Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

audit

audit

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

audit

 1. 1. Expert contabil / / K. , . , , Barbu1escuDumitru A . _ 5 "99-A"*1~»', //I. ’ I}. ,- Raport de expertiza contabila judiciara Cap. 1- Introducere Experti contabili Barbulescu Dumitru, cu carnet nr. 10693/ 1996, numit oficial de organele de cercetare penala ale politiei si Stoica Mariana cu carnet nr. 15786/ 2001, desemnat expert parte, reprezentand pe Awdi Mehdi si Awdi Hassan, am fost desemnati de Inspectoratul General a] Politiei — Directia Cercetari Penale, sa efectuam expertiza contabila in dosarul nr. 238662/ 2008 (dosar de urmarire penala nr. 13652/ P/ 2006), privind pe AWDI HASSAN, AWDI MEHDI si PREDA IOAN “cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, fapta prevazuta si pedepsita de legea nr. 241/2005. In fapt, Agentia Nationala de Administrare Fiscala — Directia Antifrauda Fiscala, in perioada 01.02.2006 — 20.07.2006 a efcctuat 0 inspectie fiscala la S. C. Expeditii, Mesagerie, Bagaje, Coletaric, Valori Banesti si Corespondenta “C. F.R. Mesagerie” S. A., ocazie cu care a constatat unele nereguli. Pentru stabilirea conditiilor si imprejurarilor producerii acestor nereguli, organele de cercetare penala ale politiei, au dispus prin Ordonanta, efectuarea unei expertize contabile, cu urmatoarele obiective: 1. Sa se prezinte modul de constituire si functionare, formare, varsare si tipul capitalului social, obiectul de activitate, forma juridica, asociatii, administratorii, sediu social, puncte de lucru, etc. , pentru: — S. C. EXPEDITII, MESAGERIE, BAGAJE, COLETARIE, VALOR1 BANESTI SI CORESPONDENTA “CFR MESAGERIE“ S. /. . — S. C. SUPREMO CORPORATION SRL. — S. C. MAGNAR SYSTEMS COM SRL. — S. C. MONALISA INVESTMENTS SRL. — S. C. GUARD 24 SECURITY SYSTEMS SRL. — S. C. EURO HOTELS & SUITES SRL.
 2. 2. - S. C. RODIPET S. A. 2. Sa se stabileasca cine a asigurat conducerea societatilor comerciale mentionate la pct. 1, in perioada 2004 — 2005, ce atributii si responsabilitati le reveneau conform statutelor, contractelor de societate si Legii 31/1990 republicata — privind societatile comerciale. 3. In baza documentelor contabile expertizate, sa se precizeze ce conturi au operat societatile comerciale mentionate la pct. 1 si persoanele abilitate sa efectueze operatiuni bancare. 4. Sa se stabileasca daca S. C. SUPREMO CORPORATION SRL a prestat servicii, a aprovizionat sau s-a imprumutat de la S. C. EXPEDITII, MESAGERIE, BAGAJE, COLETARIE, VALORI BANESTI SI CORESPONDENTA “CFR MESAGERIE” S. A. in cursul anului 2005, facturile fiscale emise, platile efectuate, analizand fiecare contract in parte. 5. Prin expertizare incrucisata, in evidentele contabile ale S. C. EXPEDITII, MESAGERIE, BAGAJE, COLETARIE, VALORI BANESTI S1 CORESPONDENTA “CFR MESAGERIE“ S. A. si S. C.. SUPREMO CORPORATION SRL, sa se stabileasca daca facturile emise, platile efectuate si irnprurnutul, au fost inregistrate, analizandu-se corectitudinea si legalitatea inregistrarilor (anul 2005). 6. Sa se arate daca facturile fiscale emise de S. C. SUPREMO CORPORATION SRL in cadrul relatiei comerciale cu S. C. EXPEDITII, MESAGERIE, BAGAJE, COLETARIE, VALORI BANESTI S1 CORESPONDENTA “CFR MESAGERIE“ S. A. (in cursul anului 2005), intrunesc elementele legale, din punct de vedcre contabil, pentru a fi considerate documente justificative si daca operatiunile comerciale reflecta realitatea. In cazul in care se constata vreo ilegalitate, cu privire la inregistrarea acestor documente in evidentele contabile ale cclor doua societati, sa se calculeze, eventualul prejudiciu cauzat bugetului consolidat al statului si sa se precizeze eventuale persoane raspunzatoare. 7. Sa se arate daca S. C. MAGNAR SYSTEMS COM SRL, S. C. MONALISA INVESTMENTS S. R.L. , S. C. GUARD 24 SECURITY SYSTEMS SRL, S. C. EURO HOTELS & SUITES SRL si S. C. RODIPET S. A. au prestat servicii catre S. C. EXPEDITII, MESAGERIE, BAGAJE, COLETARIE, VALORI BANESTI SI CORESPONDENTA “CFR MESAGERIE“ S. A., in perioada 01.12.2004 — 31.12.2005, facturile fiscale emise, platile efectuate, analizand fiecare contract in pate (in cazul in care exista contract). I)
 3. 3. 8. Prin expertizare incrucisata a evidentelor contabile ale societatilor comerciale mentionate Ia pct. 7, se Va stabili daca facturile fiscale emise si platile efectuate, au fost inregistrate contabil, examinandu-se corectitudinea si legalitatea inregistrarilor. 9. Sa se arate daca facturile fiscale emise de societatile comerciale mentionate la pct. 7 catre S. C. EXPEDITII, MESAGERIE, BAGAJE, COLETARIE, VALORI BANESTI SI CORESPONDENTA “CFR MESAGERIE“ S. A., in cadrul relatiilor comerciale desfasurate in perioada 01.12.2004 — 31.12.2005, intrunesc elementele legale, din punct de vedere contabil, pentru a putea fi considerate documente justificative si daca operatiunile comerciale reflecta realitatea. In cazul in care se constata vreo ilegalitate cu privire la inregistrarea acestor documente in evidentele contabile ale societatilor comerciale in cauza, sa se calculeze eventualul prejudiciu cauzat bugetului consolidat a1 statului si sa se precizeze eventualele persoane responsabile. 10. Sa se arate daca in perioada 01.12.2004 — 31.12.2005, evidentele contabile si de gestiune ale societatilor contabile mentionate Ia pet. I au fost conduse potrivit legii contabilitatii si a celorlalte reglementari in domeniu, daca operatiunile au Ia baza documente justificative si daca au fost evidentiate corect cu obligatii fiscale catre bugetul consolidat a1 statului (impozit pe profit si TVA). In caz contrar, sa se specifice actele legale incalcate si eventuale persoane raspunzatoare. 11. In situatia in care se constata abateri de la reglementarile lcgale mentionate la pct. 10, privind evidentele contabile si corecta dcterminare/ evidentiere a obligatiilor fiscale, sa se stabileasca, potrivit proccdurilor admise de normele in vigoare, obligatiile fiscale, precum si persoanele responsabile. 12. Sa se constate daca, in perioada 2003 — 2006, S. C. EXPEDITII, MESAGERIE, BAGAJE, COLETARIE, VALORI BANESTI SI CORESPONDENTA “CFR IVEESAGERIE“ S. A. a colectat sumo reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa si daca acestea au fost varsate la bugetele speciale ale statului in terrnenele stabilite de lege. In caz contrar, se vor specifica actele legale incalcate, aratandu-se cuantumul sumelor nevarsate sau intarzierile inregistrate Ia varsarea sumelor, precum si eventuale persoane responsabile. 13. Sa se precizeze, daca prin activitatile desfasuratc dc inv. Awdi Hassan, inv. Awdi Mehdi si Preda Ioan la societatile comerciale mentionate la pct. I, bugetul consolidat al statului a suferit vreun prejudiciu mentionandu-se cuantumril acestuia. LI)
 4. 4. Pentru efectuarea expertizei contabile, organele de cercetare penala ale politiei au pus la dispozitie documentele financiar—contabile ale celor 7 societati comerciale pe perioada solicitata a se efectua expertiza (situatii financiare ale societatilor pe perioada analizata, facturi fiscale, jurnale de vanzari-cumparari, balante de verificare, declaratii 100, deconturi de T. V.A. 300, state de plata, ordine de plata, s. a.). Ca expert parte, reprezentand pe Awdi Mehdi si Awdi Hassan, a fost numita doamna Stoica Mariana, expert contabil cu carnet nr. 15686/ 2001. In cauza nu s-a mai efectuat alta expertiza contabila. Expertiza s-a efectuat la sediul biroului de expeitiza contabila. Cap. 11- Desfasurarea Expertizei Intrebarea nr. 1 Sa se prezinte modul de constituire si functianare, formare, varsare si tipul capitalului social, obiectul de activitate, jbrma juridica, asociatii, administratorii, sediu social, puncte de lucru, etc. , pentru: - S. C. EXPEDITII, MESA GERIE, BA GAJE, COLE T ARIE, VALORI BANES T I SI CORESPONDENTA “CFR MESA GERIE“ S. A., - S. C. SUPREMO CORPORATION SRL. - S. C. MA GNAR SYSTEMS COM SRL. — S. C. MONALISA INVESTMENTS SRL. - S. C. GUARD 24 SECURITY SYSTEMS SRL. — S. C. EURO HOTELS & SUITES SRL. - S. C. RODIPE T S. A. Raspuns: a) Societatea Comerciala de Expeditii, Mesagerie, Bagaje, Coletaric, Valori Banesti si Corespondenta “CFR Mesagerie” S. A., are sediul in Bucuresti, Piata Presei Libere, nr. 1, sector 1, Bucuresti, estc inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 140/ 10996/ 2002, avand cod unic de inregistrare RO14981619. Conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 14.03.2005, societatea avea un capital social subscris si varsat de 2.727.090,00 lei (RON), format din 1.090.836 actiuni, fiecarc actiune avand valoare de 2,5 lei (RON), cu urrnatorul actionariat:
 5. 5. - S. C. Monalisa Investments S. R.L. cu 1.069.018 actiuni in valoare de 2,5 lei (RON) fiecare, in valoare totala de 2.672.545 lei (RON), reprezentand 97,9998% din capitalul social; - AWDE HUSSEIN cu 10.909 actiuni, a 2,5 lei (RON) actiunea, in valoare totala de 27.272,50 lei (RON), reprezentand 1,0001% din capitalul social; — Mahfonz Paul cu 10.909 actiuni, a 2,5 lei (RON) actiunea, in valoare totala de 27.272,50 lei (RON), reprezentand 1,0001% din capitalul social. La data de 21.11.2005 prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor capitalul social a fost redus cu 2.000.000 RON prin micsorarea cu 800.000 actiuni detinute de actionarul majoritar S. C. Monalisa Investments S. R.L. , in urma caruia capitalul social a ramas 727.090 lei (RON), compus din 290.836 actiuni, in valoare dc 2,5 lei ficcare actiune, detinute dupa cum urmeaza: — S. C. Monalisa Investments S. R.L. cu 269.018 actiuni, in valoare dc 2,5 lei (RON) fiecare actiune, in valoare totala dc 740.045 lei (RON), reprezentand 92,52% din intregul capital social; - HASSAN AWDI cu 3.600 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei (RON) pe actiuni, in valoare totala de 9.000 lei (RON), reprezentand 1,23% din capitalul social; - WAFA I-IIKMAT NASSER AWDI cu 3.600 actiuni, in valoare de 2,5 lei fiecare actiune, in valoare totala de 9.000 lei (RON), reprezentand 1,23% din capitalul social; — MEHDI AWDI cu 3.709 actiuni, in valoare de 2,5 lei (RON) pe fiecare actiuni, in valoare totala de 9.272,50 lei (RON), reprezentand 1,27% din capitalul social; — AWDE HUSSEIN cu 10.909 actiuni cu 0 valoare nominala de 2,5 lei (RON) pe actiune, in valoare totala de 27.272,50 lei (RON), reprezentand 3,75% din capitalul social. Adunarea Generala a Actionarilor din 28.06.2005 revoca din functie urmatorii administratori: - BASSAM RAYMOND ISTAMBOULY - BEJ AN LORICA-DOINA - POPA LUMINITA—ANA - BAAKLINI SAID — GRECU SILVIU - NAHORNIAC IVIIHAI FLORIN si numeste in functia de administrator unic cu puteri depline pe 0 perioada de 4 ani pe domnul Preda Ioan din Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 198, bloc B,
