Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Más de Gemma Lluch(20)

Publicidad

Dins del bosc,Anthony Browne

  1. Anthony Browne Dins del bosc Fondo de Cultura Económica 2004 México D.F. Carme Navarro
  2. Nivell 1 EL CONTEXT • Autoria: coincideixen autor i il·lustrador. • Tipologia: àlbum il·lustrat. • Nº pàg. 25 Nº de pàgines entre 16/22 (Lluch 2003:242) • Format: • El codi verbal i visual es complementen. • La il·lustració no és un paratext. • Circuït de mercat: llibre regal.
  3. Nivell 1 EL CONTEXT • IDEOLOGIA: • Reesscriptura moderna del clàssic. • Tema: viatge iniciàtic des de la infantesa a l’adolescència. • Valors: valor / igualtat.
  4. Coberta / C. posterior Títol Guardes Il·lustració en blanc i negre: mostra el tema central de l’àlbum, el viatge per travessar el bosc que comença en la coberta posterior. Apareix en un racó en plànol secundari. Té una cloenda en la coberta posterior. En color roig.
  5. Nivell 3 EL RELAT Estructura ternària: • Plantejament/conflicte • Nus • Cloenda/resolució Fórmules de la narració oral. • Llei de la tríada. • Llei de la unicitat. • Llei de la dualitat escènica. • Importància del color com a marca de l’estructura: • Colors freds • Blanc i negre • Colors càlids
  6. Detall Picat Primer pla Punt de mira Estructura narrativa cinematrogràfica. Plànol americà
  7. Imatges tancades Il·lustracions realistes Complementen el text Relació dialògica entre imatge i text: clarificadora. (Rosero 2010: 9-11) Personatges: repetits/reinterpretats
  8. Nivell 3 EL RELAT El temps: narració en passat. El narrador: extradiegètic/homodiegètic Funció narrativa. Personatges: canvi del rols. • Caputxeta: xiquet. • Personatges masculí: el llop és substituït pel pare. • El pare realitza un rol normalment atribuït a les dones. Els espais: dins/fora; casa/bosc; seguritat/perill. Època: actual. Reescriptura d’un clàssic de la tradició oral. Relacions intertextuals: contes clàssics.
  9. LLUCH, Gemma (2003) Anàlisis de narrativas infantiles y juveniles. Cuenca: Univerdsidad de Castilla-La Mancha. LLUCH, Gemma (2009) «Dades per a l’anàlisi de narratives per al lector infantil i juvenil». Caplletra 46. pp121-148 ROSERO, José (2010) Las cinco relaciones dialógicas entre el texto y la imagen dentro del álbum ilustrado. Bogotá [en línia] [consulta 14-05-13] SAVINO, Irene (2008) «L’àlbum il·lustrat és lectura?» Cicle de conferències sobre la importància de llegir a casa. Escola de Pares i Mestres. València: Associació d’Editors del País Valencià.
Publicidad