Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)

  1. SUBSTITUCIONS PRONOMINALS CD, CI, ATRIBUT, CC
  2. Complement Pronom Exemple Determinat (article o demostratiu) COMPLEMENT DIRECTE Tipus EL, LA, ELS, LES, L’ Menja la galeta. La menja. Indeterminat (altres determinants o sense) EN Menja galetes. En menja. Neutre (això o allò) o una frase HO Explica allò. Ho explica.
  3. Complement Pronom Exemple Singular COMPLEMENT INDIRECTE Tipus LI Dóna la galeta a la nena. Dóna-li la galeta. Plural ELS, -LOS, ‘LS Dóna la galeta a les nenes. Dóna’ls la galeta.
  4. Tipus Pronom Exemple Determinat (article o demostratiu) Complement EL, LA, ELS, LES, L’ Ella és la delegada. Ella l’és. Indeterminat HO Ella és maca. Ella ho és. Emfatitzat EN Ells són amics. Ella en són, d’amics. ATRIBUT
  5. Complement Tipus Pronom Exemple De lloc començat amb “de” EN Torna de l’escola. En torna. Altres CC HI Va a l’escola. Hi va. COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL
Publicidad