 6. 6. scara A, etaj 3, ap. 12, sector 1, avand C. N.P. 1510914400191, posesorul C. I. seria RD, nr. 151728. Societatea este persoana juridica romana si are ca obiect principal de activitate “expedierea si transportul de mesagerie, bagaje, coletarie, valori banesti si corespondenta”, avand 87 puncte de lucru. b) S. C. MAGNAR SYSTEM COM. S. A., din datele puse la dispozitie, rezulta ca este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/ 1196/ 2002, avand C. U.I. 8853089, avand sediul declarat in com. Otopeni, str. Horia Closca si Crisan, nr. 5, judetul Ilfov. Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S. C. Magnar System Com S. A. din 30.08.2005, s-a aprobat majorarea capitalului social si modificarea actionariatului sub urmatoarea forma: Capitalul social in valoare de 6.667.700 lei (RON) din care 6.655.000 lei (RON) si 50.000 USD, un numar de 666.770 actiuni, cu o valoare nominala de 10 lei (RON) actiune. Actionariatul are urmatoarea structura: Persoane fizice — Mam/ an Georges Matly cu 13 actiuni in valoare de 130 lei (RON), din care 512 USD, reprezentand 0,001950%; - Bassam Raymond Istambouly, cu 13 actiuni in valoare de 130 lei (RON), reprezentand 0,00195 0%; — Hassan Awdi, cu 13 actiuni in valoare de 130 lei (RON), din care 512 USD, reprezentand 0,001950%; — Mehdi Awdi, cu 13 actiuni in valoare de 130 lei (RON), din care 512 USD, reprezentand 0,00l950%. Persoane juridice — S. C. Monalisa Investments S. R.L. , cu 29.948 actiuni in valoare de 299.480 lei (RON) din care 47.952 USD, reprezentand 4,491503%; — S. C. Supremo Corporation S. R.L. , cu 636.770 actiuni in valoare de 6.367.700 lei (RON), reprezentand 95,500697%. Administratorul societatii a fost numit Hassan Awdi, rcprezentant al societatii S. C. Monalisa Investment S. R.L. din 12.02.2004. Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor din 15.12.2005 se schimba actionariatul, care va avea urmatoarea structura: — S. C. Monalisa Investments S. R.L. , cu 29.948 actiuni in valoare de 299.480 lei din care 47.952 USD, reprezentand 4,49l5030%; — S. C. Supremo Corporation S. R.L. , cu 636.770 actiuni, in valoare de 6.367.700 lei, reprezentand 95,5006970%;
 7. 7. — S. C. Piramid Corporation S. R.L. , cu 26 actiuni in valoare de 260 lei, din care 1.024 USD, reprezentand 0,0039%; — Hassan Awdi, cu 13 actiuni, in valoare de 130 lei, din care 512 USD, reprezentand 0,00l9500%; - Mehdi Awdi, cu 13 actiuni, in valoare de 130 lei, din care 512 USD, reprezentand 0,0019500%. La data de 08.05.2006 din patrimoniul societatii S. C. Magnar Systems Com S. A. se desprinde si se constituie societatea S. C. Rodipet Investment S. R.L. S. C. Rodipet Investment S. R.L. , va avea urmatorul patrimoniu si actionari: — S. C. Monalisa Investment S. R.L. cu un numar de 29.948 actiuni. in valoare de 299.480 lei din care 47.952 USD, reprezentand 4,4918%; — S. C. Supremo Corporation S. R.L. cu 636.770 parti sociale, in valoare de 6.667.700 lei, reprezentand 95,5044%; ~ Mehdi Awdi cu 13 parti sociale, in valoare de 130 lei din care 512 USD, reprezentand 0,0019%; - Hassan Awdi, cu 13 parti sociale in valoare de 130 lei din care 512 USD, reprezentand 0,0019%. Administratorul societatii a fost numit Hassan Awdi. S. C. Magnar Systems Com S. A. isi schimba denumirea in S. C. Magnar TWO S. R.L. si are ca asociat unic pe S. C. Piramid Corporation S. R.L. cu 26 parti sociale in valoare de 260 lei, din care 1.024 USD. Administrator al societatii S. C. Magnar TWO S. R.L. , a fost numit Elic Chehode. c) S. C. Monalisa Investment S. R.L. are sediul in Otopeni, str. Horia Closca si Crisan, nr. 5, judetul Ilfov, fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/ 259/ 2002, avand C. U.I. RO3994451, obiect de activitate dezvoltare imobiliara, cod CAEN 7011. Societatea are un capital social subscris si Varsat in valoare de 896.640 lei (RON), din care 1.179.445 USD, impartit in 89.664 parti sociale a cate 10 lei fiecare, detinute de urmatorii asociati: — Wafa Hikmat Nasser Awdi, cu 80.674 parti sociale in valoare de 806.740 lei, din care 1.061.071 USD reprezentand 89,9736% din intregul capital social; — Hassan Awdi, cu 8.984 parti sociale in valoare de 89.840 lei, din care 118,024 USD, reprezentand 10,0195%; — Saada Awde, cu 6 parti sociale in valoare de 60 lei, din care 174 U SD, reprezentand 0,0069%. ‘/ ,._. ... ... .._fi‘ v I/ ‘ _ . ..~: -~iu‘. n'M" . ..‘, “_, :.‘_
 8. 8. Administratorul societatii a fost numit Hassan Awdi. Prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor din 16.12.2004, S. C. Monalisa Investments S. R.L. , devine actionar unic al S. C. Expeditii Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta “C. F.R. Mesagerie”. d) S. C. EURO HOTELS & SUITES S. R.L. are sediul in Otopeni, Calea Bucurestilor, nr. 18, judetul Ilfov, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. .I23/ 729/ 2001, avand C. U.I. ROl0147867. Este persoana juridica romana, avand obiect principal de activitate “hoteluri”, cod CAEN 551, avand declarate 10 puncte de lucru. Capitalul social subscris si Varsat este de 3.400 lei din care 400 USD, impartit in 340 parti sociale a 10 lei fiecare parte sociala. Asociatii societatii sunt: - Entreprise Bussines Consultants Inc cu 334 parti sociale in valoare de 3.340 lei, reprezentand 98,23528% din capitalul social; - Marwan Georges Matly cu 3 parti sociale in valoare do 30 lei, reprezentand 0,88235%; - Bassam Raymond Istambouly cu 3 parti sociale in valoare de 30 lei, reprezentand 0,88235%. Administratorul societatii este Mehdi Awdi. Conform Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor din 15.12.2004, se aproba schimbarea sediului societatii din str. Horia Closca si Crisan in Calea Bucurestilor din Otopeni, judetul Ilfov iar la 08.06.2005 se schimba actionariatul societatii, care va avea urmatoarea structura: — S. C. ALFA EL ROMANIA S. R.L. , cu 322 parti sociale in valoare de 3.220 lei, reprezentand 94,7059% din capitalul societatii S. C. EURO HOTELS & SUITES S. R.L. ; — Manol I. M. Shalash, cu 6 parti sociale, in valoare de 60 lei, reprezentand 1,76470%; — Jamal A. KN. Shalash, cu 6 parti sociale, in valoare de 60 lei, reprezentand l,76470%; — Marwan Georges Matly, cu 3 parti sociale, in valoare de 30 lei, reprezentand 0,88235%; - Bassam Raymond Istambouly, cu 3 parti sociale, in valoare de 30 lei, reprezentand 0,88235%. Prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor din 29.08.2005 se schimba denumirea societatii in S. C. YOURHOTELS S. R.L.
 9. 9. e) S. C. Rodipet S. A., cu sediul in Bucuresti, Piata Presei Libere, nr. 1, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 140/ 1085/ 1991, avand C. U.I. RO1581009, obiect de activitate “comert cu amanuntul a1 cartilor, ziarelor si articolelor de papetarie”, cod CAEN 5247. Capitalul social subscris si Varsat in valoare de 36.038.220 lei (RON), compus din 14.415.288 actiuni in valoare de 2,50 lei (RON) fiecare actiune. Actionarii societatii sunt: Persoane juridice — S. C. Magnar TWO S. R.L. , cu l2.094.943 actiuni, in valoare de 30.237.357,5 lei (RON), reprezentand 83,903 7% din intregul capital social; — S. C. Supremo Corporation S. R.L. , cu 2.275.180 actiuni, in valoare de 5.687.950 lei (RON), reprezentand 15,7831%; - S. C. Monalisa Investments S. R.L. , cu 15.055 actiuni, in valoare dc 37.63 7,50 lei (RON), reprezentand 0,1044%. Persoane fizice — Awdi Hassan, cu 15.055 actiuni, in valoare de 37.637,50 lei. reprezentand 0,1044%; — Awdi Mehdi, cu 15.055 actiuni in valoare de 37.637,50 lei, reprezentand 0,1044%. Administratorii societatii sunt: 1. Bacanu Petru, numit la 10.05.2004; 2. Awdi Mehdi, numit la 10.05.2004; 3. Coman Angela Liliana, numita la 10.05.2004; 4. Badeanu Iordan, administrator si presedintele Consiliului de Adrninistratie, numit la data de 10.05.2004; 5. Serbanescu Gheorghe, numit la data de 22.03.2006. Societatea are 940 puncte de lucru atat in Bucuresti cat si in toata tara. f) S. C. Supremo Corporation S. R.L. , are sediul in Otopeni, str. Horia Closca si Crisan, nr. 5, judetul Ilfov, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/ 174/ 2002, avand C. U.I. RO8781667 si obiect de activitate “comert cu ridicata si a altor produse”, cod CAEN 5190. Capitalul social subscris si Varsat in valoare de 1.000.000 lei, compus din 100.000 parti sociale, a cate 10 lei fiecare parte sociala este repartizat prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor din 14.01.2005 pc urmatorii asociati: — S. C. Alfa E1 Romania S. R.L. cu 99.698 parti sociale in valoare de 996.980 lei, reprezpyen/ (ta’nd 99,6980% din intregul capital social al societatii; , --.
 10. 10. — Mima Mehara cu 302 parti sociale, in valoare dc 3.020 lei, reprezentand 0,3020%. Se revoca din functia de administrator Ionita Iordache si se numeste ea administrator pe o perioada de 4 ani, Mirna Mehara. La 18.08.2005, S. C. Alfa El Romania S. R.L. devine asociat unic prin preluarea partilor sociale de la Mima Mehara. Tot cu aceasta ocazie se revoca din functia de administrator Mirna Mehara si se numeste ca administrator Uta Ioana. Prin Decizia Asociatului unic al S. C. Supremo Corporation S. R.L. din 14.08.2006, aceasta se divide, infiintandu—se S. C. Supremo Investments S. R.L. Dupa aceasta divizare, capitalul social se va imparti astfel: - S. C. Supremo Corporation S. R.L. , va continua sa functioneze cu un capital social de 990.000 lei (RON) format din 99.000 parti sociale, a 10 lei fiecare parte sociala, capital social detinut in intregime de S. C. Alfa El Romania S. R.L. Societatea are 43 puncte de lucru; — S. C. Supremo Investments S. R.L. Va avea un capital social de 10.000 lei, format din 1.000 parti sociale a 10 lei fiecare parte sociala. Asociatii societatii vor fi: — S. C. Alfa El Bucur S. R.L. cu 900 parti sociale in valoare de 9.000 lei, reprezentand 90% din intreg capitalul social; — Boboc Petre Alin cu 100 parti sociale in valoare de 1.000 lei, reprezentand 10%. Administratorul societatii S. C. Supremo Investments S. R.L. a fost numita Uta Ioana. g) S. C. Guard 24 Security Systems S. R.L. , are sediul in Otopeni, str. Horia Closca si Crisan, nr. 5, judetul Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/ 1369/ 2004, avand C. U.I. RO9398318, obiect de activitate “activitati de investigatie si protectia bunurilor personale”, cod CAEN 7460. Capitalul social subscris si Varsat este de 200 lei format din 20 parti sociale a cate 10 lei fiecare parte sociala. Administrator si asociat unic al societatii este domnul Costaclie Alexandru. Prin Decizia asociatului unic din 04.10.2006, se schimba denumirea societatii in S. C. Rodipet Books S. R.L. 7 10
 11. 11. Intrebarea nr. 2 Sa se stabileasca cine a asigurat conducerea societatilor comerciale mentionate la pct. 1, in perioada 2004 — 2005, ce atributii si responsabilitati le reveneau conform statutelor, contractelor de societate si Legii 31/1990 republicata — privind societatile comerciale. Raspuns: In perioada anilor 2004-2005, din documentele puse la dispozitie a rezultat ca societatile comerciale au fost conduse, dupa cum urmeaza: 1. S. C. Expeditii, Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta “C. F.R. Mesagerie” S. A. a avut ca administrator pe domnul Mehdi Awdi, cetatean american, nascut la data de 02.08.1976 in Liban, avand actul de identitate de tip PA, seria P, nr. 710838053, emis de Ambasada S. U.A. din Bucuresti, la data de 09.07.2004, cu resedinta in Bucuresti, Piata Natiunilor Unite, nr. 35, bloc C, ap. 29, sector 4, care indeplinea si functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si era administratorul societatii S. C. Monalisa Investment S. R.L. cu ponderea cea mai mare de capital social 92,58% iar din 28.06.2005 este numit domnul Preda Ioan, cetatean roman, nascut la data de 14.09.1951 in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 198, bloc B, sc. A, etaj 3, ap. 12, sector 1., posesorul C. I. seria RD, nr. 151728, eliberata de sectia 4 Politie la data de 14.12.2000, cu puteri depline pe o perioada de 4 ani. 2. S. C. Supremo Corporation S. R.L. , in perioada analizata a avut ca administrator pe doamna Mirna Mehana, cetatean libanez, nascuta la data de 28.08.1980 in Liban, posesoarea pasaportului seria RL, nr. 0397914, cu domiciliul in Liban, nu are resedinta in Romania iar din 18.08.2005 se numeste doamna Uta Ioana, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, str. Magurei, nr. 1-5, ap. 210, sector 5, nascuta la data de 03.09.1956 in Bucuresti, avand B. I. seria GV, nr. 423722, eliberat de sectia 18 Politie la data de 14.08.1996. 3. S. C. Magnar Systems Com S. R.L. , in perioada analizata a avut administrator unic societatea S. C. Monalisa Investments S. R.L. , reprezentata de domnul Hassan Awdi, cetatean american, nascut la data de 01.02.1965 in Liban, avand actul de identitate tip PA, seria Z, nr. 8013134 emis de ambasada S. U.A. la data de 22.01.1999, resedinta in Bucuresti, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 11A, sector 1. 4. S. C. Monalisa Investments S. R.L. , in perioada analizata a avut administrator pe domnul Hassan Awdi, cetatean american, nascut la data de 01.02.1965 in Liban, avand actul de identitate tip P. A., seria Z, nr. 8013134 1 C ' 11
