Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Dades Obertes. Entrevista

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 2 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Dades Obertes. Entrevista (20)

Anuncio

Más de gencat . (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Dades Obertes. Entrevista

  1. 1. DADES OBERTES david ayala i miquel torregrosa parlen del projecte dades obertes de Catalunya. A plicar la filosofia de l’open data a les dades de El projecte Dades Obertes l’Administració pública és tota una revolució. Els experts diuen de Catalunya, de la Direcció que va ser Barack Obama qui va donar el tret de sortida a aquest nou model de relació quan va donar accés a molta informació General d’Atenció Ciutada- de l’Administració nord-americana. Aquest gest va contagiar governs na i Difusió, representa un de tot el món. També el català, que en poc més d’un any d’aplicació canvi de paradigma en la ha assolit el quart nivell en una escala de valoració internacional en què n’hi ha cinc. Però, en què consisteix exactament la filosofia de relació entre l’Administració dades obertes? “La filosofia de dades obertes es basa en la idea i els ciutadans. El fet d’oferir de compartir amb els ciutadans certes dades que són en mans certes dades públiques als de l’Administració”, ens explica Miquel Torregrosa. “El fet de donar accés a certa informació té tres conseqüències fonamentals. La ciutadans beneficia la socie- primera és generar transparència en l’Administració, perquè es tat i garanteix la transparèn- poden consultar i tractar dades que provenen directament de fonts cia en l’Administració. David oficials. La segona és generar eficiència. Cal subratllar que tant els ciutadans com les empreses tenen la possibilitat de crear serveis Ayala, arquitecte del CCAC a partir d’aquesta informació. I finalment garanteix la igualtat (Centre de Competència d’oportunitats, perquè l’accés és igual per a tothom a l’hora de crear aplicacions o fer negocis.” d’Atenció Ciutadana) i Mi- quel Torregrosa, gestor de El Ctti a la dGaCd projectes del CCAC, ens en Aquest accés a informació està perfectament legislat per les lleis de reutilització del sector públic. I aquesta ha estat una de les feines donen tots els detalls. portades a terme durant el darrer any, com ens explica David Aya- 6 IMPULSCTTI
  2. 2. El projECtE actualment, s’està estudiant com oferir formats més planers per facilitar l’accés dels ciutadans a la informació. la: “La Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió (DGACD) va detectar un conjunt d’informacions que eren susceptibles d’ésser obertes per a tots els ciutadans i les empreses, que trobaven una utilitat pràctica a aquestes dades. La nostra feina ha estat recollir, catalogar i oferir informació que fins ara no era d’accés públic o estava molt dispersa. Aquesta feina l’ha fet el CTTI amb l’ajuda del World Wide Web Consoritum (W3C) i ha permès donar al ciutadà informacions sobre meteorologia, dades cartogràfiques, serveis…”. una Bona aCollida L’acollida per part dels ciutadans ha estat d’allò més bona. “S’ha notat que hi havia gent que esperava un servei com aquest”, apunta Miquel Torregrosa. “Hem notat un augment molt significatiu de les visites i hem detectat que ha tingut molta repercussió en les xarxes socials. Potser són dades que un ciutadà no necessita nor- malment, però són molt útils per a les empreses, els emprenedors, els periodistes, els educadors… La informació dels equipaments de Catalunya és una de les més demanades, però sens dubte el més demanat són els serveis: tràmits, subvencions, licitacions, pressupostos, oposicions…” “La informació dels El Futur i Els sEus rEptEs equipaments Davant d’aquest èxit, però, l’equip del CTTI no s’atura, ja que de Catalunya és una aquest és un àmbit força nou i els canvis succeeixen a una veloci- tat de vertigen. En aquest moment, tant en David com en Miquel de les més sol·licitades, estan treballant en l’automatització de processos per assentar la feina feta, i al mateix temps pensen com poden ajudar les em- però sens dubte el preses a crear valor i a decidir quins serveis poden oferir. “Per això”, remarca en David, “és fonamental la tasca de donar-nos a més demanat són conèixer. Amb aquest objectiu, estem estudiant fer concursos a les millors aplicacions per a les dades que oferim a les empreses. els serveis: tràmits, Ja hi ha hagut alguna experiència internacional que ha funcionat”. D’altra banda, en Miquel conclou: “Hem de dinamitzar l’obtenció subvencions, licitacions, de continguts de la Generalitat per facilitar la feina dels departa- pressupostos, ments. I també hem d’estudiar com oferir formats més planers per als ciutadans per facilitar-los l’accés a aquesta informació”. oposicions…” IMPULSCTTI 7

×