Índex	 I.	Introducció....................................................................... 	 9	 II.	La literatura per a ...
2.	La poesia per a infants i joves .......................................... 	49	 2.1.	Anàlisi pragmàtica ..................
4.2.3.	El text ............................................................... 	76	 4.3.	El còmic i la novel·la gràfica .....
2.3.4.	El savi rei boig, Empar de Lanuza .................. 	121	2.3.5.	La lluna d’en Joan, Carme Solé Vendrell ....... 	1...
I. IntroduccióLa literatura per a infants s’inicia al final del segle xviiii es consolida al xix a Europa. El segle xix si...
La literatura per a infants i joves en català10és un ensenyament en castellà. Per tant, no és estrany que elsllibres en ca...
Introducció 11en aquesta data es publica el primer número de la revistaCavall Fort i un any després, el 1963, l’editorial ...
La literatura per a infants i joves en català12orienten la seva producció cap al públic juvenil i és amb laLlei de normali...
Introducció 13La investigació sobre la lectura i sobre la literatura per ainfants i joves és una ajuda inestimable per al ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

La literatura per a infants i joves en català anàlisi, gèneres i història

1.636 visualizaciones

Publicado el

Lluch, Gemma i Caterina Valriu (2013).: La literatura per a infants i joves en català anàlisi, gèneres i història. Alzira: Bromera i Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, col·lecció Biblioteca Essencial.
Aquest llibre ofereix una anàlisi crítica i objectiva especialment útil per als professionals de la literatura per a infants i joves. En combinar l’anàlisi de textos i la revisió de la història de la literatura catalana per als joves, esdevé una eina perfecta per a ampliar la formació de mediadors i poten­ciar la capacitat crítica dels lectors.


Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

La literatura per a infants i joves en català anàlisi, gèneres i història

 1. 1. Índex I. Introducció....................................................................... 9 II. La literatura per a infants i joves............................. 15 1. La narrativa per a infants i joves ..................................... 15 1.1. Anàlisi pragmàtica...................................................... 16 1.1.1. El circuit lector i cultural.................................. 17 1.1.2. El circuit virtual: la lectura a la 2.0.................. 19 1.1.3. Els autors.......................................................... 21 1.1.4. Els mediadors................................................... 23 1.2. Anàlisi paratextual..................................................... 24 1.2.1. Els paratextos més visibles.............................. 24 1.2.2. Els paratextos interiors.................................... 25 1.2.3. Els paratextos exteriors................................... 25 1.3. Anàlisi narrativa......................................................... 26 1.3.1. La narració segons l’autoria............................ 27 1.3.2. Els gèneres ....................................................... 29 1.3.3. Les temàtiques ................................................ 33 1.3.4. Els universos de ficció ..................................... 34 1.3.5. L’estructura de la narració i la temporalitat... 35 1.3.6. El narrador i el diàleg ...................................... 41 1.3.7. Els personatges ............................................................... 42 1.3.8. L’escenari i l’època .......................................... 46 1.3.9. L’estil ................................................................ 46 1.4. Proposta d’esquema per a l’anàlisi de relats ........... 47
 2. 2. 2. La poesia per a infants i joves .......................................... 49 2.1. Anàlisi pragmàtica ..................................................... 50 2.2. Anàlisi paratextual .................................................... 51 2.3. Anàlisi estilística ........................................................ 53 2.3.1. Temàtiques ....................................................... 53 2.3.2. Estilística .......................................................... 54 2.4. Proposta d’esquema per a l’anàlisi de poemes ....... 58 3. El teatre per a infants i adolescents ................................ 59 3.1. Anàlisi pragmàtica ..................................................... 60 3.1.1. L’edat del receptor: espectador i lector ......... 61 3.1.2. El teatre d’autor o de companyia .................. 62 3.1.3. La lectura i l’espectacle ................................... 62 3.1.4. La ideologia de l’obra...................................... 62 3.1.5. El discurs sobre el teatre ................................. 63 3.2. Anàlisi paratextual .................................................... 64 3.3. Anàlisi de la ficció ...................................................... 64 3.3.1. L’espai escènic ................................................. 65 3.3.2. La focalització .................................................. 66 3.3.3. L’organització de l’acció, el temps i l’espai ... 67 3.3.4. El ritme ............................................................. 68 3.3.5. L’administració de la informació .................... 69 3.3.6. El punt de vista i els efectes sobreel receptor ........................................................ 70 3.4. Proposta d’esquema per a l’anàlisi de teatre .......... 71 4. Els gèneres amb il·lustració .............................................. 71 4.1. La il·lustració en els llibres ........................................ 72 4.2. L’àlbum il·lustrat ........................................................ 73 4.2.1. El format .......................................................... 74 4.2.2. Les imatges ...................................................... 75
 3. 3. 4.2.3. El text ............................................................... 76 4.3. El còmic i la novel·la gràfica ...................................... 77 4.4. Proposta d’esquema per a l’anàlisi del llibreil·lustrat ...................................................................... 78 III. La història de la literatura ......................................... 81 1. Les propostes inicials de la literatura catalana ............... 81 1.1. Els inicis: 1904-1916 ................................................... 84 1.2. La literatura infantil noucentista: 1917-1930 .......... 85 1.3. La literatura infantil durant la Segona Repúblicai la Guerra Civil: 1931-1939 ....................................... 88 1.4. Aproximació a les obres destacades ........................ 91 1.4.1. Les extraordinàries aventures d’en Massagran,J. M. Folch i Torres ........................................... 91 1.4.2. Els sis Joans, Carles Riba ................................. 94 1.4.3. El més petit de tots, Lola Anglada ................. 97 2. De les propostes dels anys seixanta a l’efervescènciadels vuitanta ..................................................................... 99 2.1. La literatura infantil i juvenil catalana ..................... 102 2.2. El desenvolupament de la narrativa juvenil ............ 104 2.2.1. Aventura i novel·la històrica .......................... 104 2.2.2. Realisme ........................................................... 107 2.2.3. Fantasia ............................................................ 110 2.2.4. Novel·la negra i ciència-ficció ......................... 112 2.3. Aproximació a les obres destacades ........................ 113 2.3.1. La casa sota la sorra, Joaquim Carbó ............. 113 2.3.2. El zoo d’en Pitus, Sebastià Sorribas ............... 115 2.3.3. Mecanoscrit del segon origen,Manuel de Pedrolo .......................................... 118
 4. 4. 2.3.4. El savi rei boig, Empar de Lanuza .................. 121 2.3.5. La lluna d’en Joan, Carme Solé Vendrell ....... 124 2.3.6. Les tres bessones, de Roser Capdevilai Mercè Company ............................................ 125 3. De l’inici dels noranta al final del segle xx ...................... 128 3.1. Lectura i escola .......................................................... 129 3.2. Els gèneres ................................................................. 131 3.2.1. Poesia ............................................................... 131 3.2.2. Teatre ............................................................... 134 3.2.3. Àlbums ............................................................. 136 3.2.4. Narrativa .......................................................... 137 3.2.5. Tradició oral ..................................................... 145 3.3. Aproximació a les obres destacades ........................ 146 3.3.1. Han cremat el mar, Gabriel Janer Manila ...... 146 3.3.2. La rata Marieta, de Fina Masgraui Lourdes Bellver .............................................. 149 3.3.3. El centaure, Jaume Cela .................................. 151 3.3.4. Més música, mestre!, Miquel Desclot ............ 152 IV. Bibliografia ..................................................................... 163 1. Bibliografia imprescindible per a l’estudiós .................... 163 2. Lectures divulgatives per a pares i mediadors ................ 164 3. Obres de literatura infantil i juvenil catalana citades .... 165 4. Referències bibliogràfiques .............................................. 171