 12. 12. emis de ambasada S. U.A. la data de 22.01.1999, resedinta in Bucuresti, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 11A, sector 1. 5. S. C. Guard 24 Security Systems S. R.L. , in perioada actualizata, a avut ca administrator si asociat unic, pe domnul Costache Alexandru, domiciliat in Otopeni, Sos. Odaii, nr. 22, judetul Ilfov, cetatean roman, nascut la data de 23.11.1961 in Bucuresti, avand C. I. seria IF, nr. 071984, emis de Politia Otopeni la data de 03.12.2004. 6. S. C. EURO HOTELS & SUITES S. R.L. , in perioada analizata a avut ca administrator pe Hassan Awdi, cetatean american, nascut la data de 01.02.1965 in Liban, avand actul de identitate tip PA, seria Z, nr. 8013134 emis de SUA la data de 22.01.1999, resedinta in Bucuresti, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 11A, sector 1. 7. S. C. Rodipet S. A., in perioada analizata a avut un Consiliu dc Administratie format din urmatorii: a) Badeanu Iordan — presedintele Consiliului de Administratie, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Baiculesti, nr. 19, bloc D9, sc. C, etaj 6, ap. 105, sector 1, nascut la data de 27.12.1935 in Galati, avand C.1. seria RT, nr. 158853, emis de sectia 5 Politie la data de 27.04.2001, numit la 10.05.2004, pe o perioada de 4 ani. b) Serbanescu Gheorghe, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Boteanu, nr. 3, ap. 7, sector 1, nascut la data de 10.04.1938 in Bucuresti, avand B. I. seria DK, nr. 000340, emis de I. G.P. ~ I). E.P. la data de 06.03.1991. c) Coman Angela Liliana, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, str. Aleea Madarasi, nr. 9, bloc D6, ap. 3, sector 3, nascuta la data de 08.03.1973 in Vaslui, avand C. I. seria RR, nr. 099415, emisa de sectia 13 Politie la data de 10.03.2000. d) Bacanu Petru, cetatean roman, nascut la data de 11.12.1941 in Homoraciu — judetul Prahova, cu domiciliul in Bucuresti, str. Presei, nr. 5, ap. 21, sector 1, avand B. I. seria GR, nr. 004961 emis de D. G.P. M.B. — S. E.P. la data de 22.02.1995. e) Awdi Mehdi, cetatean american, nascut la data de 02.08.1976 in Liban, avand actul de identitate de tip PA seria P, nr. 710838053 emis de Ambasada S. U.A. din Bucuresti, la data de 09.07.2004, cu resedinta in Bucuresti, Piata Natiunilor Unite, nr. 35 , bloc C, ap. 29, sector 4. In conformitate cu legea nr. 31/ 1990, actualizata, legea societatilor comerciale si a statutelor societatilor, administratorii societatilor aveau urmatoarele atributii si responsabilitati: , -.. ... __‘ /3 4, . -,-. r". ".o'~¢‘)l’ (',2fi, .,, .,’,7:““~__‘ / ' . r J - §“1nu7 wire; -~: z N ‘~‘”/
 13. 13. Art. 71. — (1) Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu il pot transmite decat daca aceasta facultate li s-a acordat in mod expres. (2) In cazul incalcarii prevederilor alin. (1), societatea poate pretinde de la cel substituit beneficiile rezultate din operatiune. (3) Administratorul care, fara drept, isi substituie alta persoana raspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societatii. Art. 72. — Obligatiile si raspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele special prevazute in aceasta lege. Art. 73 ~ (1) Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru: a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati; b) existenta reala a dividendelor platite; c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinerc; d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale; e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun. (2) Actiunea in raspundere impotriva administratorilor apartine si creditorilor societatii, care 0 vor putea exercita numai in caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 64/ 1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata. Art. 1442. — (1) Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor, potrivit prevederilor art. 72 si 73. (2) Administratorii raspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de directori sau de personalul incadrat, cand dauna nu s—ar f1 produs daca ei ar fl exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor. Art. 1443. — (1) Este interzisa creditarea de catre societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operatiuni precum: a) acordarea de imprumuturi administratorilor; b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior incheierii de catre societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari; c) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate administratorilor, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului;
 14. 14. d) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre administratori a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane; e) dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de 0 teita persoana administratorilor ori 0 alta prestatie personala a acestora. Intrebarea nr. 3 In baza documentelor contabile expertizate, so se precizeze ce conturi au operat societatile comerciale mentionate la pct. I si persotmele abilitate sa efectueze operatiuni bancare. Raspuns: In urma verificarii documentelor puse la dispozitie de organele de cercetare penala, a rezultat ca societatile comerciale, in perioada analizata (2004-2005), au avut conturi deschise in banci si au fost descmnate sa dispuna de conturile bancare, urmatoarele persoane: a) S. C. Expeditii, Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta “C. F.R. Mesagerie” S. A., a avut conturi deschise in perioada analizata, la urmatoarele banci: — Bane Post — sucursala Floreasca; Palat C. F.R. ; Mario Plaza; Timisoara; Galati; Constanta; Craiova; Cluj; Brasov; — B. C.R. — Sucursala Floreasca; — Trezoreria sector 6. Imputerniciti, cu semnatura in banca pentru a efectua operatiuni in conturile bancare ale societatii, au fost domnii Awdi Mehdi si Awdi Hassan. b) S. C. Supremo Corporation S. R.L. , a avut conturi deschise in perioada analizata la B. C.R. — Sucursala Doamnei si Otopeni si Finansbank -~ Sucursala Doamnei. Imputerniciti, cu semnatura in banca pentru a efectua operatiuni in conturile bancare ale societatii, au fost domnii Awdi Mehdi si Awdi llassan. c) S. C. Magnar Systems Com S. R.L. , a avut conturi deschise, in perioada analizata, la B. C.R. — Sucursala Doamnei. Imputerniciti, cu semnatura in banca pentru a efcctua operatiuni in conturile bancare ale societatii, au fost domnii Awdi Mehdi si Awdi Hassan. I v. ... ,.r- 14
 15. 15. d) S. C. Monalisa Investments S. R.L. , a avut conturi deschise, in perioada analizata la B. C.R. ~ Sucursala Doamnei. Imputerniciti, cu semnatura in banca pentru a efectua operatiuni in conturile bancare ale societatii, au fost domnii Awdi Mehdi si Awdi Hassan. e) S. C. Guard 24 Security System S. R.L. , a avut conturi deschise, in perioada analizata, la B. C.R. — Sucursala Otopeni. Imputemiciti, cu semnatura in banca pentru a efectua operatiuni in conturile bancare ale societatii, au fost domnii Awdi Mehdi si Awdi Hassan. 1‘) S. C. Euro Hotels & Suites S. R.L. , in perioada analizata, a avut conturi deschise la B. C.R. — Sucursala Dorobanti. Din documentele existente la dosarul cauzei, rezulta ea in banca, pentru a opera in conturi au avut semnatura Mehdi Awdi si Hassan Awdi. g) S. C. Rodipet S. A., in perioada analizata, a avut conturi deschise la B. C.R. — Sucursala Dorobanti si Banc Post — Sucursala Floreasca. Imputemiciti, cu semnatura in banca pentru a efectua operatiuni in conturile bancare ale societatii, au fost domnii Awdi Mehdi si Awdi Hassan. Intrebarea nr. 4 Sa se stabileasca daca S. C. SUPREMO CORPORATION SRL a prestat servicii, a aprovizionat sau s-a imprumutat de la S. C. EXPEDITII, MESAGERIE, BAGAJE, COLETARIE, VALORI BANESTI SI CORESPONDENTA “CFR MESA GERIE” S. A. in cursul anului 2005, facturile fiscale emise, platile efectuate, analizand fiecare contract in parte. Raspuns: In urma verificarii documentelor puse la dispozitie, a rezultat ea in cursul anului 2005, S. C. Supremo Corporation S. R.L. a efectuat pentru S. C. Expeditii, Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta “C. F.R. Mesagerie” S. A. servicii conform anexei nr. 2. Toate activitatile prestate de S. C. Supremo Corporation S. R.L. sunt efectuate in baza contractelor de prestari servicii, acestea fiind achitate de S. C. Expeditii, Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta “C.1’. R. Mesagerie” S. A. 15
 16. 16. In cursul anului 2005, S. C. Supremo Corporation S. R.L. a emis 1 1 facturi catre societatea “C. F.R. Mesagerie” S. A. (anexele I si 2), conform contractelor, dupa cum urmeaza: Contractul F. N./ 31.03.2005 pentru vanzare—cumparare echipamente I. T., pentru care s-a emis factura nr. 3110151/ 31.03.2005 in valoare totala de 5.128.900.000 lei (ROL), factura ce a fost platita si inregistrata in evidentele contabile atat de furnizor cat si de beneficiar; Contractul nr. 280/ 04.01.2005 — contract de fiirnizare servicii de internet — pentru care s-a emis facturile nr. : 3110244/ 04.05.2005 in valoare de 258.446.580 lei (ROL); 3110579/ 24.08.2005 in valoare de 70.989,09 RON; 3l10495/ 01.07.2005 in valoare de 4.289,95 RON, facturi ce au fost platite si inregistrate in evidentele contabile atat de furnizor cat si de beneficiar; Contractul nr. 282/ 05.01.2005 — program soft dc contabilitate — pentru care s-a emis factura nr. 3110246/ 04.05.2005 in valoare de 2.l53.721.500 lei (ROL), factura ce a fost platita si inregistrata atat de furnizor cat si de beneficiar; Contractul nr. 284/ 05.01.2005 — intretinere a echipamentelor 1.'1“. — pentru care s-au emis facturile nr. : 3l10243/ 04.05.2005 in valoare de 775.339.740 lei (ROL); 3110497/ 01.07.2005 in valoare de 12.869,85 RON, facturi ce au fost platite si inregistrate atat de furnizor cat si de beneficiar; Contractul nr. 283/ 05.01.2005 — emitere documente primare ~ pentru care s-au intocmit facturile nr. : 3110242/ 04.05.2005 in valoare de 1.033.786.320 lei (ROL); 3110459/ 01.07.2005 in valoare de 17.159,80 RON; 3110580/ 24.08.2005 in valoare de 283.956,37 RON, facturi ce au fost achitate si inregistrate atat de furnizor eat si de beneficiar; Contractul FN/ 01.01.2005 — avand ca obiect prestarea serviciilor de transport — pentru care s-a emis factura nr. 3110581/ 24.08.2005 in valoare de 111.734,94 RON, factura ce a fost achitata si inregistrata atat de furnizor cat si de beneficiar. Contractul FN/ 30.06.2005, reprezinta un imprumut acordat de S. C. “C. F.R. Mesagerie” S. A. societatii S. C. Supremo Corporation S. R.L. , in valoare de 500.000 RON, pe o perioada de 2 ani, fara dobanda. Aceste societati fac parte din acelasi grup, cu aceeasi manageri, care in anumite situatii, se ajuta intre ele. Imprumutul a fost achitat prin efectuarea unor servicii de catre S. C. Supremo Corporation S. R.L. , pentru care au fost emise facturile 3110579; 3110580; 3110581 din 24.08.2005.
