Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Biblioteca Escolar Puntedu

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Escolaweb
Escolaweb
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 11 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Biblioteca Escolar Puntedu (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Anuncio

Biblioteca Escolar Puntedu

 1. 1. <ul><li>BIBLIOTECA ESCOLAR PUNTEDU </li></ul><ul><li>Dolors Bundó (CEIP Cossetània, Vilanova i la Geltrú) i Rosa Calabuig (CEIP L’Arjau, Vilanova i la Geltrú) </li></ul>
 2. 2. Concepte de la biblioteca escolar <ul><li>La biblioteca escolar és un centre de recursos, un espai d’aprenentatge per a tota la comunitat educativa; que fomenta la lectura, i promou la cerca del coneixement i l’accés a la cultura. </li></ul>
 3. 3. BIBLIOTECA ESCOLAR CONCEPTE OBJECTIUS GENERALS <ul><li>FUNCIONS DE LA </li></ul><ul><li>BIBLIOTECA ESCOLAR </li></ul><ul><li>PLA ANUAL </li></ul><ul><li>FUNCIONS DEL MESTRE/A </li></ul><ul><li>BIBLIOTECARI/A </li></ul><ul><li>PROJECTE BIBLIOTECA </li></ul><ul><li>ESCOLAR PUNTEDU </li></ul>
 4. 4. Objectius Generals (segons la UNESCO) ‏ <ul><li>Donar suport continuat als programes d’ensenyament i aprenentatge i impulsar els canvis educatius. </li></ul><ul><li>Possibilitar l’accés a la més àmplia varietat possible de recursos i serveis. </li></ul><ul><li>Dotar als alumnes de les tècniques necessàries perquè siguin capaços d’obtenir i fer servir la màxima diversitat de recursos i serveis. </li></ul><ul><li>Educar per ser tota la vida usuaris de biblioteca amb l’objectiu de passar-ho bé, informar-se i aprendre contínuament. </li></ul>
 5. 5. Funcions de la biblioteca escolar <ul><li>El foment de la lectura de tot tipus de llenguatges. </li></ul><ul><li>La formació en la cerca, anàlisi i tractament de la informació. </li></ul><ul><li>El foment de l’expressió i de la creativitat. </li></ul><ul><li>L’educació de l’oci i del temps lliure. </li></ul><ul><li>La informació i l’orientació. </li></ul>Funció educativa:
 6. 6. <ul><li>Fer difusió i promoure valors culturals. </li></ul><ul><li>L’organització d’activitats culturals, en la seva condició d’espai interdisciplinari. </li></ul><ul><li>Proporcionar informació cultural sobre tot tipus d’activitats, recursos i serveis externs. </li></ul>Funció cultural:
 7. 7. <ul><li>Gestionar i organitzar les instal·lacions i equipaments. </li></ul><ul><li>Gestionar, organitzar i tractar els recursos de la informació i documentació. </li></ul><ul><li>Fer difusió i facilitar l’accés als recursos propis, als d’altres biblioteques escolars o públiques i al CPR de la zona. </li></ul>Funció tècnica:
 8. 8. <ul><li>Registrar, catalogar i classificar tots els documents que arribin a la biblioteca. </li></ul><ul><li>Dirigir i coordinar la política de noves adquisicions per a la col·lecció. </li></ul><ul><li>Mantenir el catàleg en perfecte estat d’utilització. </li></ul><ul><li>Organitzar l’espai de la biblioteca en diferents zones amb diferents utilitats. </li></ul><ul><li>Mantenir el fons documental correctament ordenat a les prestatgeries. </li></ul><ul><li>Mantenir actualitzat el servei de préstec. </li></ul><ul><li>Confeccionar un horari d’ús de la biblioteca. </li></ul>Funcions del mestre/a bibliotecari/a Funcions tècnico-organitzatives:
 9. 9. <ul><li>Aconseguir que la biblioteca formi part de la vida de l’escola, estimulant que sigui utilitzada per tota la comunitat educativa. </li></ul><ul><li>Elaborar el pla de treball anual, fer-lo conèixer a tot el claustre i incloure’l en el Pla anual de centre. </li></ul><ul><li>Informar als mestres dels sistema d’organització del fons documental de la biblioteca. </li></ul><ul><li>Elaborar i difondre documents explicatius sobre el funcionament de la biblioteca. </li></ul><ul><li>Promoure el coneixement del fons. </li></ul><ul><li>Promoure activitats culturals. </li></ul><ul><li>Dissenyar propostes d’activitats d’animació a la lectura , de formació d’usuaris. </li></ul><ul><li>Coordinar el pla de lectura del centre i la programació de formació d’usuaris. </li></ul><ul><li>Idear activitats per a formar en la cerca i utilització de la informació. </li></ul><ul><li>Dissenyar l’avaluació de la BE i dels seus serveis. </li></ul><ul><li>Participar en grups de treball, jornades... que permetin aprofundir en la tasca de mestre/a bibliotecari/a i mantingui el contacte amb altres professionals </li></ul><ul><li>Establir canals de comunicació amb la biblioteca pública. </li></ul>Funcions pedagògiques:
 10. 10. Projecte de la biblioteca Puntedu És la concreció dels objectius que ens proposem per a la nostra biblioteca, tenint en compte la situació del centre, els recursos de què disposem i les necessitats dels usuaris. <ul><li>El projecte de la biblioteca ha d’estar integrat en el Projecte Educatiu del Centre. </li></ul><ul><li>En la seva elaboració hi participa la Comissió de Biblioteca, en la qual hi està representada tota la comunitat educativa: equip directiu, claustre, famílies i alumnes (a secundària) ‏ </li></ul>
 11. 11. Pla anual de la biblioteca Conjunt d’objectius específics, accions i activitats que es preveu realitzar a la BE en un període de temps establert, per tal d’assolir els objectius generals mitjançant els recursos de què es disposa. <ul><li>Ha de definir uns objectius per a cada activitat, que en permetin la seva avaluació en finalitzar el termini. </li></ul><ul><li>El pla anual l’elabora el/la mestre/a bibliotecari/a i s’aprova a la Comissió de Biblioteca. </li></ul><ul><li>El Pla anual s’ha d’incloure en el Pla de Centre, per tal de ser aprovat pel Consell Escolar. </li></ul><ul><li>La Comissió de Biblioteca n’ha de fer l’avaluació a final de curs i el/la mestre/a bibliotecari/a n’elaborarà una memòria que s’inclourà en la Memòria Anual de Centre. </li></ul>

×