 5. 5. I. IntroduccióLa literatura per a infants s’inicia al final del segle xviiii es consolida al xix a Europa. El segle xix significa ungran canvi, però un canvi lent perquè majoritàriament elnen entra en el mercat laboral massa prompte per poderrebre una instrucció que li permeta l’accés a la lectura iconsolidi aquest hàbit. Cal recordar que les primeres lleisque van ser aprovades per protegir els drets dels treballa-dors van ser per als infants que sovint eren utilitzats a lesmines per poder treballar als túnels més petits.La instauració de l’ensenyament obligatori a la majorpart dels països d’Europa durant el xix i, consegüentment,la necessitat de produir una literatura per a una part de lapoblació que accedia al món de la lletra impresa va ser lafita més important. Aquest és el segle en el qual es publi-quen obres avui considerades clàssiques com Struwwelpe-ter de Heinrich Hoffmann (1845), Cuore d’Edmondo DeAmicis (1886) o Alícia en terra de meravelles de LewisCarrol (1865): llibres pensats i editats específicament pera un públic infantil. Però, sobretot, és el segle d’una sèried’obres que molt prompte esdevingueren els clàssics de laliteratura per a joves: Viatge al centre de la Terra (1864), deJules Verne, o L’illa del tresor (1882), de R. L. Stevenson,en serien exemples.Els inicis de la literatura per a infants en català són moltmés tardans. La Ley Moyano de Instrucción Pública instaurael 1857 l’ensenyament obligatori dels sis als deu anys, però
 6. 6. La literatura per a infants i joves en català10és un ensenyament en castellà. Per tant, no és estrany que elsllibres en català publicats durant el segle xix per als infantsen siguin molt pocs, no gaires més de quaranta. A més, lamajoria són llibres religiosos, petites obres de teatre i anto-logies de lectura.Cal esperar als primers anys del segle xx per poder par-lar de l’inici de la literatura per a infants en català, un segleque a la resta d’Europa ja és de maduresa. La producció enllengua catalana és força irregular a causa del context políticque incidia en l’ús i ensenyament del català, en la presènciaa l’escola i, per tant, en la necessitat d’uns llibres per educaro per llegir adreçats als infants. Si ens centrem en l’edició denovel·les i contes, abans de 1900 no es va publicar cap llibreinfantil en català digne de menció.A partir d’aquest moment,diferenciem un primer període, de 1900 a 1930, molt fèrtiltant per la quantitat de textos editats com per la qualitat i lavarietat: es publiquen rondalles, cançons, teatre o poesia.I sobretot és en aquests anys quan es publica la narrativa deJosep Maria Folch i Torres i de Carles Riba així com les tra-duccions de les grans obres europees del segle anterior fetespel mateix Riba, per Josep Carner o Marià Manent.En el període següent, de 1930 a 1939, hi ha un notabledescens de la producció creativa perquè els esforços es con-centren en el llibre escolar. Els anys des de l’acabament dela guerra d’Espanya fins al 1960 estan marcats per la quasiabsència de lectures per a infants. La guerra va significar lainterrupció de tot el que s’havia fet i no és fins al 1946 quecomencen a aparèixer els primers llibres i encara es tracta dereedicions.A partir de 1962 el panorama comença a canviar:
 7. 7. Introducció 11en aquesta data es publica el primer número de la revistaCavall Fort i un any després, el 1963, l’editorial La Galerainicia la seva producció: va ser l’inici o la continuació d’unaliteratura que a hores d’ara ja està plenament consolidada;actualment al voltant d’un terç de la producció total de llibreen català correspon a lectura infantil i juvenil.Però la situació no és la mateixa en tot el territori de parlacatalana, al País Valencià les lectures per a infants i jovess’inicien a partir de 1983. El novembre d’aquest any es pu-blica la Llei d’ús i ensenyament del valencià, que regula elsdrets dels ciutadans a utilitzar el valencià i l’obligació de lesinstitucions a fer que aquests drets es compleixin. A partird’aquest moment, l’ensenyament del valencià es normalitzai, com a conseqüència, augmenta la necessitat de lecturesper als nous lectors. Entre el final d’aquest any i el principidel següent, es publiquen tres col·leccions institucionalsi es crea la primera editorial valenciana especialitzada enliteratura infantil: plataformes que serviren per consolidar,en uns casos, i descobrir, en la majoria, els que avui sónels escriptors i il·lustradors de la literatura per a infants enllengua catalana al País Valencià.A les Illes el panorama és semblant. Tot i que hi haviauna tradició de lectura de rondalles, fonamentada en l’èxitde les Rondaies Mallorquines d’en Jordi des Racó, pràcti-cament podem dir que la literatura moderna per a infantss’inicia quan el 1975 l’escriptor mallorquí Gabriel JanerManila guanya el premi Folch i Torres amb l’obra El reiGaspar, publicada l’any següent a Barcelona per La Ga-lera. Lentament, comencen a aparèixer alguns autors que
 8. 8. La literatura per a infants i joves en català12orienten la seva producció cap al públic juvenil i és amb laLlei de normalització lingüística i la introducció del catalàa l’escola que s’inicien algunes col·leccions i augmenta laproducció, així com les accions encaminades a la promocióde la lectura en català entre els escolars.Aquest llibre vol ser una eina per conèixer i aprofundiren la literatura per a infants i joves. Per aconseguir aquestobjectiu, en la primera part, descrivim una metodologia per al’anàlisi de narrativa, poesia, teatre i il·lustració que té coma objectiu la formació d’un docent, un mediador i un lectormés crític, amb capacitat per avaluar de manera objectiva lescaracterístiques literàries i paratextuals dels llibres dirigitsals lectors més joves, més enllà de les opinions subjectives.En la segona, revisem la història de la literatura catalanaper a infants, complementada amb l’anàlisi d’algunes deles obres que considerem més representatives, per la sevavàlua, per l’interès que van tenir en el moment que van sereditades o per l’acceptació entre el públic.El docent, el bibliotecari i també l’estudiant de disci-plines vinculades a la filologia o a l’educació i la literaturanecessita dades sobre els textos per a infants i joves quenomés aconseguirà a partir d’una anàlisi crítica i objectiva.Amb les dades decidirà, per exemple, la compra de llibres enuna biblioteca de l’administració pública o la recomanació iel treball d’aula, seran necessàries per a preveure els origi-nals que poden tenir èxit en una editorial o per entendre elnou lector infantil i juvenil que el segle xxi ha conformat al’hora de dissenyar les campanyes de venda o de promociód’un determinat llibre.
 9. 9. Introducció 13La investigació sobre la lectura i sobre la literatura per ainfants i joves és una ajuda inestimable per al docent d’infan-til, de primària i de secundària, per als bibliotecaris, per alseditors, autors o il·lustradors, sense oblidar els promotors dela lectura o els professionals de la cultura. La informació, lesdades que obtenen del seu estudi els permetrà desenvoluparel seu treball en unes condicions que asseguren l’èxit en lesdiferents accions que dissenyen i executen.* *. Aquest treball s’emmarca en una línia d’investigació que ha rebutfinançament del Ministeri d’Economia i Competitivitat a través delprojecte d’R+D FFI2012-31808.

×