 17. 17. Intrebarea nr. 5 Prin expertizare incrucisata, in evidentele contabile ale S. C. EXPEDITII, MESA GERIE, BA GAJE, COLE TARIE, VALORI BANESTI SI CORESPONDENTA “CFR MESAGERIE“ S. A. si S. C. SUPREMO CORPORATION SRL, sa se stabileasca daca facturile emise, platile efectuate si imprumutul, au fost inregistrate, analizandu-se corectitudinea si legalitatea inregistrarilor (anul 2005). Raspuns: In urma verificarilor incrucisate a facturilor emise intre cele doua societati, a rezultat ca acestea sunt inregistrate in evidentele contabile ale societatilor (jurnalele de vanzari, respectiv jurnalele de cumparari). Facturile mentionate in anexele I si 2, ce fac parte integranta din raportul de expertiza contabila, sunt emise de S. C. Supremo Corporation S. R.L. , apartin acestei societati, fiind in plaja de numere alocate acesteia, nefiind facturi fictive, acestea fiind inregistrate in evidentele contabile ale celor doua societati. Aceste doua societati, fac parte dintr—un grup ce sunt manageriate de aceleasi persoane. Evidenta contabila este tinuta de S. C. Finans Contabilitate S. R.L. , pentru toate societatile comerciale mentionate in raportul de expertiza contabila. Imprumutul, asa cum am mentionat mai sus, a fost inregistrat in evidenta contabila a celor doua societati. In aceste conditii, expertiza considera ca inregistrarile contabile au fost efectuate in conformitate cu legea 82/ 1991, actualizata, legea contabilitatii. 17
 18. 18. Intrebarea nr. 6 Sa se arate daca facturile fiscale emise de S. C. SUPREMO CORPORATION SRL in cadrul relatiei comerciale cu S. C. EXPEDITII, MESAGERIE, BAGAJE, COLETARIE, VALORI BANESTI SI CORESPONDENTA “CFR MESAGERIE“ S. A. (in cursul anului 2005), intrunesc elementele legale, din punct de vedere contabil, pentru a fi considerate documente justificative si daca operatiunile comerciale reflecta realitatea. In cazul in care se constata vreo ilegalitate, cu privire la inregistrarea acestor documente in evidentele contabile ale celor doua societati, so se calculeze, eventualulprejudiciu cauzat bugetului consolidat at statului si sa se precizeze eventuale persoane raspunzatoare. Raspuns: Asa cum am mentionat mai sus, facturile emise de S. C. Supremo Corporation S. R.L. in relatia cu S. C. Expeditii, Mesagerie, Bagajc, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta “C. F.R. Mesagerie” S. A.. mentionate in anexele I si 2 ce fac parte integranta din raportul de expertiza contabila, au fost emise in baza contractelor incheiate intre cele doua societati. Facturile contin elementele de baza, prevazute in art. 155 din Codul Fiscal: denumire furnizor si beneficiar; numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului; codul de identificare fiscala; numarul si data emiterii facturii; valoarea totala a facturii; baza de impozitare; 'I‘. V./ -. ; denumirea serviciilor prestate. Din verificari, a rezultat ca S. C. “C. F.R. Mesagerie” S. A., in perioada analizata, a incheiat fiecare exercitiu financiar, in pierdere. Societatea S. C. Supremo Coiporation S. R.L. , in aceeasi perioada, a inregistrat profit, s-a inregistrat cu impozit pe profit, dupa cum urmeaza: 2004 — profit net = 255.585 lei si s-a inregistrat cu impozit pe profit in valoare de 110.130 lei; 2005 »— profit net = 912.994 lei si s-a inregistrat cu impozit pe profit in valoare de 282.533 lei; 2006 — profit net = 292.046 lei si s-a inregistrat cu impozit pe profit in valoare de 96.584 lei. In conditiile in care aceste facturi nu erau luate in considerarc, S. C. “C. F.R. Mesagerie” S. A., nu avea nici 0 obligatie la buget privind impozitul pe profit, intrucat societatea, in perioada analizata a inregistrat pierdere, pentru care nu avea dc platit impozit pe profit. _, _.. ... ... ... .. / I — “~~. . I _/ / 18
 19. 19. Pentru societatea S. C. Supremo Corporation S. R.L. , daca nu se luau in considerare facturile, avand in vedere verificarea incrucisata solicitata de organele de cercetare penala, veniturile societatii se diminuau cu valoarea facturilor, reducandu-se inclusiv impozitul pe profit inregistrat de aceasta. Facturile prevazute in anexele I si 2, asa cum s-a mai mentionat au fost inregistrate in evidentele contabile ale celor doua societati. Prin inregistrarea acestor facturi T. V.A. -ul a fost colectat de societatea furnizoare si dedus de beneficiar, conformjurnalelor de vanzari si cumparari. In aceste conditii, expertiza considera ca bugetul de stat nu a fost prejudiciat, intrucat societatea furnizoare a colectat T. V.A. —ul iar beneficiarul a dedus acest T. V.A. , care se regaseste atat in jurnalele de vanzari si cumparari de la cele doua societati cat si in deconturile privind taxa pe valoarea adaugata. I ntrebarea nr. 7 Sa se arate daca S. C. MAGNAR SYSTEMS COM SRL, S. C. MONALISA INVESTMENTS S. R.L. , S. C. GUARD 24 SECURITY SYSTEMS SRL, S. C. EURO HOTELS & SUITES SRL si S. C. RODIPET S. A. au prestat servicii catre S. C. EXPEDITII, MESA GERIE, BA GAJE, COLE TARIE, VALORI BANESTI SI CORESPONDENTA “CFR MESA GERIE“ S. A., in perioada 01.12.2004 — 31.12.2005, facturilefiscale emise, platile efectuate, analizand fiecare contract in parte (in cazul in care axista contract). Raspuns: In perioada 2004-2005, urmatoarele societati au prestat servicii pentru S. C. Expeditii, Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta “C. F.R. Mesagerie” S. A.: a) S. C. Magnar Systems Com S. R.L. a incheiat cu S. C. “C. F.R. Mesagerie” S. A. contractul nr. 17/ 02.05.2005 pentru servicii intretinere I. 'I'. , sprijin in achizitia de noi echipamente pentru sistemele existente. In baza acestui contract au fost emise facturile: 3113461/ 12.04.2005, in valoare de 97.239.496 lei (ROL); 3113499/ 01.07.2005 in valoare de 5.791,43 RON si 3ll35l2/ 26.09.2005 in valoare de 9.509,94 RON, conform anexelor 5 si 6 ce fac parte integranta din raportul de expertiza contabila. Din documentele puse la dispozitie, rezulta ca numai factura 3113461/ 12.04.2005 in valoare de 97.239.496 lei (ROL), a fost achitata. 19
 20. 20. b) S. C. Monalisa Investments S. R.L. , a efectuat servicii catre S. C. “C. F.R. Mesagerie” S. A., dupa cum urmeaza: Societatea a incheiat cu “C. F.R. Mesagerie” contractul nr. 156/ 22.12.2004, reprezentand inchirierea spatiului de depozitare situat in Otopeni, str. Horia Closca si Crisan. In baza acestui contract au fost intocmite 5 facturi, din care 2 facturi au fost stomate prin alte doua facturi, ramanand valabila numai factura 3116429/ 30.11.2005, in valoare de 1.328.635,00 RON care a fost achitata, anexele 3 si 4 ce fac parte integranta din raportul de expertiza contabila. c) S. C. Guard 24 Security Systems S. R.L. , a incheiat cu “C. F.R. Mesagerie” contractul nr. 1/ 04.04.2005, constand in prestarea serviciilor de paza si protectie pentru obiectivele beneficiarului. In baza acestui contract au fost emise facturile 3546001/ 04.05.2005, in valoare de 3.877.662.600 lei (ROL) si factura 3546008/ 26.09.2005, in valoare de 190.198,89 RON, conform anexelor 7 si 8 cc fac parte integranta din raportul de expertiza contabila. Din documentele puse la dispozitie, rezulta ca a fost achitata numai factura 3546001/ 04.05.2005 in valoare de 3.877.662.600 lei (ROL). d) S. C. Euro Hotels & Suites S. R.L. , a incheiat cu S. C. “C. F.R. Mesagerie” S. A., contractul nr. 66/ 04.01.2005, constand in prestarea unor servicii de publicitate. In baza acestui contract a fost intocmita factura 7997754/ 03.03.2005, in valoare de 59.632.778 lei (ROL), factura achitata, conform anexelor 9 si 10 cc fac parte integranta din raportul de expertiza contabila. e) S. C. Rodipet S. A., a incheiat cu “C. F.R. Mesagerie” S. A. contractul de prestari servicii nr. 92/ 875/ 17.01.2005 cu mai multc acte aditionale ce au ca obiect “servicii de asistare si coordonare a activitatii de transport auto” pentru beneficiar. In baza acestui contract au fost emise 8 facturi de prestari servicii conform anexelor 11 si 12, ce fac parte integranta din raportul de expertiza contabila, dupa cum urmeaza: factura 8031502/ 17.03.2005 in valoare de 8.022.603.000 ROL; 803l506/ 24.03.2005 in valoare de 6.697.708.000 ROL; 8031512/ 19.04.2005 in valoare de 5.150.241.000 ROL; 8031516/ 19.04.2005 in valoare de 4.711.891.000 ROL; 8031549/ 04.05.2005, in valoare de 6.157.431.000 ROL; 1892006/ 01.07.2005, in valoare de 10.724,88 RON; 1898l53/ 26.09.2005 in valoare de 689,48 RON si 1898154/ 26.09.2005 in valoare de 946,17 RON, facturi ce au fost achitate. 20
 21. 21. Intrebarea nr. 8 Prin expertizare incrucisata a evidentelor contabile ale societatilor comerciale mentionate la pct. 7, se va stabili daca facturile flscale emise si platile efectuate, aufost inregistrate contabil, examinandu- se corectitudinea si legalitatea inregistrarilor. Raspuns: In urma verificarilor incrucisate efectuate pentru societatile mentionate la pct. 7, in baza documentelor puse la dispozitie de organele de cercetare penala, a rezultat ca facturile mentionate in anexele 1-12, ce fac parte din raportul de expertiza contabila, au fost inregistrate in evidentele contabile ale societatilor, aceasta reflectandu—se in jurnalele de vanzari, jurnalele de cumparari si deconturile de taxa pe valoare adaugata. Platile acestor facturi au fost prezentate mai sus, la pct. 7. Facturile mentionate in anexele 1-12, au fost emise in baza contractelor de prestari servicii incheiate intre “C. F.R. Mesagerie” S. A. si celelalte societati. Din examinarea facturilor, a rezultat ca acestea au trecute: numele furnizorului si beneficiarului; numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului; codul unic de inregistrare fiscala; data si numarul facturii; valoarea facturii; baza de impozitare; T. V.A. , date suficiente pentru a putea fi inregistrate in evidentele contabile ale societatilor, conform art. 155 din Codul Fiscal. Asa cum am mai mentionat, evidenta contabila a acestor societati, a fost tinuta de S. C. Finans Contabilitate S. R.L. , care a inregistrat facturile mentionate mai sus atat la fumizor cat si la beneficiar. ,4
 22. 22. Intrebarea nr. 9 Sa se arate daca facturile fiscale emise de societatile comerciale mentionate la pct. 7 catre S. C. EXPEDITII, MESAGERIE, BAGAJE, COLETARIE, VALORI BANESTI SI CORESPONDENTA “CFR MESAGERIE“ S. A., in cadrul relatiilor comerciale desfasurate in perioada 01.12.2004 — 31.12.2005, intrunesc elementele legale, din punct de vedere contabil, pentru a putea fi considerate documente justificative si daca operatiunile comerciale reflecta realitatea. In cazul in care se constata vreo ilegalitate cu privire la inregistrarea acestor documente in evidentele contabile ale societatilor comerciale in cauza, sa se calculeze eventualul prejudiciu cauzat bugetului consolidat al statului si so se precizeze eventualele persoane responsabile. Raspuns: Asa cum am mentionat mai sus facturile emise si prezentate in anexele 1-12, au fost inregistrate in evidentele contabile ale societatilor. In urma verificarilor efectuate, asa cum am mentionat mai sus, S. C. “C. F.R. Mesagerie” S. A., in perioada analizata, a inregistrat in fiecare an pierderi, deci nu putea plati impozit pe profit. Societatile S. C. Magnar Systems Com S. R.L. , S. C. Monalisa Investments S. R.L. , S. C. Euro Hotels & Suites S. R.L. , S. C. Guard 24 Security S. R.L. si S. C. Rodipet S. A., in perioada analizata au inregistrat atat profit cat si pierderi. In aceste conditii, pentru cele care au inregistrat profit si s-au inregistrat cu impozit pe profit, daca nu se luau in considerare facturile mentionate in anexele 3-12 ee fac parte integranta din raportul de expertiza contabila, se diminuau veniturile cu valorile facturilor si deci se diminua inclusiv impozitul pe profit. Societatile care au inregistrat pierdere, nu inregistrau impozit pe profit. Facturile au fost inregistrate in evidentele contabile atat la fumizor cat si la beneficiar, taxa pe valoarea adaugata a fost colectata si dedusa, aspect reflectat atat in jumalele de vanzari si cumparari cat si in deconturile privind taxa pe valoare adaugata. Facturile au trecute pe ele, principalele elemente de identificare, conform art. 155 din Codul Fiscal. Fata de cele mentionate mai sus, expertiza considera ca facturile indeplinesc conditiile pentru a fi inregistrate in evidentele contabile ale societatilor iar bugetul nu a fost prejudiciat. .: I'. .’"'""T"‘‘’“° *3 22
 23. 23. Intrebarea nr. 1 0 So se arate daca in perioada 01.12.2004 — 31.12.2005, evidentele contabile si de gestiune ale societatilor contabile mentionate lo pct. 1 ou fost conduse potrivit legii contobilitotii si o celorlolte reglementori in domeniu, daca operotiunile au la baza documente justificotive si daca au fost evidentiote corect cu obligotii fiscale catre bugetul consolidat ol statului (impozit pe profit si TVA). In caz contror, so se specifice actele legale incolcote si eventuale persoane raspunzatoare. Raspuns: Expertiza nu a efectuat Verificarea intregii activitati ale societatilor prevazute la pet. I. Verificarea s-a limitat numai la prestarile de servicii efectuate intre “C. F.R. Mesagerie” S. A. si celelalte 6 societati mentionate in expertiza. In urma verificarilor efectuate, a rezutat ca intre “C. F.R. Mesagerie” S. A. si celelalte 6 societati au existat contracte de prestari servicii si s-au emis facturi in baza acestor contracte, mentionate in anexele 1-12. In perioada analizata au fost intocmite situatii financiare (bilant, cont de profit si pierdere si anexele la bilant), bilant ce a fost inregistrat la Administratia F inanciara pe raza careia isi are sediul societatea. Din anexa la bilant (formular 30), rezulta ea in perioada analizata societatile mentionate la pet. 1 din expertiza nu au datorii restante fata de bugetul de stat (impozit pe profit si T. V.A. ). Situatiile financiare intocmite in perioada analizata, sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii. Asa cum s-a mentionat mai sus, facturile prezentate in anexele 1-12, au avut la baza contractele de prestari servicii incheiate intre societati si au fost inregistrate in evidentele contabile ale societatilor. Evidenta contabila a societatilor mentionate in raportul de expertiza contabila, a fost tinuta de societatea S. C. Finans Contabilitate S. R.L. , care din verificarile efectuate referitoare la obiectivele expertizei, a rezultat ca a respectat prevederile legii 82/ 1991, actualizata, legea contabilitatii. Expertiza, asa cum am mentionat la punctul anterior, considera ca bugetul de stat nu a fost prejudiciat, intrucat taxa pe valoarea adaugata din facturi a fost colectata si dedusa de societatile furnizoare si bencficiarc prin decontul de T. V.A. iar S. C. “C. F.R. Mesagerie” S. A., a inregistrat pierderi in aceasta perioada s_i_r_1p_piitga inregistra impozit pe profit. "T. .1 1.1.-. x-; 1 23
 24. 24. Intrebarea nr. 11 In situotia in core se constata oboteri de lo reglementarile legale mentionate la pct. 10, privind evidentele contabile si corecta determinore/ evidentiere o obligatiilor fiscale, so se stabileasca, potrivit procedurilor admise de normele in vigoare, obligatiile fiscole, precum si persoanele responsabile. Raspuns: Asa cum am mentionat mai sus societatile comerciale care au emis facturile prezentate in anexele 1-12, au inregistrat aceste facturi in evidentele contabile ale societatilor. Expertiza, in desfasurarea ei s-a referit numai la aceste facturi, nu la toata activitatea societatilor efectuata in perioada 2004-2005. Rcsponsabilitatea intocmirii situatiilor financiare in acesti ani, revine conducerii fiecarei societati. Bilanturile contabile de la aceste societati au fost depusc la Administratiile Financiare unde acestea isi au sediul iar din Verificarea acestora, a rezultat ca nu au restante la bugetul de stat. Intreboreo nr. 12 So se constate daca, in perioada 2003 -— 2006, S. C. EXPEDITII, MESA GERIE, BA GAJE, COLE TARIE, VALORI BANESTI SI CORESPONDENTA “CFR MESAGERIE“ S. A. o colectat sume reprezentand impozite sau contributii cu retinere lo sursa si doco acestea on fast vorsate lo bugetele speciale ale statului in termenele stabilite dc lege. In caz contrar, se vor specifico actele legale incolcate, arotomlu-se cuontumul sumelor nevarsote sou intorzierile inregistrate lo varsarea sumelor, precum si eventuale persoane responsabile. Raspuns: In urma verificarilor efectuate cu privire la retinerile la sursa ale S. C. Expeditii, Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta “C. F.R. Mesagerie” S. A., mentionez ca expertiza a avut la dispozitie documentele financiar-contabile ale societatii, de la preluarea acesteia, decembrie 2004.
