do título </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Clasificación das obrigacións Entidade emisora Públicas Privadas
 12. 12. Clasificación obrigacións Titularidade Públicas Privadas
 13. 13. Clasificación obrigacións Bonificacións Á par ou sin prima Con prima De emisión De reembolso Con lote: premio por sorteo Sin lote
 14. 14. Clasificación obrigacións Rendabilidade Fixa: normalmente Variable: Epocas inflación Indexadas Con participación beneficios
 15. 15. Clasificación obrigacións Conversión Convertibles En accións Non convertibles
 16. 16. Clasificación obrigacións Aval Con garantía Sin garantía

×