 25. 25. Din verificari, a rezultat urmatoarele: a) Impozitul pe venituri din salarii prezentate in anexa nr. 13 care face parte integranta din raportul de expertiza contabila pentru anii 2005- 2006, se prezinta dupa cum urmeaza: Pentru anul 2004 se constata ca la sfarsitul anului societatea avea de plata impozit pe salariu in valoare de 95.886,80 lei. In anul 2005 s-a constituit impozit pe salariu in valoare de 404.362,16 lei, s-a achitat 282.786,61 lei, ramanand de plata la sfarsitul anului, suma de 217.462,35 lei. In cursul anului 2006 s-a retinut de la salariati impozit pe salariu in valoare de 55.504 lei, s-a achitat 94.702 lei, ramanand de achitat la sfarsitul anului suma de 178.264,35 lei, avand in vedere si sumele restante din anul 2005. b) Ajutor de somaj datorat de salariati prezentat in anexa 14, care face parte din raportul de expertiza contabila, se prezinta astfel: La sfarsitul anului 2004, societatea avea de plata suma de 3.582,27 lei, suma ce a fost achitata prin O. P. 17/ 14.01.2005 in valoare de 3.591,17 lei. In cursul anului 2005, societatea a retinut de la salariati pe statul de plata, suma de 46.136,60 lei, a achitat in cursul anului 18.503,23 lei, ramanand de plata la sfarsitul anului suma de 31.215,64 lei. In anul 2006, societatea a retinut de la salariati pentru somaj suma de 8.508 lei, a achitat suma de 13.887 lei, ramanand de plata la sfarsitul anului 2006, suma de 25.836,64 lei, suma in care sunt inclusc si restantele din anul 2005. c) Contributia salariatilor pentru pensia suplimentara retinuta pe statul de plata de la angajati conform anexei nr. 15, care face parte integranta din raportul de expertiza contabila, se prezinta astfel: La data de 31.12.2004, societatea avea de plata pentru sumele retinute, suma de 73.584,11 lei. In cursul anului 2005, a fost retinuta pe statul de plata suma de 594.146,30 lei din care s-a achitat 312.285,39 lei, ramanand de plata la sfarsitul anului suma de 355.445,02 lei, suma in care este inclusa si restanta din anul 2004. In anul 2006, s-a retinut de la salariati pe statul de plata, suma de 89.184 lei, s-a achitat suma de 176.563 lei, ramanand de plata la sfarsitul anului suma de 268.066,02 lei, suma in care este inclusa si restanta din anul 2005.
 26. 26. d) Contributia salariatilor la asigurarile sociale de sanatate, retinute de la angajati pe statul de plata conform anexei 16, care face parte integranta din raportul de expertiza contabila, se prezinta astfel: La 31.12.2004, societatea avea de achitat suma de 52.746,75 lei. In cursul anului 2005, s-a retinut de la salariati, suma de 429.221,70 lei, s-a achitat suma de 223.700,22 lei, ramanand de plata la sfarsitul anului, suma de 258.268,23 lei, in care sunt inclusc si restantele din anul 2004. In anul 2006, s-a retinut de la salariati suma de 59.232 lei, s-a achitat 134.021 lei, ramanand de plata la sfarsitul anului suma de 183.479,23 lei, suma in care este inclusa si restanta din anul 2005. In urma verificarilor efectuate, a rezultat ca aceste restante provin din salariile neplatite angajatilor. Astfel, la sfarsitul anului 2005, societatea avea de platit angajatilor salarii in valoare de l.7l4.466,34 lei iar la sfarsitul anului 2006, avea salarii neplatite in valoare de 2.407.189,29 lei. Datorita restantelor la plata salariilor, societatea a intrat in procedura de insolventa, conform art. 6 din legea 85/ 2006 la data de 23.11.2006, prin Hotararea Tribunalului Bucuresti — Sectia a VII-a Comerciala. Cu aceasta ocazie, a fost numit lichidator judiciar, societatea S. C. Euro Insol S. R.L. , care a preluat intreaga arhiva a societatii S. C. “C. F.R. Mesagerie” S. A. si se va ocupa de plata datoriilor catre toti creditorii, inclusiv datoriile catre bugetul de stat. I. n urma verificarilor efectuate cu privire la retinerile la sursa, de la societatea S. C. Expeditii, Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta “C. F.R. Mesagerie” S. A., pe perioada analizata, a rezultat ca la sfarsitul anului 2006, societatea avea restante la bugetul de stat suma dc l78.264,35 lei reprezentand impozitul pe salariile angajatilor iar la bugetul asigurarilor sociale suma totala de 477.381,89 lei, reprezentand 25.836,64 lei ajutor de somaj, 268.066,02 lei pensie suplimentara si 183.479,23 contributia la asigurarile sociale de sanatate. Responsabilitatea pentru neplata acestor sume la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale revine celor care au administrat societatea, in perioada analizata.
 27. 27. Intrebarea nr. 13 So se precizeze, daca prin activitatile desfasurote de inv. Awdi Hassan, inv. Awdi Mehdi si Preda Ioan la societatile comerciale mentionate la pct. 1, bugetul consolidat ol statului a suferit vreun prejudiciu mentionandu-se cuantumul acestuia. Raspuns: In urma verificarilor efectuate, expertiza a constatat ca S. C. Expeditii, Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta “C. F.R. Mesagerie” S. A., in perioada analizata a retinut de la salariati pe statul de plata, obligatiile fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, pe care le-a platit cu intarziere conform anexelor 13-16, ce fac parte integranta din raportul de expertiza contabila. Astfel, la sfarsitul anului 2006, societatea avea dc plata la bugetul de stat suma de l78.264,35 lei, reprezentand impozitul pe salarii si 477.381,89 lei reprezentand restanta la bugetul asigurarilor sociale, aceste sume reprezinta retinerile din salariile care nu au fost achitate angajatilor societatii. Responsabili pentru neplata acestor sume sau plata cu intarziere, se fac cei care au administrat societatea in perioada analizata. 27
 28. 28. Cap. III — Concluzii Intrebarea nr. 1 So se prezinte modul de constituire si functionare, formore, vorsare si tipul capitalului social, obiectul de activitate, forma juridica, asociatii, administratorii, sediu social, puncte de lucru, etc. , pentru: - S. C. EXPEDI T II, MESA GERIE, BA GAJE, COLE TARIE, VALORI BANEST I SI CORESPONDENTA “CFR MESA GERIE“ S. A. - S. C. S UPREMO CORPORA T I ON SRL. - S. C. MA GNAR SYSTEMS COM SRL. - S. C. MONALISA INVESTMENTS SRL. - S. C. GUARD 24 SECURITY SYSTEMS SRL. - S. C. EURO HOTELS & SUITES SRL. - S. C. RODIPE T S. A. Raspuns: a) Societatea Comerciala de Expeditii, Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta “CFR Mesagerie” S. A., are sediul in Bucuresti, Piata Presei Libere, nr. 1, sector 1, Bucuresti, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 140/ 10996/ 2002, avand cod unic de inregistrare RO14981619. Conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 14;03.2005, societatea avea un capital social subscris si Varsat dc 2.727.090,00 lei (RON), format din 1.090.836 actiuni, fiecare actiune avand valoare de 2,5 lei (RON). Adunarea Generala a Actionarilor din 28.06.2005 revoca din functie urmatorii administratori: - BASSAM RAYMOND ISTAMBOULY - BEJ AN LORICA-DOINA — POPA LUMINITA—ANA - BAAKLINI SAID — GRECU SILVIU — NAHORNIAC MIIIAI FLORIN si numeste in functia de administrator unic cu puteri depline pe o perioada de 4 ani pe domnul Preda Ioan din Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 198, bloc B, scara A, etaj 3, ap. 12, sector 1, avand C. N.P. 1510914400191, posesorul C. I. seria RD, nr. 151728.
 29. 29. Societatea este persoana juridica romana si are ca obiect principal de activitate “expedierea si transportul de mesagerie, bagaje, coletarie, valori banesti si corespondenta”, avand 87 puncte de lucru. b) S. C. MAGNAR SYSTEM COM. S. A., din datele puse la dispozitie, rezulta ca este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 123/ 1196/ 2002, avand C. U.I. 8853089, avand sediul declarat in com. Otopeni, str. Horia Closca si Crisan, nr. 5, judetul Ilfov. Capitalul social este in valoare de 6.667.700 lei (RON) din care 6.655.000 lei (RON) si 50.000 USD, un numar de 666.770 actiuni, cu o valoare nominala de 10 lei (RON) actiune. Administratorul societatii a fost numit Hassan Awdi. S. C. Magnar Systems Com S. A. isi schimba denumirea in S. C. Magnar TWO S. R.L. si are ca asociat unic pe S. C. Piramid Corporation S. R.L. cu 26 parti sociale in valoare de 260 lei, din care 1.024 USD. Administrator al societatii S. C. Magnar TWO S. R.L. , a fost nu1nitElic Chehode. c) S. C. Monalisa Investment S. R.L. are sediul in Otopeni, str. Horia Closca si Crisan, nr. 5, judetul Ilfov, fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 123/ 259/ 2002, avand C. U.I. RO3994451, obiect de activitate dezvoltare imobiliara, cod CAEN 7011. Societatea are un capital social subscris si Varsat in valoare de 896.640 lei (RON), din care 1.179.445 USD, impartit in 89.664 parti sociale a cate 10 lei fiecare. Administratorul societatii a fost numit Hassan Awdi. Prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor din 16.12.2004, S. C. Monalisa Investments S. R.L. , devine actionar unic al S. C. Expeditii Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta “C. F.R. Mesagerie”. d) S. C. EURO HOTELS & SUITES S. R.L. are sediul in Otopeni, Calea Bucurestilor, nr. 18, judetul Ilfov, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 123/ 729/ 2001, avand C. U.I. RO10147867. Este persoana juridica romana, avand obiect principal de activitate “hoteluri”, cod CAEN 551, avand declarate 10 puncte de lucru. Capitalul social subscris si Varsat este de 3.400 lei din care 400 USD, impartit in 340 parti sociale a 10 lei fiecare parte sociala. Administ/ rwatorul societatii este Mehdi Awdi. , _/-’, ., .“*'~-. ., ~-. ... ,
 30. 30. Conform Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor din 15.12.2004, se aproba schimbarea sediului societatii din str. Horia Closca si Crisan in Calea Bucurestilor din Otopeni, judetul Ilfov iar la 08.06.2005 se schimba actionariat11l societatii. Prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor din 29.08.2005 se schimba denumirea societatii in S. C. YOURHOTELS S. R.L. e) S. C. Rodipet S. A., cu sediul in Bucuresti, Piata Presei Libere, nr. 1, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/ 1085/ 1991, avand C. U.I. RO1581009, obiect de activitate “comert cu amanuntul al cartilor, ziarelor si articolelor de papetarie”, cod CAEN 5247. Capitalul social subscris si Varsat in valoare de 36.038.220 lei (RON), compus din 14.415.288 actiuni in valoare de 2,50 lei (RON) fiecare actiune. Administratorii societatii sunt: 1. Bacanu Petru, numit la 10.05 .2004; 2. Awdi Mehdi, numit la 10.05.2004; 3. Coman Angela Liliana, numita la 10.05.2004; 4. Badeanu Iordan, administrator si presedintele Consiliului de Administratie, numit la data de 10.05 .2004; 5. Serbanescu Gheorghe, numit la data de 22.03.2006. Societatea are 940 puncte de lucru atat in Bucuresti cat si in toata tara. 1) S. C. Supremo Corporation S. R.L. , are sediul in Otopeni, str. Horia Closca si Crisan, nr. 5, judetul Ilfov, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/ 174/ 2002, avand C. U.I. RO8781667 si obiect de activitate “comert cu ridicata si a altor produse”, cod CAEN 5190. Capitalul social subscris si Varsat in valoare de 1.000.000 lei, este compus din 100.000 parti sociale, a cate 10 lei fiecare parte sociala. Se revoca din filnctia de administrator Ionita Iordache si se numeste ca administrator pe o perioada de 4 ani, Mirna Mehara. La 18.08.2005, S. C. Alfa El Romania S. R.L. devine asociat unic prin preluarea partilor sociale de la Mirna Mehara. Tot cu aceasta ocazie se revoca din functia de administrator Mima Mehara si se numeste ca administrator Uta Ioana. 30
 31. 31. g) S. C. Guard 24 Security Systems S. R.L. , are sediul in Otopeni, str. Horia Closca si Crisan, nr. 5, judetul Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/ 1369/ 2004, avand C. U.I. RO9398318, obiect de activitate “activitati de investigatie si protectia bunurilor personale”, cod CAEN 7460. Capitalul social subscris si Varsat este de 200 lei format din 20 parti sociale a cate 10 lei fiecare parte sociala. Administrator si asociat unic al societatii este domnul Costache Alexandru. Intrebarea nr. 2 Sa se stabileasca cine a asigurat conducerea societatilor comerciale mentionate la pct. 1, in perioada 2004 — 2005, ce atributii si responsabilitati le reveneau conform statutelor, contractelor de societate si Legit’ 31/1990 republicata — privind societatile comerciale. Raspuns: In perioada anilor 2004-2005, din documentele puse la dispozitie a rezultat ca societatile comerciale au fost conduse, dupa cum urmeaza: 1. S. C. Expeditii, Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta “C. F.R. Mesagerie” S. A. a avut ca administrator pe domnul Mehdi Awdi, cetatean american, nascut la data de 02.08.1976 in Liban, avand actul de identitate den tip PA, seria P, nr. 710838053, emis de Ambasada S. U.A. din Bucuresti, la data de 09.07.2004, cu resedinta in Bucuresti, Piata Natiunilor Unite, nr. 35, bloc C, ap. 29, sector 4, care indeplinea si functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si era administratorul societatii S. C. Monalisa Investment S. R.L. cu ponderea cea mai mare de capital social 92,58% iar din 28.06.2005 este numit domnul Preda Ioan, cetatean roman, nascut la data de 14.09.1951 in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 198, bloc B, sc. A, etaj 3, ap. 12, sector 1, posesorul C. I. seria RD, nr. 151728, eliberata de sectia 4 Politie la data de 14.12.2000, cu puteri depline pe o perioada de 4 ani. 2. S. C. Supremo Corporation S. R.L. , in perioada analizata a avut ca administrator pe doamna Mirna Mehana, cetatean libanez, nascuta la data de 28.08.1980 in Liban, posesoarea pasaportului seria RL, nr. 0397914, cu domiciliul in Liban, nu are resedinta in Romania iar din 18.08.2005 se numeste doamna Uta Ioana, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, str. Magurei, nr. 1-5, ap. 210, sector 5, nascuta la data de 03.09.1956 in
 32. 32. Bucuresti, avand B. I. seria GV, nr. 423722, eliberat de sectia 18 Politie la data de 14.08.1996. 3. S. C. Magnar Systems Com S. R.L. , in perioada analizata a avut administrator unic societatea S. C. Monalisa Investments S. R.L. , reprezentata de domnul Hassan Awdi, cetatean american, nascut la data de 01.02.1965 in Liban, avand actul de identitate tip PA, seria Z, nr. 8013134 emis de ambasada S. U.A. la data de 22.01.1999, resedinta in Bucuresti, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 11A, sector 1. 4. S. C. Monalisa Investments S. R.L. , in perioada analizata a avut administrator pe domnul Hassan Awdi, cetatean american, nascut la data de 01.02.1965 in Liban, avand actul de identitate tip P. A., seria Z, nr. 8013134 emis de ambasada S. U.A. la data de 22.01.1999, resedinta in Bucuresti, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 11A, sector 1. 5. S. C. Guard 24 Security Systems S. R.L. , in perioada actualizata, a avut ca administrator si asociat unic, pe domnul Costache Alexandru, domiciliat in Otopeni, Sos. Odaii, nr. 22, judetul Ilfov, cetatean roman, nascut la data de 23.11.1961 in Bucuresti, avand C. I. seria IF, nr. 071984, emis de Politia Otopeni la data de 03.12.2004. 6. S. C. EURO HOTELS & SUITES S. R.L. , in perioada analizata a avut ca administrator pe Hassan Awdi, cetatean american, nascut la data de 01.02.1965 in Liban, avand actul de identitate tip PA, seria Z, nr. 8013134 emis de SUA la data de 22.01.1999, resedinta in Bucuresti, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 11A, sector 1. 7. S. C. ‘Rodipet S. A., in perioada analizata a avut un Consiliu dc Administratie format din urmatorii: a) Badeanu Iordan — presedintele Consiliului de Administratie, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Baiculesti, nr. 1.9, bloc D9, sc. C, etaj 6, ap. 105, sector 1, nascut la data de 27.12.1935 in Galati, avand C.1. seria RT, nr. 158853, emis de sectia 5 Politie la data de 27.04.2001, numit la 10.05.2004, pe o perioada de 4 ani. b) Serbanescu Gheorghe, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Boteanu, nr. 3, ap. 7, sector 1, nascut la data de 10.04.1938 in Bucuresti, avand B. I. seria DK, nr. 000340, emis de I. G.P. — D. E.P. la data de 06.03.1991. c) Coman Angela Liliana, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, str. Aleea Madarasi, nr. 9, bloc D6, ap. 3, sector 3, nascuta la data de 08.03.1973 in Vaslui, avand C. I. seria RR, nr. 099415, emisa de sectia 13 Politie la data de 10.03.2000. I , 32
 33. 33. d) Bacanu Petru, cetatean roman, nascut la data de 11.12.1941 in Homoraciu — judetul Prahova, cu domiciliul in Bucuresti, str. Presei, nr. 5, ap. 21, sector 1, avand B. I. seria GR, nr. 004961 emis de D. G.P. M.B. — S. E.P. la data de 22.02.1995. ‘ e) Awdi Mehdi, cetatean american, nascut la data de 02.08.1976 in Liban, avand actul de identitate de tip PA seria P, nr. 710838053 emis de Ambasada S. U.A. din Bucuresti, la data de 09.07.2004, cu resedinta in Bucuresti, Piata Natiunilor Unite, nr. 35, bloc C, ap. 29, sector 4. In conformitate cu legea nr. 31/ 1990, actualizata, legea societatilor comerciale si a statutelor societatilor, administratorii societatilor aveau urmatoarele atributii si responsabilitati: Art. 71. — (1) Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu il pot transmite decat daca aceasta facultate li s-a acordat in mod expres. (2) In cazul incalcarii prevederilor alin. (1), societatea poate pretinde de la cel substituit beneficiile rezultate din operatiune. (3) Administratorul care, fara drept, isi substituie alta persoana raspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societatii. Art. 72. — Obligatiile si raspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele special prevazute in aceasta lege. Art. 73 — (1) Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru: a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati; b) existenta reala a dividendelor platite; c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinerc; d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale; e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun. (2) Actiunea in raspundere impotriva administratorilor apartine si creditorilor societatii, care 0 vor putea exercita numai in caz dc deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 64/ 1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata. Art. 1442. — (1) Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor, potrivit prevederilor art. 72 si 73. (2) Administratorii raspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de directori sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar f1 produs daca ei ar fi exercitat supravcgherea impusa de indatoririle fL1n/ cytiei lor.
 34. 34. Art. 1443. — (1) Este interzisa creditarea de catre societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operatiuni precum: a) acordarea de imprumuturi administratorilor; b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior incheierii de catre societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari; c) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate administratorilor, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului; d) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre administratori a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata dc terte persoane; e) dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de 0 terta persoana administratorilor ori o alta prestatie personala a acestora. Intrebarea nr. 3 In baza documentelor contabile expertizate, sa se precizeze ce conturi an operat societatile comerciale mentionate la pct. I si persoanele abilitate sa efectueze operatiuni bancare. Raspuns: In urma verificarii documentelor puse la dispozitie de organele de cercetare penala, a rezultat ca societatile comerciale, in perioada analizata (2004-2005), au avut conturi deschise in banci si au fost dcsemnate sa dispuna de conturile bancare, urmatoarele persoane: a) S. C. Expeditii, Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta “C. F.R. Mesagerie” S. A., a avut conturi deschise in perioada analizata, la urmatoarele banci: - Banc Post — sucursala Floreasca; Palat C. F.R. .; Mario Plaza; Timisoara; Galati; Constanta; Craiova; Cluj; Brasov; - B. C.R. — Sucursala Floreasca; - Trezoreria sector 6. Imputerniciti, cu semnatura in banca pentru a efectua operatiuni in conturile bancare ale societatii, au fost domnii Awdi Mehdi si Awdi Hassan. b) S. C. Supremo Corporation S. R.L. , a avut conturi deschise in perioada analizata la B. C.R. — Sucursala Doamnei si Otopeni si Finansbank — Sucursala Doamnei. , .._. .. ... ... ... ... .__“; -
 35. 35. Imputemiciti, cu semnatura in banca pentru a efectua operatiuni in conturile bancare ale societatii, au fost domnii Awdi Mehdi si Awdi Hassan. c) S. C. Magnar Systems Corn S. R.L. , a avut "conturi deschise, in perioada analizata, la B. C.R. — Sucursala Doamnei. Imputerniciti, cu semnatura in banca pentru a efectua operatiuni in conturile bancare ale societatii, au fost domnii Awdi Mehdi si Awdi Hassan. d) S. C. Monalisa Investments S. R.L. , a avut conturi deschise, in perioada analizata la B. C.R. — Sucursala Doamnei. Imputerniciti, cu semnatura in banca pentru a efectua operatiuni in conturile bancare ale societatii, au fost domnii Awdi Mehdi si Awdi Hassan. e) S. C. Guard 24 Security System S. R.L. , a avut conturi deschise, in perioada analizata, la B. C.R. — Sucursala Otopeni. Imputemiciti, cu semnatura in banca pentru a efectua operatiuni in conturile bancare ale societatii, au fost domnii Awdi Mehdi si Awdi Hassan. f) S. C. Euro Hotels & Suites S. R.L. , in perioada analizata, a avut conturi deschise la B. C.R. — Sucursala Dorobanti. Din documentele existente la dosarul cauzei, rezulta ca in banca, pentru a opera in conturi au avut semnatura Mehdi Awdi si Hassan Awdi. g) S. C. Rodipet S. A., in perioada analizata, a avut conturi deschise la B. C.R. — Sucursala Dorobanti si Banc Post — Sucursala Floreasca. Imputerniciti, cu semnatura in banca pentru a efectua operatiuni in conturile bancare ale societatii, au fost domnii Awdi Mehdi si Awdi Hassan. 35
 36. 36. Intrebarea nr. 4 Sa se stabileasca daca S. C. SUPREMO CORPORATION SRL a prestat servicii, a aprovizionat sau s-a imprumutat de la S. C. EXPEDI T II, MESA GERIE, BA GAJE, COLE T ARIE, VALORI BANEST I SI CORESPONDENTA “CFR MESAGERIE” S. A. in cursul anului 2005, facturile fiscale emise, platile efectuate, analizand fiecare contract in parte. Raspuns: In urma verificarii documentelor puse la dispozitie, a rezultat ca in cursul anului 2005, S. C. Supremo Corporation S. R.L. a efectuat pentru S. C. Expeditii, Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta “C. F.R. Mesagerie” S. A. servicii conform anexei nr. 2. Toate activitatile prestate de S. C. Supremo Corporation S. R.L. sunt efectuate in baza contractelor de prestari servicii, acestea fiind achitate de S. C. Expeditii, Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta “C. F.R. Mesagerie” S. A. In cursul anului 2005, S. C. Supremo Corporation S. R.L. a emis l 1 facturi catre societatea “C. F.R. Mesagerie” S. A. (anexele I si 2), conform contractelor, dupa cum urmeaza: Contractul F. N./ 31.03.2005 pentru vanzare—cumparare echipamente I. T., pentru care s-a emis factura nr. 3110151/ 31.03.2005 in valoare totala de 5.128.900.000 lei (ROL), factura ce a fost platita si inregistrata in evidentele contabile atat de furnizor cat si de beneficiar; Contractul nr. 280/ 04.01.2005 — contract de furnizare servicii de internet - pentru care s-a emis facturile nr. : 3110244/ 04.05.2005 in valoare de 258.446.580 lei (ROL); 3l10579/ 24.08.2005 in valoare de 70.989,0.9 RON; 3110495/ 01.07.2005 in valoare de 4.289,95 RON, facturi ce au fost platite si inregistrate in evidentele contabile atat de furnizor cat si de beneficiar; Contractul nr. 282/ 05.01.2005 — program soft de contabilitate ~- pentru care s-a emis factura nr. 31l0246/ 04.05.2005 in valoare de 2.l53.721.500 lei (ROL), factura ce a fost platita si inregistrata atat de fumizor cat si de beneficiar; Contractul nr. 284/ 05.01.2005 — intretinere a echipamentelor l. T. ~ pentru care s-au emis facturile nr. : 3110243/ 04.05.2005 in valoare dc 775339.740 lei (ROL); 3110497/ 01.07.2005 in valoare de 12.869,85 RON, facturi ce au fost platite si inregistrate atat de furnizor cat si de beneficiar; ,. -.——» ~-. —. . ’1 / /7". ’- W I» ‘ w . ,1: ‘: .
 37. 37. Contractul nr. 283/ 05.01.2005 — emitere documente primate ~ pentru care s-au intocmit facturile nr. : 3110242/ 04.05.2005 in valoare de 1.033.786.320 lei (ROL); 3110459/ 01.07.2005 in valoare de 17.159,80 RON; 3110580/ 24.08.2005 in valoare de 283.956,37 RON, facturi ce au fost achitate si inregistrate atat de furnizor cat side beneficiar; Contractul FN/ 01.01.2005 — avand ca obiect prestarea serviciilor de transport — pentru care s-a emis factura nr. 3110581/ 24.08.2005 in valoare de ll1.734,94 RON, factura ce a fost achitata si inregistrata atat de fumizor cat si de beneficiar. Contractul FN/ 30.06.2005, reprezinta un imprumut acordat de S. C. “C. F.R. Mesagerie” S. A. societatii S. C. Supremo Corporation S. R.L. , in valoare de 500.000 RON, pe o perioada de 2 ani, fara dobanda. Aceste societati fac parte din acelasi grup, cu aceeasi manageri, care in anumite situatii, se ajuta intre ele. Imprumutul a fost achitat prin efectuarea unor servicii de catre S. C. Supremo Corporation S. R.L. , pentru care au fost emise facturile 3110579; 3110580; 3110581 din 24.08.2005. I ntrebarea nr. 5 Prin expertizare incrucisata, in evidentele contabile ale S. C. EXPEDI T II, MESA GERIE, BA GAJE, COLE TARIE, VALORI BANESTI SI CORESPONDENTA “CFR MESAGERIE“ S. A. si S. C. SUPREMO CORPORATION SRL, sa se stabileasca daca facturile emise, platile efectuate si imprumutul, au fost inregistrate, anaIizandu—se corectitudinea si legalitatea inregistrarilor (anul 2005). Raspuns: In urma verificarilor incrucisate a facturilor emise intre cele doua societati, a rezultat ca acestea sunt inregistrate in evidentele contabile ale societatilor (jumalele de vanzari, respectiv jumalele de cumparari). Facturile mentionate in anexele 1 si 2, ce fac parte integranta din raportul de expertiza contabila, sunt emise de S. C. Supremo Corporation S. R.L. , apartin acestei societati, fiind in plaja de numere alocate acesteia, nefiind facturi fictive, acestea fiind inregistrate in evidentele contabile ale celor doua societati. Aceste doua societati, fac parte dintr—un grup cc sunt manageriate de aceleasi persoane. Evidenta contabila cstc tinuta de S. C. Finans Contabilitate S. R.L. , pentru toate societatile c0mercial. c mentionate in raportul de expertiza contabila. fl’/ _,, _f. - . ... ... . .. V‘ , r / I ; g' i_ ‘ " f’ I I 37
 38. 38. Imprumutul, asa cum am mentionat mai sus, a fost inregistrat in evidenta contabila a celor doua societati. In aceste conditii, expertiza considera ca inregistrarile contabile au fost efectuate in conformitate cu legea 82/ 1991, actualizata, legea contabilitatii. I ntrebarea nr. 6 Sa se arate daca facturile fiscale emise de S. C. SUPREMO CORPORATION SRL in cadrul relatiei comerciale cu S. C. EXPEDITII, MESAGERIE, BAGAJE, COLE TARIE, VALORI BANESTI SI CORESPONDENTA “CFR MESAGERIE“ S. A. (in cursul anului 2005), intrunesc elementele legale, din punct de vedere contabil, pentru a fi considerate documente justiflcative si daca operatiunile comerciale reflecta realitatea. In cazul in care se constata vreo ilegalitate, cu privire la inregistrarea acestor documente in evidentele contabile ale celor doua societati, sa se calculeze, eventualul prejudiciu cauzat bugetului consolidat al statului si sa se precizeze eventuale persoane raspunzatoare. Raspuns: Asa cum am mentionat mai sus, facturile emise de S. C. Supremo Corporation S. R.L. in relatia cu S. C. Expeditii, Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta “C. F.R. Mesagerie” S. A., mentionate in anexele I si 2 ce fac parte integranta din raportul de expertiza contabila, au fost emise in baza contractelor incheiate intre cele doua societati. Facturile contin elementele de baza, prevazute in art. 155 din Codul Fiscal: denumire fumizor si beneficiar; numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului; codul de identificare fiscala; numarul si data emiterii facturii; valoarea totala a facturii; baza de impozitare; T. V.A. ; denumirea serviciilor prestate. Din verificari, a rezultat ca S. C. “C. F.R. Mesagerie” S. A., in perioada analizata, a incheiat fiecare exercitiu financiar, in pierdere. Societatea S. C. Supremo Corporation S. R.L. , in aceeasi perioada, a inregistrat profit. Facturile prevazute in anexele I si 2, asa cum s-a mai mentionat au fost inregistrate in evidentele contabile ale celor doua societati. Prin inregistrarea acestor facturi T. V.A. -ul a fost colectat de societatea furnizoare si dedus de beneficiar, conform jurnalelor de vanzari si cumparari. _l, _.. . . . . « . , _ ‘ _, _‘ 38
 39. 39. In aceste conditii, expertiza considera ca bugetul de stat nu a fost prejudiciat, intrucat societatea fiirnizoare a colectat T. V.A. -ul iar beneficiarul a dedus acest T. V.A. , care se regaseste atat in jumalele dc vanzari si cumparari de la cele doua societati cat si in deconturile privind taxa pe valoarea adaugata. I ntrebarea nr. 7 Sa se arate daca S. C. MAGNAR SYSTEMS COM SRL, S. C. MONALISA INVESTMENTS S. R.L. , S. C. GUARD 24 SECURITY SYSTEMS SRL, S. C. EURO HOTELS & SUITES SRL si S. C. RODIPET S. A. au prestat servicii catre S. C. EXPEDITII, MESAGERIE, BAGA. IE, COLETARIE, VALORI BANESTI SI CORESPONDENTA “CFR MESA GERIE “ S. A., in perioada 01.12.2004 — 31.12.2005, facturilefiscale emise, platile efectuate, analizand fiecare contract in parte (in cazul in care exista contract). Raspuns: In perioada 2004-2005, urmatoarele societati au prestat servicii pentru S. C. Expeditii, Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta “C. F.R. Mesagerie” S. A.: a) S. C. Magnar Systems Com S. R.L. a incheiat cu S. C. “C. F.R. Mesagerie” S. A. contractul nr. 17/ 02.05.2005 pentru servicii intretinere I. T., sprijin in achizitia de noi echipamente pentru sistemele existente. In baza acestui contract au fost emise facturile: 3113461/ 12.04.2005, in valoare de 97.239.496 lei (ROL); 31 13499/ 01.07.2005 in valoare de 5.791,43 RON si 3113512/ 26.09.2005 in valoare de 9.509,94 RON, conform anexelor 5 si 6 ce fac parte integranta din raportul de expertiza contabila. Din documentele puse la dispozitie, rezulta ca numai factura 311346l/ 12.04.2005 in valoare de 97.239.496 lei (ROL), a fost achitata. b) S. C. Monalisa Investments S. R.L. , a efectuat servicii catre S. C. “C. F.R. Mesagerie” S. A., dupa cum urmeaza: Societatea a incheiat cu “C. F.R. Mesagerie” contractul nr. 156/ 22.12.2004, reprezentand inchirierea spatiului de depozitare situat in Otopeni, str. Horia Closca si Crisan. In baza acestui contract au fost intocmite 5 facturi, din care 2 facturi au fost stomate prin alte doua facturi, ramanand valabila numai factura 31 16429/ 30.11.2005, in valoare de 1.328.635,00 RON care a fost achitata, anexele 3 si 4 ce fac parte integranta din raportul de expertiza b. I . _, __. ._. ... _,_: _ _. b i - ) I 3 9 K . .
 40. 40. c) S. C. Guard 24 Security Systems S. R.L. , a incheiat cu “C. F.R. Mesagerie” contractul nr. 1/ 04.04.2005, constand in prestarea serviciilor dc paza si protectie pentru obiectivele beneficiarului. In baza acestui contract au fost emise facturile 3546001/ 04.05.2005, in valoare de 3.877.662.600 lei (ROL) si factura 3546008/ 26.09.2005, in valoare de 190.198,89 RON, conform anexelor 7 si 8 cc fac parte integranta din raportul de expertiza contabila. Din documentele puse Ia dispozitie, rezulta ca a fost achitata numai factura 3546001/ 04.05.2005 in valoare dc 3.877.662.600 lei (ROL). d) S. C. Euro Hotels & Suites S. R.L. , a incheiat cu S. C. “C. F.R. Mesagerie” S. A., contractul nr. 66/ 04.01.2005, constand in prestarea unor servicii de publicitate. In baza acestui contract a fost intocmita factura 7997754/ 03.03.2005, in valoare de 59.632.778 lei (ROL), factura achitata, conform anexelor 9 si 10 cc fac parte integranta din raportul dc expertiza contabila. e) S. C. Rodipet S. A., a incheiat cu “C. F.R. Mesagerie” S. A. contractul dc prestari servicii nr. 92/ 875/ 17.01.2005 cu mai multe acte aditionale ce au ca obiect “servicii de asistare si coordonare a activitatii dc transport auto” pentru beneficiar. In baza acestui contract au fost emise 8 facturi dc prestari servicii conform anexelor 11 si 12, cc fac parte integranta din raportul dc expertiza contabila, dupa cum urmeaza: factura 8031502/ 17.03.2005 in valoare de 8.022.603.000 ROL; 8031506/ 24.03.2005 in valoare dc 6.697.708.000 ROL; 8031512/ 19.04.2005 in valoare dc 5.150.241.000 ROL; 8031516/ 19.04.2005 in valoare dc 4.711.891.000 ROL; 8031549/ 04.05.2005, in valoare de 6.157.431.000 ROL; 1892006/ 01.07.2005, in valoare de 10.724,88 RON; l898153/ 26.09.2005 in valoare dc 689,48 RON si 1898154/ 26.09.2005 in valoare dc 946,17 RON, facturi ce au fost achitate. 40
 41. 41. Intrebarea nr. 8 Prin expertizare incrucisata a evidentelor contabile ale societatilor comerciale mentionate la pct. 7, se va stabili daca facturile fiscale emise si platile efectuate, aufost inregistrate contabil, examinandu- se corectitudinea si legalitatea inregistrarilor. Raspuns: In umia verificarilor incrucisate efectuate pentru societatile mentionate la pct. 7, in baza documentelor puse la dispozitie dc organele dc cercetare penala, a rezultat ca facturile mentionate in anexele 1—l2, cc fac parte din raportul de expertiza contabila, au fost inregistrate in evidentele contabile ale societatilor, aceasta reflectandu—se in jumalele dc vanzari, jumalele dc cumparari si deconturile dc taxa pc valoare adaugata. Platile acestor facturi au fost prezentate mai sus, la pct. 7. Facturile mentionate in anexele 1-12, au fost emise in baza contractelor dc prestari servicii incheiate intre “C. F.R. Mesagerie” S. A. si celelalte societati. Din examinarea facturilor, a rezultat ca acestea au trecute: numele fumizorului si beneficiarului; numarul dc inregistrare la Oficiul Registrului Comertului; codul unic de inregistrare fiscala; data si numarul facturii; valoarea facturii; baza de impozitare; T. V.A. , date suficiente pentru a putea 11 inregistrate in evidentele contabile ale societatilor, conform art. 155 din Codul Fiscal. Asa cum am mai mentionat, evidenta contabila a acestor societati, a fost tinuta dc S. C. Finans Contabilitate S. R.L. , care a inregistrat facturile mentionate mai sus atat la furnizor cat si la beneficiar. 41
 42. 42. Intrebarea nr. 9 Sa se arate daca facturile fiscale emise de societatile comerciale mentionate Ia pct. 7 catre S. C. EXPEDITII, MESAGERIE, BAGAJE, COLETARIE, VALORI BANESTI SI CORESPONDENTA “CFR MESA GERIE“ S. A., in cadrul relatiilor comerciale desfasurate in perioada 01.12.2004 — 31.12.2005, intrunesc elementele legale, din punct de vedere contabil, pentru a puteafi considerate documentejustificative si daca operatiunile comerciale reflecta realitatea. In cazul in care se constata vreo ilegalitate cu privire la inregistrarea acestor documente in evidentele contabile ale societatilor comerciale in cauza, sa se calculezc eventualul prejudiciu cauzat bugetului consolidat al statului si sa se precizeze eventualele persoane responsabile. Raspuns: Asa cum am mentionat mai sus facturile emise si prezentate in anexele 1-12, au fost inregistrate in evidentele contabile ale societatilor. In urma verificarilor efectuate, asa cum am mentionat mai sus, S. C. “C. F.R. Mesagerie” S. A., in perioada analizata, a inregistrat in fiecare an pierderi, deci nu putea plati impozit pe profit. Societatile S. C. Magnar Systems Com S. R.L. , S. C. Monalisa Investments S. R.L. , S. C. Euro Hotels & Suites S. R.L. , S. C. Guard 24 Security S. R.L. si S. C. Rodipet S. A., in perioada analizata au inregistrat atat profit cat si pierderi. In aceste conditii, pentru cclc care au inregistrat profit si s-au inregistrat cu impozit pe profit, daca nu se luau in considerare facturile mentionate in anexele 3-12 ce fac parte integranta din raportul dc expertiza contabila, se diminuau veniturile cu valorile facturilor si deci sc diminua inclusiv impozitul pe profit. Societatile care au inregistrat pierdere, nu inregistrau impozit pc profit. Facturile au fost inregistrate in evidentele contabile atat la fumizor cat si la beneficiar, taxa pe valoarea adaugata a fost colectata si dedusa, aspect reflectat atat in jumalele dc vanzari si cumparari cat si in deconturile privind taxa pe valoare adaugata. Facturile au trecute pe ele, principalele elemente dc identificare, conform art. 155 din Codul Fiscal. Fata dc cele mentionate mai sus, expertiza considera ca facturile indeplinesc conditiile pentru a fi inregistrate in evidentele contabile ale societatilor iar bugetul nu a fost prejudiciat.
 43. 43. Intrebarea nr. 10 Sa se arate daca in perioada 01.12.2004 — 31.12.2005, evidentele contabile si de gestiune ale societatilor contabile mentionate la pct. I au fost conduse potrivit legii contabilitatii si a celorlalte reglementari in domeniu, daca operatiunile au la baza documente justificative si daca au fost evidentiate corect cu obligatii fiscale catre bugetul consolidat al statului (impozit pe profit si TVA). In caz contrar, sa se spectfice actele legale inculcate si eventuale persoane raspunzatoare. Raspuns: Expertiza nu a efectuat Verificarea intregii activitati ale societatilor prevazute la pct. 1. Verificarea s-a limitat numai la prestarile de servicii efectuate intre “C. F.R. Mesagerie” S. A. si celelalte 6 societati mentionate in expertiza. In urma verificarilor efectuate, a rezutat ca intrc “C. l*‘. R. Mesagerie” S. A. si celelalte 6 societati au existat contracte dc prestari servicii si s-au emis facturi in baza acestor contracte, mentionate in anexele 1-12. In perioada analizata au fost intocmite situatii financiare (bilant, cont de profit si pierdere si anexele la bilant), bilant ce a fost inregistrat la Administratia Financiara pe raza careia isi are sediul societatea. Din anexa la bilant (formular 30), rezulta ea in perioada analizata societatile mentionate la pet. 1 din expertiza nu au datorii restante fata dc bugetul de stat (impozit pe profit si T. V.A. ). Situatiile financiare intocmite in perioada analizata, sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii. Asa cum s-a mentionat mai sus, facturile prezentate in anexele 1-12, au avut la baza contractele dc prestari servicii incheiate intre societati si au fost inregistrate in evidentele contabile ale societatilor. Evidenta contabila a societatilor mentionate in raportul dc expertiza contabila, a fost tinuta dc societatea S. C. Finans Contabilitate S. R.L. , care din verificarile efectuate referitoare la obiectivele expertizei, a rezultat ca a respectat prevederile legii 82/ 1991, actualizata, legea contabilitatii. Expertiza, asa cum am mentionat la punctul anterior, considera ca bugetul dc stat nu a fost prejudiciat, intrucat taxa pc valoarea adaugata din facturi a fost colectata si dedusa dc societatile furnizoare si bencficiarc prin decontul dc T . V.A. iar S. C. “C. F.R. Mesagerie” S. A., a inregistrat pierderi in aceasta perioada _s_j_ 11u_putea inregistra impozit pe profit. . ‘_(: v¥
 44. 44. Intrebarea nr. 11 In situatia in care se constata abateri de la reglementarile legale mentionate la pct. 10, privind evidentele contabile si corecta determinare/ evidentiere a obligatiilor fiscale, sa se stabileasca, potrivit procedurilor admise de normele in vigoare, obligatiile fiscale, precum si persoanele responsabile. Raspuns: Asa cum am mentionat mai sus societatile comerciale care au emis facturile prezentate in anexele 1-12, au inregistrat aceste facturi in evidentele contabile ale societatilor. Expertiza, in desfasurarea ei s-a rcferit numai la aceste facturi, nu la toata activitatea societatilor efectuata in perioada 2004-2005. Responsabilitatea intocmirii situatiilor financiare in acesti ani, revine conducerii fiecarei societati. Bilanturile contabile de la aceste societati au fost depusc la Administratiilc Financiare unde acestea isi au sediul iar din Verificarea acestora, a rezultat ca nu au restante la bugetul dc stat. Intrebarea nr. 12 Sa se constate daca, in perioada 2003 — 2006, S. C. EXPEDI T 11, MESA GERIE, BA GAJE, COLE TARIE, VALORI BANESTI SI CORESPONDENTA “CFR MESAGERIE“ S. A. a colectat sume reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa si daca acestea au fost varsate la bugetele speciale ale statului in termenele stabilite dc lege. In caz contrar, se vor specifica actele legale incalcate, aratandu-se cuantumul sumelor nevarsate sau intarzierile inregistrate la varsarea sumelor, precum si eventuale persoane responsabile. Raspuns: In urma verificarilor efectuate cu privire la rctincrilc la sursa ale S. C. Expeditii, Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta “C. F.R. Mesagerie” S. A., mentionez ca expertiza a avut la dispozitie documentele financiar-contabile ale societatii, dc la preluarea acesteia, decembrie 2004. La 31.12.2004, societatea avea de achitat suma de 52.746,75 lei. __, _ . . _ OP‘ _. .._. ... ... __ i /1. , i 2'; s: :,, ,., 1 . .-, _ ,4 44
 45. 45. In cursul anului 2005, s-a retinut de la salariati, suma de 429.221,70 lei, s-a achitat suma dc 223.700,22 lei, ramanand dc plata la sfarsitul anului, suma dc 258.268,23 lei, in care sunt inclusc si restantele din anul 2004. In anul 2006, s-a retinut de la salariati suma dc 59.232 lei, s-a achitat 134.021 lei, ramanand dc plata la sfarsitul anului suma dc l83.479,23 lei, suma in care este inclusa si restanta din anul 2005. Din documentele puse la dispozitie, rezulta ca societatea a ramas cu restante la bugetul de stat, incepand cu data de 25.02.2005. In urma verificarilor efectuate, a rezultat ca aceste restante provin din salariile neplatite angajatilor. Astfel, la sfarsitul anului 2005, societatea avea de platit angajatilor salarii in valoare dc l.7l4.466,34 lei iar la sfarsitul anului 2006, avea salarii neplatite in valoare dc 2.407.189,29 lei. Datorita restantelor la plata salariilor, societatea a intrat in procedura de insolventa, conform art. 6 din legea 85/ 2006 la data de 23.11.2006, prin Hotararea Tribunalului Bucuresti — Sectia a VII—a Comerciala. Cu aceasta ocazie, a fost numit lichidator judiciar, societatea S. C. Euro Insol S. R.L. , care a preluat intreaga arhiva a societatii S. C. “C. F.R. Mesagerie” S. A. si se va ocupa dc plata datoriilor catre toti creditorii, inclusiv datoriile catre bugetul de stat. In urma verificarilor efectuate cu privire la retinerile la sursa, de la societatea S. C. Expeditii, Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta “C. F.R. Mesagerie” S. A., pe perioada analizata, a rezultat ca la sfarsitul anului 2006, societatea avea restante la bugetul dc stat suma dc l78.264,35 lei reprezentand impozitul pc salariile angajatilor iar la bugetul asigurarilor sociale suma totala dc 477.381,89 lei, reprezentand 25.836,64 lei ajutor dc somaj, 268.066,02 lei pensie suplimentara si l83.479,23 contributia la asigurarile sociale dc sanatate. Responsabilitatea pentru neplata acestor sume la bugetul dc stat si bugetul asigurarilor sociale revine celor care au administrat societatea, in perioada analizata. 45
 46. 46. Intrebarea nr. 13 Su se precizeze, daca prin activitatile desfasurate de inv. Awdi Hassan, inv. Awdi Mehdi Si Preda Ioan la societatile comerciale mentionate la pct. 1, bugetul consolidat al statului a suferit vreun prejudiciu mentionandu-se cuantumul acestuia. Raspuns: In urma verificarilor efectuate, expertiza a constatat ca S. C. Expeditii, Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta “C. F.R. Mesagerie” S. A., in perioada analizata a retinut de la salariati pe statul de plata, obligatiile fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, pe care le-a platit cu intarziere conform anexelor 13-16, Ce fac parte integranta din raportul de expertiza contabila. Astfel, la sfarsitul anului 2006, societatea avea dc plata la bugetul de stat suma de l78.264,35 lei, reprezentand impozitul pe salarii si 477.38l,89 lei reprezentand restanta la bugetul asigurarilor sociale, aceste sume reprezinta retinerile din salariile care nu au fost achitate angajatilor societatii. Responsabili pentru neplata acestor sume sau plata cu intarziere, se fac cei care au administrat societatea in perioada analizata. " 7 / / Expert contabil desernn’éit oficial Bar J= ,1—lr3§'c~T1*eI«§ 'umvit111;~v _, pa. 1 Expert contabil parte Stoica Mariana 46
 47. 47. TE mxo: < moom ocnfiooon I woom ocnfiooou «vacuum E . .A: m.m souqflomeoo ofioasw . O.m E on Jaw - :2sw§E MED: mfiowconmoeoo Mm umucmm to_. m>. oES2oU. o.Ewmm dcowmmflz Enoomxm ow «E65800 muumeomow up morcom mm CEBE ow .8:EmEom <E. <D. Em 1 7 , ,r 88 522 L _ mo.8.8$~ ab Mace 3.8.3 mania Qcoo 88.8.3 53 l mnfi o~$§. mm3 om£8.§ T ooo. w~$£ Eta >o §S: m F 88 : =_. :£ 8.8.8 SEN Bo .3 88.83 Ea _ «Q o: ..%m. mP oiéwmfl ooo. £.2$ meta Zo §8:m _lm + 4 8 093-5 3.8.3 -S~ So «coo 8. 5.3 EEEE . >.8m 88.8.2. 3% no ow$$. wm. Nnr 33.8.3 8o. m:. :N 8.mNE.5m 3&2 Hm N T3.8._fl l_. .. S sew 88.8.: Ev 5.0 _| «D ooo. oo3§. m ooo. oo$z o8.8o.23. . >m efiaoo :22: ~ 5 0 m l_ v M ow N _ o nil <. >.. _. E_= _o_>.8m Smbmwmofim «Seam E09 <. >.. _l SE . _.m> sum doom 33. re .30 Bmbuoo $8 a suma . museum s2m2m> mohfisfim 6 tfiomm g2 g2

×